Om häktningar

I Sverige finns det viss fog för kritik mot häktningar och dess ingrepp i personers liv. Framförallt vårt slentrianmässiga beteende kring restriktioner. Under snart 20 års tid har vi fått kritik från tunga organisationer som FN, amnesty mfl. När det gäller övriga brott finns det hyfsat tillförlitlig statistik där inblandade parter finns dokumenterade och sammanställda. När det gäller häktningar har du inte denna transparens och häktningar kan ske tämligen godtyckligt av utredningsskäl. De främsta skälen är att du ska påverka utredningen genom att du förstör bevis eller snackar ihop dig med kompisar etc.

Polisen har 24 h innan åklagare kopplas in, sedan måste åklagaren få tillstånd av en tingsrätt (eller hovrätt vid överklagande) efter ytterligare 3 dagar. Under denna tid frihetsberövas personen och får sedan en ny prövning i domstol efter ytterligare 2 veckor (om inte åtal väcks).

Vad PP borde göra i frågan är att kräva att en nationell databas upprättas över alla häktningsbeslut som sker i landet och där de inblandade parternas (åklagare) statistik ska noteras så att oberoende enklare kan granska förfarandet.

Vid friande dom bör ersättningarna vara betydligt högre än dagens 20 000 kr i schablon ersättning lämnas för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande. Efter första månaden erhålls 15000 kr.

PP bör verka för att restriktionsrutinerna ses över och följer råden från FN:s tortyrkommite.

/Wrath

Kommentarer

Viktualiebrodern skrev

De många och långvariga restriktionerna beror förmodligen först och främst på resursbrist hos åklagarmyndigheten. Men också på okunnighet bland åklagarna.

Jag är därför inne på att en praktik på häkte skall ingå i åklagarnas utbildning. Nu påstår Åklagarmyndigheten att

”Åklagarmyndigheten ansvarar för att alla åklagare får de förutsättningar, den kunskap och den erfarenhet som krävs för att säkerställa ett fullgott arbete gentemot samtliga som berörs av åklagarverksamheten.”

http://www.aklagare.se/Jobb/Aklagaryrket/Aklagarutbildning/

Men häktena (och de häktade) ingår inte bland den praktik som räknas upp längre ner. Trots att de i allra högsta grad berörs.

Jag tror därför att åklagarutbildningen bör kompletteras med praktik som ”plit” på golvet samt på placeringsenheten på något större häkte för att förstå de praktiska svårigheterna med många och långvariga restriktioner, och slutligen ett ”soldatprov” bestående av 24 timmars inlåsning i avskildhet/isolering. för att i någon mån bilda sig en uppfattning om livet på ett restriktionshäkte och få ett bättre underlag för framtida beslut om restriktioner.

Jag skall försöka snickra ihop ett motionsförslag om detta till vårmötet.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>