Låt inte arvtagare snoka i den dödes banktransaktioner

320px-Swedish_coins_80_percent_silver

Idag är det inte reglerat med lag i vilken utsträckning ägare till dödsbo/arvtagare får ta del av den avlidnes banktransaktioner och inte heller hur lång tid tillbaka. Bankerna har inte lyckats ena sig om en gemensam praxis. Jag vill att pp inte ska tillåta arvtagare att kränka en persons integritet efter han avlidit genom att begära ut banktransaktioner. Sådana uppgifter ska bara kunna tas fram av utredande myndighet i de fall man misstänker ett brott. Anders Brodin PP Linköping Läs mer

Basinkomst och negativ inkomstskatt är samma sak

coins

(Tidigare publicerat på Christian Engströms blogg.) Basinkomst och negativ inkomstskatt är egentligen precis samma sak, bara att man uttrycker det på två olika sätt. Med basinkomst får alla en utbetalning på (typ) 8.000 i månaden från staten, men betalar i gengäld marginalskatt från första tusenlappen hen tjänar. Hur hög den marginalskatten ska vara får man räkna på, men låt oss för enkelhetens skull anta att den är 50%: Den som har noll egna inkomster får 8.000 av staten och betalar ingen skatt. 8.000 i plånboken,… Läs mer

En human politik för sjukskrivna och arbetslösa .

0 arbetslös 500 1053952_94489320

Som sjukskriven tycker jag det är konstigt att man helt plötsligt måste gå till praktikplats för att få rätt till aktivitetsstöd. Så var det inte förut, då var man sjukskriven, och jag tycker det ska fortsätta vara som tidigare. Ungefär så här borde man kunna göra: Låt arbetslöshetsersättning såväl som sjukersättning/aktivitetsstöd utgå under i princip obegränsad tidsperiod. Därmed besparas folk förödmjukelsen att tvingas söka socialbidrag. Olika former av åtgärder skall istället vidtagas under försäkringstiden i avsikt att grundligt undersöka huruvida personen kan komma tillbaka på… Läs mer

Förslag om ekonomi

320px-Swedish_coins_80_percent_silver

 Här kommer några förslag kring ekonomi: Sociala avgifter ska synas i lönekuvertet. I dagens Sverige försöker vi gömma undan var, hur och när vi betalar skatt. Sociala avgifter bör kallas statlig socialskatt och all lön ska visas på följande sätt. Bruttolön: 13142kr Statlig skatt (sociala avgifter) 3142 kr Kommunalskatt: 3000 kr Netto: 7000 kr PP bör stå för transparens i vårt skattesystem, så att medborgarna själva kan få se hur mycket de bidrar med till samhället gemensamma skattekista. På samma sätt bör kommunal fastighetsavgift heta… Läs mer

Piratpartpolitikens huvudmål är att bekämpa korporativism

Piratpartiet bekämpar idag privata storföretags påverkan via staten som berör medborgares integritet och privatliv. Detta är dock endast en del av den strid vi idag ser emot korporativismen som blivit ett problem i Europa. Därför är det rimligt att begära att Piratpartiet breddar sin kamp emot korporativism i sitt partiprogram så att den kampen gäller alla områden i samhället. Piratpartiet bör som sagt arbeta för att privata och statliga intressen hålls åtskilda, för att motverka korporativism. Den så kallade privatiseringen av sjukvården är ett tydligt… Läs mer

Vad är ett sakpolitiskt förslag?

Jag vill börja med att säga att detta inlägg inte är en presentation av ett sakpolitisk idé för breddning av partiet. Med det här inlägget så vill jag väcka en liten tankeställare som jag anser är relevant för den här breddningsbloggen. Här är det tänkt att vi ska ge förslag på sakpolitiska idéer. Men vad är egentligen ett sakpolitiskt förslag? Jag trodde att jag visste det, men var tvungen att ställa mig frågan efter att ha läst nuvarande utkast av den sakpolitiska propositionen nr 18…. Läs mer

Styrelsens sakpolitiska propositioner till medlemsmötet

Under helgen hade styrelsen ett långt möte där vi antog ett stort antal sakpolitiska propositioner, som vi lägger till medlemsmötet. Ladda gärna ner dem härifrån (Sakpolitiska propositioner till höstmötet 2012, korrversion). De flesta av dem bygger på det arbete en arbetsgrupp (jag, Anna och Torbjörn Wester) gjort, som vi löpande redovisat här på bloggen: I juni gjorde vi en sammanställning av de sakpolitiska förslag vi hittat i gamla programdokument och diskussioner samt här på breddningebloggen, och från detta knådade vi sedan fram förslag till propositioner,… Läs mer

Medborgarlön/negativ skatt främjar piratpolitikens mål

navy_desks

Detta är en politisk fråga som går tvärs igenom den politiska kartan, vilket passar piratpartiets politik. Socialister pekar på att medborgarlön innebär att lågavlönade får ökat mod att förhandla om lön och anställningsvillkor. De gröna pekar på att reformen öppnar upp för ideellt arbete som kan gynna samhället. Liberaler påtalar att bidragsfällorna kan minskas liksom byråkratin med hjälp av detta system. Organiseringen av dagens välfärdssamhälle är som sagt en stor byråkrati som kräver att staten måste kontrollera sin befolkning för att motverka exempelvis bidragsfusk. En… Läs mer

Skapa komunala replikations-laboratorier (rep-labb)!

På samma sätt som vi har kommunala bibliotek så tycker jag att vi bör skapa kommunala rep-labb, alltså småskaliga verkstäder där vem som helst kan få tillgång till maskiner för digital tillverkning. Exempel på maskiner kan vara 3D-printers, kretskortsfräsar, 3D-scanners, datorstyrda fräsmaskiner och diverse CNC-maskiner. Rep-labben kan även ha tillhörande återvinningscentraler med maskiner som kan återvinna plast, trä och metallskrot med mera för återanvändning i rep-labben. En viktig aspekt av rep-labben är att med hjälp av maskinerna i ett rep-lab så kan man tillverka maskinerna… Läs mer

Piratpartiets arbetsmarknadspolitik

datarbete liten xchng 525433_29598145 notify emej

När Piratpartiet går in i sin breddningsfas är det lätt att ängsligt fråga; Vad säger opinionen? Vad skriver media? Vad tycker de andra partierna? Istället för att fråga vilken värld vill vi ha, vilket samhälle vi vill bygga eller vad vårt syfte är i politiken. En av dessa frågorna är jobben. Vad ska vi göra med jobben? Hur ska vi tala om att vi kommer få fler jobb? Svaret är: det ska vi inte. Inte på det sättet som gammelpartierna talar om jobb. För vi… Läs mer