De lila jobben

Det är genom att skapa visioner och bilder av samhällsutvecklingen som politiker motiverar sin existens. Att stå för modet att sätta roder mot ett bättre samhälle, bortom etablerade sanningar och status quo. Så är det inte idag. Våra etablerade politiska partier är fega och sätter mycket hellre fingret i luften och tar reda på var det blåser, hellre än att sätta segel mot en bättre framtid.

Vi behöver en ny politisk rörelse i Sverige som vågar stå upp för visioner, utopier och drömmar om hur morgondagens samhälle ska se ut. Inte minst på arbetsmarknaden.

Vi står inför stora utmaningar 2012. Välfärden för våra 40-talister är ett bra exempel. De förväntas leva både längre och hälsosammare än någonsin tidigare, vilket såklart är fantastiskt. Men samtidigt kommer deras kompetens och arbetsmässiga insats behöva  ersättas med ny och förhoppningsvis bättre. Vi kan inte heller ersätta dem med vilken arbetskraft som helst. Vi måste ersätta den med kompetenta och motiverade människor som, förutom att sätta värde på arbete, dessutom vill bygga Sveriges framtid.

Arbetslöshet kan delas upp i två delar. Den ena är strukturell (sök- och matchningsproblem på arbetsmarknaden) och påverkas minimalt av förändringar i världen, och den andra är konjunkturmässig och påverkas mycket av omvärlden. Många av de problem vi ser just nu på arbetsmarknaden finns ytterst sällan i den strukturella delen. Trots detta är det just den delen som våra etablerade partier försöker adressera. Detta märks kanske tydligast i  diskussionerna om ungdomslöner eller turordningsreglerna i LAS. Inget av dem svarar på några djupare frågor om hur de långsiktiga problemen med kompetensbristen på arbetsmarknaden ska lösas. Vi kan inte äta oss in i  framtiden genom slopad restaurangmoms och inte heller kan vi  snickra eller städa oss in i framtiden med ROT och RUT.

Vi har en annan vision inom piratpartiet som tar sikte på nödvändiga reformer främst inom de kunskapsintensiva sektorerna på arbetsmarknaden. Det är det som är de lila jobben.

Vi vill skapa bättre möjligheter i kunskapsintensiva områden på arbetsmarknaden att växa och  utvecklas. Vi menar på att det är där vårt långsiktiga välstånd i Sverige måste byggas. Det handlar exempelvis om  it-, ingenjörs- och akademikerjobb, kreativa yrken, humaniora och sociala sektorer där kunskap och kreativitet spelar avgörande roll. Vi talar självklart om lärarna. Det är yrken som driver den vetenskapliga och sociala utvecklingen framåt och som spelar allt större roll i världsekonomin.

De kunskapsintensiva jobben måste stärkas och där vill vi nu i Piratpartiet satsa högt och leda Sverige in i kunskapssamhället.

Gustav Nipe, förbundsordförande Ung Pirat
Erik Lönroth, Kommunledare Södertälje

Kommentarer

Anna Blixt skrev

Ja, det låter ju bra, men hur satsar man på detta rent konkret? Vad är det ni vill göra exakt?

Jag tycker också att artikeln är lite förvirrad i att ni tror att ungdomlöner, ROT/RUT och restaurangmoms är åtgärder mot strukturell arbetslöshet, vilket inte är sant. I lågkonjunktur så har människor mindre pengar att lägga på att äta ute, renovera och köpa in hjälp med hemmet. Genom att fippla med avdrag och moms så motverkar man konjunkturens effekter på dessa branscher, som är viktiga särskilt för grupper som annars lätt fastnar i långtidsarbetslöshet. När arbetslösheten är hög i lågkonjunktur så finns det mer kompetent personal att få tag i, vilket ger ungdomar en nackdel som man motverkar delvis genom ungdomslöner.

Visst behöver vi kreativa akademikerjobb, men vi behöver OCKSÅ bra stimulans för företagen att anställa ungdomar och outbildade vuxna som varken har kunskaper eller ambitioner till att bli kreativa it-entrepenörer.

Därtill måste man också fundera över att visst är det bra att komma på nya uppfinningar och sånt, men med löner och arbetsmarknadens struktur i Sverige så är det många gånger omöjligt att realisera idéerna på hemmaplan – man realiserar istället kreativa idéer i Kina där arbetskraften är billigare och förutsättningarna bättre.

Så, vad exakt är det ni vill med dessa lila jobb egentligen? Att främja kreativitet i all ära, men min tro är att man gör detta bäst genom att skapa ett bra företagsklimat som gör att företag har råd att stanna i Sverige, att man gör det billigt att anställa ungdomar som kan vara kreativa i alla möjliga branscher, att man uppnår en bättre rörlighet på arbetsmarknaden genom att slopa inlåsningen genom LAS… och att man vidtar olika åtgärder för att motverka lågkonjunkturens svallvågor (ungdomslöner, RUT/ROT osv)…

Har vi egentligen någon särskild brist på kreativa akademiker i Sverige? Och vad ska de bidra med om vi inte har ett förmånligt företagsklimat här i Sverige?

Anna Blixt skrev

Ja, det låter ju bra, men hur satsar man på detta rent konkret? Vad är det ni vill göra exakt?

Jag tycker också att artikeln är lite förvirrad i att ni tror att ungdomlöner, ROT/RUT och restaurangmoms är åtgärder mot strukturell arbetslöshet, vilket inte är sant. I lågkonjunktur så har människor mindre pengar att lägga på att äta ute, renovera och köpa in hjälp med hemmet. Genom att fippla med avdrag och moms så motverkar man konjunkturens effekter på dessa branscher, som är viktiga särskilt för grupper som annars lätt fastnar i långtidsarbetslöshet. När arbetslösheten är hög i lågkonjunktur så finns det mer kompetent personal att få tag i, vilket ger ungdomar en nackdel som man motverkar delvis genom ungdomslöner.

Visst behöver vi kreativa akademikerjobb, men vi behöver OCKSÅ bra stimulans för företagen att anställa ungdomar och outbildade vuxna som varken har kunskaper eller ambitioner till att bli kreativa it-entrepenörer.

Därtill måste man också fundera över att visst är det bra att komma på nya uppfinningar och sånt, men med löner och arbetsmarknadens struktur i Sverige så är det många gånger omöjligt att realisera idéerna på hemmaplan – man realiserar istället kreativa idéer i Kina där arbetskraften är billigare och förutsättningarna bättre.

Så, vad exakt är det ni vill med dessa lila jobb egentligen? Att främja kreativitet i all ära, men min tro är att man gör detta bäst genom att skapa ett bra företagsklimat som gör att företag har råd att stanna i Sverige, att man gör det billigt att anställa ungdomar som kan vara kreativa i alla möjliga branscher, att man uppnår en bättre rörlighet på arbetsmarknaden genom att slopa inlåsningen genom LAS… och att man vidtar olika åtgärder för att motverka lågkonjunkturens svallvågor (ungdomslöner, RUT/ROT osv)…

Har vi egentligen någon särskild brist på kreativa akademiker i Sverige? Och vad ska de bidra med om vi inte har ett förmånligt företagsklimat här i Sverige?

Martin Singh-Blom skrev

Ja, jag håller med Anna Blixt här. Vilka politiska partier är emot kunskapssamhället, innovation och utbildning? Inga, mig veterligen. Jag ser inte riktigt vilka konkreta policy-förslag som det här skulle leda till, eller hur detta skulle profilera oss i kontrast med andra partier.

Sen är jag också lite förvirrad över kontrasten mellan strukturell och konjunkturberoende arbetslöshet. Det mest konkreta förslaget ni lägger fram verkar vara ha att göra med kompetensförsörjning, vilket definitivt är ett strukturellt problem. Eller har jag missförstått?

Sist men inte minst tycker jag att vi pirater har ett fundamentalt problem när det gäller kunskapsintensiva jobb. Den pirata grundinsikten är att det är, och ska vara, kostnadsfritt att sprida kunskap. Många ingenjörs- och forskarjobb finns idag inom branscher där affärsmodellerna är byggda kring IP av olika slag, som patent, vilket vi är emot. Falkvinge har pratat lite löst om hur man skulle kunna främja innovation i till exempel läkemedelssektorn med prispengar och tävlingar istället för kunskapsmonopol. Det verkar som en bra idé för att få proof-of-concepts, men vill vi se svenska företag som utvecklar och kommersialiserar produkter tror jag att mer måste till (i alla fall inom farma och biotek, som är de branscher jag har lite koll på).

Om vi vill vara ett parti för kunskapsarbetare och vinna framtidsjobbsdebatter det med de gamla partierna måste vi fundera ut detaljerna kring vad som krävs för att skapa ett bra klimat för innovation och företagande inom branscher som just nu förlitar sig på IP för att driva FoU.

Martin Singh-Blom skrev

Ja, jag håller med Anna Blixt här. Vilka politiska partier är emot kunskapssamhället, innovation och utbildning? Inga, mig veterligen. Jag ser inte riktigt vilka konkreta policy-förslag som det här skulle leda till, eller hur detta skulle profilera oss i kontrast med andra partier.

Sen är jag också lite förvirrad över kontrasten mellan strukturell och konjunkturberoende arbetslöshet. Det mest konkreta förslaget ni lägger fram verkar vara ha att göra med kompetensförsörjning, vilket definitivt är ett strukturellt problem. Eller har jag missförstått?

Sist men inte minst tycker jag att vi pirater har ett fundamentalt problem när det gäller kunskapsintensiva jobb. Den pirata grundinsikten är att det är, och ska vara, kostnadsfritt att sprida kunskap. Många ingenjörs- och forskarjobb finns idag inom branscher där affärsmodellerna är byggda kring IP av olika slag, som patent, vilket vi är emot. Falkvinge har pratat lite löst om hur man skulle kunna främja innovation i till exempel läkemedelssektorn med prispengar och tävlingar istället för kunskapsmonopol. Det verkar som en bra idé för att få proof-of-concepts, men vill vi se svenska företag som utvecklar och kommersialiserar produkter tror jag att mer måste till (i alla fall inom farma och biotek, som är de branscher jag har lite koll på).

Om vi vill vara ett parti för kunskapsarbetare och vinna framtidsjobbsdebatter det med de gamla partierna måste vi fundera ut detaljerna kring vad som krävs för att skapa ett bra klimat för innovation och företagande inom branscher som just nu förlitar sig på IP för att driva FoU.

Torbjörn Jerlerup skrev

Jag gillar att ni försöker motivera ert förslag utifrån pirat ”ideologi”. Det uppskattar jag.

Det är det ideologiska resonemanget bakom olika förslag här jag är mest nyfiken på.

Torbjörn Jerlerup skrev

Jag gillar att ni försöker motivera ert förslag utifrån pirat ”ideologi”. Det uppskattar jag.

Det är det ideologiska resonemanget bakom olika förslag här jag är mest nyfiken på.

Dennis Nilsson skrev

@Martin Singh-Blom
”…Vilka politiska partier är emot kunskapssamhället, innovation och utbildning? Inga, mig veterligen…”

Mig veterligen så är det partier, som (s), (m), (fp), (c), (mp),(kd) (sd) och (v) som agerat, eller låtit bli att agera, samt rörstat för FRA-lagen och drakonisk upphovsrättslagstiftning. Sådan lagstiftning motarbetar kunskapssamhället, innovation och utbildning.

Varför vill de annars stoppa och begränsa tillgången till kunskapen i världens största bibliotek, sedan biblioteket i Alexandria, nämligen dagens Internet.

Det som räknas är partiernas faktiska handlingar, inte vad de säger sig vilja göra, och/eller vad som står i partiprogrammet.

Dennis Nilsson skrev

@Martin Singh-Blom
”…Vilka politiska partier är emot kunskapssamhället, innovation och utbildning? Inga, mig veterligen…”

Mig veterligen så är det partier, som (s), (m), (fp), (c), (mp),(kd) (sd) och (v) som agerat, eller låtit bli att agera, samt rörstat för FRA-lagen och drakonisk upphovsrättslagstiftning. Sådan lagstiftning motarbetar kunskapssamhället, innovation och utbildning.

Varför vill de annars stoppa och begränsa tillgången till kunskapen i världens största bibliotek, sedan biblioteket i Alexandria, nämligen dagens Internet.

Det som räknas är partiernas faktiska handlingar, inte vad de säger sig vilja göra, och/eller vad som står i partiprogrammet.

Dennis Nilsson skrev

@Anna Blixt
”Ja, det låter ju bra, men hur satsar man på detta rent konkret? Vad är det ni vill göra exakt?”

Det har lagts ett antal motioner till PP’s stämma om en satsning på ”the final frontier”, nämligen rymden.

Även om de kanske inte går igenom just nu, så finns det visioner inom Piratpartiet. :-)

I rymden har vi människor alla möjligheter att skapa allt det du efterlyser. I rymden finns det oändliga resurser av allt vi, mänskligheten kan önska oss.

För att komma ditt så krävs det avancerade kunskaper inom alla områden, och därmed motiv till att utbilda sig. Detta kommer att skapa ett oändligt antal arbetstillfällen, världen över.

Här i Sverige har vi vår rymdbas i Kiruna, Esrange, som vi måste satsa på, och utveckla.

De kunskaper vi lär oss, på vägen att realisera detta, ger oss även stora möjligheter, att bemöta och klara av kommande utmaningar, som klimatförändringarna.

Några företagsamma individer har redan insett detta och därför grundat företaget ”Planetary Resources”, som presenterade sina planer förra veckan.

Lär mer här;
http://www.museumofflight.org/event/2012/apr/24/future-of-space
http://www.planetaryresources.com/

Som en av Planetray Resources företrädare uttryckte; ””Science fiction is only fiction up to the point that it’s science fact”. :-)

Dennis Nilsson skrev

@Anna Blixt
”Ja, det låter ju bra, men hur satsar man på detta rent konkret? Vad är det ni vill göra exakt?”

Det har lagts ett antal motioner till PP’s stämma om en satsning på ”the final frontier”, nämligen rymden.

Även om de kanske inte går igenom just nu, så finns det visioner inom Piratpartiet. :-)

I rymden har vi människor alla möjligheter att skapa allt det du efterlyser. I rymden finns det oändliga resurser av allt vi, mänskligheten kan önska oss.

För att komma ditt så krävs det avancerade kunskaper inom alla områden, och därmed motiv till att utbilda sig. Detta kommer att skapa ett oändligt antal arbetstillfällen, världen över.

Här i Sverige har vi vår rymdbas i Kiruna, Esrange, som vi måste satsa på, och utveckla.

De kunskaper vi lär oss, på vägen att realisera detta, ger oss även stora möjligheter, att bemöta och klara av kommande utmaningar, som klimatförändringarna.

Några företagsamma individer har redan insett detta och därför grundat företaget ”Planetary Resources”, som presenterade sina planer förra veckan.

Lär mer här;
http://www.museumofflight.org/event/2012/apr/24/future-of-space
http://www.planetaryresources.com/

Som en av Planetray Resources företrädare uttryckte; ””Science fiction is only fiction up to the point that it’s science fact”. :-)

Martin Singh-Blom skrev

@Dennis Nilsson
Du blandar ihop två saker här. De förespråkar policy som ofta är dålig för kunskapssamhället, men de gör det ofta, paradoxalt nog, för att de tror att det är bra för kunskapssamhället. Ta copyright till exempel. Varje gång lagstiftningen ändras i mer drakonisk riktning så pratar (m) och (s) om hur artister och författare nu kan leva på sitt skapande, eftersom de nu har ekonomiska incitament för att skapa ny kultur. De har fel, men det är så de tänker (när de tänker).

När det gäller kulturpolitik så gör vi pirater ett ganska bra jobb med att förklara hur de har fel. Vi visar på en alternativ produktionsmodell för kultur, och vi har konkreta och realistiska idéer om hur det alternativ vi presenterar kan leda till sådant som nästan alla tycker är bra, nämligen mer bra kultur i vårt samhälle, till ett lägre pris och i ett lagligt ramverk som gör att alla kan delta i kulturskapandet.

Inom arbetsmarknadspolitiken har jag inte sett något sådant alternativ. Ingen kommer komma och säga ”åh, piratpartiet är för ingenjörer. Så orginellt!” för alla partier hävdar att de är för ingenjörer på nått sätt. På vad sätt skiljer sig det sätt vi vill vara bra för ingenjörer från hur (vsmpcfpmkdsd) vill vara bra för ingenjörer. Och är det ens viktigt för oss att vara bra för ingenjörer som så? Jag tror inte det.

Något som är intressant i pirat tänkande är våra idéer om deprofessionaliseringen av kunskapsarbete. Vi vill inte nödvändigtvis vara bra för encyklopedister, artister och författare. Vi vill att alla ska få skriva uppslagsverk, göra musik och skriva böcker. Ser man något man tycker verkar skoj så svärmar man helt enkelt över det tillsammans med andra som tycker det är skoj tills det har blivit en ny youtube-video eller världens bästa uppslagsverk av det. Detta ökar både folks personliga frihet och den totala samhälleliga nyttan. Något jag tycker vore intressant är om vi kunde få till samma deprofessionalisering av ingenjörsarbete.

Öppen källkod har möjliggjort en sådan demokratisering av mjukvaruutvecklingen. Vilka regelmässiga förändringar vore nödvändiga för att få till stånd samma typ av systemskifte inom telefoni? Inom farma? Inom vård och omsorg? Och hur kan vi styra om det svenska samhället så att vi maximerar nyttan av sådana förändringar? Det är inom dessa frågor jag tror att en pirat arbetsmarknadspolitik kan ligga.

Martin Singh-Blom skrev

@Dennis Nilsson
Du blandar ihop två saker här. De förespråkar policy som ofta är dålig för kunskapssamhället, men de gör det ofta, paradoxalt nog, för att de tror att det är bra för kunskapssamhället. Ta copyright till exempel. Varje gång lagstiftningen ändras i mer drakonisk riktning så pratar (m) och (s) om hur artister och författare nu kan leva på sitt skapande, eftersom de nu har ekonomiska incitament för att skapa ny kultur. De har fel, men det är så de tänker (när de tänker).

När det gäller kulturpolitik så gör vi pirater ett ganska bra jobb med att förklara hur de har fel. Vi visar på en alternativ produktionsmodell för kultur, och vi har konkreta och realistiska idéer om hur det alternativ vi presenterar kan leda till sådant som nästan alla tycker är bra, nämligen mer bra kultur i vårt samhälle, till ett lägre pris och i ett lagligt ramverk som gör att alla kan delta i kulturskapandet.

Inom arbetsmarknadspolitiken har jag inte sett något sådant alternativ. Ingen kommer komma och säga ”åh, piratpartiet är för ingenjörer. Så orginellt!” för alla partier hävdar att de är för ingenjörer på nått sätt. På vad sätt skiljer sig det sätt vi vill vara bra för ingenjörer från hur (vsmpcfpmkdsd) vill vara bra för ingenjörer. Och är det ens viktigt för oss att vara bra för ingenjörer som så? Jag tror inte det.

Något som är intressant i pirat tänkande är våra idéer om deprofessionaliseringen av kunskapsarbete. Vi vill inte nödvändigtvis vara bra för encyklopedister, artister och författare. Vi vill att alla ska få skriva uppslagsverk, göra musik och skriva böcker. Ser man något man tycker verkar skoj så svärmar man helt enkelt över det tillsammans med andra som tycker det är skoj tills det har blivit en ny youtube-video eller världens bästa uppslagsverk av det. Detta ökar både folks personliga frihet och den totala samhälleliga nyttan. Något jag tycker vore intressant är om vi kunde få till samma deprofessionalisering av ingenjörsarbete.

Öppen källkod har möjliggjort en sådan demokratisering av mjukvaruutvecklingen. Vilka regelmässiga förändringar vore nödvändiga för att få till stånd samma typ av systemskifte inom telefoni? Inom farma? Inom vård och omsorg? Och hur kan vi styra om det svenska samhället så att vi maximerar nyttan av sådana förändringar? Det är inom dessa frågor jag tror att en pirat arbetsmarknadspolitik kan ligga.

infallvinkel skrev

Jag tycker att det är en strålande idé att försöka slå sig in i jobb-frågan på det här viset.

Fast lite spetsigare skulle det kanske behöva vara. Jag tycker att ”fildelningsjobb” vore bättre än ”lila jobb”. För det är samma starka internet-entreprenörsanda som ligger bakom den starka svenska piratkulturen online, som ligger bakom möjligheterna vad gäller kunskapsintensiva jobb. Plus att det sticker ut lite mer att betona detta, genom att kalla det för ”fildelningsjobb”.

Anmärkningen att inget parti är ”emot” den här sortens jobb, tycker jag faller lite platt till marken. Med tanke på de internetfientliga lagar som införts på senare år, skulle man ju kunna tro att partierna är motståndare till detta. (Inget parti är heller uttalad motståndare till ”gröna jobb”, men det har funkat för mp.)

infallvinkel skrev

Jag tycker att det är en strålande idé att försöka slå sig in i jobb-frågan på det här viset.

Fast lite spetsigare skulle det kanske behöva vara. Jag tycker att ”fildelningsjobb” vore bättre än ”lila jobb”. För det är samma starka internet-entreprenörsanda som ligger bakom den starka svenska piratkulturen online, som ligger bakom möjligheterna vad gäller kunskapsintensiva jobb. Plus att det sticker ut lite mer att betona detta, genom att kalla det för ”fildelningsjobb”.

Anmärkningen att inget parti är ”emot” den här sortens jobb, tycker jag faller lite platt till marken. Med tanke på de internetfientliga lagar som införts på senare år, skulle man ju kunna tro att partierna är motståndare till detta. (Inget parti är heller uttalad motståndare till ”gröna jobb”, men det har funkat för mp.)

Adam Eltér skrev

Lila jobb låter bra (även om kanske fildelningsjobb som infallsvinkel föreslår skulle väcka mer uppmärksamhet, men vad föreslår ni rent konkret? Vi vinner inte över några väljare med ”de kunskapsintensiva måste stärkas”.

Adam Eltér skrev

Lila jobb låter bra (även om kanske fildelningsjobb som infallsvinkel föreslår skulle väcka mer uppmärksamhet, men vad föreslår ni rent konkret? Vi vinner inte över några väljare med ”de kunskapsintensiva måste stärkas”.

Erik Lönroth skrev

Tack för alla bra kommentarer!

Det här är det första steget mot att yxa ut vår jobbpolitik i Piratpartiet. Vi har absolut en pedagogisk resa att göra, vilken vi påbörjar här, precis som ”infallsvinkel” kommenterar. Frågorna om konkret politik är utmärkta.

Det vi är ute efter initialt, är att visa på att vi tror att framtiden för Sveriges industriella framgångar måste ligga inom kunskapssektorn. Det ser dock dystert ut med sittande (och tidigare) regering med allt sämre resultat inom skolan, nedläggningar av kunskapsintensiva industrier i Sverige (AstraZeneca,SAAB, SonyEricsson m.fl.). Nytillväxten av kunskapsintensiva industrier ser inte lika bra ut. som ett bra exempel valde Google att inte förlägga sin verksamhet hit, bland annat på grund av FRA-lagen (som Piratpartiet för övrigt är emot och vill riva upp).

Många av de ”lila jobben” handlar direkt eller indirekt om immateriella tillgångar, patent och mjukvara. Kunskap i sig är ju immateriell. Min vision här har alltid varit ett Sverige som leder utvecklingen inom kunskapsorådet och rent krasst, så tror jag inte vi har råd att halka efter. ROT och RUT kanske skapar lite ströjobb inom bygg och städ, men det leder ingen vart. Dessa jobb följer bara som en konsekvens av andra. Arbetslösheten i Sverige har onekligen inte blivit mindre, trots dessa åtgärder och att skylla på den permanenta finanskrisen sen 2008 duger inte.

Men kommentarerna efterfrågar konkret politik. Det är bra.

Just nu ligger ett förslag (Motion: C8) på medlemsmötet. Förslaget går ut på att skydda små och medelstora företag från juridisk krigsföring inom immaterialrätten. Det är en direkt åtgärd för att gynna företagen i Sverige, som enligt SCB består till 99% av små och medelstora företag. Genom att erbjuda företag juridiskt skydd inom immaterialrätten visar vi på att vi tar den kunskapsintensiva sektorn på allvar och vill leda Sverige i den riktningen.

Det kommer mer av den varan framöver.

Erik Lönroth skrev

Tack för alla bra kommentarer!

Det här är det första steget mot att yxa ut vår jobbpolitik i Piratpartiet. Vi har absolut en pedagogisk resa att göra, vilken vi påbörjar här, precis som ”infallsvinkel” kommenterar. Frågorna om konkret politik är utmärkta.

Det vi är ute efter initialt, är att visa på att vi tror att framtiden för Sveriges industriella framgångar måste ligga inom kunskapssektorn. Det ser dock dystert ut med sittande (och tidigare) regering med allt sämre resultat inom skolan, nedläggningar av kunskapsintensiva industrier i Sverige (AstraZeneca,SAAB, SonyEricsson m.fl.). Nytillväxten av kunskapsintensiva industrier ser inte lika bra ut. som ett bra exempel valde Google att inte förlägga sin verksamhet hit, bland annat på grund av FRA-lagen (som Piratpartiet för övrigt är emot och vill riva upp).

Många av de ”lila jobben” handlar direkt eller indirekt om immateriella tillgångar, patent och mjukvara. Kunskap i sig är ju immateriell. Min vision här har alltid varit ett Sverige som leder utvecklingen inom kunskapsorådet och rent krasst, så tror jag inte vi har råd att halka efter. ROT och RUT kanske skapar lite ströjobb inom bygg och städ, men det leder ingen vart. Dessa jobb följer bara som en konsekvens av andra. Arbetslösheten i Sverige har onekligen inte blivit mindre, trots dessa åtgärder och att skylla på den permanenta finanskrisen sen 2008 duger inte.

Men kommentarerna efterfrågar konkret politik. Det är bra.

Just nu ligger ett förslag (Motion: C8) på medlemsmötet. Förslaget går ut på att skydda små och medelstora företag från juridisk krigsföring inom immaterialrätten. Det är en direkt åtgärd för att gynna företagen i Sverige, som enligt SCB består till 99% av små och medelstora företag. Genom att erbjuda företag juridiskt skydd inom immaterialrätten visar vi på att vi tar den kunskapsintensiva sektorn på allvar och vill leda Sverige i den riktningen.

Det kommer mer av den varan framöver.

Calandrella skrev

Jojo, jag har absolut inget principiellt emot en lila jobbpolitik. Men (fler) konkreta åtgärder behövs, naturligtvis. Jag förstår om ni börjar med att skapa något slags allmän vision. :-)

Calandrella skrev

Jojo, jag har absolut inget principiellt emot en lila jobbpolitik. Men (fler) konkreta åtgärder behövs, naturligtvis. Jag förstår om ni börjar med att skapa något slags allmän vision. :-)

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>