Internt debattinlägg: Vårt dysfunktionella penningsystem kan lagas!

Pospeng

[Detta är ett debattinlägg som diskuteras internt i Piratpartiet; det representerar inte nödvändigtvis partiets politik eller åsikter – redaktörens anmärkning.] Hej! Som piratsympatisör tar jag mig friheten att kopiera penningreformisterna/organisationen positiva pengars grundläggande lösning på ekonomin. Jag hoppas detta diskuteras ordentligt, för Piratpartiet behöver en tydlig grundläggande lösning på ekonomin som dessutom är i linje med partiets värderingar. Här nedan följer en kortfattad beskrivning av vad lösningarna består av. För den som vill läsa reformförslaget i sin helhet på 32 sidor så finns detta här:… Läs mer

Internt debattinlägg: Piratpartiets välfärdspolitik

Cost_chicanery

Jag vill ta upp ett ämne som är väldigt infekterat inom partiet, nämligen det om välfärden. Piratpartiet har medvetet undvikit detta för att vi dels inte anser att välfärden är ett problem som behöver åtgärdas, dels just för att alla försök till en saklig diskussion brukar gå väldigt hett till, med risk att bli bränd. Jag anser dock att det är hög tid att börja vädra frågan, så därför skriver jag det här inlägget. Ingenting i dagens politiska klimat är så diskuterat som hur välfärden… Läs mer

Internt debattinlägg: Trafikförsäkringsskatten

512px-Japanese_car_accident

Trafikförsäkringsskatten är en extraskatt på drygt 30 % av trafikförsäkringspremien som alliansen införde 2007. Den skulle vänja oss vid att sjukvård- och rehabilitering för trafikolycksoffer i framtiden ska betalas via trafikförsäkringen. Därav blev inget, men skatten tickar varje år ca 3 miljarder rakt in i statsbudgeten, inte ett kvidevitt därav går till trafikolycksoffer. Jag är inte mot höga skatter, tvärtom är jag rädd för att vi får problem med budgetunderskott. Men en skatt ska kännas meningsfull; att bestraffa att försäkra sin bil, vilket man måste… Läs mer

Internt debattinlägg: Basinkomst förslag 1.1

basinkomst

Efter att Christian Engström introducerade basinkomst förslag 1.0 så letade jag statistik hos SCB och räknade på vad det skulle kosta, och har sedan dess funderat på hur förslaget skulle kunna generaliseras och förbättras. Efter att ha sett Christians presentation i ABF-huset i Stockholm på YouTube så blev jag inspirerad att färdigställa den här sammanställningen och presentera den för andra intresserade i partiet. Detta är alltså ett försök att summera mitt arbete och framföra ett nytt, lite mer detaljerat och heltäckande, förslag som kan ligga… Läs mer

Ett statligt girosystem med ett statligt elektroniskt betalningsmedel

National_Bank_Oamaru

Vi har under senare år sett hur banker i allt större utsträckning agerat censorer och under godtyckliga former hindrat betalningsströmmar. Sedan Riksbanken fick ett formellt monopol på att ge ut lagliga betalningsmedel vid förra sekelskiftet har fördelningen av betalningsmedel ändrats, så att ca 5 % av penningmängden utgörs av kontanter och direkta tillgodohavanden i Riksbankens RIX-system, medan resterande ca 95 % utgörs av vad man kan beteckna som privata bankskuldsedlar mot tillgodohavanden på konton hos bankerna. Riksbanken är enligt Lag om Sveriges Riksbank kapitel 1… Läs mer

Systemperspektiv

mynt

Att kämpa för legaliserad fildelning och avskaffat patentsystem i ett ekonomiskt system där vinstintresset och äganderätten är centrala begrepp, är att som att segla uppströms och i motvind. Det nuvarande ekonomiska systemet med den neoklassiska läran i spetsen går stick i stäv med Piratpartiets idéer och visioner. Piratpartiet bör därför arbeta för en ekonomisk lära som inser att det ekonomiska systemet bara är en delmängd av de sociala strukturerna i samhället, vilka i sin tur vilar på fungerande ekosystem. Ett modernt parti bör bygga på… Läs mer

Trygghet i en allt flyktigare värld

navy_desks

Vi lever i en tid med allt osäkrare livssituationer. Allt fler arbetar inom bemanningsbranschen, med tim- och deltidsanställningar. Har du tur får du en sex månader lång projektanställning. Många tvingas att bli ofrivilliga egenföretagare och skaffa F-skattsedel. Företagsledningen gör allt för att undvika att underminera anställningstryggheten. Frilansarna befolkar våra caféer  och biblioteken då deras arbetsplats är icke-existerande. De utför uppdrag på beställning, utan någon fast punkt i tillvaron. Det har blivit väldig tydlig skillnad på att vara innanför eller utanför systemet. Många etablerade medborgare kan… Läs mer

Stoppa bluffakturorna

Fru justitia2

Sverige har på senare åren drabbats av bluffakturor. Varje bedrägeri är relativt litet, på kanske 5000 kr, men sammanlagt så skickas det ut många fakturor så 10 000 falska fakturor så blir sammanlagda bedrägeribeloppet 50 miljoner kr.  Idag tittar man bara på varje fall för sig så en bedrägeri på 5000 kr räknas som inte som grovt trots att totalen egentligen borde göra att brottet räknas som grovt. Ofta lurar man en vikarierande ekonomiansvarig att teckna kontrakt eller betala en räkning med en blufffaktura. Inte… Läs mer

Far, far, mor och piratkopiorna

kopimigifteTinyTall 8250917511_5ec49b3988

Sedan Centerpartiet helt okynnes blivit allas favoritsamtalsämne så har många saker sagts om dem. Så var det innan också, förvisso, och en av de saker som sällan sades om dem då var att de skulle komma att utgöra en bildande kraft rörande skillnaden mellan äktenskap och reellt existerande sociala relationer. Sedan hände det sig att ordet ”månggifte” fått ett plötsligt uppsving i användning igen. Helt oförhappandes. Givetvis var Gudrun Schyman snabb på bollen, och klargjorde ett antal skillnader mellan äktenskapslagstiftning och reellt existerande sociala relationer…. Läs mer

Ekonomisk politik

När vi startade arbetet med att bredda Piratpartiet framstod ekonomisk politik för mig som ett av de områden, där detta arbete skulle vara allra svårast. Men nu när vi kommit en bit i breddningsarbetet verkar frågan inte alls lika besvärlig. I stora delar av den ekonomiska politiken har vi redan en politik som tydligt hänger ihop med våra grundläggande värderingar och analyser. Några av de hål som återstår behöver vi kanske inte ha någon åsikt kring. Andra verkar rätt enkla att fylla. Utveckling och tillväxt… Läs mer