Släpp kunskapen fri!

Detta är en vision jag har om hur vårt kunskapssamhälle ska se ut. Hoppas att flera kan dela denna vision. Det är inte ett färdigt koncept utan kan utvecklas.

Jag tänker mig att alla ämneskunskaper på grundskolenivå, gymnasienivå och universitetsnivå ska finnas ute för alla på internet att ladda hem, som t ex videoföreläsningar och text så att man när som helst kan studera. Man laddar hem med t ex torrentteknik. Det skulle också finnas centra på biblioteken där vem som helst kan studera med läsplattor och datorer.

Man skulle alltså inte behöva skriva in sig på en utbildning för att få tillgång till detta. Hur kontakt med lärare ska se ut kan utvecklas. Sedan skulle man när som helst kunna tenta av kunskaperna på något sätt. Detta system skulle vara öppet för alla, hela tiden.
Open Yale University har föreläsningar som jag lyssnar på, här är ett exempel: http://oyc.yale.edu/italian-language-and-literature/ital-310#sessions

Det skulle också finnas interaktiva program där man kan lära sig saker i exempelvis matematik. Skillnaden mot dagens system är att man då skulle kunna studera hela tiden, i den takt man vill. Man kan välja vad man vill studera. Människor som annars ibland har svårt att passa in i samhället skulle kunna studera direkt utan att göra någon ansökan.

Nu är det så mycket regler om att man t ex inte får studera och gå på a-kassa eller socialbidrag, men i min vision skulle man när man har sökt jobb på dagen, kunna använda kvällen till att studera.

Jag har tagit studielån för att studera och betalar på detta och några kanske tycker att det är lyxigt att kunna gå på socialbidrag och studera, och jag har inte lösningen på allt, men jag tycker att kunskapen ska släppas fritt och flöda. Det tror jag att alla vinner på i längden.

Skillnaden mot de distanskurser som redan existerar idag är att man enligt min vision inte skulle behöva vara inskriven vid ett lärosäte för att studera.

Jag hoppas att andra pirater tycker att det här låter bra och kan fortsätta utveckla denna idé.

Ulf Gustafsson
Piratpartist i Sveg

Kommentarer

Thomas Gunnarson skrev

Denna tanke har jag varit inne på ett otal gånger här på Breddningen…..
Genom överbeskattning av låga inkomster, alltså under existensminimum så tvingas folk, t.ex. som de som vill studera, in i ett regelverk som är rent förödande för den enskilde.
Om vi kunde slippa denna tvångströja, detta slaveri, och kunde få behålla de inarbetade, vanligt lönearbete, medlen upp till existensminimum, så bleve livet lättare och friare för människor i just de perioder i livet då man behöver denna frihet för att kunna leva!
Och då menar jag inte det ansvarstagande som kommer vid medelåldern, med familj och karriär och sådant.
Men tyvärr så är just situationen för de medelålders också måttstocken för alla andra generationer idag.
Så har det inte varit alltid. Även om barn och ungdomar haft det betydligt värre än idag, ( min farfar som började arbeta som utauktionerad sexåring) så har det även varit friare tider för unga än idag!
Att jobba även som ung är en del i livets skola, men att betala skatt under existensminimum är ingen bra skola utan skapar bara en slav.
Så därför, låt samtliga medborgare slippa betala skatt för sina inarbetade medel under existensminimum! (10000 -12000 kr per månad i dagens Sverige)

Thomas Gunnarson skrev

Denna tanke har jag varit inne på ett otal gånger här på Breddningen…..
Genom överbeskattning av låga inkomster, alltså under existensminimum så tvingas folk, t.ex. som de som vill studera, in i ett regelverk som är rent förödande för den enskilde.
Om vi kunde slippa denna tvångströja, detta slaveri, och kunde få behålla de inarbetade, vanligt lönearbete, medlen upp till existensminimum, så bleve livet lättare och friare för människor i just de perioder i livet då man behöver denna frihet för att kunna leva!
Och då menar jag inte det ansvarstagande som kommer vid medelåldern, med familj och karriär och sådant.
Men tyvärr så är just situationen för de medelålders också måttstocken för alla andra generationer idag.
Så har det inte varit alltid. Även om barn och ungdomar haft det betydligt värre än idag, ( min farfar som började arbeta som utauktionerad sexåring) så har det även varit friare tider för unga än idag!
Att jobba även som ung är en del i livets skola, men att betala skatt under existensminimum är ingen bra skola utan skapar bara en slav.
Så därför, låt samtliga medborgare slippa betala skatt för sina inarbetade medel under existensminimum! (10000 -12000 kr per månad i dagens Sverige)

C Magnus Berglund skrev

Livslångt lärande kräver distansundervisning för att fungera, men vi kan också använda samma metoder på den vanliga skolan.
Här är ett exempel på hur det kan gå till:
http://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education.html
Jag tycker detta är ett utmärkt förslag.
Frågan är bara om vi kan i förhand validera kurser, eller om vi i stället bör ställa om skolan till att producera utbildning snarare än att producera lektionstimmar.

C Magnus Berglund skrev

Livslångt lärande kräver distansundervisning för att fungera, men vi kan också använda samma metoder på den vanliga skolan.
Här är ett exempel på hur det kan gå till:
http://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education.html
Jag tycker detta är ett utmärkt förslag.
Frågan är bara om vi kan i förhand validera kurser, eller om vi i stället bör ställa om skolan till att producera utbildning snarare än att producera lektionstimmar.

Anders S Lindbäck skrev

Förslaget kan sammanfattas som att vi lägger ner skolan och skickar alla pengarna till UR som får producera video och annat material för alla lärokurser på grund, gymnasie och högskolorna.

Skulle förmodligen sänka staten och kommunernas kostnader för undervisning. Samt kraftigt minska behovet av lärare.

Anders S Lindbäck skrev

Förslaget kan sammanfattas som att vi lägger ner skolan och skickar alla pengarna till UR som får producera video och annat material för alla lärokurser på grund, gymnasie och högskolorna.

Skulle förmodligen sänka staten och kommunernas kostnader för undervisning. Samt kraftigt minska behovet av lärare.

smen skrev

Utmärkt att detta kommer på tapeten. På min förra arbetsplats var vi 40 st som gick omkring med mp3-spelare i öronen varje dag. Höjdpunkten på veckan var P3-dokumentär. Då samlades alla på lunchen och diskuterade. Nu är det visserligen lättsmält ”utbildning”, men vi letade alla efter sätt att vidga våra vyer medans vi jobbade, men vi hittade aldrig något bättre än utbudet på P1.

Sen medförde vår kunskapstörst vissa problem med arbetsgivaren, som gång efter annan försökte förbjuda användandet av Mp3-spelare. Det visade ju sig svårare att löneförhandla med folk som plötsligt förstod något om ekonomi. Då dög det inte längre att komma med ett bud nån procent under inflationen.

smen skrev

Utmärkt att detta kommer på tapeten. På min förra arbetsplats var vi 40 st som gick omkring med mp3-spelare i öronen varje dag. Höjdpunkten på veckan var P3-dokumentär. Då samlades alla på lunchen och diskuterade. Nu är det visserligen lättsmält ”utbildning”, men vi letade alla efter sätt att vidga våra vyer medans vi jobbade, men vi hittade aldrig något bättre än utbudet på P1.

Sen medförde vår kunskapstörst vissa problem med arbetsgivaren, som gång efter annan försökte förbjuda användandet av Mp3-spelare. Det visade ju sig svårare att löneförhandla med folk som plötsligt förstod något om ekonomi. Då dög det inte längre att komma med ett bud nån procent under inflationen.

Thomas Gunnarson skrev

Smen:
Det du skriver om är klassisk arbetarbildning.
Härligt att det faktiskt kan blomma ut i en ny tappning!
(Fast procenträkning i lönelyften är ju lurendrejeri…)

Thomas Gunnarson skrev

Smen:
Det du skriver om är klassisk arbetarbildning.
Härligt att det faktiskt kan blomma ut i en ny tappning!
(Fast procenträkning i lönelyften är ju lurendrejeri…)

Pontus Lindblom skrev

– = KHAN ACADEMY = —

Salman Khan har gjort över 3300 videor och är otroligt intelligent och pedagogisk. Han förtjänar definitivt nobels fredspris. Efter att Google och Bill Gates foundation hoppade på har det blivit ett komplett utbildningssystem med tester efter varje videolektion, som även innehåller väl utbyggda funktioner för att få hjälp, ledtrådar och länkar till de videolektioner som behandlar problemen samt belöningssystem med olika märken för att motivera och mäta framsteg. Särskilt matematik är mycket väl utbyggt. Målet är att översätta allt material till alla världens större språk.

http://www.khanacademy.org/about
http://en.wikipedia.org/wiki/Khan_academy

Skickade ett mail om detta till alla i utbildningsutskottet i riksdagen i höstas när det var mycket debatt om dåliga matematikkunskaper bland eleverna. Det vore fantastiskt positivt om detta började användas i skolorna. Det mest positiva svaret jag fick var från Mikael Damberg som skrev:

”Tack för ert mail. Jag har besökt hemsidan flera gånger och är imponerad över den kunskap som samlats där. Jag blir än mer trygg i detta när jag förstår att även ni som är verksamma i akademin anser att detta är en stor resurs. Regeringen har aviserat en satsning på fortbildning av lärare – återstår att se om de digitala möjligheterna att utveckla matematikundervisningen.”

Pontus Lindblom skrev

– = KHAN ACADEMY = —

Salman Khan har gjort över 3300 videor och är otroligt intelligent och pedagogisk. Han förtjänar definitivt nobels fredspris. Efter att Google och Bill Gates foundation hoppade på har det blivit ett komplett utbildningssystem med tester efter varje videolektion, som även innehåller väl utbyggda funktioner för att få hjälp, ledtrådar och länkar till de videolektioner som behandlar problemen samt belöningssystem med olika märken för att motivera och mäta framsteg. Särskilt matematik är mycket väl utbyggt. Målet är att översätta allt material till alla världens större språk.

http://www.khanacademy.org/about
http://en.wikipedia.org/wiki/Khan_academy

Skickade ett mail om detta till alla i utbildningsutskottet i riksdagen i höstas när det var mycket debatt om dåliga matematikkunskaper bland eleverna. Det vore fantastiskt positivt om detta började användas i skolorna. Det mest positiva svaret jag fick var från Mikael Damberg som skrev:

”Tack för ert mail. Jag har besökt hemsidan flera gånger och är imponerad över den kunskap som samlats där. Jag blir än mer trygg i detta när jag förstår att även ni som är verksamma i akademin anser att detta är en stor resurs. Regeringen har aviserat en satsning på fortbildning av lärare – återstår att se om de digitala möjligheterna att utveckla matematikundervisningen.”

Sebastian skrev

Skall man skriva om kunskap bör man kanske inte särskriva ett ord i första meningen…

Sebastian skrev

Skall man skriva om kunskap bör man kanske inte särskriva ett ord i första meningen…

Kloker skrev

@Sebastian: … och om man menar allvar med att diskutera sakfrågor så bör man inte märka ord, stavfel och särskrivningar…

Kloker skrev

@Sebastian: … och om man menar allvar med att diskutera sakfrågor så bör man inte märka ord, stavfel och särskrivningar…

Per skrev

Det räcker i princip med en enda förändring i dagens skolsystem för att skapa bra förutsättningar för nya lösningar.

Det man måste ändra på är lärares kunskapsbedömningsmonopol. En lärare skall inte få sätta betyg utan kunskapsbedömningen måste göras av annan part och vara tillgänglig för vem som helst. Gör man så öppnar man upp hela marknaden för nya lösningar och varje ”elev” kan själv välja hur de bäst lär sig.

Per skrev

Det räcker i princip med en enda förändring i dagens skolsystem för att skapa bra förutsättningar för nya lösningar.

Det man måste ändra på är lärares kunskapsbedömningsmonopol. En lärare skall inte få sätta betyg utan kunskapsbedömningen måste göras av annan part och vara tillgänglig för vem som helst. Gör man så öppnar man upp hela marknaden för nya lösningar och varje ”elev” kan själv välja hur de bäst lär sig.

Jerker Montelius skrev

Bra. Sverige bör definitivt lägga pengar på att få till en ”svensk” variant av Khan academy.

Jerker Montelius skrev

Bra. Sverige bör definitivt lägga pengar på att få till en ”svensk” variant av Khan academy.

Stoffe skrev

Förutom det utmärkta exemplet Khan academy som flera nämnt har väl Google gjort en del intressanta experiment i att hålla distanskurser för tusentals människor samtidigt.

Tanken är enkel: det spelar inte så stor roll hur många studenter man har samtidigt, de frågor som uppkommer och det stöd som behövs är relativt få, och om jag förstod det rätt så har de tagit fram verktyg som gör det ganska lätt att sortera upp och koka ner studenternas frågor till det fåtal det egentligen är. Sen svarar de på dem.

Om verktygen (och lärarna) är bra nog skulle säkert ett sånt system kunna fylla en del människors behov på ett bra sätt och på ett effektivt sätt, speciellt inom vissa ämnen. Klart värt att kolla upp.

Stoffe skrev

Förutom det utmärkta exemplet Khan academy som flera nämnt har väl Google gjort en del intressanta experiment i att hålla distanskurser för tusentals människor samtidigt.

Tanken är enkel: det spelar inte så stor roll hur många studenter man har samtidigt, de frågor som uppkommer och det stöd som behövs är relativt få, och om jag förstod det rätt så har de tagit fram verktyg som gör det ganska lätt att sortera upp och koka ner studenternas frågor till det fåtal det egentligen är. Sen svarar de på dem.

Om verktygen (och lärarna) är bra nog skulle säkert ett sånt system kunna fylla en del människors behov på ett bra sätt och på ett effektivt sätt, speciellt inom vissa ämnen. Klart värt att kolla upp.

Henrik Brändén skrev

Detta ligger mycket nära de tankar vi haft i tidigare valplattformar om att se till att alla läromedel publiceras med öppna licenser och blir tillgängligt för alla. Men eftersom förlagen då inte kommer att ha några möjligheter att tjäna pengar på att ge ut böcker kommer naturligtvis sådan utgivning med tiden att upphöra, och utbildningsanordnarna tvingas själva organisera produktion av läromedel till sina utbildningar. Som de alltså måste göra tillgängligt för alla, vilket naturligtvis kommer att driva fram någon slags samordning mellan dem som organiserar likartade utbildningar. Varvid vi befinner oss mycket nära förslaget i denna post.

Ett problem med förslaget är dock att syftet med utbildning inte bara är att förflytta en viss kunskapsmassa från ett material till den egna hjärnans innandöme, utan också att träna sig i att reflektera och diskutera kring stoffet. Något som inte kan göras ensam i en studiekammare, utan kräver interaktion med andra. T ex lärare och kurskamrater. Något som iofs säkert också kan organiseras elektroniskt, men då talar vi om ett mer avancerat e-learningsprojekt än att bara mata in alla nödvändiga fakta och kunskaper i en databas.

Ska man sedan peta i detaljer:

(a) Det exakta kursinnehållet är i svenskt utbildningssystem inte hårdkodat av staten, utan var lärare har betydande frihet att själv välja vilka exempel som ska tas upp, var betoning ska läggas. Detta är bra och gör det svenska utbildningssystemet dynamiskt, och gör att man inte behöver skriva om centrala kursplaner för varje litet vetenskapligt framsteg. Men det gör att det antagligen för många utbildningar kommer att finnas flera alternativa materialuppsättningar som kan tentas hos olika utbildningsanordnare.

(b) Samtidigt finns en del mycket specialiserade kurser på universitetsnivå med få deltagare, där detta knappast är realistiskt. Tex kurser som bygger på för föreläsningar av olika toppexperter, som förändras från år till år allteftersom den vetenskapliga utvecklingen går vidare. Eller kurser som bygger på att studenter läser och med varandra diskuterar olika uppsatser.

Henrik Brändén skrev

Detta ligger mycket nära de tankar vi haft i tidigare valplattformar om att se till att alla läromedel publiceras med öppna licenser och blir tillgängligt för alla. Men eftersom förlagen då inte kommer att ha några möjligheter att tjäna pengar på att ge ut böcker kommer naturligtvis sådan utgivning med tiden att upphöra, och utbildningsanordnarna tvingas själva organisera produktion av läromedel till sina utbildningar. Som de alltså måste göra tillgängligt för alla, vilket naturligtvis kommer att driva fram någon slags samordning mellan dem som organiserar likartade utbildningar. Varvid vi befinner oss mycket nära förslaget i denna post.

Ett problem med förslaget är dock att syftet med utbildning inte bara är att förflytta en viss kunskapsmassa från ett material till den egna hjärnans innandöme, utan också att träna sig i att reflektera och diskutera kring stoffet. Något som inte kan göras ensam i en studiekammare, utan kräver interaktion med andra. T ex lärare och kurskamrater. Något som iofs säkert också kan organiseras elektroniskt, men då talar vi om ett mer avancerat e-learningsprojekt än att bara mata in alla nödvändiga fakta och kunskaper i en databas.

Ska man sedan peta i detaljer:

(a) Det exakta kursinnehållet är i svenskt utbildningssystem inte hårdkodat av staten, utan var lärare har betydande frihet att själv välja vilka exempel som ska tas upp, var betoning ska läggas. Detta är bra och gör det svenska utbildningssystemet dynamiskt, och gör att man inte behöver skriva om centrala kursplaner för varje litet vetenskapligt framsteg. Men det gör att det antagligen för många utbildningar kommer att finnas flera alternativa materialuppsättningar som kan tentas hos olika utbildningsanordnare.

(b) Samtidigt finns en del mycket specialiserade kurser på universitetsnivå med få deltagare, där detta knappast är realistiskt. Tex kurser som bygger på för föreläsningar av olika toppexperter, som förändras från år till år allteftersom den vetenskapliga utvecklingen går vidare. Eller kurser som bygger på att studenter läser och med varandra diskuterar olika uppsatser.

Magnus Andersson skrev

@Henrik: För att få detta att fungera så måste man våga släppa bilden av hur en skola fungerar helt och hållet. Det krävs ett nytänkande, och då menar jag inte bara att byta betygsskala från det ena till det andra…

Jag ville hitta lite om hur skolans reformer har sett ut och hittade denna, enligt mitt tycke ganska så bra, genomgång av Hans Albin Larsson: http://fof.se/tidning/2003/7/standiga-reformer
Den berättar en del om den historia som vår skola bär på idag och de reformer som den gått igenom, även om den är lite utdaterad. Jag tycker den belyser problemet ganska så bra: Skolan har mer och mer urholkats och att man ska in i en och samma klass med en och samma takt. Det borde rimligen inte fungera optimalt då vi alla har olika förutsättningar.

Vad jag har förstått så sker allt mer utbildning i gruppform, orsaken kan variera men det har förmodligen att göra med att man har för stora klasser så eleverna får i viss mån lära varandra då inte läraren hinner med. Det här är en alldeles utmärkt idé – om man anser att de med studievilja ska dra igenom de som inte har det genom skolan och att läraren ska ge mer gruppvisa betyg snarare än individuella.

Så jag föreslår följande, radikala, förändringar av skolan:
1) Kopiera upplägget som de lyckade online utbildningarna har och kombinera sedan detta med dynamiska utbildningsgrupper.
2) Kopiera sättet som spel ser till att hålla intresset uppe.
3) Sätt upp nationella krav för att en utbildning ska anses vara avklarad.
4) Tillgängliggör material och utbildningar för alla.
5) Ta bort klassbegreppet.
6) Ta bort årskurser.
7) Ta bort timplanen.
8) Ta bort betygsskalan.
9) Bryt lärarens monopol att sätta betyg.
10) Låt lärarna vara experter inom sitt område.

Argumenten för dessa förändringar är:
1) Vi är alla individer, låt även utbildningen vara individuell. Vi har alla olika förutsättningar, låt dem bestämma takt och inriktning på det vi lär oss. Ha ett system som monitorerar utvecklingen så att läraren snabbt kan se var dina styrkor och svagheter finns för att kunna ge punktinsatser. Ha sedan återkommande, små, dynamiska samlingar av de elever som är på samma nivå för att diskutera de problem som de stött på och hur de löst dem. Ja, detta är till stora delar en kopia på Kahn Academy.
2) Skapa strukturer för de kurser som man går, sätt nivåkrav på underliggande kurser för att se till att individen har de förutsättningar som behövs för att kunna ta till sig kunskapen. Ge poäng, emblem eller liknande för avklarade kurser och hur bra det gått, återinför guldstjärnan i kanten helt enkelt. Gör eleven stolt över sitt resultat. Ja, detta är till stora delar en kopia på Kahn Academy.
3) Låt inte skolorna sätta vad som är godkänt, utan om man har ett system enligt punkt 2 så kan man sammanställa vad som innebär att man har gått en utbildning. Man ska ha vissa nivåer i specifika ämnen, annars har man inte gått utbildningen. Det gör också att det är mycket enklare att se slut- och delmål i sin utbildning.
4) ”Ge alla samma chans” – fast denna gång på riktigt. Alla ska kunna läsa det de vill, oavsett förutsättningar. Detta kräver att alla har tillgång till samma information.
5) Klasser är av ondo. Det enda de gör att att bromsa de som är studiemotiverade och stressar de som inte är det och snedfördelar lärarens tid till de som tar plats från de som behöver hjälp.
6) I linje med punkterna ovan så faller det sig naturligt att årskurser är irrelevanta. Om det tar 1 eller 2 år att komma till samma punkt i en utbildning är irrelevant så länge man kommer dit med gedigna kunskaper och en djup förståelse för vad man lärt sig.
7) På samma sätt som punkt 6 är timplaner ointresanta. Sätt fokus på vad man lärt sig, inte hur många timmar som man förväntas lära sig det på.
8) Åter igen inget behov av traditionella betyg, då din nivå inom ett visst ämne tydligt reflekterar vad du kan.
9) Beroende på var du är i kursstrukturen så har du en viss kunskap. Har du inte klarat de tester som finns för en viss nivå så har du inte kommit upp till den nivån än. Det finns inget behov av att läraren sätter betyg.
10) Se till att läraren också har en kursstruktur på samma sätt som eleven. Se till att läraren fortbildar sig. För att få fungera som lärare så ska man uppfylla kursstrukturer inom t.ex. pedagogik precis som eleverna måste göra det inom de kursstrukturer som de läser. På så sätt kan man, om man vill, gå från att vara elev i ett ämne till att vara lärare i ett annat.

Nu är jag väl medveten om att detta inte går att applicera på alla utbildningar på det sätt som jag visualiserat det. Men det är mera som ett embryo till något nytt snarare än en komplett lösning. Våga ifrågasätta hela systemet snarare än de små detaljerna.

Det viktiga i allt detta är: Vänd på inlärningsprocessen! Låt eleven komma till skolan med den kunskap som eleven förväntas ha för att kunna hålla en diskussion runt det man lärt sig istället för att försöka fylla eleverna med samma mängd kunskap i samma takt.

Magnus Andersson skrev

@Henrik: För att få detta att fungera så måste man våga släppa bilden av hur en skola fungerar helt och hållet. Det krävs ett nytänkande, och då menar jag inte bara att byta betygsskala från det ena till det andra…

Jag ville hitta lite om hur skolans reformer har sett ut och hittade denna, enligt mitt tycke ganska så bra, genomgång av Hans Albin Larsson: http://fof.se/tidning/2003/7/standiga-reformer
Den berättar en del om den historia som vår skola bär på idag och de reformer som den gått igenom, även om den är lite utdaterad. Jag tycker den belyser problemet ganska så bra: Skolan har mer och mer urholkats och att man ska in i en och samma klass med en och samma takt. Det borde rimligen inte fungera optimalt då vi alla har olika förutsättningar.

Vad jag har förstått så sker allt mer utbildning i gruppform, orsaken kan variera men det har förmodligen att göra med att man har för stora klasser så eleverna får i viss mån lära varandra då inte läraren hinner med. Det här är en alldeles utmärkt idé – om man anser att de med studievilja ska dra igenom de som inte har det genom skolan och att läraren ska ge mer gruppvisa betyg snarare än individuella.

Så jag föreslår följande, radikala, förändringar av skolan:
1) Kopiera upplägget som de lyckade online utbildningarna har och kombinera sedan detta med dynamiska utbildningsgrupper.
2) Kopiera sättet som spel ser till att hålla intresset uppe.
3) Sätt upp nationella krav för att en utbildning ska anses vara avklarad.
4) Tillgängliggör material och utbildningar för alla.
5) Ta bort klassbegreppet.
6) Ta bort årskurser.
7) Ta bort timplanen.
8) Ta bort betygsskalan.
9) Bryt lärarens monopol att sätta betyg.
10) Låt lärarna vara experter inom sitt område.

Argumenten för dessa förändringar är:
1) Vi är alla individer, låt även utbildningen vara individuell. Vi har alla olika förutsättningar, låt dem bestämma takt och inriktning på det vi lär oss. Ha ett system som monitorerar utvecklingen så att läraren snabbt kan se var dina styrkor och svagheter finns för att kunna ge punktinsatser. Ha sedan återkommande, små, dynamiska samlingar av de elever som är på samma nivå för att diskutera de problem som de stött på och hur de löst dem. Ja, detta är till stora delar en kopia på Kahn Academy.
2) Skapa strukturer för de kurser som man går, sätt nivåkrav på underliggande kurser för att se till att individen har de förutsättningar som behövs för att kunna ta till sig kunskapen. Ge poäng, emblem eller liknande för avklarade kurser och hur bra det gått, återinför guldstjärnan i kanten helt enkelt. Gör eleven stolt över sitt resultat. Ja, detta är till stora delar en kopia på Kahn Academy.
3) Låt inte skolorna sätta vad som är godkänt, utan om man har ett system enligt punkt 2 så kan man sammanställa vad som innebär att man har gått en utbildning. Man ska ha vissa nivåer i specifika ämnen, annars har man inte gått utbildningen. Det gör också att det är mycket enklare att se slut- och delmål i sin utbildning.
4) ”Ge alla samma chans” – fast denna gång på riktigt. Alla ska kunna läsa det de vill, oavsett förutsättningar. Detta kräver att alla har tillgång till samma information.
5) Klasser är av ondo. Det enda de gör att att bromsa de som är studiemotiverade och stressar de som inte är det och snedfördelar lärarens tid till de som tar plats från de som behöver hjälp.
6) I linje med punkterna ovan så faller det sig naturligt att årskurser är irrelevanta. Om det tar 1 eller 2 år att komma till samma punkt i en utbildning är irrelevant så länge man kommer dit med gedigna kunskaper och en djup förståelse för vad man lärt sig.
7) På samma sätt som punkt 6 är timplaner ointresanta. Sätt fokus på vad man lärt sig, inte hur många timmar som man förväntas lära sig det på.
8) Åter igen inget behov av traditionella betyg, då din nivå inom ett visst ämne tydligt reflekterar vad du kan.
9) Beroende på var du är i kursstrukturen så har du en viss kunskap. Har du inte klarat de tester som finns för en viss nivå så har du inte kommit upp till den nivån än. Det finns inget behov av att läraren sätter betyg.
10) Se till att läraren också har en kursstruktur på samma sätt som eleven. Se till att läraren fortbildar sig. För att få fungera som lärare så ska man uppfylla kursstrukturer inom t.ex. pedagogik precis som eleverna måste göra det inom de kursstrukturer som de läser. På så sätt kan man, om man vill, gå från att vara elev i ett ämne till att vara lärare i ett annat.

Nu är jag väl medveten om att detta inte går att applicera på alla utbildningar på det sätt som jag visualiserat det. Men det är mera som ett embryo till något nytt snarare än en komplett lösning. Våga ifrågasätta hela systemet snarare än de små detaljerna.

Det viktiga i allt detta är: Vänd på inlärningsprocessen! Låt eleven komma till skolan med den kunskap som eleven förväntas ha för att kunna hålla en diskussion runt det man lärt sig istället för att försöka fylla eleverna med samma mängd kunskap i samma takt.

ulf gustafsson skrev

Det är glädjande att läsa om era tankar om utbildning. Jag skrev denna vision som något att sträva efter, men jag inser att det egentligen är ganska radikalt, det kräver många förändringar för att det ska gå att genomföra. (fast egentligen är det nog inte så mycket bara mina tankar, det ligger ju redan i tiden, man bara fångar upp tankar som redan finns och informationen flödar redan) Jag har hållit mig utanför diskussionen för att det är kul att se var den tar vägen, men nu kan jag inte låta bli ;-)

Jag tycker som Magnus att man måste våga släppa bilden av hur en skola fungerar helt och hållet, och våga tänka mycket fritt. Jag tror att själva skolornas struktur hindrar utvecklingen idag. Tekniken används inte fullt ut (minst sagt), kanske för att olika aktörer är vana att jobba på ett visst sätt och därför inte vill ha en förändring. Kanske är det också många lärare som tänker “vad ska jag göra, om allt blir digitaliserat, blir jag av med mitt jobb?”. Och vissa tjänar pengar på att skriva och sälja läromedel men borde kunna tjäna pengar även i det nya systemet på andra sätt?

Det är en politisk fråga och staten måste kanske gå före, inte bara låta lärare och universitet undersöka frågan? Vill lärarna ha en förändring eller inte? Jag tror att alla skulle tjäna på detta och att lärare på alla nivåer skulle få andra roller, antagligen mer intressanta roller.

Magnus Anderssons 10 punkter tycker jag är bra, så här spontant, men jag har inte tänkt färdigt än, det är svåra saker. Kanske är jag lite orolig för stora förändringar direkt. Antagligen kan man bygga upp en struktur som jobbar på det nya sättet, samtidigt som det gamla finns kvar. Lite mer reformer istället för revolution direkt ;-) Lärarna och skolvärden (även jag) måste lära sig att tänka i nya banor. Men spontant tycker jag att riv upp och gör nytt! Det är den radikala sidan i mig, den mer pragmatiska sidan tycker att vi ska ta flera steg mot målet, samtidigt som vi talar om visionen om en fri skola för alla.

Om piratpartiet kan driva detta så tror jag att det kan bli en valfråga. Jag har träffat så många som vill studera men som på olika sätt är förhindrade.

När man sedan har resonerat sig fram till en skolmodell som man tror på, då har man något som man kan sträva efter, ett “radikalt mål”. Då kan man driva olika frågor politiskt som leder fram mot detta mål.

Jag tror att det mesta behöver omvärderas, hur man validerar kunskap, hur man ser på kunskap osv.
(det mesta som jag läst i pedagogik behövs omvärderas)

Jag håller också med Henrik om att studenterna måste träna sig i att reflektera och diskutera kring stoffet, och detta kräver interaktion med andra. Jag är själv folkhögskollärare och vet att det är vikigt att hålla igång en diskussion i klassrummet. Detta borde dock kunna göras i olika former. Hur denna interaktion ska se ut i det nya systemet kan dock diskuteras.

Det borde också kunna vara friare i skolan redan nu(om vi inte förändrar allt direkt) t ex. Att studenterna sitter någonstans och ser på föreläsningarna digitalt och sedan kommer till ett seminarium för en diskussion. Då kan man som lärare hålla i den intressanta diskussionen efter föreläsningarna, utan att behöva säga samma saker. dock vill man ju också kunna uppdatera innehållet.

Dessutom kommer det att finnas kvar studenter som behöver extra stöd, men om resurserna sparas på andra håll kanske de får mer stöd i det nya systemet?

Framför allt är detta en rättvisefråga,(som Magnus också konstaterar i punkt 4) att alla kan studera. Dessutom kan nyfikenhet väckas om man får kolla på olika föreläsningar och information, att kunna fritt klicka mellan informationen, om man inte bestämt sig för vad man ska studera, om man t ex inte har föräldrar som studerat. Man kanske inte har någon i sin närhet att tala med om studier. En rättvisefråga i tvåtredjedelssamhället!

ulf gustafsson skrev

Det är glädjande att läsa om era tankar om utbildning. Jag skrev denna vision som något att sträva efter, men jag inser att det egentligen är ganska radikalt, det kräver många förändringar för att det ska gå att genomföra. (fast egentligen är det nog inte så mycket bara mina tankar, det ligger ju redan i tiden, man bara fångar upp tankar som redan finns och informationen flödar redan) Jag har hållit mig utanför diskussionen för att det är kul att se var den tar vägen, men nu kan jag inte låta bli ;-)

Jag tycker som Magnus att man måste våga släppa bilden av hur en skola fungerar helt och hållet, och våga tänka mycket fritt. Jag tror att själva skolornas struktur hindrar utvecklingen idag. Tekniken används inte fullt ut (minst sagt), kanske för att olika aktörer är vana att jobba på ett visst sätt och därför inte vill ha en förändring. Kanske är det också många lärare som tänker “vad ska jag göra, om allt blir digitaliserat, blir jag av med mitt jobb?”. Och vissa tjänar pengar på att skriva och sälja läromedel men borde kunna tjäna pengar även i det nya systemet på andra sätt?

Det är en politisk fråga och staten måste kanske gå före, inte bara låta lärare och universitet undersöka frågan? Vill lärarna ha en förändring eller inte? Jag tror att alla skulle tjäna på detta och att lärare på alla nivåer skulle få andra roller, antagligen mer intressanta roller.

Magnus Anderssons 10 punkter tycker jag är bra, så här spontant, men jag har inte tänkt färdigt än, det är svåra saker. Kanske är jag lite orolig för stora förändringar direkt. Antagligen kan man bygga upp en struktur som jobbar på det nya sättet, samtidigt som det gamla finns kvar. Lite mer reformer istället för revolution direkt ;-) Lärarna och skolvärden (även jag) måste lära sig att tänka i nya banor. Men spontant tycker jag att riv upp och gör nytt! Det är den radikala sidan i mig, den mer pragmatiska sidan tycker att vi ska ta flera steg mot målet, samtidigt som vi talar om visionen om en fri skola för alla.

Om piratpartiet kan driva detta så tror jag att det kan bli en valfråga. Jag har träffat så många som vill studera men som på olika sätt är förhindrade.

När man sedan har resonerat sig fram till en skolmodell som man tror på, då har man något som man kan sträva efter, ett “radikalt mål”. Då kan man driva olika frågor politiskt som leder fram mot detta mål.

Jag tror att det mesta behöver omvärderas, hur man validerar kunskap, hur man ser på kunskap osv.
(det mesta som jag läst i pedagogik behövs omvärderas)

Jag håller också med Henrik om att studenterna måste träna sig i att reflektera och diskutera kring stoffet, och detta kräver interaktion med andra. Jag är själv folkhögskollärare och vet att det är vikigt att hålla igång en diskussion i klassrummet. Detta borde dock kunna göras i olika former. Hur denna interaktion ska se ut i det nya systemet kan dock diskuteras.

Det borde också kunna vara friare i skolan redan nu(om vi inte förändrar allt direkt) t ex. Att studenterna sitter någonstans och ser på föreläsningarna digitalt och sedan kommer till ett seminarium för en diskussion. Då kan man som lärare hålla i den intressanta diskussionen efter föreläsningarna, utan att behöva säga samma saker. dock vill man ju också kunna uppdatera innehållet.

Dessutom kommer det att finnas kvar studenter som behöver extra stöd, men om resurserna sparas på andra håll kanske de får mer stöd i det nya systemet?

Framför allt är detta en rättvisefråga,(som Magnus också konstaterar i punkt 4) att alla kan studera. Dessutom kan nyfikenhet väckas om man får kolla på olika föreläsningar och information, att kunna fritt klicka mellan informationen, om man inte bestämt sig för vad man ska studera, om man t ex inte har föräldrar som studerat. Man kanske inte har någon i sin närhet att tala med om studier. En rättvisefråga i tvåtredjedelssamhället!

Victoria skrev

Det kanske inte hjälper partiet direkt, men som ett steg i rätt riktning har jag lagt upp en plattform där vem som helst får tipsa om hur & var du hittar resurser för att lära dig ”vad som helst”, och meningen är att vi genom att ”uppskatta” en resurs, hjälper de mest användbara, pålitliga, relevanta, engagerande resurserna synas bäst. Så för dig som vill påverka NU lägg gärna till resurser du känner till på http://skolresurser.se

Victoria skrev

Det kanske inte hjälper partiet direkt, men som ett steg i rätt riktning har jag lagt upp en plattform där vem som helst får tipsa om hur & var du hittar resurser för att lära dig ”vad som helst”, och meningen är att vi genom att ”uppskatta” en resurs, hjälper de mest användbara, pålitliga, relevanta, engagerande resurserna synas bäst. Så för dig som vill påverka NU lägg gärna till resurser du känner till på http://skolresurser.se

ulf gustafsson skrev

Hej Victoria
Tack för att du har gjort plattformen. Det är definitivt ett steg i rätt riktning.

ulf gustafsson skrev

Hej Victoria
Tack för att du har gjort plattformen. Det är definitivt ett steg i rätt riktning.

Wrath skrev

Jag ser bara fördelar med detta.
Ett enkelt sätt:
In med en lag om att alla universitet måste videofilma alla sina grundkurser och (ännu hellre avancerade kurser med de där speciella föreläsningarna av emminenser) föreläsningar och övningar och slänga upp på en gemensam öppen unitube.
Det kan inte vara så dyrt att köpa in en videokamera eller 10 och hyra in studenter som videofilmar kurser de ändå vill gå.
Sen är det bara för studenter att lika upp rätt klipp och rensa ut material med för många dislikes.

Vad som sker är då följande:
Det är den enskilda studentens slöhet som sätter begränsningarna (som alltid iof) och de har tillgång till oändligt med information sorterat efter kurs och likes. De är inte beroende av att gå i denna lokalen exakt där och då. De kan hör och häpna pausa föreläsningen och även gå på toa när de vill och även se det när de vill.
Alla som inte går kursen kan ju även de offra sig och även se på föreläsningar inom intressanta ämnen, det kan ju inte vara sämre än att de glor på lets dance..

För mig är det obegripligt att detta inte gjorts redan på 90 talet…

Wrath skrev

Jag ser bara fördelar med detta.
Ett enkelt sätt:
In med en lag om att alla universitet måste videofilma alla sina grundkurser och (ännu hellre avancerade kurser med de där speciella föreläsningarna av emminenser) föreläsningar och övningar och slänga upp på en gemensam öppen unitube.
Det kan inte vara så dyrt att köpa in en videokamera eller 10 och hyra in studenter som videofilmar kurser de ändå vill gå.
Sen är det bara för studenter att lika upp rätt klipp och rensa ut material med för många dislikes.

Vad som sker är då följande:
Det är den enskilda studentens slöhet som sätter begränsningarna (som alltid iof) och de har tillgång till oändligt med information sorterat efter kurs och likes. De är inte beroende av att gå i denna lokalen exakt där och då. De kan hör och häpna pausa föreläsningen och även gå på toa när de vill och även se det när de vill.
Alla som inte går kursen kan ju även de offra sig och även se på föreläsningar inom intressanta ämnen, det kan ju inte vara sämre än att de glor på lets dance..

För mig är det obegripligt att detta inte gjorts redan på 90 talet…

Wrath skrev

Det kan även vara så att man lägger upp hela kurs Z på universitet Y i en katalog som alla som ids kan glo på.

Wrath skrev

Det kan även vara så att man lägger upp hela kurs Z på universitet Y i en katalog som alla som ids kan glo på.

ulf gustafsson skrev

Ja Wrath du har helt rätt, detta borde ha gjorts för länge sedan. En del föreläsningar finns det faktiskt, exempelvis filosoficirkeln i Lund.
Vad jag vet finns dock inte hela kurser ute på nätet på ett systematiskt sätt.

ulf gustafsson skrev

Ja Wrath du har helt rätt, detta borde ha gjorts för länge sedan. En del föreläsningar finns det faktiskt, exempelvis filosoficirkeln i Lund.
Vad jag vet finns dock inte hela kurser ute på nätet på ett systematiskt sätt.

Lämna ett svar till smen Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>