Piratpartiet som humanitetens främsta företrädare

Samhället skälver. Grekland, maj 2012. Ett nazistiskt parti har för första gången på årtionden valts in i ett demokratiskt nationellt parlament i Europa, med fler än 7 procent av rösterna. Partiledaren för partiet, ”Gyllene gryning”, säger: ”För dem som förråder detta fädernesland är det dags att frukta.”. Han påstår att Nazityskland aldrig använde förbränningsugnar eller gaskamrar, och beskriver Hitler som ”a great historical figure of the 20th century”. Partiet vill utvisa alla invandrare, först illegala, sedan legala. Landgränserna ska utgöras av minor. Den aggressiva politiken har redan inletts av de våldsamma grupperingar anknutna till partiet som misshandlat människor, något den vice partiledaren beskriver som att ”ibland går några av kamraterna kanske för långt”.

I ett europeiskt land har ett nynazistiskt parti – som delar alldeles för många särdrag med 30-talets fascister och nazister – alltså kommit in i. Tyvärr är detta ingen isolerad händelse. I Frankrike har religiöst grundade inskränkningar i klädesfriheten införts av bl.a. Front National. Schweizes folk sa nyligen ja till inskränkningar i arkitektonisk frihet på grundval av religion i en folkomröstning. British Defence League i Storbritannien anordnar mer storskaliga varianter av den typiska ”våldsamma grupperingar attackerar utsedda motståndare”-taktiken. Mindre känt är Ungerns vridning mot höger, där partiet Fidesz under odemokratiska former och påhejat av öppet antisemitiska och –romska partiet Jobbik fört landet i en auktoritärare riktning. Flyktingmottagandet i Europa är under all kritik för dess brott mot mänskliga rättigheter, vilka nog delvis grundar sig i nya invandrarfientliga attityder. Europa skälver. Den högerextrema rörelsen, med tydligt auktoritära inslag, växer sig allt starkare. Fascismen, denna ideologi jag själv – blott 16 år idag, uppvuxen långt efter Förintelsen, kalla kriget och Berlinmuren – aldrig kunde tro jag skulle behöva bekämpa politiskt, reser sig på nytt likt en ruttnande vålnad ur den historiens sophög där jag trodde den var död och begraven sedan länge. Kanske var det naivt. Kanske var det naivt att tro att Europas befolkning nu, när den ekonomiska krisen återigen är över kontinenten och med den en ökande fattigdom och desperation, skulle hantera situationen bättre än vad man gjorde på 20- och 30-talen. Det verkar tyvärr vara så att om människan inte förmår lära av historien, är hon dömd att upprepa sina tidigare misstag.

Parallellt med fascismens nya framgångar har emellertid en annan, helt ny politisk rörelse sett dagens ljus. Men den liknar inte alls fascismen. Där fascismen präglas av misstänksamhet, präglas den nya rörelsen av förtroende. Där fascismen räds de nya samhällsförändringar som sker och önskar sig tillbaka till något slags förljuget förflutet, blickar den nya rörelsen hoppfullt framåt med en anda av positiv optimism. Där fascismen bygger murar som separerar människor från varandra, välkomnar den nya rörelsen alla de broar som skapas av ny teknologi.

Den nya rörelsen är vi, piratrörelsen – nätbarnens framtidsbyggare, 2000-talets medborgarrättsrörelse och kunskapssamhällets arkitekter. Världen skälver. De regionala ekonomiska motgångarna till trots har världen aldrig varit mer utvecklad ur ett tekniskt perspektiv. De nya metoderna för kultur, kommunikation och kunskap hjälper till att befria människor från ignoransens bojor, och skänker mening och glädje åt en allt större del av mänskligheten. Men makthavarna hänger inte med på tåget. Istället söker de begränsa de fantastiska nya möjligheterna Internet ger oss, och övervaka de allt mer digitala liv vi lever. Ur glädjen över tekniken, och ilskan över politikernas missbruk av den, bildas Piratpartiet. Som en löpeld av framtidstro sprider sig rörelsen snabbt över världen, och har redan nått framgångar för sin teknikoptimistiska, humanistiska inställning.

Vi har alltså en situation där en ny och hoppfull medborgarrättsrörelse växer allt mer, samtidigt som den unkna och människofientliga fascismen gör detsamma. Det är som uppgjort för något slags Hollywood-regisserad politisk kamp mellan gott och ont. Det var också lite i de banorna jag tänkte när jag började fundera på dessa frågor. Men sedan mindes jag vad Anna Troberg så klokt resonerat kring: det räcker inte att vara emot något, som fascismen. Vi måste också vara för något. Och det hela är ju egentligen inte så svårt. Fascismen är ett gissel vi måste bekämpa. Men varför bekämpar vi den? Vilka värden strävar vi efter att upprätthålla?

Torbjörn Jerlerup har här flera mycket goda tankar. Jag själv anser att grunden måste vara de fundamentala mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna. Privatliv skyddat från godtyckligt ingripande, yttrandefrihet med ytterst få begränsningar, rätten att respekteras oavsett godtyckliga egenskaper (det som ibland kallas mångfald), rättssäkerhet för även de värsta av brottslingar (läs: terrorister), närmast fullständig informationsfrihet från statligt håll, reell och folklig demokrati och minoritetsskydd gentemot majoritetens möjliga tyranni är några av de viktigaste värden vi har att försvara. Ett flertal av dessa har sina främsta fiender i form av fascismen. Och samtliga dessa måste vi försvara, något som naturligtvis måste konkretiseras ytterligare inom alla politiska områden (detta inlägg syftar inte till sådan konkretisering eller sakpolitik, utan istället till att lägga fram en ideologisk färdriktning jag ser som närmast självklar för Piratpartiet).

(En passus här, en parentes alltför självklar för att behöva skrivas ut men som jag ändå infogar för att inget ska misstolkas: vår antagonist är fascismen som ideologi och politisk aktivitet. De människor som driver fascismen, däremot, kan vi inte betrakta som fiender. Dessa människor är förvirrade, ignoranta, i vissa fall rentav direkt illasinnade och alltså ”onda” – men det är inte dem vi bekämpar. Som människor har de givetvis precis samma rättigheter och friheter som rättigheternas och friheternas försvarare, oavsett hur mycket fascisterna själva skulle vilja inskränka rättigheter och friheter. Vidare är det viktigt att inse att det förvisso finns betydande skillnader, så väl i art som grad, i den högerextrema skalan, från lätt fördomsfullhet till uttalad nazism.)

I en värld där fascismen åter växter är försvaret för de mänskliga rättigheterna och demokratins principer av ytterst vikt. Behovet av en positiv motkraft, en ny, hoppfull ideologisk rörelse, har inte varit större i Europa och världen på något halvsekel. Jag är övertygad om att piratrörelsen kan anta rollen som de framtidsoptimistiska, humanistiska och frihetliga förkämparna mänskligheten så desperat behöver. Jag är övertygad om att vi inte är dömda att återupprepa historiens hemskheter, utan istället kan förkasta fascismens hemska idéer och låta förnuft, medmänsklighet och frihet vägleda oss få vi gemensamt formar vår värld. Jag är övertygad om att vi under Piratpartiets visionära ledning kan gå en ljusare framtid till mötes!

Källförteckning:

Bolling, Anders. Det är dags att frukta – vi kommer. Dagens Nyheter på Internet. Hämtad 2012-05-25. http://www.dn.se/nyheter/varlden/det-ar-dags-att-frukta–vi-kommer

diaforatv. Greek neonazi leader gives Hitler-style speech after the elections. YouTube. Hämtad 2012-05-24. http://www.youtube.com/watch?v=E4AXJx3IzdY

diaforatv. Greek neonazi leader denies the Holocaust. YouTube. Hämtad 2012-05-24. http://www.youtube.com/watch?v=yXy7f17GXtQ

Intervju med Gyllene grynings partiledare publicerad i Elevtheros Kosmos 2006 (not 12), samt diverse facklitteratur och internationella massmedieartiklar (noterna 8-10), refererade i engelskspråkiga Wikipedias artikel ”Golden Dawn (Greece)”. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Golden_Dawn_(Greece)&oldid=494131179

Jazeera, Al. A guide to Greece’s political parties. Hämtad 2012-05-24. http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/05/20125120322955327.html

Linton, Magnus. De hatade. Bokförlaget Atlas (2012). ISBN 978-91-7389-404-3

Lundin, Tomas. Den grekiska extremhögern växer. Svenska Dagbladet på Internet.  Hämtad 2012-05-25. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/den-grekiska-extremhogern-vaxer_7168207.svd

af Schmidt, Franz. Statsskick och politik ur ”Grekland”, Nationalencyklopedin på Internet. Hämtad 2012-05-23. http://www.ne.se/grekland/statsskick-och-politik

Vancouver Sun, The. Greece: Secretive far-right party taps into Greeks’ anger. Hämtad 2012-05-24. http://www.vancouversun.com/news/Greece+Secretive+right+party+taps+into+Greeks+anger+fear/6519781/story.html

Leo “Calandrella” Rudberg

Leo finns på sin blogg, Facebook, Twitter. Det går naturligtvis även att mejla.

Kommentarer

Thomas Gunnarson skrev

Det är bra att någon tar upp denna fråga!
För mig som hör till den generation som föddes efter kriget, men ändå upplevt den svenska efterkrigsfascismen, den självgoda inställningen att svenskarna aldrig gjort något fel och alltid försvarat demokratin, ja, demokratin ”uppstod troligen i Sverige”, så är det bra att frågan tas upp.
Jag håller med totalt att PP verkligen kan bli ett demokratins flaggskepp. Men ett flaggskepp blir utsatt för angrepp!
Hittills har jag med två breddningsförslag, där jag precis utifrån detta perspepktiv, som förs i detta förslag, lagt fram politiskt praktiska förslag för att stötta de demokratiska samhällsfunktionerna.
Man kan givetvis som de flesta politiker hylla demokratiska ideal, men då man fingranskar pratet så är det väldigt tunt.

Sedan snart femton år tillbaka har man sett hur historien upprepar sig.
Första gången jag blev helt klar med detta var då en framtidsprofessor Andersson, konstaterat att datorn idag gör samma arbete som telegrafen utförde för drygt hundra år sedan. De som förstod finessen då, kunde spekulera i aktier genom att snabbt genomföra sina affärer via telegram. Idag har vi sett hur aktiemarknaden fullständigt löper amok och det kommer att drabba hela samhället.
För hundra år sedan så dröjde det inte så många årtionden efter t.ex. telegrafens införande innan två förödande krig förändrade Europa.
Breddningsförslaget är helt nödvändigt men måste fyllas med konkreta förslag för att stoppa denna skrämmande utveckling som man så tydligt ser i dagens EUropa!
(Observera att vanlig politik är ”problembaserad”, så vettiga förslag från riksdagens partier kan inte komma upp, utan måste komma från rörelser utanför riksdagen, d.v.s. PP!)

Thomas Gunnarson skrev

Det är bra att någon tar upp denna fråga!
För mig som hör till den generation som föddes efter kriget, men ändå upplevt den svenska efterkrigsfascismen, den självgoda inställningen att svenskarna aldrig gjort något fel och alltid försvarat demokratin, ja, demokratin ”uppstod troligen i Sverige”, så är det bra att frågan tas upp.
Jag håller med totalt att PP verkligen kan bli ett demokratins flaggskepp. Men ett flaggskepp blir utsatt för angrepp!
Hittills har jag med två breddningsförslag, där jag precis utifrån detta perspepktiv, som förs i detta förslag, lagt fram politiskt praktiska förslag för att stötta de demokratiska samhällsfunktionerna.
Man kan givetvis som de flesta politiker hylla demokratiska ideal, men då man fingranskar pratet så är det väldigt tunt.

Sedan snart femton år tillbaka har man sett hur historien upprepar sig.
Första gången jag blev helt klar med detta var då en framtidsprofessor Andersson, konstaterat att datorn idag gör samma arbete som telegrafen utförde för drygt hundra år sedan. De som förstod finessen då, kunde spekulera i aktier genom att snabbt genomföra sina affärer via telegram. Idag har vi sett hur aktiemarknaden fullständigt löper amok och det kommer att drabba hela samhället.
För hundra år sedan så dröjde det inte så många årtionden efter t.ex. telegrafens införande innan två förödande krig förändrade Europa.
Breddningsförslaget är helt nödvändigt men måste fyllas med konkreta förslag för att stoppa denna skrämmande utveckling som man så tydligt ser i dagens EUropa!
(Observera att vanlig politik är ”problembaserad”, så vettiga förslag från riksdagens partier kan inte komma upp, utan måste komma från rörelser utanför riksdagen, d.v.s. PP!)

Calandrella skrev

@Thomas Gunnarsson: Tack för din kommentar! :-)

Ja, synen på Sverige som ett demokratiskt fulländat land är sorgligt vanlig. Tyvärr är den rätt spridd i skolorna och etablerade partier, varför ifrågasättande lätt leder till foliehattsstämpel i mångas ögon – hur välgrundad kritiken än är. Och förvisso finns mycket att kritisera.

(Samtidigt [i]är[/i] ju Sverige faktiskt överlag ett demokratiskt land, som i helhet inte bör jämföras med odemokratiska länder; däremot finns många enskilda aspekter som är klart odemokratiska.)

Ja, demokratins fiender skulle givetvis kritisera oss när vi kritiserar deras förslag. Jag ser det verkligen inte som ett problem. Även om det kanske innebär att vissa etablissemangskritiker inte röstar på oss, utan i sin fördomsfullhet lägger proteströster på t.ex. SD, är det enligt min mening inget vi ska gråta över; givetvis är det synd om människor röstar på SD, men att försöka stoppa dem från det genom att erbjuda SD-liknande politik (vilket känns som ett av syftena med Reinfeldts famösa ”etniska svenskar mitt i livet”-uttalande) är fullständigt kontraproduktivt.

Istället måste vi bli en egen, oberoende motkraft som utifrån våra egna premisser driver politik i t.ex. migrationsfrågor, istället för att som många etablerade politiker ställa upp på beskrivningar av migrationen som något ”problem” som ska ”lösas”.

Dina förslag har jag inte läst ännu eftersom jag fortfarande ligger innan dem kronologiskt i min genomläsning av alla förslag – jag vet, jag är urseg, men hänvisar till tre veckors körtelfeber och massor av annat tidskrävande som grund för segheten – men det låter bra! Och visst har du rätt: [i]ingen[/i] etablerad politiker säger sig vara emot demokratin och de mänskliga rättigheterna; därför måste vi vara mycket klara och tydliga med vilka brister som finns, för om vi bara säger att ”demokratin håller på att dö i Sverige!” lyssnar folk inte – de flesta tror på de etablerade politikerna per default.

Och ja, konkreta förslag behövs!

”(Observera att vanlig politik är “problembaserad”, så vettiga förslag från riksdagens partier kan inte komma upp, utan måste komma från rörelser utanför riksdagen, d.v.s. PP!)”
Här förstår jag inte riktigt. Visst finns det många dåliga förslag från riksdagspartierna, men en del ideologiskt drivna politiker finns alltjämt kvar.

Calandrella skrev

@Thomas Gunnarsson: Tack för din kommentar! :-)

Ja, synen på Sverige som ett demokratiskt fulländat land är sorgligt vanlig. Tyvärr är den rätt spridd i skolorna och etablerade partier, varför ifrågasättande lätt leder till foliehattsstämpel i mångas ögon – hur välgrundad kritiken än är. Och förvisso finns mycket att kritisera.

(Samtidigt [i]är[/i] ju Sverige faktiskt överlag ett demokratiskt land, som i helhet inte bör jämföras med odemokratiska länder; däremot finns många enskilda aspekter som är klart odemokratiska.)

Ja, demokratins fiender skulle givetvis kritisera oss när vi kritiserar deras förslag. Jag ser det verkligen inte som ett problem. Även om det kanske innebär att vissa etablissemangskritiker inte röstar på oss, utan i sin fördomsfullhet lägger proteströster på t.ex. SD, är det enligt min mening inget vi ska gråta över; givetvis är det synd om människor röstar på SD, men att försöka stoppa dem från det genom att erbjuda SD-liknande politik (vilket känns som ett av syftena med Reinfeldts famösa ”etniska svenskar mitt i livet”-uttalande) är fullständigt kontraproduktivt.

Istället måste vi bli en egen, oberoende motkraft som utifrån våra egna premisser driver politik i t.ex. migrationsfrågor, istället för att som många etablerade politiker ställa upp på beskrivningar av migrationen som något ”problem” som ska ”lösas”.

Dina förslag har jag inte läst ännu eftersom jag fortfarande ligger innan dem kronologiskt i min genomläsning av alla förslag – jag vet, jag är urseg, men hänvisar till tre veckors körtelfeber och massor av annat tidskrävande som grund för segheten – men det låter bra! Och visst har du rätt: [i]ingen[/i] etablerad politiker säger sig vara emot demokratin och de mänskliga rättigheterna; därför måste vi vara mycket klara och tydliga med vilka brister som finns, för om vi bara säger att ”demokratin håller på att dö i Sverige!” lyssnar folk inte – de flesta tror på de etablerade politikerna per default.

Och ja, konkreta förslag behövs!

”(Observera att vanlig politik är “problembaserad”, så vettiga förslag från riksdagens partier kan inte komma upp, utan måste komma från rörelser utanför riksdagen, d.v.s. PP!)”
Här förstår jag inte riktigt. Visst finns det många dåliga förslag från riksdagspartierna, men en del ideologiskt drivna politiker finns alltjämt kvar.

Deep Blue skrev

Jag förstår inte varför vuxna människor som borde veta bättre röstar på fascistiska och xenofobiska alternativ. Har de glömt WW2? Är de så missnöjda med frihet och mångfald att man hellre marscherar rakt in i den mörka gårdagen än att försöka bygga en ljusare framtid?

Deep Blue skrev

Jag förstår inte varför vuxna människor som borde veta bättre röstar på fascistiska och xenofobiska alternativ. Har de glömt WW2? Är de så missnöjda med frihet och mångfald att man hellre marscherar rakt in i den mörka gårdagen än att försöka bygga en ljusare framtid?

Thomas Gunnarson skrev

Deep Blue:
När ens tillvaro krossas av orättvisa, ofta demokratiska beslut så finner man ingen väg ut detta utan att hitta en syndabock.
Sådan är människan!
Även om jag hade samma åsikt som du när jag var yngre, innan jag förstod hur grym människor kan vara mot varandra, även i ett ”demokratiskt” samhälle..
Därför införde Constantin den store sin variant av Kristendomen med sin grundläggande tes: Det ni vill att människor skall göra er, skall ni också göra dem!
Eller som Islam, som kräver att man skall hjälpa de fattiga.
Samma budskap fast formulerat på ett annat sätt.
I dagens sekulära värld har vi missat de semitiska religionernas viktigaste budskap, empati och medmänsklighet.
När ens egen värld ser ut att krossas så letar men efter någon syndabock (kolla gärna vad syndabock står för!)

Thomas Gunnarson skrev

Deep Blue:
När ens tillvaro krossas av orättvisa, ofta demokratiska beslut så finner man ingen väg ut detta utan att hitta en syndabock.
Sådan är människan!
Även om jag hade samma åsikt som du när jag var yngre, innan jag förstod hur grym människor kan vara mot varandra, även i ett ”demokratiskt” samhälle..
Därför införde Constantin den store sin variant av Kristendomen med sin grundläggande tes: Det ni vill att människor skall göra er, skall ni också göra dem!
Eller som Islam, som kräver att man skall hjälpa de fattiga.
Samma budskap fast formulerat på ett annat sätt.
I dagens sekulära värld har vi missat de semitiska religionernas viktigaste budskap, empati och medmänsklighet.
När ens egen värld ser ut att krossas så letar men efter någon syndabock (kolla gärna vad syndabock står för!)

Calandrella skrev

@Thomas Gunnarsson: Tack för dina kommentarer! Håller med dig om det mesta, fast humanitära åtgärder kan också vara sekulära, och det finns förvisso riksdagspartier som bryr sig om den högerextrema rörelsens framväxt.

@Deep Blue: Människor som saknar kunskap har tyvärr väldigt lätt att lyssna på engagerande ledare som presenterar simplifierade ”analyser” av och ”lösningar” på i själva verket tämligen komplexa problem. Inte minst då dessa människor drabbas av de komplexa problemens i dess slutliga skede till synes mycket lättförstådda konsekvenser i vardagen.

Men visst är det likväl svårt att förstå…

Calandrella skrev

@Thomas Gunnarsson: Tack för dina kommentarer! Håller med dig om det mesta, fast humanitära åtgärder kan också vara sekulära, och det finns förvisso riksdagspartier som bryr sig om den högerextrema rörelsens framväxt.

@Deep Blue: Människor som saknar kunskap har tyvärr väldigt lätt att lyssna på engagerande ledare som presenterar simplifierade ”analyser” av och ”lösningar” på i själva verket tämligen komplexa problem. Inte minst då dessa människor drabbas av de komplexa problemens i dess slutliga skede till synes mycket lättförstådda konsekvenser i vardagen.

Men visst är det likväl svårt att förstå…

infallvinkel (Torbjörn Wester) skrev

En helt underbar text att läsa!

Inlägget är inte bara skrivet på en språklig ambitionsnivå som vida överstiger de flesta blogginlägg, utan det för också fram ett väl sammanhållet resonemang, ett superaktuellt ämne och präglas av ett starkt engagemang för piratska grundprinciper.

Inlägg som dessa är brandfacklor som jag hoppas kommer att leda vårt parti i dess vidare utveckling.

infallvinkel (Torbjörn Wester) skrev

En helt underbar text att läsa!

Inlägget är inte bara skrivet på en språklig ambitionsnivå som vida överstiger de flesta blogginlägg, utan det för också fram ett väl sammanhållet resonemang, ett superaktuellt ämne och präglas av ett starkt engagemang för piratska grundprinciper.

Inlägg som dessa är brandfacklor som jag hoppas kommer att leda vårt parti i dess vidare utveckling.

Calandrella skrev

@Torbjörn Wester: Tack så mycket! Det var lite det som var poängen. ;-)

Nej, men jag lade ner mer energi och tid än vanligt på denna text, eftersom dessa frågor är några av de allra viktigaste i vår tid. De allra flesta etablerade politiker i Sverige säger sig givetvis vara antirasister och -fascister, men när det kommer till att verkligen engagera sig talar de flesta skattesatser, RUT eller miljö. Mycket av det de talar om är viktigt; men mycket litet är viktigare än att bekämpa fascismen.

Nå, fascismen är inget större hot i Sverige idag, tack och lov. Vi har SD som precis som Bea Nilsson här på Breddningsbloggen föreslagit att olika rättigheter ska gälla för medborgare baserat på härkomst, och som har många fascistiska dragningar i partiet. Likväl är partiet som helhet inte fascistiskt; det grundar sig på främlingsfientlighet och verkar aktivt mot mänskliga rättigheter (då främst rätten till asyl), vilket förvisso är illa nog, men inte alls lika illa som i Frankrike, Ungern eller Grekland. I alla dessa länder – förstås även Sverige, men naturligtvis framför allt i länder som på grund av krisen drabbats mer av fascismen – behövs en livaktig, ideologiskt driven opposition till fascismen. Och i dessa tider då piratrörelsen växer allt mer hoppas jag verkligen att vi över hela världen kan ta upp den kampen.

För medborgarna i krisens Europa är trötta på de etablerade politikernas lösningar och världsbild; de vill ha något annat. Där öppnas upp för fördomarna, främlingsfientligheten, och fascismen att presentera och vinna gehör för sina förvridna och människofientliga verklighetsuppfattningar, men där öppnas också upp för oss pirater att presentera ett alternativ till etablissemanget som inte innebär mindre frihet utan mer och som baserar sig på fredlig humanism, framtidstro och vetenskap istället för generaliseringar, rättighetsinskränkningar och våld.

Calandrella skrev

@Torbjörn Wester: Tack så mycket! Det var lite det som var poängen. ;-)

Nej, men jag lade ner mer energi och tid än vanligt på denna text, eftersom dessa frågor är några av de allra viktigaste i vår tid. De allra flesta etablerade politiker i Sverige säger sig givetvis vara antirasister och -fascister, men när det kommer till att verkligen engagera sig talar de flesta skattesatser, RUT eller miljö. Mycket av det de talar om är viktigt; men mycket litet är viktigare än att bekämpa fascismen.

Nå, fascismen är inget större hot i Sverige idag, tack och lov. Vi har SD som precis som Bea Nilsson här på Breddningsbloggen föreslagit att olika rättigheter ska gälla för medborgare baserat på härkomst, och som har många fascistiska dragningar i partiet. Likväl är partiet som helhet inte fascistiskt; det grundar sig på främlingsfientlighet och verkar aktivt mot mänskliga rättigheter (då främst rätten till asyl), vilket förvisso är illa nog, men inte alls lika illa som i Frankrike, Ungern eller Grekland. I alla dessa länder – förstås även Sverige, men naturligtvis framför allt i länder som på grund av krisen drabbats mer av fascismen – behövs en livaktig, ideologiskt driven opposition till fascismen. Och i dessa tider då piratrörelsen växer allt mer hoppas jag verkligen att vi över hela världen kan ta upp den kampen.

För medborgarna i krisens Europa är trötta på de etablerade politikernas lösningar och världsbild; de vill ha något annat. Där öppnas upp för fördomarna, främlingsfientligheten, och fascismen att presentera och vinna gehör för sina förvridna och människofientliga verklighetsuppfattningar, men där öppnas också upp för oss pirater att presentera ett alternativ till etablissemanget som inte innebär mindre frihet utan mer och som baserar sig på fredlig humanism, framtidstro och vetenskap istället för generaliseringar, rättighetsinskränkningar och våld.

Erik Lönroth skrev

Jag gillar det här Leo, jag har en post som jag skrivit på ett par veckor som jag kommer så ut snart som är något som anknyter till det du skriver…

Gilla++

Erik Lönroth skrev

Jag gillar det här Leo, jag har en post som jag skrivit på ett par veckor som jag kommer så ut snart som är något som anknyter till det du skriver…

Gilla++

Jörgen L skrev

Håller med om det mesta i texten utifrån ren magkänsla, men jag vet inte riktigt vad själva ”breddningsförslaget” är? Vi står väl redan för de där sakerna? Vad är det konkreta förslaget, liksom?

Jörgen L skrev

Håller med om det mesta i texten utifrån ren magkänsla, men jag vet inte riktigt vad själva ”breddningsförslaget” är? Vi står väl redan för de där sakerna? Vad är det konkreta förslaget, liksom?

Calandrella skrev

Tack för era kommentarer

@Erik Lönroth: Tack! Jag ser varmt fram emot att läsa ditt inlägg.

@Jörgen L: Ja, det är min tro och förhoppning att vi verkligen står bakom det. Men det räcker inte med att säga att vi står bakom det, och bara lyfta vår teknikoptimistiska, humanistiska syn i IT-frågor – vi måste också lyfta dem då människors rättigheter AFK hotas. Och just nu är fascismen ett av de största hoten. Detta till trots hör man väldigt sällan pirater tala om den fascistiska utvecklingen i Europa. Säkert inte alls för att man inte tycker den är viktig; utan för att vi traditionellt haft vårt fokus på nätfrågor. Syftet med det här inlägget var att visa på hur de hot fascismen utgör i mångt och mycket är värre ur ett medborgarrättsperspektiv än sådant vi brukar fokusera på, och att vi – för att leva upp till vår ideologi – måste stå upp och kritisera fascismen också. Helst skulle jag se att alla piratpartister anammar den synen, så att vi blir fascismens tydligaste kritiker över hela världen, vilket behövs nu – inte främst i Sverige, utan främst i t.ex. Grekland. Om piratrörelsen, som vi hoppas och tror (se HAX: http://henrikalexandersson.blogspot.se/2012/07/piraternas-tid.html ), kan bli den nya tidens stora rörelse i krisens spår – då är det viktigt att alla piratpartier tydligt positionerar sig kraftigt mot fascism. Och där kan svenska Piratpartiet gå före.

Syftet var heller inte att ge något särskilt förslag, egentligen, i enskilda frågor; det kommer senare, i fler inlägg av mig. Och då kan jag hänvisa till denna text som bakgrund.

Calandrella skrev

Tack för era kommentarer

@Erik Lönroth: Tack! Jag ser varmt fram emot att läsa ditt inlägg.

@Jörgen L: Ja, det är min tro och förhoppning att vi verkligen står bakom det. Men det räcker inte med att säga att vi står bakom det, och bara lyfta vår teknikoptimistiska, humanistiska syn i IT-frågor – vi måste också lyfta dem då människors rättigheter AFK hotas. Och just nu är fascismen ett av de största hoten. Detta till trots hör man väldigt sällan pirater tala om den fascistiska utvecklingen i Europa. Säkert inte alls för att man inte tycker den är viktig; utan för att vi traditionellt haft vårt fokus på nätfrågor. Syftet med det här inlägget var att visa på hur de hot fascismen utgör i mångt och mycket är värre ur ett medborgarrättsperspektiv än sådant vi brukar fokusera på, och att vi – för att leva upp till vår ideologi – måste stå upp och kritisera fascismen också. Helst skulle jag se att alla piratpartister anammar den synen, så att vi blir fascismens tydligaste kritiker över hela världen, vilket behövs nu – inte främst i Sverige, utan främst i t.ex. Grekland. Om piratrörelsen, som vi hoppas och tror (se HAX: http://henrikalexandersson.blogspot.se/2012/07/piraternas-tid.html ), kan bli den nya tidens stora rörelse i krisens spår – då är det viktigt att alla piratpartier tydligt positionerar sig kraftigt mot fascism. Och där kan svenska Piratpartiet gå före.

Syftet var heller inte att ge något särskilt förslag, egentligen, i enskilda frågor; det kommer senare, i fler inlägg av mig. Och då kan jag hänvisa till denna text som bakgrund.

Framtidens Piratpolitik 2012 – en ekonomisk breddning « Calandrellas blogg skrev

[…] Inga banker ska räddas statligt. Något vi nästan kom till fullständigt konsensus om var att inga statliga garantier ska ges till banker om att rädda dem – varken formella eller informella – och att inga banksubventioner ska  utbetalas. Detta dels för att sådana subventioner inte är transparenta, och dels för att de leder till negativa konsekvenser. Banksubventioner (eller uppfattningen att de kommer delas ut om banken krisar) leder till banker kan ta risker lättvindligt utan att behöva drabbas av deras konsekvenser, vilket leder till ökade skulder i samhället, vilket leder till kris, vilket leder till bl.a. nödvändiga nedskärningar i samhället då bankerna ska räddas och desperation, vilket leder till fascistiska/auktoritära tendenser. […]

Framtidens Piratpolitik 2012 – en ekonomisk breddning « Calandrellas blogg skrev

[…] Inga banker ska räddas statligt. Något vi nästan kom till fullständigt konsensus om var att inga statliga garantier ska ges till banker om att rädda dem – varken formella eller informella – och att inga banksubventioner ska  utbetalas. Detta dels för att sådana subventioner inte är transparenta, och dels för att de leder till negativa konsekvenser. Banksubventioner (eller uppfattningen att de kommer delas ut om banken krisar) leder till banker kan ta risker lättvindligt utan att behöva drabbas av deras konsekvenser, vilket leder till ökade skulder i samhället, vilket leder till kris, vilket leder till bl.a. nödvändiga nedskärningar i samhället då bankerna ska räddas och desperation, vilket leder till fascistiska/auktoritära tendenser. […]

Rasistiska Billströms politik är rättsosäker och olaglig | Calandrellas blogg skrev

[…] Kommer riksdagspolitikerna fixa det? Troligen inte. Därför behövs ett nytt parti i Riksdagen. Ett parti som rakryggat står för sina löften och inte avviker från grundläggande principer i kompromisser. Ett parti som har en humanistisk, frihetlig syn på människan och samhället. Ett parti som tar det här med mänskliga rättigheter, demokratins fundamenta och rättstatens principer på allra högsta allvar. […]

Lämna ett svar till Thomas Gunnarson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>