Hårdare tag mot brottslingar

Jag vill att piratpartiet vågar att stå för en seriös kamp mot brottslighet och föreslår att personer födda utomlands, med undantag för adopterade alternativt personer som har invandrat efter en viss ålder, som begår grova brott skickas tillbaka till sitt hemland, oavsett om man har asyl eller inte och hur hemlandets situation ser ut. För det första tror jag att det skulle avskräcka många då de flesta flytt från sitt hemland då situationen där är mycket värre än den i Sverige. Kontenta, man begår inte… Läs mer

En humanare kriminal- och ungdomsvård

Jag vill att Piratpartiet ska arbeta för ändrade regler inom Kriminalvården, ungdomsvården och vård i socialtjänsten för att förebygga fortsatt kriminalitet från fångar som istället ska rehabiliteras till samhällets normer hjälpa till att bryta kriminell verksamhet och våldsutövning på landets anstalter och häkten se mer på den mänskliga faktorn i processerna, och hur den påverkat de berörda individerna. Kriminalitet är ett problem som har präglat våra samhällen så länge vi kan minnas. Folk har alltid straffats eller avvisas från flocken och elden, om man säger… Läs mer

Sverige måste betala skadestånd för nya tvångssteriliseringar

Mellan 1934 och 1975 tvångssteriliserades i Sverige mellan 20 000 och 30 000 personer. I en minoritet av dessa fall rörde det sig om personer som tvingades till sterilisering med fysiskt våld. Vanligare var olika former av utpressningssituationer, ”tvångsliknande förhållanden” eller olämpliga metoder för övertalning. Tyvärr var de tvångssteriliserade tvungna att vänta ända till 1999 innan de hade möjlighet till skadestånd. Måhända är det något i Sveriges självbild som leder till en grav ovilja att kompensera oskyldiga människor för det lidande de utsätts för genom… Läs mer