Medborgarlön/negativ skatt främjar piratpolitikens mål

navy_desks

Detta är en politisk fråga som går tvärs igenom den politiska kartan, vilket passar piratpartiets politik. Socialister pekar på att medborgarlön innebär att lågavlönade får ökat mod att förhandla om lön och anställningsvillkor. De gröna pekar på att reformen öppnar upp för ideellt arbete som kan gynna samhället. Liberaler påtalar att bidragsfällorna kan minskas liksom byråkratin med hjälp av detta system.

Organiseringen av dagens välfärdssamhälle är som sagt en stor byråkrati som kräver att staten måste kontrollera sin befolkning för att motverka exempelvis bidragsfusk. En medborgarlön eller negativ skatt som säkerställer ett existensminimum för alla medborgare, skulle minska byråkratin och därmed kontrollen över medborgarna.

Medborgarlön gynnar också kreativiteten och den fria marknaden. Det blir mindre riskfyllt att starta eget, enklare att utföra ideellt arbete som gynnar samhället och lättare att omskola sig.

En medborgarlön skulle också möjliggöra förändringar i arbetslagen så att arbetsmarknaden kan bli mer flexibel, så att rätt person kommer på rätt plats, vilket effektiviserar arbetsmarknaden eftersom människor som trivs på sina arbeten gör ett bättre arbete. På så sätt minskas sjukskrivningar på arbetsplatserna och en grundinkomst gör också att sjukskrivna generellt inte måste bevisa att de är sjuka för att få sjuklön eftersom de är skyddade av en basinkomst istället. Det gör det enklare för människor att fokusera på att bli friska istället för att behöva bevisa att man är sjuk.

Den som vill läsa mer om medborgarlön kan läsa om detta på: http://www.medborgarlön.nu/

Simon

Kommentarer

PN skrev

Varför just 3000 kr?

Jag skulle tänka mig nåt sånt, förutsatt att man får en bra ersättning under förutsättning att man själv tar ansvar och använder den på rätt sätt.

Det handlar nog snarare att förstärka skyddsnätet och ge individen frihet under ansvar.

PN skrev

Varför just 3000 kr?

Jag skulle tänka mig nåt sånt, förutsatt att man får en bra ersättning under förutsättning att man själv tar ansvar och använder den på rätt sätt.

Det handlar nog snarare att förstärka skyddsnätet och ge individen frihet under ansvar.

Jerker Montelius skrev

Suck. Inte medborgarlön igen.
Hur skall ni betala det? Vårt Pensionssystem är svagt som det är. Ni vill försvaga det ytterligare?

Helt orealistiskt.

Jerker Montelius skrev

Suck. Inte medborgarlön igen.
Hur skall ni betala det? Vårt Pensionssystem är svagt som det är. Ni vill försvaga det ytterligare?

Helt orealistiskt.

Christoffer Willenfort skrev

Återkomm då du kan visa upp en plan för detta som INTE förstör stat och komuns budgetar totalt. Tills dess säger jag. Vacker tanke dock ej genomförbar.

Christoffer Willenfort skrev

Återkomm då du kan visa upp en plan för detta som INTE förstör stat och komuns budgetar totalt. Tills dess säger jag. Vacker tanke dock ej genomförbar.

Per "wertigon" Ekström skrev

Som jag har sagt tidigare; vi behöver automatisera samhället till en större grad innan Medborgarlön blir ett gångbart alternativ. När endast ett fåtal behöver jobba med mat-, vatten- och energiproduktion, först då kan vi diskutera medborgarlön. Idag är inte detta fallet.

Per "wertigon" Ekström skrev

Som jag har sagt tidigare; vi behöver automatisera samhället till en större grad innan Medborgarlön blir ett gångbart alternativ. När endast ett fåtal behöver jobba med mat-, vatten- och energiproduktion, först då kan vi diskutera medborgarlön. Idag är inte detta fallet.

Oldtimer skrev

Medborgarlön är ännu ett helt vansinnigt socialistiskt samhällsexperiment. Det går absolut inte på tvärs genom den politiska kartan, utan hör hemma i den socialistiska utopin. Absolut inget som har med piratpolitik att göra.

Oldtimer skrev

Medborgarlön är ännu ett helt vansinnigt socialistiskt samhällsexperiment. Det går absolut inte på tvärs genom den politiska kartan, utan hör hemma i den socialistiska utopin. Absolut inget som har med piratpolitik att göra.

Thomas Gunnarson skrev

Så ni menar att de medborgare som arbetar skall försörja alla som inte arbetar!?
Ty de som inte arbetar har ju någon form av medborgarlön.
t.ex. det sociala med 3000 kr plus bostad per månad.(det kan bli 8-10 000 kr netto per månad)
Eller en pensionär som sitter i en lägenhet med en nettopension på 5200 kr per månad och ett bostadsbidrag som då tillsammans blir 8-10 000 kr per månad.
Eller anhöriginvandrare som ett stöd på drygt 8-10 000 kr per månad.

Är det rättvist mot de som arbetar och betalar skatt?!
Är det vettig politik?
Så därför höj grundavdraget till 10 000 kr per månad plus inga arbetsgivaravgifter upp till samma summa.
Summa skattefri och avgiftsfri zon på 10 000 kr per månad.

Visserligen så blir det nog en realitet innan PP kommer in i riksdagen, ty den nu snabbt uppblommande depressionen tvingar fram ett Grundavdrag upp till existensminimum för att inte samhället skall rasa ihop totalt.
Regeringen försöker sjösätta ett förslag om nystartzoner med lägre arbetsgivaravgifter, men denna åtgärd är alldeles för tam….

Thomas Gunnarson skrev

Så ni menar att de medborgare som arbetar skall försörja alla som inte arbetar!?
Ty de som inte arbetar har ju någon form av medborgarlön.
t.ex. det sociala med 3000 kr plus bostad per månad.(det kan bli 8-10 000 kr netto per månad)
Eller en pensionär som sitter i en lägenhet med en nettopension på 5200 kr per månad och ett bostadsbidrag som då tillsammans blir 8-10 000 kr per månad.
Eller anhöriginvandrare som ett stöd på drygt 8-10 000 kr per månad.

Är det rättvist mot de som arbetar och betalar skatt?!
Är det vettig politik?
Så därför höj grundavdraget till 10 000 kr per månad plus inga arbetsgivaravgifter upp till samma summa.
Summa skattefri och avgiftsfri zon på 10 000 kr per månad.

Visserligen så blir det nog en realitet innan PP kommer in i riksdagen, ty den nu snabbt uppblommande depressionen tvingar fram ett Grundavdrag upp till existensminimum för att inte samhället skall rasa ihop totalt.
Regeringen försöker sjösätta ett förslag om nystartzoner med lägre arbetsgivaravgifter, men denna åtgärd är alldeles för tam….

Simon skrev

Om hårdföra kapitalister som Milton Friedman och Hayek kunde förespråka negativ skatt/medborgarlön så är det väl inte frågan om att debattera vad som är rättvist eller inte.

Vi har ju redan bidrag idag till folk som inte arbetar, att ge medborgarlön eller negativ skatt är ju bara ett annat sätt att organisera välfärden, skillnaden är att vi slipper byråkratin. Har även skrivit ett tidigare inlägg som var längre men det har inte publicerats än hoppas att det sker, för jag känner att ämnet inte diskuteras.

Visst ska man diskutera sakligt om finansieringen efterfråga räkneexempel och marginaleffekter samt effekterna av detta. Men att tala om abstrakta saker som rättvisa är väl knappast relevant när vi redan har en välfärd där skatter går till folk som inte arbetar. Det är ju ingen skillnad, frågan är ju vilket system som är mest effektivt och som motverkar övervakningssamhället.

Simon skrev

Om hårdföra kapitalister som Milton Friedman och Hayek kunde förespråka negativ skatt/medborgarlön så är det väl inte frågan om att debattera vad som är rättvist eller inte.

Vi har ju redan bidrag idag till folk som inte arbetar, att ge medborgarlön eller negativ skatt är ju bara ett annat sätt att organisera välfärden, skillnaden är att vi slipper byråkratin. Har även skrivit ett tidigare inlägg som var längre men det har inte publicerats än hoppas att det sker, för jag känner att ämnet inte diskuteras.

Visst ska man diskutera sakligt om finansieringen efterfråga räkneexempel och marginaleffekter samt effekterna av detta. Men att tala om abstrakta saker som rättvisa är väl knappast relevant när vi redan har en välfärd där skatter går till folk som inte arbetar. Det är ju ingen skillnad, frågan är ju vilket system som är mest effektivt och som motverkar övervakningssamhället.

Nicholas Miles skrev

Milton Friedman förespråkade negativ inkomstskatt, inte medborgarlön. De är inte samma sak. Medan medborgarlön går ut på att man betalar ut en schablonsumma till alla medborgare bygger negativ inkomstskatt på ett komplext system av beräkningar som dessvärre inte är särskilt begripliga.

Utöver detta är jag nyfiken på hur mycket byråkrati man egentligen skulle spara in på att ersätta socialbidragssystemet. Socialkontoren har ju liksom lite andra saker för sig än att bara sitta och betala ut försörjningsstöd hela dagarna, så det är ju inte som att man bara kan lägga ner dem.

Nicholas Miles skrev

Milton Friedman förespråkade negativ inkomstskatt, inte medborgarlön. De är inte samma sak. Medan medborgarlön går ut på att man betalar ut en schablonsumma till alla medborgare bygger negativ inkomstskatt på ett komplext system av beräkningar som dessvärre inte är särskilt begripliga.

Utöver detta är jag nyfiken på hur mycket byråkrati man egentligen skulle spara in på att ersätta socialbidragssystemet. Socialkontoren har ju liksom lite andra saker för sig än att bara sitta och betala ut försörjningsstöd hela dagarna, så det är ju inte som att man bara kan lägga ner dem.

Henry Rouhivuori skrev

Nej detta är inget som är aktuellt i dagsläget där det fortfarande behövs arbetskraft av stora mått. Medborgarlönen skulle isåfall bli väldigt låg vilket snarare skulle drabba massor av människor negativt.

Ett stort grundavdrag låter då bättre, men det behövs nog räknas på noggrannare då jag förmodar den största delen av den inbetalda skatten kommer från lägre inkomster och inte för den klicken som har jättehög inkomst. Risken är nog att den lösningen inte är något ekonomiskt försvarsbart heller.

Henry Rouhivuori skrev

Nej detta är inget som är aktuellt i dagsläget där det fortfarande behövs arbetskraft av stora mått. Medborgarlönen skulle isåfall bli väldigt låg vilket snarare skulle drabba massor av människor negativt.

Ett stort grundavdrag låter då bättre, men det behövs nog räknas på noggrannare då jag förmodar den största delen av den inbetalda skatten kommer från lägre inkomster och inte för den klicken som har jättehög inkomst. Risken är nog att den lösningen inte är något ekonomiskt försvarsbart heller.

Simon skrev

Jag ser inga större skillnader på negativ inkomst skatt, eller basic income garantee och medborgarlön som det heter på svenska.

Det som brukar vara den stora moralfrågan är just att man betalar ut pengar ovillkorligt.

Att folk skulle sluta arbeta för att de får en basinkomst är en väldigt konstig slutsats, i så fall slutar väl folk att arbeta som får socialbidrag också? Det är en konstig människosyn att tro att man måste piska människor för att dem ska jobba, det handlar ju snarare om att få rätt människa på rätt plats och inse att arbete kan ta sig i uttryck i andra former än endast direkt lönearbete.

kreativitet växer knappast fram i ett samhälle där massa människor låses fast i tråkiga jobb. Återigen ser jag ingen diskussion om själva sakfrågan.

Jag är för övrigt själv intresserad av att ta fram konkreta räkneexempel som kan visa att detta lönar sig ekonomiskt att ställa om till, men man måste ju också se till bieffekterna av detta system som jag försökt påtala.

Simon skrev

Jag ser inga större skillnader på negativ inkomst skatt, eller basic income garantee och medborgarlön som det heter på svenska.

Det som brukar vara den stora moralfrågan är just att man betalar ut pengar ovillkorligt.

Att folk skulle sluta arbeta för att de får en basinkomst är en väldigt konstig slutsats, i så fall slutar väl folk att arbeta som får socialbidrag också? Det är en konstig människosyn att tro att man måste piska människor för att dem ska jobba, det handlar ju snarare om att få rätt människa på rätt plats och inse att arbete kan ta sig i uttryck i andra former än endast direkt lönearbete.

kreativitet växer knappast fram i ett samhälle där massa människor låses fast i tråkiga jobb. Återigen ser jag ingen diskussion om själva sakfrågan.

Jag är för övrigt själv intresserad av att ta fram konkreta räkneexempel som kan visa att detta lönar sig ekonomiskt att ställa om till, men man måste ju också se till bieffekterna av detta system som jag försökt påtala.

Simon skrev

Okej, gör ett försök att försvara min artikel lite mer ingående.

jag ser inget vackert med medborgarlön eller Negativ inkomst skatt som jag tycker beskriver bättre vad detta är i praktiken. Jag ser det bara som ett mer effektivt mindre byråkratiskt sätt att organisera välfärden.

Min förståelse av detta är först och främst att vi redan har medborgarlön idag, men den är onödigt kostsam och passviserar människor på sätt som anges i artikeln, ,men i vår välfärdsstat idag låter vi inte folk svälta ihjäl av sig självt. Vi har både anställda samt bidragstagare som kostar pengar i detta system. Borde vi inte skära ner på dem anställda för att minska kostnaderna och byråkratin så att detta kan gå till individen istället?

Medborgarlön är väl snarare en väldigt praktisk organisering av välfärden som givetvis ska räcka till mat och bostad, men kanske måste vi förändra bostadspolitiken, vi kan ju börja med att tillåta saker som exempelvis villavagnar på campingplatser etc som billigt alternativt boende, samt tillåta fler typer av sådant boende, något som är förbjudet i många delar i Sverige. Vi har väldigt höga krav på standard som går långt över vad som behövs för alla.

Att leva utanför de dyra storstäderna är ju ett annat alternativ som kan va möjligt i dagens internet samhälle för att få ner kostnaderna, och där kan ju nya verksamheter startas med hjälp av mycket ideellt arbete i början.

Att omorganisera välfärden betyder givetvis att det andra systemet inte finns kvar.

@Oldtimer

Kapitalister/liberaler som Hayek och Milton Firedman har föreslagit medborgarlön så det kan knappast se som ett socialistiskt projekt. Men man kallar det för negativ inkomstskatt. Det här är en vanlig missuppfattning som massmedia sprider, i USA har högern drivit frågan om medborgarlön negativ skatt, bl.a President Nixon. Läs om negativ skatt på wikipedia och resten av internet.

Negativ skatt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Negativ_inkomstskatt

Motvieringen för medborgarlön är att dagens välfärdssystem kostar massa onödigt administrativt byråkratiskt arbete som skulle kunna gå till individen istället och göra arbetsmarknaden mer flexibel, givetvis går det att räkna på detta, hur det ska fungera kan man läsa om exempelvis på wikipedia och dess angivna källor. obs den engelska versionen är dock bättre som vanligt.

Medborgarlön
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medborgarl%C3%B6n

Det finns mycket skrivet om detta, men lite kunskap, det handlar bara om en annan sorts organisering av välfärden som på många sätt är mer effektiv enligt min mening och borde hjälpa piratpartiets mål som jag ser det.

Hoppas att personer som kan mer om detta kan diskutera just finansieringen konkret som redan presenterats på olika sätt i exempelvis länkarna jag angivit, när det gäller negativ inkomstskatt. Räkneexempel är jag själv väldigt intresserad av att se och jag tror man måste ha ett tydligt räkneexempel om man ska gå till val på detta. Men min förståelse var att man inte skulle fokusera på genomförbarheten i sina förslag här utan m,er på vad man vill genomföra.

Simon skrev

Okej, gör ett försök att försvara min artikel lite mer ingående.

jag ser inget vackert med medborgarlön eller Negativ inkomst skatt som jag tycker beskriver bättre vad detta är i praktiken. Jag ser det bara som ett mer effektivt mindre byråkratiskt sätt att organisera välfärden.

Min förståelse av detta är först och främst att vi redan har medborgarlön idag, men den är onödigt kostsam och passviserar människor på sätt som anges i artikeln, ,men i vår välfärdsstat idag låter vi inte folk svälta ihjäl av sig självt. Vi har både anställda samt bidragstagare som kostar pengar i detta system. Borde vi inte skära ner på dem anställda för att minska kostnaderna och byråkratin så att detta kan gå till individen istället?

Medborgarlön är väl snarare en väldigt praktisk organisering av välfärden som givetvis ska räcka till mat och bostad, men kanske måste vi förändra bostadspolitiken, vi kan ju börja med att tillåta saker som exempelvis villavagnar på campingplatser etc som billigt alternativt boende, samt tillåta fler typer av sådant boende, något som är förbjudet i många delar i Sverige. Vi har väldigt höga krav på standard som går långt över vad som behövs för alla.

Att leva utanför de dyra storstäderna är ju ett annat alternativ som kan va möjligt i dagens internet samhälle för att få ner kostnaderna, och där kan ju nya verksamheter startas med hjälp av mycket ideellt arbete i början.

Att omorganisera välfärden betyder givetvis att det andra systemet inte finns kvar.

@Oldtimer

Kapitalister/liberaler som Hayek och Milton Firedman har föreslagit medborgarlön så det kan knappast se som ett socialistiskt projekt. Men man kallar det för negativ inkomstskatt. Det här är en vanlig missuppfattning som massmedia sprider, i USA har högern drivit frågan om medborgarlön negativ skatt, bl.a President Nixon. Läs om negativ skatt på wikipedia och resten av internet.

Negativ skatt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Negativ_inkomstskatt

Motvieringen för medborgarlön är att dagens välfärdssystem kostar massa onödigt administrativt byråkratiskt arbete som skulle kunna gå till individen istället och göra arbetsmarknaden mer flexibel, givetvis går det att räkna på detta, hur det ska fungera kan man läsa om exempelvis på wikipedia och dess angivna källor. obs den engelska versionen är dock bättre som vanligt.

Medborgarlön
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medborgarl%C3%B6n

Det finns mycket skrivet om detta, men lite kunskap, det handlar bara om en annan sorts organisering av välfärden som på många sätt är mer effektiv enligt min mening och borde hjälpa piratpartiets mål som jag ser det.

Hoppas att personer som kan mer om detta kan diskutera just finansieringen konkret som redan presenterats på olika sätt i exempelvis länkarna jag angivit, när det gäller negativ inkomstskatt. Räkneexempel är jag själv väldigt intresserad av att se och jag tror man måste ha ett tydligt räkneexempel om man ska gå till val på detta. Men min förståelse var att man inte skulle fokusera på genomförbarheten i sina förslag här utan m,er på vad man vill genomföra.

Simon skrev

Ett exempel med piratanknytning. Tänk bara på alla kreativa programmerare som skulle få mer tid att kunna arbeta fram olika program och arbeta med öppen källkod och utveckla projekt ideellt om medborgarlön fanns, som sedan skulle kunna utvecklas till kommersiella projekt.

Ja menar människan är väl knappast en varelse som bara skulle sitta och glo på TV och äta chips tills han dör om han fick en medborgarlön eller negativ skatt? Om det är människans natur om den får en basinkomst och större frihet att göra det man vill så är väl knappast människan ens värd att rädda. Då är ju auktoritära samhällen svaret, men vad är då livet värt?

Simon skrev

Ett exempel med piratanknytning. Tänk bara på alla kreativa programmerare som skulle få mer tid att kunna arbeta fram olika program och arbeta med öppen källkod och utveckla projekt ideellt om medborgarlön fanns, som sedan skulle kunna utvecklas till kommersiella projekt.

Ja menar människan är väl knappast en varelse som bara skulle sitta och glo på TV och äta chips tills han dör om han fick en medborgarlön eller negativ skatt? Om det är människans natur om den får en basinkomst och större frihet att göra det man vill så är väl knappast människan ens värd att rädda. Då är ju auktoritära samhällen svaret, men vad är då livet värt?

Henrik Brändén skrev

Hej, alla som diskuterar här: Kommentarer med många länkar fastnar i spamfilter, och publiceras därför inte förrän Anna eller jag hinner klappa breddningsbloggen på axeln. Vill ni se era kommentarer direkt, sätt max en länk!

Henrik Brändén skrev

Hej, alla som diskuterar här: Kommentarer med många länkar fastnar i spamfilter, och publiceras därför inte förrän Anna eller jag hinner klappa breddningsbloggen på axeln. Vill ni se era kommentarer direkt, sätt max en länk!

ulf gustafsson skrev

Jag tror att vi har inkomstbortfallsprincipen för att majoriteten av medborgarna som har jobb vill ha det så. De ser till vad som är bäst för dem själva. det blir som en inkomstbortfallsförsäkring som de betalar till.

Så länge majoriteten tjänar på detta så kommer det att finnas kvar. Om det blir mer arbetslöshet kanske en majoritet tycker något annat. Vad som är det bästa för helheten är en annan fråga.

Det blir olika lön för inget arbete ;-)

Medborgarlön har vi väl på något sätt eftersom alla kan få bidrag från socialen om man inte har några pengar?

Även om man inför medborgarlön tror jag att många som har råd kommer att ta olika slags tilläggsförsäkringar för arbetslöshet. Då kommer det att vara en massa dyr byråkrati hos försäkringsbolagen istället.

Jag tror inte att en medborgarlön kommer att förändra samhället så dramatiskt. Många kommer fortfarande vilja ha villa och volvo, och åka utomlands osv, så folk kommer att vilja utbilda sig och tjäna mer pengar.

jag tror inte att medborgarlön går att driva igenom eftersom majoriteten av befolkningen inte vill det och facken kommer att protestera, för att deras medlemmar inte vill detta.

Tyvärr har vi ett tvåtredjedelssamhälle, där idag många ungdomar är arbetslösa.

ulf gustafsson skrev

Jag tror att vi har inkomstbortfallsprincipen för att majoriteten av medborgarna som har jobb vill ha det så. De ser till vad som är bäst för dem själva. det blir som en inkomstbortfallsförsäkring som de betalar till.

Så länge majoriteten tjänar på detta så kommer det att finnas kvar. Om det blir mer arbetslöshet kanske en majoritet tycker något annat. Vad som är det bästa för helheten är en annan fråga.

Det blir olika lön för inget arbete ;-)

Medborgarlön har vi väl på något sätt eftersom alla kan få bidrag från socialen om man inte har några pengar?

Även om man inför medborgarlön tror jag att många som har råd kommer att ta olika slags tilläggsförsäkringar för arbetslöshet. Då kommer det att vara en massa dyr byråkrati hos försäkringsbolagen istället.

Jag tror inte att en medborgarlön kommer att förändra samhället så dramatiskt. Många kommer fortfarande vilja ha villa och volvo, och åka utomlands osv, så folk kommer att vilja utbilda sig och tjäna mer pengar.

jag tror inte att medborgarlön går att driva igenom eftersom majoriteten av befolkningen inte vill det och facken kommer att protestera, för att deras medlemmar inte vill detta.

Tyvärr har vi ett tvåtredjedelssamhälle, där idag många ungdomar är arbetslösa.

Thomas Gunnarson skrev

Den klokaste kommentaren hittills är ulf gustafssons:
”Så länge majoriteten tjänar på detta så kommer det att finnas kvar.”
Tyvärr så är det nog så.
Men en samhällskris kan ändra detta över en natt! I Finland höjde man grundavdraget till 50 000 kr i början av 1990-talet, just över en natt!
”Den som kan samla ihop 50 000 på ett år får behålla det, ty staten kan inte hjälpa alla…”, var förklaringen.
Eftersom existensminimum/fattigdomsgränsen i Sverige går vid en inkomst på drygt 12 000 kr per månad så är ett grundavdrag för alla medborgare på minst 100 000 kr per år ganska så rimligt.
En politisk åtgärd som vore bättre än en nationell upplåning i den kommande krisen så som man gjorde i början av 1990-talets kris.
Men det är bara en ängslig önskan från en som var med då och såg hur valhänt krisen sköttes då och hur lång tid det tog att vända på problemet, plus hur många vanliga människor som fick lämna allt med en miljonskuld utan substans…..
Som det nu är kommer vi att se hur folk blir skattade ut i fattigdom när krisen om några månader slår till.
Skall samhället klara denna kris så måste åtgärder ske snart!
Ty det sociala kontaktnät som folk har i södra EU finns inte här utan här är det skattebetalarna som skall stå för det som individuella kontaktnät klarar söderut. Och då man har ett högt Grundavdrag (ca: 150 000 kr per år) i södra EU klara folk det dagliga med mycket låga inkomster!!

Thomas Gunnarson skrev

Den klokaste kommentaren hittills är ulf gustafssons:
”Så länge majoriteten tjänar på detta så kommer det att finnas kvar.”
Tyvärr så är det nog så.
Men en samhällskris kan ändra detta över en natt! I Finland höjde man grundavdraget till 50 000 kr i början av 1990-talet, just över en natt!
”Den som kan samla ihop 50 000 på ett år får behålla det, ty staten kan inte hjälpa alla…”, var förklaringen.
Eftersom existensminimum/fattigdomsgränsen i Sverige går vid en inkomst på drygt 12 000 kr per månad så är ett grundavdrag för alla medborgare på minst 100 000 kr per år ganska så rimligt.
En politisk åtgärd som vore bättre än en nationell upplåning i den kommande krisen så som man gjorde i början av 1990-talets kris.
Men det är bara en ängslig önskan från en som var med då och såg hur valhänt krisen sköttes då och hur lång tid det tog att vända på problemet, plus hur många vanliga människor som fick lämna allt med en miljonskuld utan substans…..
Som det nu är kommer vi att se hur folk blir skattade ut i fattigdom när krisen om några månader slår till.
Skall samhället klara denna kris så måste åtgärder ske snart!
Ty det sociala kontaktnät som folk har i södra EU finns inte här utan här är det skattebetalarna som skall stå för det som individuella kontaktnät klarar söderut. Och då man har ett högt Grundavdrag (ca: 150 000 kr per år) i södra EU klara folk det dagliga med mycket låga inkomster!!

Anders S Lindbäck skrev

Skälet till att jag nämner 3000 kr/månad är att en merborgarlön hamnar på den nivån – givet att man ta bort hela social skyddsnätet så är det den summan som blir över.

Kostnaden för det sociala skyddsnätet är inte högre idag – så medborgarlön är inte något realistiskt förslag. Så vill man undvika att människor hamnar i arbetslöshet så får man i stället kämpa med hur man utformar samhället så fler behövs i arbete.

Anders S Lindbäck skrev

Skälet till att jag nämner 3000 kr/månad är att en merborgarlön hamnar på den nivån – givet att man ta bort hela social skyddsnätet så är det den summan som blir över.

Kostnaden för det sociala skyddsnätet är inte högre idag – så medborgarlön är inte något realistiskt förslag. Så vill man undvika att människor hamnar i arbetslöshet så får man i stället kämpa med hur man utformar samhället så fler behövs i arbete.

Thomas Gunnarson skrev

Anders:
Jag kan hålla med dig i din sista kommentar.
Att man måste fixa jobben…
Men då kan man inte ha alltför avvikande skattesystem gentemot omgivningen, ty då hamnar hela samhället i en avvikande situation gentemot omgivningen, och det funkar kanske inte så bra på en global marknad.

Thomas Gunnarson skrev

Anders:
Jag kan hålla med dig i din sista kommentar.
Att man måste fixa jobben…
Men då kan man inte ha alltför avvikande skattesystem gentemot omgivningen, ty då hamnar hela samhället i en avvikande situation gentemot omgivningen, och det funkar kanske inte så bra på en global marknad.

Christian Engström skrev

Jag tycker idén om medborgarlön är jättebra, och jag hoppas verkligen vi kommer anta den och driva den i riksdagsvalet 2014. Tar vi upp den här frågan har vi någonting viktigt och intressant att säga i den ekonomiska debatten, och en positiv ny idé att tillföra i det politiska samtalet.

Vi har redan medborgarlön idag i praktiken i Sverige. Ingen svälter ihjäl i Sverige av ekonomiska skäl, så på ena eller andra sätter avsätter vi redan de realekonomiska resurser som behövs för att garantera alla kan klara sig, vare sig de arbetar eller inte. Därför kan man inte avfärda tanken på garanterad basinkomst med att ”det blir för dyrt” eller ”nivån skulle bara bli 3000 kronor”. Eftersom vi redan har ett system idag där alla i praktiken är garanterade ca 8-10.000 kronor i månaden vet vi att det är möjligt.

Diskussionen om basinkomst är ett försök att hitta sätt att förbättra det sociala skyddssystem vi redan har för att göra det rättvisare, robustare och mindre byråkratiskt att administrera. Självklart måste varje förändring vara ordentligt genomtänkt och genomräknad innan vi inför den, men det finns inget skäl alls att tro att det skulle vara omöjligt att hitta genomförbara reformer som går i riktning mot medborgarlön.

Om vi kan förenkla samhällets skyddsnät innebär det flera fördelar. Det blir robustare och finmaskigare, eftersom ingen behöver riskera att hamna utanför av byråkratiska skäl. Det skapar större trygghet för alla som är eller kan komma att bli i behov av hjälp, att veta vad som gäller och inte vara utelämnade till enskilda byråkraters subjektiva bedömningar. Då kan den som är i behov av samhället stöd känna att han blir bemött med värdighet och respekt, vilket tyvärr ofta inte är fallet idag.

Idag är samhällets skyddsnät en djungel av olika system där hjälpsökande bollas mellan a-kassa, sjukförsäkringssystem och socialbidrag. Kan vi förenkla kan vi spara många skattemiljarder i minskad byråkrati, samtidigt som medborgarna får ett robustare och rättvisare system.

Medborgarlön är en vision och en riktning att arbeta mot, inte ett radikalt nytt system som ska införas över en natt. Visionen är ett heltäckande skyddsnät som är enkelt och robust och behandlar alla lika, med så få inslag som möjligt av byråkrater som behöver fatta beslut i enskilda fall.

Vägen dit är att undersöka de skyddssystem vi har idag, speciellt a-kassa, sjukförsäkring och socialbidrag, och se hur vi steg för steg kan förenkla och harmonisera dem, så att vi rör oss mot den visionen.

Vi behöver diskutera både hur den slutgiltiga visionen för medborgarlön ska se ut och vilka konkreta första reformsteg i de nuvarande systemen vi skulle kunna börja med, men de två diskussionerna kan mycket väl föras parallellt. Det är en styrka, för det innebär att vi får något att tillföra debatten utan att behöva påstå att vi har ett fixt och färdigt förslag som är perfekt i alla detaljer. Ett sådant förslag kan växa fram vartefter, medan vi samtidigt inleder med konkreta reformsteg som inte är större än att de är överblickbara.

Christian Engström skrev

Jag tycker idén om medborgarlön är jättebra, och jag hoppas verkligen vi kommer anta den och driva den i riksdagsvalet 2014. Tar vi upp den här frågan har vi någonting viktigt och intressant att säga i den ekonomiska debatten, och en positiv ny idé att tillföra i det politiska samtalet.

Vi har redan medborgarlön idag i praktiken i Sverige. Ingen svälter ihjäl i Sverige av ekonomiska skäl, så på ena eller andra sätter avsätter vi redan de realekonomiska resurser som behövs för att garantera alla kan klara sig, vare sig de arbetar eller inte. Därför kan man inte avfärda tanken på garanterad basinkomst med att ”det blir för dyrt” eller ”nivån skulle bara bli 3000 kronor”. Eftersom vi redan har ett system idag där alla i praktiken är garanterade ca 8-10.000 kronor i månaden vet vi att det är möjligt.

Diskussionen om basinkomst är ett försök att hitta sätt att förbättra det sociala skyddssystem vi redan har för att göra det rättvisare, robustare och mindre byråkratiskt att administrera. Självklart måste varje förändring vara ordentligt genomtänkt och genomräknad innan vi inför den, men det finns inget skäl alls att tro att det skulle vara omöjligt att hitta genomförbara reformer som går i riktning mot medborgarlön.

Om vi kan förenkla samhällets skyddsnät innebär det flera fördelar. Det blir robustare och finmaskigare, eftersom ingen behöver riskera att hamna utanför av byråkratiska skäl. Det skapar större trygghet för alla som är eller kan komma att bli i behov av hjälp, att veta vad som gäller och inte vara utelämnade till enskilda byråkraters subjektiva bedömningar. Då kan den som är i behov av samhället stöd känna att han blir bemött med värdighet och respekt, vilket tyvärr ofta inte är fallet idag.

Idag är samhällets skyddsnät en djungel av olika system där hjälpsökande bollas mellan a-kassa, sjukförsäkringssystem och socialbidrag. Kan vi förenkla kan vi spara många skattemiljarder i minskad byråkrati, samtidigt som medborgarna får ett robustare och rättvisare system.

Medborgarlön är en vision och en riktning att arbeta mot, inte ett radikalt nytt system som ska införas över en natt. Visionen är ett heltäckande skyddsnät som är enkelt och robust och behandlar alla lika, med så få inslag som möjligt av byråkrater som behöver fatta beslut i enskilda fall.

Vägen dit är att undersöka de skyddssystem vi har idag, speciellt a-kassa, sjukförsäkring och socialbidrag, och se hur vi steg för steg kan förenkla och harmonisera dem, så att vi rör oss mot den visionen.

Vi behöver diskutera både hur den slutgiltiga visionen för medborgarlön ska se ut och vilka konkreta första reformsteg i de nuvarande systemen vi skulle kunna börja med, men de två diskussionerna kan mycket väl föras parallellt. Det är en styrka, för det innebär att vi får något att tillföra debatten utan att behöva påstå att vi har ett fixt och färdigt förslag som är perfekt i alla detaljer. Ett sådant förslag kan växa fram vartefter, medan vi samtidigt inleder med konkreta reformsteg som inte är större än att de är överblickbara.

Nicholas Miles skrev

Jag kan köpa argumentet att dagens socialbidragsregler är för hårda eller för byråkratiska, men jag har svårt att se hur de innebär att de alla måste avskaffas. Det finns faktiskt mellanting mellan dagens system och fullständigt ovillkårat försörjningsstöd.

Nicholas Miles skrev

Jag kan köpa argumentet att dagens socialbidragsregler är för hårda eller för byråkratiska, men jag har svårt att se hur de innebär att de alla måste avskaffas. Det finns faktiskt mellanting mellan dagens system och fullständigt ovillkårat försörjningsstöd.

Mikael Törnquist skrev

Inte för att jag har någon som helst kunskap om ekonomi, men jag tycker kommentarerna ser det utifrån dagens system? Ungefär som att det skulle bli en kostnad på nuvarande.

Jag kan inte ens gissa hur det skulle funka praktiskt. Men skulle man ha nåt sånt där, så kan ju en ganska stor kaka från Fkassans budget ryka, akassan behövs inte, soc kan släppa det mesta som har med det att göra. Massor av byråkrati som skulle kunna tas bort, och frigöra massor av pengar.
Nog för att det lär krävas över 50 miljarder, men. :p Men otänkbart är det iallafall inte.

Mikael Törnquist skrev

Inte för att jag har någon som helst kunskap om ekonomi, men jag tycker kommentarerna ser det utifrån dagens system? Ungefär som att det skulle bli en kostnad på nuvarande.

Jag kan inte ens gissa hur det skulle funka praktiskt. Men skulle man ha nåt sånt där, så kan ju en ganska stor kaka från Fkassans budget ryka, akassan behövs inte, soc kan släppa det mesta som har med det att göra. Massor av byråkrati som skulle kunna tas bort, och frigöra massor av pengar.
Nog för att det lär krävas över 50 miljarder, men. :p Men otänkbart är det iallafall inte.

Björn Felten skrev

Sent skall syndarna vakna. Redan 2009 skrev jag att:

”Frågan om medborgarlön är enligt mitt förmenande något som mycket väl, inom en inte alltför avlägsen framtid, skulle kunna inrymmas under piratpartiets paraply. Det är i allra högsta grad en fråga om att låta varje person fatta beslut om hur de vill leva sitt liv: genom att arbeta 50-60 timmar per vecka och få en massa materiella fördelar eller genom att välja en kortare arbetstid och därmed lägre materiell standard för att på så sätt få mer tid att ägna sig åt familj, käresta, vänner etcetera.”

http://felten.yi.org/blog/?p=165

Björn Felten skrev

Sent skall syndarna vakna. Redan 2009 skrev jag att:

”Frågan om medborgarlön är enligt mitt förmenande något som mycket väl, inom en inte alltför avlägsen framtid, skulle kunna inrymmas under piratpartiets paraply. Det är i allra högsta grad en fråga om att låta varje person fatta beslut om hur de vill leva sitt liv: genom att arbeta 50-60 timmar per vecka och få en massa materiella fördelar eller genom att välja en kortare arbetstid och därmed lägre materiell standard för att på så sätt få mer tid att ägna sig åt familj, käresta, vänner etcetera.”

http://felten.yi.org/blog/?p=165

Don Kongo skrev

Medborgarlön är ett väldigt fascinerande koncept som tilltalar mig mycket, om det går att få att fungera. Vad som behövs för att avgöra hela frågan är att det faktiskt tas fram en konkret plan/budget för vad det innebär, även om Christian Engström har en god poäng i att det handlar om att göra förändringar i steg, inte bara bygga om allt över natt.

Drömmen vore att en professionell utredning gjordes, som gör riktiga uträkningar och visar på vilka förändringar man kan göra. Nu drunkar alltid diskussionen i att förespråkare hittat på massa egna möjliga fördelar (medborgarlön.nu är bara spekulationer och önsketänkande utan krassa fakta) och att motståndare reflexmässigt menar att alla skulle sluta jobba över natt. Ingen av dessa leder någon vart och därför behövs en riktig utredning – eller så kan vi bara släppa det.

Som påpekat har alla medborgare garanterad lön idag, med vissa villkor. Så i grund och botten borde mycket av det handla om att skyffla om vart pengarna kommer från men samtidigt ta bort de flesta eller alla villkor på vägen och därmed minska en slösaktig (och, tydligen, enligt otaliga avslöjanden, en till viss del slumpmässig) byråkrati.

Som sagt, en riktigt grundlig utredning istället för spekulation i ena eller andra riktningen vore väldigt fint! Första beslut att ta vore därför om man ska göra en sådan utredning och i så fall vem/vilka som gör den och hur vi finansierar den? Det lär vara enda sättet att kunna ta upp frågan med trovärdighet, även jag som är positivt inställd blir lätt avskräckt av de lösa påståenden som förespråkare kan dra upp. Fakta, tack!

Don Kongo skrev

Medborgarlön är ett väldigt fascinerande koncept som tilltalar mig mycket, om det går att få att fungera. Vad som behövs för att avgöra hela frågan är att det faktiskt tas fram en konkret plan/budget för vad det innebär, även om Christian Engström har en god poäng i att det handlar om att göra förändringar i steg, inte bara bygga om allt över natt.

Drömmen vore att en professionell utredning gjordes, som gör riktiga uträkningar och visar på vilka förändringar man kan göra. Nu drunkar alltid diskussionen i att förespråkare hittat på massa egna möjliga fördelar (medborgarlön.nu är bara spekulationer och önsketänkande utan krassa fakta) och att motståndare reflexmässigt menar att alla skulle sluta jobba över natt. Ingen av dessa leder någon vart och därför behövs en riktig utredning – eller så kan vi bara släppa det.

Som påpekat har alla medborgare garanterad lön idag, med vissa villkor. Så i grund och botten borde mycket av det handla om att skyffla om vart pengarna kommer från men samtidigt ta bort de flesta eller alla villkor på vägen och därmed minska en slösaktig (och, tydligen, enligt otaliga avslöjanden, en till viss del slumpmässig) byråkrati.

Som sagt, en riktigt grundlig utredning istället för spekulation i ena eller andra riktningen vore väldigt fint! Första beslut att ta vore därför om man ska göra en sådan utredning och i så fall vem/vilka som gör den och hur vi finansierar den? Det lär vara enda sättet att kunna ta upp frågan med trovärdighet, även jag som är positivt inställd blir lätt avskräckt av de lösa påståenden som förespråkare kan dra upp. Fakta, tack!

Henrik Jäfvert skrev

@Henry Rouhivuori
Du skriver att det i dagsläget behövs arbetskraft av stora mått.

Får jag fråga till vad denna arbetkraft behövs till?

Historiskt sett har de flesta svenskar arbetat inom jordbruket och sedan industrin. Dock har teknikutvecklingen lett till att det flesta jobb inom dessa sektorer har försvunnit.

Därför jobbar de flesta idag inom service- och tjänstesektorn. Men det är inget som säger att vi inte kommer automatisera bort de jobben ocskå.

Så vad är det för arbetsuppgifter som vi behöver människor till i stora mått?

Jag tror egentligen att den viktigare frågan är varför ska vi arbeta överhuvudtaget?

Vore det inte ett bättre med ett mål på 100% arbetslöhet men 100% försörjning istället.

Henrik Jäfvert skrev

@Henry Rouhivuori
Du skriver att det i dagsläget behövs arbetskraft av stora mått.

Får jag fråga till vad denna arbetkraft behövs till?

Historiskt sett har de flesta svenskar arbetat inom jordbruket och sedan industrin. Dock har teknikutvecklingen lett till att det flesta jobb inom dessa sektorer har försvunnit.

Därför jobbar de flesta idag inom service- och tjänstesektorn. Men det är inget som säger att vi inte kommer automatisera bort de jobben ocskå.

Så vad är det för arbetsuppgifter som vi behöver människor till i stora mått?

Jag tror egentligen att den viktigare frågan är varför ska vi arbeta överhuvudtaget?

Vore det inte ett bättre med ett mål på 100% arbetslöhet men 100% försörjning istället.

Simeon Jonasson skrev

Ett fantastiskt bra förslag som skulle attrahera just de förusättningslöst fritänkande och systemkritiska individerna.

Ett förslag som varken högern eller vänstern vill bekänna sig till, en perfekt angrips-vinkel för pirater.

Ett sätt att värna om de svaga och de som befinner sig i utanförskap, väljargrupper där vi redan är starka.

Radikalt, omvälvande, visionärt. Vackert!

Simeon Jonasson skrev

Ett fantastiskt bra förslag som skulle attrahera just de förusättningslöst fritänkande och systemkritiska individerna.

Ett förslag som varken högern eller vänstern vill bekänna sig till, en perfekt angrips-vinkel för pirater.

Ett sätt att värna om de svaga och de som befinner sig i utanförskap, väljargrupper där vi redan är starka.

Radikalt, omvälvande, visionärt. Vackert!

Peter Johansson skrev

Nja jag la ett liknande förslag om medborgarlön för några medlemsmöten sedan det röstades ner.
En av de vettiga argumenten emot ansåg jag var följande. Varför ska de som arbetar få medborgar lön?
Nej det håller jag med om fullt ut, har man heltidsarbete behöver man inte medborgare lön det ska inte vara ett statligt bidrag för att fylla på företagens löne kassa till de anställda.(företaget ger 20 kkr i lön men med medborgare lönen får du 30kkr) Helt onödigt.

Däremot kan man slå ihop försäkringskassans samtliga utbetalningar med Socialkontoret och båda dessa vara något som gör att man kvalificerar sig för ”medborgarelön”
Summan bör vara mellan 8000-11000kr ut för att man ska kunna leva på den.

Denna motion är bra men inte riktigt där än.

Peter Johansson skrev

Nja jag la ett liknande förslag om medborgarlön för några medlemsmöten sedan det röstades ner.
En av de vettiga argumenten emot ansåg jag var följande. Varför ska de som arbetar få medborgar lön?
Nej det håller jag med om fullt ut, har man heltidsarbete behöver man inte medborgare lön det ska inte vara ett statligt bidrag för att fylla på företagens löne kassa till de anställda.(företaget ger 20 kkr i lön men med medborgare lönen får du 30kkr) Helt onödigt.

Däremot kan man slå ihop försäkringskassans samtliga utbetalningar med Socialkontoret och båda dessa vara något som gör att man kvalificerar sig för ”medborgarelön”
Summan bör vara mellan 8000-11000kr ut för att man ska kunna leva på den.

Denna motion är bra men inte riktigt där än.

Mårten skrev

Jag gillar också medborgarlön, men som sagt är det nog inte bra att införa ett så stort socialt experiment över en natt. Det är dock bra att ett parti har visioner.

Jag är inte övertygad om att man kan ersätta det social skyddsnätet med enbart medborgarlön, men man borde kunna förenkla det avsevärt vilket främst skulle gynna de som har störst behov av hjälp.

Mårten skrev

Jag gillar också medborgarlön, men som sagt är det nog inte bra att införa ett så stort socialt experiment över en natt. Det är dock bra att ett parti har visioner.

Jag är inte övertygad om att man kan ersätta det social skyddsnätet med enbart medborgarlön, men man borde kunna förenkla det avsevärt vilket främst skulle gynna de som har störst behov av hjälp.

Robert Huselius skrev

Vi har inte alls ”i praktiken” medborgarlön idag. Ett generellt, ovillkorligt bidrag är något annat än ett inkomstprövat. Man hade förstås en tanke med att man utformade barnbidraget så att det blev lika för alla — det underlättar allmän acceptans och stigmatiserar inte mottagaren.

Robert Huselius skrev

Vi har inte alls ”i praktiken” medborgarlön idag. Ett generellt, ovillkorligt bidrag är något annat än ett inkomstprövat. Man hade förstås en tanke med att man utformade barnbidraget så att det blev lika för alla — det underlättar allmän acceptans och stigmatiserar inte mottagaren.

Thomas Gunnarson skrev

I liberal anda, om något sådant finnes, så borde man ju kolla hur saken står till i andra länder inom ”den gemensamma marknaden”!
Ty eftersom det är en marknad så handlar det om konkurrensen.
Om vi i detta land har ett avvikande system så stör det den inre marknaden och kan dessutom skapa en snedvriden marknadsbild för svenskt näringsliv.
Vi vet då inte hur marknaden egentligen ser ut eller fungerar! Vi bara tror!
För att få klart hur det egentligen förhåller sig så måste vi även kopiera den ”inre marknadens”, dvs EU:s regler angående sådant som resoneras om i detta breddningsförslag.
Men så sker icke här!
Hela denna fråga resoneras enbart ur ett strikt nationellt perspektiv.
Och dessutom utan några som helst tankar på marknadseffekterna för Sverige i den ”gemensamma marknaden”….
Så länge man inte harmoniserar skatterna och sådant som medborgarlön med den ”inre marknaden” så är resonemanget haltande…
T.ex. låglönejobb som knappt beskattas alls i andra delar av den inre marknaden har mycket hög beskattning i Sverige. Den typen av arbeten försvinner därför fort från landet. Däremot kommer gästarbetare från lågbeskattade länder inom den ”inre marknaden” hit och gör jobben medan de högbeskattade svenskarna står arbetslösa…
Och dessutom inte betalar någon skatt….
Så medborgarlön, eller ett Vettigt Grundavdrag av samma storlek som i övriga stater i den ”inre marknaden” vore en vettig kompromiss istället för en fruktlös diskussion.

Thomas Gunnarson skrev

I liberal anda, om något sådant finnes, så borde man ju kolla hur saken står till i andra länder inom ”den gemensamma marknaden”!
Ty eftersom det är en marknad så handlar det om konkurrensen.
Om vi i detta land har ett avvikande system så stör det den inre marknaden och kan dessutom skapa en snedvriden marknadsbild för svenskt näringsliv.
Vi vet då inte hur marknaden egentligen ser ut eller fungerar! Vi bara tror!
För att få klart hur det egentligen förhåller sig så måste vi även kopiera den ”inre marknadens”, dvs EU:s regler angående sådant som resoneras om i detta breddningsförslag.
Men så sker icke här!
Hela denna fråga resoneras enbart ur ett strikt nationellt perspektiv.
Och dessutom utan några som helst tankar på marknadseffekterna för Sverige i den ”gemensamma marknaden”….
Så länge man inte harmoniserar skatterna och sådant som medborgarlön med den ”inre marknaden” så är resonemanget haltande…
T.ex. låglönejobb som knappt beskattas alls i andra delar av den inre marknaden har mycket hög beskattning i Sverige. Den typen av arbeten försvinner därför fort från landet. Däremot kommer gästarbetare från lågbeskattade länder inom den ”inre marknaden” hit och gör jobben medan de högbeskattade svenskarna står arbetslösa…
Och dessutom inte betalar någon skatt….
Så medborgarlön, eller ett Vettigt Grundavdrag av samma storlek som i övriga stater i den ”inre marknaden” vore en vettig kompromiss istället för en fruktlös diskussion.

Kloker skrev

Att rensa upp i bidragsdjungeln vore önskvärt.

Jag gillar tanken med medborgarlön/negativ skatt men vill gärna ha lite hårda fakta. Hur stora blir besparingarna av att ersätta A-kassa, pension (ja, jag vet att det är ”uppskjuten lön”), sjuklön och studiebidrag med en enda inkomstgaranti?

Sen undrar jag vilka övriga omfördelningseffekter en inkomstgaranti skulle få i samhället. Färre kommer ställa upp på lågstatusjobb som städning och snabbmatsrestaurang. För att dessa jobb ska utföras kommer troligen lönen där att stiga för att kunna konkurrera med inkomstgarantin. Konkurrensen om högstatusjobben kommer öka och därför kommer lönen troligen att sjunka där. Jag ser inte nödvändigtvis dessa effekter som dåliga.

Jag är lite förvånad över att arbetarrörelsen inte verkar inse det mäktiga i att kunna säga ”Nej tack, jag är värd mer.”?

Wrath skrev

Förslaget medborgarlön är bättre än inget ekonomiskt förslag alls. Dock tror jag att utan hårda fakta baserat på nationalekonomisk anlys kommer alla debatter där detta tas upp göra att PP förlorar väljare. Det är för inrotat hos gemeneman att man inte ska få gratis lunch.
Att däremot lägga förslag som ändrar varje bidgragssystem med detta som mål är en mycket smartare lösning i min mening.
Det blir mer konkret och praktiskt lätthanterligt.
Dessutom är det väldigt lätta system att angripa då de har svagheter.

Jörgen L skrev

För det första, glöm att det skulle bli speciellt mycket besparingar på minskad byråkrati.

Den byråkratin är i de flesta fall väldigt effektiviserad och i förhållande till vad varje tjänsteman delar ut i pengar är kostnaden för administrationen marginell.

Ungefär hälften av statens inkomster (knappt 400 mdr) används till det sociala trygghetssystemet (inkusive sjukvård, äldrevård etc). Om man skulle ge alla en medborgarlön på tex 9000kr/måna så kostar det ca 1000 mdr. Dvs statsbudgeten skulle behöva dubblas. Även om man skulle kunna ta bort ALL annan social trygghet (vilket knappast går eftersom det är mycke annat än att dela ut pengar till folk), så behöver man i vilket fall 6-700 mdr ytterligare mot idag.

Om man tänker sig att man lägger detta på inkomstskatten på det som överstiger medborgarlönen så skulle man få dubbla skatten, och det skulle innebära att nam inte skulle få speciellt mycket kvar för besväret att jobba, vilket antagligen skulle innebära att många med dåligt betalda jobb skulle ifrågasätta vitsen med att jobba alls (i vaje fall vitt) vilket ytterligare skulle försvåra finansieringen.

Sannolikt skulle det innebära att man skulle bli tvungen att höja lönerna på många låglönejobb ganska kraftigt för att någon skulle vilja ha den istället för att nöja sig med det medborgarlönen ger då skillnaden mellan att jobba och att inte göra det skulle bli relativt liten, och det i sin tur skulle göra att de med högre löner skulle tvinga sig till motsvarande kompensation, och frågan är vilka effekter detta skulle ge på vår konkurrenskraft internationellt och på inflationen.

Att lägga ut skattehöjningen progressivt skulle inte heller hjälpa mycket, den stora mängden pengar måste i vilket fall tas ut från medelklassen (miljardärerna är för få för att generera så stora summor) och medelklassen skulle inte acceptera en marginalskatt på kanske över 80%.

Då finns moms och produktionsskatter kvar som finansieringsmedel. Momsen skulle vara ineffektiv, då medborgarlönen skulle behöva göras motsvarande högre för att de som lever på den skulle ha råd att betala momsen, och produktionsskatt skulle göra våra varor dyrare jämfört med internationell konkurrens vilket leder till arbetslöshet…

Medborgarlön är en trevlig tanke, men i praktiken kan ett samhälle inte minska sin arbetstid utan att gå ner i standard på annat sätt än genom att öka effektiviteten i produktionen.

Så länge arbetslivet är sådant att det är roligare att inte gå till jobbet än att göra det, så kommer alla att se det som en förmån att slippa. Om man gör det lättare att leva på bidrag från samhället kommer en andel av befolkningen att använda sig av detta, fastän de rent faktiskt skulle kunnat jobba.

Välfärdssamhället och skatterna vi betalar har hyfsat stöd idag, eftersom folk tycker att det är OK att ställa upp för de som inte KAN försörja sig själva. Något motsvarande stöd för de som inte VILL försörja sig tror jag inte finns…

Mårten skrev

@Jörgen: Hur man ska lösa finansieringen är onekligen ett problem.

Några tankar:
Studiemedel och socialbidrag är ca 7000 idag, om vi tänker oss att barn inte får medborgalön (annars skulle barnafödande blir väldigt lönsamt) och begränsar oss till röstberättigade (7e6) så blir det ca 600 miljarder. Fortfarande väldigt mycket förstås. Sjukvård och en del andra saker behöver dessutom vara behovsstyrt och kan inte täckas av medborgarlönen.

”många med dåligt betalda jobb skulle ifrågasätta vitsen med att jobba alls”
Att människor blir skeptiska till att ta lågbetalda jobb löses enkelt genom att man får mer betalt för de jobben, det är altså en fördel med medborgarlön då det leder till större jämstäldhet i samhället. :)

”och det i sin tur skulle göra att de med högre löner skulle tvinga sig till motsvarande kompensation”. Varför? Att mer kvalificerade yrken ger högre lön motiveras ofta med att utbildningskostnaderna är högre, med medborgarlön slipper man studielån och utbildningen är redan betald.

”medelklassen skulle inte acceptera en marginalskatt på kanske över 80%”
Här måste man räkna in att även medelklassen får 7000 kr extra i månaden, därmed kan man klara en mycket högre skatt.

Man kan också fundera på idén att beskatta naturresurser, jag har ingen aning om vilka siffror som är rimliga där dock.

”Så länge arbetslivet är sådant att det är roligare att inte gå till jobbet än att göra det, så kommer alla att se det som en förmån att slippa.”
Man kommer inte långt på 7000 kr i månaden och att utföra meningsfullt arbete är faktiskt ett grundläggande behov för de flesta av oss (d.v.s. det ÄR ”roligt” att jobba). Därför tror jag inte det är självklart att människor slutar jobba, men tro är kanske inte bra nog i detta fall. Jag vet att det gjorts studier om medborgarlön men det skulle antagligen behövas mer data, vad jag förstått är studierna försiktigt positiva dock.

”Något motsvarande stöd för de som inte VILL försörja sig tror jag inte finns…”
Medborgarlön är så klart inte stöd till de som inte VILL jobba, men jag tror du har rätt i att mångas ryggmärgsreflex kommer vara att tolka det så. Det är dock inte ett argument mot medborgarlön i sig.

Mårten skrev

Man kan också tänka sig att människor skulle ha möjlighet att ta lägre betalda jobb, då de klarar sig på en lägre lön som ändå ger en extra inkomst…

Thomas Gunnarson skrev

Varför krångla till det med medborgarlön?
Vi har redan ett etablerat uttryck i skattesystemet – Grundavdraget.
Det ligger idag på 20 000 kr per år.
Höj det till 12 000 kr per månad genom en successiv förändring med 20 000 per år de närmaste åren så blir det en ”mjuk” tillvänjning av ett mänskligare skattesystem, ty som det är idag är hela folket självvalda slavar, ty utan en kontantinkomst överlever man inte.
Och då den skattas bort så blir vi alla statens slavar.
Och det är ingen bra grogrund för en demokrati!

Jonas Lagander skrev

Basinkomst är grundläggande i ett frihetligt, tryggt och värdigt samhälle som jag ser det. Men någon skrev att grundavdraget borde höjas först till 12 000 i månaden. Det låter som en ypperlig sak även det. Vad än PP väljer av dessa tu, eller båda, är jag på. =)

Magnus skrev

Medborgarlön är inte samma sak som grundavdrag. grundavdrag får man göra på inkomster man skaffat sig, medans medborgarlön är något man får oavsett om man engagerar sig.

Dessvärre är medborgarlön helt orealistiskt eftersom det driver inflation snabbare än något annat. Mao förstör det ett landsekonomi direkt eftersom pengar blir mindre värda då man t o m får dem för ingenting.

Snälla, sluta driva frågan om medborgarlön – det fungerar ingenstans. Ända exemplena är länder som gulfstaterna där ekonomin är *helt* annorlunda än europas.

Jonas Lagander skrev

Vi kommer att hålla ett evenemang i Stockholm om geoklassisk ekonomi i vår. Många s.k. geoister anser att välfärdsstatens lösningar bör ersättas av basinkomst. Ink. jag själv.

Vi kommer ha föreläsare från hela världen, live och streamat, workshops mm. Huvudtemat är skatt på naturresurser, med betoning på markvärdesavgiften, som ersättning till skatt på inkomst från arbete och företagande.

Prel. datum är 3-5 maj, SL-område, mat och övernattning ingår i pris som just nu verkar hamna runt 1900 SEK.

Haka gärna på denna FB-grupp om ämnet:
https://www.facebook.com/pages/Naturresursdelning/148580851860136?fref=ts

Anmälan till evenemanget kan göras här: http://www.landskatt.se/om-oss.html

Lämna ett svar till Simon Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>