Hög tid att återuprätta den Svenska rättstaten.

Piratpartister som har suttit och följt TPB rättegången från första parkett har lite till mans en magkänsla som säger att kanske inte allt står rätt till med det svenska rättsystemet. Att möjligheten till en rättvis rättegång kanske inte är så självklar som man en gång i tiden trodde.

De senaste dagarnas allt högljudare debatt kring fallet Sture Berwall, denna tragiska och svårt mentalsjuka person som enligt egen utsago erkänt upp till 30 mord bara för att få roligare piller på Säter, verkar mest bekräfta detta. Det är lätt att avfärda detta med att han är säkert skyldig till något och han har orsakat det själv.

Men det är att lura sig själv, för tänker man efter lite förstår man att fallet “Quick” är bara ett symtompå något annat. För när några av landets främsta poliser, åklagare och advokater kan i öppen dager konspirerar tillsammans med en svårt mentalsjuk man för att få honom fälld för 8 mord, går det inte längre att skylla på kåranda. När JK som granska fallet kallar det för “skicklig” är det hög tid att byta suckar och axelryckningar mot insikten att rättrötan i det svenska “rättsväsendet” nu nått dess rot.

För fallet “Quick” må vara extremt, men det är inte unikt. Överalt på internet hittar vi fall där medborgare råkat synnerligen illa ut när de hamnat i konflikt med maktfulkomliga byråkrater som agerat långt utöver det mandat som det allmäna har gett dem, väl medvetna om sin osårbarhet.

Det är inte längre människor som gör fel, det är ett system som gör fel, och det är politikens ansvar att rätta till det.

Det är hög tid att vårt samhälle slutar bagatelisera och gömma undan de brott som begås av tjänstemän mot medborgare. Tvärt om borde dessa brott betraktas som samhällets absolut alvarligaste. Att rigga systemet så som vad der Kvast gjorde borde inte resultera i att man får skämmas i aftonbladet, det borde resultera i ett mångårigt fängelsestraff.

Låt oss reformera JO, JK ämbetena så att de kan bli en effektiv rättskipning igen oberoende av polis och åklagarväsendet, så som de en gång var.

Låt oss även verka för att vi ser över straffskalorna och preskriptionstid för brott där tjänsteman förbryter sig mot medborgere.

René Malmgren

Kommentarer

Anders S Lindbäck skrev

Jag har skrivit ihop en breddningsförslag angående Quick-fallet. Där ger jag ett konkret förslag hur man skall göra för att öka rättsäkerheten.

Du har här inte konkreta förslag i hur det du vill genomförandet skall ske. Jag är även tveksam till att hårdare straff är något som hjälper. Skulle hellre vilja se till att man inför system där fel inte uppkommer så att man inte behöver dömma någon till hårdare straff. Dvs man ser över hur domstolarna arbetar för att säkerställa att rätt personer döms.

Anders S Lindbäck skrev

Jag har skrivit ihop en breddningsförslag angående Quick-fallet. Där ger jag ett konkret förslag hur man skall göra för att öka rättsäkerheten.

Du har här inte konkreta förslag i hur det du vill genomförandet skall ske. Jag är även tveksam till att hårdare straff är något som hjälper. Skulle hellre vilja se till att man inför system där fel inte uppkommer så att man inte behöver dömma någon till hårdare straff. Dvs man ser över hur domstolarna arbetar för att säkerställa att rätt personer döms.

Christoffer Willenfort skrev

Vill påpeka problemet med ”skit in skit ut” Domstolen varken kan elelr bör utreda saker själv. Det den ska göra är att bedömma och värdera de bevis och indicier som komemr in och utifrån detta fälla en domm.

Så första steget i denna härvan måste vara att studera VAR det gick fel. Var det i bedömmningen av fakta elelr var det i skapandet av fakta. Frö endast i det första fallet så behöver vi ändra på domstolarna. i det andra falelt behöver vi ändra på polisens arbete (och /eller åklagarens)

Christoffer Willenfort skrev

Vill påpeka problemet med ”skit in skit ut” Domstolen varken kan elelr bör utreda saker själv. Det den ska göra är att bedömma och värdera de bevis och indicier som komemr in och utifrån detta fälla en domm.

Så första steget i denna härvan måste vara att studera VAR det gick fel. Var det i bedömmningen av fakta elelr var det i skapandet av fakta. Frö endast i det första fallet så behöver vi ändra på domstolarna. i det andra falelt behöver vi ändra på polisens arbete (och /eller åklagarens)

Dennis Nilsson skrev

Återinförandet av tjänstemannaansvaret vore en bra del i det hela.

Får man själv, i detta fall tjänstemannen, ansvara för sina synder, d.v.s det börjar brinna i den egna ändan så kommer man snabbt till nya insikter.

Det vi själva inte råkar ut för, det finns inte.

Dennis Nilsson skrev

Återinförandet av tjänstemannaansvaret vore en bra del i det hela.

Får man själv, i detta fall tjänstemannen, ansvara för sina synder, d.v.s det börjar brinna i den egna ändan så kommer man snabbt till nya insikter.

Det vi själva inte råkar ut för, det finns inte.

Thomas Gunnarson skrev

Hur skall man kunna återupprätta något som aldrig varit?
I Sverige har rättspositivismen varit vägledande inom rättsväsendet och lagstiftning sedan medeltiden. Ja, alltid….
jag hoppades att EU-medlemskapet skulle göra den romerska rättstraditionen till svensk rättstradition, men i princip vill alla svenskar ha kvar den gamla fascistvarianten, Kalle Batong….
van det Kwast och en del andra åklagare har sin like i Sovjet.
Se bara på Assangeaffären. Det som han insåg efter två dygn i Sverige fattar inte svenska folket ens efter ett helt liv….

Thomas Gunnarson skrev

Hur skall man kunna återupprätta något som aldrig varit?
I Sverige har rättspositivismen varit vägledande inom rättsväsendet och lagstiftning sedan medeltiden. Ja, alltid….
jag hoppades att EU-medlemskapet skulle göra den romerska rättstraditionen till svensk rättstradition, men i princip vill alla svenskar ha kvar den gamla fascistvarianten, Kalle Batong….
van det Kwast och en del andra åklagare har sin like i Sovjet.
Se bara på Assangeaffären. Det som han insåg efter två dygn i Sverige fattar inte svenska folket ens efter ett helt liv….

Jerker Montelius skrev

Det här är bra. Det här är en valvinnare. Personligen tror jag att rätt drivet så kan den här frågan ta PP in i riksdagen helt ensamt. Folk är utlessa på att polis och domstolar excellerar i inkompetens.

Jerker Montelius skrev

Det här är bra. Det här är en valvinnare. Personligen tror jag att rätt drivet så kan den här frågan ta PP in i riksdagen helt ensamt. Folk är utlessa på att polis och domstolar excellerar i inkompetens.

Rene Malmgren skrev

Det jag försöker fästa uppmärksamheten på är att vi skall gå till val på ett tillsätta en utredning ledd av JK som tar fasta på en lång rad fall de senaste 20 åren. Däribland fallet Quick, men även andra exempelvis fallet Bo. Men även mindre mål.

Målet för utredningen skall vara två.

1. Lagföra eventuella skyldiga enligt gällande regelverk.
2. Föreslå långtgående åtgärder både på kort och lång sikt som gör att vi kommer till bukt med problemet. Detta kan exempelvis vara att ta fram nya lagar eller höja straff på befintliga lagar. Skapa eller utöka resurserna för myndigheter, exempelvis JO eller JK, eller införande av nya myndigheter.

För om sanningen skall fram så är trixande tjänstemän ett långt större hot mot riktessäkerhet än islamiska terrorister.

Rene Malmgren skrev

Det jag försöker fästa uppmärksamheten på är att vi skall gå till val på ett tillsätta en utredning ledd av JK som tar fasta på en lång rad fall de senaste 20 åren. Däribland fallet Quick, men även andra exempelvis fallet Bo. Men även mindre mål.

Målet för utredningen skall vara två.

1. Lagföra eventuella skyldiga enligt gällande regelverk.
2. Föreslå långtgående åtgärder både på kort och lång sikt som gör att vi kommer till bukt med problemet. Detta kan exempelvis vara att ta fram nya lagar eller höja straff på befintliga lagar. Skapa eller utöka resurserna för myndigheter, exempelvis JO eller JK, eller införande av nya myndigheter.

För om sanningen skall fram så är trixande tjänstemän ett långt större hot mot riktessäkerhet än islamiska terrorister.

Nicholas Miles skrev

Några synpunkter:

1.) Vi borde snarare tala om en kommission än en utredning. I sak är det kanske ingen skillnad och det är nog mest en retorisk detalj, men en detalj vi bör vara noga med. Ord som ”förutsättningslös” kan också vara värda att tänka på. Att gå till val på att ”tillsätta en utredning” lär inte entusiasmera så många. Idén är bra dock.

2.) Likt Dennis Nilsson tycker jag att det juridiska tjänstemannaansvaret måste återinföras. Det togs bort på Olof Palmes tid när Sverige låg på topp och folk verkade tro att staten aldrig kunde bli för stor (eller göra fel), men det är idag uppenbart att detta var ett misstag. Att återinföra det vore dessutom en väldigt konkret åtgärd som visar att vi tar rättssäkerheten på allvar och att vår retorik inte bara är tomma ord.

3.) Jag tänker för närvarande avstå från att dra in denna diskussion på ett stickspår om demokratiskt valda tjänstemän, som jag annars gillar att prata om, men vill ändå tycker ändå att alla bör överväga alternativet. Fallet Quick gör det uppenbart att vi inte bara har att göra med enstaka rötägg, utan att hela systemet börjat ruttna. Hur myndigheternas tjäntemän tillsätts är en mycket viktig fråga i detta ämne.

4.) Att ge JO och JK mer makt gentemot andra myndigheter låter som en utmärkt idé. Om inte annat borde de ha befogenhet att starta förundersökningar och väcka åtal utan att blanda in andra myndigheter.

Nicholas Miles skrev

Några synpunkter:

1.) Vi borde snarare tala om en kommission än en utredning. I sak är det kanske ingen skillnad och det är nog mest en retorisk detalj, men en detalj vi bör vara noga med. Ord som ”förutsättningslös” kan också vara värda att tänka på. Att gå till val på att ”tillsätta en utredning” lär inte entusiasmera så många. Idén är bra dock.

2.) Likt Dennis Nilsson tycker jag att det juridiska tjänstemannaansvaret måste återinföras. Det togs bort på Olof Palmes tid när Sverige låg på topp och folk verkade tro att staten aldrig kunde bli för stor (eller göra fel), men det är idag uppenbart att detta var ett misstag. Att återinföra det vore dessutom en väldigt konkret åtgärd som visar att vi tar rättssäkerheten på allvar och att vår retorik inte bara är tomma ord.

3.) Jag tänker för närvarande avstå från att dra in denna diskussion på ett stickspår om demokratiskt valda tjänstemän, som jag annars gillar att prata om, men vill ändå tycker ändå att alla bör överväga alternativet. Fallet Quick gör det uppenbart att vi inte bara har att göra med enstaka rötägg, utan att hela systemet börjat ruttna. Hur myndigheternas tjäntemän tillsätts är en mycket viktig fråga i detta ämne.

4.) Att ge JO och JK mer makt gentemot andra myndigheter låter som en utmärkt idé. Om inte annat borde de ha befogenhet att starta förundersökningar och väcka åtal utan att blanda in andra myndigheter.

Hank skrev

Ni som vill att JK skall få mer befogenheter har inte fattat att JK är statens Advokat. Man vänder sig aldrig till motpartens ombud och tror att denne skall visa något som helst intresse för vad man tycker. Hela upplägget med JK är en bluff

Lämna ett svar till Anders S Lindbäck Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>