Styrelsens sakpolitiska propositioner till medlemsmötet

Under helgen hade styrelsen ett långt möte där vi antog ett stort antal sakpolitiska propositioner, som vi lägger till medlemsmötet. Ladda gärna ner dem härifrån (Sakpolitiska propositioner till höstmötet 2012, korrversion). De flesta av dem bygger på det arbete en arbetsgrupp (jag, Anna och Torbjörn Wester) gjort, som vi löpande redovisat här på bloggen: I juni gjorde vi en sammanställning av de sakpolitiska förslag vi hittat i gamla programdokument och diskussioner samt här på breddningebloggen, och från detta knådade vi sedan fram förslag till propositioner,… Läs mer

Utkast till sakpolitiska propositioner

I morgon börjar styrelsen diskutera ett stort dokument med förslag till en rad sakpolitiska propositioner. Det kommer från mig, Anna Troberg och Torbjörn Wester. Under våren och sommaren har vi gått genom diskussionen här på breddningsbloggen och andra piratbloggar. Vi har lusläst gamla program och valmanifest, och de förslag till kommunalpolitiska program som arbetades fram inför förra valet. Vi samlade först ihop alla förslag vi kunde finna. Sedan började vi slå ihop, skriva om och rensa bort sådant som var alltför detaljerat, sådant vi inte… Läs mer

Mindre påtvingad valfrihet, mer samhällskunskap och gratis frukost – tre konkreta förslag till en bättre skola.

Först och främst måste vi ta tag i den ökande differentieringen inom skolan. Det verkar råda någon form av naturlag att elever ska välja när, vad och hur de ska studera. Trenden går dessutom att valen ska börja göras i lägre och lägre ålder. Val som dessutom får långtgående konsekvenser för dagens ungdomar. Under hela 1900-talet gick skolreformerna ut på att öka jämlikheten inom befolkningen. Segregering skulle bekämpas genom utbildning. Vilka föräldrar du hade skulle inte spela roll för dina kommande studier. Varje skolreform som… Läs mer

Släpp kunskapen fri!

Detta är en vision jag har om hur vårt kunskapssamhälle ska se ut. Hoppas att flera kan dela denna vision. Det är inte ett färdigt koncept utan kan utvecklas. Jag tänker mig att alla ämneskunskaper på grundskolenivå, gymnasienivå och universitetsnivå ska finnas ute för alla på internet att ladda hem, som t ex videoföreläsningar och text så att man när som helst kan studera. Man laddar hem med t ex torrentteknik. Det skulle också finnas centra på biblioteken där vem som helst kan studera med… Läs mer

Reformera skolan

Svenska skolan som den ser ut idag är uppbyggt efter ett samhälle som inte längre finns. Vi spenderar värdefull tid och energi på att undervisa saker som i slutändan inte kommer att användas till annat än prov, medan vi varje år mister otaliga chanser att inspirera ungdomar till att göra en skillnad i världen, till att studera vidare på högskolan och bli nästa generations ledare. För att utveckla vårt land behöver vi först utveckla våra yngsta medborgare, och för det behövs en skolreform. Den största… Läs mer

Två förslag för en bättre skola

Dela upp skola och betygsättande i olika institutioner. Betygen används i dag för att jämföra skolor. Då är det inte korrekt att skolorna i stort sätt får sätta betyg på sig själva. En önskan att framstå som en framgångsrik skola leder till betygsinflation. Dessutom blir lärarens roll i princip ohållbar med två mot varandra stridande uppgifter. Dels se till att hans elever får så bra betyg som möjligt dels sätta rättvisande betyg. Dessutom vill vi ta bort det incitament som finns i dag för elever… Läs mer

Avskaffa syslöjd och träsläjd och inför datorkunskap

Idag så har man både trä och syslöjd i grundskolan som är obligatorisk och väldigt utdaterande ämnen som tillhör 1900-talets tidiga början. Dessa ämnen fanns med då för att behovet fanns för dessa ämnen, idag o andra sidan så är det väldigt få som bygger sin egen stol eller syr sina egna byxor det är helt enkelt inte ett ämne som alla behöver lära sig och av den anledningen borde de inte vara obligatoriska längre. Däremot finns det ett ämna som är väldigt aktuellt idag,… Läs mer

Friheten att välja ämne(n) till sin lärarexamen

Låt individer utbilda sig till lärare i endast ett ämne, de kanske önskar att jobba endast deltid av någon anledning, t.ex. för att de arbetar som entreprenörer på deltid. Då kan individer utbilda sig till behöriga ämneslärare på ca 2,5 år, istället för 4, och möjligheten finns givetvis att lägga till ett ämne och plugga upp under 1,5 år längre fram i tiden. Då låter personer också bli att välja till ett ämne ”för att de måste” (regeringen kräver två ämnen för ämnesbehörighet, med få… Läs mer

En genomtänkt utbildningspolitik

Skola och utbildning är nog den politiska fråga (utanför den rena informationspolitiken) som Piratpartiet arbetat mest med. I mycket tycker jag vi redan verkar ha diskuterat oss fram till en genomtänkt politik, i vart fall när jag läser valmanifesten inför 2010 (sammanställning här), de kommunalpolitiska program som arbetades fram lokalt (sammanställning här) och det nya principprogram, som just antagits av vårmötet. Jag hittar en tydlig modern kunskapssyn (på en del ställen utskriven, på andra underförstådd) som har stora konsekvenser för vad vi tycker ska hända… Läs mer

Kritiskt tänkande i skolan

Kritiskt tänkande, förmågan att utvärdera och förstå information, blir ständigt allt viktigare i den digitala informationseran. Alla har idag chansen att bära världens kunskap i sin ficka i form av en smartphone, någonting som aldrig tidigare i mänsklighetens historia varit möjligt. Informationseran gör det möjligt att sprida information på nolltid, och det har hjälpt både till att utveckla allmänkunskapen, och till att fälla antidemokratiska regimer. Samtidigt finns nackdelarna med detta – för varje sida med korrekt information finns en sida med utdaterad, lögnaktig eller ensidig… Läs mer