En jobbpolitik för Piratpartiet

Vilken är den eviga frågan i svensk politik? Jo, jobben! Vilken fråga förutspås dominera nästa valrörelse? Jobben. Vad hindrade länge miljöpartiet från att ta ordentlig plats i svensk politik? Jo, återigen jobben. Vad har då Piratpartiet att säga om dem? Tittar vi i de dokument partiet hittills antagit är det inte särskilt mycket. Men tänker man efter har våra kärnfrågor en hel del att göra med jobb.

För det första: Vad är det som skapar nya jobb? Jo, innovationer. Och där har vi en hel del att säga:

 • Innovationer har man mycket av där idéer, tankar och uppslag färdas snabbt mellan människor, och fritt kan kombineras, omkombineras och testas. Det mesta vi tycker som gynnar informationsfrihet ökar därför chansen för nya innovationer, som ökar möjligheten att få fler nya och spännande jobb. Genom att lätta på immaterialrättsliga hinder släpps skaparkraft och kreativitet fri.
 • Innovationer gynnas också av att människor inte bara är välutbildade, utan också under skolan tränats i att tänka själva, våga ge sig av utanför ramarna och kombinera fakta, tankar och idéer på nya sätt. Och att våga prova! Piratpartiet är redan idag mycket tydligt i att det är just en sådan skola vi vill ha.
 • Innovationer gynnas naturligtvis också av mer forskning, och en friare forskning. Därför bör vi kräva mer resurser till forskning, och att man slår vakt om forskningens frihet: Mer av pengarna till dem som kommer med nya idéer, och tidigt vill hoppa på nya tåg. Och inte bara till dem som följer efter på väl upptrampade stigar.

För det andra: Många av de nya jobben dyker upp i den tjänste- och kommunikationssektor, som är beroende av en god digital infratruktur. En bra politik för nya framtidsinriktade jobb innehåller alltså en rad ”klassiska” piratkrav, som att

 • bredband ska vara en lika naturlig basservice till fastigheter som vatten och el,
 • det ska finnas fritt wifi överallt där det finns gatubelysning, och
 • samma företag inte både ska få ha hand om kommunikationsnäten, och sälja tjänster över dem.

För det tredje: Ska en kunskaps- och innovationsbaserad ekonomi utvecklas och växa måste man ständigt se över ”innovationskedjorna”: Finns tillräckligt med kontaktytor mellan människor med idéer, entreprenörssjälar, företagare och riskvilligt kapital? Saknas riskvilligt kapital i något led av kedjan? Vem tar t ex ansvar för länken mellan medicinsk grundforskning och utveckling av nya mediciner när läkemedelsföretagen drar sig undan? Osv. Vi ska kanske inte skriva ett program med hundrafemtio detaljerade krav för olika branscher, men vi borde på något sätt peka på konkreta saker politiker kan göra för att hjälpa olika kunskaps- och informationsbaserade branscher att växa och utvecklas! (Det är väl något åt det hållet några partivänners tankar om ”lila jobb” går ut på?)

För det fjärde borde vi vara väl rustade att formulera en tydlig politik för integritet och psykosocial arbetsmiljö:

 • Skydda och stärk rätten att avslöja missförhållanden på arbetsplatsen utan risk för repressalier och undersökningar om vem som lämnat ut information. Samma skydd på privata som offentliga arbetsplatser.
 • Ingen övervakning av anställdas privata elektroniska kommunikation ens om den sker över arbetsgivarens datorer eller uppkopplingar. (Ska arbetsgivaren däremot få begränsa vilka program, tjänster eller delar av internet man ska ha tillgång till på arbetsplatsen?)
 • Tillgång till internet på raster på arbetsplatsen ska vara lika självklart som tidigare tillgång till telefon.
 • Krafttag mot utfrysning, trakasserier och mobbing på arbetsplatser – både afk och elektroniskt.

För det femte: Tanken att ingen är jämlikare än någon annan har många konsekvenser i arbetslivet – där jag tror att en del tankearbete återstår för att mejsla ut konkreta politiska förslag kring sådant som:

 • Samma chanser att få ett jobb utifrån sina meriter oavsett klangen på ens namn, färgnyans på huden, ifall man har en lätt brytning när man talar svenska, eller huruvida man väljer att täcka håret med en oljig keps eller en vacker sjal.
 • Killar som börjar jobba på dagis och tjejer som får jobb på brandstationer ska känna sig välkomna, och inte mötas av kommentarer, jargonger, miljöer och strukturer som utestänger eller alienerar dem på grund av sitt kön.
 • Lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma utbildning – oavsett kön, ursprung och sexuell läggning.
 • Anställda med olika hudfärg, religion, sexuell läggning och kön ska behandlas lika och respektfullt av både arbetsgivare och arbetskamrater.

Jag tror och hoppas att det finns mycket att utveckla, tillägga och förändra i det jag skrivit här. Tala gärna om det – till exempel här i kommentarsfältet, eller i egna blogginlägg. Så vi kan forma en stark piratpartistisk jobbpolitik i god tid före nästa val!

Henrik Brändén
Finns på min blogg och Sagor från Livbåten

Kommentarer

Mikael "MMN-o" Nordfeldth skrev

Det där med fritt wifi vid gatulampor… Om inte annat så kan vi banka ned det med att det mig veterligen inte finns några särskilt fria wifi-implementationer. Alltså gör vi oss en otjänst att finansiera immaterialrättsförespråkarnas motstånd.

Sedan har jag mycket svårt att se hur vi ska kunna påverka arbetsplatser inom den privata sfären. Däremot bör offentliga förvaltningar aldrig censurera sina nät på någon annan basis än driftteknisk.

Mikael "MMN-o" Nordfeldth skrev

Det där med fritt wifi vid gatulampor… Om inte annat så kan vi banka ned det med att det mig veterligen inte finns några särskilt fria wifi-implementationer. Alltså gör vi oss en otjänst att finansiera immaterialrättsförespråkarnas motstånd.

Sedan har jag mycket svårt att se hur vi ska kunna påverka arbetsplatser inom den privata sfären. Däremot bör offentliga förvaltningar aldrig censurera sina nät på någon annan basis än driftteknisk.

Kristoffer Nolgren skrev

Härligt initiativ!

Idén att innovation och kreativitet i sig skapar jobb är lite avgränsad. Man så att säga stirrar på Piratpartiets värderingar, det blir inte så trovärdigt, särskilt om man inte själv har de värderingarna och den världssynen själv. Många menar ju att priatpartiets samhällsidé ”tar jobb”.

Jag tror infrastrukturinriktningen är bra att använda. Peka på Sveriges tidiga ”samarbete” med internet, Hem PC och utbyggt bredband tidigt, gör kopplingen till Sveriges stora IT-framgångar de senaste 20 åren. Vad är 2010-talets motsvarighet till HemPc-reformen? Är det open-source i skolan? Bättre bredband? Digitala kontanter? En del av Public service som finansierar Open Source?

Kristoffer Nolgren skrev

Härligt initiativ!

Idén att innovation och kreativitet i sig skapar jobb är lite avgränsad. Man så att säga stirrar på Piratpartiets värderingar, det blir inte så trovärdigt, särskilt om man inte själv har de värderingarna och den världssynen själv. Många menar ju att priatpartiets samhällsidé ”tar jobb”.

Jag tror infrastrukturinriktningen är bra att använda. Peka på Sveriges tidiga ”samarbete” med internet, Hem PC och utbyggt bredband tidigt, gör kopplingen till Sveriges stora IT-framgångar de senaste 20 åren. Vad är 2010-talets motsvarighet till HemPc-reformen? Är det open-source i skolan? Bättre bredband? Digitala kontanter? En del av Public service som finansierar Open Source?

Jerker Montelius skrev

Bra!

Jag skulle dock vilja ha med en mening om patent.
Du skall ha rätt att använda dig av all tillgänglig vetenskaplig kunskap i ditt arbete och ingen skall kunna stämma dig för det.

Jerker Montelius skrev

Bra!

Jag skulle dock vilja ha med en mening om patent.
Du skall ha rätt att använda dig av all tillgänglig vetenskaplig kunskap i ditt arbete och ingen skall kunna stämma dig för det.

Henrik Brändén skrev

Jerker: Patentfrågan kommer säkert att diskuteras mycket på höstmötet, och när dammet på slagfältet lagt sig kommer vi nog att veta exakt hur patentskeptiska/patentfientliga partiet kommer att vara. Jag har inget emot om vi fortsätter ha som mål att avveckla dem helt, men jag tror vi alla inser att det i så fall är en rätt långsiktig målsättning. I valrörelsen 2014 måste vi kunna svara på vad vi vill göra NU för att få fart på tillväxt och jobb! Därför vill jag få igång diskussionen kring andra delar av jobbpolitiken nu!

Henrik Brändén skrev

Jerker: Patentfrågan kommer säkert att diskuteras mycket på höstmötet, och när dammet på slagfältet lagt sig kommer vi nog att veta exakt hur patentskeptiska/patentfientliga partiet kommer att vara. Jag har inget emot om vi fortsätter ha som mål att avveckla dem helt, men jag tror vi alla inser att det i så fall är en rätt långsiktig målsättning. I valrörelsen 2014 måste vi kunna svara på vad vi vill göra NU för att få fart på tillväxt och jobb! Därför vill jag få igång diskussionen kring andra delar av jobbpolitiken nu!

Henrik Brändén skrev

Kristoffer: Mycket om diskussionen om framtidens jobb handlar just om hur vi ska få mer innovationer, få innovationskedjorna att fungera bättre, och få mer innovationer och nya företag som spinn off av den forskning som bedrivs. Bara det att de flesta som för den (typ utbidlningsminister och Ingenjörsvetenskapsakademien) gör det inom ramen för föreställningen att vägen från innovation till jobb är idé -> patent-> start up-företag -> uppköp av stort företag, som är intresserad av immaterielrätten. Men som vi sett leder det ofta till att patentet och idén efter en tid hamnar i det uppköpande företagets hemland, eller på ett gigantiskt läkemedelsutvecklingscentrum i Södertälje som plötsligt läggs ned. Jag tror vi har något väsentligt att komma med kring hur vöägen från innovation till tillväxt och jobb istället kan se ut.

Henrik Brändén skrev

Kristoffer: Mycket om diskussionen om framtidens jobb handlar just om hur vi ska få mer innovationer, få innovationskedjorna att fungera bättre, och få mer innovationer och nya företag som spinn off av den forskning som bedrivs. Bara det att de flesta som för den (typ utbidlningsminister och Ingenjörsvetenskapsakademien) gör det inom ramen för föreställningen att vägen från innovation till jobb är idé -> patent-> start up-företag -> uppköp av stort företag, som är intresserad av immaterielrätten. Men som vi sett leder det ofta till att patentet och idén efter en tid hamnar i det uppköpande företagets hemland, eller på ett gigantiskt läkemedelsutvecklingscentrum i Södertälje som plötsligt läggs ned. Jag tror vi har något väsentligt att komma med kring hur vöägen från innovation till tillväxt och jobb istället kan se ut.

Alexandru Cornita skrev

Mycket bra arbete med presentationen.
Jag gillar att man lägger vikt på innovation och innovatörer.

Det är lite annorlunda än vad andra kör med. Och här ser jag även hur det öppnar upp för medel och små företagare framför storbolag inom näringslivet.

Alexandru Cornita skrev

Mycket bra arbete med presentationen.
Jag gillar att man lägger vikt på innovation och innovatörer.

Det är lite annorlunda än vad andra kör med. Och här ser jag även hur det öppnar upp för medel och små företagare framför storbolag inom näringslivet.

Otto skrev

Jobben??
Är det PPs nya grundbult?
Jag hoppas det finns mer bakom kulisserna, eller skall vi bli ännu ett konformistparti?

Otto skrev

Jobben??
Är det PPs nya grundbult?
Jag hoppas det finns mer bakom kulisserna, eller skall vi bli ännu ett konformistparti?

Natasja skrev

Könsöverskridande identitet och uttryck är givna tillägg i listan över diskrimineringsgrunder. Ålder likaså även om jag har för mig att arbetslivet är undantaget (vilket så lämpligt innebär att krav på lön efter förmåga rimligen inte kan vara tillämpligt…..).

Natasja skrev

Könsöverskridande identitet och uttryck är givna tillägg i listan över diskrimineringsgrunder. Ålder likaså även om jag har för mig att arbetslivet är undantaget (vilket så lämpligt innebär att krav på lön efter förmåga rimligen inte kan vara tillämpligt…..).

Erik Lönroth skrev

Klockrent.

Det här är inget mindre än en attack rakt på de etablerade partierna – på deras egna planhalva!

Det här är både vad Sverige behöver och vad våra medlemmar ville ha. Vi har definitivt en roll att spela som Sveriges mest kreativa, innovativa och progressiva parti.

Bra jobbat Anna och Henrik! Nu händer det saker! Vänta er mer av den här varan från vårt håll i Södertälje!

Erik Lönroth skrev

Klockrent.

Det här är inget mindre än en attack rakt på de etablerade partierna – på deras egna planhalva!

Det här är både vad Sverige behöver och vad våra medlemmar ville ha. Vi har definitivt en roll att spela som Sveriges mest kreativa, innovativa och progressiva parti.

Bra jobbat Anna och Henrik! Nu händer det saker! Vänta er mer av den här varan från vårt håll i Södertälje!

Stefan skrev

Bra Henrik!
Vad jag kan se så är patentfrågan intimt förknippad med innovation och kunskapsutveckling och det är svårt att ducka för den i den här kontexten. Man kanske kan se den som en variabel och försöka reda ut hur olika modeller av patentpolitik påverkar jobbpolitiken.

En annan fundering som jag får varenda gång som någon av de ”vanliga” politikerna öppnar truten och lovar att de ska skapa en massa nya jobb är att politiker kan inte skapa ett enda jobb. Det enda de kan göra är att skapa förutsättningar för tillväxt, och låta bli att sätta käppar i hjulet, som i sin tur skapar affärsmöjligheter som sen i bästa fall leder till att människor får jobb.

Stefan skrev

Bra Henrik!
Vad jag kan se så är patentfrågan intimt förknippad med innovation och kunskapsutveckling och det är svårt att ducka för den i den här kontexten. Man kanske kan se den som en variabel och försöka reda ut hur olika modeller av patentpolitik påverkar jobbpolitiken.

En annan fundering som jag får varenda gång som någon av de ”vanliga” politikerna öppnar truten och lovar att de ska skapa en massa nya jobb är att politiker kan inte skapa ett enda jobb. Det enda de kan göra är att skapa förutsättningar för tillväxt, och låta bli att sätta käppar i hjulet, som i sin tur skapar affärsmöjligheter som sen i bästa fall leder till att människor får jobb.

Daniel Flöijer skrev

Jag tror också att en stor del till framgång i riksdagsvalet ligger i att ha något att säga om Jobben. Jag håller med om mycket, men inte allt. Några saker jag vänder mig emot:

* WiFi känns som en omotiverad kostnad för samhället som jag tror få ställer sig bakom.

* Bredband till fastigheter tror jag löser sig bäst genom efterfråga. På samma sätt som det är få som vill flytta till hus utan el och vatten så är det färre och färre som vill flytta till hus utan bredband. Jag tror dock det är fel väg att att politiskt kräva det. På samma sätt som det inte finns ett politiskt krav på att dra in el och vatten.

* Tillgång till telefon är mig veterligen inte heller något som finns politiska beslut bakom, och jag ser ingen anledning att besluta om tillgång till bredband utifrån samma motivation som ovan.

Daniel Flöijer skrev

Jag tror också att en stor del till framgång i riksdagsvalet ligger i att ha något att säga om Jobben. Jag håller med om mycket, men inte allt. Några saker jag vänder mig emot:

* WiFi känns som en omotiverad kostnad för samhället som jag tror få ställer sig bakom.

* Bredband till fastigheter tror jag löser sig bäst genom efterfråga. På samma sätt som det är få som vill flytta till hus utan el och vatten så är det färre och färre som vill flytta till hus utan bredband. Jag tror dock det är fel väg att att politiskt kräva det. På samma sätt som det inte finns ett politiskt krav på att dra in el och vatten.

* Tillgång till telefon är mig veterligen inte heller något som finns politiska beslut bakom, och jag ser ingen anledning att besluta om tillgång till bredband utifrån samma motivation som ovan.

Stefan skrev

Nu glömde jag ju bort min slutklämm…

Vad det hela handlar om i slutändan är debattklimat, min åsikt är att vi angripa de andra partierna där de har sin ömmaste punkt, nämligen ärlighet. Genom att inte skönmåla världen och hur omvärlden påverkar oss. Genom att inte lova orimliga saker som vi inte kan genomföra så förtjänar vi också folks förtroende och förhoppningsvis också i slutändan deras röster.
Det kommer inte att bli enkelt eftersom de flesta, på förekommen anledning, förutsätter att politiker ljuger och bara pratar i egen sak.

Stefan skrev

Nu glömde jag ju bort min slutklämm…

Vad det hela handlar om i slutändan är debattklimat, min åsikt är att vi angripa de andra partierna där de har sin ömmaste punkt, nämligen ärlighet. Genom att inte skönmåla världen och hur omvärlden påverkar oss. Genom att inte lova orimliga saker som vi inte kan genomföra så förtjänar vi också folks förtroende och förhoppningsvis också i slutändan deras röster.
Det kommer inte att bli enkelt eftersom de flesta, på förekommen anledning, förutsätter att politiker ljuger och bara pratar i egen sak.

Henrik Brändén skrev

Stefan: Jag duckar inte för patenten: Jag skriver tydligt att allt det vi tycker som gynnar informationsfrihet också gynnar innovationer, att tillväxten ökar om vi lättar på immaterialrättsliga hinder. Skälet till att jag skriver immaterialrätt i allmänhet och inte bara patent är att problemet är mycket större än patenten: Patenten är bara en del (men den mest uppmärksammade) i en stor härva av immaterialrätt: växtförädlarrätt, sortskydd, varumärkeskydd, patent mm. Som vi måste ta ett helhetsgrepp på!

Henrik Brändén skrev

Stefan: Jag duckar inte för patenten: Jag skriver tydligt att allt det vi tycker som gynnar informationsfrihet också gynnar innovationer, att tillväxten ökar om vi lättar på immaterialrättsliga hinder. Skälet till att jag skriver immaterialrätt i allmänhet och inte bara patent är att problemet är mycket större än patenten: Patenten är bara en del (men den mest uppmärksammade) i en stor härva av immaterialrätt: växtförädlarrätt, sortskydd, varumärkeskydd, patent mm. Som vi måste ta ett helhetsgrepp på!

Henrik Brändén skrev

Daniel: Jag uttryckte mig slarvigt: De lagar och regler som finns reglerar naturligtvis inte att det ska finnas el och vatten till varje fastighet, utan att man inte får hyra ut för bostadsändamål / skapa bostadsrätt / skapa ägarlägenhet om det inte finns el och vatten. Jag tycker det är fullt rimligt att till detta lägga till internet. Det gäller bara att hitta ett sätt att konstruera detta juridiskt, så att lagarna inte behöver ändras hela tiden då teknikerna utvecklas.

Henrik Brändén skrev

Daniel: Jag uttryckte mig slarvigt: De lagar och regler som finns reglerar naturligtvis inte att det ska finnas el och vatten till varje fastighet, utan att man inte får hyra ut för bostadsändamål / skapa bostadsrätt / skapa ägarlägenhet om det inte finns el och vatten. Jag tycker det är fullt rimligt att till detta lägga till internet. Det gäller bara att hitta ett sätt att konstruera detta juridiskt, så att lagarna inte behöver ändras hela tiden då teknikerna utvecklas.

Peter Banck skrev

@Otto : Konformist parti? Skall PP inte kunde forma åsikter och förslag för andra saker än om internet och dess användning, upphovsrätt o. dyl.? Hoppas partiets politik inte är så ytlig för då har det aldrig en chans. T.o.m. SD insåg ett breddat partiprogram ser bättre ut även om den stora massan bara har en hjärtefråga. Jag tror liberalismen som är grunden för PP kan forma sin politik att angå alla om allt. Min idé är fortfarande Internetomröstningar fullt ut. Bara det att alla med en blick på den politiska tronen tycks ha skräck för tanken om ett äkta folkvälde.

Peter Banck skrev

@Otto : Konformist parti? Skall PP inte kunde forma åsikter och förslag för andra saker än om internet och dess användning, upphovsrätt o. dyl.? Hoppas partiets politik inte är så ytlig för då har det aldrig en chans. T.o.m. SD insåg ett breddat partiprogram ser bättre ut även om den stora massan bara har en hjärtefråga. Jag tror liberalismen som är grunden för PP kan forma sin politik att angå alla om allt. Min idé är fortfarande Internetomröstningar fullt ut. Bara det att alla med en blick på den politiska tronen tycks ha skräck för tanken om ett äkta folkvälde.

Fabian Norlin skrev

Måste man verkligen rabbla upp specifika egenskapskategorier som ”hudfärg, religion, sexuell läggning och kön”? Det brukar leda till att personer med mindre vanliga egenskaper inom dessa kategorier får mera rättigheter än personer med mindre vanliga egenskaper inom andra områden. Exempel: en person med ovanlig längd skall väl ha samma rättigheter som en person med ovanlig hudfärg. En person med ovanliga politiska åsikter samma som en med en ovanlig religion (muslim). En person med ovanlig ålder (ovanligt ung eller gammal) samma rättigheter som en med mindre vanligt kön (tex inom ett yrke).

Idag får den som slår någon, eller vägrar anställa någon, för att denne är homosexuell eller mörkyad ett hårdare straff än en som utför samma handling för att denne är, säg, kortväxt, kommunist eller uppstudsig pojkspoling bland de äldre. Alla har därmed inte samma rättigheter i dagens lagstiftning.

Fabian Norlin skrev

Måste man verkligen rabbla upp specifika egenskapskategorier som ”hudfärg, religion, sexuell läggning och kön”? Det brukar leda till att personer med mindre vanliga egenskaper inom dessa kategorier får mera rättigheter än personer med mindre vanliga egenskaper inom andra områden. Exempel: en person med ovanlig längd skall väl ha samma rättigheter som en person med ovanlig hudfärg. En person med ovanliga politiska åsikter samma som en med en ovanlig religion (muslim). En person med ovanlig ålder (ovanligt ung eller gammal) samma rättigheter som en med mindre vanligt kön (tex inom ett yrke).

Idag får den som slår någon, eller vägrar anställa någon, för att denne är homosexuell eller mörkyad ett hårdare straff än en som utför samma handling för att denne är, säg, kortväxt, kommunist eller uppstudsig pojkspoling bland de äldre. Alla har därmed inte samma rättigheter i dagens lagstiftning.

Henrik Brändén skrev

Hej Fabian! Anledningen till att räkna upp en del sådana kategorier är att det inte är direkt ovanligt att människor diskrimineras på grund av dessa egenskaper. Detta beror dock ofta inte på illvilja, utan på ren obetänksamhet.

Genom att peka på dessa kategorier och ge konkreta exempel på hur sådan diskriminering pga obetänksamhet yttrar sig har, hjälper man andra att undvika sådant beteende. Jag vet flera konkreta exempel på hur jag själv tidigare trampat på somligas tår utan att vara medveten om det, som jag idag försöker undvika, just genom att diskussionen förts i precis dessa konkreta termer.

Det är lätt att ta stora ord i sin mun. Det är svårare att självkritiskt titta på sig själv, och fråga sig vad man skulle kunna göra annorlunda. För att kunna göra det måste man tala om de konkreta problem som finns!

Henrik Brändén skrev

Hej Fabian! Anledningen till att räkna upp en del sådana kategorier är att det inte är direkt ovanligt att människor diskrimineras på grund av dessa egenskaper. Detta beror dock ofta inte på illvilja, utan på ren obetänksamhet.

Genom att peka på dessa kategorier och ge konkreta exempel på hur sådan diskriminering pga obetänksamhet yttrar sig har, hjälper man andra att undvika sådant beteende. Jag vet flera konkreta exempel på hur jag själv tidigare trampat på somligas tår utan att vara medveten om det, som jag idag försöker undvika, just genom att diskussionen förts i precis dessa konkreta termer.

Det är lätt att ta stora ord i sin mun. Det är svårare att självkritiskt titta på sig själv, och fråga sig vad man skulle kunna göra annorlunda. För att kunna göra det måste man tala om de konkreta problem som finns!

Erik Sundvall skrev

Hej!

Jag tror att tankar om basinkomst (grundinkomst/medborgarlön/negativ skatt, se http://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomst ) skulle kunna placeras bäst under just jobbpolitik för Piratpartiet – inte främst som någon mänsklig rättighet eller ”gratismentalitet” – utan istället som en faktor för att släppa loss kreativitet och bidra med obyråkratisk riksreducering/trygghet till de som vill utveckla nya sätt att försörja sig. Summan ska vara låg för att inte sticka i ögonen, men tillräcklig för att skaffa mat och _mycket enkelt_ husrum.

En sorts riskkaptial till alla – idag är det mycket svårt för t.ex. driftiga nyinvandrade eller arbetslösa att gå från bidragsberoende till egen verksamhet – att starta egen firma tar bort stora delar av din trygghet, med basinkomst minskar riskerna.

Nedanstående klipp från http://www.medborgarlon.nu/page.php?id=5 verkar rimma väl med Piratpartiets kärnvärden:
”Rent filosofisk kan medborgarlön rättfärdigas om man håller med om påståendet att rättvisa handlar om att maximera möjligheterna för var och en att bestämma över sig själv. Att vara fri handlar om att inte hindras från att göra vadhelst man skulle kunna tänkas vilja göra.”

Hinner inte skriva mer nu, men hoppas att vi flera tillsammans kan utforma en hållbar idé.

Erik Sundvall skrev

Hej!

Jag tror att tankar om basinkomst (grundinkomst/medborgarlön/negativ skatt, se http://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomst ) skulle kunna placeras bäst under just jobbpolitik för Piratpartiet – inte främst som någon mänsklig rättighet eller ”gratismentalitet” – utan istället som en faktor för att släppa loss kreativitet och bidra med obyråkratisk riksreducering/trygghet till de som vill utveckla nya sätt att försörja sig. Summan ska vara låg för att inte sticka i ögonen, men tillräcklig för att skaffa mat och _mycket enkelt_ husrum.

En sorts riskkaptial till alla – idag är det mycket svårt för t.ex. driftiga nyinvandrade eller arbetslösa att gå från bidragsberoende till egen verksamhet – att starta egen firma tar bort stora delar av din trygghet, med basinkomst minskar riskerna.

Nedanstående klipp från http://www.medborgarlon.nu/page.php?id=5 verkar rimma väl med Piratpartiets kärnvärden:
”Rent filosofisk kan medborgarlön rättfärdigas om man håller med om påståendet att rättvisa handlar om att maximera möjligheterna för var och en att bestämma över sig själv. Att vara fri handlar om att inte hindras från att göra vadhelst man skulle kunna tänkas vilja göra.”

Hinner inte skriva mer nu, men hoppas att vi flera tillsammans kan utforma en hållbar idé.

Henrik Brändén skrev

Hej Erik: Naturligtvis passar diskussionen om basinkomst/medborgarlön in här. Eller om det är en så stor fråga att den ska få en egen kategori … Vi ser fram emot blogginlägg om frågan!

Henrik Brändén skrev

Hej Erik: Naturligtvis passar diskussionen om basinkomst/medborgarlön in här. Eller om det är en så stor fråga att den ska få en egen kategori … Vi ser fram emot blogginlägg om frågan!

Gustav skrev

Mycket bra inlägg!

Gillar den pedagogiska början.

”Vad har då Piratpartiet att säga om dem? Tittar vi i de dokument partiet hittills antagit är det inte särskilt mycket. Men tänker man efter har våra kärnfrågor en hel del att göra med jobb.

För det första: Vad är det som skapar nya jobb? Jo, innovationer. Och där har vi en hel del att säga:”

Den tänker jag kopiera mycket framöver.

Gustav skrev

Mycket bra inlägg!

Gillar den pedagogiska början.

”Vad har då Piratpartiet att säga om dem? Tittar vi i de dokument partiet hittills antagit är det inte särskilt mycket. Men tänker man efter har våra kärnfrågor en hel del att göra med jobb.

För det första: Vad är det som skapar nya jobb? Jo, innovationer. Och där har vi en hel del att säga:”

Den tänker jag kopiera mycket framöver.

Fabian Norlin skrev

Henrik:

Jag misstänker att folk diskrimineras för sin längd mer än för sitt kön när det gäller tex lönesättning. Och att folk diskrimineras mera för sin ålder än för sin hudfärg i väldigt många sammanhang.

Att peka på kategorier där diskriminering sker och ge exempel är såklart bra. Jag tror vi alla diskriminerar utan att ens vara medvetna om det, och vi har alla fördomar. Men jag ser det som helt fel väg att gå att ta in vissa grupper i lagstiftning. Personer med ovanliga avvikelser från det vanligaste” skall väl ha exakt samma rättigheter som personer med vanliga ”avvikelser från det vanligaste”.

Personen som absolut vill bära keps (eller en kastrull, för den delen) på huvudet, på skolans lektion skall ha samma rättigheter som personen som absolut vill bära slöja. Säregenskaper skall inte premieras bara för att de hör till större grupper av säregenskaper.

Det är möjligt att vi är överens i sak här, men jag vill påminna att det finns många fler sorters minioriteter i samhället än bara inom kön, religion, hudfärg/etnicitet och sexuell läggning.

Fabian Norlin skrev

Henrik:

Jag misstänker att folk diskrimineras för sin längd mer än för sitt kön när det gäller tex lönesättning. Och att folk diskrimineras mera för sin ålder än för sin hudfärg i väldigt många sammanhang.

Att peka på kategorier där diskriminering sker och ge exempel är såklart bra. Jag tror vi alla diskriminerar utan att ens vara medvetna om det, och vi har alla fördomar. Men jag ser det som helt fel väg att gå att ta in vissa grupper i lagstiftning. Personer med ovanliga avvikelser från det vanligaste” skall väl ha exakt samma rättigheter som personer med vanliga ”avvikelser från det vanligaste”.

Personen som absolut vill bära keps (eller en kastrull, för den delen) på huvudet, på skolans lektion skall ha samma rättigheter som personen som absolut vill bära slöja. Säregenskaper skall inte premieras bara för att de hör till större grupper av säregenskaper.

Det är möjligt att vi är överens i sak här, men jag vill påminna att det finns många fler sorters minioriteter i samhället än bara inom kön, religion, hudfärg/etnicitet och sexuell läggning.

Viktualiebrodern skrev

Jag är tveksam till sådana här helhetsgrepp därför att det finns så många saker att kommentera på. Det blandas ihop saker som *måste* särskiljas.

Helhetsgrepp får också med nödvändighet mycket av önsketänkande över sig.

Med en dåres envishet (och ensamhet) hävdar jag att med lego bygger man ett hus bit för bit, den nya biten ovanpå gamla. Man tar inte en näve blandade bitar och lägger i en hög och kallar det för ett hus.

Bit för bit tar längre tid förstås. Men den tiden måste ett husbygge eller ett programbygge få ta.

Jag tänker fortsätta motionera om bit för bit, ovanpå redan lagda bitar, på kommande möten. Så får andra se det som ”fundamentalism” eller trångsynthet eller sekterism eller 0,3%-s politik.

Viktualiebrodern skrev

Jag är tveksam till sådana här helhetsgrepp därför att det finns så många saker att kommentera på. Det blandas ihop saker som *måste* särskiljas.

Helhetsgrepp får också med nödvändighet mycket av önsketänkande över sig.

Med en dåres envishet (och ensamhet) hävdar jag att med lego bygger man ett hus bit för bit, den nya biten ovanpå gamla. Man tar inte en näve blandade bitar och lägger i en hög och kallar det för ett hus.

Bit för bit tar längre tid förstås. Men den tiden måste ett husbygge eller ett programbygge få ta.

Jag tänker fortsätta motionera om bit för bit, ovanpå redan lagda bitar, på kommande möten. Så får andra se det som ”fundamentalism” eller trångsynthet eller sekterism eller 0,3%-s politik.

Henrik Brändén skrev

Viktualiebroder 14.15: Jag både håller med och inte håller med. Låt mig säga som så att man förvisso måste bygga huset sten för sten, men det skadar inte att i början fråga sig vad för slags hus man ska bygga, vilka slags stenar man redan har, och vilka man möjligtvis kan behöva.

Viktualiebroder 14.20: Jag blir alltid orolig för att ha fel när många etablerade debattörer tycker samma sak som jag, så jag har vridit och vänt på det här med innovationer många gånger, och ändå kommit fram till att jag tror att begreppet är en bra utgångspunkt för diskussioner om tillväxt och jobb.

Henrik Brändén skrev

Viktualiebroder 14.15: Jag både håller med och inte håller med. Låt mig säga som så att man förvisso måste bygga huset sten för sten, men det skadar inte att i början fråga sig vad för slags hus man ska bygga, vilka slags stenar man redan har, och vilka man möjligtvis kan behöva.

Viktualiebroder 14.20: Jag blir alltid orolig för att ha fel när många etablerade debattörer tycker samma sak som jag, så jag har vridit och vänt på det här med innovationer många gånger, och ändå kommit fram till att jag tror att begreppet är en bra utgångspunkt för diskussioner om tillväxt och jobb.

Erik Johansson skrev

Jag noterar att några nämner tillväxt här som något eftersträvansvärt. Vad är det ni menar då? Vilken sorts tillväxt?! Jag skulle bli mycket sorgsen om piratpartiet börjar använda sig av tillväxtretorik som de andra partierna. Jag har länge gillat piratpartiet eftersom jag uppfattat det som att kunskapssamhället hela tiden kommit på första plats. Tal om tillväxt får mig att kräkas!

Vad är utveckling för ett samhälle är första frågan som ska besvaras. Utveckling är ALDRIG detsamma som tillväxt!

Rekommenderar följande panelsamtal med medlemmar från http://www.steg3.se :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jIed64WwJmw

Erik Johansson skrev

Jag noterar att några nämner tillväxt här som något eftersträvansvärt. Vad är det ni menar då? Vilken sorts tillväxt?! Jag skulle bli mycket sorgsen om piratpartiet börjar använda sig av tillväxtretorik som de andra partierna. Jag har länge gillat piratpartiet eftersom jag uppfattat det som att kunskapssamhället hela tiden kommit på första plats. Tal om tillväxt får mig att kräkas!

Vad är utveckling för ett samhälle är första frågan som ska besvaras. Utveckling är ALDRIG detsamma som tillväxt!

Rekommenderar följande panelsamtal med medlemmar från http://www.steg3.se :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jIed64WwJmw

Henrik Brändén skrev

Erik: Håller med om att utveckling och tillväxt är olika saker, men jag har själv svårt att se hur en positiv utveckling skulle se ut som inte byggde på eller innehöll moment av ekonomisk tillväxt. Skriv gärna ett lite längre inlägg som vi kan publicera här, och utveckla dina tankar, så kanske vi får en riktigt spännande diskussion!

Henrik Brändén skrev

Erik: Håller med om att utveckling och tillväxt är olika saker, men jag har själv svårt att se hur en positiv utveckling skulle se ut som inte byggde på eller innehöll moment av ekonomisk tillväxt. Skriv gärna ett lite längre inlägg som vi kan publicera här, och utveckla dina tankar, så kanske vi får en riktigt spännande diskussion!

Erik Johansson skrev

Okej Henrik, det första de som förespråkar tillväxt som samhällsmål måste fråga sig är vad begreppet innefattar, vanligtvis menar man BNP. Tillväxt mätt i BNP är ett volymmått på den aktivitet vi har valt att mäta med pengar. Tillväxt mäter t.ex. inte fotosyntes, om jag städar hemma, biologisk mångfald, om jag jobbar ideellt, utövar min hobby, hjälper en vän eller antalet fiskar i ett hav.

Den mäter inte heller den politiska aktiviteten i samhället eller hur kunniga vi är. Det den mäter är den aktivitet som innefattas av en bytesmarknad av varor och tjänster som utförs och registreras av skatteverket. När RUT-avdraget infördes och fler toaletter nu torkas på grund av detta så innefattar även BNP också dessa rengjorda toaletter.

Om nu tillväxt är det som jag menar ovan så måste vi också reda ut orsak och verkan. Hur kommer det sig att vi har haft tillväxt de senaste 200 åren? Är det för att vi har velat ha tillväxt eller är det för att vi har velat ha bättre liv? Jag argumenterar för att det är bättre liv som lett till att BNP, volymmåttet av varor och tjänster, har ökat. Tillväxten har dessutom ökat exponentiellt!! (En sak som är värt att tillägga är att om tillväxten är 0% kommer vi fortfarande producera lika mycket varor och tjänster som vi gjorde förra året. I Japan har de haft ”nerväxt” de senaste 20 åren.)

Så frågan som vi borde diskutera är inte om vi ska ha tillväxt eller inte utan hur vi får bättre liv. Vår strävan efter bättre liv har lett till ökad tillväxt. Det är därför jag varit så glad över att ha uppfattat att piratpartiet har kunskapssamhället som ett mål. Det tycker jag är ett mycket vettigt mål.

Min önskan vore att istället för att jobba mer för att producera mer, för att konsumera mer, för att jobba mer… i allt snabbare takt, istället ta ut vår ökade produktionsförmåga i ledig tid och ökad kunskap. Det vore rimligt att vi nu med avancerad teknik, maskiner och kunskap BORDE vara så pass effektiva att vi kan låta den här tekniken göra jobben åt oss. Varför är det inte så? Varför måste vi jobba mer? Varför ska utbrändhet finnas som en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning i Sverige 2012? Varför lägger regeringen förslag på att vi ska jobba tills vi är 75 när vi samtidigt har en hög ungdomsarbetslöshet?

Under 1900-talet har ett politiskt krav bland annat varit att vi inte ska jobba mer än 40 timmar per vecka. Varför har kraven på minskad arbetstid försvunnit? Mitt svar på den frågan är att det är privata institutioner som har incitament för att vi ska jobba mer åt dem, den finansiella sektorn tjänar nämligen på att vi tar lån och på att vi jobbar, deras utbud på billiga krediter leder till stigande huspriser och gör att medborgare fastnar i ekorrhjulet.

Skulle vi betala av alla skulder skulle vi inte behöva jobba lika mycket eftersom vi slipper räntebetalningarna. I Sverige är vi ett av de mest jämställda länderna om vi tittar på inkomst från utfört arbete men bilden blir en helt annan om vi tittar på löneutvecklingen om vi räknar med inkomst av kapital, som är helt annorlunda. Idag ökar ojämlikheten i Sverige mest av alla andra jämförbara länder vilket beror på att det är vissa som tjänar pengar på placerat kapital. Dessutom har vi en alldeles för stor finansiell sektor som inte för någon reell produktion. Dess syfte är att allokera kapital åt samhället. Jag anser att denna sektor har misslyckats gruvligt.

Om piratpartiet ska vara ett seriöst parti måste de också ha något annat samhällsmål än tillväxt. Jag anser att frihet är att själva kunna göra demokratiskt förankrade investeringar för framtiden istället för att överlåta det åt fondförvaltare med tillväxt som enda mål. Exponentiell tillväxt är omöjlig. Kan någon här bevisa att evig ekonomisk tillväxt mätt i BNP av varor och tjänster är möjlig?

Henrik Brändén skrev

Hej Erik, Du skulle inte vilja ha denna kommentar publicerat som ett blogginlägg? Möjligen med en något justerad inledning, och att du kunde peka lite tydligare mot konkreta förslag på slutet. Du verkar ju t ex argumentera för kortare arbetstid, och kraftigt reformerad finansiell sektor … Vill du det, skicka till mig och Anna på adresser du hittar här: http://breddning.piratpartiet.se/jag-vill-bredda/

Calandrella skrev

God idé! Utifrån kunskapssamhället och de medborgerliga rättigheterna kan vi helt klart driva en jobbpolitik!

De konkreta komponenterna kan sedan diskuteras, så här kommer mina kommentarer:

*Innovationer: absolut, detta rimmar mycket väl med kunskapssamhället! Vad gäller att satsa pengar på det kan vi tjata oss blå om att det inte är kostnader utan investeringar – men vår bortlovning av pengar kan ändå angripas. Därför, anser jag, måste vi finansiera forskningen med nedskärning av något annat. Och vi har ett mycket gott område att göra nedskärningar inom – jordbruksstöden! Inlägg om det kommer senare. :-)

*Kommunikationsdelen håller jag med om, och det är klockrent piratpartistiskt.

*Innovationskedjor… nja. Jag vill höra mer konkreta förslag först. Risken att vi å ena sidan i högeranda börjar tillbedja Den Heliga Tillväxt, eller att vi i vänsteranda gör upp femårsplaner, finns. Och oavsett vänster eller höger luktar det hela lite korporativism.

*Håller med om arbetsmiljön (som kategoriserar under ”sunt förnuft”, och som jag därför tror vi kan driva som pirata frågor – Internet under raster är uppenbart pirat, fast det bör inte vara ett lagstadgat krav, för många yrken saknar Internetåtkomst), fast kanske inte om ”ingen övervakning”-grejen. Privata arbetsgivare bör väl få göra som de vill? – Vi talar ju faktiskt om betald arbetstid, inte personers privatliv. Dessutom *behövs* viss övervakning inom t.ex. säkerhetsyrken som kärnkraftverk och liknande.

Likabehandlingen är vi helt ense om, med Natasjas och Fabians tillägg om att alla avvikelser, även de o-traditionella sådana, bör ingå i likabehandlingen och behandlas likvärdigt. Det här berör grundläggande mänskliga rättigheter och mer pirat än så blir det inte. ;-)

Gott initiativ, således! Bra jobbat Henrik!

rutros skrev

1. Det finns inget samband mellan ett lands investering i Forskning och dess välstånd

2. Idér må flöda fritt men innovation innebär en lyckad genomförd ide´.

De viktigaste faktorerna för att åstadkomma en innovation är kapital och entreprenör. Ide´r finns det ett överflöd av.I Internet världen är kapitalbehovet betydligt mindre än i fysiska världen. Man kan komma väldigt långt med egen tid framför datorn, men så ser det inte ut för övrigt.

3. När man talar om baslön så argumenterar man enligt linjen att den fria tiden skall användas för internetinnovationer. Det är naivt. Det finns mängder av människor som enbart skulle ägna sig åt fiske, hänga i stallet eller stanna hemma med barnen

Vad jag menar att vad som skulle vara ett konstruktivt förslag är att arbetslösa skulle stödja innovationssystemet genom direkta insatser. Ett annat förslag som man kunde driva är att ta efter 3M eller Googles. Alla skall ha rätt att använda 20% av sin arbetstid tid för egen idéutveckling

På kapitalsidan är det så att om du tar dina besparingar och satsar på en ide` så tar du hela risken att förlora dina besparingar , medan staten som tar = risk tar 55% av all vinst. En sådan fördelning gör att den som kan räkna på risker avstår. Det är bl.a därför som vi har så svårt att få fram nya företag i Sverige. Genom att snabbt casha in minskas risken.

rutros skrev

Skall vara staten tar 0 risk.

Om patenten skall avskaffas så försvinner också det riskkapital som är en förutsättning för kapitalkrävande innovationer. Hur skall detta kompenseras?

Lämna ett svar till Erik Sundvall Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>