E-sport är riktig sport!

Idag betraktas inte e-sport som legitim sport i lagens ögon. I USA är e-sport sedan något år tillbaka likställt med fysiska sporter, men här i Sverige är det andra regler som gäller. Det vill vi ändra på. ”E-sport  är sport som utförs med hjälp av datorer eller med spelkonsoler, där de  tävlande spelar olika sorters datorspel mot varandra. Tävlingarna kan  spelas via Internet eller på ett lokalt nätverk. E-sporten kom igång  under slutet av 1990-talet med spelet Quake.” – Wikipedia Traditionella idrottsföreningar och e-sport-föreningar behandlas… Läs mer

Styrelsens sakpolitiska propositioner till medlemsmötet

Under helgen hade styrelsen ett långt möte där vi antog ett stort antal sakpolitiska propositioner, som vi lägger till medlemsmötet. Ladda gärna ner dem härifrån (Sakpolitiska propositioner till höstmötet 2012, korrversion). De flesta av dem bygger på det arbete en arbetsgrupp (jag, Anna och Torbjörn Wester) gjort, som vi löpande redovisat här på bloggen: I juni gjorde vi en sammanställning av de sakpolitiska förslag vi hittat i gamla programdokument och diskussioner samt här på breddningebloggen, och från detta knådade vi sedan fram förslag till propositioner,… Läs mer

Utkast till sakpolitiska propositioner

I morgon börjar styrelsen diskutera ett stort dokument med förslag till en rad sakpolitiska propositioner. Det kommer från mig, Anna Troberg och Torbjörn Wester. Under våren och sommaren har vi gått genom diskussionen här på breddningsbloggen och andra piratbloggar. Vi har lusläst gamla program och valmanifest, och de förslag till kommunalpolitiska program som arbetades fram inför förra valet. Vi samlade först ihop alla förslag vi kunde finna. Sedan började vi slå ihop, skriva om och rensa bort sådant som var alltför detaljerat, sådant vi inte… Läs mer

Gratis och laglig streaming

Jag tycker att Piratpartiet ska stå för att all streaming ska vara lagligt och gratis på Internet med alla Sveriges tv kanaler som till exempel Canal Digital har. Alltså jag menar alla utomeuropiska kanaler också, som är översätta med text till svenska, som till exempel Animal Planet. Robert Läs mer

Material som producerats med gemensamma medel

Jag har två förslag som rör material som har producerats med gemensamma medel: 1. TV-licenspengar (eller eventuell medieavgift) bör inte vara förbehållet SR, SVT och UR. Även andra ska kunna beviljas dessa medel för att producera public servicematerial. I principprogrammet står att (1.1) ”Människors möjlighet att kommunicera fritt med varandra stärker frihet, delaktighet och demokrati.” Masskommunikation är utan tvivel en form av kommunikation och att erbjuda denna möjlighet till fler aktörer än de tre som historiskt åtnutit detta privilegium skulle underlätta delaktighet och i förlängningen… Läs mer

En reformerad upphovsrätt

Piratpartiet vill inte avskaffa upphovsrätten, vi vill reformera den. Vi vill ha kvar upphovsrätten för kommersiella ändamål, men vi vill släppa all icke-kommersiell kopiering och användning fri. Det här är en brådskande reform, eftersom försöken att upprätthålla dagens förbud mot kulturdelning mellan privatpersoner hotar de fundamentala rättigheterna, såsom rätten till privat kommunikation, informationsfrihet, och till och med rätten till opartisk rättegång. Fildelning är när två privatpersoner skickar ettor och nollor till varandra. Det enda sättet att ens försöka begränsa fildelningen är att införa övervakning av… Läs mer

Aktivera ungdomars kreativitet!

Jag tycker Piratpartiet ska ge förslag om ökat stöd till aktiviteter för ungdomar som inkluderar det mer kreativa och kulturella så som konst, musik, dans, författande och filmskapande. Idrotten bokstavligen öser pengar över sina barn och ungdomar medan andra aktiviteter ofta organiseras ideellt eller med mycket små medel vilket gör att de lätt kommer i skymundan, vilket är synd då ett rikt kulturliv gynnar länder. Så mitt förslag är att pumpa in mera pengar hos organisationer som t.ex Studiefrämjandet för att på så vis låta… Läs mer

Om produktion av kultur och kunskap

I Piratpartiet talar vi om ”Fri Kunskap” som något positivt och vi är väl medvetna om att den nuvarande upphovsrätten är ett hinder för den fria kunskapen, och bör reformeras. Men vi är ensidigt emot hur det är nu. Jag tror inte att det är tillräckligt. Jag tror att politik handlar mer om vad man är för, och hur man skall skapa miljöer och regler som underlättar en utveckling mot det man vill ha. De som försvarar dagens upphovsrätt vill gärna kalla skapelser av människans… Läs mer

Öppna ett statligt The Pirate Bay

Låt staten öppna ett eget ”The Pirate Bay”, som ett bibliotek, fast för film, serier, ljudböcker, musik, osv. osv. och givetvis på internet. Idag kan vi gå och låna en bok på biblioteket helt gratis, det gör inte att vi slutat köpa böcker, men alla människor i Sverige har tillgång till litteratur. Låt det bli likadant med all annan kultur. Låt den vara gratis. Dock, eftersom det inte kostar något att kopiera och dela filmer på internet så behöver de inte enbart vara till låns,… Läs mer

Lag om Public Service

Sveriges Radio har gått ut med att de vill se en Public Service lag för att få tydligare spelregler istället för att Public Service uppdrag omprövas inför varje ny avtalsperiod. Bland annat vill de avskaffa tv-licensen och införa en Public Service avgift för att ”tillförsäkra Sveriges Radio en oberoende, stabil och långsiktig finansiering”. Här är SR:s 50 sidiga avsiktsförklaring. Både SVT och SR har gått ut med att de vill ha en Public Service lag. Det verkar som att det är ett förslag på gång… Läs mer