Mänskliga rättigheter och transparens ska prägla vapenexporten

Mänskliga rättigheter är viktigt. Så gott som allt det vi pratar i Piratpartiet – FRA, IPRED, PNR, ACTA, fildelning etc – har någon form av bäring på de mänskliga rättigheterna, och de utgör en naturlig och fundamental utgångspunkt för breddningsarbetet i vårt parti.

En i medierna mycket uppmärksammad men i vårt parti märkligt förbisedd fråga med anknytning till just mänskliga rättigheter är den vapenexport som Sverige bedriver till utlandet. Medan etablerade politiker försöker spela bort korten genom att börja diskutera teknikaliteter (”hur definieras vapen?”) och hänvisa till att allt sker enligt ”lagar och regler” (duh, det är ju lagarna och reglerna i sig som är fel!) – en strategi vi för övrigt känner väl igen från FRA-frågan – handlar det egentligen om något väldigt enkelt: Sverige säljer redskap till förtryckande diktaturer som dessa regimer kan använda för att inskränka sin egna befolknings redan föga respekterade mänskliga rättigheter.

Saudiarabien är ett klockrent exempel. Helt oavsett den mycket märkliga affären med fabrikbygge som avslöjats, där det till och med verkar vara så att en minister faktiskt begått brott mot just ”lagar och regler”, kvarstår faktumet – vilket alla är helt överens om – att Sverige exporterar vapen till Saudiarabien. Saudiarabien är verkligen ett land präglat av den totalitära diktaturens ondska; det är ett land känt för att förfölja människor som engagerar sig politiskt, tortera misstänkta för att få dem att avslöja brott de inte begått, avrätta människor utan att ens ge dem en rättssäker rättegång och för att sända egna militära styrkor för att slå ned demokratiska uppror i den arabiska våren. Ett land som, kort sagt, är en hemsk, repressiv, auktoritär, samt våldsam diktatur..

För mig är det helt självklart att Piratpartiet, som så engagerat kritiserar inskränkningar i mänskliga rättigheter som svenska politiker gör sig skyldiga till här i Sverige, likaså bör kritisera inskränkningar i mänskliga rättigheter som sker i utlandet med svensk hjälp. Export av övervakningsutrustning till diktaturer har vi redan tagit ställning emot – att då tillåta export av vapen till samma länder vore absurt.

En annan aspekt på det hela är bristen på insyn som hela processen präglas av – medlemmarna i Exportkontrollrådet, det organ av folkvalda ledamöter i Sveriges riksdag som ska granska den ofta mycket hemliga vapenexporten, arbetar under mycket sträng sekretess med hot om fängelsestraff, varför de inte ens för sina egna partier kan avslöja oegentligheter. Och oegentligheterna i sig utgör naturligtvis ett stort skäl till att detta är en piratpolitisk fråga – när statsförvaltningen eller t.o.m. statsråd agerar i strid med svensk lagstiftning (vilket verkar ske särskilt ofta just inom vapenexporten, kanske just på grund av att mygel frodas i mörkret bakom stänga dörrar) är det extremt allvarligt ur ett rättsperspektiv, och det utgör ett hot mot det rättssamhälle Piratpartiet vill värna.

Ytterligare ett sätt att se på hela saken med piratpolitiska ögon är ur ett folkrättsperspektiv. Ibland sägs i dessa diskussioner att ”alla stater har rätt att försvara sig själva, oavsett statsskick”. Det stämmer kanske med den traditionella folkrätten, men en ur ett piratpolitiskt, mer modernt och demokratiskt perspektiv är det snarare folket, inte staten, som har rätt att försvara sig själva – och när det gäller vapenexport till repressiva regimer innebär sådan export ett stöd till diktatorerna och därmed en inskränkning i folkets folkrättsliga rätt att försvara sig mot övergrepp!

Ideologiska ställningstaganden i all ära – men viss roll spelar faktiskt den folkliga opinionen. Visst, Piratpartiet är ovanligt o-populistiskt i det att vi faktiskt håller fast vid våra principer, men då det gäller vilka frågor vi aktivt ska driva är opinionsläget tämligen viktigt (vilket är en anledning till att vi inte pratar så mycket om patent, trots att vi tar ställning i frågan). När det gäller just vapenexport till diktaturer är hela 78 procent av Sveriges befolkning motståndare, enligt SvT:s undersökning (13 procent vet ej, 9 säger ja). 78 procent av folket säger samstämmigt nej till den officiella politiken i en fråga. Jag blir förvånad om något motsvarande står att finna i någon annan fråga av denna dignitet.

Det så sällsynt höga folkliga stödet för att driva denna människorättsliga fråga, samt den stora bristen hos landets största partier i frågan (S och M vill båda ha kvar vapenexporten till diktaturer), liksom det faktum att frågan redan står högt på medias dagordning, gör motstånd mot vapenexporten till en så lysande fråga att driva att jag föreslår att styrelsen ska ta ställning redan nu (så får höstmötet eventuellt överklaga beslutet sedan, om det mot förmodan visar sig att majoriteten av medlemmarna inte tycker att det här med hänsyn till mänskliga rättigheter är en god idé).

Vapenexporten till diktaturer kränker mänskliga rättigheter, ignorerar demokratiska krav på insyn, verkar dra till sig hot mot rättssamhället som få andra politiska områden samt är impopulär hos Sveriges folk. Piratpartiet bör därför verka för att Sverige omedelbart upphör sälja vapen till såväl diktaturer som länder som kränker mänskliga rättigheter och inför demokratisk öppenhet inom vapenexporten.

Leo ”Calandrella” Rudberg

Leo finns på sin blogg, Facebook, Twitter. Det går naturligtvis även att mejla.

Kommentarer

Martin Andersson skrev

Kom att tänka på Sven Melanders sketch där han med öronmuffar och puffskydd på mikrofonen frågar ett barn: Vad är det alla barn helst vill ha…?

Skämt åsido så håller jag inte med dig, men jag tycker att vi borde sluta sälja vapen helt och hållet till àndra länder. Om vi nu tvunget ska urveckla avancerade vapen kan det räcka med våra egna behov. Och där tror jag nog att lokal, alternativ energiförsörjning kommer att bli nödvändig. När det blir krig nästa gång får man nog räkna med att fienden först slår ut elförsörjnibgen på ett antal centrala knutpunkter. Har man däremot lokal eller egen försörjning så funkar inte det. På så vis kan motståndet mot en ev. ockupation aldrig krossas. Ett bra vapen!

Förvirrat, jag vet. Tack för ordet!

Martin

Martin Andersson skrev

Kom att tänka på Sven Melanders sketch där han med öronmuffar och puffskydd på mikrofonen frågar ett barn: Vad är det alla barn helst vill ha…?

Skämt åsido så håller jag inte med dig, men jag tycker att vi borde sluta sälja vapen helt och hållet till àndra länder. Om vi nu tvunget ska urveckla avancerade vapen kan det räcka med våra egna behov. Och där tror jag nog att lokal, alternativ energiförsörjning kommer att bli nödvändig. När det blir krig nästa gång får man nog räkna med att fienden först slår ut elförsörjnibgen på ett antal centrala knutpunkter. Har man däremot lokal eller egen försörjning så funkar inte det. På så vis kan motståndet mot en ev. ockupation aldrig krossas. Ett bra vapen!

Förvirrat, jag vet. Tack för ordet!

Martin

Henrik Brändén skrev

Saken är tyvärr mycket enkel och högst realpolitisk: (1) Sverige har beslutat att vi ska ha ett försvar och behöver därför vapen. (2) Vi vill försöka vara alliansfria och tycker därför inte riktigt om tanken att köpa alla vapen och vapensystem från vare sig USA eller Ryssland. (3) Det är fruktansvärt dyrt att utveckla vapnen på egen hand. (4) Det blir billigare om man kan sälja dem till någon att dela utvecklingskostnaden med. (5) De som är mest intresserade av att göra detta har en tendens att vara andra länder som dels försöker balansera mellan maktblock (och därför inte bara vill köpa av jänkarna resp ryssarna), dels ser det som en inte alltför osannolik möjlighet att de behöver använda vapnen. Dvs, med undantag för Schweiz, ganska läbbiga länder.

De realpolitiska alternativen är sålunda (a) lägg ner försvaret, (b) gå med i NATO, (c) acceptera att de vapen vi utvecklar till oss själva och inte säljer till någon annan tar en ordentlig tårtbit av statsbudgeten i anspråk och (d) sälj vapen till dem som vill köpa.Så om vi ska säga nej till vapenexport till diktaturer – vilket av alternativen ska vi välja istället?

Henrik Brändén skrev

Saken är tyvärr mycket enkel och högst realpolitisk: (1) Sverige har beslutat att vi ska ha ett försvar och behöver därför vapen. (2) Vi vill försöka vara alliansfria och tycker därför inte riktigt om tanken att köpa alla vapen och vapensystem från vare sig USA eller Ryssland. (3) Det är fruktansvärt dyrt att utveckla vapnen på egen hand. (4) Det blir billigare om man kan sälja dem till någon att dela utvecklingskostnaden med. (5) De som är mest intresserade av att göra detta har en tendens att vara andra länder som dels försöker balansera mellan maktblock (och därför inte bara vill köpa av jänkarna resp ryssarna), dels ser det som en inte alltför osannolik möjlighet att de behöver använda vapnen. Dvs, med undantag för Schweiz, ganska läbbiga länder.

De realpolitiska alternativen är sålunda (a) lägg ner försvaret, (b) gå med i NATO, (c) acceptera att de vapen vi utvecklar till oss själva och inte säljer till någon annan tar en ordentlig tårtbit av statsbudgeten i anspråk och (d) sälj vapen till dem som vill köpa.Så om vi ska säga nej till vapenexport till diktaturer – vilket av alternativen ska vi välja istället?

Stefan Löfstrand skrev

Den ”svenska” vapenindustrin är väl så multinationell och NATO-anpassad som tänkas kan: http://www.baesystems.com/our-company-rus/bae-systems-inc-rus/inc-board-of-directors

Kapitalism utan något annat ansvar än för ’the bottom line': http://www.allgov.com/Where_is_the_Money_Going/ViewNews/Body_Scanners_Create_Profits_for_Chertoff_and_Others_101123

Om den lokala produktionsenheten heter BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Örnsköldsvik eller BAE Systems Bofors är tämligen egalt för de huvudsakligen amerikanska aktieägarna, så länge som enheten drar in pengar. Fullkomligt amoralisk verksamhet mao.

BAE Systems Bofors ägdes f.ö. tidigare av the Carlyle Group: http://www.sydsvenskan.se/sverige/i-den-nya-varlden-kan-bush-vara-pappa-till-bofors/

Den ”svenska” vapenindustrin eller den ökända hästen från Troja ???

Stefan Löfstrand skrev

Den ”svenska” vapenindustrin är väl så multinationell och NATO-anpassad som tänkas kan: http://www.baesystems.com/our-company-rus/bae-systems-inc-rus/inc-board-of-directors

Kapitalism utan något annat ansvar än för ’the bottom line': http://www.allgov.com/Where_is_the_Money_Going/ViewNews/Body_Scanners_Create_Profits_for_Chertoff_and_Others_101123

Om den lokala produktionsenheten heter BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Örnsköldsvik eller BAE Systems Bofors är tämligen egalt för de huvudsakligen amerikanska aktieägarna, så länge som enheten drar in pengar. Fullkomligt amoralisk verksamhet mao.

BAE Systems Bofors ägdes f.ö. tidigare av the Carlyle Group: http://www.sydsvenskan.se/sverige/i-den-nya-varlden-kan-bush-vara-pappa-till-bofors/

Den ”svenska” vapenindustrin eller den ökända hästen från Troja ???

Morgan Fallbrink skrev

Om mänskliga rättigheter och transparens ska prägla vapenexporten bör vi sluta tillverka vapen över huvud taget.

Morgan Fallbrink skrev

Om mänskliga rättigheter och transparens ska prägla vapenexporten bör vi sluta tillverka vapen över huvud taget.

Thomas Gunnarson skrev

Den ”svenska ” vapentillverkningen ägs mest av utländskt kapital.
Så den är inte särskilt svensk….
Det är bara för att arbetstillfällena skall finnas kvar som politiken balanserar i frågan…

Thomas Gunnarson skrev

Den ”svenska ” vapentillverkningen ägs mest av utländskt kapital.
Så den är inte särskilt svensk….
Det är bara för att arbetstillfällena skall finnas kvar som politiken balanserar i frågan…

Calandrella skrev

Fantastiskt roligt att så många kommenterat! Tack, till er alla! :-) Här kommer svar:

@Martin Andersson: Vilken sketch åsyftar du? Jag är 16 år, så mina referensramar har ännu inte byggts ut så mycket… ;-)

Ja, kanske borde vi inte ha någon vapenexport alls. Dock tror jag inte situationen och Piratpartiet är moget för ett sådant krav, se Henriks realpolitiska inlägg. Men jag tänkte att vi i alla fall kan kräva att den inte går till människorättskränkande länder och att processen sker transparent; det påverkar inte Sveriges försvar lika mycket, samtidigt som något slags grundläggande människorättsligt perspektiv får råda. Vad gäller vapenexport till demokratier, menar jag att det faktiskt är förenligt med mänskliga rättigheter; precis som det är acceptabelt ur människorättssynpunkt att en enskild människa försvarar sig med våld om så krävs då hen angrips, är det acceptabelt ur människorättssynpunkt att en demokratisk stat försvarar sig med våld om så krävs då staten angrips. Men då jag är pacifist är jag personligen ändå kritisk.

@Henrik Brändén: jag anser snarare att saken är mycket enkel och ideologisk. (1) Sverige har beslutat
Saken är tyvärr mycket enkel och högst realpolitisk: (1) Sverige har beslutat att vi ska följa mänskliga rättigheter. (2) Vi vill försöka att inte hyckla och tycker därför inte om att bryta mot mänskliga rättigheter med resonemang om att ”det behövs”. (3) Det är fruktansvärt att utveckla vapnen på egen hand och sälja dem till diktaturer som mördar demokratiaktivister med dem. (4) Det blir mer moraliskt om man kan sälja dem till något demokratiskt land att dela utvecklingskostnaden med. (5) De finns det dock väldigt få av.

De realpolitiska alternativen är sålunda (a) lägg ner försvaret, (b) gå med i NATO och (c) acceptera att de vapen vi utvecklar till oss själva och inte säljer till någon annan tar en ordentlig tårtbit av statsbudgeten i anspråk. Eftersom vi säger nej till vapenexport till diktaturer – vilket av alternativen ska vi välja istället?

Det vet jag inte. Men den dag Piratpartiet tycker att Sveriges statsbudget är viktigare än Sveriges respekt för mänskliga rättigheter är sannerligen en tråkig dag.

Så gott som samtliga offentligt finansierade verksamheter anser jag vara underordnade de mänskliga rättigheterna, t.o.m. sådana saker som sjukvård. Detta håller nog de allra flesta egentligen med om – ta exemplet med sjukvård. För att ha en effektivare sjukvård som räddar fler liv, behövs mer pengar. Pengar kan staten få genom att syssla med knarkaffärer, eller prostitutionsverksamhet, eller beställningsmord. Ändå förespråkar ingen dessa verksamheter med resonemanget att ”vi kan tjäna massor av pengar på dem som kan finansiera vår sjukvård och annan välfärd”.

Likväl är det exakt samma resonemang som ligger bakom vapenexporten till diktaturer – just att ”vi kan tjäna massor av pengar på den som kan finansiera vår sjukvård och annan välfärd”. Vapenexporten till diktaturer liknar de andra verksamheterna i det att de kränker mänskliga rättigheter, naturligtvis mer eller mindre allvarligt.

Således: vi väljer alternativ (c), om det är nödvändigt. Jag känner till alldeles för litet om Sveriges försvarspolitiska situation för att bedöma förslagen (a) och (b), men intuitivt verkar de också felaktiga ur moralisk synvinkel…

@André Jernung: jag uppfattar det som att ditt förslag liknar mitt rätt mycket (även om ditt kanske inte har ett lika restriktivt mänskliga rättigheter och demokrati-kriterium…?), samt att det har ett mer allmänt resonemang kring sig angående neutralitet. Ditt inlägg låter vettigt, men jag är tyvärr inte så insatt i försvarspolitik att jag kan bedöma det särskilt väl.

@Stefan Löfstrand: tyvärr förstår jag inte riktigt din poäng, är den att svensk vapenindustri är oetisk och främst agerar för ekonomisk vinst utan några särskilda moraliska betänkligheter…? I så fall håller vi med varandra!

@Morgan Fallbrink: du har helt klart en viss poäng. Vapenexport till demokratier menar dock faktiskt är förenligt med mänskliga rättigheter; precis som det är acceptabelt ur människorättssynpunkt att en enskild människa försvarar sig med våld om så krävs då hen angrips, är det acceptabelt ur människorättssynpunkt att en demokratisk stat försvarar sig med våld om så krävs då staten angrips. Men då jag är pacifist är jag ändå kritisk till all vapenexport, personligen. Frågan är om Piratpartiet lämpar sig att driva en så pacifistisk linje… Kanske vi bör ta sådan här ställning: ”Piratpartiet tar inte ställning till huruvida Sverige ska exportera vapen eller ej, men om vapenexport ska ske, måste den dels enbart gå till demokratier som respekterar mänskliga rättigheter, dels måste den ske transparent.” Lite enkel utväg-artad formulering, javisst…

Calandrella skrev

Fantastiskt roligt att så många kommenterat! Tack, till er alla! :-) Här kommer svar:

@Martin Andersson: Vilken sketch åsyftar du? Jag är 16 år, så mina referensramar har ännu inte byggts ut så mycket… ;-)

Ja, kanske borde vi inte ha någon vapenexport alls. Dock tror jag inte situationen och Piratpartiet är moget för ett sådant krav, se Henriks realpolitiska inlägg. Men jag tänkte att vi i alla fall kan kräva att den inte går till människorättskränkande länder och att processen sker transparent; det påverkar inte Sveriges försvar lika mycket, samtidigt som något slags grundläggande människorättsligt perspektiv får råda. Vad gäller vapenexport till demokratier, menar jag att det faktiskt är förenligt med mänskliga rättigheter; precis som det är acceptabelt ur människorättssynpunkt att en enskild människa försvarar sig med våld om så krävs då hen angrips, är det acceptabelt ur människorättssynpunkt att en demokratisk stat försvarar sig med våld om så krävs då staten angrips. Men då jag är pacifist är jag personligen ändå kritisk.

@Henrik Brändén: jag anser snarare att saken är mycket enkel och ideologisk. (1) Sverige har beslutat
Saken är tyvärr mycket enkel och högst realpolitisk: (1) Sverige har beslutat att vi ska följa mänskliga rättigheter. (2) Vi vill försöka att inte hyckla och tycker därför inte om att bryta mot mänskliga rättigheter med resonemang om att ”det behövs”. (3) Det är fruktansvärt att utveckla vapnen på egen hand och sälja dem till diktaturer som mördar demokratiaktivister med dem. (4) Det blir mer moraliskt om man kan sälja dem till något demokratiskt land att dela utvecklingskostnaden med. (5) De finns det dock väldigt få av.

De realpolitiska alternativen är sålunda (a) lägg ner försvaret, (b) gå med i NATO och (c) acceptera att de vapen vi utvecklar till oss själva och inte säljer till någon annan tar en ordentlig tårtbit av statsbudgeten i anspråk. Eftersom vi säger nej till vapenexport till diktaturer – vilket av alternativen ska vi välja istället?

Det vet jag inte. Men den dag Piratpartiet tycker att Sveriges statsbudget är viktigare än Sveriges respekt för mänskliga rättigheter är sannerligen en tråkig dag.

Så gott som samtliga offentligt finansierade verksamheter anser jag vara underordnade de mänskliga rättigheterna, t.o.m. sådana saker som sjukvård. Detta håller nog de allra flesta egentligen med om – ta exemplet med sjukvård. För att ha en effektivare sjukvård som räddar fler liv, behövs mer pengar. Pengar kan staten få genom att syssla med knarkaffärer, eller prostitutionsverksamhet, eller beställningsmord. Ändå förespråkar ingen dessa verksamheter med resonemanget att ”vi kan tjäna massor av pengar på dem som kan finansiera vår sjukvård och annan välfärd”.

Likväl är det exakt samma resonemang som ligger bakom vapenexporten till diktaturer – just att ”vi kan tjäna massor av pengar på den som kan finansiera vår sjukvård och annan välfärd”. Vapenexporten till diktaturer liknar de andra verksamheterna i det att de kränker mänskliga rättigheter, naturligtvis mer eller mindre allvarligt.

Således: vi väljer alternativ (c), om det är nödvändigt. Jag känner till alldeles för litet om Sveriges försvarspolitiska situation för att bedöma förslagen (a) och (b), men intuitivt verkar de också felaktiga ur moralisk synvinkel…

@André Jernung: jag uppfattar det som att ditt förslag liknar mitt rätt mycket (även om ditt kanske inte har ett lika restriktivt mänskliga rättigheter och demokrati-kriterium…?), samt att det har ett mer allmänt resonemang kring sig angående neutralitet. Ditt inlägg låter vettigt, men jag är tyvärr inte så insatt i försvarspolitik att jag kan bedöma det särskilt väl.

@Stefan Löfstrand: tyvärr förstår jag inte riktigt din poäng, är den att svensk vapenindustri är oetisk och främst agerar för ekonomisk vinst utan några särskilda moraliska betänkligheter…? I så fall håller vi med varandra!

@Morgan Fallbrink: du har helt klart en viss poäng. Vapenexport till demokratier menar dock faktiskt är förenligt med mänskliga rättigheter; precis som det är acceptabelt ur människorättssynpunkt att en enskild människa försvarar sig med våld om så krävs då hen angrips, är det acceptabelt ur människorättssynpunkt att en demokratisk stat försvarar sig med våld om så krävs då staten angrips. Men då jag är pacifist är jag ändå kritisk till all vapenexport, personligen. Frågan är om Piratpartiet lämpar sig att driva en så pacifistisk linje… Kanske vi bör ta sådan här ställning: ”Piratpartiet tar inte ställning till huruvida Sverige ska exportera vapen eller ej, men om vapenexport ska ske, måste den dels enbart gå till demokratier som respekterar mänskliga rättigheter, dels måste den ske transparent.” Lite enkel utväg-artad formulering, javisst…

Nicholas Miles skrev

Henrik, jag är personligen inget fan av att Sverige skulle gå med i NATO, men vill vi inte lägga ner försvaret så vore det ett billigt pris att betala för att inte sälja vapen till diktaturer. Det är trots allt blodspengar vi talar om här. Om en svensk näringsidkare sålt skjutvapen till organiserad brottslighet skulle hen få fängelsestraff. Jag kan tycka att det är ganska rimligt att vi inte ställer lägre krav på staten än på dess medborgare.

Nicholas Miles skrev

Henrik, jag är personligen inget fan av att Sverige skulle gå med i NATO, men vill vi inte lägga ner försvaret så vore det ett billigt pris att betala för att inte sälja vapen till diktaturer. Det är trots allt blodspengar vi talar om här. Om en svensk näringsidkare sålt skjutvapen till organiserad brottslighet skulle hen få fängelsestraff. Jag kan tycka att det är ganska rimligt att vi inte ställer lägre krav på staten än på dess medborgare.

morr skrev

Men vi är ju med i FN? Måste man ha en armé för att vara med där? Kan vi inte räkna med stöd från övriga FN-länder om vi skulle bli attackerade?

morr skrev

Men vi är ju med i FN? Måste man ha en armé för att vara med där? Kan vi inte räkna med stöd från övriga FN-länder om vi skulle bli attackerade?

Calandrella skrev

@morr: Bra fråga. Jag kan tyvärr för lite om försvarspolitik för att besvara den… Men givet hur alla försvarspolitiker verkar eniga om att antingen a) Sverige ska ha ett eget fungerande försvar eller b) Sverige ska gå med i Nato lär FN-medlemskap nog inte räcka vid anfall. Enbart baserat på vad jag uppfattat från vad andra sagt, alltså.

Calandrella skrev

@morr: Bra fråga. Jag kan tyvärr för lite om försvarspolitik för att besvara den… Men givet hur alla försvarspolitiker verkar eniga om att antingen a) Sverige ska ha ett eget fungerande försvar eller b) Sverige ska gå med i Nato lär FN-medlemskap nog inte räcka vid anfall. Enbart baserat på vad jag uppfattat från vad andra sagt, alltså.

Lämna ett svar till Stoppa regeringens nya övervakning! Skriv under hos Avaaz! « Calandrellas blogg Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>