Grunden för piratpartiets jobbpolitik är kunskapssamhället

datarbete liten xchng 525433_29598145 notify emej

Jag har märkt att nu när Piratpartiet ska bredda sin politik inför nästa val då dyker följande citat upp i kommentarsfältet till ”En jobbpolitik för Piratpartiet”: ”I valrörelsen 2014 måste vi kunna svara på vad vi vill göra NU för att få fart på tillväxt och jobb”. De här citaten ger mig hicka och något som gör att jag ifrågasätter Piratpartiets existensberättigande. Jag ska försöka förklara varför tillväxt inte kan vara ett mål i sig.

Det första de som förespråkar tillväxt som samhällsmål måste fråga sig är vad begreppet innefattar, vanligtvis menar man BNP. Tillväxt mätt i BNP är ett volymmått på den aktivitet vi har valt att mäta med pengar. Tillväxt mäter t.ex. inte fotosyntes, om jag städar hemma, biologisk mångfald, om jag jobbar ideellt, utövar min hobby, hjälper en vän eller antalet fiskar i ett hav.

Den mäter inte heller den politiska aktiviteten i samhället eller hur kunniga vi är. Det den mäter är den aktivitet som innefattas av en bytesmarknad av varor och tjänster som utförs och registreras av skatteverket. När RUT-avdraget infördes och fler toaletter nu torkas på grund av detta så innefattar även BNP också dessa rengjorda toaletter. Det har inte skapats några jobb i det här fallet utan toaletterna blir endast rengjorda av någon annan, alliansen slår sig dock för bröstet och säger att de skapar jobb. Min önskan är att piratpartiet inte skulle slå sig för bröstet för att ha uppnått ett sådant resultat.

Om nu tillväxt är det som jag menar ovan så måste vi också reda ut orsak och verkan. Hur kommer det sig att vi har haft tillväxt de senaste 200 åren? Är det för att vi har velat ha tillväxt eller är det för att vi har velat ha bättre liv? Jag argumenterar för att det är bättre liv som lett till att BNP, volymmåttet av varor och tjänster, har ökat. Tillväxten har dessutom ökat exponentiellt! (En sak som är värt att tillägga är att om tillväxten är 0% kommer vi fortfarande producera lika mycket varor och tjänster som vi gjorde förra året. I Japan har de haft ”nerväxt” de senaste 20 åren om man mäter i dollar.)

Så frågan som vi borde diskutera är inte om vi ska ha tillväxt eller inte utan hur vi får bättre liv. Vår strävan efter bättre liv har lett till ökad tillväxt. Det är därför jag varit så glad över att ha uppfattat att piratpartiet har kunskapssamhället som ett mål. Det tycker jag är ett mycket vettigt mål.

Min önskan vore att istället för att jobba mer för att producera mer, för att konsumera mer, för att jobba mer i allt snabbare takt, istället ta ut vår ökade produktionsförmåga i ledig tid och ökad kunskap. Det vore rimligt att vi nu med avancerad teknik, maskiner och kunskap BORDE vara så pass effektiva att vi kan låta den här tekniken göra jobben åt oss. Varför är det inte så? Varför måste vi jobba mer? Varför ska utbrändhet finnas som en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning i Sverige 2012? Varför lägger regeringen förslag på att vi ska jobba tills vi är 75 när vi samtidigt har en hög ungdomsarbetslöshet?

Det finns ingen anledning att uppfinna jobb bara för jobbandets skull. Under 1900-talet har ett politiskt krav bland annat varit att vi inte ska jobba mer än 40 timmar per vecka. Varför har kraven på minskad arbetstid försvunnit? Mitt svar på den frågan är att det är privata institutioner som har incitament för att vi ska jobba mer åt dem, ett exempel är den finansiella sektorn som tjänar på att vi tar lån av dem och på att vi jobbar, deras utbud på billiga krediter leder till stigande huspriser och gör att medborgare fastnar i ekorrhjulet. Ett annat exempel är att vi måste lägga ner mer och mer tid på att arbeta för att finansiera det bilindustriella komplexet, våra förflyttningar mellan sovplats, fritidsplats och jobb äter upp våra pengar och fritid, en smartare mer decentraliserad samhällsplanering kan minska behovet av jobb och automobilitet och ge ökad fri tid. Vårt arbete ska med andra ord investeras på ett smart sätt för att uppnå kunskapssamhället.

Skulle vi betala av alla skulder skulle vi inte behöva jobba lika mycket eftersom vi slipper räntebetalningarna. I Sverige är vi ett av de mest jämställda länderna om vi tittar på inkomst från utfört arbete men bilden blir en helt annan om vi tittar på löneutvecklingen när vi räknar med inkomst av kapital, som är helt annorlunda. Idag ökar ojämlikheten (GINI koefficienten) i Sverige mest av alla andra jämförbara länder vilket beror på att det är ett fåtal som tjänar pengar på placerat kapital. Dessutom har vi en alldeles för stor finansiell sektor som inte för någon reell produktion. Dess syfte är att allokera kapital åt samhället. Jag anser att förutom att denna sektorn är för stor så har den misslyckats gruvligt.

Om piratpartiet ska vara ett seriöst parti måste de också ha något annat samhällsmål än tillväxt. Jag anser att frihet är att själva kunna göra demokratiskt förankrade investeringar för framtiden istället för att överlåta det åt fondförvaltare med tillväxt som enda mål. Exponentiell tillväxt är som cancer, omöjlig och inte önskvärd.

Om Piratpartiet vill ha tillväxt och jobb som mål, vilka är de då de tjänar? Hur rimmar det med Piratpartiets påståenden om att film och musikindustrin inte förtjänar att få sina pengar?

  • Jag anser att Piratpartiet ska ha bättre liv som mål och en del i att uppnå bättre liv är att utveckla kunskapssamhället. Om mer kunskap bland medborgare leder till mer tillväxt eller nerväxt spelar ingen roll.
  • Jag anser att piratpartiet ska inte mäta samhällets framgång i omsättning av varor och tjänster utan piratpartiet måste mäta framgång i t.ex. minskad stress, ökad kunskap och tillgänglighet till kulturella aktiviteter på internet eller i samhället.
  • En väg att gå för att nå kunskapssamhället är att arbetstiden måste sänkas, vi måste få mer fri tid som vi kan använda för att inhämta kunskap, vi måste få mer fri tid som vi kan använda åt ett politiskt engagemang och på så sätt stärka demokratin. Under 1900-talet har arbetare krävt kortare arbetsdagar och mer fritid. Ett sådant mål skapar mer lustfyllda liv istället för pliktfyllda liv som vi har idag när vi när bostadsbubblan knutit medborgarna till sig. Kunskapsinhämtning och forskning inhämtas bäst under lustfyllda former. Om arbetet som måste utföras inte räcker till alla så ska delas mellan medborgare genom sänkt arbetstid istället för att skapa onödiga och skadliga nya jobb.
  • Jag anser att Piratpartiets politik om det fria kunskapssamhället går i linje med att maskiner, teknik, datorer och kunskap, inkomst av kapital, ska komma alla till del och arbeta åt oss medborgare. För att detta ska bli möjligt ska inte skattesubventioneringen av mänskligt arbete bara ske; inom hushållsnära tjänster (RUT), inom byggsektorn (ROT), inom ”reparationssektorn” (på förslag: REP), inom restaurangsektorn (sänkt moms), inom finanssektorn (ränteavdrag på huslån i deklarationen), utan skattesubventioneringen ska innefatta allt mänskligt arbete som bidrar till kunskapssamhället. Skatteplaneringen är gammalmodig och måste göras om när vi idag har uppnått en materiellt hög standard. För att kunskap, mekanisering och robotisering ska gynna samhället som helhet och inte bara några få så ska förslagsvis en omsättningsskatt eller produktionsskatt införas så att vi inte bestraffar mänskligt arbete i verksamheter som kräver hög personaltäthet. Detta eftersom dessa verksamheter är något vi värdesätter högre än materiell konsumtion, det handlar om skola, sjukvård, äldreomsorg och socialomsorg, det ska också vara lätt att bedriva kulturella aktiviteter som teatrar, orkestrar, musik- och filmproduktion. Piratpartiets skatteplaneringen bör också gynna tillverkning av produkter som håller länge, har hög kvalité och som är lätta att reparera.

Erik Johansson

Nås på mail: erikjohansson84@hotmail.com

Kommentarer

Mikke Svensson skrev

Hej Erik!

Jag håller med dej i vad du säger. Dock måste man förstå att människor i gemen inte förstår vad du pratar om utan likt en fårskock tror och följer de etablerade politikernas floskler.
För att nå de mål du listar upp här ovan så måste vi börja spelet på motståndarens vilkor för att dra över spelet till våra regler så att säga.
Alltså bör man kunna ”översätta” ditt resonemang i termer som ”tillväxt” och ”välfärd” annars framstår vår politik som flummig och oseriös.
/ Mvh Mikke Kalmar

Mikke Svensson skrev

Hej Erik!

Jag håller med dej i vad du säger. Dock måste man förstå att människor i gemen inte förstår vad du pratar om utan likt en fårskock tror och följer de etablerade politikernas floskler.
För att nå de mål du listar upp här ovan så måste vi börja spelet på motståndarens vilkor för att dra över spelet till våra regler så att säga.
Alltså bör man kunna ”översätta” ditt resonemang i termer som ”tillväxt” och ”välfärd” annars framstår vår politik som flummig och oseriös.
/ Mvh Mikke Kalmar

Anna Troberg skrev

Erik: ”Hur rimmar det med Piratpartiets påståenden om att film och musikindustrin inte förtjänar att få sina pengar?”

Nja, de får tjäna pengar om de vill, bara inte genom att montera ner alla andras mänskliga rättigheter. ;-)

Mikke: Jag tror att man ska passa sig för att kalla folk för en ”fårskock” för att de inte hunnit sätta sig in i saker. Det är faktiskt vårt ansvar att få dem intresserade av att lyssna på oss och det tror jag inte att de blir om man utgår från att de är korkade.

Anna Troberg skrev

Erik: ”Hur rimmar det med Piratpartiets påståenden om att film och musikindustrin inte förtjänar att få sina pengar?”

Nja, de får tjäna pengar om de vill, bara inte genom att montera ner alla andras mänskliga rättigheter. ;-)

Mikke: Jag tror att man ska passa sig för att kalla folk för en ”fårskock” för att de inte hunnit sätta sig in i saker. Det är faktiskt vårt ansvar att få dem intresserade av att lyssna på oss och det tror jag inte att de blir om man utgår från att de är korkade.

Mikke Svensson skrev

Anna, du är mer diplomatisk än vad jag är ;) . Du läser in för mycket i det jag skriver. Tror inte folk är korkade. Jag tror folk inte har ork att sätta sej in i politik om det inte är förklarat på ett enkelt eller igenkännande sätt.

Mikke Svensson skrev

Anna, du är mer diplomatisk än vad jag är ;) . Du läser in för mycket i det jag skriver. Tror inte folk är korkade. Jag tror folk inte har ork att sätta sej in i politik om det inte är förklarat på ett enkelt eller igenkännande sätt.

steelneck skrev

Om vi säger så här, Miljöpartiet har lånat rätt friskt från PPs tankegods och i vissa fall tom. partiprogram. När det gäller denna fråga kan det nog vara en god idé att låta idéerna flöda i den andra riktningen också. Birger Schlaug har skrivit en hel del på sin blogg om detta ämne, han har ju rört sig kring frågorna i över 30 år. Han har smmanställt en serie bloggposter på en egen sida, Från tillväxt till utveckling, som kan tjäna som en primer i ämnet:

http://utveckling-utan-tillvaxt.blogspot.se/

Den här bloggposten visar också på hur de gröna står rätt nära PP i frågor om integritet och övervakning, med ett exempel från 1990 och protesterna mot folkräkningen. Den bloggposten visar med all önskvärd tydlighet på det som kallas grodkokning, de små stegens tyranneri:

http://schlaug.blogspot.se/2012/03/de-sma-stegens-tyranni-med-hjalp-av-det.html

steelneck skrev

Om vi säger så här, Miljöpartiet har lånat rätt friskt från PPs tankegods och i vissa fall tom. partiprogram. När det gäller denna fråga kan det nog vara en god idé att låta idéerna flöda i den andra riktningen också. Birger Schlaug har skrivit en hel del på sin blogg om detta ämne, han har ju rört sig kring frågorna i över 30 år. Han har smmanställt en serie bloggposter på en egen sida, Från tillväxt till utveckling, som kan tjäna som en primer i ämnet:

http://utveckling-utan-tillvaxt.blogspot.se/

Den här bloggposten visar också på hur de gröna står rätt nära PP i frågor om integritet och övervakning, med ett exempel från 1990 och protesterna mot folkräkningen. Den bloggposten visar med all önskvärd tydlighet på det som kallas grodkokning, de små stegens tyranneri:

http://schlaug.blogspot.se/2012/03/de-sma-stegens-tyranni-med-hjalp-av-det.html

Erik Johansson skrev

Hej Mikke!

Roligt att höra att du håller med mig! Jag skulle dock vilja invända mot att vi måste spela spelet på motståndarnas villkor. Makt är att sprida och få förankring av en välformulerad idé eller värdering, i det här fallet om kunskapssamhället. Det var tillexempel inte piratpartiets prat om tillväxt och jobb som gör att vi idag har mandat i europaparlamentet.

Sen är det inget eftersträvansvärt att få sitta i riksdagen och detaljstyra. Om vi dessutom ska börja prata som de andra partierna så är vi på deras planhalva i debatten, där är det deras logik som styr och då är vi helt chanslösa.

Vi måste vara ett idéparti och inte ett tillväxtparti. Det är nämligen spridning av idéer och logiska resonemang som är reell makt och för att argumentera logiskt kan vi inte börja med att livets mening är värde är att alla ska jobba tills de blir 75 för att vi ska ha tillväxt. Eller för den delen att invandringen är roten till dagens problem.

Om man frågar ”varför tillväxt” tillräckligt många gånger får man vanligtvis inga svar från politiker (inga svar från politiker) men sanningen är att ekonomin troligtvis kraschar utan tillväxt eftersom alla idag är skuldsatta upp över öronen. De enda som tjänar på att vi är skuldsatta… ja vilka är de?

Hej Anna!

Det var kanske klumpigt formulerat. Det är klart de ska få tjäna pengar som du påpekar. Sen kan man diskutera om de alltid gjort sig förtjänta av alla de pengar som de drar in, speciellt då vi kulturkonsumenter också som du säger betalar med sämre mänskliga rättigheter.

Vänliga hälsningar
Erik

Erik Johansson skrev

Hej Mikke!

Roligt att höra att du håller med mig! Jag skulle dock vilja invända mot att vi måste spela spelet på motståndarnas villkor. Makt är att sprida och få förankring av en välformulerad idé eller värdering, i det här fallet om kunskapssamhället. Det var tillexempel inte piratpartiets prat om tillväxt och jobb som gör att vi idag har mandat i europaparlamentet.

Sen är det inget eftersträvansvärt att få sitta i riksdagen och detaljstyra. Om vi dessutom ska börja prata som de andra partierna så är vi på deras planhalva i debatten, där är det deras logik som styr och då är vi helt chanslösa.

Vi måste vara ett idéparti och inte ett tillväxtparti. Det är nämligen spridning av idéer och logiska resonemang som är reell makt och för att argumentera logiskt kan vi inte börja med att livets mening är värde är att alla ska jobba tills de blir 75 för att vi ska ha tillväxt. Eller för den delen att invandringen är roten till dagens problem.

Om man frågar ”varför tillväxt” tillräckligt många gånger får man vanligtvis inga svar från politiker (inga svar från politiker) men sanningen är att ekonomin troligtvis kraschar utan tillväxt eftersom alla idag är skuldsatta upp över öronen. De enda som tjänar på att vi är skuldsatta… ja vilka är de?

Hej Anna!

Det var kanske klumpigt formulerat. Det är klart de ska få tjäna pengar som du påpekar. Sen kan man diskutera om de alltid gjort sig förtjänta av alla de pengar som de drar in, speciellt då vi kulturkonsumenter också som du säger betalar med sämre mänskliga rättigheter.

Vänliga hälsningar
Erik

No1 skrev

Detta var det bästa jag läst här på länge. Håller helt med. Tycker även att tillväxtbegreppet rimmar dåligt med vad ”pirater” på internet bryr sig om. Hur mäter man exempelvis det Wikipedia sysslar med i tillväxt? Jorden har begränsade resurser och i takt med att produktiviteten ökar så går det inte pressa ur mer tillväxt ur humankapitalet heller. Det ser vi i sjukvården. Det blir även bara en massa ”låtsas-jobb” tillslut som att städa varandras lägenheter, eller telefonförsäljning. Tillväxttkravet bygger i grunden på att pengarna skapas genom skuld.

Såg pratiledardebatten igår och konstaterar att vi inte har någon sida som står för verklig förändring. Det handlar om procentsatser som skruvas på lite här och var. Mycket floskler. Detta är väl för att den stora massan är så fastlåsta i systemet med hus, lån, jobb, trygghet att det inte törs tro på något bättre.

No1 skrev

Detta var det bästa jag läst här på länge. Håller helt med. Tycker även att tillväxtbegreppet rimmar dåligt med vad ”pirater” på internet bryr sig om. Hur mäter man exempelvis det Wikipedia sysslar med i tillväxt? Jorden har begränsade resurser och i takt med att produktiviteten ökar så går det inte pressa ur mer tillväxt ur humankapitalet heller. Det ser vi i sjukvården. Det blir även bara en massa ”låtsas-jobb” tillslut som att städa varandras lägenheter, eller telefonförsäljning. Tillväxttkravet bygger i grunden på att pengarna skapas genom skuld.

Såg pratiledardebatten igår och konstaterar att vi inte har någon sida som står för verklig förändring. Det handlar om procentsatser som skruvas på lite här och var. Mycket floskler. Detta är väl för att den stora massan är så fastlåsta i systemet med hus, lån, jobb, trygghet att det inte törs tro på något bättre.

No1 skrev

Några andra idéer jag har. Blandat det bästa från höger och vänster:

– Extrem förenkling av LAS. Framtiden bygger på en flexibel arbetsmarknad där man snabbt måste kunna anställa/avskeda folk vid behov och efter resultat. Detta sker redan idag men via bemanningsföretag. Vi slipper dessa utnyttjande verksamheter då.
– Detta vägs upp med någon form att grundtrygghet (medborgarlön, basinkomst eller liknande. Detta gör att man inte behöver förlita sig på LAS och trygga anställningsregler. Stressen för den enskilde minskar och makten ligger inte hos arbetsgivare. Här kan kan även slå ihop alla system frösäkringskassa, socialbridrag, studiestöd, a-kassa osv.
– Detta gör att arbetsgivare måste ”locka” till sig arbetskraft med goda villkor istället. Och med framväxt av nya företagsformer så kan vi kanske se en demokratisering av arbetsplatser. Där vinster går till de anställda och produktivitet tas ut i högre lön, kortare arbetsdag.
– Inkomstskatten måste bort. Dels för att det är dumt att beskatta arbete och självförsörjande och dels för att arbetsmarknaden blir mer internationell. Med nya valutor, mikrobetalningar m.m. så krävs ett sjukt stort och byråkratiskt system för att kontrollera detta. Det är bättre att beskatta reella värden som mark, naturresurser, ägande, utsläpp, konsumtion.
– Penningreform. Helt avgörande för att komma tillrätta med ”tillväxtproblematiken”. Vi måste frigöra oss från banker. De har inte längre någon självklar funktion i samhället.
– Arbetstidsförkortning av samma skäl som du skriver. Modernt och rättvist.
– Direktdemokratisering av det politiska systemet. Vi har tekniken för detta idag.

No1 skrev

Några andra idéer jag har. Blandat det bästa från höger och vänster:

– Extrem förenkling av LAS. Framtiden bygger på en flexibel arbetsmarknad där man snabbt måste kunna anställa/avskeda folk vid behov och efter resultat. Detta sker redan idag men via bemanningsföretag. Vi slipper dessa utnyttjande verksamheter då.
– Detta vägs upp med någon form att grundtrygghet (medborgarlön, basinkomst eller liknande. Detta gör att man inte behöver förlita sig på LAS och trygga anställningsregler. Stressen för den enskilde minskar och makten ligger inte hos arbetsgivare. Här kan kan även slå ihop alla system frösäkringskassa, socialbridrag, studiestöd, a-kassa osv.
– Detta gör att arbetsgivare måste ”locka” till sig arbetskraft med goda villkor istället. Och med framväxt av nya företagsformer så kan vi kanske se en demokratisering av arbetsplatser. Där vinster går till de anställda och produktivitet tas ut i högre lön, kortare arbetsdag.
– Inkomstskatten måste bort. Dels för att det är dumt att beskatta arbete och självförsörjande och dels för att arbetsmarknaden blir mer internationell. Med nya valutor, mikrobetalningar m.m. så krävs ett sjukt stort och byråkratiskt system för att kontrollera detta. Det är bättre att beskatta reella värden som mark, naturresurser, ägande, utsläpp, konsumtion.
– Penningreform. Helt avgörande för att komma tillrätta med ”tillväxtproblematiken”. Vi måste frigöra oss från banker. De har inte längre någon självklar funktion i samhället.
– Arbetstidsförkortning av samma skäl som du skriver. Modernt och rättvist.
– Direktdemokratisering av det politiska systemet. Vi har tekniken för detta idag.

Lord Metroid skrev

Väldigt bra talat, precis i den linje som jag önskar piratpartiet adopterar. Jag tänker lägga ett antal motioner till partiprogrammet inför nästa möte som behandlar just de här frågorna.

Lord Metroid skrev

Väldigt bra talat, precis i den linje som jag önskar piratpartiet adopterar. Jag tänker lägga ett antal motioner till partiprogrammet inför nästa möte som behandlar just de här frågorna.

Rick skrev

Bra post Erik!

Industri/ekonomi samhället bygger på Gutenbergs boktryckarar revolution.

Kunskapssamhället bygger utöver Gutenberg på interaktivtetens revolution, den fjärde kunskaps explosionen i människans historia. Efter talet, skriften, boktryckar och nu Internet/interaktvitet.

Framtiden är kunskapssamhället och tillhör de interaktiva och kunskapstörstiga piraterna!

PS. Infon är inspirerad av ”Nätokraterna” av A. Bard och J. Söderqvist.

Rick skrev

Bra post Erik!

Industri/ekonomi samhället bygger på Gutenbergs boktryckarar revolution.

Kunskapssamhället bygger utöver Gutenberg på interaktivtetens revolution, den fjärde kunskaps explosionen i människans historia. Efter talet, skriften, boktryckar och nu Internet/interaktvitet.

Framtiden är kunskapssamhället och tillhör de interaktiva och kunskapstörstiga piraterna!

PS. Infon är inspirerad av ”Nätokraterna” av A. Bard och J. Söderqvist.

Nicholas Miles skrev

Inte för att vara den som är den, men Piratpartiet har redan nu problem med en gratisätarstämpel. Är sänkt arbetstid utan motsvarande lönesänkning verkligen det smidigaste sättet att hantera en sådan situation?

Vill vi öka folks tillgång till fritid är nog en bättre idé att utöka möjligheterna till att arbeta deltid. Om man till exempel sänkte arbetsgivaravgiften skulle företag kunna anställa många människor på deltid istället för några få på heltid. Det skulle både skapa utrymme för mer fritid och fungera som ett sätt att minska arbetslösheten.

Nicholas Miles skrev

Inte för att vara den som är den, men Piratpartiet har redan nu problem med en gratisätarstämpel. Är sänkt arbetstid utan motsvarande lönesänkning verkligen det smidigaste sättet att hantera en sådan situation?

Vill vi öka folks tillgång till fritid är nog en bättre idé att utöka möjligheterna till att arbeta deltid. Om man till exempel sänkte arbetsgivaravgiften skulle företag kunna anställa många människor på deltid istället för några få på heltid. Det skulle både skapa utrymme för mer fritid och fungera som ett sätt att minska arbetslösheten.

Erik Johansson skrev

Hej steelneck!

Jag är själv inspirerad av Steg 3 och kom i genom det kontakt med Birger Schlaug. Det är jag som filmade ”Samtal med nätverket Steg 3: Utveckling – inte bara tillväxt” Ur vilket jag hämtat en del av tankarna till det här blogginlägget. Jag har även hämtat tankar från JAK medlemsbanks ideologi om att vi inte ska tjäna pengar på andras arbete.

Hej No1!

Intressanta tankar. Jag känner också att jag är en blandning mellan höger och vänster. Jag är för att vi måste bli mindre byråkratiska och då pratar jag inte om att blint privatisera allt, tex. Svensk vattenkraft och elnätet.. utan när jag säger byråkrati menar jag hela det finansiella komplexet som utför ett dåligt jobb för att bekämpa fattigdom, hjälpa de som inte kan läsa och skriva och fördela resurser rättvist. Jag menar att vi kan driva en politik där vi ska betala mindre skatt OCH mindre räntor och avgifter till det finansiella systemet.

Hej Lord Metroid!

Ser fram emot det!

Hej Rick!

Ja vi måste göda kunskapstörsten! =)

Hej Nicholas!

Jag håller med en del men jag anser att vi måste vända det är med gratisstämpeln!

Vilka är det idag som lever på andras arbete, ”gratis” eller för att de tar en så kallad ”risk”? Den här bilden Den här bilden visar tydligt vilka som lever ett liv som betalas av andra. Jag rekommenderar också den här artikeln om kapitalflykt. Det går också ta ett fall som Haiti. Om man vill anta ett neokolonialistiskt perspektiv.

De enda som förlorar på sänkt arbetstid är finanssektorn. Idag har inte människor så mycket sparpengar på sina konton, de har däremot en massa skuld och en massa räntor som ska betalas.

Jag utvecklar mitt resonemang mer
här

Min slutgiltiga poäng är att vi ska betala mindre skatt till en mindre smart stat OCH mindre räntor till ett mindre smart finanssystem samtidigt som vi får mer fri tid.

Erik Johansson skrev

Hej steelneck!

Jag är själv inspirerad av Steg 3 och kom i genom det kontakt med Birger Schlaug. Det är jag som filmade ”Samtal med nätverket Steg 3: Utveckling – inte bara tillväxt” Ur vilket jag hämtat en del av tankarna till det här blogginlägget. Jag har även hämtat tankar från JAK medlemsbanks ideologi om att vi inte ska tjäna pengar på andras arbete.

Hej No1!

Intressanta tankar. Jag känner också att jag är en blandning mellan höger och vänster. Jag är för att vi måste bli mindre byråkratiska och då pratar jag inte om att blint privatisera allt, tex. Svensk vattenkraft och elnätet.. utan när jag säger byråkrati menar jag hela det finansiella komplexet som utför ett dåligt jobb för att bekämpa fattigdom, hjälpa de som inte kan läsa och skriva och fördela resurser rättvist. Jag menar att vi kan driva en politik där vi ska betala mindre skatt OCH mindre räntor och avgifter till det finansiella systemet.

Hej Lord Metroid!

Ser fram emot det!

Hej Rick!

Ja vi måste göda kunskapstörsten! =)

Hej Nicholas!

Jag håller med en del men jag anser att vi måste vända det är med gratisstämpeln!

Vilka är det idag som lever på andras arbete, ”gratis” eller för att de tar en så kallad ”risk”? Den här bilden Den här bilden visar tydligt vilka som lever ett liv som betalas av andra. Jag rekommenderar också den här artikeln om kapitalflykt. Det går också ta ett fall som Haiti. Om man vill anta ett neokolonialistiskt perspektiv.

De enda som förlorar på sänkt arbetstid är finanssektorn. Idag har inte människor så mycket sparpengar på sina konton, de har däremot en massa skuld och en massa räntor som ska betalas.

Jag utvecklar mitt resonemang mer
här

Min slutgiltiga poäng är att vi ska betala mindre skatt till en mindre smart stat OCH mindre räntor till ett mindre smart finanssystem samtidigt som vi får mer fri tid.

No1 skrev

Nicholas,

Ja eller varför inte bara jobba som timanställd istället så får man jättemycket fritid? Alla förstår väll att fritid är lätt att få om man betalar det med lägre inkomst (problemet är att bostad och andra levnadskostnader är desamma). Det är inte riktgt poängen här…

Mer rättvist borde väll vara att löner blir allt högre iom produktivitetsökningen (Eller att arbetstiden blir kortare). Detta har konstigt nog inte följt samma utveckling. Vi investerar gemensamt i skola, utbildning, forskning som leder till en hel del tekniska framsteg. Detta leder till en EXTREM produktivitetsökning, automatisering vilket idag visar sig i en lika stor arbetslöshet över hela västvärlden (framfrallt ungdomar). Dessa måste ändå överleva och får nu istället olika bidrag. För de som jobbar blir det hårdare och fler slits ut snabbare. Enklare jobb försvinner, hårdare konkurrens om jobben som är kvar, krav på längre utbildning och skuldsättning, hårdare krav i skolan osv.

Är det inte bättre om vi låter detta tjäna människan istället för konkurrera med oss? Ser ingen anledning att detta ska leda till ett sämre samhälle för de som arbetar.

Vad är det som lockar dig med ”pirat-idéer” om jag får fråga?

Lönesäkning sker redan via inflation, ”lärlingsjobb”, ”traineeplatser”, utbildningskontrakt, FAS3, utökad arbetskraftsutbud, bemanningsföretag, företag som läggs utomlands osv..

No1 skrev

Nicholas,

Ja eller varför inte bara jobba som timanställd istället så får man jättemycket fritid? Alla förstår väll att fritid är lätt att få om man betalar det med lägre inkomst (problemet är att bostad och andra levnadskostnader är desamma). Det är inte riktgt poängen här…

Mer rättvist borde väll vara att löner blir allt högre iom produktivitetsökningen (Eller att arbetstiden blir kortare). Detta har konstigt nog inte följt samma utveckling. Vi investerar gemensamt i skola, utbildning, forskning som leder till en hel del tekniska framsteg. Detta leder till en EXTREM produktivitetsökning, automatisering vilket idag visar sig i en lika stor arbetslöshet över hela västvärlden (framfrallt ungdomar). Dessa måste ändå överleva och får nu istället olika bidrag. För de som jobbar blir det hårdare och fler slits ut snabbare. Enklare jobb försvinner, hårdare konkurrens om jobben som är kvar, krav på längre utbildning och skuldsättning, hårdare krav i skolan osv.

Är det inte bättre om vi låter detta tjäna människan istället för konkurrera med oss? Ser ingen anledning att detta ska leda till ett sämre samhälle för de som arbetar.

Vad är det som lockar dig med ”pirat-idéer” om jag får fråga?

Lönesäkning sker redan via inflation, ”lärlingsjobb”, ”traineeplatser”, utbildningskontrakt, FAS3, utökad arbetskraftsutbud, bemanningsföretag, företag som läggs utomlands osv..

Nicholas Miles skrev

Om man stirrar sig blind på löner förstår man inte ekonomi. Det viktiga att se till är levnadsstandard, och den har ökat markant de senaste 50 åren. Vill man ha mer fritid får man se till att jobba mindre. Att det medför lönesänkning ser jag inte som ett problem. Har man då inte råd med hyra får man flytta till en billigare bostad eller byta jobb. Alla kan inte bo i innerstaden.

Erik: Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar när du säger att det bara är ”finanssektorn” som påverkas negativt av sänkt arbetsnorm. Vi påverkas väl alla av ekonomin? Jag förstår heller inte hur du infererar ”tjänar pengar på” från ”tjänar mer än.”

Nicholas Miles skrev

Om man stirrar sig blind på löner förstår man inte ekonomi. Det viktiga att se till är levnadsstandard, och den har ökat markant de senaste 50 åren. Vill man ha mer fritid får man se till att jobba mindre. Att det medför lönesänkning ser jag inte som ett problem. Har man då inte råd med hyra får man flytta till en billigare bostad eller byta jobb. Alla kan inte bo i innerstaden.

Erik: Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar när du säger att det bara är ”finanssektorn” som påverkas negativt av sänkt arbetsnorm. Vi påverkas väl alla av ekonomin? Jag förstår heller inte hur du infererar ”tjänar pengar på” från ”tjänar mer än.”

Rasmus Eneman skrev

Intressant. Vettiga tankar och idéer som dock är lite svåra att greppa. Att sträva efter utveckling istället för ekonomisk tillväxt känns ganska självklart nu när man fått det berättat för sig men hur det i praktiken ska se ut och hur vi ska driva det klarar jag inte av att luska ut. Finns det en djupare diskussion någonstans? :)

Rasmus Eneman skrev

Intressant. Vettiga tankar och idéer som dock är lite svåra att greppa. Att sträva efter utveckling istället för ekonomisk tillväxt känns ganska självklart nu när man fått det berättat för sig men hur det i praktiken ska se ut och hur vi ska driva det klarar jag inte av att luska ut. Finns det en djupare diskussion någonstans? :)

No1 skrev

Nicholas, jag stirrar mig inte blind på lönenivån. Lönerna får gärna sjunka om priserna på allt också sjunker. Men det gör det inte. Det som bekymmrar mig nu är att lönerna inte stiger i takt med den snabba produktivitetsökningen, men bostadspriser t.ex rusar i höjden. Det är alltså bara ett hamesterhjul som snurrar snabbare. de enda som verkligen tjänar på det är bankerna eftersom det är pengarna lånas.

Levnadsstandard har ökat markant vilket är bra! Vårt arbete har belönat oss med materiell standard och god välfärd. Det är bra men det finns inte så mycket mer ”tillväxt” att pressa ur materiell standard. Om vi inte ska konsumera mer lågkvalitativt eller diverse ”varumärken” på exakt samma produkter. Men materiellt så har vi knappast några större problem idag. Det vi ser däremot är en ökning av stressrelaterade sjukdomar, arbetslöshet, utbrändhet, dåliga arbetsvillkor. Vilket blir kostsamt för stat och de som jobbar. Så det bör vara helt naturligt att fokusera på detta och inte materiell standard även om bostadsbrist också är utbrett.

Finns vissa undersökningar som visar att lycka går upp till en viss ekonomisk nivå och sedan planar ut. Förmodligen är det när det täcker våra grundläggande behov och inte skapar ekonomisk oro. BNP är ett trubbigt mått och tillväxt som hela tiden ökar är omöjlig om vi inte ska förbruka alla resurser eller bara konsumera mer slit och släng produkter eller tjänster, eller information och kultur (som vi ändå anser ska vara fritt). Politiker försöker fribrilt gissa sig till framtidsyrken för att sysselsätta de arbetslösa eller pressa in dom i allt längre utbildningar för att konkurrera med en miljard billiga ingenjörer från u-land typ.

”Vill man ha mer fritid får man se till att jobba mindre.”

Ja det är ju precis det vi snackar om med arbettidsförkortning. Känns som att har den här lite plikttrogna ”jobba gör vi för att vi ska – inget är gratis” attityden? Att det är ett mål och inte medel. Varför inte vända på det. Att vi jobbar inte mer än vi behöver och så får ni som har problem att fylla er lediga tid jobba mer om ni så vill.

Det är ingen som har påstått att alla ska bo innestaden även om det är där jobben finns.

Vilka idéer är det som intresserar dig med PP? Vill du bredda PP eller tycker du det ska stå kvar som idag? Jag tycker det verkar som att du tycker samhället fungerar fint. Vad är dina lösningar på problemen han tar upp?

No1 skrev

Nicholas, jag stirrar mig inte blind på lönenivån. Lönerna får gärna sjunka om priserna på allt också sjunker. Men det gör det inte. Det som bekymmrar mig nu är att lönerna inte stiger i takt med den snabba produktivitetsökningen, men bostadspriser t.ex rusar i höjden. Det är alltså bara ett hamesterhjul som snurrar snabbare. de enda som verkligen tjänar på det är bankerna eftersom det är pengarna lånas.

Levnadsstandard har ökat markant vilket är bra! Vårt arbete har belönat oss med materiell standard och god välfärd. Det är bra men det finns inte så mycket mer ”tillväxt” att pressa ur materiell standard. Om vi inte ska konsumera mer lågkvalitativt eller diverse ”varumärken” på exakt samma produkter. Men materiellt så har vi knappast några större problem idag. Det vi ser däremot är en ökning av stressrelaterade sjukdomar, arbetslöshet, utbrändhet, dåliga arbetsvillkor. Vilket blir kostsamt för stat och de som jobbar. Så det bör vara helt naturligt att fokusera på detta och inte materiell standard även om bostadsbrist också är utbrett.

Finns vissa undersökningar som visar att lycka går upp till en viss ekonomisk nivå och sedan planar ut. Förmodligen är det när det täcker våra grundläggande behov och inte skapar ekonomisk oro. BNP är ett trubbigt mått och tillväxt som hela tiden ökar är omöjlig om vi inte ska förbruka alla resurser eller bara konsumera mer slit och släng produkter eller tjänster, eller information och kultur (som vi ändå anser ska vara fritt). Politiker försöker fribrilt gissa sig till framtidsyrken för att sysselsätta de arbetslösa eller pressa in dom i allt längre utbildningar för att konkurrera med en miljard billiga ingenjörer från u-land typ.

”Vill man ha mer fritid får man se till att jobba mindre.”

Ja det är ju precis det vi snackar om med arbettidsförkortning. Känns som att har den här lite plikttrogna ”jobba gör vi för att vi ska – inget är gratis” attityden? Att det är ett mål och inte medel. Varför inte vända på det. Att vi jobbar inte mer än vi behöver och så får ni som har problem att fylla er lediga tid jobba mer om ni så vill.

Det är ingen som har påstått att alla ska bo innestaden även om det är där jobben finns.

Vilka idéer är det som intresserar dig med PP? Vill du bredda PP eller tycker du det ska stå kvar som idag? Jag tycker det verkar som att du tycker samhället fungerar fint. Vad är dina lösningar på problemen han tar upp?

Nicholas Miles skrev

Har redan sagt det ju. Öka möjligheterna att gå ner i deltid, till exempel genom slopad arbetsgivaravgift. Vill man ha mer pengar får man jobba längre, vill man ha mer fritid får man leva med mindre marginaler. Inget konstigt med det.

Nicholas Miles skrev

Har redan sagt det ju. Öka möjligheterna att gå ner i deltid, till exempel genom slopad arbetsgivaravgift. Vill man ha mer pengar får man jobba längre, vill man ha mer fritid får man leva med mindre marginaler. Inget konstigt med det.

No1 skrev

Det var en ganska brutal förenkling av verkligheten och du har uppenbarligen inte förstått resonemanget kring problemet. För det du säger löser ingeting. Vi menar att produktivitetsutvecklingen och lönenivåerna inte följer samma kurva. Och att vi 1. Stänger gapet (så att de som vill då kan gå ner i deltid så som du menar) eller 2. kortar ner arbetstiden vilket har ett antal andra positiva effekter.

Utöver detta har vi ”ständiga tillväxt”- problemet och att arbetskraft ersätt med maskiner.

No1 skrev

Det var en ganska brutal förenkling av verkligheten och du har uppenbarligen inte förstått resonemanget kring problemet. För det du säger löser ingeting. Vi menar att produktivitetsutvecklingen och lönenivåerna inte följer samma kurva. Och att vi 1. Stänger gapet (så att de som vill då kan gå ner i deltid så som du menar) eller 2. kortar ner arbetstiden vilket har ett antal andra positiva effekter.

Utöver detta har vi ”ständiga tillväxt”- problemet och att arbetskraft ersätt med maskiner.

No1 skrev

Det har du rätt i. Ökad teknikutveckling/automatisering leder till mindre efterfrågan på arbetskraft (=högre arbetslöshet). Hur vill du hantera detta? Det blir dyrt i längden nämligen. Eller du kanske vill försörja dessa med en stor stat och bidrag?

Tunga argument du kör.

No1 skrev

Det har du rätt i. Ökad teknikutveckling/automatisering leder till mindre efterfrågan på arbetskraft (=högre arbetslöshet). Hur vill du hantera detta? Det blir dyrt i längden nämligen. Eller du kanske vill försörja dessa med en stor stat och bidrag?

Tunga argument du kör.

Nicholas Miles skrev

När företagares disponibla inkomst ökar börjar de ju efterfråga nya varor och tjänster, vilket kommer skapa nya jobb. Det är precis som när stora delar av produktionen mekaniserades under den industriella revolutionen, och nya jobb uppkom när gamla försvann, ludditernas domedagsprofetior till trots.

Nicholas Miles skrev

När företagares disponibla inkomst ökar börjar de ju efterfråga nya varor och tjänster, vilket kommer skapa nya jobb. Det är precis som när stora delar av produktionen mekaniserades under den industriella revolutionen, och nya jobb uppkom när gamla försvann, ludditernas domedagsprofetior till trots.

No1 skrev

Ok med den synen på det hela så borde det ju råda stor brist på arbetskraft i västvärlden då vinsterna aldrig förr varit så stora. Är det ”trickle down” teorin du försöker tillämpa?

”Det är precis som när stora delar av produktionen mekaniserades under den industriella revolutionen, och nya jobb uppkom när gamla försvann”

Du glömde ironiskt nog ta upp de arbetstidsförkortningarna som den industrialiseringen ledde till.

No1 skrev

Ok med den synen på det hela så borde det ju råda stor brist på arbetskraft i västvärlden då vinsterna aldrig förr varit så stora. Är det ”trickle down” teorin du försöker tillämpa?

”Det är precis som när stora delar av produktionen mekaniserades under den industriella revolutionen, och nya jobb uppkom när gamla försvann”

Du glömde ironiskt nog ta upp de arbetstidsförkortningarna som den industrialiseringen ledde till.

Nicholas Miles skrev

Jag har ju redan sagt att vi borde göra det möjligt för människor att jobba mindre om de vill. Att arbetslösheten är hög kan ju bero på flera saker. En faktor är finanskrisen. En annan är fackens ansvarslösa lönepolitik. Hade det gått att sänka lönerna när arbetslösheten ökade hade arbetsmarknaden studsat tillbaka betydligt fortare. Det har ingenting att göra med att robotar tar våra jobb.

Nicholas Miles skrev

Jag har ju redan sagt att vi borde göra det möjligt för människor att jobba mindre om de vill. Att arbetslösheten är hög kan ju bero på flera saker. En faktor är finanskrisen. En annan är fackens ansvarslösa lönepolitik. Hade det gått att sänka lönerna när arbetslösheten ökade hade arbetsmarknaden studsat tillbaka betydligt fortare. Det har ingenting att göra med att robotar tar våra jobb.

No1 skrev

Ja. Och jag tycker fortfarande att din lösning inte hanterar problematiken. Jag pratar om lagstiftning.

Hade vi haft en politik där vi inte är beroende av ett fåtal banker och deras megakasino-lekar så hade vi inte haft någon finanskris. Dock är arbetslösheten oförändrad före och efter.

Sänka lönerna under krisen? Du vill att enskilda arbetare ska betala priset för ett fåtal bankers ansvarslöhet? Ok.

Att det är hög arbetslöshet kan bero på många saker. Absolut. Detta är EN lösning på problemet. Denna lösning hanterar även tillväxtproblematiken och dess negativa miljöpåverkan för att inte nämna det positiva för enskilda individer.

No1 skrev

Ja. Och jag tycker fortfarande att din lösning inte hanterar problematiken. Jag pratar om lagstiftning.

Hade vi haft en politik där vi inte är beroende av ett fåtal banker och deras megakasino-lekar så hade vi inte haft någon finanskris. Dock är arbetslösheten oförändrad före och efter.

Sänka lönerna under krisen? Du vill att enskilda arbetare ska betala priset för ett fåtal bankers ansvarslöhet? Ok.

Att det är hög arbetslöshet kan bero på många saker. Absolut. Detta är EN lösning på problemet. Denna lösning hanterar även tillväxtproblematiken och dess negativa miljöpåverkan för att inte nämna det positiva för enskilda individer.

Erik Johansson skrev

Hej Rasmus

Vägen från tillväxt till nerväxt kommer antagligen bli/är nu ganska omvälvande. Det handlar om skuldavskrivningar som är gjort i Grekland och på Island etc.

Det finns massor av information och diskussioner på bloggar och hemsidor efter den finansiella krisen 2008.

http://www.khanacademy.org/#credit-crisis
(en bra proffessionell introduktion till krisen vi är i nu)
http://www.metacurrency.org/
(kolla in filmen längst ner)
http://steadystate.org/
http://ineteconomics.org/
http://enrichlist.org/the-list/
http://cornucopia.cornubot.se/ Svensk blogg om lite allt möjligt som när den handlar om ekonomi är som bäst.

Själv är jag aktiv i JAK där många är intresserade av en djupare diskussion. Banken är kooperativ och har en ambition att vara så demokratisk som möjligt och dessutom stoppa flödet av värde från låntagare till sparare, lokalt och globalt.

Mitt tips är att försöka betrakta ekonomin som ett sätt att koordinera stora grupper av människor (se filmen på metacurrencyproject.org). Stora grupper av människor koordineras också av demokrati eller diktatur, rättsstaten, fair trade, kravmärkning, åldersgränser, körkort och examensbevis är andra sätt. Alla dessa sätt bottnar ur idéer om hur vi ska uppnå rättvisa och en fungerande samexistens.

En bra introduktion till kapitalflykt är Diakonias artikel här.

___________________________________

Nicholas jag ger ett långt svar till dig eftersom jag verkligen hoppades på att få diskutera det här i kommentarsfältet och du är den enda som här uttryckt tveksamheter än så länge. Nu har ju No1 redan hunnit svara. Men jag tänkte också ge min syn på saken. Känn dig ärad =)

Nicholas skrev: ”Erik: Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar när du säger att det bara är “finanssektorn” som påverkas negativt av sänkt arbetsnorm. Vi påverkas väl alla av ekonomin?”

Ja jag tar väl i för mycket. Jag är aningen irriterad på finanssektorn som bara eldar upp pengar på bland annat bostadsbubblor och ”engångsprodukter” utan att göra några reella långsiktiga investeringar. Det vi ser nu är konsekvenserna av ideologin ”blind tillväxt” där effektivitetsvärdet är överordnat ALLA andra värden, något som bottnar i ideologin att om man bara vinstmaximerar så leder det till en rättvis värld, trickle down och nyliberalism etc…
Development, Trade or Aid? UN Views on Trade, Growth and Poverty är en bra artikel som diskuterar trickle down där jag hämtat stöd för min syn på ekonomin.

Vi påverkas såklart alla på olika sätt av sänkt arbetsnorm. Mitt resonemang är i alla fall att om vi jobbar vi mindre, producerar mindre och konsumerar mindre så kommer det obönhörligen leda till en kreditkontraktion (deflation). Det utraderar stora delar av finanssektorn och också många andra verksamheter på det. Bostadspriserna kommer gå ner och bostadsägares upplevda känsla av säkerhet och rikedom kommer minska vilket leder till ännu stramare grepp om plånboken. Omsättningshastigheten på varor och tjänster kommer minska tillsammans med mängden krediter. Utan tillväxt kommer vi inte längre kunna diskontera stora kostnader på framtiden och då får vi också andra incitamentsstrukturer.

Självklart kommer människor ha möjlighet att arbeta mer än arbetsnormen som också sker idag, men precis som motorcrossåkning ridning och rökning, så är en hög arbets-norm/-belastning KOSTSAMT för samhället, människor kan faktiskt gå sönder och prestera olika bra. Jag vill besvara frågan; Hur bygger vi ett samhälle och miljö där människor fungerar så bra som möjligt? Mitt svar är kunskapssamhället. Min hypotes att en kortare arbetstid dels gör oss mer skärpta och effektiva undertiden vi jobbar, och dels sänker vi skatten för den kostnad sjukskrivningar av utbrända människor kostar. Tanken är att vi kommer få högre social närvaro med familj vänner och barn, vilket gör att vi får en möjlighet att få bättre demokrati med möjligheten till ett högre deltagande och kunskapsinhämtning. Vi kan när vi hämtar våra barn tidigare också lägga mindre pengar på fritids, hjälpa dem med läxor och läsa sagor på kvällarna etc. Detta leder till ett kunskapssamhälle UTAN att vi får en mindre materiell standard än vad vi ha idag. Med rätt incitamentsystem kommer vi faktiskt öka vår materiella standard då produkterna håller och kan användas längre samt att de är lätta att reparera och uppgradera.

Den andra frågan innehöll ett så svårt ord att jag var tvungen att googla det och den första träffen var: ”De svaga läsarna visade sig ha svårt att se helheten i en text, att förstå vad en text handlade om i stora drag. En text kräver att läsaren infererar, är aktiv och använder sin tidigare kunskap i tolkningen och det hade många elever svårigheter med.” Är det den här betydelsen av infererar du menar i frågan: Jag förstår heller inte hur du infererar “tjänar pengar på” från “tjänar mer än.”? Ett väldigt bra och innehållsrikt ord i så fall.

Det är såklart mina tankar och tolkning av helheten, ”världsekonomin”, som gör att jag skriver att många ”tjänar pengar på” istället för att många ”tjänar mer än”. Det bygger på det jag vet om kapitalflykt och oschyssta mikrokrediter En liten del av världsbefolkningen kan idag leva på avkastning av kapital och det är i huvudsak det som gör att klyftorna/orättvisorna ökar idag. Akademikerbloggen: ”Vad vi ser är att det är kapitalinkomsterna som tydligast står för ökningen av skillnader i disponibla inkomster i Sverige.”

Om man sedan går in i olika verksamheter och tittar så är det, om jag förstått det rätt, betydligt hårdare arbete inom sektorer där man inte kan rationalisera bort personal, dvs, vård, skola, restaurang, städjobb och omsorg jämfört med andra tjänstemannayrken.

Dessutom, i den bästa av världar, där vi uppnått det perfekta meritokratiska samhället så skulle en hög lön implicera att man är värd pengarna. På samma sätt skulle en låg lön och ett skitjobb i det här samhället implicera att man är värd det. Det är inte min syn på rättvisa. Fördelning av pengar idag beror mycket på hur ”bra” man är utan på hur tur man haft i livet; läste föräldrarna böcker för en när man var liten, utbildade man sig till ekonom (tur) eller lärare (otur), köpte man ett hus när det inte var bostadsbubbla (tur), har man råkat bli intresserad av ekonomi (tur) eller inte (otur) etc etc

Därför skriver jag att ”många tjänar idag på” än att jag väljer att skriva att ”många tjänar mer”.

Nicholas skrev: ”… Öka möjligheterna att gå ner i deltid, till exempel genom slopad arbetsgivaravgift. Vill man ha mer pengar får man jobba längre, vill man ha mer fritid får man leva med mindre marginaler. Inget konstigt med det.”

Minskar vi kapacitetsutnyttjandet för alla samtidigt minskar våra kostnader också samtidigt vid en kreditkontraktion, därför får vi ett bättre och billigare samhälle om alla minskar sin arbetstid samtidigt utan att någon behöver leva på marginalerna.

Nicholas skrev: ”Löner sätts baserat på tillgång och efterfrågan…”

Javisst, delvis beroende på vem som haft tur eller otur som jag skrev om innan. Men också beroende på om vi vill ge lärare och sjuksköterskor etc mer lön eller inte. Jag förespråkar No1 resonemang innan att vi måste underlätta för människor att kunna byta yrke om de haft otur utan att riskera hem och familjerelationer.

Nicholas skrev: ”När företagares disponibla inkomst ökar börjar de ju efterfråga nya varor och tjänster, vilket kommer skapa nya jobb. Det är precis som när stora delar av produktionen mekaniserades under den industriella revolutionen, och nya jobb uppkom när gamla försvann, ludditernas domedagsprofetior till trots.”

Vi ska dock inte bli tvingade till att uppfinna nya jobb om vi tillåter oss vara nöjda med arbetsbelastningen! Till vilket syfte skulle vi behöva ”uppfinna” nya jobb, är det inte andra uppfinningar vi ska gynna, som robotar t.ex.? Är inte det lite knäppt att vi måste lägga ner energi på att uppfinna nya jobb??! Det låter sjukt jobbigt om jag när jag grävt en grop blir tillsagd att fylla igen den igen eftersom det inte finns något annat jobb till mig… Sjukt oekonomiskt dessutom… hur många datorer, märkeskläder, hus, leksaker ska vi bygga om och om och om igen. Kan vi inte bygga bra skit som håller länge istället…

Nicholas skrev ”Jag har ju redan sagt att vi borde göra det möjligt för människor att jobba mindre om de vill. Att arbetslösheten är hög kan ju bero på flera saker. En faktor är finanskrisen. En annan är fackens ansvarslösa lönepolitik. Hade det gått att sänka lönerna när arbetslösheten ökade hade arbetsmarknaden studsat tillbaka betydligt fortare. Det har ingenting att göra med att robotar tar våra jobb.”

Varför kan vi inte istället för att sänka lönerna för de som lever på marginalerna… DELA på jobben genom att sänka arbetsnormen?

Nicholas, av dina svar att döma så vill du ha fortsatt tillväxt och då undrar jag varför vill du öka omsättningshastigheten av varor (- varav mycket snabbt blir skräp) och tjänster för varje år? När är det nog? Hur bra kan vi få det tror du? Vad är ditt idealsamhälle?

Erik Johansson skrev

Hej Rasmus

Vägen från tillväxt till nerväxt kommer antagligen bli/är nu ganska omvälvande. Det handlar om skuldavskrivningar som är gjort i Grekland och på Island etc.

Det finns massor av information och diskussioner på bloggar och hemsidor efter den finansiella krisen 2008.

http://www.khanacademy.org/#credit-crisis
(en bra proffessionell introduktion till krisen vi är i nu)
http://www.metacurrency.org/
(kolla in filmen längst ner)
http://steadystate.org/
http://ineteconomics.org/
http://enrichlist.org/the-list/
http://cornucopia.cornubot.se/ Svensk blogg om lite allt möjligt som när den handlar om ekonomi är som bäst.

Själv är jag aktiv i JAK där många är intresserade av en djupare diskussion. Banken är kooperativ och har en ambition att vara så demokratisk som möjligt och dessutom stoppa flödet av värde från låntagare till sparare, lokalt och globalt.

Mitt tips är att försöka betrakta ekonomin som ett sätt att koordinera stora grupper av människor (se filmen på metacurrencyproject.org). Stora grupper av människor koordineras också av demokrati eller diktatur, rättsstaten, fair trade, kravmärkning, åldersgränser, körkort och examensbevis är andra sätt. Alla dessa sätt bottnar ur idéer om hur vi ska uppnå rättvisa och en fungerande samexistens.

En bra introduktion till kapitalflykt är Diakonias artikel här.

___________________________________

Nicholas jag ger ett långt svar till dig eftersom jag verkligen hoppades på att få diskutera det här i kommentarsfältet och du är den enda som här uttryckt tveksamheter än så länge. Nu har ju No1 redan hunnit svara. Men jag tänkte också ge min syn på saken. Känn dig ärad =)

Nicholas skrev: ”Erik: Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar när du säger att det bara är “finanssektorn” som påverkas negativt av sänkt arbetsnorm. Vi påverkas väl alla av ekonomin?”

Ja jag tar väl i för mycket. Jag är aningen irriterad på finanssektorn som bara eldar upp pengar på bland annat bostadsbubblor och ”engångsprodukter” utan att göra några reella långsiktiga investeringar. Det vi ser nu är konsekvenserna av ideologin ”blind tillväxt” där effektivitetsvärdet är överordnat ALLA andra värden, något som bottnar i ideologin att om man bara vinstmaximerar så leder det till en rättvis värld, trickle down och nyliberalism etc…
Development, Trade or Aid? UN Views on Trade, Growth and Poverty är en bra artikel som diskuterar trickle down där jag hämtat stöd för min syn på ekonomin.

Vi påverkas såklart alla på olika sätt av sänkt arbetsnorm. Mitt resonemang är i alla fall att om vi jobbar vi mindre, producerar mindre och konsumerar mindre så kommer det obönhörligen leda till en kreditkontraktion (deflation). Det utraderar stora delar av finanssektorn och också många andra verksamheter på det. Bostadspriserna kommer gå ner och bostadsägares upplevda känsla av säkerhet och rikedom kommer minska vilket leder till ännu stramare grepp om plånboken. Omsättningshastigheten på varor och tjänster kommer minska tillsammans med mängden krediter. Utan tillväxt kommer vi inte längre kunna diskontera stora kostnader på framtiden och då får vi också andra incitamentsstrukturer.

Självklart kommer människor ha möjlighet att arbeta mer än arbetsnormen som också sker idag, men precis som motorcrossåkning ridning och rökning, så är en hög arbets-norm/-belastning KOSTSAMT för samhället, människor kan faktiskt gå sönder och prestera olika bra. Jag vill besvara frågan; Hur bygger vi ett samhälle och miljö där människor fungerar så bra som möjligt? Mitt svar är kunskapssamhället. Min hypotes att en kortare arbetstid dels gör oss mer skärpta och effektiva undertiden vi jobbar, och dels sänker vi skatten för den kostnad sjukskrivningar av utbrända människor kostar. Tanken är att vi kommer få högre social närvaro med familj vänner och barn, vilket gör att vi får en möjlighet att få bättre demokrati med möjligheten till ett högre deltagande och kunskapsinhämtning. Vi kan när vi hämtar våra barn tidigare också lägga mindre pengar på fritids, hjälpa dem med läxor och läsa sagor på kvällarna etc. Detta leder till ett kunskapssamhälle UTAN att vi får en mindre materiell standard än vad vi ha idag. Med rätt incitamentsystem kommer vi faktiskt öka vår materiella standard då produkterna håller och kan användas längre samt att de är lätta att reparera och uppgradera.

Den andra frågan innehöll ett så svårt ord att jag var tvungen att googla det och den första träffen var: ”De svaga läsarna visade sig ha svårt att se helheten i en text, att förstå vad en text handlade om i stora drag. En text kräver att läsaren infererar, är aktiv och använder sin tidigare kunskap i tolkningen och det hade många elever svårigheter med.” Är det den här betydelsen av infererar du menar i frågan: Jag förstår heller inte hur du infererar “tjänar pengar på” från “tjänar mer än.”? Ett väldigt bra och innehållsrikt ord i så fall.

Det är såklart mina tankar och tolkning av helheten, ”världsekonomin”, som gör att jag skriver att många ”tjänar pengar på” istället för att många ”tjänar mer än”. Det bygger på det jag vet om kapitalflykt och oschyssta mikrokrediter En liten del av världsbefolkningen kan idag leva på avkastning av kapital och det är i huvudsak det som gör att klyftorna/orättvisorna ökar idag. Akademikerbloggen: ”Vad vi ser är att det är kapitalinkomsterna som tydligast står för ökningen av skillnader i disponibla inkomster i Sverige.”

Om man sedan går in i olika verksamheter och tittar så är det, om jag förstått det rätt, betydligt hårdare arbete inom sektorer där man inte kan rationalisera bort personal, dvs, vård, skola, restaurang, städjobb och omsorg jämfört med andra tjänstemannayrken.

Dessutom, i den bästa av världar, där vi uppnått det perfekta meritokratiska samhället så skulle en hög lön implicera att man är värd pengarna. På samma sätt skulle en låg lön och ett skitjobb i det här samhället implicera att man är värd det. Det är inte min syn på rättvisa. Fördelning av pengar idag beror mycket på hur ”bra” man är utan på hur tur man haft i livet; läste föräldrarna böcker för en när man var liten, utbildade man sig till ekonom (tur) eller lärare (otur), köpte man ett hus när det inte var bostadsbubbla (tur), har man råkat bli intresserad av ekonomi (tur) eller inte (otur) etc etc

Därför skriver jag att ”många tjänar idag på” än att jag väljer att skriva att ”många tjänar mer”.

Nicholas skrev: ”… Öka möjligheterna att gå ner i deltid, till exempel genom slopad arbetsgivaravgift. Vill man ha mer pengar får man jobba längre, vill man ha mer fritid får man leva med mindre marginaler. Inget konstigt med det.”

Minskar vi kapacitetsutnyttjandet för alla samtidigt minskar våra kostnader också samtidigt vid en kreditkontraktion, därför får vi ett bättre och billigare samhälle om alla minskar sin arbetstid samtidigt utan att någon behöver leva på marginalerna.

Nicholas skrev: ”Löner sätts baserat på tillgång och efterfrågan…”

Javisst, delvis beroende på vem som haft tur eller otur som jag skrev om innan. Men också beroende på om vi vill ge lärare och sjuksköterskor etc mer lön eller inte. Jag förespråkar No1 resonemang innan att vi måste underlätta för människor att kunna byta yrke om de haft otur utan att riskera hem och familjerelationer.

Nicholas skrev: ”När företagares disponibla inkomst ökar börjar de ju efterfråga nya varor och tjänster, vilket kommer skapa nya jobb. Det är precis som när stora delar av produktionen mekaniserades under den industriella revolutionen, och nya jobb uppkom när gamla försvann, ludditernas domedagsprofetior till trots.”

Vi ska dock inte bli tvingade till att uppfinna nya jobb om vi tillåter oss vara nöjda med arbetsbelastningen! Till vilket syfte skulle vi behöva ”uppfinna” nya jobb, är det inte andra uppfinningar vi ska gynna, som robotar t.ex.? Är inte det lite knäppt att vi måste lägga ner energi på att uppfinna nya jobb??! Det låter sjukt jobbigt om jag när jag grävt en grop blir tillsagd att fylla igen den igen eftersom det inte finns något annat jobb till mig… Sjukt oekonomiskt dessutom… hur många datorer, märkeskläder, hus, leksaker ska vi bygga om och om och om igen. Kan vi inte bygga bra skit som håller länge istället…

Nicholas skrev ”Jag har ju redan sagt att vi borde göra det möjligt för människor att jobba mindre om de vill. Att arbetslösheten är hög kan ju bero på flera saker. En faktor är finanskrisen. En annan är fackens ansvarslösa lönepolitik. Hade det gått att sänka lönerna när arbetslösheten ökade hade arbetsmarknaden studsat tillbaka betydligt fortare. Det har ingenting att göra med att robotar tar våra jobb.”

Varför kan vi inte istället för att sänka lönerna för de som lever på marginalerna… DELA på jobben genom att sänka arbetsnormen?

Nicholas, av dina svar att döma så vill du ha fortsatt tillväxt och då undrar jag varför vill du öka omsättningshastigheten av varor (- varav mycket snabbt blir skräp) och tjänster för varje år? När är det nog? Hur bra kan vi få det tror du? Vad är ditt idealsamhälle?

Erik Johansson skrev

Nicholas jag ger ett långt svar till dig eftersom jag verkligen hoppades på att få diskutera det här i kommentarsfältet och du är den enda som här uttryckt tveksamheter än så länge. Nu har ju No1 redan hunnit svara. Men jag tänkte också ge min syn på saken. Känn dig ärad =)

Nicholas skrev: ”Erik: Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar när du säger att det bara är “finanssektorn” som påverkas negativt av sänkt arbetsnorm. Vi påverkas väl alla av ekonomin?”

Ja jag tar väl i för mycket. Jag är aningen irriterad på finanssektorn som bara eldar upp pengar på bland annat bostadsbubblor och ”engångsprodukter” utan att göra några reella långsiktiga investeringar. Det vi ser nu är konsekvenserna av ideologin ”blind tillväxt” där effektivitetsvärdet är överordnat ALLA andra värden, något som bottnar i ideologin att om man bara vinstmaximerar så leder det till en rättvis värld, trickle down och nyliberalism etc…
Development, Trade or Aid? UN Views on Trade, Growth and Poverty är en bra artikel som diskuterar trickle down där jag hämtat stöd för min syn på ekonomin.

Vi påverkas såklart alla på olika sätt av sänkt arbetsnorm. Mitt resonemang är i alla fall att om vi jobbar vi mindre, producerar mindre och konsumerar mindre så kommer det obönhörligen leda till en kreditkontraktion (deflation). Det utraderar stora delar av finanssektorn och också många andra verksamheter på det. Bostadspriserna kommer gå ner och bostadsägares upplevda känsla av säkerhet och rikedom kommer minska vilket leder till ännu stramare grepp om plånboken. Omsättningshastigheten på varor och tjänster kommer minska tillsammans med mängden krediter. Utan tillväxt kommer vi inte längre kunna diskontera stora kostnader på framtiden och då får vi också andra incitamentsstrukturer.

Självklart kommer människor ha möjlighet att arbeta mer än arbetsnormen som också sker idag, men precis som motorcrossåkning ridning och rökning, så är en hög arbets-norm/-belastning KOSTSAMT för samhället, människor kan faktiskt gå sönder och prestera olika bra. Jag vill besvara frågan; Hur bygger vi ett samhälle och miljö där människor fungerar så bra som möjligt? Mitt svar är kunskapssamhället. Min hypotes att en kortare arbetstid dels gör oss mer skärpta och effektiva undertiden vi jobbar, och dels sänker vi skatten för den kostnad sjukskrivningar av utbrända människor kostar. Tanken är att vi kommer få högre social närvaro med familj vänner och barn, vilket gör att vi får en möjlighet att få bättre demokrati med möjligheten till ett högre deltagande och kunskapsinhämtning. Vi kan när vi hämtar våra barn tidigare också lägga mindre pengar på fritids, hjälpa dem med läxor och läsa sagor på kvällarna etc. Detta leder till ett kunskapssamhälle UTAN att vi får en mindre materiell standard än vad vi ha idag. Med rätt incitamentsystem kommer vi faktiskt öka vår materiella standard då produkterna håller och kan användas längre samt att de är lätta att reparera och uppgradera.

Den andra frågan innehöll ett så svårt ord att jag var tvungen att googla det och den första träffen var: ”De svaga läsarna visade sig ha svårt att se helheten i en text, att förstå vad en text handlade om i stora drag. En text kräver att läsaren infererar, är aktiv och använder sin tidigare kunskap i tolkningen och det hade många elever svårigheter med.” Är det den här betydelsen av infererar du menar i frågan: Jag förstår heller inte hur du infererar “tjänar pengar på” från “tjänar mer än.”? Ett väldigt bra och innehållsrikt ord i så fall.

Det är såklart mina tankar och tolkning av helheten, ”världsekonomin”, som gör att jag skriver att många ”tjänar pengar på” istället för att många ”tjänar mer än”. Det bygger på det jag vet om kapitalflykt och oschyssta mikrokrediter En liten del av världsbefolkningen kan idag leva på avkastning av kapital och det är i huvudsak det som gör att klyftorna/orättvisorna ökar idag. Akademikerbloggen: ”Vad vi ser är att det är kapitalinkomsterna som tydligast står för ökningen av skillnader i disponibla inkomster i Sverige.”

Om man sedan går in i olika verksamheter och tittar så är det, om jag förstått det rätt, betydligt hårdare arbete inom sektorer där man inte kan rationalisera bort personal, dvs, vård, skola, restaurang, städjobb och omsorg jämfört med andra tjänstemannayrken.

Dessutom, i den bästa av världar, där vi uppnått det perfekta meritokratiska samhället så skulle en hög lön implicera att man är värd pengarna. På samma sätt skulle en låg lön och ett skitjobb i det här samhället implicera att man är värd det. Det är inte min syn på rättvisa. Fördelning av pengar idag beror mycket på hur ”bra” man är utan på hur tur man haft i livet; läste föräldrarna böcker för en när man var liten, utbildade man sig till ekonom (tur) eller lärare (otur), köpte man ett hus när det inte var bostadsbubbla (tur), har man råkat bli intresserad av ekonomi (tur) eller inte (otur) etc etc

Därför skriver jag att ”många tjänar idag på” än att jag väljer att skriva att ”många tjänar mer”.

Nicholas skrev: ”… Öka möjligheterna att gå ner i deltid, till exempel genom slopad arbetsgivaravgift. Vill man ha mer pengar får man jobba längre, vill man ha mer fritid får man leva med mindre marginaler. Inget konstigt med det.”

Minskar vi kapacitetsutnyttjandet för alla samtidigt minskar våra kostnader också samtidigt vid en kreditkontraktion, därför får vi ett bättre och billigare samhälle om alla minskar sin arbetstid samtidigt utan att någon behöver leva på marginalerna.

Nicholas skrev: ”Löner sätts baserat på tillgång och efterfrågan…”

Javisst, delvis beroende på vem som haft tur eller otur som jag skrev om innan. Men också beroende på om vi vill ge lärare och sjuksköterskor etc mer lön eller inte. Jag förespråkar No1 resonemang innan att vi måste underlätta för människor att kunna byta yrke om de haft otur utan att riskera hem och familjerelationer.

Nicholas skrev: ”När företagares disponibla inkomst ökar börjar de ju efterfråga nya varor och tjänster, vilket kommer skapa nya jobb. Det är precis som när stora delar av produktionen mekaniserades under den industriella revolutionen, och nya jobb uppkom när gamla försvann, ludditernas domedagsprofetior till trots.”

Vi ska dock inte bli tvingade till att uppfinna nya jobb om vi tillåter oss vara nöjda med arbetsbelastningen! Till vilket syfte skulle vi behöva ”uppfinna” nya jobb, är det inte andra uppfinningar vi ska gynna, som robotar t.ex.? Är inte det lite knäppt att vi måste lägga ner energi på att uppfinna nya jobb??! Det låter sjukt jobbigt om jag när jag grävt en grop blir tillsagd att fylla igen den igen eftersom det inte finns något annat jobb till mig… Sjukt oekonomiskt dessutom… hur många datorer, märkeskläder, hus, leksaker ska vi bygga om och om och om igen. Kan vi inte bygga bra skit som håller länge istället…

Nicholas skrev ”Jag har ju redan sagt att vi borde göra det möjligt för människor att jobba mindre om de vill. Att arbetslösheten är hög kan ju bero på flera saker. En faktor är finanskrisen. En annan är fackens ansvarslösa lönepolitik. Hade det gått att sänka lönerna när arbetslösheten ökade hade arbetsmarknaden studsat tillbaka betydligt fortare. Det har ingenting att göra med att robotar tar våra jobb.”

Varför kan vi inte istället för att sänka lönerna för de som lever på marginalerna… DELA på jobben genom att sänka arbetsnormen?

Nicholas, av dina svar att döma så vill du ha fortsatt tillväxt och då undrar jag varför vill du öka omsättningshastigheten av varor (- varav mycket snabbt blir skräp) och tjänster för varje år? När är det nog? Hur bra kan vi få det tror du? Vad är ditt idealsamhälle?

Erik Johansson skrev

Nicholas jag ger ett långt svar till dig eftersom jag verkligen hoppades på att få diskutera det här i kommentarsfältet och du är den enda som här uttryckt tveksamheter än så länge. Nu har ju No1 redan hunnit svara. Men jag tänkte också ge min syn på saken. Känn dig ärad =)

Nicholas skrev: ”Erik: Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar när du säger att det bara är “finanssektorn” som påverkas negativt av sänkt arbetsnorm. Vi påverkas väl alla av ekonomin?”

Ja jag tar väl i för mycket. Jag är aningen irriterad på finanssektorn som bara eldar upp pengar på bland annat bostadsbubblor och ”engångsprodukter” utan att göra några reella långsiktiga investeringar. Det vi ser nu är konsekvenserna av ideologin ”blind tillväxt” där effektivitetsvärdet är överordnat ALLA andra värden, något som bottnar i ideologin att om man bara vinstmaximerar så leder det till en rättvis värld, trickle down och nyliberalism etc…
Development, Trade or Aid? UN Views on Trade, Growth and Poverty är en bra artikel som diskuterar trickle down där jag hämtat stöd för min syn på ekonomin.

Vi påverkas såklart alla på olika sätt av sänkt arbetsnorm. Mitt resonemang är i alla fall att om vi jobbar vi mindre, producerar mindre och konsumerar mindre så kommer det obönhörligen leda till en kreditkontraktion (deflation). Det utraderar stora delar av finanssektorn och också många andra verksamheter på det. Bostadspriserna kommer gå ner och bostadsägares upplevda känsla av säkerhet och rikedom kommer minska vilket leder till ännu stramare grepp om plånboken. Omsättningshastigheten på varor och tjänster kommer minska tillsammans med mängden krediter. Utan tillväxt kommer vi inte längre kunna diskontera stora kostnader på framtiden och då får vi också andra incitamentsstrukturer.

Självklart kommer människor ha möjlighet att arbeta mer än arbetsnormen som också sker idag, men precis som motorcrossåkning ridning och rökning, så är en hög arbets-norm/-belastning KOSTSAMT för samhället, människor kan faktiskt gå sönder och prestera olika bra. Jag vill besvara frågan; Hur bygger vi ett samhälle och miljö där människor fungerar så bra som möjligt? Mitt svar är kunskapssamhället. Min hypotes att en kortare arbetstid dels gör oss mer skärpta och effektiva undertiden vi jobbar, och dels sänker vi skatten för den kostnad sjukskrivningar av utbrända människor kostar. Tanken är att vi kommer få högre social närvaro med familj vänner och barn, vilket gör att vi får en möjlighet att få bättre demokrati med möjligheten till ett högre deltagande och kunskapsinhämtning. Vi kan när vi hämtar våra barn tidigare också lägga mindre pengar på fritids, hjälpa dem med läxor och läsa sagor på kvällarna etc. Detta leder till ett kunskapssamhälle UTAN att vi får en mindre materiell standard än vad vi ha idag. Med rätt incitamentsystem kommer vi faktiskt öka vår materiella standard då produkterna håller och kan användas längre samt att de är lätta att reparera och uppgradera.

Den andra frågan innehöll ett så svårt ord att jag var tvungen att googla det och den första träffen var: ”De svaga läsarna visade sig ha svårt att se helheten i en text, att förstå vad en text handlade om i stora drag. En text kräver att läsaren infererar, är aktiv och använder sin tidigare kunskap i tolkningen och det hade många elever svårigheter med.” Är det den här betydelsen av infererar du menar i frågan: Jag förstår heller inte hur du infererar “tjänar pengar på” från “tjänar mer än.”? Ett väldigt bra och innehållsrikt ord i så fall.

Det är såklart mina tankar och tolkning av helheten, ”världsekonomin”, som gör att jag skriver att många ”tjänar pengar på” istället för att många ”tjänar mer än”. Det bygger på det jag vet om kapitalflykt och oschyssta mikrokrediter En liten del av världsbefolkningen kan idag leva på avkastning av kapital och det är i huvudsak det som gör att klyftorna/orättvisorna ökar idag. Akademikerbloggen: ”Vad vi ser är att det är kapitalinkomsterna som tydligast står för ökningen av skillnader i disponibla inkomster i Sverige.”

Om man sedan går in i olika verksamheter och tittar så är det, om jag förstått det rätt, betydligt hårdare arbete inom sektorer där man inte kan rationalisera bort personal, dvs, vård, skola, restaurang, städjobb och omsorg jämfört med andra tjänstemannayrken.

Dessutom, i den bästa av världar, där vi uppnått det perfekta meritokratiska samhället så skulle en hög lön implicera att man är värd pengarna. På samma sätt skulle en låg lön och ett skitjobb i det här samhället implicera att man är värd det. Det är inte min syn på rättvisa. Fördelning av pengar idag beror mycket på hur ”bra” man är utan på hur tur man haft i livet; läste föräldrarna böcker för en när man var liten, utbildade man sig till ekonom (tur) eller lärare (otur), köpte man ett hus när det inte var bostadsbubbla (tur), har man råkat bli intresserad av ekonomi (tur) eller inte (otur) etc etc

Därför skriver jag att ”många tjänar idag på” än att jag väljer att skriva att ”många tjänar mer”.

Nicholas skrev: ”… Öka möjligheterna att gå ner i deltid, till exempel genom slopad arbetsgivaravgift. Vill man ha mer pengar får man jobba längre, vill man ha mer fritid får man leva med mindre marginaler. Inget konstigt med det.”

Minskar vi kapacitetsutnyttjandet för alla samtidigt minskar våra kostnader också samtidigt vid en kreditkontraktion, därför får vi ett bättre och billigare samhälle om alla minskar sin arbetstid samtidigt utan att någon behöver leva på marginalerna.

Nicholas skrev: ”Löner sätts baserat på tillgång och efterfrågan…”

Javisst, delvis beroende på vem som haft tur eller otur som jag skrev om innan. Men också beroende på om vi vill ge lärare och sjuksköterskor etc mer lön eller inte. Jag förespråkar No1 resonemang innan att vi måste underlätta för människor att kunna byta yrke om de haft otur utan att riskera hem och familjerelationer.

Nicholas skrev: ”När företagares disponibla inkomst ökar börjar de ju efterfråga nya varor och tjänster, vilket kommer skapa nya jobb. Det är precis som när stora delar av produktionen mekaniserades under den industriella revolutionen, och nya jobb uppkom när gamla försvann, ludditernas domedagsprofetior till trots.”

Vi ska dock inte bli tvingade till att uppfinna nya jobb om vi tillåter oss vara nöjda med arbetsbelastningen! Till vilket syfte skulle vi behöva ”uppfinna” nya jobb, är det inte andra uppfinningar vi ska gynna, som robotar t.ex.? Är inte det lite knäppt att vi måste lägga ner energi på att uppfinna nya jobb??! Det låter sjukt jobbigt om jag när jag grävt en grop blir tillsagd att fylla igen den igen eftersom det inte finns något annat jobb till mig… Sjukt oekonomiskt dessutom… hur många datorer, märkeskläder, hus, leksaker ska vi bygga om och om och om igen. Kan vi inte bygga bra skit som håller länge istället…

Nicholas skrev ”Jag har ju redan sagt att vi borde göra det möjligt för människor att jobba mindre om de vill. Att arbetslösheten är hög kan ju bero på flera saker. En faktor är finanskrisen. En annan är fackens ansvarslösa lönepolitik. Hade det gått att sänka lönerna när arbetslösheten ökade hade arbetsmarknaden studsat tillbaka betydligt fortare. Det har ingenting att göra med att robotar tar våra jobb.”

Varför kan vi inte istället för att sänka lönerna för de som lever på marginalerna… DELA på jobben genom att sänka arbetsnormen?

Nicholas, av dina svar att döma så vill du ha fortsatt tillväxt och då undrar jag varför vill du öka omsättningshastigheten av varor (- varav mycket snabbt blir skräp) och tjänster för varje år? När är det nog? Hur bra kan vi få det tror du? Vad är ditt idealsamhälle?

Uno Hansson skrev

No1,
”… att löner blir allt högre/arbetstiden kortare iom produktivitetsökningen… har konstigt nog inte följt samma utveckling … en EXTREM produktivitetsökning, automatisering vilket idag visar sig i … arbetslöshet över hela västvärlden (framförallt ungdomar)…”

En trolig orsak till snedfördelningen produktivitetsökning/ arbetarvälstånd är nog att aningslöst trixande tillväxtkramande politiker, som anammat den fascistinspirerade korporativismen med bl.a. att var och en av ägarna av aktiebolag inte personligen behöver betala av alla skulder med egna pengar om verksamheten går i konkurs. Allt eftersom lärde sig då finansstrategerna att mer och mer medvetet köra AB i botten/plocka ut vad som kunde/ och lämna skutan i tid… och de aningslöst? trixande politikerna – över hela västvärlden – måste låta de källskattebetalande löntagarna betala hela kalaset samtidigt som peningmängden, boendekostnaderna, inflationen osv..ökade mer än lönerna i takt med att arbetskraftsbehoven minskade syeg för steg.

Uno Hansson skrev

No1,
”… att löner blir allt högre/arbetstiden kortare iom produktivitetsökningen… har konstigt nog inte följt samma utveckling … en EXTREM produktivitetsökning, automatisering vilket idag visar sig i … arbetslöshet över hela västvärlden (framförallt ungdomar)…”

En trolig orsak till snedfördelningen produktivitetsökning/ arbetarvälstånd är nog att aningslöst trixande tillväxtkramande politiker, som anammat den fascistinspirerade korporativismen med bl.a. att var och en av ägarna av aktiebolag inte personligen behöver betala av alla skulder med egna pengar om verksamheten går i konkurs. Allt eftersom lärde sig då finansstrategerna att mer och mer medvetet köra AB i botten/plocka ut vad som kunde/ och lämna skutan i tid… och de aningslöst? trixande politikerna – över hela västvärlden – måste låta de källskattebetalande löntagarna betala hela kalaset samtidigt som peningmängden, boendekostnaderna, inflationen osv..ökade mer än lönerna i takt med att arbetskraftsbehoven minskade syeg för steg.

No1 skrev

”Är inte det lite knäppt att vi måste lägga ner energi på att uppfinna nya jobb??! Det låter sjukt jobbigt om jag när jag grävt en grop blir tillsagd att fylla igen den igen eftersom det inte finns något annat jobb till mig… Sjukt oekonomiskt dessutom…”

Denna pedagogiska förklaring snor jag! Bra där Erik!

Uno, Absolut. Därför vill jag att vi ska satsa på nyare demokratiska företagsformer också a la Mondragon i Spanien. Detta kan dock växa fram automatiskt om med någon form av grundtrygghet som gör att man kan ”välja” bort dåliga arbetsplatsen.

No1 skrev

”Är inte det lite knäppt att vi måste lägga ner energi på att uppfinna nya jobb??! Det låter sjukt jobbigt om jag när jag grävt en grop blir tillsagd att fylla igen den igen eftersom det inte finns något annat jobb till mig… Sjukt oekonomiskt dessutom…”

Denna pedagogiska förklaring snor jag! Bra där Erik!

Uno, Absolut. Därför vill jag att vi ska satsa på nyare demokratiska företagsformer också a la Mondragon i Spanien. Detta kan dock växa fram automatiskt om med någon form av grundtrygghet som gör att man kan ”välja” bort dåliga arbetsplatsen.

Erik Johansson skrev

Hej Rasmus

Vägen från tillväxt till nerväxt kommer antagligen bli/är nu ganska omvälvande. Det handlar om skuldavskrivningar som är gjort i Grekland och på Island etc.

Det finns massor av information och diskussioner på bloggar och hemsidor efter den finansiella krisen 2008.

http://www.khanacademy.org/#credit-crisis
(en bra proffessionell introduktion till krisen vi är i nu)
http://www.metacurrency.org/
(kolla in filmen längst ner)
http://steadystate.org/
http://ineteconomics.org/
http://enrichlist.org/the-list/
http://cornucopia.cornubot.se/ Svensk blogg om lite allt möjligt som när den handlar om ekonomi är som bäst.

Själv är jag aktiv i JAK där många är intresserade av en djupare diskussion. Banken är kooperativ och har en ambition att vara så demokratisk som möjligt och dessutom stoppa flödet av värde från låntagare till sparare, lokalt och globalt.

Erik Johansson skrev

Hej Rasmus

Vägen från tillväxt till nerväxt kommer antagligen bli/är nu ganska omvälvande. Det handlar om skuldavskrivningar som är gjort i Grekland och på Island etc.

Det finns massor av information och diskussioner på bloggar och hemsidor efter den finansiella krisen 2008.

http://www.khanacademy.org/#credit-crisis
(en bra proffessionell introduktion till krisen vi är i nu)
http://www.metacurrency.org/
(kolla in filmen längst ner)
http://steadystate.org/
http://ineteconomics.org/
http://enrichlist.org/the-list/
http://cornucopia.cornubot.se/ Svensk blogg om lite allt möjligt som när den handlar om ekonomi är som bäst.

Själv är jag aktiv i JAK där många är intresserade av en djupare diskussion. Banken är kooperativ och har en ambition att vara så demokratisk som möjligt och dessutom stoppa flödet av värde från låntagare till sparare, lokalt och globalt.

Thomas Gunnarson skrev

Jag har för mig att den gamle sossen Ernst Wigfors spådde att svenskarna skulle jobba väldigt litet när hela konsumtionsbehovet var automatiserat någon gång runt sekelskiftet..
Nu blev det inte så då vi konsumneter ökat våra krav och samhället ökat skatterna..
Så vi sitter alla i ekorrhjulet.

Thomas Gunnarson skrev

Jag har för mig att den gamle sossen Ernst Wigfors spådde att svenskarna skulle jobba väldigt litet när hela konsumtionsbehovet var automatiserat någon gång runt sekelskiftet..
Nu blev det inte så då vi konsumneter ökat våra krav och samhället ökat skatterna..
Så vi sitter alla i ekorrhjulet.

Henrik Brändén skrev

Hej Erik, Ledsen att jag inte gått in och kommenterat direkt. Det var ur mitt tangentbord den groda hoppade, som eldade upp dig att skriva inlägget, och på så vis var det ju väldigt bra att jag skrev först och tänkte sedan … För det här var ett mycket klargörande och bra inlägg, och vi är faktiskt inte speciellt oense. Bara det att det du kallar bättre liv råkade jag kalla tillväxt: Vi kan ta ut dess frukter som högre standard vad gäller prylar, mer tid till nära relationer, mer resande, mer fritid, bevarade urskogar, whatever, men i botten för det ligger att vi utvecklar sättet att skapa det vi vill ha så vi får mer av detta för färre arbetade timmar!

Du har naturligtvis rätt i att det ska kallas utveckling,och inte tillväxt! Jag håller helt med om att det BNP-mått vi har idag inte klarar av att mäta detta: Det ger inget utslag för saker som har stor betydelse för vår välfärd (typ Wikipedia) och det ger stort utslag för verksamheter som är ren rundgång och resursslöseri!

Men problemen är större än så: Mycket av det moderna sättet att skapa värde för människor sker utanför det monetära system vår ekonomi idag är organiserad runt, och utanför den traditionella arbetsmarknaden. Jag är därför övertygad om att vi av nödvändighet kommer till en situation där någon form av medborgarlön blir både självklar och nödvändig. Däremot är mina föreställningar om vägen dit fortfarande mycket dimmiga.

Däremot är jag övertygad om att vi måste hitta ett sätt att kombinera dessa tydliga tankar och visioner på lite längre sikt med en förmåga att ge tydliga och konkreta svar som är relevanta här och nu när vi i valrörelsen 2014 får en mikrofon uppstucken i ansiktet och tillfrågas vad vi har att säga till Annelie och Micke som gått arbetslösa sedan de lämnade gymnasiet, och inget högre önskar än att få ett jobb! Där de konkreta svaren här och nu ska vara tydligt hopkopplade med visionerna på sikt.

Miljöpartiet insåg att det inte räckte med långsiktiga visioner om ett trevligare samhälle där alla arbetar mindre och delar på jobben. När de också började prata om miljöteknik, gröna jobb och grön tillväxt fick de tillräckligt många väljare för att kunna driva genom friåret!

Henrik Brändén skrev

Hej Erik, Ledsen att jag inte gått in och kommenterat direkt. Det var ur mitt tangentbord den groda hoppade, som eldade upp dig att skriva inlägget, och på så vis var det ju väldigt bra att jag skrev först och tänkte sedan … För det här var ett mycket klargörande och bra inlägg, och vi är faktiskt inte speciellt oense. Bara det att det du kallar bättre liv råkade jag kalla tillväxt: Vi kan ta ut dess frukter som högre standard vad gäller prylar, mer tid till nära relationer, mer resande, mer fritid, bevarade urskogar, whatever, men i botten för det ligger att vi utvecklar sättet att skapa det vi vill ha så vi får mer av detta för färre arbetade timmar!

Du har naturligtvis rätt i att det ska kallas utveckling,och inte tillväxt! Jag håller helt med om att det BNP-mått vi har idag inte klarar av att mäta detta: Det ger inget utslag för saker som har stor betydelse för vår välfärd (typ Wikipedia) och det ger stort utslag för verksamheter som är ren rundgång och resursslöseri!

Men problemen är större än så: Mycket av det moderna sättet att skapa värde för människor sker utanför det monetära system vår ekonomi idag är organiserad runt, och utanför den traditionella arbetsmarknaden. Jag är därför övertygad om att vi av nödvändighet kommer till en situation där någon form av medborgarlön blir både självklar och nödvändig. Däremot är mina föreställningar om vägen dit fortfarande mycket dimmiga.

Däremot är jag övertygad om att vi måste hitta ett sätt att kombinera dessa tydliga tankar och visioner på lite längre sikt med en förmåga att ge tydliga och konkreta svar som är relevanta här och nu när vi i valrörelsen 2014 får en mikrofon uppstucken i ansiktet och tillfrågas vad vi har att säga till Annelie och Micke som gått arbetslösa sedan de lämnade gymnasiet, och inget högre önskar än att få ett jobb! Där de konkreta svaren här och nu ska vara tydligt hopkopplade med visionerna på sikt.

Miljöpartiet insåg att det inte räckte med långsiktiga visioner om ett trevligare samhälle där alla arbetar mindre och delar på jobben. När de också började prata om miljöteknik, gröna jobb och grön tillväxt fick de tillräckligt många väljare för att kunna driva genom friåret!

Erik Johansson skrev

Hej Henrik!

Ja hur ska vi få inflytande genom våra idéer. I statsvetenskapen pratar man ofta om hur vi bär på olika narrativ om hur världen fungerar.

Efter att http://www.steg3.se började sen två år tillbaka få upp tillväxtfrågan på agendan så har partier börjat ändra sina narrativ och använder inte längre tillväxt som mål (det beror inte bara på steg 3 men lite). Hållbar utveckling är det nya begreppet. Detta ser jag som en otroligt stor seger för steg 3 och andra som är tillväxtkritiska eftersom tillväxt är starkt förknippat med ekonomiskt tänkande på hur världen hänger ihop och utelämnar så mycket annan fakta som man inte kan sätta siffror på.
Hållbar utveckling ligger närmre andra tankar på hur vi ska få ett bättre liv än var tillväxt gör. Om tillväxt är ett mål i sig så kan någon hälla gift i grundvattnet och servera flaskvatten och gjort ett ”bra jobb” eftersom de genererat tillväxt. Den personen kan dock inte säga att den gjort ett bra jobb till någon som inte har tillväxt som mål.

Men som du säger, det är kul att få vara med och stifta coola lagar..

Mitt förslag för att piratpartiet ska få genomslag är att verkligen tänka hur vi bemöter media. Vilket narrativ ska vi använda och pränta in i människors tänkande samtidigt som vi kan argumentera för att vår politik inte leder till förgiftat grundvatten…

Jag tycker att vi ska ha kunskap som vårt samhällsmål och bygga vår logik på det när vi formulerar vår mediastrategi och är förberedda på mikrofonen! Personligen tycker jag att den här tråden skulle kunna ägnas åt det för jobbpolitiken. Så lättar dimman säkert snart och då kommer alla att se hur Kejsaren står naken..(tillväxtförespråkare).. =)

PS medborgarlön är spännande!! DS

Hej Fina fågeln! Vem är du?! =)

Erik Johansson skrev

Hej Henrik!

Ja hur ska vi få inflytande genom våra idéer. I statsvetenskapen pratar man ofta om hur vi bär på olika narrativ om hur världen fungerar.

Efter att http://www.steg3.se började sen två år tillbaka få upp tillväxtfrågan på agendan så har partier börjat ändra sina narrativ och använder inte längre tillväxt som mål (det beror inte bara på steg 3 men lite). Hållbar utveckling är det nya begreppet. Detta ser jag som en otroligt stor seger för steg 3 och andra som är tillväxtkritiska eftersom tillväxt är starkt förknippat med ekonomiskt tänkande på hur världen hänger ihop och utelämnar så mycket annan fakta som man inte kan sätta siffror på.
Hållbar utveckling ligger närmre andra tankar på hur vi ska få ett bättre liv än var tillväxt gör. Om tillväxt är ett mål i sig så kan någon hälla gift i grundvattnet och servera flaskvatten och gjort ett ”bra jobb” eftersom de genererat tillväxt. Den personen kan dock inte säga att den gjort ett bra jobb till någon som inte har tillväxt som mål.

Men som du säger, det är kul att få vara med och stifta coola lagar..

Mitt förslag för att piratpartiet ska få genomslag är att verkligen tänka hur vi bemöter media. Vilket narrativ ska vi använda och pränta in i människors tänkande samtidigt som vi kan argumentera för att vår politik inte leder till förgiftat grundvatten…

Jag tycker att vi ska ha kunskap som vårt samhällsmål och bygga vår logik på det när vi formulerar vår mediastrategi och är förberedda på mikrofonen! Personligen tycker jag att den här tråden skulle kunna ägnas åt det för jobbpolitiken. Så lättar dimman säkert snart och då kommer alla att se hur Kejsaren står naken..(tillväxtförespråkare).. =)

PS medborgarlön är spännande!! DS

Hej Fina fågeln! Vem är du?! =)

Erik Johansson skrev

Tillägg

Politik handlar för mig om att formulera en strategi för det goda samhället.

”p= det goda samhället” Det finns två definitioner för p här.

p-1 = tillväxt är det vi ska sträva efter för att få ett gott samhälle”

p-2 = hållbar utveckling är det vi ska sträva efter för ett gott samhälle

p-3 = kunskap och kultur är det vi ska sträva efter för att få ett gott samhälle

Utifrån det här kan vi analysera mitt exempel som jag skrev i det förra inlägget, här lite omskrivet.

Någon häller gift i grundvattnet och kan därför starta ett företag som producerar och transporterar flaskvatten till de kunder som efterfrågar vatten. Desto mer gift företaget häller i grundvattnet desto mer ökar omsättningen.

Utifrån den här observationen får vi olika utslag när vi ställer frågan ”Uppnår vi det goda samhället om…

… P-1 är sant?” = JA – Företaget genererar ekonomisk tillväxt

… P-2 är sant?” = NJA – det beror på vad som menas med hållbar utveckling. Ekonomiskt, socialt eller ekologiskt hållbart.

… P-3 är sant?” = NEJ – Människor måste jobba mer för att kunna få råd att dricka vatten och riskerar att bli sjuka. De har inte tid att inhämta kunskap.

Detta exempel med grundvatten kan appliceras på en mängd olika företag. Typ Coca cola och bomullsindustrin och fracking efter naturgas etc etc.

Vi kan också ställa andra frågor. Leder massinvandringen till ett sämre samhälle?

P-1 är sant = JA många lever på bidrag och hämmar Sveriges tillväxt

P-2 är sant = NJA det beror på vad som menas med hållbar utveckling

P-3 är sant = NEJ invandringen leder till en möjlighet att utbyta kulturella erfarenheter. Få kunskap om andra länder och seder. Etc etc…

Jag har för mig att det ska finnas någon piratfilosof ibland oss som kan göra en bättre argumentations analys än vad jag gjort som är hobbyfilosof =) Men jag är säker på att det är bra att tänka såhär när vi formulerar vår mediastrategi…

Erik Johansson skrev

Tillägg

Politik handlar för mig om att formulera en strategi för det goda samhället.

”p= det goda samhället” Det finns två definitioner för p här.

p-1 = tillväxt är det vi ska sträva efter för att få ett gott samhälle”

p-2 = hållbar utveckling är det vi ska sträva efter för ett gott samhälle

p-3 = kunskap och kultur är det vi ska sträva efter för att få ett gott samhälle

Utifrån det här kan vi analysera mitt exempel som jag skrev i det förra inlägget, här lite omskrivet.

Någon häller gift i grundvattnet och kan därför starta ett företag som producerar och transporterar flaskvatten till de kunder som efterfrågar vatten. Desto mer gift företaget häller i grundvattnet desto mer ökar omsättningen.

Utifrån den här observationen får vi olika utslag när vi ställer frågan ”Uppnår vi det goda samhället om…

… P-1 är sant?” = JA – Företaget genererar ekonomisk tillväxt

… P-2 är sant?” = NJA – det beror på vad som menas med hållbar utveckling. Ekonomiskt, socialt eller ekologiskt hållbart.

… P-3 är sant?” = NEJ – Människor måste jobba mer för att kunna få råd att dricka vatten och riskerar att bli sjuka. De har inte tid att inhämta kunskap.

Detta exempel med grundvatten kan appliceras på en mängd olika företag. Typ Coca cola och bomullsindustrin och fracking efter naturgas etc etc.

Vi kan också ställa andra frågor. Leder massinvandringen till ett sämre samhälle?

P-1 är sant = JA många lever på bidrag och hämmar Sveriges tillväxt

P-2 är sant = NJA det beror på vad som menas med hållbar utveckling

P-3 är sant = NEJ invandringen leder till en möjlighet att utbyta kulturella erfarenheter. Få kunskap om andra länder och seder. Etc etc…

Jag har för mig att det ska finnas någon piratfilosof ibland oss som kan göra en bättre argumentations analys än vad jag gjort som är hobbyfilosof =) Men jag är säker på att det är bra att tänka såhär när vi formulerar vår mediastrategi…

Calandrella skrev

Jag håller delvis med dig i din samhällssyn, Erik. Men jag är inte säker på att tillväxtkritik bör ingå i den pirata politiken. Alltför många av piratpartister är ekonomiskt liberaler för att vi ska kunna enas om att tillväxten inte har ett egenvärde, och alltför många av väljarna är tillväxtglada för att vi ska kunna driva frågan öht.

Sedan, är inte hållbar utveckling bättre som mål än kultur och kunskap? Om vi vill komma längre materiellt än vi kommit idag och/eller om vi vill att resten av mänskligheten ska nå vår nivå, då måste det ske utveckling generellt – då räcker det inte med att öka kunskapen och kulturen (även om det förstås är en *del* i utvecklingen).

Calandrella skrev

Jag håller delvis med dig i din samhällssyn, Erik. Men jag är inte säker på att tillväxtkritik bör ingå i den pirata politiken. Alltför många av piratpartister är ekonomiskt liberaler för att vi ska kunna enas om att tillväxten inte har ett egenvärde, och alltför många av väljarna är tillväxtglada för att vi ska kunna driva frågan öht.

Sedan, är inte hållbar utveckling bättre som mål än kultur och kunskap? Om vi vill komma längre materiellt än vi kommit idag och/eller om vi vill att resten av mänskligheten ska nå vår nivå, då måste det ske utveckling generellt – då räcker det inte med att öka kunskapen och kulturen (även om det förstås är en *del* i utvecklingen).

Tommy skrev

Jag håller med!
Human Development Index (HDI) är en mycket bättre sak att eftersträva än BNP.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index

För den som är intresserad i ämnet tillväxt så rekommenderar jag starkt en serie på SVT Play som heter ”Tillväxten i fokus” där insatta professorer och forskare djupintervjuas om tillväxtfrågan.

http://svtplay.se/sok?cs,s,1,tillv%E4xten+i+fokus,sample/ps,s,1,tillv%E4xten+i+fokus,full/ts,s,1,tillv%E4xten+i+fokus,title

Tommy skrev

Jag håller med!
Human Development Index (HDI) är en mycket bättre sak att eftersträva än BNP.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index

För den som är intresserad i ämnet tillväxt så rekommenderar jag starkt en serie på SVT Play som heter ”Tillväxten i fokus” där insatta professorer och forskare djupintervjuas om tillväxtfrågan.

http://svtplay.se/sok?cs,s,1,tillv%E4xten+i+fokus,sample/ps,s,1,tillv%E4xten+i+fokus,full/ts,s,1,tillv%E4xten+i+fokus,title

Tommy skrev

Dokumentären Glödlampskonspirationen Erik länkade till här ovan sätter fingret på en viktig sak. Jag visste om fenomenet med planerat åldrande men hade inte sett den dokumentären. Tack Erik!

Tommy skrev

Dokumentären Glödlampskonspirationen Erik länkade till här ovan sätter fingret på en viktig sak. Jag visste om fenomenet med planerat åldrande men hade inte sett den dokumentären. Tack Erik!

Erik Johansson skrev

Calandrella
Varför skulle en ekonomiskt liberal per automatik vara för tillväxt?

Friheten i att få kortare arbetsdagar är väl liberalt om något. Fråga John Stewart Mill… socialliberalismens fader säger vissa…

Erik Johansson skrev

Calandrella
Varför skulle en ekonomiskt liberal per automatik vara för tillväxt?

Friheten i att få kortare arbetsdagar är väl liberalt om något. Fråga John Stewart Mill… socialliberalismens fader säger vissa…

Stefan Sigfried skrev

Ett helt lysande inlägg av Erik Johansson vad gäller synen på ekonomi. Jag har själv gjort ett inlägg i den debatten i bokform True Wealth of Nations.

Vad gäller ”narrative” så är det naturligtvis nyckeln. Få förstår hur smarta högern varit och även här har jag gjort ett försök att sammanfatta vad det i djupet handlar om i boken Att återta Socialdemokratins hjärta. Men se inte ordet ”Socialdemokrati” som en skygglapp. Det gäller nog först till kvarn idag även om jag hoppas socialdemokratin kan vakna ur sin sömn. Men det går trögt. Det får jag ju erkänna!

Mer information om böckerna på websiten.
http://timogan.name/attatertahjartatipolitiken/attatertasocialdemokratinshjarta/index.html

Se även http://stefansblogg.timogan.name.

Stefan Sigfried skrev

Ett helt lysande inlägg av Erik Johansson vad gäller synen på ekonomi. Jag har själv gjort ett inlägg i den debatten i bokform True Wealth of Nations.

Vad gäller ”narrative” så är det naturligtvis nyckeln. Få förstår hur smarta högern varit och även här har jag gjort ett försök att sammanfatta vad det i djupet handlar om i boken Att återta Socialdemokratins hjärta. Men se inte ordet ”Socialdemokrati” som en skygglapp. Det gäller nog först till kvarn idag även om jag hoppas socialdemokratin kan vakna ur sin sömn. Men det går trögt. Det får jag ju erkänna!

Mer information om böckerna på websiten.
http://timogan.name/attatertahjartatipolitiken/attatertasocialdemokratinshjarta/index.html

Se även http://stefansblogg.timogan.name.

Calandrella skrev

@Erik Johansson: Egentligen behöver inte den ekonomiska liberalismen stå bakom tillväxt. Men den förutsätter ekonomisk frihet, och att hejda tillväxt utan att göra inskränkningar i den ekonomiska friheten är… svårt. Därtill är många self-proclaimed ”liberaler” i den etablerade politiken i själva verket tillväxtfanatiker som söker en ideologi för att stödja ens tillväxtsfanatism. Tror jag.

Calandrella skrev

@Erik Johansson: Egentligen behöver inte den ekonomiska liberalismen stå bakom tillväxt. Men den förutsätter ekonomisk frihet, och att hejda tillväxt utan att göra inskränkningar i den ekonomiska friheten är… svårt. Därtill är många self-proclaimed ”liberaler” i den etablerade politiken i själva verket tillväxtfanatiker som söker en ideologi för att stödja ens tillväxtsfanatism. Tror jag.

Lämna ett svar till Erik Johansson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>