Framtidskoden, äganderätten och upphovsrätten

Avgrundsvänstern, helvetet och ankdammen – DN.SE. har skrivit flera bloggar om det jag kallat för ”The Future Code”, eller, på svenska: Framtidskoden.

Varför det heter ”kod” är helt enkelt därför att det fortfarande, idag, och ännu mer i framtiden, krävs en hel del nytänkande, nyskapande, innovationsförmåga, intelligens och kreativitet för att ”avslöja” en kombination som ännu inte finns. Men som framtida generationer av människor; barn, barnbarn, barnbarns barn och så vidare, är helt och hållet beroende av för att överleva och leva vidare.

Ett tänkesätt och ett ställningstagande som både den borgerliga Alliansen och de Röd-Gröna partierna antingen försöker undvika att tänka på, eller som de undviker att ta ställning inför.

De traditionella blocken Högern respektive Vänstern, har ju sedan länge befunnit sig i, och velat befinna sig i, en ”klasskamp”. Vänstern står för Arbetarklassen, Arbetarrörelsen, människornas lika värde, jämlikhet, jämställdhet, kolletivism och gemensamt ägande.

Högern består av två olika traditioner. Den ena är den Reaktionära – Konservativa. Den andra är den Individualistiska Liberalismen. Det finns förstås olika variationer och blandningar av åsikter och ideologier.

Liksom det finns en anarkistisk variant av Vänstern, som mest kan påminna om Liberalismen i USA, eller här i Europa, i Holland, vill man betona Individens Frihet och Friheten till att Välja.

Och den Kommunistiska, Socialistiska  och Kollektivistiska Rörelsen, som ser Folket som ett Kollektiv och där alla Individer i Kollektivet har samma och lika värde.

Men den Frihetliga Vänstern och den Frihetliga, Nyliberala, Nyliberalistiska Högern, har det tänkesättet gemensamt att Individen har Rätt att bryta med Kollektivet för att få, utvinna, mesta möjliga Frihet. Som har handlat om Sexuell Frigjordhet och Sexuell Passion och Njutning. Eller Drogliberalism, med var och ens Rätt till att själv förfoga över sin kropp och välja sitt sätt till att erhålla lust, njutning och intellektuell och känslomässig stimulans.

Problemet med Den Individuella Friheten är att det ofta är Kollektivet, eller Folket, som får bära konstnaderna för de eventuella olyckshändelser som följer på Individens Frihet. Var och en vill köra sin bil med obegränsad hastighet. Men krockar bilen med en annan bil, eller kör på andra människor eller djur, så är det för det mesta Kollektivet som får stå för konstnaderna. Dessutom har inte Individen tagit något Ansvar innan olyckshändelsen. Efter olyckan, kanske en annan människa har blivit lemlästad, skadad och handikappad för livet.

THE FUTURE CODE, FRAMTIDSKODEN, kan sägas handla om samma frågor, men, istället för att sätta Högerns borgerliga politik mot Vänsterns folkliga, handlar frågorna om en tidsaxel. Människor som lever idag, kan sägas följa en Individualistisk Frihetlig, Borgerlig Liberalism. Eftersom man enligt den ideologiska hållningen inte vet någonting om Framtiden, kan man heller inte bära ansvar för de händelser som ännu inte har inträffat.

Samtidigt handlar väldigt mycket idag om det som, hittills, ingen ännu kallat för FRAMTIDSKODEN.

Men varje dag sysselsätter sig människor på alla nivåer och i alla åldrar i samhället sig med: ”Hur ska man leva sitt liv idag, för att få ut maximalt och optimalt av det som kommer att finnas i Framtiden?”

Pensionärer eller blivande pensionärer sysselsätter sig med att samla information om bankaffärer, aktier, fonder, företag och investeringar. För att få ut mesta möjliga av sitt nutida kapital i framtiden.

Självklart vill inte dessa människor se sig som delaktiga och delansvariga i hur människor kommer att leva i den verklighet som utformas enligt ekonomiska regler och begränsningar idag.

En sådan fråga är hur man ser på Upphovsrätten och Äganderätten.

Om, för att anknyta till Maciej Zarembas och Dagens Nyheters artikelserie om Den Svenska Skogen och Det Svenska Skogsbruket, så, Vem Äger Skogen?

Om det verkligen är så att Skogsägarna äger Den Svenska Skogen och innehar Förfogaderätten till Skogen, Skogsbruket och all den Natur som finns runt omkring träden i skogen, så har alltså Skogsägarna rätt att sälja Den Svenska Skogen till högstbjudande i hela världen. På några dagar skulle över halva Sverige ha bytt ägare, från att skogen och skogsmarken ägs av svenska företag och svenska företagare, så ägs skogen plötsligt av, ja, varför inte, japanska företag eller kinesiska?

För har Den Svenska Skogen inget Affektivt Värde, så kan vem som helst köpa skogen för pengar, eller på annat sätt komma över Rätten till att fälla skogen och träna. Eller bestämma vad som ska odlas på marken istället för skog. Detta gäller förstås också Vattnet, vattendragen, sjöarna och älvarna. Och på så vis också Svensk Elektricitet från Vattenkraft och utbyggnad av kraftverk vid älvarna.

Den andra delen av Upphovsrätten är att Människan som art och hela Mänskligheten hittills har haft som djupaste egenskap att dela med sig av kunskap, erfarenheter, upplevelser, information och fakta. Eller det man också kan kalla för ”Sanning”.

Men med den nutida Upphovsrätten kan bara de människor som har de rätta kontakterna eller de rätta ägandena eller egendomarna, köpa och förvalta den kunskap som i generationer tillbaka genom tiden, förmedlats från Människa till Människa och från Gammal till Vuxen och från Vuxen till Barn.

Denna ”Upphovsrätt” skulle man förr kunnat kalla för FRAMTIDSKODEN, eftersom man genom att ta ställning och förmedla vidare sådant som kom alla till del, kunde lära gruppmedlemmarna var det fanns mat, vatten, grottor att bo i och skydd för värme, kyla, vind, regn, snö och risk för skada, sjukdom eller död.

De Nationella, som t ex i Sverige, Sverigedemokraterna, vill behålla och säkra det kunnandet till att bara tillfalla Svenskarna. Arbetarrörelsen vill förmedla dessa kunskaper till de man kan kalla för Arbetare eller Kollektivet eller Folket. De Rika, de ”ekonomiskt oberoende”, vill att alla dessa kunskaper ska kunna köpas och säljas. Så att de med ont om pengar, köper t ex en elektrisk spis utan skydd, säkringar och garantier. Medan de med gott om kapital, kan generera ökad vinst och se till att de kan köpa nya uppfinningar, patent och mönsterskydd. För att få ut mesta möjliga vinst av minsta möjliga investering.

Krasst kan man uttrycka den ekonomiska fördelningen till att de som har pengar eller biljetter till att gå ombord på livbåtar eller livflottar vid storm på haven, äger rätten till fortsatt överlevnad och liv. Medan de som inte har samma ekonomiska resurser, får klara sig bäst de kan. Risken finns alltid att de Fattiga kräver sin Rätt till att Leva vidare, trots att de saknar de juridiska och ekonomiska medlen.

Demokratin ska säkra både att lagarna efterlevs, men också att de som röstar igenom ett förslag också kan vara med at påverka framtiden så som den kommer att se ut.

Victor Rangner

Victor kan man mejla här.

Kommentarer

Per "wertigon" Ekström skrev

Väldigt analytisk text, men inga direkta förslag på vad man kan göra åt problemet…

Per "wertigon" Ekström skrev

Väldigt analytisk text, men inga direkta förslag på vad man kan göra åt problemet…

Thomas Gunnarson skrev

Hmm..
En stor del av Sveriges skogsmark, ja, bortåt hälften, är bolagsägd.
Svenska kyrkan och staten äger också stora delar..
Kvar, som ägs av enskilda människor är därför inte så mycket längre..
Orsaken är det som kallades ”baggböleriet” för drygt hundra år sedan.
Då många bönder sålde av sin skogsmark, särskilt i norra Sverige, för en flaska brännvin, då skogen ansågs värdelös…

Alltså äger svenskarna inte sin skog!
Debatten om den svenska skogen är bara ren okunnighet om faktiska förhållanden. Oftast hoppar man på enskilda skogsägare, enskilda människor, i tron att skogen ägs av enskilda människor, men så är det bara till viss del..

Ett av landets största skogsägare, Stora-Enso, skulle lätt kunna bli helt utlandsägt och då kan vi glömma allt politiskt inflytande utöver dagens skogsvårdslag, som är ganska generös i sin tillämpning.
Den är en fördel för de enskilda skogsägarna då en skärpt skogsvårdslag skulle fokusera på enskilda skogsägare då bolagens ekonomiska och politiska tyngd gör dem mer osårbara…

Dessutom måste man betänka att ”kapitalliberaliseringsdirektivet”, som styr mycket av det ekonomiska inom EU, genomfördes i Sverige långt innan Sverige blev medlem i EU?!!
Dessutom är den svenska varianten betydligt mer liberal än vad som är vanligt inom EU, då det inte finns begränsningar för utomeuropeiska intressen att skaffa fastigheter i Sverige utan förvärvstillstånd. Något som är krav i övriga EU!!!

Dock finns en begränsning av överflyttning av skog till bolag från enskilt ägande och det innebär att förhållandet mellan dessa båda ägarmodeller inte får öka till bolagens fördel…

Så tyvärr har politiken inte ansett att varken mark eller andra naturresurser har något värde för svenskarna utan den enda resurs svenskarna har är sina två händer och ett eventuellt intellektuellt innehåll mellan öronen…

Thomas Gunnarson skrev

Hmm..
En stor del av Sveriges skogsmark, ja, bortåt hälften, är bolagsägd.
Svenska kyrkan och staten äger också stora delar..
Kvar, som ägs av enskilda människor är därför inte så mycket längre..
Orsaken är det som kallades ”baggböleriet” för drygt hundra år sedan.
Då många bönder sålde av sin skogsmark, särskilt i norra Sverige, för en flaska brännvin, då skogen ansågs värdelös…

Alltså äger svenskarna inte sin skog!
Debatten om den svenska skogen är bara ren okunnighet om faktiska förhållanden. Oftast hoppar man på enskilda skogsägare, enskilda människor, i tron att skogen ägs av enskilda människor, men så är det bara till viss del..

Ett av landets största skogsägare, Stora-Enso, skulle lätt kunna bli helt utlandsägt och då kan vi glömma allt politiskt inflytande utöver dagens skogsvårdslag, som är ganska generös i sin tillämpning.
Den är en fördel för de enskilda skogsägarna då en skärpt skogsvårdslag skulle fokusera på enskilda skogsägare då bolagens ekonomiska och politiska tyngd gör dem mer osårbara…

Dessutom måste man betänka att ”kapitalliberaliseringsdirektivet”, som styr mycket av det ekonomiska inom EU, genomfördes i Sverige långt innan Sverige blev medlem i EU?!!
Dessutom är den svenska varianten betydligt mer liberal än vad som är vanligt inom EU, då det inte finns begränsningar för utomeuropeiska intressen att skaffa fastigheter i Sverige utan förvärvstillstånd. Något som är krav i övriga EU!!!

Dock finns en begränsning av överflyttning av skog till bolag från enskilt ägande och det innebär att förhållandet mellan dessa båda ägarmodeller inte får öka till bolagens fördel…

Så tyvärr har politiken inte ansett att varken mark eller andra naturresurser har något värde för svenskarna utan den enda resurs svenskarna har är sina två händer och ett eventuellt intellektuellt innehåll mellan öronen…

Carl Johan Rehbinder skrev

Herreminje, sån rappakalja! Denna text säger absolut ingenting utom att stapla de senaste politiska klichéerna på hög, och dessutom förstärkt med en Alldeles För Stor Mängd Versaler.

Om detta är Piratpartiets breddning så är det bara att beklaga. Men jag anar att det finns riktiga förslag, bättre idéer som lurar bakom dessa floskler och snömos.

Carl Johan Rehbinder skrev

Herreminje, sån rappakalja! Denna text säger absolut ingenting utom att stapla de senaste politiska klichéerna på hög, och dessutom förstärkt med en Alldeles För Stor Mängd Versaler.

Om detta är Piratpartiets breddning så är det bara att beklaga. Men jag anar att det finns riktiga förslag, bättre idéer som lurar bakom dessa floskler och snömos.

Anna Troberg skrev

Hej Calle!
Här på breddningsbloggen är vi sakliga och trevliga och om vi inte förstår något, så ber vi textförfattaren att förklara närmare vad han eller hon menar. (Som andra kommentatorer gjort här ovanför.) Vi kallar inte andras förslag rappakalja och snömos, eftersom det sällan bidrar till bättre förståelse.

Du kan läsa mer om våra kommentarsregler här: http://breddning.piratpartiet.se/jag-vill-bredda/

Vill du läsa mer om hur vi vaskar fram sakpolitiska förslag ur de förslag som läggs fram här på breddningsbloggen, så kan du göra det här: http://breddning.piratpartiet.se/process/

Glad midsommar!

Anna Troberg skrev

Hej Calle!
Här på breddningsbloggen är vi sakliga och trevliga och om vi inte förstår något, så ber vi textförfattaren att förklara närmare vad han eller hon menar. (Som andra kommentatorer gjort här ovanför.) Vi kallar inte andras förslag rappakalja och snömos, eftersom det sällan bidrar till bättre förståelse.

Du kan läsa mer om våra kommentarsregler här: http://breddning.piratpartiet.se/jag-vill-bredda/

Vill du läsa mer om hur vi vaskar fram sakpolitiska förslag ur de förslag som läggs fram här på breddningsbloggen, så kan du göra det här: http://breddning.piratpartiet.se/process/

Glad midsommar!

jeffer skrev

Inlägget ger en bra beskrivning av människans dilemma. Individ vs varandra och nutid vs framtid.

Piratrörelsen består av frihetligt inriktade människor från både borgerligt och vänsterhåll – ultraliberaler och frihetlig vänster. Det skapar ett kreativt spänningsfält där nya idéer och lösningar kan utvecklas eller upptäckas.

Att förena individens maximala välmående och frihet, med tanken att det ska gälla samtliga människor – i idealfallet alla, är en god utopi, som jag tror att vi faktiskt – steg för steg kan röra oss mot.

Det enklaste och mest logiska är att avskaffa all konstgjord brist, som immaterialrätt, där alla människor redan idag, utan undantag, kan få lika tillgång till allt.

Betydligt svårare är områden med genuin brist – fysiska tillgångar som mark och energi mm.

Det är det som kallas ekonomi, och det traditionella slagfältet mellan olika individer och olika kollektiv i oändliga kombinationer och rivaliteter. Individen i egenskap av entreprenör, anställd, medborgare, medlem, statstjänsteman. Kollektiv i form av familj, byar, städer, länder, företag, föreningar, politiska partier, världskollektivet och framtida generationer. Vi ska inte heller glömma tidigare generationer som vi kan tacka för att vi lever idag.

Ekonomins uppgift är att minska bristen och därmed ge större materiellt utrymme för att exempelvis lindra den ojämlika fördelningen. Men här finns hittills ingen fungerande modell för total jämlikhet. Mellan alternativen marknadsekonomi och planekonomi har den rena planekonomin alltid misslyckats och ofta misslyckats katastrofalt, och till mest nackdel för de svagaste.

Världsekonomin befinner sig i kris. Det finns ett enormt behov att utveckla en realistisk ekonomisk teori. Kanske piratrörelsen kan bidra här? :-)

jeffer skrev

Inlägget ger en bra beskrivning av människans dilemma. Individ vs varandra och nutid vs framtid.

Piratrörelsen består av frihetligt inriktade människor från både borgerligt och vänsterhåll – ultraliberaler och frihetlig vänster. Det skapar ett kreativt spänningsfält där nya idéer och lösningar kan utvecklas eller upptäckas.

Att förena individens maximala välmående och frihet, med tanken att det ska gälla samtliga människor – i idealfallet alla, är en god utopi, som jag tror att vi faktiskt – steg för steg kan röra oss mot.

Det enklaste och mest logiska är att avskaffa all konstgjord brist, som immaterialrätt, där alla människor redan idag, utan undantag, kan få lika tillgång till allt.

Betydligt svårare är områden med genuin brist – fysiska tillgångar som mark och energi mm.

Det är det som kallas ekonomi, och det traditionella slagfältet mellan olika individer och olika kollektiv i oändliga kombinationer och rivaliteter. Individen i egenskap av entreprenör, anställd, medborgare, medlem, statstjänsteman. Kollektiv i form av familj, byar, städer, länder, företag, föreningar, politiska partier, världskollektivet och framtida generationer. Vi ska inte heller glömma tidigare generationer som vi kan tacka för att vi lever idag.

Ekonomins uppgift är att minska bristen och därmed ge större materiellt utrymme för att exempelvis lindra den ojämlika fördelningen. Men här finns hittills ingen fungerande modell för total jämlikhet. Mellan alternativen marknadsekonomi och planekonomi har den rena planekonomin alltid misslyckats och ofta misslyckats katastrofalt, och till mest nackdel för de svagaste.

Världsekonomin befinner sig i kris. Det finns ett enormt behov att utveckla en realistisk ekonomisk teori. Kanske piratrörelsen kan bidra här? :-)

Per "wertigon" Ekström skrev

Så om jag förstått saken rätt:

Problem: Dagens marklagar gör att utländska företag och/eller privatpersoner kan köpa upp svensk mark och exploatera den på ett sätt som inte gynnar sverige eller svenskar i allmänhet. Därför behövs det lagar som ger bättre skydd åt de svenska värdena, som ex. allemansrätten. Har jag förstått saken rätt?

Det jag saknar här är vad som föreslås mot problemet, mer konkret. Den omedelbara knäreaktionen, att förbjuda ickesvenskar att köpa svensk mark, känns bara dumkonservativ och dumnationalistisk. Alternativ till detta?

No offense Victor och Thomas, jag ser att ni försöker, men ni låter mest virriga i det ni skriver. Försök gärna att säga saker med lite färre ord och öva på att hålla en röd tråd. Vi som kommenterar och läser era inlägg blir mycket gladare… :)

Per "wertigon" Ekström skrev

Så om jag förstått saken rätt:

Problem: Dagens marklagar gör att utländska företag och/eller privatpersoner kan köpa upp svensk mark och exploatera den på ett sätt som inte gynnar sverige eller svenskar i allmänhet. Därför behövs det lagar som ger bättre skydd åt de svenska värdena, som ex. allemansrätten. Har jag förstått saken rätt?

Det jag saknar här är vad som föreslås mot problemet, mer konkret. Den omedelbara knäreaktionen, att förbjuda ickesvenskar att köpa svensk mark, känns bara dumkonservativ och dumnationalistisk. Alternativ till detta?

No offense Victor och Thomas, jag ser att ni försöker, men ni låter mest virriga i det ni skriver. Försök gärna att säga saker med lite färre ord och öva på att hålla en röd tråd. Vi som kommenterar och läser era inlägg blir mycket gladare… :)

Tommy skrev

Jag begriper inte vad Victor ville få sagt med ”Framtidskoden”, men drar samma slutsats som wertigon om syftet med texten. För det första måste man bestämma sig för om man överhuvudtaget tycker att det är ett problem.

Personligen tycker jag att det vore positivt om en utvinning av Sveriges naturresurser inte bara gynnar Sverige mer, utan också gynnar den kommun som naturresurserna faktiskt utvinns ifrån mera. Att hitta någon politik för det vore ett sätt förbättra förutsättningarna för att hela Sverige ska leva och det tycker jag att Piratpartiet ska göra.

Med tanke på PPs inställning av bredbandsutbyggning överallt och beslut att man ska ha samma rätt till kvalitativ sjukvård även om man bor i glesbygd så är min uppfattning att det vore en rätt naturlig utveckling av partiet om man nu hittar någon bra metod. För att komma vidare kan man titta på:

* Finns det positiva exempel på lösningar ifrån andra länder?
* Har andra svenska partier några intressanta förslag eller synpunkter i frågan?
* Finns det intressanta debatt och artikelinlägg ifrån exempelvis forskare?

Tommy skrev

Jag begriper inte vad Victor ville få sagt med ”Framtidskoden”, men drar samma slutsats som wertigon om syftet med texten. För det första måste man bestämma sig för om man överhuvudtaget tycker att det är ett problem.

Personligen tycker jag att det vore positivt om en utvinning av Sveriges naturresurser inte bara gynnar Sverige mer, utan också gynnar den kommun som naturresurserna faktiskt utvinns ifrån mera. Att hitta någon politik för det vore ett sätt förbättra förutsättningarna för att hela Sverige ska leva och det tycker jag att Piratpartiet ska göra.

Med tanke på PPs inställning av bredbandsutbyggning överallt och beslut att man ska ha samma rätt till kvalitativ sjukvård även om man bor i glesbygd så är min uppfattning att det vore en rätt naturlig utveckling av partiet om man nu hittar någon bra metod. För att komma vidare kan man titta på:

* Finns det positiva exempel på lösningar ifrån andra länder?
* Har andra svenska partier några intressanta förslag eller synpunkter i frågan?
* Finns det intressanta debatt och artikelinlägg ifrån exempelvis forskare?

Thomas Gunnarson skrev

Per:
Jag hoppas ju att när jag skriver några rader att läsaren är litet insatt i tanken…
Allemansrätten är ett politiskt påfund från trettiotalet för att få folk, de naziinspirerade naturromantikerna att ta sig ut i naturen utan att komma i konflikt med markägarna.
Det är alltså ingen gammal sedvänja…
Det var givetvis inget problem före förra sekelskiftet då folk i allmänhet faktiskt bodde på landet. Nu är problemet det omvända.
De som sitter på t.ex. skogsresurserna är få, (och blir allt färre) precis som breddningsförslagen visar angående naturresurser (skog är ingen naturresurs som olja, kol eller malm, utan skog är odling sedan baggböleriets tid för drygt hundra år sedan), och det skapar en helt ny situation. Och som jag försöker förklara med så få ord som möjligt…
Men, till skillnad från Norge som beskattar oljeutvinningen ganska mycket, så är beskattningen av malmbrytningen i Sverige ganska så minimal.
Det innebär att gruvdriften enbart gynnar ägarna till gruvbolaget. Och om det då har sitt huvudkontor i Stockholm så sker beskattningen här i landet (eventuellt). Är huvudkontoret placerat i något annat land så sker förmodligen i något annat land.
Därav utrycker jag att som svensk så äger man bara sina två händer och det man har mellan öronen… Det som kallas arbetstillfällen.
Är det svårt att förstå?
Googla gärna på ”kapitalliberaliseringsdirektivet” inom EU så förstår du vilken kris vi står i och hur en del breddningsförslag här ligger långt från den verklighet vi faktiskt har.
I grunden handlar det om mitt och ditt.
Om vi skall ha en nation med eget demokratiskt valt parlament så krävs också nationell identitet.
Om vi upplöser nationen så förlorar vi den traditionella demokratin och inför ett bolagsstyre (the Company).
Eller?

Thomas Gunnarson skrev

Per:
Jag hoppas ju att när jag skriver några rader att läsaren är litet insatt i tanken…
Allemansrätten är ett politiskt påfund från trettiotalet för att få folk, de naziinspirerade naturromantikerna att ta sig ut i naturen utan att komma i konflikt med markägarna.
Det är alltså ingen gammal sedvänja…
Det var givetvis inget problem före förra sekelskiftet då folk i allmänhet faktiskt bodde på landet. Nu är problemet det omvända.
De som sitter på t.ex. skogsresurserna är få, (och blir allt färre) precis som breddningsförslagen visar angående naturresurser (skog är ingen naturresurs som olja, kol eller malm, utan skog är odling sedan baggböleriets tid för drygt hundra år sedan), och det skapar en helt ny situation. Och som jag försöker förklara med så få ord som möjligt…
Men, till skillnad från Norge som beskattar oljeutvinningen ganska mycket, så är beskattningen av malmbrytningen i Sverige ganska så minimal.
Det innebär att gruvdriften enbart gynnar ägarna till gruvbolaget. Och om det då har sitt huvudkontor i Stockholm så sker beskattningen här i landet (eventuellt). Är huvudkontoret placerat i något annat land så sker förmodligen i något annat land.
Därav utrycker jag att som svensk så äger man bara sina två händer och det man har mellan öronen… Det som kallas arbetstillfällen.
Är det svårt att förstå?
Googla gärna på ”kapitalliberaliseringsdirektivet” inom EU så förstår du vilken kris vi står i och hur en del breddningsförslag här ligger långt från den verklighet vi faktiskt har.
I grunden handlar det om mitt och ditt.
Om vi skall ha en nation med eget demokratiskt valt parlament så krävs också nationell identitet.
Om vi upplöser nationen så förlorar vi den traditionella demokratin och inför ett bolagsstyre (the Company).
Eller?

Anders S Lindbäck skrev

Allemansrätten har sina rötter i medeltiden. Så påståendet att det skulle vara naziromantik från 30-talet är felaktigt.

Allemänsrätten är inskriven i grundlagen sedan 1994.

Själva breddningsinlägget är dock så underligt skrivet att jag undrar om ens författaren förstår det.

Anders S Lindbäck skrev

Allemansrätten har sina rötter i medeltiden. Så påståendet att det skulle vara naziromantik från 30-talet är felaktigt.

Allemänsrätten är inskriven i grundlagen sedan 1994.

Själva breddningsinlägget är dock så underligt skrivet att jag undrar om ens författaren förstår det.

Thomas Gunnarson skrev

Anders:
Visst, precis som vandringsrätten i Tyskland finns så har man givetvis kunnat röra sig utanför vägarna i landet förr (vilka vägar, kan man fråga sig ) men så som allemansrätten utvecklas idag där man mer exploaterar annans egendom som om det var ett offentligt skattefinansierat utrymme så spårar allemansrätten ur och åtminstone stora markägare jobbar på att lösa problemet för egen del…
Det blir tätortsnära markägare som får ta smällen…
Och det bidrager till andra problem…

Thomas Gunnarson skrev

Anders:
Visst, precis som vandringsrätten i Tyskland finns så har man givetvis kunnat röra sig utanför vägarna i landet förr (vilka vägar, kan man fråga sig ) men så som allemansrätten utvecklas idag där man mer exploaterar annans egendom som om det var ett offentligt skattefinansierat utrymme så spårar allemansrätten ur och åtminstone stora markägare jobbar på att lösa problemet för egen del…
Det blir tätortsnära markägare som får ta smällen…
Och det bidrager till andra problem…

Victor Rangner skrev

Hej! Jag kan förstå att min text kan låta luddig. Men det beror på att jag mer syftar till en långsiktig planering, än bara sådana förslag som lätt blir till ”dagsländor” i politiken. För även Piratpartiet har väl en långsiktig planering för det lilla konungariket Sverige, än att bara handla om vad som händer i datorer och nätverk? Syftet är förstås att lyfta fram sådant som går bortom kortsiktiga uppfattningar och åsikter om ”ägande”. För om allting ska ”ägarstämplas”, kommer världen att gå i stå, eftersom allt färre kommer att ha råd med att köpa olika bevis på att de har rätt till tillgången av material. Själv har jag skrivit två böcker och båda ligger ute på nätet, så att vem som helst kan läsa dem, kopiera dem och sprida dem. Har svårt att föreställa mig att någon skulle vilja plagiera eller ”kapa” mina texter. Men skulle det bli så, så får det väl bli så också. Vem uppfann hjulet, en gång i världen? Ska denna person ha rätt till ”mönsterskydd” och copyrighträtt i all framtid? Femte rikaste i världen är Ingvar Kamprad, här med 267 miljarder svenska kronor:
http://www.dn.se/ekonomi/ingvar-kamprad-femte-rikaste-i-varlden Och vidare: http://www.bloomberg.com/news/2012-03-05/kamprad-is-europe-s-richest-in-billionaire-index.html Andra rika människor är Bill Gates, Paul McCartney och Madonna. Trots alla dessa goda människors välvilja, hamnar alltfler utanför olika gränser i samhället, just därför att de inte har de rätta certifikaten, licenserna m m Vad är Ingvar Kamprads ideella mål; att alla människor över hela världen ska ha en Billy bokhylla? Vore det inte mer intressant vilka böcker som står i bokhyllan? Och ska fler och fler träd i skogarna bli till Billy bokhyllor? Eller är tanken att alla böcker ska omvandlas till e-böcker; och vad ska vi då ha alla bokhyllorna till?
Slutligen: den kanske viktigaste frågan angående det nutida samhällets utveckling, är vilka arbeten som ungdomar ska kunna ha, som också är ett steg in i vuxenlivet? Säkert har många av er, likt jag själv, följt Äkta Människor, serien som gick i Svt1 och Svt Play. Det ska snart komma nya delar till den serien. Och samtidigt ser vi en utveckling där fler och fler oavancerade arbeten övergår till att bli till automater, maskiner och robotar. En sådan automat, är den s k ”avläsningsenheten” i t ex Coop Extra eller Coop Forum. Stockholms Lokaltrafik vill rationalisera bort förköpsremsan. Man kan anta att SL vill ersätta all mänsklig arbetskraft på stationer till att bli ersatta av automater. Börjar man tänka i de banorna, ser man snart en utveckling där människor ersätts av elektronik och elektroniken är beroende av elektricitet. Det mesta av världens elektricitet, gissar jag kommer från kärnkraftverken. Alltså kommer företagen, industrin men, sist men inte minst, också aktieägarna vilja ersätta människor med maskiner, som är både billigare och tåligare. Men då återstår frågan; om maskiner utför allt arbete, varför ska då människor ha ekonomisk ersättning, för vad då? Och om de inte har någon ekonomi, så kan de naturligvis inte heller köpa några varor eller tjänster. Vilket i slutänden kommer att drabba inte bara konsumenterna, utan också producenterna. Om läkemedelsindustrin tillverkar läkemedel som ingen har råd att köpa, hur ska företagen då kunna vidareutveckla sina produkter? Om detta finns att läsa, t ex i Eva Langlets bok om hur Koleran drabbade människor för hundra år sedan. Hennes bok heter: ”1834. Året då koleran drabbade Stockholm”. Recito Förlag. 2012.

Victor Rangner skrev

Hej! Jag kan förstå att min text kan låta luddig. Men det beror på att jag mer syftar till en långsiktig planering, än bara sådana förslag som lätt blir till ”dagsländor” i politiken. För även Piratpartiet har väl en långsiktig planering för det lilla konungariket Sverige, än att bara handla om vad som händer i datorer och nätverk? Syftet är förstås att lyfta fram sådant som går bortom kortsiktiga uppfattningar och åsikter om ”ägande”. För om allting ska ”ägarstämplas”, kommer världen att gå i stå, eftersom allt färre kommer att ha råd med att köpa olika bevis på att de har rätt till tillgången av material. Själv har jag skrivit två böcker och båda ligger ute på nätet, så att vem som helst kan läsa dem, kopiera dem och sprida dem. Har svårt att föreställa mig att någon skulle vilja plagiera eller ”kapa” mina texter. Men skulle det bli så, så får det väl bli så också. Vem uppfann hjulet, en gång i världen? Ska denna person ha rätt till ”mönsterskydd” och copyrighträtt i all framtid? Femte rikaste i världen är Ingvar Kamprad, här med 267 miljarder svenska kronor:
http://www.dn.se/ekonomi/ingvar-kamprad-femte-rikaste-i-varlden Och vidare: http://www.bloomberg.com/news/2012-03-05/kamprad-is-europe-s-richest-in-billionaire-index.html Andra rika människor är Bill Gates, Paul McCartney och Madonna. Trots alla dessa goda människors välvilja, hamnar alltfler utanför olika gränser i samhället, just därför att de inte har de rätta certifikaten, licenserna m m Vad är Ingvar Kamprads ideella mål; att alla människor över hela världen ska ha en Billy bokhylla? Vore det inte mer intressant vilka böcker som står i bokhyllan? Och ska fler och fler träd i skogarna bli till Billy bokhyllor? Eller är tanken att alla böcker ska omvandlas till e-böcker; och vad ska vi då ha alla bokhyllorna till?
Slutligen: den kanske viktigaste frågan angående det nutida samhällets utveckling, är vilka arbeten som ungdomar ska kunna ha, som också är ett steg in i vuxenlivet? Säkert har många av er, likt jag själv, följt Äkta Människor, serien som gick i Svt1 och Svt Play. Det ska snart komma nya delar till den serien. Och samtidigt ser vi en utveckling där fler och fler oavancerade arbeten övergår till att bli till automater, maskiner och robotar. En sådan automat, är den s k ”avläsningsenheten” i t ex Coop Extra eller Coop Forum. Stockholms Lokaltrafik vill rationalisera bort förköpsremsan. Man kan anta att SL vill ersätta all mänsklig arbetskraft på stationer till att bli ersatta av automater. Börjar man tänka i de banorna, ser man snart en utveckling där människor ersätts av elektronik och elektroniken är beroende av elektricitet. Det mesta av världens elektricitet, gissar jag kommer från kärnkraftverken. Alltså kommer företagen, industrin men, sist men inte minst, också aktieägarna vilja ersätta människor med maskiner, som är både billigare och tåligare. Men då återstår frågan; om maskiner utför allt arbete, varför ska då människor ha ekonomisk ersättning, för vad då? Och om de inte har någon ekonomi, så kan de naturligvis inte heller köpa några varor eller tjänster. Vilket i slutänden kommer att drabba inte bara konsumenterna, utan också producenterna. Om läkemedelsindustrin tillverkar läkemedel som ingen har råd att köpa, hur ska företagen då kunna vidareutveckla sina produkter? Om detta finns att läsa, t ex i Eva Langlets bok om hur Koleran drabbade människor för hundra år sedan. Hennes bok heter: ”1834. Året då koleran drabbade Stockholm”. Recito Förlag. 2012.

Victor Rangner skrev

De flesta tycker nog som jag; att det blir egendomligt när företagen dels rationaliserar bort jobb och människor blir arbetslösa. Och sedan ”skapar arbetstillfällen” och därmed betraktas som nödvändiga för samhället.
Förr eller senare så måste vi, hela mänskligheten, anpassa oss efter vår planets totala resurser. Det borde, tror jag, redan idag gå att göra uppskattningar över hur mycket hela planeten Tellus har i tillgångar. T ex olja, mineraler, metaller, kol, uran m m. Det kommer säkert bli missvisande här och där, men gör man en uppskattning, så bör man också kunna räkna ut hur många människor som kan leva på planeten samtidigt.
Jag brukar hänvisa till det jag kallar ”Guds Första Budord” som finns redan i Första Mosebok, Genesis. Det om att vi människor ska föröka oss och uppfylla jorden. Och att vi ska ta ansvar för allt liv på jorden. Och, som jag tycker att det ser ut; så är vi där idag. Vi människor kan förstås bli många, många fler. Men då kommer vi också att behöva mer resurser av det som finns på planeten. Samtidigt som vi kan räkna med hur mycket framtida generationer människor på jorden kommer att behöva. Enligt de flesta böcker om arten Homo Sapiens Sapiens utveckling på jorden, så har vi funnits här, i det stadium vi är i idag, i cirka 30 000 år. Man räknar med att den första staden som byggdes uppstod cirka för 10 000 år sedan. Det kan ha varit Jeriko, men det finns flera olika uppgifter om den första staden. Sannolikt är i alla fall att det var någonstans kring Eufrat och Tigris.
http://www.popularhistoria.se/artiklar/jakten-pa-den-forsta-staden/ Det kan också ha varit Damaskus i Syrien: http://sv.wikipedia.org/wiki/Syrien
Och riktar man tänkandet lika långt in i framtiden, så hur kommer människorna på jorden leva om så där 10 000 år?
Det är kortfattat det jag menar med Framtidskoden. En kod eller ett tänkesätt som vi måste skapa och utforma.
När jag räknade upp de olika arbeten som har automatiseras, kanske någon tyckte att det låter lite tunt. Så väldigt mycket är det väl inte som har automatiserats, så att de kan drabba ungdomar som söker arbete, för att kunna studera eller försörja sig, i den nära framtiden?
Självklart är det också så att det är positivt, konstruktivt och kreativt att arbeta vidare med forskning och utveckling! Att människorna för hundra år sedan som arbetade med att såga timmer, slapp arbetsskador som ledde till invaliditet och fattigdom. En hel del maskiner har ju faktiskt förenklat många arbetsuppgifter som har varit farliga och skadliga för de som arbetat med dem. Vilket bland annat har lett till det vetenskapliga ämnet Ergonomi.
Men automatiseringen har också medfört att människorna, kunderna eller konsumenterna, själva utför arbetsinsatsen. Istället för en anställd i ett företag. De arbetsinsatser som kan utföras av människor, men som ger för lite i lön till oss svenskar, ”utlokaliserar” vi till antingen människor som kommer hit från andra länder och som utför arbetet till mycket lägre lön, men utan de fördelar som vi får t ex via skatten. Eller att arbetet utförs i Asien eller Afrika.
Förr i tiden var det så att varje chef hade en chefssekreterare. Chefen upptäckte att han kunde delegera mer och mer uppgifter till sin sekreterare. Och ju duktigare hon blev, desto mindre behövde han utföra på sitt arbete. Så han kunde spela golf, segla eller äta goda middagar, medan hans sekreterare gjorde det som han brukade göra. Så småningom hade sekreteraren både hunnit i kapp chefens kompetens och gått om den. Så då behövdes han inte längre coh sekreteraren kunde bli chef.
Samma utveckling som vi nu kan se och som vi har sett tidigare när det då handlade om Japan. ”Made in Japan”, sa man på sextiotalet och rynkade på näsan!
Bland det första som hände i Sverige, var ju att de bemannade butikerna, där man sålde varorna över en disk, ersattes av livsmedelsbutiker och ”supermarkets”. Hela den servicen där man själv kunde välja köttbit, ostbit eller utifrån vilken maträtt man skulle laga; om köttet skulle vara lite fetare eller magrare. Till att butikspersonalen antingen satt i kassorna, eller plockade upp varor i butiken.
Nästa steg var bankerna. På sextiotalet var det fortfarande så att den anställde hämtade sitt lönekuvert på lönekontoret på löneutbetalningsdagen. Sedan övergick det till att man kunde hämta ut lönen från en post eller en bank. Tills att man använde uttagsblanketter för personkonto, eller check till ett checkkonto. Tills att man istället kunde använda bankomatkort. Som blev till kontokort och kreditkort. Posten stängde. Bankkontoren blev färre, eftersom man kunde ha banken på gatan, i en bankomat. Bankomaten fylldes på av något inhyrt företag. Alltså ingen personal kvar i Posten. Och färre personal kvar i bankerna.
På bensinmackarna, eller de butiker som var anslutna till en bensinmack, fanns det personal som kom ut, tankade bilen åt kunden, tvättade av framrutan, kollade oljan och kunden betalade ifrån bilen, eller gick in i macken eller butiken, för att betala över disk. Bensinmackarna blev till de mindre varuhus som de var ett tag. Tills bemanningen försvann helt och hållet och bensinmacken blev obemannad och sköttes av automater.
Securitas och liknande bevakningsföretag bestod av en eller två vakter, eller att en vakt hade en schäferhund, dobermann eller rottweiler, när de gick runt och bevakade företaget. Så ersattes vakterna med larm och kameraövervakning.
Bankerna överförde mer av sin service till att kunderna fick utföra servicen själva, vid sin dator. Därmed slapp bankerna och liknade företag med en gång en hel del klagomål från kunderna, när de ansåg att den service som företaget utlovade i sin reklam, inte höll måttet. Men nu var det plötsligt kunden själv som gav sig själv service. Och var det något som inte fungerade, så måste kunden vänta tills datorn var on-line igen, eller tills transaktionen blev utförd. Att flytta över pengar från ett Nordeakonto till ett ICA matkonto, kan ta upp till fyra dagar. Trots all datorisering och automatisering. Vem övervakar sånt? Vem betalar, om det skulle bli något fel vid transaktionen?
Sedan kan man övergå till resebranschen. Som t ex SJ. Där det verkligen gäller att förstå formulären rätt, så att man får rätt biljett till rätt pris.
Som ett sista exempel här, kan jag nämna biblioteken. Numera sköer man själv sina lån av böcker via sin dator hemma. Man kan till och med låna e-böcker hemma. Annars går man till en låneautomat med sin bok och lånar den där med bibliotekskortet och den egna pin-koden. Färre bibliotekarier och färre personal. De som arbetar, sköter om att de som har förseningsavgifter kan betala dem vid lånedisken. Det vore naturligtvis enklare att betala avgifterna via sin dator hemma, precis som när man handlar från något butik på nätet.

Victor Rangner skrev

De flesta tycker nog som jag; att det blir egendomligt när företagen dels rationaliserar bort jobb och människor blir arbetslösa. Och sedan ”skapar arbetstillfällen” och därmed betraktas som nödvändiga för samhället.
Förr eller senare så måste vi, hela mänskligheten, anpassa oss efter vår planets totala resurser. Det borde, tror jag, redan idag gå att göra uppskattningar över hur mycket hela planeten Tellus har i tillgångar. T ex olja, mineraler, metaller, kol, uran m m. Det kommer säkert bli missvisande här och där, men gör man en uppskattning, så bör man också kunna räkna ut hur många människor som kan leva på planeten samtidigt.
Jag brukar hänvisa till det jag kallar ”Guds Första Budord” som finns redan i Första Mosebok, Genesis. Det om att vi människor ska föröka oss och uppfylla jorden. Och att vi ska ta ansvar för allt liv på jorden. Och, som jag tycker att det ser ut; så är vi där idag. Vi människor kan förstås bli många, många fler. Men då kommer vi också att behöva mer resurser av det som finns på planeten. Samtidigt som vi kan räkna med hur mycket framtida generationer människor på jorden kommer att behöva. Enligt de flesta böcker om arten Homo Sapiens Sapiens utveckling på jorden, så har vi funnits här, i det stadium vi är i idag, i cirka 30 000 år. Man räknar med att den första staden som byggdes uppstod cirka för 10 000 år sedan. Det kan ha varit Jeriko, men det finns flera olika uppgifter om den första staden. Sannolikt är i alla fall att det var någonstans kring Eufrat och Tigris.
http://www.popularhistoria.se/artiklar/jakten-pa-den-forsta-staden/ Det kan också ha varit Damaskus i Syrien: http://sv.wikipedia.org/wiki/Syrien
Och riktar man tänkandet lika långt in i framtiden, så hur kommer människorna på jorden leva om så där 10 000 år?
Det är kortfattat det jag menar med Framtidskoden. En kod eller ett tänkesätt som vi måste skapa och utforma.
När jag räknade upp de olika arbeten som har automatiseras, kanske någon tyckte att det låter lite tunt. Så väldigt mycket är det väl inte som har automatiserats, så att de kan drabba ungdomar som söker arbete, för att kunna studera eller försörja sig, i den nära framtiden?
Självklart är det också så att det är positivt, konstruktivt och kreativt att arbeta vidare med forskning och utveckling! Att människorna för hundra år sedan som arbetade med att såga timmer, slapp arbetsskador som ledde till invaliditet och fattigdom. En hel del maskiner har ju faktiskt förenklat många arbetsuppgifter som har varit farliga och skadliga för de som arbetat med dem. Vilket bland annat har lett till det vetenskapliga ämnet Ergonomi.
Men automatiseringen har också medfört att människorna, kunderna eller konsumenterna, själva utför arbetsinsatsen. Istället för en anställd i ett företag. De arbetsinsatser som kan utföras av människor, men som ger för lite i lön till oss svenskar, ”utlokaliserar” vi till antingen människor som kommer hit från andra länder och som utför arbetet till mycket lägre lön, men utan de fördelar som vi får t ex via skatten. Eller att arbetet utförs i Asien eller Afrika.
Förr i tiden var det så att varje chef hade en chefssekreterare. Chefen upptäckte att han kunde delegera mer och mer uppgifter till sin sekreterare. Och ju duktigare hon blev, desto mindre behövde han utföra på sitt arbete. Så han kunde spela golf, segla eller äta goda middagar, medan hans sekreterare gjorde det som han brukade göra. Så småningom hade sekreteraren både hunnit i kapp chefens kompetens och gått om den. Så då behövdes han inte längre coh sekreteraren kunde bli chef.
Samma utveckling som vi nu kan se och som vi har sett tidigare när det då handlade om Japan. ”Made in Japan”, sa man på sextiotalet och rynkade på näsan!
Bland det första som hände i Sverige, var ju att de bemannade butikerna, där man sålde varorna över en disk, ersattes av livsmedelsbutiker och ”supermarkets”. Hela den servicen där man själv kunde välja köttbit, ostbit eller utifrån vilken maträtt man skulle laga; om köttet skulle vara lite fetare eller magrare. Till att butikspersonalen antingen satt i kassorna, eller plockade upp varor i butiken.
Nästa steg var bankerna. På sextiotalet var det fortfarande så att den anställde hämtade sitt lönekuvert på lönekontoret på löneutbetalningsdagen. Sedan övergick det till att man kunde hämta ut lönen från en post eller en bank. Tills att man använde uttagsblanketter för personkonto, eller check till ett checkkonto. Tills att man istället kunde använda bankomatkort. Som blev till kontokort och kreditkort. Posten stängde. Bankkontoren blev färre, eftersom man kunde ha banken på gatan, i en bankomat. Bankomaten fylldes på av något inhyrt företag. Alltså ingen personal kvar i Posten. Och färre personal kvar i bankerna.
På bensinmackarna, eller de butiker som var anslutna till en bensinmack, fanns det personal som kom ut, tankade bilen åt kunden, tvättade av framrutan, kollade oljan och kunden betalade ifrån bilen, eller gick in i macken eller butiken, för att betala över disk. Bensinmackarna blev till de mindre varuhus som de var ett tag. Tills bemanningen försvann helt och hållet och bensinmacken blev obemannad och sköttes av automater.
Securitas och liknande bevakningsföretag bestod av en eller två vakter, eller att en vakt hade en schäferhund, dobermann eller rottweiler, när de gick runt och bevakade företaget. Så ersattes vakterna med larm och kameraövervakning.
Bankerna överförde mer av sin service till att kunderna fick utföra servicen själva, vid sin dator. Därmed slapp bankerna och liknade företag med en gång en hel del klagomål från kunderna, när de ansåg att den service som företaget utlovade i sin reklam, inte höll måttet. Men nu var det plötsligt kunden själv som gav sig själv service. Och var det något som inte fungerade, så måste kunden vänta tills datorn var on-line igen, eller tills transaktionen blev utförd. Att flytta över pengar från ett Nordeakonto till ett ICA matkonto, kan ta upp till fyra dagar. Trots all datorisering och automatisering. Vem övervakar sånt? Vem betalar, om det skulle bli något fel vid transaktionen?
Sedan kan man övergå till resebranschen. Som t ex SJ. Där det verkligen gäller att förstå formulären rätt, så att man får rätt biljett till rätt pris.
Som ett sista exempel här, kan jag nämna biblioteken. Numera sköer man själv sina lån av böcker via sin dator hemma. Man kan till och med låna e-böcker hemma. Annars går man till en låneautomat med sin bok och lånar den där med bibliotekskortet och den egna pin-koden. Färre bibliotekarier och färre personal. De som arbetar, sköter om att de som har förseningsavgifter kan betala dem vid lånedisken. Det vore naturligtvis enklare att betala avgifterna via sin dator hemma, precis som när man handlar från något butik på nätet.

Lämna ett svar till Simon Lindgren Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>