Gör barnkonventionen till svensk lag

Förenta nationernas Barnkonvention bör göras till svensk lag. I den så skyddas barnens rättigheter och skapar skyldigheter för myndigheter att ta hänsyn till barns rättigheter.

Införande av Barnkonventionen i svensk lagstiftning skulle leda till:

  • Beslutsfattare tvingas tänka på barns rättigheter.
  • Barns rättigheter skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken på både kommunal och statlig nivå.
  • Barnkonventionen skulle bli tillämpar som en rättskälla vid svenska domstolar för att säkerställa barns generella rättigheter.

För piratpartiet är rättssäkerhet en viktig hörnsten i vår politik och därmed så självklart rättssäkerheten för barn en naturlig inslag i vår politik. Finner det snarare konstigt att vi inte redan driver frågan. Europakonventionen om mänskliga rättigheter finns med i vår grundlag – självklart bör även Barnkonventionen med barnens rättigheter göras till svensk lag.

Nu finns det mycket lagar i Sverige som skyddar barnen så införandet av Barnkonventionen med mera allmänt hållna regler innebär inte så mycket konkret men kan vara behjälpligt i fall som t.ex. mobbning och hjälpa till i fall som hamnar mellan stolarna och är en viktig viljeyttring om att skydda barns rättigheter.

Jag föreslår
att Piratpartiet vill införa Barnkonventionen i svensk lagstiftning.

Anders S Lindbäck
Anders bloggar på Kunskapssamhället

Kommentarer

Jeppelin skrev

Du skriver att konventionens allmänt hållna regler inte innebär så mycket konkret, men det är väl så att allmänt hållna regler i en lagtext försämrar lagen i och med att de öppnar upp för tolkning och godtycke? Jag är av den bestämda uppfattningen att barnkonventionen inte skall bli svensk lag eftersom jag tycker att fördelarna mest verkar vara av symbolisk karaktär, medan nackdelarna i form av risk för godtycke etc. är direkt farliga.

utförligare uttryckt:
http://antiavsan.blogspot.se/2012/02/barnkonventionen-som-svensk-lag.html

Jeppelin skrev

Du skriver att konventionens allmänt hållna regler inte innebär så mycket konkret, men det är väl så att allmänt hållna regler i en lagtext försämrar lagen i och med att de öppnar upp för tolkning och godtycke? Jag är av den bestämda uppfattningen att barnkonventionen inte skall bli svensk lag eftersom jag tycker att fördelarna mest verkar vara av symbolisk karaktär, medan nackdelarna i form av risk för godtycke etc. är direkt farliga.

utförligare uttryckt:
http://antiavsan.blogspot.se/2012/02/barnkonventionen-som-svensk-lag.html

Nicholas Miles skrev

Vilka konkreta problem i modern svensk rättstillämpning skulle lösas av att Barnkonventionen lagstadgades? Min uppfattning är att vi redan är ganska bra på att följa
Barnkonventionen.

Nicholas Miles skrev

Vilka konkreta problem i modern svensk rättstillämpning skulle lösas av att Barnkonventionen lagstadgades? Min uppfattning är att vi redan är ganska bra på att följa
Barnkonventionen.

Anders S Lindbäck skrev

@Jeppelin Detsamma skulle kunna sägas om Europakonventionen om mänskliga rättigheter – men den finns trots det i vår grundlag.

Det finns en mängd uppmärksammande fall där barn farit illa ut av mobbning där skolan inget gör eller där fallet en tjej blivit våldtagen och hela skolan slutit upp bakom pojken som begått brottet. Det finns uppenbart brister i vår lagstiftning idag så införandet av barnkonventionen ger en möjlighet att täcka igenom dessa.

Anders S Lindbäck skrev

@Jeppelin Detsamma skulle kunna sägas om Europakonventionen om mänskliga rättigheter – men den finns trots det i vår grundlag.

Det finns en mängd uppmärksammande fall där barn farit illa ut av mobbning där skolan inget gör eller där fallet en tjej blivit våldtagen och hela skolan slutit upp bakom pojken som begått brottet. Det finns uppenbart brister i vår lagstiftning idag så införandet av barnkonventionen ger en möjlighet att täcka igenom dessa.

Stefan skrev

Det är bra att barn får mer rättigheter och så.

Kolla gärna att Barnkonventionen överensstämmer med PP:s åsikter i sin helhet, har för mig att den har en bredare definition av begreppet barnporr än den svenska definition som inkluderar tecknade bilder, något PP tidigare kritiserat.

Stefan skrev

Det är bra att barn får mer rättigheter och så.

Kolla gärna att Barnkonventionen överensstämmer med PP:s åsikter i sin helhet, har för mig att den har en bredare definition av begreppet barnporr än den svenska definition som inkluderar tecknade bilder, något PP tidigare kritiserat.

jeppelin skrev

Om det nu är så att Europakonventionen om mänskliga rättigheter också är skriven så att den öppnar för godtycke i rättsprocessen gör väl inte det att det är bra eller ens okej att införa ytterligare försämringar! De fallen du pratar om är väl knappast heller hjälpta av att barnkonventionen blir lag, däremot av att lagen vi har förbättras i de avseenden den är bristfällig.

Om våra lagar på barnområdet varit skitdåliga hade det kanske varit befogat att ta in en sönderkompromissad text från FN som svensk lag, men nu är det väl snarare så att vår lag på området är bra men inte perfekt, och går att laga. Som sagt, en dålig lag utan på den gamla dåliga gör det inte totalt sett bättre utan sämre.

Jag är övertygad om att om man gick igenom barnkonventionen och utredde den så som man utreder andra lagförslag så skulle man komma fram till att den behövde justeras rätt rejält för att duga.

jeppelin skrev

Om det nu är så att Europakonventionen om mänskliga rättigheter också är skriven så att den öppnar för godtycke i rättsprocessen gör väl inte det att det är bra eller ens okej att införa ytterligare försämringar! De fallen du pratar om är väl knappast heller hjälpta av att barnkonventionen blir lag, däremot av att lagen vi har förbättras i de avseenden den är bristfällig.

Om våra lagar på barnområdet varit skitdåliga hade det kanske varit befogat att ta in en sönderkompromissad text från FN som svensk lag, men nu är det väl snarare så att vår lag på området är bra men inte perfekt, och går att laga. Som sagt, en dålig lag utan på den gamla dåliga gör det inte totalt sett bättre utan sämre.

Jag är övertygad om att om man gick igenom barnkonventionen och utredde den så som man utreder andra lagförslag så skulle man komma fram till att den behövde justeras rätt rejält för att duga.

CNAB skrev

Sveriges politiker styr sedan många decennier vårt land med den icke officiella målsättningen ”att äta kakan och ha den kvar.” En maktdoktrin som i det dolda 30-talet omfamnas av en politiskt majoritet bestående av S och M. Varför ratificerar/undertecknar Sverige under högtidliga former FN’s och Europarådets konventioner om mänskliga fri- och rättigheter och samtidigt låtas om att konventionerna inte ÄR gällande svensk lag? Inte konstigt att Sverige år efter år hamnar i toppskiktet på EU-skamlisten för brott mot konventionerna landet har förplitigat sig att följa. FN’s Barnkonvention är undertecknad av Sverige men har precis som FN’s 22 standardregler för funktionshindrade, ”glömts” bort att inskrivas i den svenska lagboken. Under 90-talets första hälft sa man ”att 2012 ska hela landet på alla områden vara anpassat och tillgängligt för människor med funktionsnedsättning.” Jaha ja, det återstår lite drygt 3,5 månad av året 2012 att få det fixat som utlovat var. Så nu kavlar vi upp ärmarna och sjunger gemensamt We Shall Overcome!

CNAB skrev

Sveriges politiker styr sedan många decennier vårt land med den icke officiella målsättningen ”att äta kakan och ha den kvar.” En maktdoktrin som i det dolda 30-talet omfamnas av en politiskt majoritet bestående av S och M. Varför ratificerar/undertecknar Sverige under högtidliga former FN’s och Europarådets konventioner om mänskliga fri- och rättigheter och samtidigt låtas om att konventionerna inte ÄR gällande svensk lag? Inte konstigt att Sverige år efter år hamnar i toppskiktet på EU-skamlisten för brott mot konventionerna landet har förplitigat sig att följa. FN’s Barnkonvention är undertecknad av Sverige men har precis som FN’s 22 standardregler för funktionshindrade, ”glömts” bort att inskrivas i den svenska lagboken. Under 90-talets första hälft sa man ”att 2012 ska hela landet på alla områden vara anpassat och tillgängligt för människor med funktionsnedsättning.” Jaha ja, det återstår lite drygt 3,5 månad av året 2012 att få det fixat som utlovat var. Så nu kavlar vi upp ärmarna och sjunger gemensamt We Shall Overcome!

infallvinkel (Torbjörn Wester) skrev

Jag tycker att detta är ett bra förslag!

Det skulle framförallt ha betydelse i asylärenden, där Sverige inte alls lever upp till barnkonventionens krav på att myndigheters beslut ska beakta vad som är ”bäst” för barnen.

Vi har visserligen inte riktigt den rättstraditionen i Sverige, att vi gör konventioner så ofta till lag rakt av. Men i det här fallet tycker jag att det vore lämpligt.

infallvinkel (Torbjörn Wester) skrev

Jag tycker att detta är ett bra förslag!

Det skulle framförallt ha betydelse i asylärenden, där Sverige inte alls lever upp till barnkonventionens krav på att myndigheters beslut ska beakta vad som är ”bäst” för barnen.

Vi har visserligen inte riktigt den rättstraditionen i Sverige, att vi gör konventioner så ofta till lag rakt av. Men i det här fallet tycker jag att det vore lämpligt.

Anders S Lindbäck skrev

Om införandet av barnkonventionen innebär att domstolarna börjar döma ’konstigt’ så får helt enkelt riksdagen skapa en ny lag som gör att domstolarna tar rätt beslut. I grunden så bör införandet av barnkonventionen stärka barns rättigheter i samhället.

Med tanke på piratpartiets ställningstagande i frågan om övergreppsbilde på barn och hur det uppfattas så tycker jag detta är även en viktig principiell ställningstagande som visar på att partiet är ute efter att skydda barn.

Anders S Lindbäck skrev

Om införandet av barnkonventionen innebär att domstolarna börjar döma ’konstigt’ så får helt enkelt riksdagen skapa en ny lag som gör att domstolarna tar rätt beslut. I grunden så bör införandet av barnkonventionen stärka barns rättigheter i samhället.

Med tanke på piratpartiets ställningstagande i frågan om övergreppsbilde på barn och hur det uppfattas så tycker jag detta är även en viktig principiell ställningstagande som visar på att partiet är ute efter att skydda barn.

Lämna ett svar till infallvinkel (Torbjörn Wester) Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>