Förbjud barnaga på EU-nivå

I den europeiska gemenskapen är tanken att unionen skall präglas av en subsidiaritetsprincip. Nationella parlament skall besluta i frågor som bäst hanteras på nationell nivå. Det finns emellertid vissa grundkrav på medlemskap i unionen, som alla länder måste följa trots att de beslutats i Bryssel. Till dessa hör krav på ordning i statens finanser och marknadsregleringar som kräver internationell harmonisering för att fungera, till exempel tak på roamingpriser. Hit hör också vissa grundläggande medborgerliga rättigheter, vilket är det område Piratpartiet kanske ägnat mest fokus. Jag… Läs mer

Ge patienten makt över informationen

(Denna text har tidigare publicerats på SvD Brännpunkt.) I dag använder Sveriges landsting flera helt olika journalsystem. Det innebär att om en patient insjuknar i ett landsting där han eller hon inte tidigare behandlats har sjukvårdspersonalen ingen tidigare journalinformation att tillgå. Journaler kan skickas mellan landsting, men det är en bökig och osäker process. Det tar för lång tid vid akutfall och ofta skickas journaler på sätt som inte är tillfredsställande av integritetsskäl, till exempel med fax eller okrypterat över nätet. För att möta dessa… Läs mer