Utvidga EU till Ryssland, Ukraina och Balkan – som en handelsunion

Jag har suttit och funderat på vad  de svenska strategierna kring EU och utrikespolitik borde vara. Här är lite av mina idéer.

Jag tror att vi blir som mest framgångsrika om vi expanderar EU:s handelszon till att inkludera alla de Europeiska länderna, och kanske via ett partnerskap även länderna kring Medelhavet. Själv tror jag att handla långsiktigt är den största möjliggöraren för människor, och då pratar jag inte om människor på pyramidens topp utan den breda massan. Jag är ideologiskt emot sanktioner, även om detta på kort sikt gynnar totalitära styren. Eftersom min upplevelse är att totalitära styren har mycket svårt att behålla makten när väl välståndet, och därmed informationen, ökar.

Jag vill alltså att vi skall ha en politik där vi vill expandera EU till att inkludera Ukraina, Balkanländerna, Vitryssland, Ryssland, och kanske även Armenien, Georgien och Azerbadjan. För att detta skall fungera behöver vi slimlina EU, så att det blir en ”lean and mean” handelsunion, inget annat. En klar konfederalistisk riktning. Jag vill också ha ett EU -light (ESS? ) som expanderar till de länder kring Medelhavet som inte är med i EU för att gynna ekonomisk utveckling i vårt närområde.

Nyckeln för att realisera det hela är Ryssland, detta enorma land som har så många och så stora möjligheter och så många och så stora problem. Ett land som ända sedan det kalla krigets upphörande har varit utsatt för många utmaningar. Utmaningar som jag inte kan utesluta enbart har en inhemsk förklaring, tvärt om så syns en tendens i att länder utifrån, främst då USA har bidragit till en klart negativ utveckling, dels genom att stötta småländer som för en extremt antirysk politik, som exempelvis Georgien och baltstaterna, men även genom att hjälpa politiker som Jeltsin att etablera en kleptokrati. Man har också fört krig mot länder som har varit Rysslands allierade som Jugoslavien (Serbien) och styckat landet.

Effekten på Europa är inte att leka med: Balkan blöder och ett nytt krig kan mycket väl vara på uppsegling. I Minsk styr en total idiot under ryskt beskydd – enda anledningen till att Ryssland stöttar denna jubelåsna är att det är det enda sättet de kan försäkra sig om en prorysk politik. Ukraina är ett slagfält mellan Ryssland och väst, där EU:s roll inte har varit positiv. I Baltikum har vi en tidsinställd bomb.

Mer diskussioner om utrikespolitik finns just nu på en FB-grupp om utrikes- och säkerhetspolitik :) Piratideologiska principer, deltagande subsidaritet.

Rene Malmgren

Kommentarer

Nikola skrev

Jag håller helt och hållet med, EU måste utvidgas även om jag tycker att ”En “lean and mean” handelsunion, inget annat” är lite utav problemet som EU har idag. Se bara på Euron, en monetär union utan gemensam skattepolitik ger massa bekymmer. EU måste vara en politiks union också.

Nikola skrev

Jag håller helt och hållet med, EU måste utvidgas även om jag tycker att ”En “lean and mean” handelsunion, inget annat” är lite utav problemet som EU har idag. Se bara på Euron, en monetär union utan gemensam skattepolitik ger massa bekymmer. EU måste vara en politiks union också.

Albert skrev

Jag tycker det låter som en bra idé att utvidga EU till Ryssland, randstaterna till gamla Sovjet och Balkan. Men EU får absolut inte bli någon superstat. Tyvärr är det i den riktningen EU nu rör sig och en sådan superstat lär knappast Ryssland vilja ansluta sig till.

Albert skrev

Jag tycker det låter som en bra idé att utvidga EU till Ryssland, randstaterna till gamla Sovjet och Balkan. Men EU får absolut inte bli någon superstat. Tyvärr är det i den riktningen EU nu rör sig och en sådan superstat lär knappast Ryssland vilja ansluta sig till.

Anna Troberg skrev

Daniel har en poäng i att förslaget kan kännas en bit bort från PPs grundprinciper. Det betyder dock inte alls att det är så. Jag tycker vi löser det hela genom att helt enkelt be Rene skriva några korta rader här i kommentarsfältet om hur han kopplar ihop de två.

Anna Troberg skrev

Daniel har en poäng i att förslaget kan kännas en bit bort från PPs grundprinciper. Det betyder dock inte alls att det är så. Jag tycker vi löser det hela genom att helt enkelt be Rene skriva några korta rader här i kommentarsfältet om hur han kopplar ihop de två.

Rene Malmgren skrev

Daniel.

Det må kännas så utifrån, men har man följt debatten så känns det en helt naturlig utväckling. Redan under 2006 pratade PP om att vi var emot Lisabonfördraget. EU politik är alltså en av de få frågor som fanns med från början. Det jag gjorde var att ta denna ståndpunkt och dra den till dess logiska konsekvens. Sen apliserade den på ett problem som kommer att vara aktuellt de närmsta 20-40 åren.

Jag säger absolut inte att detta är den viktigaste frågan jag upplever att vi skall driva. Däremot tror jag att det är där vi kommer att hamna ideologiskt med vår EU politik när debatten har lagt sig.

Som sagt. Gå gärna med i FB gruppen där pågår diskutionen för fullt :)

Rene Malmgren skrev

Daniel.

Det må kännas så utifrån, men har man följt debatten så känns det en helt naturlig utväckling. Redan under 2006 pratade PP om att vi var emot Lisabonfördraget. EU politik är alltså en av de få frågor som fanns med från början. Det jag gjorde var att ta denna ståndpunkt och dra den till dess logiska konsekvens. Sen apliserade den på ett problem som kommer att vara aktuellt de närmsta 20-40 åren.

Jag säger absolut inte att detta är den viktigaste frågan jag upplever att vi skall driva. Däremot tror jag att det är där vi kommer att hamna ideologiskt med vår EU politik när debatten har lagt sig.

Som sagt. Gå gärna med i FB gruppen där pågår diskutionen för fullt :)

Rene Malmgren skrev

Albert: Helt riktigt. Det är därför jag skriver lean and mean handels union. Vi har lagt på tok för mycket fläsk kring magen med de senaste två födragen ( Lisabon och Nis )

Rene Malmgren skrev

Albert: Helt riktigt. Det är därför jag skriver lean and mean handels union. Vi har lagt på tok för mycket fläsk kring magen med de senaste två födragen ( Lisabon och Nis )

Nicholas Miles skrev

Vill Ryssland gå med i EU? vill inte de typ att EU skall gå med i Ryssland? <.<

Jag är dock positiv till utvidgning av unionen. Ju fler länder som ingår i den, desto färra dumheter kan baxas genom ministerrådet och kommissionen. Det här är till och med en uttalad politik från regeringens sida.

Med tanke på det demokratiska underskott som råder i EU, tycker jag det är solklar piratpolitik att utvidga unionen för att minska allt nonsens de kan hitta på i Bryssel. Kan vi dessutom använda en växande union som förevändning för att slimma byråkratin så är det en bonus.

Nicholas Miles skrev

Vill Ryssland gå med i EU? vill inte de typ att EU skall gå med i Ryssland? <.<

Jag är dock positiv till utvidgning av unionen. Ju fler länder som ingår i den, desto färra dumheter kan baxas genom ministerrådet och kommissionen. Det här är till och med en uttalad politik från regeringens sida.

Med tanke på det demokratiska underskott som råder i EU, tycker jag det är solklar piratpolitik att utvidga unionen för att minska allt nonsens de kan hitta på i Bryssel. Kan vi dessutom använda en växande union som förevändning för att slimma byråkratin så är det en bonus.

Henrik Brändén skrev

Jag blir glad av att läsa en text där man inte bara ser Ryssland som ett hot, utan försöker förstå hur västs agerande upplevs från rysk synvinkel, och låter det ligga till grund för tankar om hur man ska minska spänningar och risken för att Ryssland ska ge sig på sina grannar.

Henrik Brändén skrev

Jag blir glad av att läsa en text där man inte bara ser Ryssland som ett hot, utan försöker förstå hur västs agerande upplevs från rysk synvinkel, och låter det ligga till grund för tankar om hur man ska minska spänningar och risken för att Ryssland ska ge sig på sina grannar.

Frank Östhagen skrev

Jag blir också glad av att läsa detta. Jag gillar inte den utveckling jag ser inom EU i dag, mot en superstat med dålig demokrati och ett stort avstånd på flera plan mellan folket och makten. Bättre då att få till ett annat EU, som underlättar för handel och fri rörlighet även för människor. Om det hanteras rätt så kommer vi inte ”översvämmas”. Och glöm inte det jättevackra lilla Moldavien som inte tilldelades de bästa korten när Sovjet upplöstes.

Frank Östhagen skrev

Jag blir också glad av att läsa detta. Jag gillar inte den utveckling jag ser inom EU i dag, mot en superstat med dålig demokrati och ett stort avstånd på flera plan mellan folket och makten. Bättre då att få till ett annat EU, som underlättar för handel och fri rörlighet även för människor. Om det hanteras rätt så kommer vi inte ”översvämmas”. Och glöm inte det jättevackra lilla Moldavien som inte tilldelades de bästa korten när Sovjet upplöstes.

Dennis Nilsson skrev

En utmärkt ide, som kommer ta många år att realisera. Detta är en bra början, att det kommer en diskussion till stånd.

Detta kan vitalisera samarbetet mellan de olika länderna, inom och utom EU, på ett positivt sätt. De man samarbetar med och handlar med, krigar man inte emot.

Samarbete kommer verkligen att behövas för att klara av utmaningarna från pågående och större kommande klimatförändringar. Vi kommer att få se stora folkvandringar, där kanske hela nationer måste flyttas.

Dennis Nilsson skrev

En utmärkt ide, som kommer ta många år att realisera. Detta är en bra början, att det kommer en diskussion till stånd.

Detta kan vitalisera samarbetet mellan de olika länderna, inom och utom EU, på ett positivt sätt. De man samarbetar med och handlar med, krigar man inte emot.

Samarbete kommer verkligen att behövas för att klara av utmaningarna från pågående och större kommande klimatförändringar. Vi kommer att få se stora folkvandringar, där kanske hela nationer måste flyttas.

Albert skrev

Om jag får vara lite pessimistisk så finns det starka krafter inom EU som absolut inte vill begränsa EU till att bara vara en handelsunion. Piratpartiet lär få svårt att själva hejda den krypande superstaten. Men om alla Piratpartier i Europa samarbetar och dessutom bildar allianser med andra partier i denna fråga så kan det gå. Det är en enorm fråga. Att begränsa EU till en handelsunion är den avgörande punkten. Om detta lyckas är det helt ok att utvidga EU österut. Ryssland skulle frivilligt ansluta sig till en handelsunion, men som sagt aldrig till en superstat. De har redan levt i Sovjet, det fungerade inte.

Albert skrev

Om jag får vara lite pessimistisk så finns det starka krafter inom EU som absolut inte vill begränsa EU till att bara vara en handelsunion. Piratpartiet lär få svårt att själva hejda den krypande superstaten. Men om alla Piratpartier i Europa samarbetar och dessutom bildar allianser med andra partier i denna fråga så kan det gå. Det är en enorm fråga. Att begränsa EU till en handelsunion är den avgörande punkten. Om detta lyckas är det helt ok att utvidga EU österut. Ryssland skulle frivilligt ansluta sig till en handelsunion, men som sagt aldrig till en superstat. De har redan levt i Sovjet, det fungerade inte.

Ubbe skrev

Dags att även tänka utanför EUs begränsade låda. Andra länder kan sammarbeta och bilda unioner utan att upprepa EUs alla misstag.
Det går att göra bra handel, bra lagar, bra demokrati, osv.
En sådan union skulle inte behöva begränsas av Europas geografi.
EU länder skulle lockas att byta union, och det skulle sätta bra press på EU att verkligen förbättra sig.

Ubbe skrev

Dags att även tänka utanför EUs begränsade låda. Andra länder kan sammarbeta och bilda unioner utan att upprepa EUs alla misstag.
Det går att göra bra handel, bra lagar, bra demokrati, osv.
En sådan union skulle inte behöva begränsas av Europas geografi.
EU länder skulle lockas att byta union, och det skulle sätta bra press på EU att verkligen förbättra sig.

Niklas Johannesson skrev

Om någon vill lägga ett förslag om att begränsa EUs utveckling mot en megastat är det bra, annars kommer jag själv att göra det då det är ungefär den typen av svar tråden genererar.

Däremot är jag negativ till ett breddande av EU till dessa stater. Idag pressar man flera av de här staterna med intervetioner (om än enligt mig inte tillräckligt hårda). Att integrera dem i en handelsunion för att få upp deras standarder kan möjligen på lång sikt förbättra demokratin i länderna, men jag är själv av uppfattningen att interventioner av olika modeller är en bättre väg.

Exempelvis hade Nordkorea troligen inte stått sig till dags dato om de inte fått all uppbackning av Kina. Jag vill inte att man ska säga samma sak om 100 år, att Lukasjenkos Vitryssland kunde hålla i diktaturen med hjälp av EUs uppbackning.

Niklas Johannesson skrev

Om någon vill lägga ett förslag om att begränsa EUs utveckling mot en megastat är det bra, annars kommer jag själv att göra det då det är ungefär den typen av svar tråden genererar.

Däremot är jag negativ till ett breddande av EU till dessa stater. Idag pressar man flera av de här staterna med intervetioner (om än enligt mig inte tillräckligt hårda). Att integrera dem i en handelsunion för att få upp deras standarder kan möjligen på lång sikt förbättra demokratin i länderna, men jag är själv av uppfattningen att interventioner av olika modeller är en bättre väg.

Exempelvis hade Nordkorea troligen inte stått sig till dags dato om de inte fått all uppbackning av Kina. Jag vill inte att man ska säga samma sak om 100 år, att Lukasjenkos Vitryssland kunde hålla i diktaturen med hjälp av EUs uppbackning.

Calandrella skrev

Intressant idé! Men är det praktiskt genomförbart att begränsa EU till en blott ekonomisk union? Och är det inte önskvärt att EU faktiskt ska upprätthålla mänskliga rättigheter? Och behövs ingen gemensam politisk arena för länderna vad gäller internationella, viktiga frågor som miljö?

Calandrella skrev

Intressant idé! Men är det praktiskt genomförbart att begränsa EU till en blott ekonomisk union? Och är det inte önskvärt att EU faktiskt ska upprätthålla mänskliga rättigheter? Och behövs ingen gemensam politisk arena för länderna vad gäller internationella, viktiga frågor som miljö?

Josefez skrev

Jag rösta på pp förra valet av anl att Julian Assange visat sig positiv till det. Jag följer hans kamp och anda att avslöja den 1% eliten. Jag undrar om Pp har tagit ställning till sionismen.? Jag kan inte förstå att det inte finns ett enda antisionistisk parti i Sverige.

Josefez skrev

Jag rösta på pp förra valet av anl att Julian Assange visat sig positiv till det. Jag följer hans kamp och anda att avslöja den 1% eliten. Jag undrar om Pp har tagit ställning till sionismen.? Jag kan inte förstå att det inte finns ett enda antisionistisk parti i Sverige.

C Magnus Berglund skrev

Det finns en handelsunion som omfattar 155 stater som nu i dagarna genomför de sista stegen att införliva Ryssland.
http://swedish.ruvr.ru/2012_06_04/76968747/

Den heter WTO och innebär regler för handel, t ex att samma rättigheter som mest gynnad nation har i handelsfrågor, automatiskt blir något som alla andra WTO-länder, så det som Rene förespråkar som en säkerhetspolitisk lösning kommer att ske helt utan att formellt blanda in EU annat än som en del av WTO.

Däremot finns det positiva fördelar med att gamla sovjetrepubliker osv får större möjligheter att handla med de länder som nu har öppnats för dem.

C Magnus Berglund skrev

Det finns en handelsunion som omfattar 155 stater som nu i dagarna genomför de sista stegen att införliva Ryssland.
http://swedish.ruvr.ru/2012_06_04/76968747/

Den heter WTO och innebär regler för handel, t ex att samma rättigheter som mest gynnad nation har i handelsfrågor, automatiskt blir något som alla andra WTO-länder, så det som Rene förespråkar som en säkerhetspolitisk lösning kommer att ske helt utan att formellt blanda in EU annat än som en del av WTO.

Däremot finns det positiva fördelar med att gamla sovjetrepubliker osv får större möjligheter att handla med de länder som nu har öppnats för dem.

Krösus skrev

Intressanta tankar.
Jag funderar även på hur synen på Euron passar in i bilden.

En monetär union är väl mer åt det Överstatliga hållet?

Om man riktningen ska vara åt ”konfederalism”, mellanstatligt samarbetet, så tolkar jag det som ett tydligt Nej till Euro, nej till Överstatlighet.

Jag skulle personligen gärna se att Piratpartiet säger tydligt Nej till Euro & Överstatlighet iaf.

Krösus skrev

Intressanta tankar.
Jag funderar även på hur synen på Euron passar in i bilden.

En monetär union är väl mer åt det Överstatliga hållet?

Om man riktningen ska vara åt ”konfederalism”, mellanstatligt samarbetet, så tolkar jag det som ett tydligt Nej till Euro, nej till Överstatlighet.

Jag skulle personligen gärna se att Piratpartiet säger tydligt Nej till Euro & Överstatlighet iaf.

Lämna ett svar till Göran Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>