Tre förslag kring konstitution

Här kommer tre förslag kring konstitution

All röstning ska kunna ske via E-legitimation, gärna över en period av tid.
Detta skulle skapa betydliga fördelar för soffliggare, mig som privat person och mindre belastning på valmyndigheten etc.

Nackdelen är skyddandet av integriteten. Hur kan vi trygga att informationen inte läcker ut vem som röstade på vad?

Folkomröstning för alla ändringar av grundlag.
I det nuvarande systemet har vi en representativ demokrati som kan under någon veckas tid i teorin avskaffa sig själv och ersättas av ett annat styrelseskick genom att ändra grundlagen. Tanken med en grundlag är att folket ska ha ett val emellan för att hinna ”folkomrösta” för att stoppa vissa ändringar.

Tyvärr behöver de folkvalda inte följa vad de sade i valrörelsen, detta då det inte alltid är praktiskt möjligt att genomföra valfläsket. I fallet grundlagen kan följande scenario inträffa, partiblock blå vill avskaffa grundlagen om allmän rösträtt för X grupperingar och ändrar lagen. Veckan innan valet, det kommer bli lite liv och partigrupp blå kanske förlorar valet till partigrupp röd. Röd har under valrörelsen sagt att de kommer ta bort ändringen, men när riksdagen samlas röstar partigrupp röd för ändringen. Det kanske låter helt osannolikt med dagens demokratiska situation men jag vill även påpeka att Hitler blev demokratiskt vald.

Det finns en hel del exempel på demokratiska förskjutningar till mindre demokratiska styrelseskick som gärna går via ett sluttande plan av ändringar. EU kan med sitt sätt att utforma lagar sakta få oss att bli del i en federation, med eller mot vår vilja.

Förslaget är att ändringar i grundlagen måste ha en folkomröstning som gäller specifikt för ändringen av grundlagen och är bindande. Detta skapar dels en inneboende tröghet som gör att demokratiskt valda representanter måste hållas ärliga inför folket för exakt denna fråga. Ett alternativ är om du samlar in Y antal röstberättigade så kan du folkomrösta för den lagda förändringen.

En nackdel är att det finns en del mindre ändringar som kommer ta tid att genomföras för att det kan bli svårt att hitta engagemanget för att folkomrösta för dessa ändringar.

Varje ändring av lag eller förordning ska kunna föras till bindande folkomröstning.
Under sittande mandatperiod kan våra representativt demokratiskt valda kandidater göra väldigt stora förändringar. Det är bra att de kan det för det ger en viss frihet att faktiskt genomföra reformer.

Reformer som kan vara svåra att förklara och få igenom i en folkomröstning. Dock kan de även genomföra saker mot folkets vilja, framför allt om de styrande i de båda stora partierna är överens om en fråga. Om det fanns en klausul för att varje ändring av lag kan föras till bindande folkomröstning om kriteriet X uppfylls skulle mycket trams kunna stoppas. I värsta fall kommer missnöjda väljare kunna sysselsätta politiker med att försvara sina ändringar i debatt.

Folkomröstning via e legitimation är inte kostsamt eller besvärande om vi nu hade ett modernt land.

Schweiz har denna modell när det gäller lagar, dock är det en del andra grundläggande delar som skiljer Sverige och Schweiz.

/Wrath

Kommentarer

Christian Engström skrev

E-röstning kanske låter modernt och bra när man först hör idén, men tyvärr finns det fundamentala problem med e-röstning som inte går att lösa.

Om man fick rösta hemifrån, via internet med den egna datorn, skulle de kvinnor som lever i misshandelsförhållanden förlora sin rösträtt, och mannen som slår få en extra röst. Står han bakom och kontrollerar finns det inget att välja på. Det är möjligt att det krasst går att säga att det inte är så många så det skulle påverka resultatet i det stora hela. Men det skulle ändå vara en signal från samhället att inte ens hennes rösträtt var värd att skydda. Den signalen vill inte jag att vi ska sända.

Samma sak skulle kunna drabba andra i någon form av beroendeställning. Om du var sist anställd på jobbet, skulle du då våga tacka nej om chefen erbjöd sig att hjälpa dig att rösta? Om han insisterade, samtidigt som han deklarerade att idioter som röstade på xxx-partiet minsann inte hade på firman att göra, men att du förstås inte var sån?

Däremot finns det andra reformer man skulle kunna göra för att förbättra hur valen går till. Jag har skrivit mer om det här på http://christianengstrom.wordpress.com/2011/10/27/e-rostning-ar-en-dalig-ide/

Christian Engström skrev

E-röstning kanske låter modernt och bra när man först hör idén, men tyvärr finns det fundamentala problem med e-röstning som inte går att lösa.

Om man fick rösta hemifrån, via internet med den egna datorn, skulle de kvinnor som lever i misshandelsförhållanden förlora sin rösträtt, och mannen som slår få en extra röst. Står han bakom och kontrollerar finns det inget att välja på. Det är möjligt att det krasst går att säga att det inte är så många så det skulle påverka resultatet i det stora hela. Men det skulle ändå vara en signal från samhället att inte ens hennes rösträtt var värd att skydda. Den signalen vill inte jag att vi ska sända.

Samma sak skulle kunna drabba andra i någon form av beroendeställning. Om du var sist anställd på jobbet, skulle du då våga tacka nej om chefen erbjöd sig att hjälpa dig att rösta? Om han insisterade, samtidigt som han deklarerade att idioter som röstade på xxx-partiet minsann inte hade på firman att göra, men att du förstås inte var sån?

Däremot finns det andra reformer man skulle kunna göra för att förbättra hur valen går till. Jag har skrivit mer om det här på http://christianengstrom.wordpress.com/2011/10/27/e-rostning-ar-en-dalig-ide/

Anders S Lindbäck skrev

Ingen omröstning via e-leg. E-leg av idag fungerar i praktiken endast för de som kör Windows.

Behövs inga omröstningar för grundlagsändringar.

För många folkomröstningar är dåligt och leder till för mycket populistm.

Anders S Lindbäck skrev

Ingen omröstning via e-leg. E-leg av idag fungerar i praktiken endast för de som kör Windows.

Behövs inga omröstningar för grundlagsändringar.

För många folkomröstningar är dåligt och leder till för mycket populistm.

cnab skrev

@Anders: Att gå till folket och fråga är våra politiker uppenbarligen lite rädda för i Sverige. Det handlar antagligen om att folkomröstningar endast är rådgivande i vårt land och att man därför tycker det blir för dyrt att anordna dem. Jag anser inte författningen i Schweiz vara särskilt populistisk. Det landet klarar ju av ha t.o.m. ha beslutande folkomröstningar (inte bara rådgivande) när parlament och regering inte vill eller kan besluta. Wilhem Tell, Schweizisk frihetskämpe på 1300-talet och en av landets demokratisymboler) I övrigt hänvisar jag till de råd som finns i den här trådens första artikel http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/26/balans-mellan-statsmakterna-i-montesquieus-anda/#comments Redan på 1700-talet kom M. underfund med att ”Demokration mår dåligt om det inte råder balans mellan statsmakterna.” Och att obalans råder i Sverige är vi nog alla överens om. Eller?

cnab skrev

@Anders: Att gå till folket och fråga är våra politiker uppenbarligen lite rädda för i Sverige. Det handlar antagligen om att folkomröstningar endast är rådgivande i vårt land och att man därför tycker det blir för dyrt att anordna dem. Jag anser inte författningen i Schweiz vara särskilt populistisk. Det landet klarar ju av ha t.o.m. ha beslutande folkomröstningar (inte bara rådgivande) när parlament och regering inte vill eller kan besluta. Wilhem Tell, Schweizisk frihetskämpe på 1300-talet och en av landets demokratisymboler) I övrigt hänvisar jag till de råd som finns i den här trådens första artikel http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/26/balans-mellan-statsmakterna-i-montesquieus-anda/#comments Redan på 1700-talet kom M. underfund med att ”Demokration mår dåligt om det inte råder balans mellan statsmakterna.” Och att obalans råder i Sverige är vi nog alla överens om. Eller?

Per "wertigon" Ekström skrev

Jag tycker e-legitimation är en jättedålig idé. Det finns flertalet problem med det, bland annat det faktum att man inte kan garantera rösthemligheten, men även det faktum att e-legitimation sedan länge är knäckt och väldigt lätt att förfalska (fråga vilken säkerhetsexpert som helst).

Folkomröstningar om grundlagsändringar är jag rakt av för. I och med att det är grundlagsändringar så kommer de inte ske speciellt ofta. Jag röstar även för att du på valsedeln får en lapp, där man kan kryssa för varje enskild ändring av lagen. Att inte kryssa för betyder såklart ett nej eller ”ingen förändring”. Det krävs lite förarbete för det men är inte omöjligt att få till.

Folkomröstningar om vanliga lagar tycker jag däremot är dumt. Däremot kan det vara en ide att göra det möjligt att prova huruvida lagar är förankrade genom att samla in en namnunderskrift på säg, 5% av landets befolkning om huruvida en lag behöver omprövas eller inte.

Per "wertigon" Ekström skrev

Jag tycker e-legitimation är en jättedålig idé. Det finns flertalet problem med det, bland annat det faktum att man inte kan garantera rösthemligheten, men även det faktum att e-legitimation sedan länge är knäckt och väldigt lätt att förfalska (fråga vilken säkerhetsexpert som helst).

Folkomröstningar om grundlagsändringar är jag rakt av för. I och med att det är grundlagsändringar så kommer de inte ske speciellt ofta. Jag röstar även för att du på valsedeln får en lapp, där man kan kryssa för varje enskild ändring av lagen. Att inte kryssa för betyder såklart ett nej eller ”ingen förändring”. Det krävs lite förarbete för det men är inte omöjligt att få till.

Folkomröstningar om vanliga lagar tycker jag däremot är dumt. Däremot kan det vara en ide att göra det möjligt att prova huruvida lagar är förankrade genom att samla in en namnunderskrift på säg, 5% av landets befolkning om huruvida en lag behöver omprövas eller inte.

Tommy skrev

Jag gillar e-röstning, men som en slags förtidsröstning. Man kan idag ångerrösta när man förtidsröstat: http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/rostning/angerrosta/index.html

”Om du har förtidsröstat, och ångrar dig, kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.

Du kan inte ångerrösta genom att förtidsrösta två gånger. Om du gör det blir båda förtidsrösterna underkända.”

Så borde det fungera med e-röstning också.

Förslaget med folkomröstning för grundlagsändring gillar jag. Idag kan grundlagen ändras genom att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten ELLER att det görs en folkomröstning, så det är bara att plocka riksdagens möjlighet att ändra grundlagen.

Folkomröstning för varje fråga tycker jag inte om, men däremot vill jag att man ska kunna ändra vilken politiker som företräder ens åsikt i en fråga. Att man ska kunna flytta runt sitt förtroende till olika politiker i riksdagen i olika frågor om och när man vill via internet. Detta skulle göra att maktförhållandena i riksdagen ändras hela tiden, inte bara vid varje val.

Tommy skrev

Jag gillar e-röstning, men som en slags förtidsröstning. Man kan idag ångerrösta när man förtidsröstat: http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/rostning/angerrosta/index.html

”Om du har förtidsröstat, och ångrar dig, kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.

Du kan inte ångerrösta genom att förtidsrösta två gånger. Om du gör det blir båda förtidsrösterna underkända.”

Så borde det fungera med e-röstning också.

Förslaget med folkomröstning för grundlagsändring gillar jag. Idag kan grundlagen ändras genom att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten ELLER att det görs en folkomröstning, så det är bara att plocka riksdagens möjlighet att ändra grundlagen.

Folkomröstning för varje fråga tycker jag inte om, men däremot vill jag att man ska kunna ändra vilken politiker som företräder ens åsikt i en fråga. Att man ska kunna flytta runt sitt förtroende till olika politiker i riksdagen i olika frågor om och när man vill via internet. Detta skulle göra att maktförhållandena i riksdagen ändras hela tiden, inte bara vid varje val.

ulf gustafsson skrev

intressant med röstning via internet men jag vill i så fall se ett koncept som man kan lita på och kontrollera. Det handlar också om att de som röstar ska tro på systemet och förstå det.
Många väljare som inte förstår tekniska saker kanske kan tappa förtroende för systemet även om det är säkert, rent tekniskt.

Nu finns systemet med lappar som kontrolleras enligt ett visst system.
I amerikanska valet har det varit en del problem med elektronisk röstning. Bra idé men jag vill se en konkret säker lösning, fast jag kanske inte förstår den ;-)

ulf gustafsson skrev

intressant med röstning via internet men jag vill i så fall se ett koncept som man kan lita på och kontrollera. Det handlar också om att de som röstar ska tro på systemet och förstå det.
Många väljare som inte förstår tekniska saker kanske kan tappa förtroende för systemet även om det är säkert, rent tekniskt.

Nu finns systemet med lappar som kontrolleras enligt ett visst system.
I amerikanska valet har det varit en del problem med elektronisk röstning. Bra idé men jag vill se en konkret säker lösning, fast jag kanske inte förstår den ;-)

Stefan skrev

Det finns metoder för elektronisk omröstning som både garanterar valhemligheten och gör det möjligt att kontrollera att resultatet är korrekt. Det är betydligt mer komplicerat än enbart autentisering och att fylla i ett formulär.
Men som Christian påpekar så måste man ta andra hänsyn än de rent matematiska. Min bestämda åsikt är att det är en dålig ide att ta bort vallokalen däremot så borde det gå att rationalisera både hanteringen och räkningen av valsedlar.

Stefan skrev

Det finns metoder för elektronisk omröstning som både garanterar valhemligheten och gör det möjligt att kontrollera att resultatet är korrekt. Det är betydligt mer komplicerat än enbart autentisering och att fylla i ett formulär.
Men som Christian påpekar så måste man ta andra hänsyn än de rent matematiska. Min bestämda åsikt är att det är en dålig ide att ta bort vallokalen däremot så borde det gå att rationalisera både hanteringen och räkningen av valsedlar.

Jacob Hallén skrev

Alla val som omfattar statsapparaten (inklusive landsting och kommun) som inte innehåller en pappersbaserad historia sker bokstavligen över min döda kropp. Jag kommer att bekämpa sådana tilltag med alla medel, för varje form av ren digital registrering innebär en möjlighet att spårlös manipulera valet.

I en sådan situation är det demokratiska styrelseskicket totalförstört och det är den med mest makt och pengar som alltid vinner. Idag så vinner den med mest makt och pengar bara för det mesta.

Jacob Hallén skrev

Alla val som omfattar statsapparaten (inklusive landsting och kommun) som inte innehåller en pappersbaserad historia sker bokstavligen över min döda kropp. Jag kommer att bekämpa sådana tilltag med alla medel, för varje form av ren digital registrering innebär en möjlighet att spårlös manipulera valet.

I en sådan situation är det demokratiska styrelseskicket totalförstört och det är den med mest makt och pengar som alltid vinner. Idag så vinner den med mest makt och pengar bara för det mesta.

cnab skrev

Håller helt med Jacob Hallén = pappershantering av valröster är nog ännu så länge mindre manipulerbart än röstning med datorhjälp. Kanske inte fel att PP kräver att alla svenska val ska övervakas av internationella kontrollanter oavsett valen sker på papper eller digitalt? Är rädd att det förekommer valmanipulering även i vårt land. Kan därför inte låta bli att på nytt hänvisa till min tidigare kommentar och länk till den här trådens första inlägg, http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/26/balans-mellan-statsmakterna-i-montesquieus-anda/#comments Senaste exemplet på obalans mellan statsmakterna i landet, är den nu aktuella frågan om nämndemannasystemet. Den politiska statsmakten vill ha systemet kvar för att därigenom få ökad kontroll av den dömande statsmakten. Den dömande statsmakten vill ha bort nämndemännen och avböjer fortsatt inblandning av politiskt tillsatta amatördomare. Oj vad rätt Montesqiue hade redan på 1700-talet: Demokratin mår dåligt om det inte är balans mellan statsmakterna!

cnab skrev

Håller helt med Jacob Hallén = pappershantering av valröster är nog ännu så länge mindre manipulerbart än röstning med datorhjälp. Kanske inte fel att PP kräver att alla svenska val ska övervakas av internationella kontrollanter oavsett valen sker på papper eller digitalt? Är rädd att det förekommer valmanipulering även i vårt land. Kan därför inte låta bli att på nytt hänvisa till min tidigare kommentar och länk till den här trådens första inlägg, http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/26/balans-mellan-statsmakterna-i-montesquieus-anda/#comments Senaste exemplet på obalans mellan statsmakterna i landet, är den nu aktuella frågan om nämndemannasystemet. Den politiska statsmakten vill ha systemet kvar för att därigenom få ökad kontroll av den dömande statsmakten. Den dömande statsmakten vill ha bort nämndemännen och avböjer fortsatt inblandning av politiskt tillsatta amatördomare. Oj vad rätt Montesqiue hade redan på 1700-talet: Demokratin mår dåligt om det inte är balans mellan statsmakterna!

cnab skrev

Ett tillägg till min kommentar okt 11, 10.57:
Ytterligare argumenteringsbränsle kom idag om att det pågår ett maktkrig mellan statsmakterna: http://blog.sysadmindagen.se/2012/10/12/javsmisstankar/ Till detta kommer naturligtvis också frågan om Sverige havererat som rättsstat? Råder allas likhet inför lagen. Är Sverige ett land där rättssäkerheten värnas? Går det att korrumpera yrkesdomare? Har det skett i Pirate Bay-målet? Frågorna hopar sig …

cnab skrev

Ett tillägg till min kommentar okt 11, 10.57:
Ytterligare argumenteringsbränsle kom idag om att det pågår ett maktkrig mellan statsmakterna: http://blog.sysadmindagen.se/2012/10/12/javsmisstankar/ Till detta kommer naturligtvis också frågan om Sverige havererat som rättsstat? Råder allas likhet inför lagen. Är Sverige ett land där rättssäkerheten värnas? Går det att korrumpera yrkesdomare? Har det skett i Pirate Bay-målet? Frågorna hopar sig …

Lämna ett svar till cnab Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>