Systemperspektiv

mynt

Att kämpa för legaliserad fildelning och avskaffat patentsystem i ett ekonomiskt system där vinstintresset och äganderätten är centrala begrepp, är att som att segla uppströms och i motvind. Det nuvarande ekonomiska systemet med den neoklassiska läran i spetsen går stick i stäv med Piratpartiets idéer och visioner. Piratpartiet bör därför arbeta för en ekonomisk lära som inser att det ekonomiska systemet bara är en delmängd av de sociala strukturerna i samhället, vilka i sin tur vilar på fungerande ekosystem. Ett modernt parti bör bygga på… Läs mer

Vardagsrasism och integration

svartovitflicka2

I Sverige har vi ett problem med integration. Många bor i utanförskap och har inte integrerats i samhället. Samtidigt frågar vi oss själva gång på gång varför detta problem förekommer. Svaret är egentligen ganska naturligt och enkelt, men det är precis som att folk blundar för problemet och vill inte se det; vi släpper inte in dem i samhället. För det är enkelt att skylla på dem och lasta över problemet på andra. Men det är vi som inte ger dem arbete, det är vi… Läs mer

Trygghet i en allt flyktigare värld

navy_desks

Vi lever i en tid med allt osäkrare livssituationer. Allt fler arbetar inom bemanningsbranschen, med tim- och deltidsanställningar. Har du tur får du en sex månader lång projektanställning. Många tvingas att bli ofrivilliga egenföretagare och skaffa F-skattsedel. Företagsledningen gör allt för att undvika att underminera anställningstryggheten. Frilansarna befolkar våra caféer  och biblioteken då deras arbetsplats är icke-existerande. De utför uppdrag på beställning, utan någon fast punkt i tillvaron. Det har blivit väldig tydlig skillnad på att vara innanför eller utanför systemet. Många etablerade medborgare kan… Läs mer

Miljöpolitik 3: ”Ekologisk” och ”biologisk mångfald”: ett varnande finger för vilseledande ord.

Diskussionen om miljöfrågan kompliceras av att två till synes vetenskapliga ord används på ett sätt som inte bär vetenskapligt innehåll utan subjektiva åsikter. Åsikter som man i och för sig mycket väl kan dela. Men som inte bygger på vetenskap, utan på värderingar. ”ekologiskt” Det ena ordet är ”ekologiskt”. Det används numera som synonymt med ”kemikaliefritt och utan konstgödsel”. Men i biologin är ekologi läran om hur grundläggande fysiska och kemiska förutsättningar som jord och vatten påverkar väven av varelser som lever och är beroende… Läs mer

Far, far, mor och piratkopiorna

kopimigifteTinyTall 8250917511_5ec49b3988

Sedan Centerpartiet helt okynnes blivit allas favoritsamtalsämne så har många saker sagts om dem. Så var det innan också, förvisso, och en av de saker som sällan sades om dem då var att de skulle komma att utgöra en bildande kraft rörande skillnaden mellan äktenskap och reellt existerande sociala relationer. Sedan hände det sig att ordet ”månggifte” fått ett plötsligt uppsving i användning igen. Helt oförhappandes. Givetvis var Gudrun Schyman snabb på bollen, och klargjorde ett antal skillnader mellan äktenskapslagstiftning och reellt existerande sociala relationer…. Läs mer

Modern bioetik

DNA3

Teknikoptimism är en minst sagt framträdande del av Piratpartiets profil. Vi är inte bara informationspolitiska liberaler, utan även entusiastiska förespråkare av rymdprogram och forskningsstöd. När partiet ställer ut på politiska events får 3D-skrivare ofta agera dragplåster. Det är nu dags att vi tar klivet in i den biologiska vetenskapsvärlden och applicerar vår utvecklingsvurm. Sverige har idag en bioetisk lagstiftning grundad på konservativa ideal med mottot att allt som är coolt skall vara förbjudet. I breddningsarbetet har vi hittills sett till att välja våra strider för… Läs mer

Piratpartpolitikens huvudmål är att bekämpa korporativism

Piratpartiet bekämpar idag privata storföretags påverkan via staten som berör medborgares integritet och privatliv. Detta är dock endast en del av den strid vi idag ser emot korporativismen som blivit ett problem i Europa. Därför är det rimligt att begära att Piratpartiet breddar sin kamp emot korporativism i sitt partiprogram så att den kampen gäller alla områden i samhället. Piratpartiet bör som sagt arbeta för att privata och statliga intressen hålls åtskilda, för att motverka korporativism. Den så kallade privatiseringen av sjukvården är ett tydligt… Läs mer

Gör barnkonventionen till svensk lag

Förenta nationernas Barnkonvention bör göras till svensk lag. I den så skyddas barnens rättigheter och skapar skyldigheter för myndigheter att ta hänsyn till barns rättigheter. Införande av Barnkonventionen i svensk lagstiftning skulle leda till: Beslutsfattare tvingas tänka på barns rättigheter. Barns rättigheter skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken på både kommunal och statlig nivå. Barnkonventionen skulle bli tillämpar som en rättskälla vid svenska domstolar för att säkerställa barns generella rättigheter. För piratpartiet är rättssäkerhet en viktig hörnsten i vår politik… Läs mer

Medborgarlön/negativ skatt främjar piratpolitikens mål

navy_desks

Detta är en politisk fråga som går tvärs igenom den politiska kartan, vilket passar piratpartiets politik. Socialister pekar på att medborgarlön innebär att lågavlönade får ökat mod att förhandla om lön och anställningsvillkor. De gröna pekar på att reformen öppnar upp för ideellt arbete som kan gynna samhället. Liberaler påtalar att bidragsfällorna kan minskas liksom byråkratin med hjälp av detta system. Organiseringen av dagens välfärdssamhälle är som sagt en stor byråkrati som kräver att staten måste kontrollera sin befolkning för att motverka exempelvis bidragsfusk. En… Läs mer

Piratpartiets arbetsmarknadspolitik

datarbete liten xchng 525433_29598145 notify emej

När Piratpartiet går in i sin breddningsfas är det lätt att ängsligt fråga; Vad säger opinionen? Vad skriver media? Vad tycker de andra partierna? Istället för att fråga vilken värld vill vi ha, vilket samhälle vi vill bygga eller vad vårt syfte är i politiken. En av dessa frågorna är jobben. Vad ska vi göra med jobben? Hur ska vi tala om att vi kommer få fler jobb? Svaret är: det ska vi inte. Inte på det sättet som gammelpartierna talar om jobb. För vi… Läs mer