Avskaffa monarkin och inför parlamentarisk republik som statsckick i Sverige

Debatten om Sveriges statsskick har åter tagit fart och här har Piratpartiet än så länge inte yttrat sig varken för eller emot, men jag kan helt enkelt inte se hur Piratpartiet ideologiskt kan försvara monarkin.

Ska Piratpartiet ha ett politiskt program i konstitutionella frågor så kommer vi inte förbi frågan om statsskick och utifrån våra värderingar om alla människors lika värde och demokrati är det omöjligt att kunna stödja ett system där den svenska kungafamiljen ges en sådan särställning såsom den har idag. Dvs. att en familj har exklusiv arvsrätt till ett offentligt ämbete.

Sett utifrån grundläggande demokratiska principer är det omöjligt att kunna tycka annat än att statschefen måste stå under folket och således röstas fram i regelrätta val.

Och ur en ren humanitär synvinkel är det också orimligt att staten utsätter människor för den press och påverkan som automatiskt drabbar regentens barn.

Det ter sig inte vara annat än en självklarhet för ett parti som påstår sig värna demokrati och lika värde att driva en sådan här fråga. Självklart sker inte sådana här konstitutionella ändringar över en natt men att ta ställning i frågan kan vi helt enkelt inte undvika.

Fördelen med att förorda införandet av en parlamentarisk republik, där makten ligger hos parlamentet som står över statschefen, är att det är det mest demokratiskt riktiga alternativet men också den praktiskt enklaste att övergå till såsom våra grundlagar ser ut idag.

En fristående utredning, tillsatt av Republikanska föreningen, har nyligen offentliggjort sitt slutbetänkande gällande framtidens statsskick för Sverige. Utredare har varit Mats Einarsson, tidigare riksdagsledamot (V) och ledamot av Grundlagsutredningen (2004-2008), samt Jesper Svensson, politisk sekreterare (FP).

Vi har presenterat konkreta och detaljerade förslag till en svensk republikansk författning. Faktum är att det inte krävs särskilt stora förändringar av grundlagen för att ersätta monarken med en demokratiskt vald statschef, säger Mats Einarsson, som har varit huvudutredare.

Vi kan och bör vara det parti i Sverige som aktivt tar ställning för demokratin och allas lika värde, oavsett traditioner och sedvänjor.
Demokrati är en av partiets hörnstenar, inte rojalism.

Länkar:
Utredning RepF: …bara ett penndrag – Förslag till en republikansk författning för Sverige.
DN: Stödet för monarkin har sjunkit kraftigt
DN: Fullborda demokratin och inför republik

JP Anderson, ledamot i partistyrelsen
Bloggar som Värmlandspiraten. Finns också på partimailfacebook och twitter.

Kommentarer

medundersåte skrev

Om man värderar demokrati högt så är monarki det statsskick som är bäst. De mest demokratiska staterna är oftast monarkier medan republikerna vanligen har begränsningar vad gäller mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, noterbart är att dessa ofta är riktade mot monarkister och återfinns även i västliga demokratier som Tyskland, Österrike, Portugal och USA.

Sedan kan monarki fungera som ett direkt försvar av demokratin, vilket visas inte minst av att Spaniens kung Juan Carlos stoppade en militärkupp 1981 som syftade till att störta den demokratiska regeringen.

Monarkin upprätthåller även en maktbalans gentemot de politiska partierna vars fåtaliga medlemmar har en enorm makt i samhället jämfört med de vanliga svenskarna. Visst kan man se det som att Piratpartiet som varandes ett politiskt parti ska försöka stärka sin makt på alla sätt, men jag menar att vår grundideologi där människan och hennes grundläggande rättigheter står i centrum är viktigare.

medundersåte skrev

Om man värderar demokrati högt så är monarki det statsskick som är bäst. De mest demokratiska staterna är oftast monarkier medan republikerna vanligen har begränsningar vad gäller mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, noterbart är att dessa ofta är riktade mot monarkister och återfinns även i västliga demokratier som Tyskland, Österrike, Portugal och USA.

Sedan kan monarki fungera som ett direkt försvar av demokratin, vilket visas inte minst av att Spaniens kung Juan Carlos stoppade en militärkupp 1981 som syftade till att störta den demokratiska regeringen.

Monarkin upprätthåller även en maktbalans gentemot de politiska partierna vars fåtaliga medlemmar har en enorm makt i samhället jämfört med de vanliga svenskarna. Visst kan man se det som att Piratpartiet som varandes ett politiskt parti ska försöka stärka sin makt på alla sätt, men jag menar att vår grundideologi där människan och hennes grundläggande rättigheter står i centrum är viktigare.

JP skrev

I regeringsformen talas om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främste företrädare. Ännu har dock inte Sveriges medborgare något inflytande över vem som är innehavare av det högsta offentliga ämbetet i landet.

Hur man än vill vrida och vända på detta faktum så är det inte på något vis demokratiskt att Sveriges högsta ämbete besätts via arv…

Statschefen utses kort och gott genom avel i den kungliga sängkammaren, ett system som härstammar från 1500-talet.

Är detta verkligen det mest demokratiska alternativet? I think not.

JP skrev

I regeringsformen talas om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främste företrädare. Ännu har dock inte Sveriges medborgare något inflytande över vem som är innehavare av det högsta offentliga ämbetet i landet.

Hur man än vill vrida och vända på detta faktum så är det inte på något vis demokratiskt att Sveriges högsta ämbete besätts via arv…

Statschefen utses kort och gott genom avel i den kungliga sängkammaren, ett system som härstammar från 1500-talet.

Är detta verkligen det mest demokratiska alternativet? I think not.

Chrille skrev

Men hur demokratiskt är ett statschefsval?
Tittar vi på dagens regeringschefsval så utsågs de möjliga kandidaterna (Reinfeldt och Sahlin) till senaste valet formellt av respektive partikongress, men i praktiken av valberedningen. Hur stor är då valberedningen? Ja skall man tro eftersnacket så bestod valberedningen som valde Juholt av en (1) person. Kungen har indirekt valts av riksdagen 1810, alternativt av två (2) föräldrar. Detta må vara en lätt oseriös jämförelse, men jag kan allvarligt inte se att regeringschefens mandat är så mycket mer demokratiskt än kungens. Det är i bägge fallen ett litet fåtal som valt just denna person. Och inget tyder på att ett val av statschef blir mer demokratiskt än regeringschefsvalet.
Och hur är det med besättningen av politiska poster? Både Reinfeldt och Sahlin har i princip uppfostrats till de höga positioner de haft. Flera ministrar har i det närmaste ärvt sin post som Bodström, Leijon och Bildt. Nej, ge mig en demokratireform i valet till riksdagen först, innan ni petar på kungen.

Chrille skrev

Men hur demokratiskt är ett statschefsval?
Tittar vi på dagens regeringschefsval så utsågs de möjliga kandidaterna (Reinfeldt och Sahlin) till senaste valet formellt av respektive partikongress, men i praktiken av valberedningen. Hur stor är då valberedningen? Ja skall man tro eftersnacket så bestod valberedningen som valde Juholt av en (1) person. Kungen har indirekt valts av riksdagen 1810, alternativt av två (2) föräldrar. Detta må vara en lätt oseriös jämförelse, men jag kan allvarligt inte se att regeringschefens mandat är så mycket mer demokratiskt än kungens. Det är i bägge fallen ett litet fåtal som valt just denna person. Och inget tyder på att ett val av statschef blir mer demokratiskt än regeringschefsvalet.
Och hur är det med besättningen av politiska poster? Både Reinfeldt och Sahlin har i princip uppfostrats till de höga positioner de haft. Flera ministrar har i det närmaste ärvt sin post som Bodström, Leijon och Bildt. Nej, ge mig en demokratireform i valet till riksdagen först, innan ni petar på kungen.

Sharpless skrev

Total, jävla förbannad idioti att skaffa en vald statschef. Avskaffa det hela istället, sparar man massa pengar också.

Sharpless skrev

Total, jävla förbannad idioti att skaffa en vald statschef. Avskaffa det hela istället, sparar man massa pengar också.

medundersåte skrev

Det är visserligen sant att riksdagen inte väljer kung, meningen med en ärftlig monarki är att man alltid ska veta vem som blir nästa statschef. Det har med säkerhet att göra, alla ska veta vem det blir i förväg. Tronföljaren kan sedan beredas (rätt) utbildning för att kunna fungera som statschef. Sedan arvmonarkin infördes så har det skett en hel del tronföljarval, det senaste var 1980 då riksdagen avsatte Carl Philip som kronprins och gjorde Victoria till ny tronföljare.

Lägg sedan därtill att inga statliga ämbeten utses på demokratiskt vis. Statsråd och landshövdingar utses av politiker och domare, poliser, officerare utses meritokratiskt.

Det verkar som att republikanernas enda argument för att införa republik är att det skulle vara mer demokratiskt i teorin, att detta inte stämmer överens med verkligheten anses inte spela någon roll.

Kungar och traditioner har genom historien spelat en central roll i formeringen av folkligt motstånd mot olika former av förtryck. Jag förstår inte poängen med att riva ner och avskaffa monarkin och andra institutioner som har tjänat mänskligheten så väl.

medundersåte skrev

Det är visserligen sant att riksdagen inte väljer kung, meningen med en ärftlig monarki är att man alltid ska veta vem som blir nästa statschef. Det har med säkerhet att göra, alla ska veta vem det blir i förväg. Tronföljaren kan sedan beredas (rätt) utbildning för att kunna fungera som statschef. Sedan arvmonarkin infördes så har det skett en hel del tronföljarval, det senaste var 1980 då riksdagen avsatte Carl Philip som kronprins och gjorde Victoria till ny tronföljare.

Lägg sedan därtill att inga statliga ämbeten utses på demokratiskt vis. Statsråd och landshövdingar utses av politiker och domare, poliser, officerare utses meritokratiskt.

Det verkar som att republikanernas enda argument för att införa republik är att det skulle vara mer demokratiskt i teorin, att detta inte stämmer överens med verkligheten anses inte spela någon roll.

Kungar och traditioner har genom historien spelat en central roll i formeringen av folkligt motstånd mot olika former av förtryck. Jag förstår inte poängen med att riva ner och avskaffa monarkin och andra institutioner som har tjänat mänskligheten så väl.

Lars T skrev

Jag tror det finns ett grundläggande problem i frågan om republik kontra monarki och det är vilken människosyn man har. Är man övertygad om alla människors lika värde och att alla har samma rättigheter och skyldigheter, så har jag svårt att se att man kan förorda något annat statsskick än en demokratisk republik. Tror man däremot på att någon människa är förmer än någon annan, så blir det genast mer komplicerat.

Det finns sedan urminnes tider en legitimering av att samhället behöver en överhöghet. Att vissa människor är utvalda att styra över andra. Detta har funnits med från vilda stammars gudsriter och gudskultur och följt historien fram till våra dagar. Extra påspätt av Luthers lära om överhetens legitimitet såsom av Gud själv tillsatt i samhället. Överst i denna hierarki finns kungen/kejsaren/tsaren som av Gud själv fått sitt ämbete och genom sitt blod för det vidare till nästa generation.

Detta har genom århundraden gett statschefen rätt att styra och ställa som han/hon behagar. Det vi idag kallar för diktatur. Nu kanske vän av ordning säger att så har vi det inte i Sverige och det är helt rätt. I Sverige har vi en konstitutionell monarki. Detta är ett kontrakt mellan monarken och det suveräna folket vilket ska utgöra en garanti mot enväldets godtycke och begränsar monarkens makt. Detta motverkar dock inte frågan om ojämlikhet.

Jag tror att vi måste rikta in oss mer på frågan om alla svenska medborgares lika värde. Vill vi ha ett samhälle där vissa anses vara bättre och ädlare än andra genom sitt arv eller vill vi ha ett samhälle där alla har samma värde och har möjlighet till samma skickelse att hamna i ledande positioner? Tycker det är dags att ställa de kristna samfunden till svars om hur de ser på saken. Svenska kyrkan, till exempel, som säger sig vara luthersk och vilar tryggt på den augsburgska bekännelsen och Uppsala mötes beslut av år 1593.

Lars T skrev

Jag tror det finns ett grundläggande problem i frågan om republik kontra monarki och det är vilken människosyn man har. Är man övertygad om alla människors lika värde och att alla har samma rättigheter och skyldigheter, så har jag svårt att se att man kan förorda något annat statsskick än en demokratisk republik. Tror man däremot på att någon människa är förmer än någon annan, så blir det genast mer komplicerat.

Det finns sedan urminnes tider en legitimering av att samhället behöver en överhöghet. Att vissa människor är utvalda att styra över andra. Detta har funnits med från vilda stammars gudsriter och gudskultur och följt historien fram till våra dagar. Extra påspätt av Luthers lära om överhetens legitimitet såsom av Gud själv tillsatt i samhället. Överst i denna hierarki finns kungen/kejsaren/tsaren som av Gud själv fått sitt ämbete och genom sitt blod för det vidare till nästa generation.

Detta har genom århundraden gett statschefen rätt att styra och ställa som han/hon behagar. Det vi idag kallar för diktatur. Nu kanske vän av ordning säger att så har vi det inte i Sverige och det är helt rätt. I Sverige har vi en konstitutionell monarki. Detta är ett kontrakt mellan monarken och det suveräna folket vilket ska utgöra en garanti mot enväldets godtycke och begränsar monarkens makt. Detta motverkar dock inte frågan om ojämlikhet.

Jag tror att vi måste rikta in oss mer på frågan om alla svenska medborgares lika värde. Vill vi ha ett samhälle där vissa anses vara bättre och ädlare än andra genom sitt arv eller vill vi ha ett samhälle där alla har samma värde och har möjlighet till samma skickelse att hamna i ledande positioner? Tycker det är dags att ställa de kristna samfunden till svars om hur de ser på saken. Svenska kyrkan, till exempel, som säger sig vara luthersk och vilar tryggt på den augsburgska bekännelsen och Uppsala mötes beslut av år 1593.

Fredrik skrev

Jag tycker att detta förslaget är emot min uppfattning och säkert också många andra möjliga väljare.
Ett parti som vill bredda sig ska undvika frågor som är av mindre vikt och som delar befolkningen i två lika stora halvor.

Historiskt och turistiskt är kungahuset av otroligt stor vikt för varumärket Sverige.

Jag är gärna med och kan dra för framgång i nästa val men då måste vissa av partiets mindre igenomtänkta förslag bort. Detta är ett och legaliseringen av narkotika en annan (hur jävla dumt som helst)

Fredrik skrev

Jag tycker att detta förslaget är emot min uppfattning och säkert också många andra möjliga väljare.
Ett parti som vill bredda sig ska undvika frågor som är av mindre vikt och som delar befolkningen i två lika stora halvor.

Historiskt och turistiskt är kungahuset av otroligt stor vikt för varumärket Sverige.

Jag är gärna med och kan dra för framgång i nästa val men då måste vissa av partiets mindre igenomtänkta förslag bort. Detta är ett och legaliseringen av narkotika en annan (hur jävla dumt som helst)

JP skrev

På vissa låter det som frågan om monarkins vara eller icke vara är en marginell sådan utan något större stöd, så är det inte. Se tex. på Republikanska föreningen, de har växt från ett par tusen till 10000 medlemmar på bara nåt år, debattartiklarna går varma, de senaste undersökningarna visar på sluttande stöd för kungahuset och monarkin… osv.

Senast idag så ser vi också att frågan tar fart även i Norge. För första gången lägger nu socialdemokrater i stortinget förslag om införande av republik: http://www.tv2.no/nyheter/politisk/aptopper-vil-kaste-kongen-3889299.html

JP skrev

På vissa låter det som frågan om monarkins vara eller icke vara är en marginell sådan utan något större stöd, så är det inte. Se tex. på Republikanska föreningen, de har växt från ett par tusen till 10000 medlemmar på bara nåt år, debattartiklarna går varma, de senaste undersökningarna visar på sluttande stöd för kungahuset och monarkin… osv.

Senast idag så ser vi också att frågan tar fart även i Norge. För första gången lägger nu socialdemokrater i stortinget förslag om införande av republik: http://www.tv2.no/nyheter/politisk/aptopper-vil-kaste-kongen-3889299.html

Rene Malmgren skrev

Jag kan inte se att PP ideologiskt kan försvara successionsordningen i den svenska författningen. Det betyder inte att man behöver ta ställning för eller emot en krönt konung / drottning. Däremot att dennas barn eller barnbarn får rätt att ärva tronen. Sverige har en lång historia av krönta kungar som inte hade arvsrätt. Det var först Gustav Vasa som 1524 införde detta ok.

Självklart är detta en fråga som vi bör driva. Men jag tror att semantik är viktigt.

Rene Malmgren skrev

Jag kan inte se att PP ideologiskt kan försvara successionsordningen i den svenska författningen. Det betyder inte att man behöver ta ställning för eller emot en krönt konung / drottning. Däremot att dennas barn eller barnbarn får rätt att ärva tronen. Sverige har en lång historia av krönta kungar som inte hade arvsrätt. Det var först Gustav Vasa som 1524 införde detta ok.

Självklart är detta en fråga som vi bör driva. Men jag tror att semantik är viktigt.

Rene Malmgren skrev

Tvärt om så tror jag att just en förändring av successionsordningen är en förutsättning för att kunna utveckla monarkin och återställa dess forna strålglans. Fundera om vi istället hade valt att ta bort inaveln i ämbetet, vad vi hade kunnat förvandla funktionen till.

Idag har vi JO och JK som skall försöka se ut att vara någon granskande roll för hur byråkrater sköter sig. Annat var det på Gustav III tid. Då löd JK under kungen och ve den byråkrat som försökte sko sig på sitt ämbetet. Tänk om monarken återigen var ytterst ansvarig för hur byråkraterna skötte sig.

Rene Malmgren skrev

Tvärt om så tror jag att just en förändring av successionsordningen är en förutsättning för att kunna utveckla monarkin och återställa dess forna strålglans. Fundera om vi istället hade valt att ta bort inaveln i ämbetet, vad vi hade kunnat förvandla funktionen till.

Idag har vi JO och JK som skall försöka se ut att vara någon granskande roll för hur byråkrater sköter sig. Annat var det på Gustav III tid. Då löd JK under kungen och ve den byråkrat som försökte sko sig på sitt ämbetet. Tänk om monarken återigen var ytterst ansvarig för hur byråkraterna skötte sig.

medundersåte skrev

Ja, debatten om monarki kontra republik har växt även internationellt de senaste åren. Montenegro har givit sitt gamla kungahus officiella förpliktelser, Ungern har strukit ordet republik ur sin författning och talar istället om kronan, i Sydkorea så utförs traditionella ceremonier officiellt av en medlem ur den gamla kejsarätten. Det folkliga stödet är fortsatt stort för monarkin i västdemokratierna så väl som för de arabiska monarkierna under arabvåren. Ett förslag i Liechtenstein om att öka politikernas makt på furstens bekostnad avvisades med en överväldigande majoritet i en folkomröstning. En opinionsundersökning i Serbien visade att en majoritet av befolkningen ville återinföra monarkin. Regioner som Transnistrien i Moldavien och Yogyakarta i Indonesien har också återupprättat officiella band med sina gamla furstehus. I Nepal har republikanerna som med våld tog makten fortfarande inte lyckats komma överens om en ny konstitution och i det politiska kaoset så blir kungen som tidigare enbart hade ett ljummet passivt stöd alltmer populär.

Varför ska politiker och deras ideologier automatiskt stå över folkviljan och människors och samhällens kultur och traditioner?

Att suveräniteten officiellt är förkroppsligad i en individ innebär ingen inskränkning i tanken om alla människors lika värde, kungens politiska kropp är med traditionell terminologi skiljd från den naturliga kroppen.

medundersåte skrev

Ja, debatten om monarki kontra republik har växt även internationellt de senaste åren. Montenegro har givit sitt gamla kungahus officiella förpliktelser, Ungern har strukit ordet republik ur sin författning och talar istället om kronan, i Sydkorea så utförs traditionella ceremonier officiellt av en medlem ur den gamla kejsarätten. Det folkliga stödet är fortsatt stort för monarkin i västdemokratierna så väl som för de arabiska monarkierna under arabvåren. Ett förslag i Liechtenstein om att öka politikernas makt på furstens bekostnad avvisades med en överväldigande majoritet i en folkomröstning. En opinionsundersökning i Serbien visade att en majoritet av befolkningen ville återinföra monarkin. Regioner som Transnistrien i Moldavien och Yogyakarta i Indonesien har också återupprättat officiella band med sina gamla furstehus. I Nepal har republikanerna som med våld tog makten fortfarande inte lyckats komma överens om en ny konstitution och i det politiska kaoset så blir kungen som tidigare enbart hade ett ljummet passivt stöd alltmer populär.

Varför ska politiker och deras ideologier automatiskt stå över folkviljan och människors och samhällens kultur och traditioner?

Att suveräniteten officiellt är förkroppsligad i en individ innebär ingen inskränkning i tanken om alla människors lika värde, kungens politiska kropp är med traditionell terminologi skiljd från den naturliga kroppen.

JP skrev

Därför att ”folkviljan” inte är fastslagen annat än att fria medborgare tenderar att gilla demokrati. Att du är av en avvikande åsikt är inte detsamma som folkvilja ;)

Också, att en del av samhället klänger sig vid dessa traditioner, sedvänjor och ser monarkin som allmänt folkmys för sakens skull är inget argument för att bibehålla status quo utan ifrågasättande.

Diskussionen förs i samhället och bör så också göras i partiet.

JP skrev

Därför att ”folkviljan” inte är fastslagen annat än att fria medborgare tenderar att gilla demokrati. Att du är av en avvikande åsikt är inte detsamma som folkvilja ;)

Också, att en del av samhället klänger sig vid dessa traditioner, sedvänjor och ser monarkin som allmänt folkmys för sakens skull är inget argument för att bibehålla status quo utan ifrågasättande.

Diskussionen förs i samhället och bör så också göras i partiet.

Malin Mikkelsen skrev

Jag förstår inte vad det spelar för någon roll huruvida kungen är vald eller ej. Faktum kvarstår att han inte har någon makt. Han får ju inte ens uttrycka sin politiska åsikt. Däremot är han och hans familj bra att ha ur ett PR-syfte. När kungafamiljen reser runt i världen är det inte för att de ska ha något att göra, det är för att ”marknadsföra” Sverige. Vi är sammankopplade med vårt kungahus och kungahuset skapar relationer med andra länder som kan visa sig vara ovärderliga i framtiden. Självklart kan man tycka att statsministern borde kunna göra detta istället, men jag hoppas verkligen att hen inte har tid med det. Dessutom skulle ju statsministern kunna bytas ut vart fjärde år och varje statsminister skulle alltså behöva skapa relation till alla dessa länder. Kungafamiljen istället har tid till detta (eftersom det är deras uppdrag) och dessutom förändras den sällan och när den gör det handlar det om en ny medlem eller en mindre via giftemål, födsel eller dödsfall. Och den dagen kungen dör har ändå redan Viktoria en relation med de andra länderna. Vi kan heller inte komma ifrån det faktum att man fostrar tronarvingar just till att bli det. Viktoria är bra på sitt jobb för att hon vetat sedan hon var liten att en dag kommer hon bli sveriges drottning.

Jag tycker därför att vi borde ha kvar kungahuset och jag har inga problem med att tronen ärvs då de inte har någon makt. Och jag tycker det finns viktigare frågor att ta ställning i först.

Malin Mikkelsen skrev

Jag förstår inte vad det spelar för någon roll huruvida kungen är vald eller ej. Faktum kvarstår att han inte har någon makt. Han får ju inte ens uttrycka sin politiska åsikt. Däremot är han och hans familj bra att ha ur ett PR-syfte. När kungafamiljen reser runt i världen är det inte för att de ska ha något att göra, det är för att ”marknadsföra” Sverige. Vi är sammankopplade med vårt kungahus och kungahuset skapar relationer med andra länder som kan visa sig vara ovärderliga i framtiden. Självklart kan man tycka att statsministern borde kunna göra detta istället, men jag hoppas verkligen att hen inte har tid med det. Dessutom skulle ju statsministern kunna bytas ut vart fjärde år och varje statsminister skulle alltså behöva skapa relation till alla dessa länder. Kungafamiljen istället har tid till detta (eftersom det är deras uppdrag) och dessutom förändras den sällan och när den gör det handlar det om en ny medlem eller en mindre via giftemål, födsel eller dödsfall. Och den dagen kungen dör har ändå redan Viktoria en relation med de andra länderna. Vi kan heller inte komma ifrån det faktum att man fostrar tronarvingar just till att bli det. Viktoria är bra på sitt jobb för att hon vetat sedan hon var liten att en dag kommer hon bli sveriges drottning.

Jag tycker därför att vi borde ha kvar kungahuset och jag har inga problem med att tronen ärvs då de inte har någon makt. Och jag tycker det finns viktigare frågor att ta ställning i först.

Repulikanen skrev

För det första, statschefen som är en symbol för Sverige, ska tillsättas genom demokratiska val vare sig denne har politisk makt eller inte. För det andra så är varken kungen eller drottningen maktlösa utan kan med skenbart harmlösa påståenden ha stor inverkan på den allmänna opinionen.

En demokratiskt vald statschef skulle ge en mer rättvis bild av Sverige ute i världen. Dessutom borde en statschef som är vald med sin kompetens och sina meriter som grund kunna marknadsföra vårt land bättre. Vem marknadsför exempelvis tyska eller finska företag? Ingen kung eller drottning i alla fall, och ländernas företag klarar sig lika bra som svenska företag.

Att Sveriges statschef föds till sitt ämbete är helt absurt.
Hur värdigt är det för övrigt att frånta ett barn rätten att forma sitt eget liv, för att göra det till nationens maskot? Är det inte ganska sjukt att tillfredsställa ett folks behov av ”trygghet” på det sättet?

Men visst har symboler och symbolhandlingar betydelse. Tänk till exempel på symbolvärdet i att införa republik! Snacka om pr för Sverige!

Dåliga seder bör förändras, även om de har en lång historia. Historien ska inte glömmas bort, men bör heller inte styra vår nutid.

Monarkin är och förblir till sin natur antidemokratisk: den bygger på och förstärker uppfattningen att en människas släktband kan tillåtas bestämma hennes roll och inflytande som medborgare – och till och med få avgöra statsangelägenheter.

Jonas Hellö skrev

Kunde inte hålla med mer!

Och ska vi ha en PR-chef för Sverige, för alla dessa miljoner, så vill jag nog hellre se att denna gör faktisk reklam för pengarna, och inte lägger dem på finsilvret!

Repulikanen skrev

För det första, statschefen som är en symbol för Sverige, ska tillsättas genom demokratiska val vare sig denne har politisk makt eller inte. För det andra så är varken kungen eller drottningen maktlösa utan kan med skenbart harmlösa påståenden ha stor inverkan på den allmänna opinionen.

En demokratiskt vald statschef skulle ge en mer rättvis bild av Sverige ute i världen. Dessutom borde en statschef som är vald med sin kompetens och sina meriter som grund kunna marknadsföra vårt land bättre. Vem marknadsför exempelvis tyska eller finska företag? Ingen kung eller drottning i alla fall, och ländernas företag klarar sig lika bra som svenska företag.

Att Sveriges statschef föds till sitt ämbete är helt absurt.
Hur värdigt är det för övrigt att frånta ett barn rätten att forma sitt eget liv, för att göra det till nationens maskot? Är det inte ganska sjukt att tillfredsställa ett folks behov av ”trygghet” på det sättet?

Men visst har symboler och symbolhandlingar betydelse. Tänk till exempel på symbolvärdet i att införa republik! Snacka om pr för Sverige!

Dåliga seder bör förändras, även om de har en lång historia. Historien ska inte glömmas bort, men bör heller inte styra vår nutid.

Monarkin är och förblir till sin natur antidemokratisk: den bygger på och förstärker uppfattningen att en människas släktband kan tillåtas bestämma hennes roll och inflytande som medborgare – och till och med få avgöra statsangelägenheter.

medundersåte skrev

Det mänskliga samhället är uppbyggt på släktband, det utgörs till stor del av familjer och barn ärver sina föräldrar. Kungafamiljen symboliserar dessa samhälleliga band.

Monarkin är en del av min identitet, jag är svensk eftersom min kung är Sveriges kung. Den nationalistiska republikanska ideologin ser jag som väldigt främmande.

medundersåte skrev

Det mänskliga samhället är uppbyggt på släktband, det utgörs till stor del av familjer och barn ärver sina föräldrar. Kungafamiljen symboliserar dessa samhälleliga band.

Monarkin är en del av min identitet, jag är svensk eftersom min kung är Sveriges kung. Den nationalistiska republikanska ideologin ser jag som väldigt främmande.

JP skrev

@Ulf: Det är bl.a. det som görs i den lagda motionen.

Vill också tipsa alla att faktiskt läsa utredningen: ” …bara ett penndrag – Förslag till en republikansk författning för Sverige.” som är länkad till i texten och ta del av resonemangen kring monarkins särställning, republik och ja, även valkungadöme.

JP skrev

@Ulf: Det är bl.a. det som görs i den lagda motionen.

Vill också tipsa alla att faktiskt läsa utredningen: ” …bara ett penndrag – Förslag till en republikansk författning för Sverige.” som är länkad till i texten och ta del av resonemangen kring monarkins särställning, republik och ja, även valkungadöme.

Han Solo (ja det är faktiskt jag) skrev

Problemen med monarkin kan ju enkelt lösas genom att demokratisera den och ha monarkival där vem som helst kan ställa upp till val för att bli kung. Detta förslag har som sagt redan föreslagits här på bloggen och är ett mycket bättre förslag.

Kungen vi har idag är en bortskämd inkompetent barnunge, men det är inte så konstigt att han är det när han fått födas med en silversked i munnen. Arvsrätt är dumheter och givetvis ska Kungen kunna rösta och straffas om han begår brott.

Han Solo (ja det är faktiskt jag) skrev

Problemen med monarkin kan ju enkelt lösas genom att demokratisera den och ha monarkival där vem som helst kan ställa upp till val för att bli kung. Detta förslag har som sagt redan föreslagits här på bloggen och är ett mycket bättre förslag.

Kungen vi har idag är en bortskämd inkompetent barnunge, men det är inte så konstigt att han är det när han fått födas med en silversked i munnen. Arvsrätt är dumheter och givetvis ska Kungen kunna rösta och straffas om han begår brott.

Han Solo (ja det är faktiskt jag) skrev

…tycker däremot till skillnad från tidigare förslag om valmonarki att ´valet av statschef och konung ska ske samtidigt som riksdagsvalet som en fjärde röstsedel i valet. Och vem som helst ska kunna ställa upp. Och man får ju helt enkelt rösta på en hel familj, med en konung och en drottning som jämnställt delar på ansvaret likt miljöpartiets två språkrör

Han Solo (ja det är faktiskt jag) skrev

…tycker däremot till skillnad från tidigare förslag om valmonarki att ´valet av statschef och konung ska ske samtidigt som riksdagsvalet som en fjärde röstsedel i valet. Och vem som helst ska kunna ställa upp. Och man får ju helt enkelt rösta på en hel familj, med en konung och en drottning som jämnställt delar på ansvaret likt miljöpartiets två språkrör

Han Solo (ja det är faktiskt jag) skrev

ja barnlösa, singlar ska också givetvis få ställa upp i val som blivande konung eller drottning. Familj är som sagt inte nödvändigt, men förmodligen en fördel för att bli vald av svenska folket.

Han Solo (ja det är faktiskt jag) skrev

ja barnlösa, singlar ska också givetvis få ställa upp i val som blivande konung eller drottning. Familj är som sagt inte nödvändigt, men förmodligen en fördel för att bli vald av svenska folket.

medundersåte skrev

Jag noterar att republikanerna vill ta bort möjligheten för barn under 18 år att bli statschef i Sverige, en möjlighet som finns med dagens arvsmonarki.

Det republikanska samhället är ett tyranniskt samhälle där människors sätt att organisera sina liv är kraftigt begränsat. All mångfald som inte passar in i den republikanska ideologin påstås utan några som helst bevis vare emot demokratin och människors lika värde. I republiker som Tyskland och Frankrike är det förbjudet att återinföra monarki.

I vår monarki kan republikanerna däremot verka fritt, politikernas makt avgränsas då de inte kan tillsätta det högsta ämbetet och människors liv och frihet inskränks inte med reducerande argument som att det ”bara är traditioner”. Varför ändra på detta?

medundersåte skrev

Jag noterar att republikanerna vill ta bort möjligheten för barn under 18 år att bli statschef i Sverige, en möjlighet som finns med dagens arvsmonarki.

Det republikanska samhället är ett tyranniskt samhälle där människors sätt att organisera sina liv är kraftigt begränsat. All mångfald som inte passar in i den republikanska ideologin påstås utan några som helst bevis vare emot demokratin och människors lika värde. I republiker som Tyskland och Frankrike är det förbjudet att återinföra monarki.

I vår monarki kan republikanerna däremot verka fritt, politikernas makt avgränsas då de inte kan tillsätta det högsta ämbetet och människors liv och frihet inskränks inte med reducerande argument som att det ”bara är traditioner”. Varför ändra på detta?

Daniel Holm skrev

Jag var nog lite snabb i min kommentar. Jag skulle vilja se en semi-presidentalismt. Alltså både regering och president. Plus parlament. Där presidenten är rent cermoniell. Vilket i princip lika väl skulle kunna vara en fortsatt monarki med en folkvald kung.
Problemet ligger ju verkligen i at dagens monark är född in i denna position och således är helt odemokratiskt.

Daniel Holm skrev

Jag var nog lite snabb i min kommentar. Jag skulle vilja se en semi-presidentalismt. Alltså både regering och president. Plus parlament. Där presidenten är rent cermoniell. Vilket i princip lika väl skulle kunna vara en fortsatt monarki med en folkvald kung.
Problemet ligger ju verkligen i at dagens monark är född in i denna position och således är helt odemokratiskt.

Fredrik skrev

Detta är en het potatis.

Jag tycker det finns mer allvarliga ämnen om en stadschef utan makt ärver den titeln eller blir vald. Saken är den samma – ingen makt.
Hade vi istället valt en kung vart 4:e år fortfarande utan makt – vilket PR-värde hade den osv…

Det finns allvarligare frågor tycker jag.
Att outbildade människor i viktiga ämnen får styra pga svågerpolitik.
– Vilket företag hade tillåtit att en outbildad ekonom blivit ekonomichef.
– En person utan kunskaper inom spedition bli transportchef osv

Detta händer varje mandatperiod i regeringen och i riksdagen.
– Vi får försvarministrar, infrastrukturministrar, näringsministrar, kulturministrar utan minsta förkunskap i ämnet. Dessa väljs genom ryggdunkningar och svågerpolitik.
Samma sak i riksdagens grupper och utskott.

Detta är allvarligare än vår regent utan minsta makt.
Granska kompetensen på de ”folkvalda” ministrarna mm

Fredrik skrev

Detta är en het potatis.

Jag tycker det finns mer allvarliga ämnen om en stadschef utan makt ärver den titeln eller blir vald. Saken är den samma – ingen makt.
Hade vi istället valt en kung vart 4:e år fortfarande utan makt – vilket PR-värde hade den osv…

Det finns allvarligare frågor tycker jag.
Att outbildade människor i viktiga ämnen får styra pga svågerpolitik.
– Vilket företag hade tillåtit att en outbildad ekonom blivit ekonomichef.
– En person utan kunskaper inom spedition bli transportchef osv

Detta händer varje mandatperiod i regeringen och i riksdagen.
– Vi får försvarministrar, infrastrukturministrar, näringsministrar, kulturministrar utan minsta förkunskap i ämnet. Dessa väljs genom ryggdunkningar och svågerpolitik.
Samma sak i riksdagens grupper och utskott.

Detta är allvarligare än vår regent utan minsta makt.
Granska kompetensen på de ”folkvalda” ministrarna mm

JP skrev

@Daniel Holm: Det du tar upp är precis det som föreslås, en parlamentarisk republik (alltså där makten ligger hos parlamentet som står över statschef):)

(Huvuddraget för semipresidentalism däremot är alltså att presidenten faktiskt innehar reella befogenheter.)

JP skrev

@Daniel Holm: Det du tar upp är precis det som föreslås, en parlamentarisk republik (alltså där makten ligger hos parlamentet som står över statschef):)

(Huvuddraget för semipresidentalism däremot är alltså att presidenten faktiskt innehar reella befogenheter.)

Hans Solo skrev

Det är en lögn att kungen inte påverkar makten i samhället. Kungens usla uppförande senaste tiden har varit en säkerhetsrisk, kunens vänner sökte upp kriminella för att få hjälp att tysta andra kriminella. Det är ett säkerhets problem och Säpo är tvingade att skydda kungen om han uppför sig illa oavset vad han gjort. Säpo är en politisk polis som ska skydda maktens intressen.

Det visade sig att bilderna på kungen var falska, men vi vet ju alla att kungen var rädd att det kunde finnas bilder. Att kunna utpressa en icke folkvald statschef är problematiskt eftersom man inte kan avsätta honom. Det blir bara massa problem.

Hans Solo skrev

Det är en lögn att kungen inte påverkar makten i samhället. Kungens usla uppförande senaste tiden har varit en säkerhetsrisk, kunens vänner sökte upp kriminella för att få hjälp att tysta andra kriminella. Det är ett säkerhets problem och Säpo är tvingade att skydda kungen om han uppför sig illa oavset vad han gjort. Säpo är en politisk polis som ska skydda maktens intressen.

Det visade sig att bilderna på kungen var falska, men vi vet ju alla att kungen var rädd att det kunde finnas bilder. Att kunna utpressa en icke folkvald statschef är problematiskt eftersom man inte kan avsätta honom. Det blir bara massa problem.

medundersåte skrev

Vilket skulle det usla uppförandet vara senaste tiden? Hans Majestäts vänner får väl ändå svara för sig själva. Det blir jobbigt att ideligen byta statsskick med anledning av att kungens/presidentens bekanta uppför sig olämpligt. Dessutom går det bra att avsätta en monark, det har gjorts många gånger i såväl Sveriges som andra länders historia.

medundersåte skrev

Vilket skulle det usla uppförandet vara senaste tiden? Hans Majestäts vänner får väl ändå svara för sig själva. Det blir jobbigt att ideligen byta statsskick med anledning av att kungens/presidentens bekanta uppför sig olämpligt. Dessutom går det bra att avsätta en monark, det har gjorts många gånger i såväl Sveriges som andra länders historia.

Thomas Gunnarson skrev

Alltså…
Kungadömet kommer att avskaffa sig självt…
Vem faen vill ha ett sådant jobb?
För övrigt så går det mesta av kostnaderna till den flashiga demonstrationen av nationen Sverige.
Kungen själv är ju en typisk EU-vän…
Hans hustru är tyska, med brasilianskt ”påbrå”…(eller var det tvärtom)
Hans mor var tyska och släkten härstammar ju från södra Frankrike…
Även om han genetiskt kanske är mer Gustav Wasa än Gustav själv…
Så, ta inte monarkin för allvarligt.

Thomas Gunnarson skrev

Alltså…
Kungadömet kommer att avskaffa sig självt…
Vem faen vill ha ett sådant jobb?
För övrigt så går det mesta av kostnaderna till den flashiga demonstrationen av nationen Sverige.
Kungen själv är ju en typisk EU-vän…
Hans hustru är tyska, med brasilianskt ”påbrå”…(eller var det tvärtom)
Hans mor var tyska och släkten härstammar ju från södra Frankrike…
Även om han genetiskt kanske är mer Gustav Wasa än Gustav själv…
Så, ta inte monarkin för allvarligt.

Occasionallyconscious skrev

Jag håller med fredrik, snacka om ”focus stealer” det finns viktiga saker att ta tag i. Med det sagt om man nu faktiskt måste ha en statschef(är väl inget måste egentligen, eller?)och inte känner att just statschefen(av alla positioner) måste vara ultrademokratiskt vald så finns det ju fördelar med en monarki också; Som att människor binder starkare band till nån man sett växa upp än nån ny person vid ett valjippo vart 4 år, samt det faktum att statschefen i en monarki förbereds för sin roll sedan födseln vilket borde bli en ganska gedigen utbildning efter 20-30> år(om nu meriter är viktiga), för att ge två ;). Sen kan man ju inte tvinga nån att vara regent mot dennes vilja och som Thomas sa det lär nog försvinna av sig självt, men när det sker tycker jag man bör fundera om en ceremoniel statschef verkligen behövs överhuvudtaget..

Occasionallyconscious skrev

Jag håller med fredrik, snacka om ”focus stealer” det finns viktiga saker att ta tag i. Med det sagt om man nu faktiskt måste ha en statschef(är väl inget måste egentligen, eller?)och inte känner att just statschefen(av alla positioner) måste vara ultrademokratiskt vald så finns det ju fördelar med en monarki också; Som att människor binder starkare band till nån man sett växa upp än nån ny person vid ett valjippo vart 4 år, samt det faktum att statschefen i en monarki förbereds för sin roll sedan födseln vilket borde bli en ganska gedigen utbildning efter 20-30> år(om nu meriter är viktiga), för att ge två ;). Sen kan man ju inte tvinga nån att vara regent mot dennes vilja och som Thomas sa det lär nog försvinna av sig självt, men när det sker tycker jag man bör fundera om en ceremoniel statschef verkligen behövs överhuvudtaget..

Jerker Montelius skrev

Nej. Inte denna skitfråga igen. Jag är nöjd med monarkin som den är. Satsa på att lösa ett riktigt problem istället.

Jerker Montelius skrev

Nej. Inte denna skitfråga igen. Jag är nöjd med monarkin som den är. Satsa på att lösa ett riktigt problem istället.

JP skrev

Ett par ntressanta länkar med högst relevanta argument väl värda att fundera över:
Monarkin olönsam, odemokratisk och enar knappast Sverige http://www.sourze.se/Monarkin_ol%C3%B6nsam_odemokratisk_och_enar_knappast_Sverige_10755773.asp

”Om man ska summera detta är det svårt att se några väldigt starka skäl till att bevara monarkin. Den är varken något som är enande, något som vårt land måste ha, inte heller är den demokratisk eller något som går att bevisa är lönsamt.”

Pr-värde dåligt argument för att ha monarki http://www.aftonbladet.se/debatt/article12276280.ab

”I grunden handlar det här om en central demokratifråga. I ett demokratiskt land väljer folket om de vill ha en statschef, och vem det i så fall ska vara. Men vi svenskar lever i ett land där statschefen ärver sin titel.

Ur ett internationellt perspektiv utgör monarkin en udda företeelse. I dag är det färre än trettio länder i världen som fortfarande har monarki. Sverige är ett av dessa länder.”

JP skrev

Ett par ntressanta länkar med högst relevanta argument väl värda att fundera över:
Monarkin olönsam, odemokratisk och enar knappast Sverige http://www.sourze.se/Monarkin_ol%C3%B6nsam_odemokratisk_och_enar_knappast_Sverige_10755773.asp

”Om man ska summera detta är det svårt att se några väldigt starka skäl till att bevara monarkin. Den är varken något som är enande, något som vårt land måste ha, inte heller är den demokratisk eller något som går att bevisa är lönsamt.”

Pr-värde dåligt argument för att ha monarki http://www.aftonbladet.se/debatt/article12276280.ab

”I grunden handlar det här om en central demokratifråga. I ett demokratiskt land väljer folket om de vill ha en statschef, och vem det i så fall ska vara. Men vi svenskar lever i ett land där statschefen ärver sin titel.

Ur ett internationellt perspektiv utgör monarkin en udda företeelse. I dag är det färre än trettio länder i världen som fortfarande har monarki. Sverige är ett av dessa länder.”

Anders S Lindbäck skrev

Detta är egentligen två olika frågor som ihopblandas:

1. Skall statschefen vara demokratiskt vald eller skall posten ärvas ?
2. Vad för statsskick skall sverige ha dvs kungadömme republik eller annat ?

När det gäller fråga 1 så tror jag många är överens om att statschefen bör vara demokratiskt vald och inte ärvas i ett demokratiskt land.

När det gäller fråga 2 så finns det i sverige ett starkt stöd för att vi har ett kungahus i sverige.

Anders S Lindbäck skrev

Detta är egentligen två olika frågor som ihopblandas:

1. Skall statschefen vara demokratiskt vald eller skall posten ärvas ?
2. Vad för statsskick skall sverige ha dvs kungadömme republik eller annat ?

När det gäller fråga 1 så tror jag många är överens om att statschefen bör vara demokratiskt vald och inte ärvas i ett demokratiskt land.

När det gäller fråga 2 så finns det i sverige ett starkt stöd för att vi har ett kungahus i sverige.

Jerker Montelius skrev

Detta är vansinne. Det finns inget praktiskt problem med det nuvarande stadsskicket som detta förslag löser.

Jerker Montelius skrev

Detta är vansinne. Det finns inget praktiskt problem med det nuvarande stadsskicket som detta förslag löser.

Repulikanen skrev

Är det så Anders Lindbäck?

Piratpartiet skulle inte vara ensamma om att vilja avskaffa monarkin och införa republik heller. Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill detsamma men vågar inte driva på.
Enbart Vänsterpartiet tog mod till sig i senaste allmänna motionstiden i riksdagen.

http://repf.se/nyheter/radda-riksdagspartier-6356956

” Den 5 oktober avslutades den allmänna motionstiden i riksdagen. Tyvärr fanns bara ett riktigt modigt republikanskt parti, Vänsterpartiet, som i en partimotion har föreslagit att monarkin ska avskaffas. Partier som Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna är rädda för den nuvarande väljaropinionen och sviker därför sina ideologiska ideal.

– Det är ett fegt och ideologiskt ryggradslöst beteende. Förvisso har kungen starkt begränsad politisk makt i dag, men grunden för en demokrati är att alla offentliga uppdrag ska vara öppna för alla medborgare. Inga statliga ämbeten ska ärvas eller avlas fram i den bernadotteska sängkammaren. Kungar och drottningar hör hemma i sagorna och inte i en modern demokrati, säger Linnea Frank, ordförande för Unga Republikaner.

Under det senaste decenniet har stödet för monarkin minskat markant. Samtidigt har andelen som vill avskaffa monarkin mer än fördubblats. År 2000 ville endast tolv procent avskaffa monarkin, jämfört med 28 procent år 2010 (Novus). Om utvecklingen fortsätter i samma takt innebär det att en majoritet av svenska folket kommer att vara för ett avskaffande av monarkin år 2024.

– Det är bara en tidsfråga innan den allmänna opinionen kommer att tvinga fler av Sveriges partier att agera. Vi republikaner vill att riksdagen snarast ska inleda en konstruktiv och framåtsyftande diskussion kring hur vårt nya statsskick ska se ut och hur det gamla ska avvecklas, säger Republikanska föreningens ordförande Peter Althin.”

Repulikanen skrev

Är det så Anders Lindbäck?

Piratpartiet skulle inte vara ensamma om att vilja avskaffa monarkin och införa republik heller. Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill detsamma men vågar inte driva på.
Enbart Vänsterpartiet tog mod till sig i senaste allmänna motionstiden i riksdagen.

http://repf.se/nyheter/radda-riksdagspartier-6356956

” Den 5 oktober avslutades den allmänna motionstiden i riksdagen. Tyvärr fanns bara ett riktigt modigt republikanskt parti, Vänsterpartiet, som i en partimotion har föreslagit att monarkin ska avskaffas. Partier som Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna är rädda för den nuvarande väljaropinionen och sviker därför sina ideologiska ideal.

– Det är ett fegt och ideologiskt ryggradslöst beteende. Förvisso har kungen starkt begränsad politisk makt i dag, men grunden för en demokrati är att alla offentliga uppdrag ska vara öppna för alla medborgare. Inga statliga ämbeten ska ärvas eller avlas fram i den bernadotteska sängkammaren. Kungar och drottningar hör hemma i sagorna och inte i en modern demokrati, säger Linnea Frank, ordförande för Unga Republikaner.

Under det senaste decenniet har stödet för monarkin minskat markant. Samtidigt har andelen som vill avskaffa monarkin mer än fördubblats. År 2000 ville endast tolv procent avskaffa monarkin, jämfört med 28 procent år 2010 (Novus). Om utvecklingen fortsätter i samma takt innebär det att en majoritet av svenska folket kommer att vara för ett avskaffande av monarkin år 2024.

– Det är bara en tidsfråga innan den allmänna opinionen kommer att tvinga fler av Sveriges partier att agera. Vi republikaner vill att riksdagen snarast ska inleda en konstruktiv och framåtsyftande diskussion kring hur vårt nya statsskick ska se ut och hur det gamla ska avvecklas, säger Republikanska föreningens ordförande Peter Althin.”

medundersåte skrev

Fast oavsett hur ofta det påstås att republik är Den Enda Vägen och att Historien är slut så blir det inte mera sant. Att påstå att ”Kungar och drottningar hör hemma i sagorna och inte i en modern demokrati” är rent nonsens och kan tillbakavisas med en enkel historisk undersökning. Kungar och drottningar har funnits tidigare i historien och finns även idag, de hör således inte endast hemma i sagorna utan också i verkligheten. Att de heller inte skulle höra hemma i en modern demokrati stämmer inte heller, många moderna demokratier har kungar och drottningar, exempelvis Sverige, Nederländerna, Australien och Belgien.

medundersåte skrev

Fast oavsett hur ofta det påstås att republik är Den Enda Vägen och att Historien är slut så blir det inte mera sant. Att påstå att ”Kungar och drottningar hör hemma i sagorna och inte i en modern demokrati” är rent nonsens och kan tillbakavisas med en enkel historisk undersökning. Kungar och drottningar har funnits tidigare i historien och finns även idag, de hör således inte endast hemma i sagorna utan också i verkligheten. Att de heller inte skulle höra hemma i en modern demokrati stämmer inte heller, många moderna demokratier har kungar och drottningar, exempelvis Sverige, Nederländerna, Australien och Belgien.

Thomas Gunnarson skrev

Även en republik kan ha ärftligt styrelseskick…
Så att säga.
Se på Kennedy-klanen i USA (eller Bush)(Oavsett om de sitter som presidenter eller ej så har de makten)
Annars så finns det en klasstillhörighet som närmast krävs för att komma till ämbetet.
Det är väl också en form av arv.
Se bara på den franska politiken. Alla har samma bakgrund, samma skolor och när man väljer politisk bana så har man i stort sett bara två val, socialister eller gaullister.
För att inte nämna Nord-Korea….
Den svenska monarkin är i själva verket en garanti för medelklassens starka samhällsinflytande!
Om man inför republik kan en liten elit skapas och medelklassen faller ihop…
En modern republik kan vara en demokratisk katastrof!

Thomas Gunnarson skrev

Även en republik kan ha ärftligt styrelseskick…
Så att säga.
Se på Kennedy-klanen i USA (eller Bush)(Oavsett om de sitter som presidenter eller ej så har de makten)
Annars så finns det en klasstillhörighet som närmast krävs för att komma till ämbetet.
Det är väl också en form av arv.
Se bara på den franska politiken. Alla har samma bakgrund, samma skolor och när man väljer politisk bana så har man i stort sett bara två val, socialister eller gaullister.
För att inte nämna Nord-Korea….
Den svenska monarkin är i själva verket en garanti för medelklassens starka samhällsinflytande!
Om man inför republik kan en liten elit skapas och medelklassen faller ihop…
En modern republik kan vara en demokratisk katastrof!

Tommy skrev

Avskaffa statschef som koncept i Sverige.

Om vi behåller en kung eller inte som inte är statschef, det är en annan fråga, men sucessionsordningen är ju helt bisarr.

För mig skulle det vara mer logiskt att ha ett demokratiskt val för att välja en ny kung/drottning, än att vi har ett kyrkoval nu när staten är skiljd från kyrkan.

Tommy skrev

Avskaffa statschef som koncept i Sverige.

Om vi behåller en kung eller inte som inte är statschef, det är en annan fråga, men sucessionsordningen är ju helt bisarr.

För mig skulle det vara mer logiskt att ha ett demokratiskt val för att välja en ny kung/drottning, än att vi har ett kyrkoval nu när staten är skiljd från kyrkan.

Linda Jörgensen skrev

Jag håller inte med om att republik skulle vara bättre för Sverige! Kungahuset betyder mycket för Sverige utomlands och det vore fruktansvärt tråkigt om vi gick miste om det.

Linda Jörgensen skrev

Jag håller inte med om att republik skulle vara bättre för Sverige! Kungahuset betyder mycket för Sverige utomlands och det vore fruktansvärt tråkigt om vi gick miste om det.

JP skrev

@Tommy:

Förklaringen till varför en statschef är önskvärd och som jag dessutom delar till fullo återfinns i den fristående utredning jag hänvisat till i förslaget ovan…

”I ett modernt samhälle finns ett överflöd av tillfällen då närvaron av en av landets främsta företrädare känns angelägen, åtminstone för arrangörerna. En del av dessa tillfällen har förvisso karaktären av bandklippningar som måhända är mer ägnade att sprida ljus över den som klipper bandet än tvärt om, men den symbolik som ligger i närvaron av talmannen, statsministern eller statschefen ska inte underskattas.

En framstående företrädare för landet som inviger, framför en hälsning, håller ett tal eller blott närvarar, förmedlar samtidigt ett budskap: detta är viktigt! Det budskapet skulle vara både starkare och klarare om det utgick från en folkvald president i stället för från en monark som ärvt sin position och vars symboliska kapital alltid kommer att vara fläckat av monarkins antidemokratiska ursprung.

De representativa uppgifterna är alltså inte oviktiga eller enbart av dekorativ natur, men inget talar egentligen emot att de lika väl kan utföras av t.ex. talmannen och statsministern. Detta är emellertid personer som har andra angelägna arbetsuppgifter – att leda riksdagen respektive regeringen. Att ytterligare belasta dessa funktioner med representativa uppgifter som idag fullgörs av statschefen förefaller inte välbetänkt. Även det psykologiska behovet av en symbolisk företrädare för riket och folket (snarare än regeringen och riksdagen) torde vara reellt, även om det i någon mening är irrationellt.”

JP skrev

@Tommy:

Förklaringen till varför en statschef är önskvärd och som jag dessutom delar till fullo återfinns i den fristående utredning jag hänvisat till i förslaget ovan…

”I ett modernt samhälle finns ett överflöd av tillfällen då närvaron av en av landets främsta företrädare känns angelägen, åtminstone för arrangörerna. En del av dessa tillfällen har förvisso karaktären av bandklippningar som måhända är mer ägnade att sprida ljus över den som klipper bandet än tvärt om, men den symbolik som ligger i närvaron av talmannen, statsministern eller statschefen ska inte underskattas.

En framstående företrädare för landet som inviger, framför en hälsning, håller ett tal eller blott närvarar, förmedlar samtidigt ett budskap: detta är viktigt! Det budskapet skulle vara både starkare och klarare om det utgick från en folkvald president i stället för från en monark som ärvt sin position och vars symboliska kapital alltid kommer att vara fläckat av monarkins antidemokratiska ursprung.

De representativa uppgifterna är alltså inte oviktiga eller enbart av dekorativ natur, men inget talar egentligen emot att de lika väl kan utföras av t.ex. talmannen och statsministern. Detta är emellertid personer som har andra angelägna arbetsuppgifter – att leda riksdagen respektive regeringen. Att ytterligare belasta dessa funktioner med representativa uppgifter som idag fullgörs av statschefen förefaller inte välbetänkt. Även det psykologiska behovet av en symbolisk företrädare för riket och folket (snarare än regeringen och riksdagen) torde vara reellt, även om det i någon mening är irrationellt.”

Ubbe skrev

Det är en kändis-familj inskriven i Lag. Helt vansinnigt.

Men jag vill inte ha President heller. Så jag föreslår helt enkelt, ha kvar kunga-familjen men låt dom börja knega för pengarna. Ge dom en skälig genomsnitts-lön timlön, och sparka ut dom ur alla slott.

Ubbe skrev

Det är en kändis-familj inskriven i Lag. Helt vansinnigt.

Men jag vill inte ha President heller. Så jag föreslår helt enkelt, ha kvar kunga-familjen men låt dom börja knega för pengarna. Ge dom en skälig genomsnitts-lön timlön, och sparka ut dom ur alla slott.

JP skrev

Hur jag än vrider och vänder på det så kommer jag ständigt fram till samma slutsats, det är helt enkelt mer demokratiskt med en folkvald statschef och att monarkin bygger på en föråldrad människosyn. Kungligheterna får inte tro på vad de vill, inte gifta sig med vem de vill, inte välja vilket liv de ska ha.

Baserat på denna enkla sanning, punkterna nedan och sett till Piratpartiets principer och värderingar så finns det ingen anledning att fortsatt stödja eller uppmuntra monarkin öht…

Monarkin är odemokratisk då statsöverhuvudet inte är vald av folket.
”Kungen har stor informell makt. Allt han gör och säger får enormt genomslag.”

Mänskliga rättigheter bryts när kungafamiljen varken har religionsfrihet eller får gifta sig fritt.
”Vi fördömer andra som har hederstänkande, så har vi det i vår egen grundlag för vår egen kungafamilj.”

Kungens straffrihet är oförenlig med allas likhet inför lagen.
”Extra allvarligt är att just den främste företrädaren inte är lik inför lagen, han ska ju vara ett föredöme.”

Monarkin kränker barnens rättigheter när kungabarnen inte har en chans att välja sitt eget liv.
”Kungabarnen föds in i ett skyltfönster, de ska lära sig spela kungliga som en slags underhållning. Bara för att vi tycker det är roligt att titta på kungligheter så ska vi ha en familj i guldbur.”

Monarkin strider mot alla människors lika värde.
”Man förväntas vara underdånig mot dem bara för att de är kungliga, det är stick i stäv med de värderingar vi förordar i andra sammanhang.”

Vi står för demokrati och vi står för allas lika värde så låt oss då visa detta genom ett principiellt ställningstagande om att Sveriges statschef skall vara demokratiskt vald och att monarkin bör avskaffas.

JP skrev

Hur jag än vrider och vänder på det så kommer jag ständigt fram till samma slutsats, det är helt enkelt mer demokratiskt med en folkvald statschef och att monarkin bygger på en föråldrad människosyn. Kungligheterna får inte tro på vad de vill, inte gifta sig med vem de vill, inte välja vilket liv de ska ha.

Baserat på denna enkla sanning, punkterna nedan och sett till Piratpartiets principer och värderingar så finns det ingen anledning att fortsatt stödja eller uppmuntra monarkin öht…

Monarkin är odemokratisk då statsöverhuvudet inte är vald av folket.
”Kungen har stor informell makt. Allt han gör och säger får enormt genomslag.”

Mänskliga rättigheter bryts när kungafamiljen varken har religionsfrihet eller får gifta sig fritt.
”Vi fördömer andra som har hederstänkande, så har vi det i vår egen grundlag för vår egen kungafamilj.”

Kungens straffrihet är oförenlig med allas likhet inför lagen.
”Extra allvarligt är att just den främste företrädaren inte är lik inför lagen, han ska ju vara ett föredöme.”

Monarkin kränker barnens rättigheter när kungabarnen inte har en chans att välja sitt eget liv.
”Kungabarnen föds in i ett skyltfönster, de ska lära sig spela kungliga som en slags underhållning. Bara för att vi tycker det är roligt att titta på kungligheter så ska vi ha en familj i guldbur.”

Monarkin strider mot alla människors lika värde.
”Man förväntas vara underdånig mot dem bara för att de är kungliga, det är stick i stäv med de värderingar vi förordar i andra sammanhang.”

Vi står för demokrati och vi står för allas lika värde så låt oss då visa detta genom ett principiellt ställningstagande om att Sveriges statschef skall vara demokratiskt vald och att monarkin bör avskaffas.

Henrik Rydberg skrev

Det finns ett olösligt problem inbyggt i den sista mänskliga rättigheten artikel 30. Det finns ingen rätt att begå brott. De som ska döma kan bli dömda av kungen, och kungen blir den enda som kan få begå brott. Monarkin är som jag ser det en optimering av ett olösligt problem. För det första ska det inte finnas någon brottslighet och för det andra ska inte makt som motiveras med brottsbekämpande syfte missbrukas.

Lämna ett svar till Hans Solo Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>