Avskaffa rikspolisstyrelsen

Det enda skälet till att ha en rikspolisstyrelse, är för att kunna verkställa lagar som saknar folkligt stöd. Det tycker jag är dåligt. Att rikspolisstyrelsen tillsätts av regeringen är ett resultat av Sveriges undermåliga maktdelning, vilket är ett problem som behöver åtgärdas. Att det är ett nationellt organ visar på riksdagens och regeringens bristande respekt för den lokala folkviljan. På dessa problem finns en mycket enkel lösning: Avskaffa rikspolisstyrelsen och inrätta lokala, folkvalda polisstyrelser i dess ställe. Problemen med styrningen av polisen är flerfaldiga. Poliskåren… Läs mer

Kriminalisera tortyr

Vissa riksdagsledamöter, med stöd från bland annat Amnesty, föreslår att Sverige skall kriminalisera tortyr. Piratpartiet bör ansluta sig till det förslaget. Riksdagsmotion i frågan Debattartikel i frågan Sverige har redan förbud mot grov misshandel, olaga tvång, människorov eller våldtäkt. Tortyr är lyckligtvis ovanligt i Sverige. Men det finns ändå flera skäl till att göra tortyr till ett separat brott. Tortyr är ett brott enligt internationell rätt. Genom att definiera tortyr i svensk lag, ökar möjligheten att utlämna förövare mellan länder, eller till internationella domstolar. Med… Läs mer

Bekräfta lagar

Idag så klubbas en hel del dum och helt verkningslösa lagar igenom ett exempel på det är datalagringsdirektivet som gick igenom för några månader sen. Det är ett stort problem idag att få bort idiotiska eller helt verkningslösa lagar. Man brukar ju säga att för att man ska lära sig måste man få begå misstag och det borde även gälla lagstiftningen. Allt blir inte alltid så bra som det var tänkt från början. Det jag förslår är att när en lag klubbas igenom så måste… Läs mer

Även polisen bör lämna pistolerna hemma

Polisförbundet vill att polisens pistoler alltid ska var laddade. Idag är polisens pistoler oladdade när de sitter i hölstret. De vill ändra så att patronen ska ligga i patronläget. Motivet till att ha den laddad är att när väl polisen behöver använda sin pistol ska det gå snabbare att skjuta. Det skulle få den enskilde polismannen att känna sig tryggare i vissa situationer, och därmed kanske antalet vådaskjutningar skulle minska. Med aggressivare upptrappning vill man alltså minska skadeskjutningen. Det finns dock länder där inte alls… Läs mer

En kriminalpolitik tar form

Kriminalpolitik är ett område, där Piratpartiet i sina tidigare program och valplattformar haft mycket åsikter. Men helheten har brustit i trovärdighet. För det första har många av våra förslag varit så detaljerade, att det varit svårt för den läsare som inte varit mycket insatt i de olika juridikområdena att förstå vad det egentligen varit vi krävt. För det andra har våra krav haft en slagsida mot detaljerade synpunkter på olika situationer fildelare kunnat hamna i, medan de flesta andra problem med rättssäkerheten täckts av svepande… Läs mer

Frihet att välja hastighet

På 30-, 40-, 50- och 60-vägar: kör absolut med fartkontroller och alkotester, och var stenhårda med konsekvenser! Men på 110-vägar? Vad är 110 för gräns?  Våra vackra, breda 110- & 120-vägar har gott om utrymme för alla, och där går inga ”barn längs kanten” eller ungdomar som plötsligt dyker upp framför en buss.  Inför ”valfri lämplig hastighetsgräns” på dessa stora fina vägar. (Eller höj den åtminstone till 150!) Victoria Wagman Victoria hittar man på hennes hemsida. Läs mer

Förbjud barnaga på EU-nivå

I den europeiska gemenskapen är tanken att unionen skall präglas av en subsidiaritetsprincip. Nationella parlament skall besluta i frågor som bäst hanteras på nationell nivå. Det finns emellertid vissa grundkrav på medlemskap i unionen, som alla länder måste följa trots att de beslutats i Bryssel. Till dessa hör krav på ordning i statens finanser och marknadsregleringar som kräver internationell harmonisering för att fungera, till exempel tak på roamingpriser. Hit hör också vissa grundläggande medborgerliga rättigheter, vilket är det område Piratpartiet kanske ägnat mest fokus. Jag… Läs mer

Ska cannabis vara regeringens business?

cannabis 300 xchng 540325_49382752 free Mateusz Atroszko

Jag som många andra vet hur känsligt det kan vara att prata om just cannabis. Men det är en diskussion vi måste ta i Piratpartiet. Sanningen är att väldigt många människor i Sverige väntar på ett parti som är villiga att ta upp frågan på allvar på den politiska plattformen. Jag är fullt medveten om vilka risker det finns av att tala offentligt om detta, speciellt nu när vi behöver all den positiv uppmärksamhet vi kan få som ett nytt parti som vill komma in… Läs mer

Rättspolitik för stärkt demokrati och medborgarrätt,

Här är ett par förslag på rättspolitiska frågor för förstärkt demokrati och medborgarrätt, som Piratpartiet gärna kan göra till sina. Sverige behöver en författningsdomstol, som prövar nyligen stiftade lagar mot grundlagen. Idag kan en enkel riksdagsmajoritet på 175 ledamöter driva igenom nästan vilka lagar som helst. Livstids fängelse bör avskaffas, så att alla brottslingar får en teoretisk möjlighet att försonas med samhället. Alla straff skall tidsbestämmas vid domen. Högsta nominella straff för de brott som idag ger livstid, kan vara 60 år. Idag har präster… Läs mer

En humanare HBT-politik

Piratpartiet har alltid varit för människors lika värde. Att ha en HBT-politik borde därför vara en självklarhet. Det finns idag många problem i Sverige där Piratpartiet kan göra skillnad på detta område. Genom att stärka HBT-personers asylrätt kan vi förhindra att de deporteras tillbaka till garderoben, och genom att avskaffa juridiskt kön kan vi i ett svep göra oss kvitt många av de orättvisor transpersoner utsätts för och förpassa debatten om hur kön skall definieras från statens korridorer till genusfilosofernas fikarum, där den hör hemma…. Läs mer