Samkönade äktenskap i Sverige och EU

Under punkt 3.1 i vårt antagna Principprogram (4.0) står det: Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rät­tigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsut­vecklingen. Det är en utmärkt formulering, och en utmärkt grund för vår breddning i frågor om jämställdhet och HBTQ. Med den breddning… Läs mer

Jämställdhet mellan alla människor

Det finns åtminstone två goda skäl till att sträva efter verklig jämställdhet mellan kön, mellan människor med olika ursprung, mellan människor med olika intressen och människor med olika livsval. Det första handlar om demokrati och människosyn; att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ursprung, skonummer, ålder, religion, sexuell läggning, intressen, och andra livsval. Och att de därför ska ha samma rätt, och så långt som möjligt ges samma möjlighet, att både forma sina egna liv, och att vara med på den offentliga arena… Läs mer

Piratpartiet bör ta ledningen i invandrarfrågan.

Vi har idag ett invandrarfientligt parti i riksdagen. Vi har också en ganska otäck trend till exempel online där en liten klick individer är öppet hatiska mot de med ”fel” hudfärg, religion eller åsikter, gärna sprider fördomar som om de vore vetenskapligt verifierade sanningar och utmålar en fullständigt absurd bild av muslimer som en homogen armé helt utan individuella särdrag. Att övriga riksdagspartier ska göra någon mer kraftfull protest än att vägra kicka boll med de från SD är inte att vänta, i stället ser… Läs mer

Rättigheter ska inte blekna med ålder

Regeringen har lagt fram en proposition om äldres rätt att få åldras tillsammans. Det är på tiden. Ni kan läsa den här: ”Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen.” I stort är propositionen bra. Den tar hänsyn till olika sorters parförhållanden, även om de får finna sig i att ”likställas med makar”. Kanske vore det bättre att avskaffa hela make-grejen och omnämna alla som ”partner” för att slippa sådant, men jag har gott hopp om framtiden på… Läs mer

Om människors rätt till sin tro

Jag tror inte på Gud. Jag är helt oreligiös i nästan alla bemärkelser. Ibland skojar jag lite, när någon frågar om min odödliga själ, att ”det får bli en trevlig överraskning när jag dör”. Det gör mig till agnostiker, berättade någon, att jag inte avfärdar tanken rakt upp och ner. Jag säger annars att jag är ateist, men på sistone har det blivit lite besvärligt. För en del ateister, rätt många faktiskt, har tagit på sig rollen att tala om för folk hur de borde… Läs mer

Ett ledande parti när det gäller jämställdhet

Jag vill att Piratpartiet ska vara ett av de ledande partierna när det gäller jämställdhet och jämställdhetsfrågor. Det jag menar med jämställdhet är inte exklusivt kvinnofrågor och feminism utan en mycket mer nyanserad ståndpunkt angående jämställdhet. Både kvinnor och män har sina respektive problem. Det finns också fördelar både med att vara man och kvinna (olika fördelar, förstås). Att mäta och jämföra dessa för- och nackdelar är omöjligt, eftersom det är som att jämföra äpplen och päron. Därför är det omöjligt att upprätta en balansräkning… Läs mer

Ge alla uppehållstillstånd om de inte fått besked inom ett år

Om man tittar på Piratpartiets principprogram så står det: Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i. Och… Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Jag vill därmed komma med… Läs mer

En humanare HBT-politik

Piratpartiet har alltid varit för människors lika värde. Att ha en HBT-politik borde därför vara en självklarhet. Det finns idag många problem i Sverige där Piratpartiet kan göra skillnad på detta område. Genom att stärka HBT-personers asylrätt kan vi förhindra att de deporteras tillbaka till garderoben, och genom att avskaffa juridiskt kön kan vi i ett svep göra oss kvitt många av de orättvisor transpersoner utsätts för och förpassa debatten om hur kön skall definieras från statens korridorer till genusfilosofernas fikarum, där den hör hemma…. Läs mer

Sverige måste betala skadestånd för nya tvångssteriliseringar

Mellan 1934 och 1975 tvångssteriliserades i Sverige mellan 20 000 och 30 000 personer. I en minoritet av dessa fall rörde det sig om personer som tvingades till sterilisering med fysiskt våld. Vanligare var olika former av utpressningssituationer, ”tvångsliknande förhållanden” eller olämpliga metoder för övertalning. Tyvärr var de tvångssteriliserade tvungna att vänta ända till 1999 innan de hade möjlighet till skadestånd. Måhända är det något i Sveriges självbild som leder till en grav ovilja att kompensera oskyldiga människor för det lidande de utsätts för genom… Läs mer

Kopiera mångfalden på nätet och klistra in den i köttvärlden

Nätet är en smältdegel som jämnat ut spelplanen och skapat en plats där alla människor kan mötas på samma villkor. På nätet behöver det inte spela någon roll om man är man eller kvinna, tjugofem eller sjuttiofem år gammal, om man kommer från Turkiet, Sverige eller Mexiko, vem man ligger med eller vilken gud man tror eller inte tror på. Det som spelar roll är vem man är under alla de där etiketterna. Nätet gör oss genuint mänskliga på ett sätt som tidigare inte ens… Läs mer