Utöka det finska förvaltningsområdet till hela landet

Efter kriget var arbetslösheten hög i Finland, varpå många sökte sig utomlands för att hitta ett jobb. Till Sverige kom det många finnar som fick jobb och bostad. Många av de som kom på 50-60 talet är nu äldre pensionärer och behöver hjälp av samhället. För äldre är det lättare att använda sitt modersmål. Deras barn och barnbarn behöver till exempel förskoleplatser och skola. Många vill ha möjligheten att välja finskspråkiga tjänster oavsett var de bor. Det finska förvaltningsområdet är de kommuner där sverigefinnar har… Läs mer

Bekräfta lagar

Idag så klubbas en hel del dum och helt verkningslösa lagar igenom ett exempel på det är datalagringsdirektivet som gick igenom för några månader sen. Det är ett stort problem idag att få bort idiotiska eller helt verkningslösa lagar. Man brukar ju säga att för att man ska lära sig måste man få begå misstag och det borde även gälla lagstiftningen. Allt blir inte alltid så bra som det var tänkt från början. Det jag förslår är att när en lag klubbas igenom så måste… Läs mer

Sänk åldersgränsen på systemet till myndighetsåldern

Idag har vi en smått snedvriden syn på unga människor som vid uppnådda 18 levnadsår förväntas vara tillräckligt mogna för att ta ansvar för det politiska styret i landet, för att kunna framföra ett stort passagerarflygplan på väg mot årets semester, för att ha rätt att äga och bruka vapen av många olika sorter samt för att gå ut på krogen och bli serverad ett eller flera helrör brännvin. Däremot nekas man köpa starköl på systembolaget. Det är befängt att man anser att någon är… Läs mer

Frihetelig secession – rätt att utträda ur staten

I de bästa tänkbara samhällena finns det inget naturligt tvång för människan att vara bunden till den rättsordning hon råkar vara född i. Inte heller måste hon flytta till andra främmande samhällen för att få leva under den rätt som hon menar är naturlig och passande för hennes syften. Istället skulle hon ha rätt att träda ut ur den stat hon lever under, vars förbud och påbud inte är förenliga med hennes uppfattning om det goda livet, och få leva i ömsesidig frihet med alla… Läs mer

Ökad transparens för ökat intresse för, och ansvarstagande i, den offentliga förvaltningen

Som medborgare i Sverige äger och kontrollerar vi den offentliga förvaltningen, det vill säga allt som finansieras av skattepengar. Trots det har vi som medborgare väldigt dålig insyn i den offentliga verksamheten som bedrivs i Sverige. Utöver att det är vår som medborgare moraliska rättighet att få insyn i den offentliga verksamheten är transperens ett bra sätt att motverka korruption. I Sverige är mut-korruption ganska ovanligt, så vi får ofta bra betyg i undersökningar. Sverigenskars höga tilltro till staten gör också att vi har låg… Läs mer

Rösträtt åt alla!

Sverige har brister ur ett demokratiskt perspektiv. Piratpartiets fokus består mycket i att synliggöra och kritisera dessa brister, för att kunna åtgärda dem, och på så vis göra Sverige mer demokratiskt. Vidare tar Piratpartiet en stark ställning för mänskliga rättigheter, då det i stor utsträckning är med hänvisning till dessa vi ifrågasätter övervakning, censur och andra repressiva åtgärder. En idag aktuell fråga i Sverige som har beröring på båda dessa piratpolitiska värden – demokrati och mänskliga rättigheter – är rösträtten. ”Vadå, rösträtt har ju alla… Läs mer

Ideologisk kompass för breddningen

Innan vi tar diskussion om detaljerna för en breddad piratpolitik tror jag det behövs en fortsatt debatt om grunderna för den. . Dvs hur ser den ideologiska kompass ut som definierar hur partiet ställer sig till olika detaljförslag. Om man tittar på det folkliga stöd som en gång lyfte Piratpartiet in i EU-parlamentet så ser man att partiet fick stöd för att partiet förmedlade en känsla. Den känslan kan sammanfattas några punkter, som jag ser det. Det ser jag som fundemantet föri piratrörelsen och Piratpartiet…. Läs mer

Politisera den offentliga förvaltningen

Det svenska tjänstemannaväsendet behöver demokratiseras, genom att politisera den offentliga förvaltningen. Fler makthavare behöver direktväljas av folket, och fler tjänstemän behöver vara tillsatta av politiker. Tjänstemannaväsendet är redan idag politiserat. Det har alltid varit politiserat och det kommer alltid att vara politiserat, eftersom människor är politiska. Det är inte något vi kan ändra på. Däremot kan vi demokratisera det genom att införa ett system för ansvarsutkrävande. När problem uppdagas i offentlig sektor heter det ofta att rutiner skall ses över, bestämmelser omvärderas, eller, om man… Läs mer

Balans mellan statsmakterna i Montesquieus anda

Bakom i stort sett alla politiska partier finns det i bakgrunden en politisk filosof vars tankar uppfattats av många kunna ligga till grund för en världsuppfattning. Marx har stor betydelse för socialister av olika schatteringar t.ex., Mao också ej att förglömma. Det finns en hel del politiska filosofer som gärna liberaler hänvisar till och andra filosofer som folk ute på högerkanten har som sina husgudar. PP ska inte glömma Rick Falkvinge i det här fallet men han är nog mer entreprenör/doer/marknadsförare än filosof. Och filosof… Läs mer