Internt debattinlägg: Trafikförsäkringsskatten

512px-Japanese_car_accident

Trafikförsäkringsskatten är en extraskatt på drygt 30 % av trafikförsäkringspremien som alliansen införde 2007. Den skulle vänja oss vid att sjukvård- och rehabilitering för trafikolycksoffer i framtiden ska betalas via trafikförsäkringen. Därav blev inget, men skatten tickar varje år ca 3 miljarder rakt in i statsbudgeten, inte ett kvidevitt därav går till trafikolycksoffer. Jag är inte mot höga skatter, tvärtom är jag rädd för att vi får problem med budgetunderskott. Men en skatt ska kännas meningsfull; att bestraffa att försäkra sin bil, vilket man måste… Läs mer

Miljöpolitik 2: Allvarliga miljöproblem och tänkbara åtgärder

fabrik stock xchng 912405_65453733 Carl-Fredrik Runqvist free notion

När Piratpartiet ska mejsla ut en miljöpolitik skulle en möjlig utgångspunkt kunna vara den kunskap och de analyser och förslag till åtgärder, som det råder konsensus om i forskarvärlden. Dvs som delas av huvuddelen av de forskare som från olika utgångspunkter ägnar sig åt en fråga. Sådan konsensus råder kring flera allvarliga miljöproblem: Miljögifter Somliga ämnen är inte bara är giftiga. De kan dessutom inte brytas ner om de hamnar i vatten och mark, och om de tas upp av växter och djur kan dessa… Läs mer

Vi behöver fler övergångsställen

övergställe flickr 66866736_8470826172

Vi behöver fler övergångsställen inte färre. Enligt Trafikförordningen har en bilist väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på ett övergångsställe. Bilisten är alltså skyldig att stanna för att släppa över fotgängar vid ett övergångsställe Dessvärre händer det ofta att denna lagen inte tillämpas. Många är vi som har varit nära på att bli påkörda vid just ett övergångsställe av någon stressad bilist. När jag går över ett övergångsställe räknar jag med att bilisten inte tar hänsyn till övergångsstället. Det… Läs mer