Om häktningar

I Sverige finns det viss fog för kritik mot häktningar och dess ingrepp i personers liv. Framförallt vårt slentrianmässiga beteende kring restriktioner. Under snart 20 års tid har vi fått kritik från tunga organisationer som FN, amnesty mfl. När det gäller övriga brott finns det hyfsat tillförlitlig statistik där inblandade parter finns dokumenterade och sammanställda. När det gäller häktningar har du inte denna transparens och häktningar kan ske tämligen godtyckligt av utredningsskäl. De främsta skälen är att du ska påverka utredningen genom att du förstör… Läs mer

Styrelsens sakpolitiska propositioner till medlemsmötet

Under helgen hade styrelsen ett långt möte där vi antog ett stort antal sakpolitiska propositioner, som vi lägger till medlemsmötet. Ladda gärna ner dem härifrån (Sakpolitiska propositioner till höstmötet 2012, korrversion). De flesta av dem bygger på det arbete en arbetsgrupp (jag, Anna och Torbjörn Wester) gjort, som vi löpande redovisat här på bloggen: I juni gjorde vi en sammanställning av de sakpolitiska förslag vi hittat i gamla programdokument och diskussioner samt här på breddningebloggen, och från detta knådade vi sedan fram förslag till propositioner,… Läs mer

Utkast till sakpolitiska propositioner

I morgon börjar styrelsen diskutera ett stort dokument med förslag till en rad sakpolitiska propositioner. Det kommer från mig, Anna Troberg och Torbjörn Wester. Under våren och sommaren har vi gått genom diskussionen här på breddningsbloggen och andra piratbloggar. Vi har lusläst gamla program och valmanifest, och de förslag till kommunalpolitiska program som arbetades fram inför förra valet. Vi samlade först ihop alla förslag vi kunde finna. Sedan började vi slå ihop, skriva om och rensa bort sådant som var alltför detaljerat, sådant vi inte… Läs mer

Gör barnkonventionen till svensk lag

Förenta nationernas Barnkonvention bör göras till svensk lag. I den så skyddas barnens rättigheter och skapar skyldigheter för myndigheter att ta hänsyn till barns rättigheter. Införande av Barnkonventionen i svensk lagstiftning skulle leda till: Beslutsfattare tvingas tänka på barns rättigheter. Barns rättigheter skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken på både kommunal och statlig nivå. Barnkonventionen skulle bli tillämpar som en rättskälla vid svenska domstolar för att säkerställa barns generella rättigheter. För piratpartiet är rättssäkerhet en viktig hörnsten i vår politik… Läs mer

Ökad rättssäkerhet med resningsdomstol

Quick-fallet har dragit upp frågan om hur rättssystemet fungerar med krav på en kommission för att undersöka fallet. Problemet är att Quick-fallet inte alls är helt unikt utan även andra oskyldigt dömda sitter i svenska fängelser. I många länder har man insett att domstolarnas inte alltid gör rätt och har infört en resningsdomstol. En domstol dit oskyldigt dömda kan begära resning för att få upprättelse. Det är inte tänkt att vara en generellt instans för att överklaga för dömda utan skall specialisera sig på att… Läs mer

Hög tid att återuprätta den Svenska rättstaten.

Piratpartister som har suttit och följt TPB rättegången från första parkett har lite till mans en magkänsla som säger att kanske inte allt står rätt till med det svenska rättsystemet. Att möjligheten till en rättvis rättegång kanske inte är så självklar som man en gång i tiden trodde. De senaste dagarnas allt högljudare debatt kring fallet Sture Berwall, denna tragiska och svårt mentalsjuka person som enligt egen utsago erkänt upp till 30 mord bara för att få roligare piller på Säter, verkar mest bekräfta detta…. Läs mer

Minska polisens möjlighet till godtyckliga kränkningar

Det här inlägget handlar om narkotikalagstiftningen, men det är inte ett inlägg som handlar om huruvida knark är väldigt bra, ganska bra, ganska dåligt eller väldigt dåligt. Istället är det ett inlägg om rättsäkerhet, om förutsägbarhet i lagstiftningen och om polisens befogenheter. Polisen har en särställning i samhället, eftersom de har rätt att bruka våld för att genomföra sina arbetsuppgifter. Så måste det vara. Polisens uppgift är att värna lag och ordning och att verka för ett tryggt och säkert samhälle. En fungerande polismakt är… Läs mer

Minska polisens möjligheter hålla teknisk utrustning som gisslan

Många svenskar jobbar idag hemifrån och har investerat tiotusentals kronor i ett litet hemmakontor. En hel del har dessutom en egen privat liten hemmaserver. Medelsvenssons datorer används till både jobb och nöjen, lagliga såväl som olagliga, skattefusk och förskingring kan ske på samma dator familjen använder för TV-tittande, semesterbilder, socialt nätverkande på Facebook och datorspelande. Det är därför det ofta blir förödande för en småbarnsfamilj, när polisen knackar på och beslagtar datorer, bärbara hårddiskar, backuper och mycket annat. Ofta låses dessa beslagtagna datorer in och… Läs mer

Modernisera smittskyddslagen

Alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. – Piratpartiets principprogram Informationsplikten bör slopas vid skyddade samlag, för HIV-positiva som medicinerar. Idag måste en person som bär på HIV informera sin partner om detta innan ett samlag. Det kan tyckas klokt, men den nuvarande lagstiftningen är kontraproduktiv, rättsosäker, skapar onödigt lidande och utgår från en riskbedömning som bygger på kulturell skräck för HIV, snarare än… Läs mer

Brottsprioriteringar

Piratpartiet och pirater har ofta uttryckt åsikter om att polisen och rättsstaten ska ägna sig åt viktigare och vettigare saker än de idag gör. Det är argument som återkommer både för fildelning och när polisen jagar tecknad barnporr. Men vad är “viktigare saker”? I detta inlägg beskriver jag vad jag tycker är vettiga prioriteringar. Kanske detta även vara prioriteringar som Piratpartiet kan stå för? Här är en punklista i viktighetsordning där nr 1 är viktigast att polisen koncentrerar sig på. 1. Direkt fysisk skada där… Läs mer