Avskaffa rikspolisstyrelsen

Det enda skälet till att ha en rikspolisstyrelse, är för att kunna verkställa lagar som saknar folkligt stöd. Det tycker jag är dåligt. Att rikspolisstyrelsen tillsätts av regeringen är ett resultat av Sveriges undermåliga maktdelning, vilket är ett problem som behöver åtgärdas. Att det är ett nationellt organ visar på riksdagens och regeringens bristande respekt för den lokala folkviljan. På dessa problem finns en mycket enkel lösning: Avskaffa rikspolisstyrelsen och inrätta lokala, folkvalda polisstyrelser i dess ställe.

Problemen med styrningen av polisen är flerfaldiga. Poliskåren svarar till rikspolisstyrelsen, som svarar till regeringen, som svarar till riksdagen, som svarar till folket. Det är en oacceptabelt lång transportsträcka för den demokratiska viljan. Ett sådant system bjuder in till tjänstemannavälde och småpåveri, där miljonbrotten bara är en av de många negativa konsekvenser vi kan se. Något direkt inflytande över vad polisen faktiskt sysslar med, från folkets sida, finns i praktiken inte. Ett annat problem är det geografiska och politiska avstånd till folket som centralisering innebär, vilket omöjliggjort sättande av lokal prägel på polisarbetet för att komma tillrätta med lokala problem. Avståndet till folkvalda representanter gör också hela polisväsendet svårgranskat, eftersom det inte finns någon politisk opposition med egenintresse i att utreda oegentligheter inom systemet.

Därtill är det ett system som saknar maktdelning, vilket gör det sårbart för riksdagens alla påhitt. När riksdagens valda representanter (regeringen) kan sätta rikspolisstyrelsens agenda förlorar Sverige en ovärderlig kontrollmekanism mot parlamentariska dumheter. Systemets paradox av att med en gång vara både för politiserat och för opolitiserat är därmed fullbordad.

Lösningen är lika simpel som den är elegant: Avskaffa rikspolisstyrelsen, och inrätta folkvalda polisstyrelser med jurisdiktion över mindre geografiska områden, till exempel landsting eller kommuner. På så sätt sätts ordningsmaktens prioriteringar på den politiska agendan, vilket både leder till både bättre granskning och folkstyre. Tycker befolkningen i ett visst område att det är viktigare att bekämpa tobaksförsäljning till minderåriga än att jaga fortkörare bör polisen verkställa denna önskan, och enbart med detta system kan något sådant åstadkommas. Med dagens system får vi istället se mer resurser läggas på att jaga fildelande ungdomar, medan våldsbrott går olösta.

Det innebär också en extra försvarslinje mot galen (och grundlagsstridig) lagstiftning. Med folkvalda polisstyrelser kan vi se till att välja personer som inte vill ha något med gredelina kuvert att göra, och på så sätt skapa en systematisk tröghet som gör dåliga lagförslag så mycket svårare att implementera. Maktdelning kan förstås ske på olika sätt, men vare sig man vill ha författningsdomstol eller ej, är det av största vikt att ordningsmakt är separat från lagstiftande makt.

Nationell samordning kommer förstås fortfarande vara nödvändigt i vissa fall, och att behålla någon form av nationellt organ för en sådan uppgift förefaller därmed nödvändigt. Den faktiska jurisdiktionen och beslutsmandatet måste emellertid alltid ligga kvar hos de lokala, folkvalda polisstyrelserna. Enbart med en sådan här lösning kan vi säkra folkviljan och trygga polisväsendets självständighet från riksdagen.

Nicholas Miles

Nicholas bloggar på Then Piratska Argus

Kommentarer

Viktualiebrodern skrev

Lokal förankring skulle i praktiken innebära olika lagar i olika delar av landet.

Till exempel skulle jaktbrott på rovdjur i stort sett inte längre vara ett brott på de platser där rovdjuren finns. En lokalpolitiker i Värmland eller Dalarna som vill prioritera (alltså alls lägga några resurser på) tjuvskytte på varg skulle vara slut som politiker. Kanske som människa också.

På samma sätt skulle vi få olika syn på skattebrott och hedersbrott beroende på orten. Och så vidare.

Ett mycket dåligt förslag. Lagen skall gälla lika för alla, oavsett bostadsort.

Viktualiebrodern skrev

Lokal förankring skulle i praktiken innebära olika lagar i olika delar av landet.

Till exempel skulle jaktbrott på rovdjur i stort sett inte längre vara ett brott på de platser där rovdjuren finns. En lokalpolitiker i Värmland eller Dalarna som vill prioritera (alltså alls lägga några resurser på) tjuvskytte på varg skulle vara slut som politiker. Kanske som människa också.

På samma sätt skulle vi få olika syn på skattebrott och hedersbrott beroende på orten. Och så vidare.

Ett mycket dåligt förslag. Lagen skall gälla lika för alla, oavsett bostadsort.

Nicholas Miles skrev

Dagens tjänstemän har redan befogenheterna som krävs för selektiv brottsbekämpning. I Stockholm är det till exempel fritt fram att sälja cigaretter till minderåriga, eftersom polisen har som praxis att aldrig utreda några anmälningar. Det här förslaget gör att folket får inflytande över hur lagarna verkställs, istället för att lämna frågan till demokratiskt oåtkomliga tjänstemän, som idag.

Nicholas Miles skrev

Dagens tjänstemän har redan befogenheterna som krävs för selektiv brottsbekämpning. I Stockholm är det till exempel fritt fram att sälja cigaretter till minderåriga, eftersom polisen har som praxis att aldrig utreda några anmälningar. Det här förslaget gör att folket får inflytande över hur lagarna verkställs, istället för att lämna frågan till demokratiskt oåtkomliga tjänstemän, som idag.

Merf skrev

Detta låter ogenomtänkt och får i alla fall mina tankar att gå till USA och deras statindelning.

Om det upplevda problemet är olika behandling av brott (ditt exempel med cigaretter i Stockholm) är väl snarare lösningen att försöka arbeta bort det snarare än att använda det som ett rättfärdigande för att lagar kan gälla olika.

Om lagar saknar folkligt stöd är det arbetet i riksdagen (vårt lagstiftande organ) som felar. Det skall knappast rättas genom att laguppehållande organ (polisen) selektivt på lokal nivå ignorerar lagar.

Kan uppriktigt inte se varför detta skulle vara del av en piratpolitik. Den här breddningen riskerar ibland att lägga ballast på partiet vilket i mina ögon gör det till ett (eller iaf jämförbart med) gammelparti där man inte längre vet vart fokus på riksdagsarbetet faktiskt kommer läggas.

Merf skrev

Detta låter ogenomtänkt och får i alla fall mina tankar att gå till USA och deras statindelning.

Om det upplevda problemet är olika behandling av brott (ditt exempel med cigaretter i Stockholm) är väl snarare lösningen att försöka arbeta bort det snarare än att använda det som ett rättfärdigande för att lagar kan gälla olika.

Om lagar saknar folkligt stöd är det arbetet i riksdagen (vårt lagstiftande organ) som felar. Det skall knappast rättas genom att laguppehållande organ (polisen) selektivt på lokal nivå ignorerar lagar.

Kan uppriktigt inte se varför detta skulle vara del av en piratpolitik. Den här breddningen riskerar ibland att lägga ballast på partiet vilket i mina ögon gör det till ett (eller iaf jämförbart med) gammelparti där man inte längre vet vart fokus på riksdagsarbetet faktiskt kommer läggas.

Henrik Brändén skrev

Jag tror detta vore mycket olyckligt. Jag ser framför mig en skräckvision med kandidater till lokala polisstyrelser som går till val på krafttag mot ”etno-brotssyndikat” och sedan ser mellan fingrarna när poliserna oprovocerat skjuter ”svartingar”. Vilket är vad vi ser på förfärande många ställen i de länder som har detta system. Rättsäkerhet mår bra av just det som Nicholas ser som ett problem: Många steg mellan tillfälliga lokala opinioner och dem som utför rättsvårdande uppgifter.

Henrik Brändén skrev

Jag tror detta vore mycket olyckligt. Jag ser framför mig en skräckvision med kandidater till lokala polisstyrelser som går till val på krafttag mot ”etno-brotssyndikat” och sedan ser mellan fingrarna när poliserna oprovocerat skjuter ”svartingar”. Vilket är vad vi ser på förfärande många ställen i de länder som har detta system. Rättsäkerhet mår bra av just det som Nicholas ser som ett problem: Många steg mellan tillfälliga lokala opinioner och dem som utför rättsvårdande uppgifter.

Daniel skrev

Vore det inte bättre att istället införa att rikspolisstyrelsen får mandat att lägga in veto mot lagförslag som folk ändå inte kommer respektera?

Daniel skrev

Vore det inte bättre att istället införa att rikspolisstyrelsen får mandat att lägga in veto mot lagförslag som folk ändå inte kommer respektera?

Nicholas Miles skrev

Merf: Prioriteringar måste alltid göras när man har begränsade resurser, det är inget man kan ”arbeta bort.” Idag har folket inget inflytande över hur de prioriteringarna görs. Det vill jag ändra på.

Henrik: Det finns inget i dagens system som skyddar mot det du talar om. Så sent som i söndags publicerade SVT en artikel (http://www.svt.se/nyheter/sverige/kvar-som-poliser-efter-valdsbrott) om hur problematiskt det är med den polisiära kåranda som gör att polisväsendet kan göra som det vill. Genom att införa demokratiska kontrollmekanismer kommer rasistiska, för att ta ditt exempel, poliser att kunna rensas ur systemet. Idag går inte det. Det problem du målar upp skulle inte bli ett resultat av det här förslaget, det skulle lösas av det.

Nicholas Miles skrev

Merf: Prioriteringar måste alltid göras när man har begränsade resurser, det är inget man kan ”arbeta bort.” Idag har folket inget inflytande över hur de prioriteringarna görs. Det vill jag ändra på.

Henrik: Det finns inget i dagens system som skyddar mot det du talar om. Så sent som i söndags publicerade SVT en artikel (http://www.svt.se/nyheter/sverige/kvar-som-poliser-efter-valdsbrott) om hur problematiskt det är med den polisiära kåranda som gör att polisväsendet kan göra som det vill. Genom att införa demokratiska kontrollmekanismer kommer rasistiska, för att ta ditt exempel, poliser att kunna rensas ur systemet. Idag går inte det. Det problem du målar upp skulle inte bli ett resultat av det här förslaget, det skulle lösas av det.

Henrik Brändén skrev

Ett grundläggande problem med demokrati har alltid varit att det av och till blåser upp starka opinioner för åsikter, som inte är förenliga med de grundläggande värdena om alla människors lika värde och rättigheter. Så länge rättskipning hanteras på statsnivå måste sådana opinioner få genomslag i en hel stat för att omvandlas till aktiv handling från statens våldsmonopol. Förs makten över våldsmonopolet ner på stadsdelsnivå räcker det med att en sådan opinion bemäktigar sig en stadsdel,för att den ska förvandlas från en otäck stämning människor emellan till praktisk handling från statens uniformerade representanter.

En viktig rättsäkerhetsprincip är likhet inför lagen. Den är enigt min mening inte förenlig med en långt driven decentralisering av makten över hur poliser ska prioritera, vad åklagare ska uppmärksamma respektive se genom fingrarna med, och hur domarna ska döma!

Henrik Brändén skrev

Ett grundläggande problem med demokrati har alltid varit att det av och till blåser upp starka opinioner för åsikter, som inte är förenliga med de grundläggande värdena om alla människors lika värde och rättigheter. Så länge rättskipning hanteras på statsnivå måste sådana opinioner få genomslag i en hel stat för att omvandlas till aktiv handling från statens våldsmonopol. Förs makten över våldsmonopolet ner på stadsdelsnivå räcker det med att en sådan opinion bemäktigar sig en stadsdel,för att den ska förvandlas från en otäck stämning människor emellan till praktisk handling från statens uniformerade representanter.

En viktig rättsäkerhetsprincip är likhet inför lagen. Den är enigt min mening inte förenlig med en långt driven decentralisering av makten över hur poliser ska prioritera, vad åklagare ska uppmärksamma respektive se genom fingrarna med, och hur domarna ska döma!

Nicholas Miles skrev

Jag tycker du har en alldeles för pessimistisk syn på det svenska folkets omdöme. Opinioner svänger inte över en natt, ens i kommuner. Däremot kan tjänstemän få för sig dumheter efter att de tillsats. Med dagens system finns inget sätt att avsätta dem.

Dessutom innebär demokratiska val att det ständigt finns en politisk opposition som håller ögonen på de valda, och uppmärksammar oegentligheter i systemet. Idag kan sådana oegentligheter ofta gå obemärkta förbi. Åter igen är det inte ett nytt problem du målar upp, utan ett som finns redan idag, men som skulle mildras med systemet jag föreslår.

Att flytta ”makten över hur poliser ska prioritera” på detta sätt är inte mindre rättssäkert, det är bara mer demokratiskt.

Nicholas Miles skrev

Jag tycker du har en alldeles för pessimistisk syn på det svenska folkets omdöme. Opinioner svänger inte över en natt, ens i kommuner. Däremot kan tjänstemän få för sig dumheter efter att de tillsats. Med dagens system finns inget sätt att avsätta dem.

Dessutom innebär demokratiska val att det ständigt finns en politisk opposition som håller ögonen på de valda, och uppmärksammar oegentligheter i systemet. Idag kan sådana oegentligheter ofta gå obemärkta förbi. Åter igen är det inte ett nytt problem du målar upp, utan ett som finns redan idag, men som skulle mildras med systemet jag föreslår.

Att flytta ”makten över hur poliser ska prioritera” på detta sätt är inte mindre rättssäkert, det är bara mer demokratiskt.

Christoffer Willenfort skrev

en avsevärt enklare lösning som för prioriteringarna närmre folket är att riksdagen varje år skall godtjänna polisens prioriteringar.

Låt rikspolisstyrelsen tillsammans med justitsie, komam med förslag på det kommande årets prioriteringar. skicka det på remiss till länen och andra rellevanta org. skriv om och sen får riksdagen bestämma.

I dagens läge med knapptryckarkompaniet blir det inte mycket skilnad men om vi får tillbacka makten till riksdagen så blir det bra. Dessutom så blir prioriteringarna tydligare och föremål för debatt (så de kanske kommer att synas i massmedia.)

Christoffer Willenfort skrev

en avsevärt enklare lösning som för prioriteringarna närmre folket är att riksdagen varje år skall godtjänna polisens prioriteringar.

Låt rikspolisstyrelsen tillsammans med justitsie, komam med förslag på det kommande årets prioriteringar. skicka det på remiss till länen och andra rellevanta org. skriv om och sen får riksdagen bestämma.

I dagens läge med knapptryckarkompaniet blir det inte mycket skilnad men om vi får tillbacka makten till riksdagen så blir det bra. Dessutom så blir prioriteringarna tydligare och föremål för debatt (så de kanske kommer att synas i massmedia.)

Nicholas Miles skrev

Det vore ett steg i rätt riktning, men skulle inte ge mycket utrymme för att sätta lokal prägel på polisarbetet. Jag gillar Sveriges tradition av lokalt självstyre, och tycker att den är värd att bygga vidare på.

Jag undrar även hur du vill ”ge tillbaka” makten till riksdagen. Det är min uppfattning att gummistämpelparlament är standard för majoritetsregeringar i demokratier med både parlamentarism och proportionella val. Jag tycker inte vi kan bygga ett system som förlitar så på en viss sorts partikulturer i riksdagen.

Dessutom skulle det inte innebära någon maktdelning alls. Det finns ett värde i att ha ett system med maktdelning, och det uppnår man bara genom demokratiska val till fler församlingar än riksdagen.

Nicholas Miles skrev

Det vore ett steg i rätt riktning, men skulle inte ge mycket utrymme för att sätta lokal prägel på polisarbetet. Jag gillar Sveriges tradition av lokalt självstyre, och tycker att den är värd att bygga vidare på.

Jag undrar även hur du vill ”ge tillbaka” makten till riksdagen. Det är min uppfattning att gummistämpelparlament är standard för majoritetsregeringar i demokratier med både parlamentarism och proportionella val. Jag tycker inte vi kan bygga ett system som förlitar så på en viss sorts partikulturer i riksdagen.

Dessutom skulle det inte innebära någon maktdelning alls. Det finns ett värde i att ha ett system med maktdelning, och det uppnår man bara genom demokratiska val till fler församlingar än riksdagen.

Christoffer Willenfort skrev

MAn kan inte ha lokalt självstyre i en så viktig fråga som algen och lagens implementation.

Det är en uppenbar punkt där subsidiaritetsprincipen säger att det skall vara lika för alla.

Det finns inget som hindrar att man i en rikstäckande plan avsätter x% av kapaciteten till ”lokala” initiativ så att man tar hänsyn till lokala förhållanden, men vi skall inte ha ett läge där all planering sker lokalt. (som ngn sa beivrandet av tjuvjakt skulle inte ske norr om stockholm)

ang ge makten tilbacka till riksdagen så är det enkelt och finns många sätt. principen backom är att minst 50% av riksdagsledarmöterna skall vara valda via personvalsröster inte för att se var högst upp på en lista. Då blir de mer lojala mot sina väljare än mot sina partiledningar.

Personligen vill jag även se att vi minskar antalet ledaröter men istälelt ger dem personliga staber så att enskilda ledarmöter får utrednings mm hjälp som inte vilkoreras av partiet.

Christoffer Willenfort skrev

MAn kan inte ha lokalt självstyre i en så viktig fråga som algen och lagens implementation.

Det är en uppenbar punkt där subsidiaritetsprincipen säger att det skall vara lika för alla.

Det finns inget som hindrar att man i en rikstäckande plan avsätter x% av kapaciteten till ”lokala” initiativ så att man tar hänsyn till lokala förhållanden, men vi skall inte ha ett läge där all planering sker lokalt. (som ngn sa beivrandet av tjuvjakt skulle inte ske norr om stockholm)

ang ge makten tilbacka till riksdagen så är det enkelt och finns många sätt. principen backom är att minst 50% av riksdagsledarmöterna skall vara valda via personvalsröster inte för att se var högst upp på en lista. Då blir de mer lojala mot sina väljare än mot sina partiledningar.

Personligen vill jag även se att vi minskar antalet ledaröter men istälelt ger dem personliga staber så att enskilda ledarmöter får utrednings mm hjälp som inte vilkoreras av partiet.

Tore K skrev

Det kanske skulle behövas en bred icke-statlig intresseorganisation för rättspolitik, motsvarande Folk och Försvar.

Tore K skrev

Det kanske skulle behövas en bred icke-statlig intresseorganisation för rättspolitik, motsvarande Folk och Försvar.

Tommy skrev

Det är en trygghet att veta att samma lagar gäller oavsett var man befinner sig i landet.

Det finns en ganska stor politisk enighet att ta bort de 21 polismyndigheterna och göra en enda nationell myndighet istället.
http://blogg.svt.se/svtpejl/pejl/21-polismyndigheter-kan-bli-1

Jag gillar Willenforts tankegångar om att försöka få polisens prioriteringar på dagordningen. PP kanske kan sätta polisens prioriteringar på den politiska dagordningen genom att presentera ett eget förslag på hur dom bör prioritera.

Tommy skrev

Det är en trygghet att veta att samma lagar gäller oavsett var man befinner sig i landet.

Det finns en ganska stor politisk enighet att ta bort de 21 polismyndigheterna och göra en enda nationell myndighet istället.
http://blogg.svt.se/svtpejl/pejl/21-polismyndigheter-kan-bli-1

Jag gillar Willenforts tankegångar om att försöka få polisens prioriteringar på dagordningen. PP kanske kan sätta polisens prioriteringar på den politiska dagordningen genom att presentera ett eget förslag på hur dom bör prioritera.

Anders S Lindbäck skrev

Att ta bort rikspolisstyrelsen löser inte problemet man försöker lösa och skapar en mängd andra problem. Mycket dåligt förslag.

Den förändring som är på väg som innbär att man skapar en polisorgnisation för hela sverige kommer leda till att man har mera samsyn i hur brott och åtgärder skall lösas från polisens sida och ta bort revistänket. Det kommer ta tid men jag ser det som bästa vägen idag.

Anders S Lindbäck skrev

Att ta bort rikspolisstyrelsen löser inte problemet man försöker lösa och skapar en mängd andra problem. Mycket dåligt förslag.

Den förändring som är på väg som innbär att man skapar en polisorgnisation för hela sverige kommer leda till att man har mera samsyn i hur brott och åtgärder skall lösas från polisens sida och ta bort revistänket. Det kommer ta tid men jag ser det som bästa vägen idag.

Jerker Montelius skrev

Jag måste säga att jag är ganska förvånad över de relativt starka negativa reaktionerna på detta förslag.
Jag är inte för att ta bort Rikspolisstyrelsen helt, det finns praktiska argument att ha den kvar, men jag är definitivt inte främmande för att skillnader i lag och lagförande i olika delar av landet.

1. Vi har det redan i dag. Det kallas lokal ordningsstadga. Vi har olika tingsrätter och hovrätter och även om man inte talar högt om det så innebär det att man får skillnader mellan olika delar av landet. Vi har även något som heter kommunalt självstyre som mer eller mindre säger att kommunerna har ett visst svängrum om hur de vill sätta upp sina lokala verksamheter.

2. Att centralisera verksamheter är aldrig bra. En gång berättade en gammal Estländare om hur det var under den Sovjetiska ockupationen. Han arbetade som konditor i ett bageri i Tallinn. Varje gång han ville baka en ny sorts tårta så var han tvungen att skicka receptet till ett ministerium i Moskva som skulle granska och godkänna att tårtan inte tog för mycket av livsmedelsresurser. Jag hade svårt att tro honom när han berättade detta men har senare fått bekräftat att så sköttes alla verksamheter i gamla Sovjet. Jag tar hellre en viss skillnad i tillämpningen av lagen än ett rent centraladministrerat helvete.

3. EU har redan planer på en central Europeisk polisstyrka. Om vi inte litar på decentralisering inom vårt eget land så har vi knappast några argument kvar när EU vill centralisera vår polis till Bryssel.

4. Polisen idag har problem. 1.6% av alla inbrott klaras upp. Det är inte bra med vilken måttstock som helst. Jag kan inte komma ifrån att ett av de bästa sätten att få polisen att skärpa upp sig vore att ge dem lite konkurrens av en lokalt förankrad och demokratiskt vald styrka. Det finns all anledning att titta på hur Sherifferna fungerar i USA.

5. Problemet med lokal ordningsmakt kommer dessutom inte att försvinna bara för att vi blundar för det. Det kommer bara lösas på privat väg med alla problem som det för med sig. I dag så är det inga problem för t.ex ett stort företag att hyra in ett privat vaktbolag om dom inte gillat att få inbrott i sina lokaler. Den lille enmansföretagaren kommer inte ha samma ekonomiska möjligheter att skydda sig själv och sin egendom.

Jerker Montelius skrev

Jag måste säga att jag är ganska förvånad över de relativt starka negativa reaktionerna på detta förslag.
Jag är inte för att ta bort Rikspolisstyrelsen helt, det finns praktiska argument att ha den kvar, men jag är definitivt inte främmande för att skillnader i lag och lagförande i olika delar av landet.

1. Vi har det redan i dag. Det kallas lokal ordningsstadga. Vi har olika tingsrätter och hovrätter och även om man inte talar högt om det så innebär det att man får skillnader mellan olika delar av landet. Vi har även något som heter kommunalt självstyre som mer eller mindre säger att kommunerna har ett visst svängrum om hur de vill sätta upp sina lokala verksamheter.

2. Att centralisera verksamheter är aldrig bra. En gång berättade en gammal Estländare om hur det var under den Sovjetiska ockupationen. Han arbetade som konditor i ett bageri i Tallinn. Varje gång han ville baka en ny sorts tårta så var han tvungen att skicka receptet till ett ministerium i Moskva som skulle granska och godkänna att tårtan inte tog för mycket av livsmedelsresurser. Jag hade svårt att tro honom när han berättade detta men har senare fått bekräftat att så sköttes alla verksamheter i gamla Sovjet. Jag tar hellre en viss skillnad i tillämpningen av lagen än ett rent centraladministrerat helvete.

3. EU har redan planer på en central Europeisk polisstyrka. Om vi inte litar på decentralisering inom vårt eget land så har vi knappast några argument kvar när EU vill centralisera vår polis till Bryssel.

4. Polisen idag har problem. 1.6% av alla inbrott klaras upp. Det är inte bra med vilken måttstock som helst. Jag kan inte komma ifrån att ett av de bästa sätten att få polisen att skärpa upp sig vore att ge dem lite konkurrens av en lokalt förankrad och demokratiskt vald styrka. Det finns all anledning att titta på hur Sherifferna fungerar i USA.

5. Problemet med lokal ordningsmakt kommer dessutom inte att försvinna bara för att vi blundar för det. Det kommer bara lösas på privat väg med alla problem som det för med sig. I dag så är det inga problem för t.ex ett stort företag att hyra in ett privat vaktbolag om dom inte gillat att få inbrott i sina lokaler. Den lille enmansföretagaren kommer inte ha samma ekonomiska möjligheter att skydda sig själv och sin egendom.

Mikael skrev

”Att centralisera verksamheter är aldrig bra” är en åsikt, inte fakta. Att centralisera ger i många fall positiva effekter. Utan centralisering skulle den välfärd vi har (inkl. polis) inte finnas. Att ta Sovjet som exempel är fullständigt ovidkommande. 1. Det är en planstyrd kommunistisk ekonomi. 2. Ingen här har argumenterat för att införa planekonomi.

Att avskaffa rikspolisstyrelsen är enligt mig en dum idé. Risken finns att vi får en utveckling åt amerikansk modell där poliser väljs direkt av folket. Att politisera polis är aldrig en bra idé. Impopulära beslut (som polis alltid måste ta) fattas inte, alla blir inte lika för lagen, populistisk politik styr valet av polis istället för utbildning, kvalifikationer, meriter och erfarenhet.

Mikael skrev

”Att centralisera verksamheter är aldrig bra” är en åsikt, inte fakta. Att centralisera ger i många fall positiva effekter. Utan centralisering skulle den välfärd vi har (inkl. polis) inte finnas. Att ta Sovjet som exempel är fullständigt ovidkommande. 1. Det är en planstyrd kommunistisk ekonomi. 2. Ingen här har argumenterat för att införa planekonomi.

Att avskaffa rikspolisstyrelsen är enligt mig en dum idé. Risken finns att vi får en utveckling åt amerikansk modell där poliser väljs direkt av folket. Att politisera polis är aldrig en bra idé. Impopulära beslut (som polis alltid måste ta) fattas inte, alla blir inte lika för lagen, populistisk politik styr valet av polis istället för utbildning, kvalifikationer, meriter och erfarenhet.

Niklas Johannesson skrev

Utan att gå in på alla argument som redan dragits upp så vill jag lägga min röst i debatten om att det här är en dålig idé. Poliser (och polismyndigheterna, inkl RPS) ska inte vara politiskt bunda/valda/tillsatta. De ska få politisk styrning, såsom sker idag, men de ska vara och förbli tjänstemän. Att politikifiera poliskåren är IMO både dumt och farligt.

Däremot kan jag OT påpeka att de 1,6% lösta brotten borde lösas med hjälp av mer medel till polisen.

Niklas Johannesson skrev

Utan att gå in på alla argument som redan dragits upp så vill jag lägga min röst i debatten om att det här är en dålig idé. Poliser (och polismyndigheterna, inkl RPS) ska inte vara politiskt bunda/valda/tillsatta. De ska få politisk styrning, såsom sker idag, men de ska vara och förbli tjänstemän. Att politikifiera poliskåren är IMO både dumt och farligt.

Däremot kan jag OT påpeka att de 1,6% lösta brotten borde lösas med hjälp av mer medel till polisen.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>