Konsumentskydd

Piratpartiet är ett frihetligt parti som värnar om våra mänskliga rättigheter. Problemet är att vi i dagens läge endast tittar på de teoretiska rättigheterna. Vi tittar inte på om en människa verkligen kan utnyttja sina rättigheter. Utan reell möjlighet att utnyttja sina rättigheter blir friheten en illusion och ingenstans blir detta tydligare än i konsumentskyddslagarna. En gång i tiden så skedde den mesta handel en vanlig medborgare utförde mellan småhandelsidkare. Man hade sin slaktare, sin bagare, sin lanthandlare osv. Och om någon av dem började… Läs mer

Öppna och fria datorprogram

Jag anser att alla datorprogram skall vara öppna och fria och detta av exakt samma orsak som att politiken skall vara öppen för granskning. Lagar är som datorkod, människor skall förhoppningsvis följa lagen, och datorer lyder koden blint. Alla kan inte granska och läsa datorkod, men säg mig, hur många läser propositioner, motioner, lagtexter och granskar politiker? Just det, alla behöver inte göra det, det räcker med att vissa kan göra det och därmed ringa i alarmklockorna när något är fel. Finns inte källkoden tillgänglig… Läs mer