Gör LOB mer rättssäker

Port_wine
Den vanligaste formen av frihetsberövande i Sverige sker enligt lagen om omhändertagande av berusade personer med mera, känd som LOB. Lagen och dess tillämpning har kritiserats från flera instanser för alla inskränkningar av den omhändertagnes personliga integritet; Wikipedia har en genomgång av kritiken. http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_omh%C3%A4ndertagande_av_berusade_personer_m.m.

Om LOB alls skall finnas kvar, så behöver den reformeras. Exakt hur den ska formuleras och tillämpas, är en fråga för experterna, men några grundprinciper bör vara:

  • Den omhändertagne bör inte tvingas att identifiera sig med fullständigt namn eller personnummer, i de fall då misstanke om brott saknas.
  • Den omhändertagne bör ha rätt att kontakta juridiskt ombud och anhöriga vid omhändertagandet, i de fall då misstanke om brott saknas.
  • Den omhändertagande bör ha rätt, men inte plikt, att göra ett utandningsprov, så att polisen kan bedöma berusningsgraden.
  • Den omhändertagne bör ha möjlighet att i efterhand få fallet prövat i domstol, och kunna erhålla skäligt skadestånd om omhändertagandet var felaktigt.
  • Omhändertagande enligt LOB bör inte bokföras i några offentliga register. Om det ändå skulle ske, skall anteckningen under inga omständigheter användas som grund för myndighetsutövning. Idag kan ett omhändertagande leda till att körkort eller vapenlicens dras in.

Tore Kullgren
Oberoende debattör

Kommentarer

Patrik skrev

Tycker att förslaget i stort sett ser bra ut, med undantag för sista punkten; att upprepade gånger uppträda så berusad att man måste omhändertas är besvärande både när det gäller körkort och vapenlicens i mina ögon. Jag förstår att det skulle kunna missbrukas, men skulle hellre se en uppstyrning av det förfarandet än att det avskaffas helt.

Anders S Lindbäck skrev

Personligen tror jag knappast polisen använder LOB för att de känner det är kul utan att de känner att de måste för personens eget bästa.

Läser man wikipediasidan så är det mesta som föreslås är redan lag idag. Så inga ändringar behövs.

– finns inget krav på identifiering
– finns rätt att kontakta närstående

När det gäller registerhantering så är det viktigt att skydda trafikanterna mot rattfulla.

Möjligtvis kan man tänka sig att de skall få rätt att få det prövat i domstol.

David Granlund skrev

Nej, inte skulle väl polisen kunna tänkas begå misstag medans de tror sig ha stöd av LOB (http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.906318-connie-ar-sjuk-inte-full)?

Jag tycker nog att det kan finnas anledning att reda ut hur de skall arbeta eftersom det bevisligen inte alltid fungerar så bra som det borde.

Anders S Lindbäck skrev

Att polisen ser så många fulla och tror alla är det så att man misstar sig ibland är beklagligt. Men det kräver bättre utbildning av poliser snarare än ändrade lagar.

Jerker Montelius skrev

Jag förstår dina grundargument men frågan är om den sista punkten är så bra. Borde det inte bokföras minutiöst alla åtgärder enligt LOB. Speciellt vem det är som beslutar/genomför gripandena? På det viset så skulle vi snabbt få fram om det var någon enskild polis som stod för en massa omhändertaganden som sedan visats sig felaktiga. En sådan polis skulle sedan inte bli gammal på posten.

Tore Kullgren skrev

Myndigheterna bör bokföra att ett omhändertagande har skett. Men inte nödvändigtvis föra en persondatabas över omhändertagna personer.

Sebastian Nielsen skrev

Grejen är det att körkort eller vapenlicens anses inte vara en rättighet.

Därför är det ej heller ett straff att dra in vapenlicens eller körkort, och därför kan man använda ”godtyckliga metoder” för detta.

Ser inget fel på det alls.

Idag som lagen ser ut kan man t.o.m. dra vapenlicens och körkort för en enda mp3-nedladdning.

Ett körkort och vapenlicens är ett privilegium. Och för att få ha det privilegiumet så ska du inte gå runt och begå småbrott (såsom hemtankning av mp3:a) eller gå runt full.

Jag ser inget problem i att man helt enkelt förbjuder all alkohol i samband med vapenlicens/körkort, med andra ord, har du körkort eller vapenlicens så avstår du från alkoholen 24/7/365.

Marcus skrev

+1

Polisen ska inte kuna använda lagar godtyckligt mot vissa av helt andra anledningar. Så länge man inte gör något olagligt ska polisen inte ha rätt att röra en.

Ang. Sebastian Nielsens inlägg: VA!? Ska man inte få dricka när man för tillfället varken kör eller håller i ett vapen? Att alkohol och vapen inte har något med varandra att göra håller jag med om. Men att inte få dricka alls? Väldigt diskriminerande tycker jag. Körkort ska dessutom vara en rättighet inte ett privilegium.

Lämna ett svar till Marcus Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>