Public Services rättigheter och skyldigheter

TV-kamera_2007b

Piratpartiet har redan tagit beslut om Public Service finansiering. Detta debattinlägg kommer därför inte handla om finansieringen. Istället ska jag ta upp de rättigheter och skyldigheter som jag tycker att vi bör kräva av Public Service ur en piratisk synvinkel. För enkelhetens skull formulerar jag dessa i en lista. Jag tror att piratrörelsen kommer att gilla de flesta av de här förslagen. Public Service blir helt undantagen ifrån upphovsrättsliga krav och kan spela och visa precis vad de vill utan att fråga någon upphovsrättsinnehavare om… Läs mer