Frihandel skapar fred och ekonomiskt välstånd för alla

Det sägs att om inte varor får korsa gränser kommer trupper att göra det. Handelshinder skapar en grogrund för internationella konflikter, kulturella motsättningar, och privata monopol, något Piratpartiet är uttalat starkt emot. Högern sitter i knät på näringslivet och vänstern tillber facken, men ingen bryr sig om marknaden. Det är där vi kommer in. Vi borde verka för att alla införselkvoter, importtullar, och artificiella landsöverskridande anställningshinder avskaffas.

När kol- och stålunionen, föregångaren till EU, bildades var det tänkt som ett fredsprojekt. Idag kan vi konstatera att inga EU-länder krigat med varandra, och att projektet därmed inte varit ett misslyckande. En av de största ambitionerna i Bryssel för att fullborda detta fredsprojekt var länge att etablera en fri inre marknad mellan medlemsländerna. Idag existerar den i någon mån, men det har de senaste åren talats mycket om införselkvoter för diverse produkter staten inte tycker Sveriges invånare är mogna nog att välja eller välja bort själva. Sedan finanskrisen satte klorna i Europa har det även höjts röster från flera länder om att driva en mer protektionistisk linje.

Detta vore en synnerligen olycklig utveckling. Förutom det rena förmynderi införselkvoter legitimerar, skulle protektionism undergräva den europeiska solidariteten och fördjupa finanskrisen. När varor slutar korsa gränser förvandlas internationella konkurrenter till nationella monopol medan arbetsmarknadens kompetensrekryteringspool snabbt torkar. Det kulturella utbytet krymper och regeringars incitament att leka snällt med varandra minskar i samma takt som handeln. Allt blir dyrare, färre får jobb, och innovationstakten stannar av. Som om inte detta vore nog leder dessa konsekvenser i förlängningen även till att nationalstaten enkelt kan ersätta människovärdet som överordnad värdegrund. Ett expansivt nät av internationella frihandelsförbindelser hade sannolikt lagt krokben för Första Världskriget, men med protektionismens importtullar och anställningshinder är nationalismens vapenskrammel sällan långt borta.

I Piratpartiet tycker vi både om mångkultur och fred, men vi tror också på individens rätt att bestämma över sig själv. Det har sedan flera år tillbaka även varit Piratpartiets ståndpunkt att privata monopol måste bekämpas. Införselkvoter är ett av statens många sätt att omyndigförklara sina egna medborgare, anställningshinder är ett sätt att hålla fackpampar om ryggen medan arbetarklassen får lida, och importtullar är ett sätt att göda företagens vinstmarginaler på konsumenternas bekostnad. Detta ofog måste väck.

Det effektivaste sättet att göra detta på är med frihandel. Inom EU finns en grundläggande standard när det kommer till mänskliga rättigheter och marknadsföring, varför eventuella etiska hinder kan betraktas som undanröjda. Med en fri inre marknad stärker vi den europeiska känsla av samhörighet som måste ligga till grund för EU:s storslagna fredsprojekt samtidigt som vi raserar förutsättningar för privata monopol och rustar unionens ekonomi.

Möjligheterna slutar emellertid inte där. Friare handel med länder utanför EU gynnar oss minst lika mycket som inom EU. Även om länder som Kina har en historia av att vara mindre nogaräknade i kvalitetssäkring och varumärkesskydd av vissa produkter finns det fortfarande ett värde av öppnare gränser med dem. Förfalskade läkemedel och barnleksaker som innehåller bly är förstås något vi vill vara försiktiga med, men när en vara eller tjänst väl kan importeras finns det ingen anledning att avgiftsbelägga den enbart för att den inte är svensk. Är det lagligt att inneha och sälja en vara producerad utanför Europa, skall den också kunna importeras utan kvoter eller tariffer.

Frihandel är också bra för fattiga länder, eftersom de då kan konkurrera på en global arbetsmarknad, med ökad sysselsättning och höjda löner som resultat. Med frihandel kan vi bekämpa fattigdom på långt mer effektiva sätt än med utlandsbistånd allena. Förutom de rent humanitära nyttoeffekterna skulle detta i längden även gynna Sverige. När länders ekonomiska kapacitet ökar, börjar dess befolkning även efterfråga fler varor i takt med att deras inkomster går upp. Vår exportbaserade ekonomi skulle därmed få fler utländska marknader att sälja våra varor till.

Denna fråga är även ett sätt för Piratpartiet att positionera sig utanför den traditionella höger/vänster-skalan. Importhinder är ett sätt att ge den privata sektorn frikort från konkurrens, och de röster som höjs mot utländsk arbetskraft som ”tar våra jobb” talar sällan om hur köpkraften gynnas av att varor kan produceras billigare. Borgarna gullar med företagen, socialisterna polar med fackförbunden, men marknaden är det ingen som tänker på. Vi har alltid sagt att vi varken är höger eller vänster, och i denna fråga kan vi visa vad vi går för. Vi kan skapa en stark mittenprofil genom att lämna blockpolitikens särintressen därhän, och istället fokusera på allmänintresset. Vissa människor arbetar som anställda, vissa driver sina egna företag, men vi är alla konsumenter. Vi missgynnas alla av artificiella barriärer för internationellt utbyte.

Den typ av nationalistiska ideologi som ligger till grund för idén om att skydda inhemska industrier från internationell konkurrens leder bara till högre priser för konsumenten, lägre innovationstakt i näringslivet, och fortsatt armod i tredje världen. Kortsiktigt gynnar den några särintressen, men i förlängningen skadar den oss alla. Handelsbarriärer går stick i stäv med många av Piratpartiets grundläggande ideal. Vi borde rasera så många importhinder vi bara kan.

  Nicholas Miles och  Niklas Dahl
bloggar tillsammans på Then Piratska Argus

Kommentarer

Christian Engström skrev

+1

EU som det ser ut idag är djupt problematiskt, på grund av det demokratiska underskottet. Den mesta makten ligger hos anonyma tjänstemän som aldrig behöver ställa upp i val, och som det inte finns något verkningsfullt sätt för medborgarna att ställa till svars.

Men det finns ett barn i badvattnet, så vi ska inte slänga ut allt. Den inre marknaden är bra, och den fria rörligheten inom EU är ännu bättre.

Och frihandel med hela världen, inte bara inom EU, bör vara målsättningen både för svensk politik och för handelspolitik på EU-nivån.

Det är bra både för oss och för fattiga länder som vill utvecklas.

Mårten skrev

Visionen om frihandel är väldigt fin men utopisk.

Det för mig största problemet med frihandel är att olika länder har olika lagar vilket kommer att leda till stora orättvisor och rovdrift på naturresurser.

Som exempel kan vi ta äggproduktion. I Sverige har vi etiska lagar för djurhållning som bestämmer hur stor yta hönorna minst ska ha, att de ska ha en pinne att sitta på, o.s.v.. Detta för att hönorna ska kunna få utlopp för sitt naturliga beteende och tillfredställa grundläggande behov.

I ett frihandelscenario skulle en sådan lag vara verkningslös då äggproduktionen skulle ske i det land som hade de för äggproducenten mest gynsama lagarna, sannolikt de för hönorna sämsta.

Liknande resonemang kan föras om arbetsförhållande för de anställda och alla andra lagar som reglerar marknaden för att ta hänsyn till etik, miljö och andra externaliteter.

De som förespråkar frihandel och andra former av laissez-faire kapitalism tycks missa att en förutsättning för att en fri marknad ska fungera är att det finns någon form av reglering som ser till att aktörerna håller sig till spelreglerna och beter sig på ett etiskt, samhällsmässigt och mijömässigt hållbart sätt.

Det finns som alla säkert är medvetna om mängder av sätt den fria marknaden kan misslyckas på (varav olämplig statlig inblanding och protektionistiska handelstullar bara är ett).

Situationen i EU är annorlunda då EU reglerar den inre marknaden, även om det råder stort demokratiskt underskott… men det är en större diskussion än bara frihandel.


”Denna fråga är även ett sätt för Piratpartiet att positionera sig utanför den traditionella höger/vänster-skalan.”

hohoho

Tommy skrev

Nej, jag anser inte att det bara är positivt. Det är positivt att vissa saker rensas bort och inte finnas att välja överhuvutaget.

Det jag tänker på då är till exempel kött ifrån länder som har en sådan djurhållning och sådana slaktmetoder som vi i Sverige finner oacceptabla.

Leksaker och produkter som inte uppfyller dom kvalité och säkerhetskrav vi i Sverige har på produkter och så vidare. Detta är saker jag anser ska rensas bort och inte komma in på marknaden för försäljning överhuvudtaget. Hur ska detta kontrolleras utan tullar?

Jag ser inte heller någonting negativt med att man på kommunal nivå tar beslut om att köpa in närproducerad mat och produkter för att gynna utvecklingen i kommunen, eller att man på nationell nivå gör detsamma för att gynna sitt eget land.

Ur en miljösynpunkt borde det också vara positivt att varor fraktas kortare sträckor.

Nicholas Miles skrev

Det ni talar om är produkter som tagits fram på etiskt oförsvarbara sätt, vilket är något som ligger utanför förslagets ramar. Det vi föreslår är alltså inte att vi skall börja importera konfliktdiamanter utan att produkter som INTE är förbjudna i lag skall kunna importeras utan tariffer. Det skall fortfarande vara olagligt att importera kärnvapen till Sverige, men importerade vattenpistoler skall inte beläggas med någon straffavgift för att de är importerade.

Hur mycket lön arbetarna fått är för övrigt inte intressant vid handel, såvida de inte med våld tvingats arbeta. De som jobbar för lägst lön är de som behöver pengarna mest, och därför är det moraliskt att köpa deras varor och tjänster. Att skapa importhinder för varor producerade med billig arbetskraft är att straffa fattiga människor för sin fattigdom. Frihandel minskar fattigdom, importhinder ökar den.

Tommy: Protektionism gynnar inte vare sig kommuner eller nationer. Det gynnar vinstmarginalen för de privata företag som plötsligt fått monopolställning på marknaden, men för alla andra är resultatet högre priser och sämre kvalitet.

Vad gäller miljön så är det något som påverkas av vilket bränsle och vilka transportmedel som används, inte vilka varor och tjänster som korsar gränserna. Det borde därför inte vara en faktor i vår handelspolitik.

Mårten skrev

@Nicholas Miles: Ett annat tänkbart scenario är att en vara tillverkas med cancerogena, hälsovådliga substanser av arbetare som i Sverige hade varit förbjudet av arbetsmiljöskäl, därför är produktionen av den varan dyrare i Sverige. Ett frihandelssystem kan inte ta hänsyn till det och skulle gynna den hälsovådliga (oetiska) produktionen.

Det är inte bara bränsle och transportmedel som påverkar miljön, det gör också produktionsmetoderna.

Nicholas Miles skrev

Skulle du föredra om de svalt ihjäl? För det är det enda alternativet till ditt scenario. Hade de haft möjligheten att arbeta under gynnsammare förhållanden hade de förstås gjort det. Det faktum att dessa hypotetiska arbetare väljer att jobba under formerna du beskriver tyder, om något, på att det inte finns några bättre jobb att få. Det du verkar förespråka är att vi skall tvinga dem till *sämre* arbeten genom att ta död på deras exportindustrier. Så bekämpar man inte fattigdom.

Carl Johan Rehbinder skrev

Ur miljösynpunkt är det inte alls nödvändigtvis positivt att varor fraktas kortare sträckor.

Tomater odlade i Sydamerika, fraktade hit med båt, kan vara mer miljövänliga än lokalt odlade tomater – om man använder svenska växthus som drar massor av energi.

Frågan är alltså inte så okomplicerad som somliga verkar tro.

Och – att tro att det kan bli bättre för fattiga människor i andra länder om vi undviker att bedriva handel med dem, är ofattbart korkat.

Mårten skrev

Alternativet är väl ändå inte frihandel eller bojkott.

@Nicholas Miles
”För det är det enda alternativet till ditt scenario.”
Nej det har jag svårt att tro?! Vi har ju inte frihandel idag och de har inte svält ihjäl ännu.

@Carl Johan Rehbinder:
”att tro att det kan bli bättre för fattiga människor i andra länder om vi undviker att bedriva handel med dem, är ofattbart korkat.”

Det var en hiskelig halmgubbe att komma med, vem har sagt att vi inte ska bedriva handel med fattiga länder? Jag trodde frågan gällde frihandel och huruvida alla importtullar och subventionering är av ondo och måste bort.

Jag tror de långsiktiga konsekvenserna skulle bli väldigt dåliga och de enda som tjänar på det är de stora multinationella företagen.

Mårten skrev

Kanske är en bra idé att förtydliga min egen inställning lite:
* Jag tycker tanken på den fria marknaden är mycket bra, men för att man ska kunna ha en fri marknad måste man kunna reglera den. Fri marknad betyder inte oreglerad marknad.
* Många importtullar/subventioner är dåliga, men det finns bra skäl för dem ibland också.

Mårten skrev

En annan aspekt på det här är den säkerhetspolitiska.

En klar fördel med friare handel är att ett ömsesidigt beroende skapar stabilitet och minskar risken för krig. Samtidigt är det idag omöjligt att utesluta risken för framtida konflikter i resten av omvärlden. Är det då inte oansvarigt att göra oss helt beroende av andras välvilja.

Exempel på områden där det kanske finns anledning att värna en inhemsk produktion gäller mat och energi. Om vi är helt beroende av t.ex. Ryssland för energi och Afrika för mat så skulle en konflikt i Afrika kunna leda till svält här och en konflikt i Ryssland till energikris i Europa. Det är risker vi har små möjligheter att påverka utan att säkerställa en inhemsk produktion på något sätt.

Thomas Gunnarson skrev

Det märks att Mårten är pragmatiker.
Kolla resonemanget om Bolagsskatten! Alla politiker kämpar om att komma först i racet to the bottom. Att avhända sig alla maktmedel för något som kallas den fria marknaden….
Jag frågade blondinen från Timbro en gång om detta och hon menade att ”om alla följde reglerna så skulle marknaden fungera bra”…
”Då är det väl ingen fri marknad”?
Den fria marknaden upprättshålls bara med vapen och det har vissa ekonomiska grupper redan insett, såsom Hells Angels i mikronivå och USA på makronivå…
Tyvärr så gäller liberalismen bara på vägen mellan supernationalismens kontroll av samhällsresurserna och TNC:s globala StarWarssituation…
Alltså ingen statisk situation utan bara en rörelse på vägen.

Christoffer Willenfort skrev

Alla dessa marknads utopier som pratar sig varma för minskad reglering och borttagna tullar glömemr att till och med deras husgudar i filosofin påpekade att en totalt fri marknad inte fungerar då den väldigt snabbt förfalelr till monopol. (och race to the bottom) Och i de fallen är det statens skyldighet att gå in med reglersystem för att styra upp marknaden.

Som ett antal personer redan har påpekat så finns det ”bra” och ”Dåliga” tarriffer och tullar. De dåliga är sådana som tex EU’s banankvoter som är skapade för att skydda gamla franska och engelska kolonier. Bra är däremot sådana som ser till att vi inte premierar tillverkningsmetoder som förstör miljön. (litet tipps till frihandlarna miljögifter bryr sig inte om landskränser så som stat har vi ett intresse av att stoppa detta även i andra länder.)

Därför vill jag itne stå upp och säga ”bort med alla tullar och kvoter” utan jag vill säga att tullar och kvoter skall användas för att se till att varor som produceras med miljöässigt dåliga system INTE får konkurensfördelar pga detta (helst skall de ha nackdelar då det skall löna sig att inte skita ner.) och här måste vi även se på hur EU hanterar tex inköp av fiskerättigheter i andra länder Då EU har haft en vana av att köpa fiskerätter från diktaturer så att lokala fiskare och lokala fiskebestånd slås ut. (typexempel västsahara och somalia)

Henrik Brändén skrev

Som gammal vänstermänniska och frihandelsvän blir jag upprörd över att några kommentatorer här tror att frihandel och vänster står i konflikt med varandra! Frihandel effektiviserar i nästan alla lägen ekonomierna både i rikare och fattigare länder, och leder därför i längden BÅDE till ökat genomsnittligt välstånd, och ökad rättvisa mellan länderna. (Dvs, så länge man inte använder det positivt värdeladdade ordet ”frihandel” som täckmantel för diverse idé- och tankemonopol …). Det enda jag inte tycker om med Nicholas artikel är det fullständigt obefogade påhoppet på fackföreningsrörelsen. Svensk fackföreningsrörelse har en helt annan inställning till frihandel än den i USA!

Mårten skrev

”Som gammal vänstermänniska och frihandelsvän blir jag upprörd över att några kommentatorer här tror att frihandel och vänster står i konflikt med varandra!”

Det var inte meningen att göra någon upprörd. De vänstermänniskor jag känner tycker väldigt illa om frihandel, men som liberal är jag dåligt insatt i vad vänstern tycker i frågan och tar därför tillbaka den invändningen. För mig verkar det dock logiskt att de är emot då jag upplever att vänstern har en viss övertro på statens förmåga att reglera saker och att de ofta är skeptiska till att den fria marknaden kan lösa alla problem…


”Dvs, så länge man inte använder det positivt värdeladdade ordet “frihandel” som täckmantel för diverse idé- och tankemonopol …”

Det är dumt om folk pratar om olika saker här? Frihandel är så vitt jag förstår det en extremposition. Gärna friare handel men inte frihandel, som sagt.


”Frihandel effektiviserar i nästan alla lägen ekonomierna både i rikare och fattigare länder, och leder därför i längden BÅDE till ökat genomsnittligt välstånd, och ökad rättvisa mellan länderna.”

Det låter väldigt bra, men det är ett förrädiskt påstående då den definition av rikare/jämlikare som normalt används i dessa sammanhang enbart tar hänsyn till priset på varor, inte miljömässiga, etiska eller kulturella effekter, m.m..


Det har pågått en debatt om bedövning vid griskastrering nyligen. Köttbranschen har länge motsatt sig det då det skulle innebära en merkostnad och därmed konkurrensnackdel för Svenska grisbönder. Nu har man dock beslutat att förbjuda och att bönderna ska få subventioner för att vaccinera: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ersattning-klar-for-griskastrering_7449098.svd

Lämna ett svar till Mårten Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>