Toriumreaktorer som energikälla för framtiden

0 Oskarshamns-kärnkraftverk313

Världen har länge suktat efter en energikälla som kan ersätta olja och fossila bränslen som energikälla.

Miljöaktivister har länge argumenterat för vindkraft, vattenkraft och solkraft som primär ersättningskälla, men om man ska se till fakta om både vad som är mest miljövänligt och vad som är effektivast så hamnar både vindkraft och solkraft långt ner på listan. Det absolut mest effektiva ur miljö- och effektivitetsperspektivet är kärnkraft.

Det jag vill att Piratpartiet gör är att de som Sveriges första politiska parti tar ställning i frågan om moderniserande av kärnkraften, PÅ RIKTIGT.

Jag snackar om Toriumreaktorer istället för de gamla Uraniumreaktorerna.

Torium är framtiden för mänskligheten. Det är inte det mest optimala ur ett vetenskapligt perspektiv, (nuclear fusion är det optimala), men det mest realistiska och mest hållbara alternativet mänskligheten har som energikälla från och med idag inför de kommande tusen åren.

Alla som vet hur viktig energi/miljöfrågan är förstår hur banbrytande Toriumreaktorer är.

Varje gång vi har hittat en ny energikälla, elektricitet, olja, kärnkraft, så har mänskligheten i helhet skjutit upp i höjden när det gäller välstånd och levnadsstandard.

Det är dags att argumentera för teknologi som faktiskt är framtiden på alla sätt. Kina och Indien har redan börjat bygga sina Toriumreaktorer.

Vi i Sverige har ingen anledning att vänta. De länder som är först med den nya teknologin kommer vara de ledande länderna i framtiden,

Se denna video för en beskrivning av hur Toriumkärnkraft fungerar och varför det är framtiden.

/Dave

Kommentarer

C Magnus Berglund skrev

Bra. Det här förslaget ligger helt i linje med den miljöpolitiska motion jag avser att lägga fram till vårmötet. Dave, jag skulle behöva lite hjälp med att skriva delen om LFTR. Om du är sugen skulle du gärna kunna kontakta mig på epostadress cmagnusb på domänen yahoo.se.

steelneck skrev

Lägg därtill att LKAB, Boliden mfl. redan har en hel del sällsynta jordartsmetaller inklusive thorium i sina avfallsdammar och gråbergstippar, alltså mineraler som bara behöver utvinnas ur material som redan är brutet ur berget.

Jag har dock en lite avvikande åsikt om solenergi. Solvärme (inte el) kan i många fall vara det överlägset mest effektiva i liten skala på säsongsbasis. Betänk att taket på en normal svensk villa tar emot solvärme motsvarande 5 gånger villans årliga uppvärmingsbehov, inklusive varmvatten. Solvärme är dessutom inte bara co2-neutral, den är även direkt _värmeneutral_, något som alltid glöms bort när det talas om olika energislag.

Redan 1/7-del av Sahara, i runda slängar en yta stort som Frankrike, tar emot solenergi som årligen skulle kunna täcka hela världens samlade energibehov. Men i stor skala har vi inte tekniken för det (än?). Men i den lilla mikroskalan har vi det sedan länge, dock tämligen säsongsbetonat.

All olja, kol, vatten- kärnkraft osv.. all energi vi använder blir omvandlad till värme som släpps ut i atmosfären. Det är enorma mängder värme, dagligen, från _alla_ energislag. Termodynamikens första lag ni vet.

Alla dessa värmeutsläpp bidrar givetvis till uppvärmning av vår planet, i kombination med atmosfären som fungerar som ett lock över grytan och ju mer skit i atmosfären desto mer så. Direkt solvärme är däremot helt neutralt ur denna aspekt. Men som sagt, idag kan vi bara fixa detta effektivt i liten skala, typ. enskilda byggnader på säsongsbasis, särskilt här uppe i norr. Men många små effektiva blir tillsammans något tämligen substantiellt, särskilt i kombination med storskalig vattenkraft med stora magasin som vi har i sverige, som då utjämnar säsongvariationen. Så räkna inte ut småskalig solvärme. 2 miljoner villor som ersätter redan så lite som 3000 kwh/år med solvärme är defenitivt inte småpotatis.

Det kan tyckas fjantigt att tala om ensklda husåll i dessa sammanhang, men betänk varje enskild människas energianvändning här i den kalla nord, till en mycket stor del handlar om uppvärmning av byggnader. Och på den punkten är inte solvärme något att vifta bort 7-8 månader av året.

I framtiden tror jag det blir än viktigare att inte lägga alla ägg i samma korg, mångfald kommer att bli viktigt.

steelneck skrev

Utifrån mitt lilla exempel i min förra kommentar, om en villa som ersätter 3000 kwh/år med solvärme (vilket är lite). 1 liter bensin motsvarar i runda slängar 9 kwh, det motsvarar alltså ca 300L bensin, ta det gånger 2 miljoner villor..

Vad hindrar? Att ersätta 3000 kwh/år med solvärme för en normal villa är något som varje normalhändig villaägare skulle kunna göra själv med normala handverktyg och högst lokalt inköpta material. Det handlar inte alls om någon högteknologi att värma vatten med sol, såvida man stannar vid tämligen moderata energiutbyten på sådär 30%, vilket räcker mer än väl. Detta är fullt möjligt även i Kiruna norr om polcirkeln, även om det krävs lite mer där än i Ystad, dock inte så stor skillnad som man kan tro. Det största hindret handlar nog i många fall om ren byråkrati och regleringar, som vi som samhälle begränsar oss själva med och gör saker onödigt dyrt. Allt från försäkringsbolag som kräver saker för att skydda sig till krånglande kommunala byggnadsnämder osv..

Att lätta på regleringar kan betyda mycket, inte bara när vi talar om energifrågor. På område efter område håller vi som samhälle på att reglera ihjäl oss, mycket av den övervakningsstat som rullas har också en viss grund i att tillse att dessa reglering efterlevs. Allt från butikers kassaregister till folk som vill sänka sin energiförbrukning.

Troed Sångberg skrev

Absolut, ja. Med en modern typ av reaktor som bara producerar en hundradel av mängden avfall, som dessutom bara är radioaktivt under kort tid, och som inte kan råka ut för härdsmälta försvinner de flesta av de argument som tidigare först i kärnkraftsdebatten.

Toriumreaktorer plus solenergi (som med helt naturligt teknikutveckling om några årtionden blir det självklara valet för all småskalig energiproduktion) är vägen framåt.

Ano Nym skrev

Det finns väl andra typer av nya reaktorer som kan ta hand om kärnavfall och utvinna resterande 90% energi ur det, och samtidigt göra det mycket mindre farligt. Energi för en lång framtid och eliminerande av problem samtidigt!

Per "wertigon" Ekström skrev

Kan inte annat än tillägga; +1 till ursprungsförslaget, och tycker även jag att det är viktigt att tänka hushållsmässigt.

Skulle vilja att man inför ett regeringsprogram som syftar till att villahus skall kunna producera sin egen hushållsenergi så långt det är möligt. Detta är ju såklart ett jättejobb, men att börja i norr och fortsätta söderut tror jag här är helt rätt.

Dock behövs det först utredas mer hur ett sådant stöd skall se ut…

Christoffer Willenfort skrev

JAg skulle vilja säga nej till att vi så tydligt pekar ut en specifik reaktortyp. Det finns många olika reaktortyper under utveckling idag och de passar för olika saker. Det skall vara forskare och entrepenörer som bedömemr vilka typer som skall anvädas. inte politiker. Politiker skall inte bestämma vem som vinner matchen de skall sätta upp reglerna för spelet.

flash skrev

Errr… Politiker: ”Vi vill investera skattepengar i 3 thorium reaktorer, vilka med våran hjälp kan göra det billigast?”. Svårt va?(något simplifierat men det är i princip så det fungerar)

steelneck skrev

Mer om att inte avfärda solenergi, denna gång el, en nyhet från i våras. Tyskland producerade 22 gigawatt per timme – motsvarande 20 kärnkraftverk på full effekt – mitt på dagen en fredag och lördag våren 2012. Under fredagen motsvarade detta 1/3 av tysklands hela elbehov, under lördagen halva.

http://www.reuters.com/article/2012/05/26/us-climate-germany-solar-idUSBRE84P0FI20120526

Tyskland har ju satt upp ett system som premierar småskalig elproduktion i stor skala. Det där är effekten av det, när väldigt många små bidrar med sin lilla del så blir den samlade helheten till något stort.

Anders S Lindbäck skrev

Det är fel av politiker att peka med hela handen och säga åt de som vet bättre – de som jobbar i branschen och vet om hur det fungerar – hur de skall göra och vilken teknik de skall välja.

I dagsläget så har Sverige överproduktion av el så det finns gott om tid att fortsätta utveckla den energiproblem som finns idag.

Vi har en energipolitik inom Piratpartiet där vi redan har sagt att vi behöver mera pengar till forskning på energiforskning för att ta fram bättre lösningar för vårt framtida energibehov.

Att gå ut och säga att vi måste använda en tekniken i vår kraftproduktion vore imho helt fel – det enda som finns idag är så vitt jag känner till forskningsreaktorer och inte sådana som är tänkta för skarp drift.

Från KTH har det kommit förslag att de vill utveckla en forskningsreaktor vid oskarshamn för 1 miljard kr i syfte att forska på Gen IV kärnkraftverk så skall vi stödja denna typ av kraftverk så vore förmodligen det bästa att titta på möjligheten att stöjda ett sådant projekt.

Låt kraftindustrin vara den som säger vilken teknik den vill använda och inte politiker. Politiker bör sätta ramar och ge vägriktningen men när det gäller tekniska beslut så bör de överlåtas till forskarna och industrin och bestämma vad de vill satsa på.

Riccardo skrev

Att Torium är bättre än Uranium är vi många som är väl medvetna om. Vad gäller politiska beslut tycker jag dock inte att de ska innefatta detaljer som föregår ett vetenskapligt konsensus i frågan (här; är Torium Det bästa alternativet). För som några skriver här borde solenergi inte räknas ut ur ekvationen så lätt, tvärtom.

Sen är det en sak till jag tycker saknas i diskussionen, som i mina ögon är ett av de större problemen med dagens miljöpolitik i många länder, inkluderat Sverige. Det stimuleras inte till miljövänlig utveckling i tillräcklig utsträckning. Även om Torium har en låg miljöpåverkan så är den i relation till solenergi större. Att då bygga Toriumreaktorer kommer sannolikt att stagnera utvecklingen av förnyelsebara energikällor, t.ex. solenergi, vilket på längre sikt inte är det bästa alternativet.

Mikael "MMN-o" Nordfeldth skrev

Det finns ju ingen anledning att använda sig av kärnkraft för att producera överdrivna mängder centraliserad energi, när den mest vettiga lösningen är att SKÄRA NED på energiförbrukningen!

Smartare, energieffektivare hårdvara. Det är vägen framåt. Inte mer centraliserad energiproduktion.

Dave skrev

Mikael.

Att skära ner på energiförbrukning är ren galenskap.

Vi människor har nått den här teknologiska nivån, och vi är här för att stanna. Om vi skär ner på vår energiförbrukning så begränsar vi på våra kapabiliteter.

Det har ALDRIG varit någon brist på energi som finns tillgängligt för oss. Vi har gott om källor som vi kan använda för att bli så pass mer teknologiskt avancerade att skillnaden blir så skarp som skillnaden är mellan oss och människor under stenåldern. Att begränsa oss när vi endast är i den moderna teknologins stenålder är meningslöst.

Dave skrev

Riccardo och Steelneck.

Jag håller absolut med om att vi inte ska peka på en specifik typ av Toriumreaktor att byggas. Det finns 3-4 olika metoder till det, och det är bäst att forskare tar reda på vilken metod som passar bäst. Meningen med artikeln är inte specifikt LFTR utan snarare Torium i allmänhet, vilket jag anser är framtiden.

Sen håller jag med om att det är möjligt att forskning i alternativa energikällor som solenergi (som jag inte sagt någonting negativt om förutom att det idag inte är effektivt nog) kan stagnera, men om man tänker på hur tillgängligt och nära Toriumkraftverk är, och hur pass banbrytande tekniken är, så är det ett slöseri att inte inkorporera det, och sen arbeta vidare med solenergi, snarare än att sitta på de extremt ineffektiva energikällorna vi har idag och forska vidare på saker som i längden är framtiden. Torium kommer räcka hundratals år, och är i särklass det med miljövänliga och effektiva idag och under de kommande hundra åren. Det i sig självt borde göra det värt att implementera det, och sen jobba vidare.

Riccardo skrev

Ok. Är som sagt inte emot detta, alls, åberopar bara försiktighet. Tittar vi också på hur universitet runt om i Europa arbetar idag (det jag har mest erfarenhet av) så finns det en långt gången tradition att inte alltid vara först med saker. Det väntas ofta på att något annat univ. ska implementera en ny metod mm. innan fler följer efter. Det kan här vara klokt att se vad det innebär med Toriumreaktorer för Indien och Kina, inte minst för att bilda en bred opinion. Är de så långt fram som det verkar bör denna väntan inte vara så lång. (?)

Jag instämmer helt i argument om att dagens reaktorer har föga anledning att finnas kvar och att det är dags att ta nästa steg.

Dave skrev

Jag har hört siffror om att de ska vara klara inom 5 år, och att det inte är LFTR som är metoden de använder, men en ”mindre effektiv”.

Egentligen är det oundvikligt att vi byter fält och börjar köra med Torium, men det skulle vara ett slöseri på tid att börja 5+ år med det anser jag. Om inget annat är det en fråga som PP kan driva och få uppmärksamhet och intresse inom, i syfte att skapa nationell debatt.

Moinois skrev

Toriumreaktorer är definitivt framtiden för kärnkraft, jag tycker som de flesta att detta är något som bör finnas med i vår politik.
Att använda solenergi är absolut en kombination som borde utredas, men det finns problem med den också. Framförallt tillgänglighet (dagtid, soliga dagar, sommar mot vinter osv.) och plats.
Det som många verkar missa med LFTR reaktorerna är att de är väldigt enkla att starta/stoppa vilket innebär att de är mycket mer flexibla än nutida reaktorer. Sen verkar de flesta frysa till när man nämner kärnkraft… Känsligt ämne.
Sedan tror jag mera på att bygga många, små toriumreaktorer som kan försörja delar eller hela städer istället för som i dag bygga stora reaktorer som försörjer landsdelar.

Carl-Magnus Arvhult skrev

Själv tror jag snarare att generation fyra redan nu skall introduceras! Det är viktigt att så många företag/länder som möjligt satsar på snabb kärnkraft så att åtminstone några få tar sig vidare i utvecklingen, med världsmålet hållbar energi! Grejen är att vi redan har så ofantliga mängder bränsle liggandes i väntan på att laddas i sådana reaktorer, samt att det på lång sikt eliminerar behovet av slutförvar.

Gränserna är mestadels materialvetenskapen, som bland annat Sandvik och KTH arbetar stenhårt på. Bland annat har frankrike redan använt snabb kärnkraft ett bra tag tidigare, medan bland andra Ryssland skall bygga blykylda kraftverk. Sverige borde gå med på tåget!

För övrigt bör det inte satsas mer på vindkraft – det är ju som att gå tillbaka till jordbruk! Att farma energi är inte effektivt, förutom på liten skala (enskilda hus, byar etc.).

Jonas Nordlund skrev

Bra inlägg! Det är sådan här miljöpolitik jag vill se, som inte är populistisk och säger blankt nej till all sorts kärnkraft pga katastrofen i en jordskalvzon!

Dels saknar vi sådana miljörisker i Sverige, och dels är toriumreaktorer ett självklart steg framåt för säker kränkraft. Det krävs däremot MASSIV utbildning och information till allmänheten, alltså rent… oerhört mycket. Absurt mycket.

Många idag associerar kärnkraft med Tjernobyl, en reaktortyp som inte ens används, och där personal blev beordrad att experimentera med reaktorn! Tror sedan att Fukushima var ”mer av samma” trots helt annan reaktor och helt andra orsaker, återigen inga som förekommer i Sverige. Vi varken experimenterar med osäker teknik eller chansar med nybyggnationer i riskområden för naturkatastrofer.

Toriumreaktorer skulle verkligen vara spiken i kistan, där man helt enkelt är oinsatt om man fortfarande har invändningar. Många ser inte hur nära vi är en sanslöst bra energiproduktion, och mycket mer realistisk än fusionkraft.

Jag ser inte hur vattenkraft eller vindkraft någonsin kan bli heltäckande, tycker det är rätt spår att försöka bygga ut även där, men att vi måste ha alternativ för att dra även det tunga lasset. Och då måste ju ändå sådana reaktorer vara bättre än att elda kol eller gas från ett miljöperspektiv!?

Lämna ett svar till Dave Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>