Dags att införa enhetlig moms.

En av statens största inkomstkälla är mervärdesskatten, eller moms som det kallas i vardagligt tal. Det är en skatt på nästan alla varor och tjänster som säljs till konsumenter.

Skatten gäller nästan alla varor och tjänster, dock är vissa produkter mer eller mindre befriade från denna skatt. Skattelättnaden är ett sätt från lagstiftarnas sida att stödja vissa grupper eller branscher. Det finns tre olika momssatser: 25%, 12% och 6%.

25% är den vanligaste momssatsen; de flesta varor och tjänster har 25% moms. Mat som säljs i butik har 12% moms och det gäller sedan en kort tid tillbaka även måltider på restauranger. Resor och vissa kulturella upplevelser har 6% moms.

Att resor kostar mindre är lätt att motivera. Det är viktigt för människor att kunna transportera sig och det ska inte vara något som endast är till för rika människor. Dessutom är resandet en del av arbetslivet. För att att kunna nå en större arbetsmarknad behöver man ofta pendla. Detta pendlande stödjer staten genom sänkt moms på transporter.

Böcker räknas som en kulturell upplevelse och har 6% moms. Men det gäller inte vilka böcker som helst; det gäller endast böcker som är tryckta på papper. Digitala e-böcker omfattas inte av 6% moms utan har istället en moms på 25%.

Lagstiftarna ansåg att läsande borde stödjas genom att göra det billigare att köpa böcker. Bokbranschen jublade och i efterhand kan man tydligt se att den sänka bokmomsen ökade bokförsäljningen.

Det finns andra branscher som idag arbetar för att få sänkt moms. Dataspelsbranschen vill gärna se en bred kulturmoms på 6%. Visst borde datorspel räknas som kultur, vem säger emot det? Om en bred kulturmoms införs så skulle även datorspel få lägre moms, priset på produkterna skulle sjunka och deras försäljningen öka.

Ett stort problem med olika momssatser är hur man gör gränsdragningar och bestämmer vad som ska erhålla lägre moms. Som exempel kan man peka på qigong. Om det utövas för att stärka din fysik erhåller qigong 6% moms då det är räknas som idrott. Om du utövar qigong mer passivt räknas det som mentalt välbefinnande och du måste då betala 25% moms på ditt instruktionspass.

Ett annat problem med differentierade momssatser är att olika (sär)intressen ständigt lobbar för att just deras bransch är unik och att det skulle gynna samhället om just deras produkt blev lite billigare. Allt fler produkter omfattas av en lägre momsats än standarden på 25%. Förekomsten av reducerade skattesatser innebär att momsen som intäktskälla för de offentliga utgifterna successivt minskar. Med lägre intäkter till staten blir det svårare att finansiera föräldrapenning, studiemedel, arbetslöshetsersättningar etc.

De problem som är kopplade till avgränsningsfrågor, konkurrensneutralitet och urholkad statskassa löses bäst genom att en enhetlig moms införs. Det ska dock sägas att det antagligen skulle vara politiskt svårt att genomföra en enhetlig moms; testa själv att ställa dig på stadens torg och tala för en prishöjning på mat. Men politik handlar ibland om att ta en svår ståndpunkt och att inte alltid välja den lätta vägen.

Med statliga subventioner finns det risk att dåliga strukturer cementeras. Vi i Piratpartiet är nyfikna på vad framtiden har att erbjuda och bör därför arbeta för ett skattesystem som är neutralt för alla varor och tjänster. Ett krångligt momssystem är allt annat än transparent för invånarna. Vi borde arbeta för ett tydligt och enkelt system.

Gustav Nipe,

förbundsordförande Ung Pirat, som bloggar här.

Kommentarer

Anders S Lindbäck skrev

Vi skall alltså locka folk att rösta på oss genom att förorda höjd moms på mat ?

Nej tack.

Vi har nog uppförsbacke med att komma in i församlingar än att förorda höjd matmoms för att det förenklar momssystemet.

Simon Lindgren skrev

Detta gillar jag inte. Visst kanske man ska se över systemet. Men jag tycker inte att det är fel att man prioritera visa produkter som mat t.ex. Det blir ju en mindre belastning för samhället om person som idag knappt har råd med mat och hyra slipper få pengarna av staten bara för att betala tillbaka dem igen i skatt.

Lars skrev

Enhetlig moms är bra, jag tycker att 0% vore en ypperlig momsnivå – då kan vi också gå till val på billigare mat!

Att det kommer ha som motpol att inkomstskatten kommer behöva höjas är självklart, men jag beskattar ogärna konsumption.

Gustav N skrev

Anders: Tror inte att enhetlig moms är en valvinnare. Däremot tror jag att det är en bra idé. Någon gång kommer vi säkert att få frågan vad vi tycker om momssystemet, då bör vi ha ett svar.

Pontus skrev

Enhetlig moms kan vara bra men det är problematiskt för en enhetlig moms drabbar och gagnar ALLA. Menar du att momsen ska höjas eller sänkas?

Jag ser en bättre lösning, höj momsen på all konsumption till samma nivå (20% låter lagom) förutom på mat (med mat menar jag råvaror som används i matlagning, inte processad / halvfärdig mat), den kan sänkas till 0%! Alla måste äta, att äta ska inte vara belagt med skatt, att äta mat som andra lagat kan man gott skatta för!

Tommy skrev

Jag är emot idén helt och hållet och tycker istället att styrmedlet med olika skattesatser ska utvecklas och användas mycket mer.

Skatt måste dras någonstans. Det känns vettigare att beskatta konsumtion än arbete och det är mer accepterat att beskatta konsumtion som på något sätt är dålig för sin egen eller andras hälsa eller miljö än nyttiga och bra saker.

Jag skulle gärna se någon slags ”miljömoms”, där mat och prylar som haft väldigt lång transport, stor miljöpåverkan vid tillverkning osv spelar in hur stor miljömoms det blir. Det gynnar en miljö och resurssmartare utveckling samtidigt som staten får in pengar som ändå måste tas in på NÅTT sätt.

Don Kongo skrev

Jag är för att man ser över systemet och ev gör det tydligare. Det är inte jättekomplicerat idag men vissa saker hamnar såklart i kläm. Hur mycket jag än gillar datorspel är jag inte säker på att jag vill jämställa dem med böcker… men om det är en svepande moms på kultur så bör de å andra sidan räknas dit.

Jag tänker snarare att inställningen bör vara låg moms på livets nödvändigheter och hög på resten, enligt partiets definition på vad som är nödvändigheter. Exempelvis mat, all infrastruktur (från resor till internet), utbildning (inklusive sånt som ger allmänbildning, dvs böcker och återigen internet) och så vidare.

Gränsdragningar behövs och kan vara svåra så man får helt enkelt se till att försöka motivera dem och försöka vara så konsekvent som möjligt utefter de principer man satt upp. Tre nivåer moms är i sig inget problem bara det är tydligt vad som hamnar vart, men om det skulle gå att flytta mat till 6% och ändå balansera en budget så…

Thomas Gunnarson skrev

Sänkningen av bokmomsen var en politisk fint för att värva röster.
Jag jobbade politiskt just då det genomfördes och förundrades över den eufori som jag såg bland politikerna…
En enhetlig MOMS vore att föredra än detta som vi har idag!
Sänkningen av krogmomsen uppfattar jag som en matmomssänkning mer än en arbetsmarknadsinsats. Fast det beror ju litet på hur man uppfattar effekterna…
Då allt fler medborgare äter minst ett dagligt mål ute på stan, så kan måltidspriset hållas nere, vilket påverkar även matpriserna i affärerna.
Om kronan hade dalat i värde efter momssänkningen (i förhållande till €) hade de ökade livsmedelspriserna på importmaten inte blivit lika genomgripande. Momssänkningen gör dock allt någon krona per hamburgare, ty det är för de lägsta inkomstgrupperna som det påverkar på allvar. För dem som kan betala ordentligt på krogen är detta bara en löjlig subvention.
Därför anser jag att ett vettigt grundavdrag, där varje medborgare får behålla intjänade medel upp till existensminimum ( inklusive en enhetlig MOMS) vore bättre utan detta meningslösa plockande i skattesystemen som medborgarna hela tiden måste balansera med svartjobb och skatteplanering eller annat…

Anders H. skrev

Helt rätt Gustav, Momsen har blivit slav under särintressena. Kulturmomsen är ju fucking obegriplig, eller menar riksdagen att biobiljetter är lika livsnödvändigt som maten?
Momsen måste och är på gång på att diskuteras på EU nivå eftersom skatteparadisen inom EU nu drar in en massa pengar på svensk konsumtion eftersom de erbjuder ännu lägre momssatser.

Kloker skrev

Jag gillar detta förslag. Att böcker beskattas lägre än mat är en skymf mot de som har svårt att få mat för dagen. ”Är du hungrig lilla vän? Läs en bok så kanske det går över.” Säga vad man vill om Maslows behovstrappa, men nog kan lagstiftaren medge att grundläggande fysiologiska behov bör prioriteras.

Det är naturligtvis trevligt om människor vill bilda sig med böcker. Jag gissar att det är bra för samhället. Särskilt om de läser fackböcker. Men nu är inte den sänkta bokmomsen begränsad till fackböcker. Det gäller alla böcker. Och fackböcker är inte det enda och inte nödvändigtvis det bästa sättet att tillskansa sig kunskap. Jag ser heller inte hur det är bättre för samhället att medborgarna läser böcker framför att de motionerar.

Att hålla på och gynna olika brancher, vilket differentierad moms gör, inbjuder till lobbyism, korruption och uppgörelser i slutna rum. Exakt på vilken nivå denna moms ska ligga är en typisk fördelningsfråga som PP inte bör ta ställning i. Däremot kan vi gott ta ställning för ATT den bör vara enhetlig.

Enhetlig moms är genom sin förenkling i förlängningen en form av transparens eftersom medborgarna då lättare vet vad som gäller och att detta gäller alla varor och tjänster. Det finns också anledning att fråga sig om man inte kunde förenkla skattesystemet ytterligare genom att begränsa skatt till att tas in av staten en gång och inte flera. FairTax är en sådan lösning PP kan titta närmare på: http://en.wikipedia.org/wiki/FairTax

Jag kan förstå liberaler som argumenterar att sjukvård helt ska finansieras av de som använder den. Jag kan däremot inte förstå liberaler som argumenterar för att den ska vara gemensamt finansierad samtidigt som de argumenterar för total kroppslig autonomi. Därför tycker jag också att så länge sjukvården är skattefinansierad (något som jag uppfattar har brett stöd i Sverige) så bör produkter och tjänster som har bevisat negativ effekt på hälsan eller mijön (tex tobak, alkohol och bensin) beläggas med punktskatter för att i så stor utsträckning som möjligt förlägga kostnaderna där de hör hemma.

cnab skrev

Vad är det som säger att PP ska godta MOMS över huvud taget? Vadå olika skattesatser? Momsen ska bort helt!!! Noll procent. Vem i h-e har kommit på den urbota stupida tanken att när jag köper ett halvt kilo köttfärs, så ska STATEN har 25 procent av det jag ska betala för mina blivande burgare! Att köttfärsen finns där till salu, beror på bönder, slakterier och mataffären, något som Staten inte har rätt att gama ett smack på. Accepterar PP bara så där rakt av vad 50-talistiska sossebetongrövar en gång i tiden kläckte som en idealisk otransparant inkomstkälla till Makten att sätta sprätt på?

Thomas Gunnarson skrev

Hmmm…
cnab:
Det är rätt att börja resonera i den ändan.
Omsen, som det hette, var i början 2%, inte 20….
och det funkade det också.

Nicholas Miles skrev

Jag tycker det finns ett värde i att ha låg moms på mat, men kan tycka att ”kulturmoms” och liknande tankegångar är rent trams. När det kommer till basvaror fungerar momsen som en regressiv skatt, som tar ut en större andel av fattigas inkomst än rikas. Det tycker jag är fel. Var det upp till mig skulle jag säga att PP borde förespråka att matmomsen slopas, och att detta finansieras av att skrota momssänkningarna på alla områden utom mat.

cnab: Att köttfärsen finns där beror också på att poliser hindrat tjuvar från att själa den och att det finns ett rättsväsende som ser till att folk följer kontrakt de ingått. Om någon blir sjuk av köttfärsen har vi ett offentligfinansierat sjukvårdssystem som tar hand om dem.

Handelstransaktioner är en kostnad för staten, därför är det rimligt att de också innebär en intäkt. Sedan kan man ju tycka att 25% är att ta i, och tvista om huruvida vi borde ha moms eller försäljningsskatt, men det är en annan fråga.

Thomas Gunnarson skrev

Nicholas:
Då jag jobbat inom livsmedel/jordbruk så är en speciell matmoms snart lika intecknad som ROT blivit.
Det dröjer bara en kort tid så kommer konflikten igång igen…
Om en skatt överstiger en viss procent (kommer inte håg storleken) så är fusk i någon form mycket intressant, så egentligen borde momsen sänkas jämt över till så där 15% på allt…(Nu skall an höja momsen i Frankrike från 18% till 21%, så snart är det likadant över hela EU)
Det är klart bättre att ha ett grundavdrag upp till existensminimum, (som i Frankrike, 1350€ per månad) så får folk hantera sin ekonomi efter eget tycke. Vill man köpa maten så gör det. Vill man odla den själv så gör det!
Men det kan inte vara särskilt PP att styra folket via skatten…

Christian Engström skrev

Jag tycker enhetlig moms är en utmärkt idé. Som det är idag är momssatserna helt godtyckliga, och är bara en belöning för de branscher som har haft de tjatigaste lobbyisterna. Vi har ingen anledning att stödja den typen av strukturella orättvisor.

Den sänkta momsen på böcker finns det överhuvutaget inget rimligt argument för, som flera har påpekat här. Varför ska just böcker gynnas gentemot andra kulturformer, och hur säger man till en ensamstående förälder som har svårt att få pengarna att räcka till hyra, mat och kläder till ungarna att de kan köpa en bok istället och nöja sig med det?

Den sänkta matmomsen är det som kostar staten allra mest pengar, så det är den viktigaste delen att diskutera. Standardargumentet för den är att det skulle gynna barnfamiljer, men alla utredningar visar att det är ett av de allra minst effektiva inkomstutjämningssystem vi har. Om det verkligen var barnfamiljerna man ville stödja skulle det vara oändligt mycket bättre att sätta vanlig moms på maten och höja barnbidragen istället. I själva verket är den sänkta matmomsen bara belöning till lobbyisterna från jordbrukssektorn (som ju är väldigt välorganiserade).

Det stämmer alldeles säkert att det är svårt att utmana de här lobbyintressena och införa enhetlig moms, men det är ingen anledning att inte försöka. Står vi för enhetlig moms har vi åtminstone en logiskt vettig stråndpunkt, även om det kan ta tid att skapa majoritet för den.

En tänkbar möjlighet kanske är att koppla en momsreform till garanterad basinkomst, som jag också ser som en angelägen (långsiktig) reform. I det sammanhanget skulle höjd matmoms kunna vara en viktig del av finansieringen. Genom att avskaffa branschstödet till United Food och storjordbrukslobbyn, och istället lägga pengarna på ett system som på riktigt har en positiv fördelningspolitisk profil, skulle vi använda de offentliga resurserna på ett mycket vettigare sätt.

Thomas Gunnarson skrev

Hmmm…
Nu börjar det likna något.
En garanterad basinkomst är ju ett medborgarlön, men kan ju formuleras på olika sätt.
Ett Grundavdrag på injobbade medel upp till existensminimum, ca: 12000 kr per månad för den som klarar det, kombinerat med olika stöd för dem som inte klarar det kan ju kallas för garanterad basinkomst (medborgarlön). Det är ett väldigt franskt system….
Jag tror dock att vi måste räkna med ganska så snabbt införande av detta om €-krisen drabbas Sverige, ty då måste nog samma argument användas som finnarna använde för att drastiskt höja grundavdraget för tjugo år sedan: ”Den som kan raka ihop litet medel får behålla det, ty staten kan inte hjälpa alla…”

En omorganisation av CAP/EU:s jordbrukspolitik är nog ett värre problem, vilket svenskt lantbruk relativt sett skulle tjäna på, då den svenska stödnivån är väldigt låg (ca: 7 miljarder per år) jämfört med södra EU.
Man måste då också räkna in hur mycket av jordbruksstöden som går till exporten av livsmedel, som ju räknas med, dit sådant som Absolut brännvin hör…..
Livsmedelsexporten förra året var tydligen runt 50 miljarder, så några miljoner är det nog (hade varit en intressant siffra att veta)
Så därför tror jag att det är stora politiska hinder att koppla ihop detta då en basinkomst är ett nationellt problem medan CAP är ett Bryssel-problem…

Thomas Gunnarson skrev

Jag funderade på en sak…
När man lägger ihop de områden som INTE är MOMSade, så finner man ett mönster.
Fastigheter,
Aktier,
Kultur…..
Den Rikes Lekstuga…

Kloker skrev

Jag håller med Thomas Gunnarson och Christian Engström i att grundavdraget MÅSTE höjas omedelbart.

12000 kr per månad låter betydligt mer rimligt än de ca 20000 per ÅR som gäller idag.

Robert skrev

vill jag säga det stjälv så tycker jag precis tvärtom att vi/ni i Piratpartiet vi/ni vi ska stå för att momsen ska sänkas kanske ännu mer vilket är ju väll typiskt piratpartiskt frågan är om det hade varit bra för oss att om piratpartiet stog för en mindre moms på kanske vissa varor i livsmeddelsbutik eller i nöjen

Thomas Gunnarson skrev

Robert:
Att överföra medborgarnas resurser till samhället, bara för att det skall vara så, är ju inget axiom…
Om skatterna är orimliga så går folk runt det. På något sätt…
Så har det alltid varit.

Henrik Brändén skrev

Om invändningen att det inte är bra att driva valkampanj på höjd matmoms:

(1) Man kan ha åsikter i sakfrågor utan att driva valkampanjen kring dem.

(2) En enhetlig moms måste rimligen läggas så att totalinkomsterna blir desamma som idag, så det blir en momssänkning på väldigt många produkter. Mat är av för mig svårbegripliga anledningar en relativt liten del av hushållsbudgeten även för de hushåll som har knappa marginaler.

Thomas Gunnarson skrev

Henrik:
Visst kan man fråga sig varför maten är så billig.
Ungefär 12-13% av hushållens budget.
Tänk då på vad som skulle ske om det blev 30% som för trettio år sedan…
Det verkar som att maten i själva verket måste bli ännu billigare..?!
För att systemet skall fungera.
Till slut så blir det gratis.
Och då måste vi troligen odla själva….

Lämna ett svar till Framtidens Piratpolitik 2012 – en ekonomisk breddning « Calandrellas blogg Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>