En dörr att stänga om sig och en egen nyckel

Ska Piratpartiet bry sig om bostadspolitik? Jag tror faktiskt det.

(1) Integritet är ett av våra kärnvärden. Och vad är viktigare för en ung människas integritet än möjligheten att ha en egen dörr att stänga om sig, som man själv kontrollerar nyckeln till? Att bygga bort bostadsbristen är således lätt att motivera utifrån våra grundläggande principiella värderingar.

(2) Bostadsbristen är en realitet för många människor. Räknar vi även de vuxna och äldre, som lider med sina barn och barnbarn, är ett stort antal människor berörda. Bostadsfrågan är därför ett utmärkt politikområde för att visa att våra grundvärderingar har bäring långt utanför datorernas och mobiltelefonernas värld.

Vad ska vi då tycka? Jag ser tre möjliga vägar, och kombinerar vi dem med varandra tror jag vi kan få en bostadspolitik som är både trovärdigare och vassare än alla andra partiers:

a) Bryt upp oligopolen! I botten på bostadsproblemet ligger naturligtvis att det är fruktansvärt dyrt att bygga bostäder. Till viss del beror det på att de svenska bostads- och byggmarknaderna domineras av ett fåtal oligopol, som är vana vid att kunna ta ut höga priser. En del av vår bostadspolitik bör därför vara att oligopolen måste brytas upp. Jag är övertygad om att det kommer att ha effekt. Men jag är rädd att det bara kommer att hjälpa till på marginalen. Jag tror det behövs betydligt radikalare förslag för att verkligen lösa bostadsproblemen.

b) Återinför subventioner och avskaffa samtidigt bruksvärdesprincipen:  Just eftersom bostadsbyggande är så dyrt gav staten länge (ungefär 1945-90) kraftiga subventioner till nybyggen av bostäder. Då byggdes den absoluta majoriteten av de bostäder vi har idag. Men de bostäder som byggts efter 1990 har inte fått några subventioner, vilket skapat våra stora skillnader mellan hyrorna i nyare och äldre bostäder.

Samtidigt har vi en lagstiftning, med syfte att skydda hyresgäster från ockerhyror: Privata hyresvärdar får inte ta ut hyror som ligger väsentligt över ”bruksvärdet”, vilket i de flesta fall betyder de hyror ”allmännyttan” (alltså de kommunala bostadsföretagen) tar ut i lika stora lägenheter i samma område. Detta gör det i stort sett omöjligt för en privat aktör att få ekonomi i att bygga nya hus i områden där kommunala bostadsföretag har äldre hus. Dessutom gör det hyrorna i äldre områden (som ofta ligger i och nära centrum) så låga, att de som en gång fått ett kontrakt där aldrig släpper dem, så det blir nästan omöjligt för nya människor att få förstahandskontrakt där. Istället har man fått ett system med byteshandel, och stora svarta pengar under bordet för attraktiva kontrakt.

Lite karikerat kan man säga att debattörer till höger tycker man ska lösa bostadsproblemet genom att ta bort den lag som begränsar hyrorna för privata hyresvärdar, och att debattörer till vänster tycker att man ska återinföra subventionerna av bostadsbyggandet.

Jag tror emellertid att det vore mycket klok politik att surra ihop de två förslagen till ett, odelbart förslag: Återinför ordentliga subventioner av bostadsbyggandet och avskaffa samtidigt dagens brukvärdessystem. Då skulle vi få nyproduktion till överkomliga priser, samtidigt som man rensade upp i dagens träsk av andra-, tredje- och sjundehandskontrakt och betalningar under bordet för attraktiva hyreskontrakt. Med återinförda subventioner på byggande minskar risken för de stora hyreshöjningar, som vänstern fruktar om vi tar bort regleringen. Och genom att ta bort regleringen undviks den stelbenthet och ineffektivitet, som många till höger fruktar skulle bli resultatet av att bara införa mer subventioner.

c) Skärp upp planeringen! Därtill måste vi kräva att kommuner och länsstyrelser gör sitt yttersta för att se till att det planeras för tillräckligt mycket bostäder och att kommuner blir bättre på att i förväg köpa in mark som kan bli strategiskt viktig för att kunna bygga nya bostadsområden.

Jag hoppas att en politik som kombinerar dessa tre ben, och där man surrar ihop förslagen om subventioner och avskaffandet av brukvärdessystemet till en odelbar enhet, skulle kunna tolereras som en ”kohandel” av både marknadsliberala och vänstersinnade partivänner. Jag är övertygad om att denna politik verkligen skulle lösa bostadsproblemen om den genomfördes. Och det skulle vara en bostadspolitik, som är mycket trovärdigare än de övriga partiernas.

Henrik Brändén
Finns på min blogg och Sagor från Livbåten

 

 

 

 

Kommentarer

Christoffer Willenfort skrev

Håller till vis del med dig här. ÄR dock tveksam till subventioneringar då om vi misslyckas med punkt a) endast skickar mer pengar till korrupta byggföretag.

Sen ang att skärpa upp planeringen. Så kan jag säga från egen erfarenhet att då måste vi göra ändringar i många lagar eftersom en anledning till att det tar tid är att planläggning tar mellan 3-oändlighet antal år. Detta pga kravn på information och medbestämmande tillsammans med rätten att överklaga. då jag satt i tekniska nämnden så hadde vi tex ett ärende som var äldre än mig (då 36 år gammal) som kunde bli värdigt för att den enda person som överklagat ärendet vid varje steg nu hadde dött av ålder. Detta visar hur en liten minoritet (i detta fallet 1 person) kan fördröja i saker i princip hur länge som helst. Därför måste vi titta på balansen mellan inflytande och tid om vi vill få mer fart på saker.

Henrik Brändén skrev

Christoffer: (1) Håller med om att det krävs en massa olika ändringar för att få en snabbare planprocess, och just därför har jag inte gett mig in på att analysera den delen i detalj. Det behöver man nog stöd från professionella och sakkunniga utredare för att komma i mål med. (2) Jag tror att en förutsättning för att vi ska få en bostadspolitik som är något mer än en serie fromma önskemål om en bättre värld är att både vi med vänsterbakgrund och partivänner med liberal bakgrund är beredda att döda varsin ”darling”. Du är tveksam till subventioner. Jag skulle egentligen vilja behålla brukvärdesprincipen. Tar vi inte varandra i handen i en kompromiss är jag rädd att vi kommer att sitta i evighet och blockera varandras lösningar, samtidigt som problemen bara växer och växer …

Victoria skrev

Jaaaa! Till förslaget b.

Jag tycker också att kommuner kan bli mycket bättre på att engagera sig i effektiviseringen av nuvarande bostäder. Varför är det t.ex. (bad jag vet) endast studentlägenheter som finns som korridorer? Jag ser framför mig väldigt läckra effektiv lösningar med lägenheter som delar kök, då effektiviserar vi ut användningen och kan få ner hyra/bostad. Då finns också ett stört trevligt kök där alla kan laga mat ”ordentligt” och äta i ett större sällskap istället för att varje lgh. Ska ha en kokvrå. Behöver givetvis skötas väl.

Patrik skrev

Subventioner är helt fel väg att gå. Om vi vill göra det billigare att bygga är det skatterna som ska sänkas.

Sen beror stor del av bristen på hyreslägenheter att diverse kommunala bolag pressar hyrorna med hjälp av skattepengar. Det är inget annat än en skattesubvention på rikas boende. Och bör upphöra snarast. Riktiga marknadshyror medför att det blir dyrare att bo centralt, och billigare att bo i utkanten av staden. Det medför också att lönsamheten på hyresrätter ökar och viljan att bygga blir därav större.

Lars Holmgren skrev

Jag blir så trött när man säger att någon annan ska betala, för det är precis vad subventioner är.
Bry istället upp oligopolen genom att harmonisera byggnormer med övriga Europa eller åtminstone inom Skandinavien.

Unika svenska regler och standard har gjort det svår eller ointressant för ickesvenska företag att etablera sig i Sverige.
Det är bara genom att tillåta marknadshyror och ökad konkurrens vi kan öka bostadsbyggandet och minska boendekostnaden.

Henrik Brändén skrev

Lars: Här verkar det inte vara någon ände på tilltron till den fria marknadens förmåga att lösa varje tänkbart problem!

En subvention betyder att någon annan betalar bara de gånger det är några och inte alla som får subventionen. Och så är det nu! Nu njuter många mycket låga bostadskostnader, därför att de hus de bor i byggdes under subventionstiden. Antingen genom att ha relativt låga hyror. Eller genom att ha eget hus, där mycket av byggkostnaden subventionerats av ränteavdragen under 60- och 70-talen.

Att införa marknadshyror rakt av innebär att den förmån många hyresgäster idag har av de subventioner som fanns fram till 90-talet förvandlas tillökade inkomster och förmögenheter för dem som äger hyresfastigheter. Dvs att alla våra föräldrar som var med och betalade för subventionerna kommer att upptäcka att huvuddelen av de pengarna till slut hamnade i fickan på fastighetsägare och villaägare, istället för att göra det möjligt för deras barnbarn att få en vettig bostad till en vettig kostnad!

Därför är jag övertygad om att det enda moraliskt acceptabla sättet att ta sig ur de problem bruksvärdessystemet skapat är att kombinera dess avskaffande med att man återför subventionerna av byggandet.

jeffer skrev

Bostadsfrågan är extremt viktigt och perfekt för piratpartiet.

De unga är dåligt behandlade av nuvarande politiska makthavare. Bostadsfrågan är precis som du säger akut för många unga, men också andra som bryr sig om de unga.

Jag tror att bostadspriserna kan sänkas kraftigt utan subventioner, genom fritt entreprenörskap, öppnare gränser, egenbyggande mm. Indirekta subventioner som sänkt skatt för byggverksamhet kanske är en möjlighet.

Möjligen beskatta obebyggda områden, så att personer som bara ”sitter på mark” vill göra sig av den till andra som eventuellt vill bygga. Priserna sjunker då till fördel för de som vill komma in på boendemarknaden.

Bostadspolitiken ska också vara en del av en allmän attack mot korruption, ineffektivitet och onödig byråkrati.

Här ”behöver man nog stöd från professionella och sakkunniga utredare” – helt riktigt, men också brett engagemang från vanliga människor.

Ett första steg är att se hur Sverige står i en internationell jämförelse, och om andra relevanta länder lyckats bättre än oss. Finns bevisbart överlägsna modeller för bostadspolitik ska vi naturligtvis kopiera :-) dem i tillämpliga delar.

Annars gillar jag också tanken att försöka förena den frihetliga vänstern med frihetliga liberalism. Ett mycket bra kreativt spänningsfält som kan förnya dagens cementerade politik.

Henrik Brändén skrev

Förtydligande: Huruvida stöd till (subvention av) bostadsbyggande rent tekniskt ska ha formen av lägre skatt eller ett riktat bidrag till vissa typer av byggande är för mig en oväsentlig fråga.

Henrik Brändén skrev

Patrik: Vad menar du med att kommunala bostadsbolag pressar hyror med skattepengar? Deras stora bestånd byggdes under subventionstiden, och de får som kommunala bolag inte ta ut vinst. Därav relativt låga hyror. Sedan försöker de väl ibland utjämna mellan områden, så de tar lite högre än kostnaderna motiverar i äldre billiga områden, för att kunna sänka lite i de nyare områdena. Det innebär naturligtvis problem för de privata företag som ska konkurrera utan att ha stora äldre områden. Men det kan knappast beskrivas som att använda skattepengar!

Uno Hansson skrev

Jaså, leder subventioner till mer byggande med lägre boendekostnader. Vid starten av det subventionerade miljonprogrammet i början på 1960-talet, så betalade vi 55 kr/mån i hyra för en omodern etta med stort kök i centrala Göteborg (ca trettiofemtedelen av disponibel inkomst). Då vi väntade barn så behövde vi flytta till ett mer anpassat boende. Det som då fanns var en subventionerad nybyggd trea på Hisingen, och då blev hyran plötsligt 460 kr/mån istället! Det som subventionerades var byggherrarnas miljonvinster! Minst tio av de första namnen i taxeringskalendern var vd:ar för byggföretagen under flera år!

Henrik Brändén skrev

Minns att många av de regler som bidrar till att dra upp kostnaderna för att bygga bostäder i Sverige jämfört med andra länder har med anpassning för funktionshindrade att göra. Det kan knappast vara en inkluderande politik som skapar lika möjligheter för alla att tumma på dem!

Uno Hansson skrev

Äntligen tycks utvecklingen av Internet mm. vara på väg att anamma Alvin Tofflers ide om att Adam Smiths arbetsdelning (via transaktions- och logistikkostnadskrävande företag och industrier) får successivt mer och mer konkurrens från prosumenter (producerande konsumenter). Där (över-) produktionsrisk före sälj, mer och mer ersätts med förbeställd uthyrning (med deponerad betalning eller Crowdfunding) av byggnader, anläggningar, utrustningar och saker. Hoppas bara att detta blir så omfattande innan den politiskt fascistinspirerade korporativismen (det nyuppväckta skråväsendet) sticker fram sitt fula förbudsbeslutstryne… så att det inte går att stoppa!
http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/luftmadrassimperium_7180571.svd
————
Enkelt exempel på hur det rimligtvis går att öka möjlighetsutrymmet genom ömsesidigt samverkande aktivering för att – drastiskt i förhållande till kostnaderna – minska bostadsbrist, ekologiska fotavtryck och arbetsgivarlöshet:
Några hundratals målmedvetna ”prosumenter” (producerande konsumenter) med långsiktig tidspreferens, samordnar via nätet stadgar mm. för att inköpa lämpliga jordbruksfastigheter (en eller flera närliggande) (för kanske ca 40 000/hushåll?) som finns nära en storstad och med flexibla kommunikationsmöjligheter. Samtidigt köper de gemensamt lämplig skogsfastighet (ca 20 000/hushåll?). Kanske dessutom något nerlagt tegelbruk, grustag osv… Vår, sommar, höst under ett eller par år så hyr de ut lägenheterna i stan, flyttar ut i skogen eller jordbruksfastigheten (där ekovillorna skall byggas om ett eller två år). De som flyttar till skogen samlar med vinschar in de under vintern fällda träden och sågar virket till husen (med logosol?) och flisar ris och toppar för kommande värmebehov och träfiberisolering. De bor kanske då i tält och kojor och försörjer sig på bär, vilt, grisar, höns mm. Under kommande vintertid så vinschas virket och flisen steg för steg ut till bilväg, tåg eller båt. På motsvarande sätt så bereds tomterna för byggnation med egenbyggd jordbearbetningsutrustning mm., kanske då via
http://opensourceecology.org/
osv… osv…
I och med att var och en jobbar för att så småningom bygga sina egna hus så undviks ju jobbskatter och moms under 8 månader under två år. Samtidigt som lägenheterna i stan hyrs ut och kostnaderna för mat och bostad under samma tid är försumbara. Pensionssparande kan kanske på något sätt samordnas… osv… osv…

Det som idag krävs är att kreativa innovatörer via media ges chans att öppet visa på vilka möjlighetsutrymmen som faktiskt finns. Det skulle kanske med videoinspelningar visa en myllrande mångfald av liknande exempel på You Tube. Allt bättre och mer genomtänkta videofilmer bör kanske kunna finansieras via Kickstarter om tillräckligt intresse uppstår. Kanske SVT sen skulle vilja visa tv-serier i typ med ”Hem till gården” om vilka framtida möjlighetsutrymmen som rimligen finns, genom att företagsamma prosumenter tar gemensamma, bibehållbara och långsiktiga intiativ.

Viktualiebrodern skrev

Subventioner till bostadsbyggande är lite minerad mark, eftersom

a) kostnaderna, som Henrik är inne på, skjutit i höjden inte minst på grund av alla bivillkor om handikappanpassning, energihushållning etc.

b) migrationsströmmarna bidragit till ett starkt efterfrågetryck på bostäder.

c) arbetstillfällena har koncentrerats. Det rivs fortfarande bostadshus i Sverige på platser där det inte finns några arbeten.

Ju fler saker man hårdvirar/hårdkopplar, desto svårare får man sedan att lösa andra problem.

Jag menar att PP:s viktigaste bidrag i bostadsfrågan vore att peka på behovet av bättre datakommunikation på avfolkningsorter med tomma bostäder. Så att de kan återbefolkas och lätta på trycket där det nu finns stor brist.

Vidare skulle jag också vilja se en utlokalisering av regering och riksdag från Stockholm till just avvecklingsorter. En fullt ut fungerande distansarbetsriksdag!

Att behöva börja diskutera normavveckling och invandring känns inte så lockande…

David Bergkvist skrev

Jag håller helt med om att det är viktigt för integriteten med en egen bostad. Men hur bostäder ska byggas är en typisk höger-vänster-fråga, som ett höger-vänster-neutralt parti aldrig kan enas internt om.

Patrik skrev

Henrik, förstår jag dig rätt om du säger att vi ska subventionera i dag för att inte subventionerna som i hade tidigare ska ge för stora fördelar till de som byggde på den tiden?

Alltså, politiken var felaktig förr i tiden, och vi åtgärdar det nu genom att fortsätta med samma felaktiga politik?

Nej. Subventioner måste upphöra. Så är det bara. Vi kan möjliggöra fler byggen på betydligt effektivare sätt. Som inte innebär att någon annan (alla utom byggbolagen) betalar en del av utgifterna.

christoffer willenfort skrev

Henrik JAg förstår din tanke men En sak måste man hamed i grunden då man tittar på bostäder. Och det är att det ären marknad med TYDLIG begränsad tillgång. (för attraktiva bostäder) Detta beroende på placering.

Om vi ignorerar det faktumet så komemr vi tänka fel.

Därför har jag en tanke som borde hantera problemet med avskaffande av bruksvärdes systmet samtidigt som den löser ett annat problem (Dålig förutsägbarhet i lagen.)

Vi gör helt enkelt så att vi ändrar den fula ankungen som är dagens bostadsbeskattning (elelr vad den nu kallas denna månaden) till ett system där den baseras på försäljningspris uppräknat med inflationen. Detta gör att eventuella värdeökningar på bostäder på populära områden kommer att till viss del ätas upp av skatten. medans kostnaderna på bostäder i mindre attraktiva områden får sänkta kostnader. Systemet som sådant kommer att vara självreglerande och komemr att förhindra enorma förflyttningar av kapital. Samtidigt så blir det mer förutsägbart för alla som vill äga egen bostad då man inte längre blir utlämnad till skatteverkets godtycke.

Nicholas Miles skrev

Jag är personligen negativ till att låta staten subventionera saker hit och dit. Vill vi kunna skapa trovärdighet som mittenparti, vilket är vad vi borde sikta på, måste vi emellertid hitta goda kompromisser mellan liberaler och socialister, och det här förslaget är ett utmärkt exempel på en sådan kompromiss.

Jag förstår att det är många som kommer vara skeptiska till ”övertro” på marknaden eller att man ”tar andras pengar,” men vill vi ha susningen av en chans i regeringsförhandlingarna efter ett riksdagsinträde (för att inte nämna själva riksdagsvalet!) måste vi börja hitta kompromisser.

Innan breddningsarbetet började använde vi en likgiltighetsprincip, där vi inte tog ställning i nya frågor överhuvudtaget, men det har ju uppenbarligen inte gått hem hos väljarna. Vi måste därför hitta en ny lösning. Hittills har vi vant oss vid kompromisser som består av att ena sidan avstår från sina ståndpunkter i utbyte mot att andra sidan avstår från sina. Det är nu hög tid vi istället lär oss att tolerera motståndarsidans ståndpunkter i utbyte mot att de tolererar våra.

Thomas Gunnarson skrev

Uno Hanssons tankar är helt underbara..
Låt oss fundera på vad som kan stå ivägen för dem…
Skatterna? Byråkratin?
Subventioner av olika slag??

Jerker Montelius skrev

Jag är också skeptisk till subventioner på bostadsbyggande som så många av kommentarerna här.

Jag vill dock lyfta samma sak som Viktualiebrodern.
Bostadsbris är i stort sätt ett storstadsfenomen i Sverige. Det rivs fortfarande bostäder på mindre orter. Mycket skulle kunna åtgärdas med en bättre kommunikationspolitik och mycket skulle kunna vinnas på att kunna utnyttja billig säker och avlyssningsfri datorkommunikation.

Gustav skrev

Är mycket glad över att Henrik har skrivit denna breddnings-artikeln. Bostadsbristen är ett reellt problem för oss unga idag. Själv motionerade jag en stor skrivelse med förslag på bostadspolitik piratpartiet bör driva, https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36529 .

Vårmötet uttryckte att bostadspolitik är viktigt och att det måste fortsätta att diskuteras. Med en bred och förutsättningslös diskussion om ungas boendesituation tror jag att vi redan till hösten kan börja ta de första stegen till en bostadspolitik.

Lord Metroid skrev

Med erfarenhet i distributionsbranschen av byggmaterial kan jag vittna om att marginalerna är hutlösa, minst 50% vid varje etapp i distributionskedjan. Det är inte konstigt att material blir dyrt till slutkund.

Sedan så beskattar vi arbete och inte produktion i Sverige vilket betyder att leja hantverkar också blir ohållbart dyrt då det mycket mer än majoriteten av går till skatt.

Nicholas Miles skrev

Jag tror det är att förenkla problemet om man tror att det bara handlar om att folk måste pendla eller använda nätet mer. Mycket av bostadsbristen finns i studentstäder (I Uppsala har folk fått bo i tält början på terminen) och det är knappast rimligt att förvänta sig att studenter slänger ut en extra tusenlapp i månaden på tågkort, och man kan ju inte räkna med att alla skall plugga på distans.

Dessutom är det inte gratis att bygga ut kollektivtrafiken för att hantera fler pendlare. Då kan vi lika gärna subventionera bostadsbyggande istället.

Rolf skrev

Något som måste stoppas är hyresvärdanas (kommunala som privata) uttag av vinst ur hyresbolagen. Det är inte rimligt att ett bolag som år efter år höjer hyran ”för att ha råd med service och framtida renoveringar” samtidigt tar ut vinst, för att senare, när renoveringarna behövs, chockhöja hyrorna.

Rolf skrev

I dagsläget blir fler och fler av våra arbeten platsoberoende. Jag skulle t ex kunna sköta mitt jobb hemifrån, men måste trots detta varje dag åka tåg en timme, sitta i ett trälhav åtta timmar och knappa på en dator för att sedan åka tåg en timme åt andra hållet.

Hemmaarbete av denna typ bör främjas, då det dessutom kan ge andra vinster (mindre behov av barnomsorg i form av efter-skolan-verksamhet, t ex).

Calandrella skrev

Hmmm… Bostadsfrågan är sannerligen en samhälleligt viktig sådan, och en där väljarna vill ha svar. Men jag är – bortsett från detta inlägg – helt oinsatt i frågan. Visst kan det ha viss bäring på pirata principer, men bara svårigheterna att enas i detta kommentarsfält gör mig tveksam…

Uno Hanssons idé är mycket intressant. Där kopplar vi det iaf till deltagarkultur a la Internet. Men vi kan knappast som parti driva att bostadsfrågan i stort ska lösas på det sättet.

Kommunikationsmöjligheter är mycket viktiga vad gäller boende, visst, och en hel del skulle sparas på mer hem-/distansarbete. Men det räcker nog knappast som enda lösning.

En riktigt viktig fråga är hur den akuta hemlösheten ska hjälpas åt. *Där* finns sannerligen den pirata kopplingen. Filar på ett sådant inlägg.

JL skrev

Allt markägande är ett monopoliserande av en del av landets naturresurser.

Det bästa sättet att stimulera byggnation av bostäder är att införa skatt på detta monopol= landskatt. Intäkterna används av staten för att kvitta ned skatter på inkomst och företagande. Att spekulera på mark blir via detta dyrt medan priset på arbete och företagande sänks.

Markpriserna kommer att sjunka i hela landet i kombination med ökade arbetstillfällen och fler företag!

I dokumentären Real Estate 4 Ransom presenteras ett närmast färdigt paket som lösning på topic – http://vimeo.com/38500767. Se den!!!

Thomas Gunnarson skrev

JL:
Man lånar på fastighetens värdering.
Faller fastighetens värde (sjunkande markvärde) så blir investeringar omöjliga och eventuella lån dras in…
Men helt rätt så sker just nu en stor förändring av landets markägarstrukrur, utöver vad som sker i tätorterna.
Skogens ägande koncentreras till allt färre ägare och dessa nya ägare är landets politiskt starkaste…
Hur stoppa denna moderna variant av baggböleri?

Lämna ett svar till Calandrella Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>