Public Services rättigheter och skyldigheter

TV-kamera_2007b

Piratpartiet har redan tagit beslut om Public Service finansiering. Detta debattinlägg kommer därför inte handla om finansieringen.

Istället ska jag ta upp de rättigheter och skyldigheter som jag tycker att vi bör kräva av Public Service ur en piratisk synvinkel. För enkelhetens skull formulerar jag dessa i en lista.

Jag tror att piratrörelsen kommer att gilla de flesta av de här förslagen.

  • Public Service blir helt undantagen ifrån upphovsrättsliga krav och kan spela och visa precis vad de vill utan att fråga någon upphovsrättsinnehavare om lov först. Detta för att kunna vara oberoende även ifrån upphovrättsinnehavares viljor och presentera vilken information de vill.
  • Public Service blir helt undantagen ifrån krav att måsta betala rättighetsinnehavare när de spelar upp upphovsrättsskyddat material. Detta för att vara oberoende även ifrån den kostnaden, så att enbart samhällsnyttan av att visa materialet blir det avgörande för Public Service beslut om att tillhandahålla informationen till befolkningen eller inte.
  • Public Service ska alltid länka till de artiklar, lagar, utredningar, avsiktsförklaringar, forskningsrapporter och likande som de nämner när de publicerar någonting i skriftlig form på nätet. Det räcker inte att länka till en artikel som i sin tur länkar till en artikel som i sin tur…

Detta är något som till stor del saknas i mediarapporteringen på nätet idag, och om detta krav ställs på Public Service så blir det en bra normsättare och ribba för alla andra medier som vill konkurera med Public Service kvalité. Dessutom anser jag att det är en demokratisk rättighet för medborgarna att få tillgång till källorna så att vi erbjuds goda möjligheter att kritiskt granska det som rapporteras.

  • Public Service ges uppgiften att tillhandahålla allt samhällsnyttigt som de lägger upp under obegränsad tid, utan att ta bort det. Det är begränsande för det demokratiska samtalet när radioprogram och tvprogram som man länkar till i diskussioner på nätet, plockas bort.
  • Alla program som presenteras via Public Service ska vara fria för alla att sprida och visa i ickekommersiellt syfte via Public Service, utan att någon part först måste godkänna detta. Det minskar juridskt krångel och vore helt en helt logiskt rättighet, eftersom det ändå alltid skulle gå att uppleva materialet gratis via Public Service. De som sprider det material Public Service tillhandahåller hjälper Public Service med sitt uppdrag.
  • Bredden på Public Service utbud minskar så att de program som sänds för rent nöje tas bort ur SVTs utbud, exempelvis lekprogram, serier, sport och kommersiell nöjesfilm. Detta för att uppdraget annars blir orimligt brett. I en Piratpartistisk värld så har vi tillgång till i princip alla underhållningsprogram, filmer och tv-serier som folk besvärar sig att frivilligt och ickekommersiellt dela med sig av, vilket brukar vara i princip allt. Public Service behöver inte längre tillstå med underhållning för folket, det fixar vi själva med internet.

Ett av Public Service primära syften som stärks blir istället att tillhandahålla granskande journalistik med god kvalité, djupgående debattprogram som ställer etiska, moraliska och politiska dilemman på sin spets, demokratisk information om vad som händer i riksdag, regering och EU, lärorika dokumentärer, nyhetsrapportering, historiska händelser, vetenskap och liknande. Alltså sådana program där anledningen att vi gemensamt finansierar Public Service för att hålla det oberoende och tillhandahålla korrekt information faktiskt kommer till användning på riktigt.

  • Men helt utan nöje blir vi inte, för ett annat primärt syfte för Public Service blir att dokumentera och publicera den kultur som helt eller delvis finansieras med offentliga medel inom Sverige. Det skulle dels hjälpa små kulturutövare i hela landet att sprida sin kultur via Public Service, och dels hjälpa invånarna i hela landet att få ta del av den kultur som de hjälper till att medfinansiera.
  • En annan uppgift för Public Service blir att fortsätta bry sig om och bevaka det som har kommit att bli av betydande traditionell och kulturell vikt i Sverige. Det innefattar saker som Allsång på Skansen, Julkalender, Kalle Anka på julafton och kanske OS. Samma sak gäller för radio. Även fast många struntar helt i dessa sändningar, och kanske rent av ogillar dem, så kan vi inte blunda för att en stor del av befolkningen tycker att dessa traditionella sändningar är viktiga, och att det finns ett visst värde i att de tillhandahålls för befolkningen utan störande reklam.

Alla ovanstående punkter tycker jag har en piratpartistisk prägel och känsla, och jag hoppas att ni tycker detsamma. Jag ser fram era synpunkter!

Tommy Mogren

(Foto: Holger Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0)

Kommentarer

Anders S Lindbäck skrev

Jag är extremt tveksam till att politiker skall gå in och detaljstyra public service och dess programutbud.

Vad hindrar då andra politiker att styra programutbudet i en riktning du inte gillar ?

Oberoende television är inte bara en slagträ det är något som behövs.

Tommy skrev

Det kommer alltid vara någon någonstans som beslutar programinnehåll och ramarna för Public Service, hur man än gör. Idag finns det massor av regler i sändningstillståndet som beskriver hur Public Service ska tänka när de beslutar sitt programutbud.

Jag tycker att det är rimligt att Public Service primärt ska sända sådana program där anledningen att vi gemensamt finansierar Public Service för att hålla det oberoende med korrekt information, faktiskt är relevant. Dvs inte kommersiella filmer och serier. Tycker du inte att det är en ganska rimlig avgränsning?

Anders S Lindbäck skrev

Så länge som det är tjänstemän som har lojalitet mot sitt jobb så är dent mycket bättre än politiker som har politiska skäl att påverka public service som bestämmer vad som är public service.

Vi kan inte ha det så att det är sittande regeringen som bestämmer vad som skall vara public service. Det kommer leda till en politisering av media pss som i USA.

Henrik Brändén skrev

1) Förstår jag rätt att summan av dina krav är att vi ska lagstadga att public service får rätt att ta vilken film eller musik som helst som gjorts var som helst i världen, spela den och lägga ut den fritt för alla som vill att ladda ner och kopiera utan att behöva fråga upphovsrättsinnehavare om lov och utan att behöva betala ett öre till dem?

2) Om jag förstått rätt hur upphovsrätten är konstruerad kommer vi i så fall att bryta mot internationella avtal, något vi vet kommer att leda till ganska kraftiga reaktioner . Därför vore det bra med en precisering om du menar att vi ska verka för att förändra internationella avtal så att vi kan genomföra denna politik, eller om du menar att vi ska stifta sådana lagar här och nu och strunta i om det innebär att vi bryter mot avtal.

Tommy skrev

1) Man kan också säga att punkt 1 handlar om att rätten att sprida icke kommersiellt som vi vill ska gälla för privatpersoner, också ska gälla för Public Service, fast från dag 1. Och tanken är ju också att begränsa och bli tydligare med syftet för Public Service vilket står i senare punkter, så all film och musik i hela världen kommer inte spridas i Public Service.

2) Jag har ingen åsikt om vilken strategi som är bäst för att åstadkomma min vision. Det här inlägget handlar mer om att diskutera målet och visionen än vägen dit.

Michael Carlsson skrev

Om du skiftar plats på de sex första punkterna blir det mer logiskt att läsa och även din tanke bakom.

Fast jag tvivlar att övriga produktionsbolag såväl i Sverige och utomlands går med på upphovsrätten inte ska gälla. Vi kan bara kräva att den rätten inte ska gälla när det är SVT själva som spelar in. Det går alltid att förhandla ;.

Att SVT inte ska visa filmer, sport, lek med mera är dumt. Låt SVT fortsätta men ta bort rätten att få betalt via TV-avgiften. SVT får finansiera dessa sändningar med reklam, precis som övriga bolag.

Tommy skrev

Tack för tipset, jag ska se över i vilken ordning jag presenterar punkterna. Varför är det dumt att SVT inte ska visa filmer, sport och lek?

Jag lämnade medvetet finansieringsfrågan utanför denna diskussion då vi redan diskuterat den frågan grundligt både på medlemsmöte och på andra ställen och även tagit beslut i frågan. Jag skrev överst i breddningsbloggsinlägget att den här diskussionen inte ska beröra finansieringen.

Michael Carlsson skrev

SVT äger en hel del material i bland annat de delarna. Problemet SVT har för att kunna visa det materialet är just upphovsrätten. Om man då delar upp SVT i två delar, en public service enligt din idé och en del som fungerar som övriga aktörer kan förhoppningsvis även denna skatt visas.

Har en tanke angående radio som kan komplettera din insändare. Tänk om alla radiostationer kunde utnyttja radioarkivet som om det stämmer innehåller det mesta som har getts ut. Då skulle vi kanske slippa denna enkelriktning i musik.
För varför bara vända sig till SVT och inte SR?

Tommy skrev

Nu råkade jag skriva SVT i mitt svar till dig pga att frågan om finansiering brukar beröra om man har en TV-mottagare eller inte, inte om man har en radiomottagare. Därför fastnade jag i ett tänk att prata om SVT i mitt svar till dig, vilket var dumt. Breddningsbloggsinlägget handlar om Public Service i stort och är inte begränsat till SVT.

Angående SR så ser jag faktiskt ingen poäng med att de ska tillhandahålla musik och kultur i stort, förutom när det handlar om den kultur som helt eller delvis finansierats med offentliga medel. Det motiverar jag genom att det är bra att vi får tillgång att lyssna på det folket faktiskt gemensamt har finansierat. I övrigt kan väl folk söka sin musik på andra sätt?

Varför ska kommersiella radiostationer tjäna pengar via reklam mm på det som folket eller andra redan finansierat? Det tycker jag låter som en dålig ordning. Det är dock så det kommer bli 5 år efter en låt är släppt med PPs nuvarande upphovsrättsreformsförslag, så jag låter det bero men jag gillar det inte.

Om TV/radiosändningen är ideell, och helst reklamfri, så låter det däremot som en bra idé att tillåta sändning av arkiverat material oavsett om det görs av privatperson eller organisation. Det vore ett bra komplement och det är inget som framgår tydligt i breddningsinlägget i nuläget så det kan jag nog lägga till. Låter det bra?

Jörgen L skrev

Vad gäller det upphovsrättsliga resonemanget så kan jag hålla med om andemeningen och att det vore ett mål att sträva mot, men jag är tveksam om det är möjligt att uppnå. Vi strävar efter upphovsrättens avskaffande för privat, icke-kommersiell användning, och ett av de starka argumenten för det är att det annars kräver integritetsintrång för att upprätthålla lagen, för att man måste gå in i privat kommunikation. Det argumentet är inte riktigt hållbart i det här sammanhanget när et gäller vad public service sänder ut. Att det som public service producerar bör vara fritt är däremot inte lika problematiskt.

När det gäller utbudet håller jag med Anders ovan, som politiker bör vi undvika att recensera publiceringsbeslut. Public service ska vara oberoende och själva ha stor frihet att tolka vad som ligger i uppdraget. Och jag tycker även nöje och lek kan ligga inom uppdraget, även i det sammanhanget kan finnas produktioner som är värdefulla att göra trots att de inte går att få ihop på kommersiella grunder, och även för att det behövs ett varierat utbud för att behålla publikunderlaget till de lite smalare produktionerna.

Simon skrev

public service borde leva upp till sitt namn och därmed publicera allt material de har tillgång till på internet så att jag kan titta på allt som Public Service har producerat. Och givetvis måste alla nyhetsförmedlingar och kulturprogram och alternativa medier, bloggar etc ha rätt att få visa delar av materialet när de rapporterar om något som berör materialet.

Simon skrev

…kanske ska man till en början tillåta public service arkiv få va reklam finasierat så att upphovsmän får betalt för att gammalt material visas. Så länge lagarna ser ut som de gör, om jag nu färstått det hela rätt enligt en av kommentarerna ovan.

Brian skrev

Tycker inte att Public Service ska begränsa utbudet.
Exempelvis tycker jag att just barnutbudet som svt/svr gör är något av det bästa som kommer därifrån och är en av de orsaker att jag accepterar att betala licensen.

Däremot håller en hel del annan minst sagt bristfällig kvalitet.

Johan mlg Karlsson skrev

Jo, precis. Dessutom så är det problematiskt att begränsa vad SVT får visa av andra anledningar. Främst så vore det olyckligt ifall SVT blev en elit-kanal som majoriteten av svenska befolkningen automatiskt hoppar över i kanal-listan.

Lämna ett svar till Michael Carlsson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>