Utrikes och säkerhetspolitik för Piratpartiet?

försvaret 250 20110927_kimsve01_AJB-95

Kan Piratpartiet skaffa sig en sammanhängande politik kring utrikes- och försvarsfrågor? Några värderingar som i så fall kan ligga som grund är uppenbara: (1) Menar vi allvar med tanken om humanism och alla människors lika värde måste mänskliga rättigheter vara en ledstjärna och i någon mån ges företräde framför Sveriges nationella intressen. (2) Tankarna om öppenhet, transparens och informationsfrihet är grundläggande för partiet, men möter i utrikes- och försvarspolitiken stora utmaningar på vägen till praktisk politik: Ska ett försvar ge skydd behöver delar av det… Läs mer

Försvarspolitik för piratpartiet

Inledning Detta skriver jag med mycket ödmjukhet eftersom det här är svåra frågor. Det är dock dags att piratpartiet börjar diskutera försvarsfrågor. Dock verkar hela frågan ha skötts på ett så dåligt sätt under så lång tid att det, enligt min mening, är slut med att tro att bara “experterna” kan lösa frågan. Jag skriver detta inlägg efter att ha tagit del av en skrift som ges ut av Kungliga Krigsvetenskapsakademien: “Kan vi försvara oss? av Björn Anderson m fl”. Det är en skrämmande läsning… Läs mer

Bilda en nordisk förbundsstat

De nordiska länderna hör till världens mest framstående i ekonomisk konkurrenskraft, folkligt välmående, politisk stabilitet, och mycket annat. Många av dessa fördelar går emellertid förlorade på den utrikespolitiska arenan, eftersom möjligheter att tala med samlad röst saknas. De nordiska ländernas gemensamma förflutna gör bildandet av en nordisk förbundsstat till ett naturligt nästa steg, och att göra så skulle avsevärt stärka vår position i världen. 42% av Nordens befolkning stödjer redan idén. Vi har ibland fått beröm för våra fredliga relationer med våra grannar, men detta… Läs mer

Förbjud självstyrande stridsrobotar

Vissa vapen är så förödande för civilbefolkningen att de är totalförbjudna i majoriteten av världens länder. Exempel på sådana vapen är landminor (förbjudna i 155 länder), klusterbomber (förbjudna i 38 länder och ytterligare 70 länder på gång), kemiska vapen (förbjudna i 185 länder), biologiska vapen (förbjudna i 165 länder)  samt naturligtvis kärnvapen (förbjudna i 185 länder). Sverige brukar numera ligga på efterkälken när det gäller att ta den här sortens humanitära hänsyn kring vapentillverkning. Exempelvis kämpade Sveriges regering in i det sista för att få… Läs mer

Låt Estland få bli medlem i nordiska rådet

Estland är en nation som har mycket gemensamt med övriga norden, främst genom sitt språk och sin historia. Alltsedan den nyvunna självständigheten efter Sovjetunionens sönderfall har Estland mer och mer orienterat sig ekonomiskt och säkerhetspolitiskt mot de övriga nordiska staterna. Ett exempel på sådana steg är deltagandet i Nordic Battle Group, vilket har ökat förståelsen mellan länderna på ett bra sätt. När de övriga nordiska staterna sneglar på fler säkerhetspolitiska samarbeten och gränsöverskridande lagstiftning för att komma till rätta med de problem som finns idag,… Läs mer

Mänskliga rättigheter och transparens ska prägla vapenexporten

Mänskliga rättigheter är viktigt. Så gott som allt det vi pratar i Piratpartiet – FRA, IPRED, PNR, ACTA, fildelning etc – har någon form av bäring på de mänskliga rättigheterna, och de utgör en naturlig och fundamental utgångspunkt för breddningsarbetet i vårt parti. En i medierna mycket uppmärksammad men i vårt parti märkligt förbisedd fråga med anknytning till just mänskliga rättigheter är den vapenexport som Sverige bedriver till utlandet. Medan etablerade politiker försöker spela bort korten genom att börja diskutera teknikaliteter (”hur definieras vapen?”) och… Läs mer

Försvarspolitik: Den svenska alliansfriheten

Till Piratpartiets kärnvärderingar hör öppenhet, demokratisering, transparens och kunskapsbaserade beslut. Detta bör rimligen också vara ledorden om man skall bredda piratpolitiken till att inkludera försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Jag hoppas att kunna skapa en diskussion inom partiet för att en piratpartistisk försvarspolitik och utrikespolitik så småningom skall kunna ta form. Man bör vara medveten om att det är känslig mark att beträda, då vissa frågor är förknippade med ställningstaganden som finns i den svenska blockpolitiken. Det är dock frågor som bör diskuteras ur ett vidare… Läs mer

Utvidga EU till Ryssland, Ukraina och Balkan – som en handelsunion

Jag har suttit och funderat på vad  de svenska strategierna kring EU och utrikespolitik borde vara. Här är lite av mina idéer. Jag tror att vi blir som mest framgångsrika om vi expanderar EU:s handelszon till att inkludera alla de Europeiska länderna, och kanske via ett partnerskap även länderna kring Medelhavet. Själv tror jag att handla långsiktigt är den största möjliggöraren för människor, och då pratar jag inte om människor på pyramidens topp utan den breda massan. Jag är ideologiskt emot sanktioner, även om detta… Läs mer