Förslag kring utbildning

Extern examination med samma tyngd som den skola du går på.
I dagens skola är du som elev beroende av vilken skola du går på och dina betyg är väldigt beroende av den skolans villkor. Det är inte alla elever (inga med denna hårda definition) som får rättvisa betyg, därför att det teoretiskt rättvisa betyget skulle ge exakt samma betyg på ett likvärdigt prov om du göra det vid ett upprepat antal tillfällen.

Det är även en hel del subjektivitet involverat i betygssättning, subjektivitet som kan vara av godo eller av ondo. Där hon får ett högre betyg i samhällskunskap, därför att hon är duktig i historia och hon har samma lärare i samhällskunskap som i historia.

Vidare kan en del elever inte prestera vid given tidpunkt på ett givet klockslag och få ut max av sitt kunnande. En slumpmässig lista på force majure som borde negativt påverka provresultat. Det kan vara så att de inte kunnat sova då deras mor dog, deras hund skällde hela natten eller att en bomb briserade på den lokala restaurangen mittemot där de bor.

Det har alltid varit så och kommer alltid vara så att elever får felaktiga betyg, problemet är de begränsade möjligheter att fixa till detta i efterhand till en kostnad som kommunerna vill stå för.

I ett modern skolsystem bör även dagens inslag av frihetsberövande och förvaring ingå då det skapar vissa mjuka värden som samhället tydligen värdesätter. T ex diskussioner med kurskamrater eller grupparbeten där man får lära sig om man är gruppnazist eller ej. Dock bör det skapas ett alternativ för dagens skolgång med samma examinationsvärde i de grundläggande ämnena, som inte ställer krav på närvaro, rätt klass eller rätt lärare!

Detta skulle ta bort mycket av elevens utsatthet då det skapar en möjlighet för eleven att engagera sig i sin utbildning och kunna tenta av ämnen på sina egna villkor. I dag finns endast högskoleprovet för att lösa detta problemet. Det är knappast heltäckande eller särskilt djuplodande. Högskoleprovet ska motsvarar all gymnasieutbildning, vilket för mig är inte riktigt stämmer överens med verkligheten.

Scenario: om du har problem med matematik A, som troligen alla elever måste läsa.
Du har suttit av dina timmar i skolan och du får betyg X.
Du anser att du borde kunna prestera bättre eller du vill plugga för att få upp betyget.

Nuvarande systemsbelöning är att du kanske blir lite bättre i matematik B. Denna koppling finns knappast inom mindre kopplade ämnen som historia kontra samhällskunskap. Likväl när du söker till populära utbildningar behöver du toppbetyg i alla ämnen och ett sänke kan få väldigt negativa konsekvenser (tänk ungersk gulasch och hundratusentals extra i CSN-skuld för att bli läkare i Budapest).

Den bästa lösningen vore att du knatar iväg till trafikverket eller annan oberoende myndighet som har en datorsal öppen från säg kl 05:00 till 22:00 med en sträng tant till vakt. Hon kontrollerar ditt ID och du sätter dig med provet inom matematik A, du utför provet och du får ett provresultat. Du får se dina svar och även korrekt lösning på varje fråga där och då. Detta gör att du får lära dig matematik A under detta du skriver och även efter du skrivit och fått resultatet. Om du är missnöjd och vill skriva om provet där på plats, gör det då. Det kostar dig bara din tid (och stolthet). Provet bör vara omfattande och jobbigt och ta lång tid att skriva (2-5 h).

Vad som krävs är att du har en databas med relativt relevanta frågor för matematik A, (1000+), en statistik fördelningsfunktion som gör provet rättvist (tänk denna fråga klarade 90 % då parar vi den med en fråga som 10 % klarade och totalvärdet är att du i snitt ska fixa 50 % av provets frågor).

Detta medför att när du har tid över, exempelvis ett lov, kan du tenta upp betyg om du har ork och lust. Ifall folk är bekymrade över att begåvade elever ska bli klara med hela sin grundskola innan de fyllt 7 år kan man ju alltid tvinga eleven att gå klart hela kursen innan de tentar av den.

Vad har vi i samhället idag?
Vi har ett körkortprov utformat på detta sätt. Det vill säga, vi har lokaler idag för detta.
Vi har arga tanter som stirrar på elever (det är en kontinuerlig förnybar resurs).
Vi har frågorna, det är bara att gå till alla lärare och kräva att de skriver in sina frågor i en databas med lösningar. Sedan anställer vi några som väljer frågor i att ingå i provet, testar dessa på 300+ slumpmässiga elever och sen har du databasen.

Intagning universitetsutbildning.
Alla borde få möjlighet att gå populära utbildningar, de bör dock gallras på utbildningen och inte med betyg från gymnasieskolor. Ta in mångdubbelt fler och gallra dem innan utbildningen börjar (summercamp) eller under första terminen. Detta leder till konkurrens och mycket bättre utbildningskvalitet då du faktiskt får de som är duktiga.

Enligt mig är det den stora kvalitetsskiljaren mellan två systemen för läkare och ingenjör.

På ingenjörsutbildningen tas många in och så gallras, vilket leder till bra ingenjörer.

På läkarlinjen gallras det innan och alla går igenom vilket leder till, enligt mig, sämre läkare.

3-terminsystem på universitet för grundkurser.
Alla studenter bör få möjlighet att läsa grundläggande kurser över 3 terminer och därmed snabbare komma ut i arbetslivet. Det är helt absurt att vuxna som inte kan fixa sommarjobb sitter av hela sommaren sysslolösa bara för att universiteten ska ha semesterstängt.

Universitetsanslag för avklarade examina
För universitet och högskolor bör anslagen styras så att X % av anslagen fås när en elev avlägger fullständiga betyg inom en utbildning. Detta är till för att få universiteten och högskolor att leverera individer med examensbevis och kvalitetsstämpel.

Dock bör en andel Y% av denna peng bara delas ut om studenten faktiskt får arbete inom sitt utbildade område inom Z år. Detta för att stoppa det enorma resursslöseri som överutbildning inom vissa branscher medför för samhället. Just nu finns det en tendens att universitet utbildar för sin egna ekonomiska situations skull. Detta medför stora obalanser på arbetsmarknaden. Om det utbildas för många inom kompetensområde X så kommer denna obalans inte kunna slukas av marknaden om universiteten fortsätter att utbilda inom det området. Detta medför att studenter kommer sitta med ett examensbevis som är kraftigt inflaterat och det kommer även att fortsätta att vara inflation inom det kompetensområdet.

Unitube
Det finns dåliga föreläsare och bra föreläsare. Alla har ibland en dålig dag. Om dessa föreläsningar videofilmas kan de bra skiljas från de dåliga. Därför borde vi lagstifta att alla universitet måste videofilma sina grundkurser och föreläsningar och övningar och slänga upp på en gemensam öppen Unitube.

Det är inte dyrt att köpa in en videokamera och videofilma kurserna.

Vad som sker är då följande: Det är den enskilda studentens slöhet som sätter begränsningarna och de har tillgång till oändligt med information sorterat efter kurs och ”likes”. De är inte beroende av att gå i denna lokalen exakt där och då. De kan hör och häpna, pausa föreläsningen, och även gå på toa när de vill och även se det när de vill. För mig är det obegripligt att detta inte gjorts redan på 90 talet.

Ett biblioteket av alexandria för alla
Det vi alla behöver är ett ställe med ambitionen att all information ska få finnas.

Denna plats hette tidigare piratebay men numera börjar denna nationalklenod sakta att förfalla pga jakten på kunskapspridare.

Vad vi i PP borde driva är en statlig databas som innehåller allt:
Alla böcker
Alla ljudklipp
Alla filmer
Alla musikalster
Alla lagar, propositioner och förarbeten.
Alla forskningsartiklar, C och D uppsatser, examensarbeten etc.

Alla skattskrivna medborgare i Sverige ska ha en inloggning eller 5 baserat på ID.

När sedan användaren väljer att ta fram nått och glo på klippet eller lyssna på musikstycket samtidigt som den läser en forskningsartikel så sparas informationen om att någon glott på detta.

Sedan tar du alla skitavgifter på DVD skivor, media lagring, STIM pengar, a-kassor för musiker och slänger ut som ersättning per view enligt nått system.

Sen sakta gå ned i biblioteksanslag, de tillför ringa värde.

T ex till upphovsrättsinnehavaren och ni får denna andel av potten beroende på hur populärt klippet var.

Detta innebär även märk väl att vi kan belöna våra doktorander för väl utfört arbete!

Vidare så ska grunden vara att ersättningen behålls och går till rättighetsinnehavaren även om de heter EMI.

/Wrath

Kommentarer

Anders S Lindbäck skrev

Extern examination med samma tyngd som den skola du går på.

Finns redan idag – du kan genom komvux genomgå provning som gör att du kan visa att du kan vad som ingår i en gymnasiekurs i ett ämne. Alternativt så kan man göra högskoleprovet för att komma in på högskolan via det.

Intagning universitetsutbildning.

Det är för dyrt. Kostnaden för lärare etc blir för hög om man gör så. De som vill komma in får göra högskoleprovet och försöka komma in den vägen om deras betyg inte räcker till. Har man inte betyg eller förmåga att skriva bra högskoleprov så har man förmodligen inte vad som krävs för att klara av utbildningen heller. Det sker ingen gallring på ingenjörslinjerna – utan det är helt enkelt så att en del studenter inte klarar av studierna och hoppar av.

3-terminsystem på universitet för grundkurser.

De flesta universitet har sommarkurser. I en del linjer så ingår praktik i utbildningen som förväntas göras under sommaruppehållet.

Universitetsanslag för avklarade examina

Så är det redan idag.

Ett biblioteket av alexandria för alla

Detta är redan piratpartiets politik.

Anders S Lindbäck skrev

Extern examination med samma tyngd som den skola du går på.

Finns redan idag – du kan genom komvux genomgå provning som gör att du kan visa att du kan vad som ingår i en gymnasiekurs i ett ämne. Alternativt så kan man göra högskoleprovet för att komma in på högskolan via det.

Intagning universitetsutbildning.

Det är för dyrt. Kostnaden för lärare etc blir för hög om man gör så. De som vill komma in får göra högskoleprovet och försöka komma in den vägen om deras betyg inte räcker till. Har man inte betyg eller förmåga att skriva bra högskoleprov så har man förmodligen inte vad som krävs för att klara av utbildningen heller. Det sker ingen gallring på ingenjörslinjerna – utan det är helt enkelt så att en del studenter inte klarar av studierna och hoppar av.

3-terminsystem på universitet för grundkurser.

De flesta universitet har sommarkurser. I en del linjer så ingår praktik i utbildningen som förväntas göras under sommaruppehållet.

Universitetsanslag för avklarade examina

Så är det redan idag.

Ett biblioteket av alexandria för alla

Detta är redan piratpartiets politik.

Ano Nym skrev

Jag hoppas och tror att PP har tänkt på integritetsaspekten när det gäller att videofilma lektioner och lägga ut dem på nätet. Det är dumt att synas för mycket på nätet, så man bör inte tvinga på eleverna det. Filma bara läraren och tavlan, och sätt en gul tejp så att alla kan se vad som filmas och kan hålla sig undan därifrån om de vill det.

Eller allra bäst – kör en av varje lektion ”i tomme”, med bara kameran som publik. Då får man också mindre störningar från ljud och avbrott för frågor och förklaringar, som istället skulle kunna tas på de riktiga lektionerna eller via elektroniska media.

Ano Nym skrev

Jag hoppas och tror att PP har tänkt på integritetsaspekten när det gäller att videofilma lektioner och lägga ut dem på nätet. Det är dumt att synas för mycket på nätet, så man bör inte tvinga på eleverna det. Filma bara läraren och tavlan, och sätt en gul tejp så att alla kan se vad som filmas och kan hålla sig undan därifrån om de vill det.

Eller allra bäst – kör en av varje lektion ”i tomme”, med bara kameran som publik. Då får man också mindre störningar från ljud och avbrott för frågor och förklaringar, som istället skulle kunna tas på de riktiga lektionerna eller via elektroniska media.

Johan H skrev

Ang. ”Extern examination med samma tyngd som den skola du går på.”

Det du föreslår finns idag via Miroi, som är en del av arbetsförmedlingen. Det fanns också tidigare på KomVux. Idag har KomVux bara kurser för personer som har underkänt i en kurs. Vill du höja ditt betyg, säg från G till MVG eller så, kan inte komvux hjälpa dig. Du ska istället ta kontakt med ett universitet. De flesta universitet har så kallade basår under vilket de går igenom alla kurser relevanta för ett område. T.ex Tekniskt basår, går igenom fysik, kemi, matematik, m.m. som är relevant för utbildningar inom teknik. Finns också motsvarande Naturvetenskapligt basår, sammhällsvetenskapligt, humanistiskt, m.m.

Sedan föreslog du en databas med 1000+ frågor i matematik A t.ex. Som matematiklärare så måste jag strängt motsäga mig detta. Enligt skolverket och dagens skollag, bedöms elever i matematik efter en mängd olika centrala innehåll(17st i Matematik 1a), samt efter kunskapskrav. Dessa två delar (centralt innehåll och kunskapskrav) kan ses som två axlar i en tabell eller matris. För att en elev ska få godkänt i matematik 1a (Nya namnet på Matte A) krävs att eleven uppfyller ALLA kunskapskraven för betyget E, för ALLA centrala innehåll. dvs att tabellen blir helt ifylld.
T.ex är ett centralt innehåll ”Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.”
Detta ska i tabellen mötas av alla kunskapskriterier. T.ex finns några kriterier som behandlar begrepp. Vad betyder olika begrepp som procent och promille, och hur hänger de ihop? Vad är procentenheter och vad är förändring eller andel?
Några andra kunskapskriterier hanterar procedurer och hur väl eleven kan hantera kända och vedertagna matematiska procedurer.
Några andra kunskapskriterier hanterar resonemang och hur väl eleven kan förklara varför det är som det är. T.ex varför är 5% av 200st ballonger = 10st ballonger?
Några andra kunskapskriterier hanterar problemlösning och hur väl eleven kan lösa problem. Problem ur matematisk definition är en uppgift som inte har en given lösning, och eleven inte gjort förut. Alltså unikt för varje elev.
Några kunskapskrav hanterar modellering, vilket är förmågan att ta något utommatematiskt, t.ex i en affär, och sedan göra det matematiskt, ”Få se, jag har 5% rabatt på allt jag köper idag, nu är jag uppe i 1242kr, hur mycket kommer att dras av i kassan?” Och sedan tolka svaret och göra det utommatematiskt igen. ”Jag kommer att ha råd….”
Sist har vi några som behandlar Matematisk Kommunikation. och då gäller BÅDE muntlig OCH skriftlig kommunikation.

Min poäng av allt detta är att det är extremt svårt att konstruera ett prov som beprövar alla dessa tabellrutor samtidigt. Det finns t.ex lärare som inte använder denna tabell, vilket de egentligen ska, bara för att de inte orkar med den, för mycket jobb.
Ett sådant prov som hanterar alla tabellrutor skulle få 17(Centalt Innehåll) gånger 21(Kunskapskrav) likamed 357 rutor. Sedan krävs en fråga på E nivå, en på C nivå och en på A nivå. Då har provet 1071 frågor, Varav en majoritet är muntliga, andra måste vara anpassade efter eleven (problem) Andra kanske inte går att prova på detta sätt alls.
Dessutom skulle en elev (framförallt om de har läs och skriv svårigheter) måsta ha god tid på sig till varje fråga. Räkna minst 4 minuter per fråga och sedan 1071 frågor. Då landar vi på 71 timmar och 24 minuter i provtid.

Jag skulle säga att det är totalt omöjligt att sätta ett rättvist på en elev utifrån ett enda prov då det är en extremt komplex uppgift. Ett prov på ca 72 timmar = 3 dygn är inte acceptabelt och idagens läge finns det ingen genväg om du ska vara rättvis.
Det går inte göra ett prov på 25 frågor som täcker allt. Det är en omöjlighet. Det är därför det finns muntliga delar på nationella proven och nationella proven inte anses vara betygssättande, utan endast vara en del av en läörares betygsunderlag. En lärare måste ta hänsyn till hela elevens studietid och göra en helhetsbedömning som tar med flera delprov, ett nationellt prov, en muntlig nationell del, samt vad läraren sett i klassrummet, t.ex när den talat med eleven.

Detta kan du inte göra på en eftermiddag då du har tid över. Det går inte. Inte med dagens skollag och skolverk. Och ska du börja bryta ner det kommer du få extrema följdproblem.

Det som finns i dagens läge vid universitet för att läsa upp ämnesbetyg, eller vid komvux för att läsa om underkänd ämneskurs, eller Miroi för att läsa in yrkeskurser eller specialkurser, det räcker gott och väl och det är redan optimerat. Du kommer inte kunna få bättre sätt att läsa upp betygen på.

wrath skrev

Du menar det här?
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MAT

Om vi bortser från fördjupningar i multivariat statistik som kommer att kunna lösa frågemängden och reducera provtiden med advekvata kvalitetskrav så kan du nedan läsa en provmodell som är pedagogisk i sin natur och som fungerar.

Som jag ser det har du 17 kategorier, om du börjar med att fråga på E nivå som omfattar alla kraven från A till E så om eleven löser det talet korrekt bör han ha kunskap att lösa de enklare problemen med. Om du vill köra ”säkerhet” så kan du köra med dubbelprov, E nivåfråga, klarar, ny E nivåfråga, om fail -> D i betyg på den kategorin.
Om fail på första E nivå frågan -> D nivå fråga om fail -> C nivå fråga -> repeat till A nivå.
Du behöver bara gnugga folk som inte kan sätta två E nivå frågor irad.

wrath skrev

En förenklad modell med multivariatstatistik som bas.
Du kör kunskapskrav där du blandar t ex 2 kategorier av kunskapskraven. Du tar på E nivå fråga 1, lägg in punkt 1 och 4 under geometridelen i samma fråga och sedan kör en till fråga med punkt 4 under geometrin och petar in kategori X från taluppfattning och algebra.
Tugga igenom alla kategorier i 8-9 frågor, lägg in 3 motsvarande nivåfrågor i slutet för att se elev kan knäcka 9+3 frågor, spikas allihopa är eleven klar, annars lägg in frågor som undersöker övriga delar där eleven hade fel. Gå ned i nivå tills du hittar elevens basbetyg i varje kategori.
Ja detta ställer stora krav på frågornas kvalitet men det är ingen omöjlighet att för rätt kompetens.

Lämna ett svar till Anders S Lindbäck Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>