Bilda en nordisk förbundsstat

De nordiska länderna hör till världens mest framstående i ekonomisk konkurrenskraft, folkligt välmående, politisk stabilitet, och mycket annat. Många av dessa fördelar går emellertid förlorade på den utrikespolitiska arenan, eftersom möjligheter att tala med samlad röst saknas. De nordiska ländernas gemensamma förflutna gör bildandet av en nordisk förbundsstat till ett naturligt nästa steg, och att göra så skulle avsevärt stärka vår position i världen. 42% av Nordens befolkning stödjer redan idén.

Vi har ibland fått beröm för våra fredliga relationer med våra grannar, men detta bör snarast ses som en konsekvens av att vi inte låtit de nationella vänskapsbanden löpa linan ut. Nordrein-Westfalen hade förmodligen kommit bra överens med Schleswig-Holstein om de varit självständiga stater, och detsamma kan sägas om South Carolina och Georgia. De valde emellertid för längesedan att tillsammans med andra delstater sluta upp för att bilda federala stornationer, och den globala politiska debatten talar sitt tydliga språk: USA och Tyskland får spela i den internationella toppligan, medan de nordiska länderna får nöja sig med geopolitiska korpenmatcher. Det är uppenbart att en nordisk förbundsstat är nödvändig för att stärka vårt internationella inflytande.

Sammanslagna skulle de nordiska länderna bli en av världens 12 största ekonomier – vi skulle få rätt att delta i G20-mötena – och ha en folkmängd på över 25 miljoner. Människor i omvärlden skulle rent av kunna placera oss på en karta. I EU, dit Island inom överskådlig framtid kommer sluta sig och Norge knappast lär hålla sig ifrån för alltid, skulle vi få färre ministerposter, men den enade rösten skulle ge ett långt större politiskt genomslag än vad vi kan hoppas på idag. De nordeuropeiska idealen om fred, öppenhet och subsidiaritet skulle på ett helt nytt sätt tas på allvar både i Bryssel och FN-byggnaden i New York. Vi skulle bli en av de stora spelarna på den politiska spelplanen. Den  politiska, ekonomiska, och kulturella stormakt som blir resultatet av  en nordisk förbundsstat skulle sätta den utrikespolitiska agendan i hela Nordeuropa, och de säkerhetspolitiska fördelarna av ett enat Norden är  uppenbara.

Kulturellt står de nordiska länderna mycket nära varandra – kanske närmre än de amerikanska delstaterna – och historiskt sett har alla länder utom Danmark under tid eller annan styrts från annan huvudstad än de nuvarande. En ömsesidig fred har bestått i två sekel. De likartade värderingarna har lett till likartad lagstiftning, och det har långt in på 1900-talet funnits en historia av gemensam samlagstiftning, för att inte nämna postunioner och likartade projekt. Fram till första världskriget fanns en skandinavisk valutaunion, och den nordiska passunionen är dubbelt så gammal som Schengensamarbetet. Den kultur och ekonomiska standard som länderna har gemensamt raserar många av de hinder som vanligtvis kan förknippas med nationssammanslagningar.

Att skapa en nordisk förbundsstat av federal modell är en ambitiös vision, men fullständigt realistisk. Enligt en rapport från nordiska rådet skulle projektet gå att genomföra på mindre än 20 år. Med de nordiska staternas tradition av regionalt självstyre skulle ett federalt system präglat av subsidiaritet bli enkelt att bibehålla. Piratpartiet har en kosmopolitisk tradition av att vilja sammanföra kulturer, och få sätt är lämpligare för att fullfölja detta imperativ än att en gång för alla sammansvetsa den nordiska kulturen med ett nationernas äktenskap. I skuggan av det storslagna idealet att göra världen mindre, vore detta ett litet steg i rätt riktning.

Det framstår därför som uppenbart att detta är en fråga Piratpartiet bör driva. Piratrörelsen behöver visioner. Visioner som inte bara är fina att tänka på, utan som faktiskt går att genomföra. Det här är en sådan vision.

Källor:
42% av nordbor stödjer tanken om en förbundsstat: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4147456
Nordiska rådet om förbundsstaten: https://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2010-582/
Ekonomisk konkurrenskraft http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_CountryProfilHighlights_2011-12.pdf
Länderna med mest välmående: http://www.cnngo.com/explorations/life/united-nations-announces-world%E2%80%99s-happiest-country-247768
Globalt instabilitetsindex: http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest_table&page=noads

Nicholas Miles

Nicholas bloggar på Then Piratska Argus

Kommentarer

Kloker skrev

Jag är glad och tacksam för att vi har så fina grannländer och att vi har kunnat leva i fred så länge.

42% är en oväntat hög siffra. Jag undrar dock hur den siffran ser ut i Norge som har Svensk-Norska unionen ganska färskt i minne.

Jag kan se många fördelar med ett tätare samarbete mellan länderna, men jag hade gärna sett att Nicholas Miles tydligare hade förankrat förslaget i Piratpartiets principprogram. Förslaget är bra men hur (utöver den storslagna visionen) är det en fråga för Piratpartiet?

Kloker skrev

Jag är glad och tacksam för att vi har så fina grannländer och att vi har kunnat leva i fred så länge.

42% är en oväntat hög siffra. Jag undrar dock hur den siffran ser ut i Norge som har Svensk-Norska unionen ganska färskt i minne.

Jag kan se många fördelar med ett tätare samarbete mellan länderna, men jag hade gärna sett att Nicholas Miles tydligare hade förankrat förslaget i Piratpartiets principprogram. Förslaget är bra men hur (utöver den storslagna visionen) är det en fråga för Piratpartiet?

cnab skrev

Kloker – det är en fråga för PP i allra högsta grad. Eftersom det inte är några av de andra politiska partierna som vare sig vill eller törs ändra statsskicket till medborgarnas fördel med utökad demokrati. Befolkningen ska i allt högre och högre utsträckning kontrolleras och de fördelsr och pengar som kan tas fram ut systemet ska gå till politiker och byråkrater för deras synnerligen viktiga arbete med kontrollerandet bl.a. Jag rekommenderar samma länk till dig som till Nicholas. PP kommer inte ur fläcken med mindre än att partiet tar tag i de grundläggande frågeställningarna kring en utvecklad demokrati.

cnab skrev

Kloker – det är en fråga för PP i allra högsta grad. Eftersom det inte är några av de andra politiska partierna som vare sig vill eller törs ändra statsskicket till medborgarnas fördel med utökad demokrati. Befolkningen ska i allt högre och högre utsträckning kontrolleras och de fördelsr och pengar som kan tas fram ut systemet ska gå till politiker och byråkrater för deras synnerligen viktiga arbete med kontrollerandet bl.a. Jag rekommenderar samma länk till dig som till Nicholas. PP kommer inte ur fläcken med mindre än att partiet tar tag i de grundläggande frågeställningarna kring en utvecklad demokrati.

Kloker skrev

Jag påstår inte att det INTE är en fråga för PP, bara att förslaget måste förankras i principprogrammet. Bara för att ingen annan tar i en fråga betyder inte det att PP måste göra det. PP ska ta i frågor som resonerar med våra värderingar, inte för att de är ”lediga”.

Idén är som sagt intressant, men jag efterlyser en förankring.

Kloker skrev

Jag påstår inte att det INTE är en fråga för PP, bara att förslaget måste förankras i principprogrammet. Bara för att ingen annan tar i en fråga betyder inte det att PP måste göra det. PP ska ta i frågor som resonerar med våra värderingar, inte för att de är ”lediga”.

Idén är som sagt intressant, men jag efterlyser en förankring.

Anders Trovik skrev

Det här handlar om att kunna påverka. Vem bryr sig om makten (i det här avseendet) blir centraliserad?

Bifall.

Anders Trovik skrev

Det här handlar om att kunna påverka. Vem bryr sig om makten (i det här avseendet) blir centraliserad?

Bifall.

cnab skrev

Har Anders Trovik möjligtvis skänkt en tanke åt innebörden av ”centraliserad makt?” Det finns rätt gott om exempel på de som inte bara tänkt tanken utan också genomfört den. Diktatorerna Hitler, Lukasjenko, Mao, Stalin, Putin tillsammans med ett 50 tal till likasinnade makttörstande antidemokrater världen över. Läs Maktdelningsläran i länken http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/26/balans-mellan-statsmakterna-i-montesquieus-anda/ och försök förstå vad valet av konstitution egentligen betyder för ett lands statsskick. Det är helt självklart att PP ska står för demokrati men inte nödvändigtvis den sedan 1920 socialdemokratiska stigen som även alliansregeringen anammat från 20006. Och Thomas Gunnarsson och Henry Rouhivuori: Lite mer konkreta inlägg i den för PP helt grundläggande debatten om Sveriges konstitution skulle uppskattas. Det är självklart att jag yrkar avlag på Nicholas Miles centraliseringsidealiserande artikel så det dånar om det!

cnab skrev

Har Anders Trovik möjligtvis skänkt en tanke åt innebörden av ”centraliserad makt?” Det finns rätt gott om exempel på de som inte bara tänkt tanken utan också genomfört den. Diktatorerna Hitler, Lukasjenko, Mao, Stalin, Putin tillsammans med ett 50 tal till likasinnade makttörstande antidemokrater världen över. Läs Maktdelningsläran i länken http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/26/balans-mellan-statsmakterna-i-montesquieus-anda/ och försök förstå vad valet av konstitution egentligen betyder för ett lands statsskick. Det är helt självklart att PP ska står för demokrati men inte nödvändigtvis den sedan 1920 socialdemokratiska stigen som även alliansregeringen anammat från 20006. Och Thomas Gunnarsson och Henry Rouhivuori: Lite mer konkreta inlägg i den för PP helt grundläggande debatten om Sveriges konstitution skulle uppskattas. Det är självklart att jag yrkar avlag på Nicholas Miles centraliseringsidealiserande artikel så det dånar om det!

Jörgen L skrev

Om man ska skapa förutsättningar för federalism så tycks ju den etablerade modellen vara att skapa en gemensam valuta och centralbank, sen kommer nödvändigheten av gemensam ekonomisk politik och hela resten med automatik eftersom det inte funkar utan gemensam ekonomisk politik…

( :-) )

Jag tror inte riktigt på att visionen är realistisk. Ja, den har antagligen större folkligt stöd än EU-federalism, men den lider av samma problem, att makten flyttas ett steg längre från befolkningen och att riksdagen kan smita undan genom att skylla på nån annan, högre upp.

Jag misstänker att stödet i opinionsundersökningar av den typen som refereras delvis kan förklaras av att folk tänker att vi ska få det vi upplever som bra i de andra länderna, men slippa det vi tycker är dåligt.

Exempelvis så skulle ju Norges oljepengar vara praktiska… Å andra sidan kan man ju undra varför norrmännen skulle vara intresserade, så länge de har oljan så lär det ju klara sig bra själva?

Det framgår inte av den länkade artikeln hur opinionen ser ut i de olika länderna. Om opinionen är jämnt spridd, eller om det är populärare i vissa länder än i andra. Om det är väldigt ojämnt så är det ju inte så mycket att bygga på, it takes two to tango.

På samma sätt som EU-federalismen aldrig kommer att få folkligt stöd så länge folk inte känner sig som, och resonerar om sig själva som, europeer, så kommer inte en Nordisk union att kunna fungera så länge som folk inte tycker att identiteten ”nordbo” är lika viktig som den egna nationaliteteten. Vi är möjlingen något närmare en sån identitet än att se oss som ”europeer” i första hand.

Om man tänker sig att ställa frågan ”På en skala mellan 0 och 9, ser du dig som skandinav eller svensk?” så skulle jag bli högst förvånad om ”skandinav” skulle hamna högre än 1, och då tycker jag inte riktigt det finns förutsättningar att se en federal stat som möjlig.

Närmare samarbete, ja. Enklare och samordnade skatteregler etc för den som bor och arbetar i olika länder, ja. Harmonisering av relevanta regelverk, ja, osv. Men tillsvidare som avtal mellan suveräna stater.

När tiden är mogen, dvs när folk rent konkret börjar tycka att de mera identifierar sig som skandinav än som sin natrionalitet, då är det läge att ta upp en sån diskussion. Inte innan, det räcker med påtvingad federalisering via EU, jag tror att folk skulle reagera negativt.

Jörgen L skrev

Om man ska skapa förutsättningar för federalism så tycks ju den etablerade modellen vara att skapa en gemensam valuta och centralbank, sen kommer nödvändigheten av gemensam ekonomisk politik och hela resten med automatik eftersom det inte funkar utan gemensam ekonomisk politik…

( :-) )

Jag tror inte riktigt på att visionen är realistisk. Ja, den har antagligen större folkligt stöd än EU-federalism, men den lider av samma problem, att makten flyttas ett steg längre från befolkningen och att riksdagen kan smita undan genom att skylla på nån annan, högre upp.

Jag misstänker att stödet i opinionsundersökningar av den typen som refereras delvis kan förklaras av att folk tänker att vi ska få det vi upplever som bra i de andra länderna, men slippa det vi tycker är dåligt.

Exempelvis så skulle ju Norges oljepengar vara praktiska… Å andra sidan kan man ju undra varför norrmännen skulle vara intresserade, så länge de har oljan så lär det ju klara sig bra själva?

Det framgår inte av den länkade artikeln hur opinionen ser ut i de olika länderna. Om opinionen är jämnt spridd, eller om det är populärare i vissa länder än i andra. Om det är väldigt ojämnt så är det ju inte så mycket att bygga på, it takes two to tango.

På samma sätt som EU-federalismen aldrig kommer att få folkligt stöd så länge folk inte känner sig som, och resonerar om sig själva som, europeer, så kommer inte en Nordisk union att kunna fungera så länge som folk inte tycker att identiteten ”nordbo” är lika viktig som den egna nationaliteteten. Vi är möjlingen något närmare en sån identitet än att se oss som ”europeer” i första hand.

Om man tänker sig att ställa frågan ”På en skala mellan 0 och 9, ser du dig som skandinav eller svensk?” så skulle jag bli högst förvånad om ”skandinav” skulle hamna högre än 1, och då tycker jag inte riktigt det finns förutsättningar att se en federal stat som möjlig.

Närmare samarbete, ja. Enklare och samordnade skatteregler etc för den som bor och arbetar i olika länder, ja. Harmonisering av relevanta regelverk, ja, osv. Men tillsvidare som avtal mellan suveräna stater.

När tiden är mogen, dvs när folk rent konkret börjar tycka att de mera identifierar sig som skandinav än som sin natrionalitet, då är det läge att ta upp en sån diskussion. Inte innan, det räcker med påtvingad federalisering via EU, jag tror att folk skulle reagera negativt.

Christer skrev

Men alltså, bara för att man talar om en federation så behöver det väl inte innebära att all makt centraliseras. USA är en federation och delstaterna har ganska stor självbestämmanderätt, de har t. ex. delvis lokal lagstiftning. Visst, vissa saker är centraliserade, men jag tycker det verkar minst sagt långsökt att börja hojta om diktaturer.

Jag har lite svårt att bestämma mig för vilken fot jag ska stå på, jag finner tanken tilltalande ur vissa aspekter och skrämmande ur andra.

Det skrämmande är förstås att en nordisk federation i sämsta fall skulle kunna bli ett mini-EU, administrativt sett. Det vore katastrof. Men det känns samtidigt inte som att risken skulle vara så stor att vi hamnade där. Jag tror det är lättare att få till en transparent och effektiv politisk organisation i norden än i hela Europa, dels för att vi redan har ganska likartade kulturer, men dels också för att jag tror att vi är mer likriktade när det gäller synen på just transparens och maktfördelning.

Eftersom jag känner mig lite vankelmodig så väntar jag och ser lite med ett ställningstagande.

Christer skrev

Men alltså, bara för att man talar om en federation så behöver det väl inte innebära att all makt centraliseras. USA är en federation och delstaterna har ganska stor självbestämmanderätt, de har t. ex. delvis lokal lagstiftning. Visst, vissa saker är centraliserade, men jag tycker det verkar minst sagt långsökt att börja hojta om diktaturer.

Jag har lite svårt att bestämma mig för vilken fot jag ska stå på, jag finner tanken tilltalande ur vissa aspekter och skrämmande ur andra.

Det skrämmande är förstås att en nordisk federation i sämsta fall skulle kunna bli ett mini-EU, administrativt sett. Det vore katastrof. Men det känns samtidigt inte som att risken skulle vara så stor att vi hamnade där. Jag tror det är lättare att få till en transparent och effektiv politisk organisation i norden än i hela Europa, dels för att vi redan har ganska likartade kulturer, men dels också för att jag tror att vi är mer likriktade när det gäller synen på just transparens och maktfördelning.

Eftersom jag känner mig lite vankelmodig så väntar jag och ser lite med ett ställningstagande.

Göran skrev

Det parti som är för ett enat Norden, har min röst direkt. Våra gamla kungar ville styra Norden var för sig, och det gick inte så bra. Nu kan vi utan blodspillan få en Nordisk nation. Dax att damma av Kalmar unionen.

Göran skrev

Det parti som är för ett enat Norden, har min röst direkt. Våra gamla kungar ville styra Norden var för sig, och det gick inte så bra. Nu kan vi utan blodspillan få en Nordisk nation. Dax att damma av Kalmar unionen.

Thomas Gunnarson skrev

cnab:
Gunnar Wetterberg är anställd på SACO och kallar sig historiker.
Han har studerat Axel Oxenstrierna och den påverkan på nordisk politik som han åstadkommit.
Wetterberg vill återinföra Kalmarunionen, eller något liknande….

Norrmännen håller på att invadera västra Sverige. Man köper helt enkelt Sverige, bit för bit….
Av 10 fritidsbåtar i,Sotenkanalen (för en vecka sedan) så var 9 norska…
Tyvärr, så kan jag inte se någon anledning för Norrmännen att ställa upp för en kalmarunion då nuvarande situation är absolut bäst för dem…
Finland är så nationalistiska och vill knappast inordna sig under Sverige, vis av 200 års historia…. Det är inte lätt att leva med två stolliga nationer (svenskar och ryssar) som grannar…
Och Danmark….
De är väl mer kontinentala än nordiska numera…

men Nordiska Rådet finns ju så…..

Thomas Gunnarson skrev

cnab:
Gunnar Wetterberg är anställd på SACO och kallar sig historiker.
Han har studerat Axel Oxenstrierna och den påverkan på nordisk politik som han åstadkommit.
Wetterberg vill återinföra Kalmarunionen, eller något liknande….

Norrmännen håller på att invadera västra Sverige. Man köper helt enkelt Sverige, bit för bit….
Av 10 fritidsbåtar i,Sotenkanalen (för en vecka sedan) så var 9 norska…
Tyvärr, så kan jag inte se någon anledning för Norrmännen att ställa upp för en kalmarunion då nuvarande situation är absolut bäst för dem…
Finland är så nationalistiska och vill knappast inordna sig under Sverige, vis av 200 års historia…. Det är inte lätt att leva med två stolliga nationer (svenskar och ryssar) som grannar…
Och Danmark….
De är väl mer kontinentala än nordiska numera…

men Nordiska Rådet finns ju så…..

medundersåte skrev

Det är en storslagen vision som man försökt men misslyckats med flera gånger i historien. Men det kan nog bli svårt att realisera en union och många praktiska frågor är obesvarade. Jag antar att man kan låta de tre monarkerna rotera som unionens statschef, vilket man gör i Malaysia.

medundersåte skrev

Det är en storslagen vision som man försökt men misslyckats med flera gånger i historien. Men det kan nog bli svårt att realisera en union och många praktiska frågor är obesvarade. Jag antar att man kan låta de tre monarkerna rotera som unionens statschef, vilket man gör i Malaysia.

Jerker Montelius skrev

Fin vision. På lite längre sikt så är det helt klart realistiskt och fördelaktigt.

Jerker Montelius skrev

Fin vision. På lite längre sikt så är det helt klart realistiskt och fördelaktigt.

Viktualiebrodern skrev

Wetterbergs artikel

http://www.dn.se/debatt/de-fem-nordiska-landerna-bor-ga-ihop-i-en-ny-union

Ett finskt förslag

http://svenska.yle.fi/artikel/2012/07/31/historiker-ett-nytt-hansaforbund-kan-komma

Jag tycker det är ett i grunden bra förslag för mjuklandning när EU faller ihop.

Men den europeiska erfarenheten när påtvingade unionen faller samman är att a) sönderfallet stannar inte vi de tidigare nationsgränserna, b) Själva ”unions”- och ”federations”-tankarna är stendöda och förhatliga och politiskt omöjliga.

Tänk på tanken om Sovjetunionen. Eller Jugoslavien. Eller Tjeckslovakien. Ingen normalt funtad person skulle våga lansera sådana tankar nu. Carl B Hamilton och andra unionister kommer att hamna på samma historiska sophög som Jan Myrdal.

Viktualiebrodern skrev

Wetterbergs artikel

http://www.dn.se/debatt/de-fem-nordiska-landerna-bor-ga-ihop-i-en-ny-union

Ett finskt förslag

http://svenska.yle.fi/artikel/2012/07/31/historiker-ett-nytt-hansaforbund-kan-komma

Jag tycker det är ett i grunden bra förslag för mjuklandning när EU faller ihop.

Men den europeiska erfarenheten när påtvingade unionen faller samman är att a) sönderfallet stannar inte vi de tidigare nationsgränserna, b) Själva ”unions”- och ”federations”-tankarna är stendöda och förhatliga och politiskt omöjliga.

Tänk på tanken om Sovjetunionen. Eller Jugoslavien. Eller Tjeckslovakien. Ingen normalt funtad person skulle våga lansera sådana tankar nu. Carl B Hamilton och andra unionister kommer att hamna på samma historiska sophög som Jan Myrdal.

Göran skrev

Hade kalmar unionen fått gro lite till innan Kristian tyrann o Gustav Vasa, gjorde slut på freden, hade vi idag inte haft ett Ryssland så stort som det är idag. Nordens språk hade ev talats över hela Europa/ världsspråk. Det var då det, idag skulle vi kunna göra oss hörda i maktens korridorer el Fn, istället för att bråka om kaksmulorna tex när Nordpolen styckas upp bland ryssar o jänkare skulle vi kunna hjälpa varandra, och få vår rätt i Nordpolen. Norrmän o finnar är ev inte inntreserade, men ställs inte frågan av våra politiker så får vi aldrig veta, ifall folken vill bli ett.
Vi kan ev börja smått och gå ihop med Danmark, då vill kanske de andra nordiska länderna vara med också.

Göran skrev

Hade kalmar unionen fått gro lite till innan Kristian tyrann o Gustav Vasa, gjorde slut på freden, hade vi idag inte haft ett Ryssland så stort som det är idag. Nordens språk hade ev talats över hela Europa/ världsspråk. Det var då det, idag skulle vi kunna göra oss hörda i maktens korridorer el Fn, istället för att bråka om kaksmulorna tex när Nordpolen styckas upp bland ryssar o jänkare skulle vi kunna hjälpa varandra, och få vår rätt i Nordpolen. Norrmän o finnar är ev inte inntreserade, men ställs inte frågan av våra politiker så får vi aldrig veta, ifall folken vill bli ett.
Vi kan ev börja smått och gå ihop med Danmark, då vill kanske de andra nordiska länderna vara med också.

Thomas Gunnarson skrev

Göran:
Gustav Wasa var ju vår Idi Amin….
Så det ligger mycket i vad du skriver.
Men å andra sidan kan man ju påstå att engelskan är en nordisk dialekt med låneord från latinet…
Så i en storsvensk tradition kan man ju påstå att svenskan är världsspråket!

Thomas Gunnarson skrev

Göran:
Gustav Wasa var ju vår Idi Amin….
Så det ligger mycket i vad du skriver.
Men å andra sidan kan man ju påstå att engelskan är en nordisk dialekt med låneord från latinet…
Så i en storsvensk tradition kan man ju påstå att svenskan är världsspråket!

Anders S Lindbäck skrev

Förslaget dog då vi gick med i EU och EU skriver huvuddelen av den svenska/finska/danska lagarna.

Det kan bli aktuellt endast om sverige samt finland och danmark skulle gå ur EU.

Anders S Lindbäck skrev

Förslaget dog då vi gick med i EU och EU skriver huvuddelen av den svenska/finska/danska lagarna.

Det kan bli aktuellt endast om sverige samt finland och danmark skulle gå ur EU.

Nicholas Miles skrev

Det är klart att en nordisk förbundsstat skulle kunna vara med i EU! Att många av våra lagar kommer från Bryssel gör bara att vi har mer gemensam lagstiftning, inte mindre.

Jag anar en missuppfattning, här i kommentarsfältet, om vad den federala modellen skulle innebära. Federalism innebär decentraliserad makt med starkt lokal styre. USA var i sin ungdom praktexemplet på denna modell, även om mer och mer makt centraliserats under de senaste 200 åren. Eftersom hela Norden har en lång tradition av regionalt självstyre lär en sådan modell snabbt vinna stöd vid förhandlingar mellan länderna.

Vad förankring i våra principer gäller, finns det flera infallsvinklar. Dels har Norden starka ideal om att upprätthålla de mänskliga rättigheterna, vilket skulle kunna påverka vår omvärld mer vid en landsammanslagning. Vi är även för mångfald och solidaritet över gränserna, varför vi borde verka för att slå ihop länder (eller i varje fall vårt eget) där så är möjligt.

På nätet ska det inte finnas några landsgränser, och på lång sikt (förmodligen bortom vår livstid) hoppas jag att även nationsstaterna kommer spela ut sin roll. Med detta i åtanke är det en solklar piratfråga att ta det första steget genom att slå ihop de Nordiska länderna.

Nicholas Miles skrev

Det är klart att en nordisk förbundsstat skulle kunna vara med i EU! Att många av våra lagar kommer från Bryssel gör bara att vi har mer gemensam lagstiftning, inte mindre.

Jag anar en missuppfattning, här i kommentarsfältet, om vad den federala modellen skulle innebära. Federalism innebär decentraliserad makt med starkt lokal styre. USA var i sin ungdom praktexemplet på denna modell, även om mer och mer makt centraliserats under de senaste 200 åren. Eftersom hela Norden har en lång tradition av regionalt självstyre lär en sådan modell snabbt vinna stöd vid förhandlingar mellan länderna.

Vad förankring i våra principer gäller, finns det flera infallsvinklar. Dels har Norden starka ideal om att upprätthålla de mänskliga rättigheterna, vilket skulle kunna påverka vår omvärld mer vid en landsammanslagning. Vi är även för mångfald och solidaritet över gränserna, varför vi borde verka för att slå ihop länder (eller i varje fall vårt eget) där så är möjligt.

På nätet ska det inte finnas några landsgränser, och på lång sikt (förmodligen bortom vår livstid) hoppas jag att även nationsstaterna kommer spela ut sin roll. Med detta i åtanke är det en solklar piratfråga att ta det första steget genom att slå ihop de Nordiska länderna.

Tommy skrev

1. Landet Sverige ska fortsätta existera för alltid!

2. Sveriges gränsdragning ska vara som den är nu för all överskådlig framtid.

3. Vi ska ut ur EU.

4. Mycket starkt samarbete med övriga nordiska länder.

Tommy skrev

1. Landet Sverige ska fortsätta existera för alltid!

2. Sveriges gränsdragning ska vara som den är nu för all överskådlig framtid.

3. Vi ska ut ur EU.

4. Mycket starkt samarbete med övriga nordiska länder.

Henry Rouhivuori skrev

”Svenskar äro vi inte längre, ryssar vilja vi inte bli, låt oss alltså bli finnar” (A. I. Arwidsson)

Mycket rädsla (Sovjet/Ryssland) som drev Finland mot ett medlemsskap i EU när det stod klart att Sovjet är borta. Tre ggr; 1916-17, under andra världskriget och på 90-talet var det osäkert hur det går.

Min gissning är att Finland helst vill vara finskt.

Henry Rouhivuori skrev

”Svenskar äro vi inte längre, ryssar vilja vi inte bli, låt oss alltså bli finnar” (A. I. Arwidsson)

Mycket rädsla (Sovjet/Ryssland) som drev Finland mot ett medlemsskap i EU när det stod klart att Sovjet är borta. Tre ggr; 1916-17, under andra världskriget och på 90-talet var det osäkert hur det går.

Min gissning är att Finland helst vill vara finskt.

Henrik Brändén skrev

Tommy, ta inte illa upp, men din kommentar påminner mig en aning om vad en gammal kompis och trätobroder i MUF en gång i världen döpte till ”den dumkonservatives trosbekännelse”:

”Det var som det var, det är som det är, det blir som det blir, och så ska det va! Det var bättre förr, ju förr desto bättre!”

Henrik Brändén skrev

Tommy, ta inte illa upp, men din kommentar påminner mig en aning om vad en gammal kompis och trätobroder i MUF en gång i världen döpte till ”den dumkonservatives trosbekännelse”:

”Det var som det var, det är som det är, det blir som det blir, och så ska det va! Det var bättre förr, ju förr desto bättre!”

Tommy skrev

Jaha? Henrik Brändén, vad var syftet med din kommentar om det inte var för att försöka vara otrevlig?

Nicholas hävdar att de nordiska ländernas självstyre skulle bli enkelt att bibehålla, men varje beslut som tas via den Nordiska Unionen istället för att tas i varje land, vore ett beslut längre bort ifrån landets folk.

Detta nya maktcentra Nicholas pratar om skulle ta makt från något som är närmare det lokala folket i landet, och flytta upp det på Nordisk nivå istället. Effekten skulle vara en större känsla av att ANDRA lägger sig i och beslutar över OSS. Precis samma effekt som EU ger.

Jag är negativt inställd till sådan maktfördelning uppåt. Jag tror att folket mår bäst av att i så stor utsträckning som möjligt känna delaktighet och stort inflytande.

Landet Sverige är redan en accepterad maktfördelningsnivå för landets invånare. EU är inte det fastän vi är medlemmar. Inte heller vore Norden en mer accepterad högsta punkt för beslut än vad landet, även fast det vore mycket bättre än EU.

Ja till mycket nära sammarbeten i de nordiska länderna, men nej till att föra makten bort från folket. Vi bör istället stå för att flytta makten NÄRMARE folket igen genom att vilja gå ur EU!

Tommy skrev

Jaha? Henrik Brändén, vad var syftet med din kommentar om det inte var för att försöka vara otrevlig?

Nicholas hävdar att de nordiska ländernas självstyre skulle bli enkelt att bibehålla, men varje beslut som tas via den Nordiska Unionen istället för att tas i varje land, vore ett beslut längre bort ifrån landets folk.

Detta nya maktcentra Nicholas pratar om skulle ta makt från något som är närmare det lokala folket i landet, och flytta upp det på Nordisk nivå istället. Effekten skulle vara en större känsla av att ANDRA lägger sig i och beslutar över OSS. Precis samma effekt som EU ger.

Jag är negativt inställd till sådan maktfördelning uppåt. Jag tror att folket mår bäst av att i så stor utsträckning som möjligt känna delaktighet och stort inflytande.

Landet Sverige är redan en accepterad maktfördelningsnivå för landets invånare. EU är inte det fastän vi är medlemmar. Inte heller vore Norden en mer accepterad högsta punkt för beslut än vad landet, även fast det vore mycket bättre än EU.

Ja till mycket nära sammarbeten i de nordiska länderna, men nej till att föra makten bort från folket. Vi bör istället stå för att flytta makten NÄRMARE folket igen genom att vilja gå ur EU!

Göran skrev

Ifall Norden blir ett, så kommer våran statskassa att bli enorm. Alltså finns det helt plötsligt möjligheter att tex bygga en lång bro till Finland från låt oss säga kappellskär, det som folk tyckte var drömmar eller visioner förr kan bli verklighet. Sverige kommer alltid att vara Sverige, men bara en del av nordiska unionen. Men just nu är detta min vision.

Göran skrev

Ifall Norden blir ett, så kommer våran statskassa att bli enorm. Alltså finns det helt plötsligt möjligheter att tex bygga en lång bro till Finland från låt oss säga kappellskär, det som folk tyckte var drömmar eller visioner förr kan bli verklighet. Sverige kommer alltid att vara Sverige, men bara en del av nordiska unionen. Men just nu är detta min vision.

JP Anderson skrev

Har noterat att detta inte är någon ny idé som sådan men däremot en intressant sådan som PP absolut bör ta i beaktande.
Det pågår dessutom nu en insändarstorm på bl.a. Metro där majoriteten är på ett eller annat vis positiva till tanken, så stöd finns.
Skall bli intressant att följa diskutionerna :)

Lite länkar: http://www.dn.se/debatt/om-euron-faller-behovs-en-gemensam-nordisk-valuta
http://www.norden.org/sv/analys-norden/specialnummer/november-2010-foerbundsstaten-norden-2013-den-realistiska-utopin
http://www.centerpartiet.se/Documents/Partistammor/2011/Motioner_Del2_21_kom17.pdf

JP Anderson skrev

Har noterat att detta inte är någon ny idé som sådan men däremot en intressant sådan som PP absolut bör ta i beaktande.
Det pågår dessutom nu en insändarstorm på bl.a. Metro där majoriteten är på ett eller annat vis positiva till tanken, så stöd finns.
Skall bli intressant att följa diskutionerna :)

Lite länkar: http://www.dn.se/debatt/om-euron-faller-behovs-en-gemensam-nordisk-valuta
http://www.norden.org/sv/analys-norden/specialnummer/november-2010-foerbundsstaten-norden-2013-den-realistiska-utopin
http://www.centerpartiet.se/Documents/Partistammor/2011/Motioner_Del2_21_kom17.pdf

Anders S Lindbäck skrev

Att föra in en nordisk union som sedan blir en medlem av EU är dåligt från nordiskt håll av flera skäl:

– vi får bara 1 minister i ministerrådet i stället för idag 3 stycken (finland,danmark, sverige).

– vi får färre delegater i EU parlamentet.

– makten kommer ännu längre bort från medborgare med ännu ett led som filtrerar politiken.

Så det är ett dåligt förslag att bilda en nordisk union som sedan går med i EU. Antingen eller som jag ser det.

Anders S Lindbäck skrev

Att föra in en nordisk union som sedan blir en medlem av EU är dåligt från nordiskt håll av flera skäl:

– vi får bara 1 minister i ministerrådet i stället för idag 3 stycken (finland,danmark, sverige).

– vi får färre delegater i EU parlamentet.

– makten kommer ännu längre bort från medborgare med ännu ett led som filtrerar politiken.

Så det är ett dåligt förslag att bilda en nordisk union som sedan går med i EU. Antingen eller som jag ser det.

Nicholas Miles skrev

Ingen lyssnar på någon av våra ministrar i dagsläget i alla fall, så det spelar ingen roll att det är fler. Och nej, makten kommer inte flytta ”längre från folket.” En stat blir inte mindre demokratisk för att det är fler som röstar. Det är inte så demokrati fungerar.

Det som får folk att känna att makten flyttas bort från dem är brist på förtroende för systemet, så som vi kan se tendenser till i EU, men det finns ingen anledning till att det skulle behöva bli så i Norden. De nordiska länderna har en gemensam kultur och historia som snarare gör oss jämförbara med den tyska förbundsrepubliken än den Europeiska Unionen.

Nicholas Miles skrev

Ingen lyssnar på någon av våra ministrar i dagsläget i alla fall, så det spelar ingen roll att det är fler. Och nej, makten kommer inte flytta ”längre från folket.” En stat blir inte mindre demokratisk för att det är fler som röstar. Det är inte så demokrati fungerar.

Det som får folk att känna att makten flyttas bort från dem är brist på förtroende för systemet, så som vi kan se tendenser till i EU, men det finns ingen anledning till att det skulle behöva bli så i Norden. De nordiska länderna har en gemensam kultur och historia som snarare gör oss jämförbara med den tyska förbundsrepubliken än den Europeiska Unionen.

Tommy skrev

Om Norden eller hela världen skulle få vara med och besluta om landet Sverige, så skulle makten över landet Sverige minska för Sverige. Det vore dåligt.

Tommy skrev

Om Norden eller hela världen skulle få vara med och besluta om landet Sverige, så skulle makten över landet Sverige minska för Sverige. Det vore dåligt.

Tommy skrev

All offentlig makt i landet Sverige skall utgå ifrån landets folk. Den svenska folkstyrelsen skall bygga på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt av landets folk.

Tommy skrev

All offentlig makt i landet Sverige skall utgå ifrån landets folk. Den svenska folkstyrelsen skall bygga på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt av landets folk.

Geir Aaslid skrev

En felles nordisk stat har vært en drøm i Norden i snart 1000 år, og vi har prøvd å realisere disse drømmene før, blant annet i Kalmarunionen.

I dag er EU den største hindringen for en ny Nordisk union eller forbundstat. I EU ser vi at ulike kulturer hindrer en demokratisk utvikling, Brüsselbyråkratene forakter demokratiet, Euroen går mot kollaps og enkelte stater som Hellas lever på å presse andre stater for penger fremfor å skape egne verdier. Det er derfor tvilsomt om det en noen god fremtid for noen av de Nordiske land å forbli i EU, sammenlignet med et godt Nordisk alternativ.

En Nordisk Forbundstat er en god visjon for Piratpartene i Norden, og det er en visjon vi kan realisere i vår levetid!

Geir Aaslid skrev

En felles nordisk stat har vært en drøm i Norden i snart 1000 år, og vi har prøvd å realisere disse drømmene før, blant annet i Kalmarunionen.

I dag er EU den største hindringen for en ny Nordisk union eller forbundstat. I EU ser vi at ulike kulturer hindrer en demokratisk utvikling, Brüsselbyråkratene forakter demokratiet, Euroen går mot kollaps og enkelte stater som Hellas lever på å presse andre stater for penger fremfor å skape egne verdier. Det er derfor tvilsomt om det en noen god fremtid for noen av de Nordiske land å forbli i EU, sammenlignet med et godt Nordisk alternativ.

En Nordisk Forbundstat er en god visjon for Piratpartene i Norden, og det er en visjon vi kan realisere i vår levetid!

Göran skrev

Några anledningar till en nordisk nation. 1. Vi slipper Nato, har ett eget försvar istället. 2. Med förnyat kapital, få folk att vilja bo i Norrlands trakterna. 3. En mäktig infrastruktur gör att vi har råd att knyta ihop våra länder, ink Estland. Nya bro system, tåglinjer, flygplatser, bygga nya stor städer. 4. Bli respekterad vid de ekonomiska mötena i världen, just nu ev bland de 20, men i framtiden bland de främsta. 5. Lite roligare att vara med i olika sport sammanhang typ Os. Och gemensamma sport ligor knyter ihop oss till en nation. 6. detta lär reta Ryssland, men det får bli grädden på moset.

Göran skrev

Några anledningar till en nordisk nation. 1. Vi slipper Nato, har ett eget försvar istället. 2. Med förnyat kapital, få folk att vilja bo i Norrlands trakterna. 3. En mäktig infrastruktur gör att vi har råd att knyta ihop våra länder, ink Estland. Nya bro system, tåglinjer, flygplatser, bygga nya stor städer. 4. Bli respekterad vid de ekonomiska mötena i världen, just nu ev bland de 20, men i framtiden bland de främsta. 5. Lite roligare att vara med i olika sport sammanhang typ Os. Och gemensamma sport ligor knyter ihop oss till en nation. 6. detta lär reta Ryssland, men det får bli grädden på moset.

Mårten skrev

Jag gillar idén men det känns inte relevant i och med EU. Jag går nog på samma linje som Anders S Lindbäck och gissar att det bara blir mer byrokrati utan några större vinster med både nordisk union och EU, det får bli antingen eller i så fall.

@Jörgen L:

”Om man tänker sig att ställa frågan “På en skala mellan 0 och 9, ser du dig som skandinav eller svensk?” så skulle jag bli högst förvånad om “skandinav” skulle hamna högre än 1, och då tycker jag inte riktigt det finns förutsättningar att se en federal stat som möjlig.”

Jag tror du skulle bli förvånad, tänk på att vår ”national”-sång inte ens nämner Sverige utan bara Norden t.ex..

Mårten skrev

Jag gillar idén men det känns inte relevant i och med EU. Jag går nog på samma linje som Anders S Lindbäck och gissar att det bara blir mer byrokrati utan några större vinster med både nordisk union och EU, det får bli antingen eller i så fall.

@Jörgen L:

”Om man tänker sig att ställa frågan “På en skala mellan 0 och 9, ser du dig som skandinav eller svensk?” så skulle jag bli högst förvånad om “skandinav” skulle hamna högre än 1, och då tycker jag inte riktigt det finns förutsättningar att se en federal stat som möjlig.”

Jag tror du skulle bli förvånad, tänk på att vår ”national”-sång inte ens nämner Sverige utan bara Norden t.ex..

Lämna ett svar till Göran Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>