Förbjud inte tobakskulturen

Det har på senare tid framkommit uppgifter om att EU-kommissionen bakvägen försöker driva igenom snusförbud även för svenskar, genom lagstiftning som i teorin bara reglerar smaksättning av all tobak, men som i praktiken skulle innebära att snus förbjöds i Sverige. Även om det råder delade meningar om huruvida detta är fallet, verkar det dock inte råda någon tvekan om att det är lagförslag på gång om att förbjuda vissa smakämnen i cigaretter. Detta är olyckligt. Rökning är en del av västerländsk kultur, precis som snuset… Läs mer

Flipperspelande ska inte vara belagt med specialregler

Jag är flipperspelare och är bekymrad över de regler för flipperspelstävlingar som finns i Sverige. Här i Sverige är det Lotteriinspektionen som har hand om flipperspelsfrågor. Det innebär att man måste ha tillstånd från Lotteriinspektionen för att få arrangera tävlingar. Det innebär också att man inte får ha någon form av prispengar i tävlingarna. I till exempel USA kan man arrangera tävlingar fritt och det är dessutom tillåtet att ha prispengar. Jag tycker det är konstigt att vi i Sverige har sådana här regler för… Läs mer