EU-politik

EP_Strasbourg_hemicycle_l-gal

EU är ett samarbete mellan de europeiska länderna för att underlätta handel med varor och tjänster, samt fri rörlighet över gränserna. EU är en effektiv samarbetspartner när det gäller gränsöverskridande frågor kring miljö och brottslighet. EU har en viktig funktion att fylla i dessa områden. Jag vill att Piratpartiet ska verka för: Att EU ska arbeta mer med miljöfrågor. Att Sverige överlåter mer av miljöfrågorna till EU eftersom miljöproblematiken är internationell och därför inte kan lösas på nationell nivå. Att EU tar ett fastare grepp… Läs mer

Förbjud barnaga på EU-nivå

I den europeiska gemenskapen är tanken att unionen skall präglas av en subsidiaritetsprincip. Nationella parlament skall besluta i frågor som bäst hanteras på nationell nivå. Det finns emellertid vissa grundkrav på medlemskap i unionen, som alla länder måste följa trots att de beslutats i Bryssel. Till dessa hör krav på ordning i statens finanser och marknadsregleringar som kräver internationell harmonisering för att fungera, till exempel tak på roamingpriser. Hit hör också vissa grundläggande medborgerliga rättigheter, vilket är det område Piratpartiet kanske ägnat mest fokus. Jag… Läs mer

Den känsliga livsmedelspolitiken

Enligt en skröna så sade Henry Kissinger en gång att folket behärskar man med maten, nationer med vapen, kontinenter med energin och världen med pengar. Att det stämmer kan nog de flesta hålla med om. Fast just maten, livsmedelspolitiken, tycks åtminstone i Sverige vara ett tvisteämne. Förutom att Sveriges livsmedelspolitik helt styrs från Bryssel via CAP (Common Agriculture Policy) så har vi en diskussion hur livsmedelspolitiken skall fungera nationellt. Det faktum är tyvärr inte särskilt svenska folket medvetna om. Det är främst tre begrepp som… Läs mer

Utvidga EU till Ryssland, Ukraina och Balkan – som en handelsunion

Jag har suttit och funderat på vad  de svenska strategierna kring EU och utrikespolitik borde vara. Här är lite av mina idéer. Jag tror att vi blir som mest framgångsrika om vi expanderar EU:s handelszon till att inkludera alla de Europeiska länderna, och kanske via ett partnerskap även länderna kring Medelhavet. Själv tror jag att handla långsiktigt är den största möjliggöraren för människor, och då pratar jag inte om människor på pyramidens topp utan den breda massan. Jag är ideologiskt emot sanktioner, även om detta… Läs mer