Internt debattinlägg: Inför obligatoriskt självförsvar i mellan- och högstadiet

427px-Bundesarchiv_Bild_102-00504,_Berlin,_Turn-_und_Sportwoche_im_Lustgarten

Jag vill ta upp ett väldigt kontroversiellt och radikalt ämne, nämligen om det inte är dags att införa självförsvar i skolan. När någon nämner ”självförsvar” eller ”kampsport” är det många som höjer på ögonbrynen. Tankarna går direkt till gamla filmstjärnor som Bruce Lee som springer runt och dödar hundratals motståndare i sina filmer på det mest brutala och råa sätt man kan tänka sig. Eller så tänker man på de råa MMA-fighter som visas på Eurosport. Vad man måste förstå är att dessa porträtteringar är… Läs mer

Internt debattinlägg: Trafikutbildning i grundskolan

800px-I-80_Eastshore_Fwy

Vårt urbana samhälle bygger på kommunikationer med olika typer av färdmedel; gående, cykel, bussar, bilar, spårvagn etc. Att alla kan samspela i trafiken är viktigt. Idag får de som skall ta körkort utbildning i trafikregler i teori och praktik. Det medför att de som av olika anledningar inte skaffar sig ett körkort; t.ex av ekonomiska skäl eller helt enkelt inte ser ett behov just idag, att de inte får samma utbildning och många inte är medvetna om grundläggande regler. Om trafikutbildningen förläggs till skolan nationellt… Läs mer

Internt debattinlägg: Inför sekulär meditation i skolan

Human_brain_female_side_view

Meditation är mental träning. Det finns en uppsjö av uråldriga meditationstekniker, varav de flesta är oberoende av de religioner de föddes i (alla större religioner har meditationstraditioner [1]). Olika sorters meditation verkar träna olika saker. Meditation har nu blivit ett stort sekulärt fenomen över hela västvärlden, och det forskas aktivt i området. Jag vill att meditation ska stå på schemat i svensk grundskola. Varför förklarar jag nedan: Modern neuroforskning (hjärnforskning) har sedan nittiotalet börjat studera olika typer av meditation [2]. De som mediterar säger oftast… Läs mer

Internt debattinlägg: Grundskolans grundämnen

Hult_Black_Board

Jag föreslår att vi prioriterar om grundskolans grundämnen, som idag består av matte, svenska & engelska. Folk brukar säga att matte är allt. Men tyvärr så är det enda jag kan minnas hur man räknar +-/* eftersom det har följt med mig in i vuxenlivet. Ändå har jag blivit hjärntvättad med detta ämne genom grundskolans nio år, samt ett par år på gymnasiet. Men jag har aldrig varit speciellt intresserad av att lära mig algebra eller andra liknande avsnitt i kursboken. Matte är helt enkelt… Läs mer

Friskolor skapar förutsättning för fler pedagogiska metoder

Teacher

I det i mångt och mycket pluralistiska Sverige som vi lever i så finns det värderingar om att värna den egna personens autonomi och frihet. En människas frihet och autonomi är en förutsättning för att hen ska kunna växa. Det är inte minst viktigt att en person ska kunna fritt få utveckla de talanger eller egenskaper som han eller hon behöver för att klara sig i det mångkulturella samhälle som vi lever i. För att varje människas talang och egenskaper ska kunna tas till vara… Läs mer

Friskolor ger överbetyg

skolpojke xchng 227403_1506 free jwarletta

En kartläggning där man jämför elevernas slutbetyg med de resultat de visar i nationella proven visar klart på att friskolor ger högre betyg än kommunala skolor. Att det tidigare funnits indikationer på att friskolor rättar nationella proven generösare än kommunala skolor och att de nu visar sig att gärna ge högre betyg än vad elevernas resultat i nationella egentligen visar på tyder på att friskolor konkurrerar med överbetyg – DN.SE. I stället för att ge bättre villkor eller bättre lärare så ger man helt enkelt… Läs mer

Universitetsutbildning på distans

datarbete liten xchng 525433_29598145 notify emej

Jag bor och jobbar inte i Sverige men älskar att studera och önskar mig en utbildning. Men det som då krävs av mig är att jag slutar jobbar i 3-4 år. Jag önskar, som så många andra som arbetar, att det kunde vara lättare att studera  på distans. Att många fler utbildningar, och då framför allt universitetsutbildningar, lades ut på video med den litteratur man skulle läsa, och att man sedan kunde tenta av utbildningen på distans. Du kunde då studera i egen takt när… Läs mer

En modern skola

0 dataelever 500 xchng 866339_68751998 free gokoroko

En av de viktigaste frågorna inför samhällets framtida utveckling är den mänskliga rättigheten till utbildning. Utbildning är en av de viktigaste delarna i ett demokratiskt samhälle, och frågan om skolans form är därför en av de största frågorna inom informationspolitiken. Utbildning ger kunskap och medvetenhet, och utan dessa kan man aldrig vara en fri och självständig människa. Tyvärr finns det många problem med dagens modell för utbildning. Jag kommer här att behandla tre av dessa, som jag ser som de största hindren för skolans fortsatta… Läs mer

Förslag kring utbildning

Extern examination med samma tyngd som den skola du går på. I dagens skola är du som elev beroende av vilken skola du går på och dina betyg är väldigt beroende av den skolans villkor. Det är inte alla elever (inga med denna hårda definition) som får rättvisa betyg, därför att det teoretiskt rättvisa betyget skulle ge exakt samma betyg på ett likvärdigt prov om du göra det vid ett upprepat antal tillfällen. Det är även en hel del subjektivitet involverat i betygssättning, subjektivitet som… Läs mer

Reformera grundläggande behörighet till universitet och högskola

Jag tror att jag kommer lägga det här som en motion till höstmötet, men jag tar gärna emot synpunkter först. På denna sida finns information om hur kraven för grundläggande högskolebehörighet ser ut idag. Jag kommer här argumentera för att det nuvarande systemet med ”Grundläggande behörighet” är dåligt. Grundläggande behörighet För att läsa på universitet och högskola krävs det att du har grundläggande behörighet. Du har grundläggande behörighet om du har: godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng godkänt på 90 procent av kurserna på en fullständig… Läs mer