En kriminalpolitik tar form

Kriminalpolitik är ett område, där Piratpartiet i sina tidigare program och valplattformar haft mycket åsikter. Men helheten har brustit i trovärdighet. För det första har många av våra förslag varit så detaljerade, att det varit svårt för den läsare som inte varit mycket insatt i de olika juridikområdena att förstå vad det egentligen varit vi krävt. För det andra har våra krav haft en slagsida mot detaljerade synpunkter på olika situationer fildelare kunnat hamna i, medan de flesta andra problem med rättssäkerheten täckts av svepande formuleringar. För det tredje har formuleringen av många förslag lett tankarna till foliehatteri, och helt enkelt inte upplevts som trovärdiga.

Det sistnämnda är ett pedagogiskt problem vi inte kan blunda för. Vi ser ju stora brister i Sverige och resten av Europa vad gäller både integritet och rättssäkerhet – det är ju liksom den insikten som förenat oss i Piratpartiet. En stor del av väljarna håller med oss om hur viktigt både integritet och rättssäkerhet är. Men de har svårt att tro att det skulle vara så illa som vi säger. Vi måste alltså övertyga om att vår bild är den riktiga. Men människor som upplever sig själva som sansade låter sig inte övertygas av dem de redan dömt som konspirationsteoretiker. Därför blir det en stor skillnad i hur vi upplevs beroende på om vi säger: ”Vi måste slå vakt om principen att ingen får dömas ohörd” eller om vi säger ”Sverige måste sluta döma människor ohörda”.

Utifrån dessa funderingar har vi dammsugit gamla programtexter, förslag och debatt i partiet efter tänkbara ställningstaganden kring rättssäkerhet och kriminalpolitik, som skulle kunna forma en sammanhängande politik. Många av dessa har vi därefter formulerat om, och fört ihop med varandra. Detta inlägg ska inte tolkas som att vi två står bakom och tänker argumentera för alla förslagen. Bara att vi konstaterar att de finns, och att vi efter att ha gått genom dem känner oss förvissade om att det kan bli möjligt att skapa en sammanhängande politik för rättssäkerhet, som är väl förankrad i partiets grundläggande värderingar.

 • Rättsstatens grundläggande principer måste värnas och stärkas: Likhet ska råda inför lagen. Åklagare och polis ska undersöka förhållanden som kan tala för den misstänkte lika noggrant som sådant som kan tala mot honom. För dom ska skuld vara visad bortom varje rimligt tvivel. Ingen ska betraktas eller behandlas som skyldig annat än efter en fällande dom.
 • Rätt till offentlig försvarare vid alla brott där fängelse finns i straffskalan.
 • Nämndemannasystemet reformeras så att nämndemännen återgår till att vara bisittare till domarna utan egen rösträtt, de ges ett rimligt arvode/full ersättning för förlorad arbetsförtjänst och rekryteringsprocessen öppnas upp så att nämndemän likt valförrättare rekryteras från en bredare intresserad allmänhet än dem som är med i politiska partier.
 • Den särskilda terroristlagstiftningen avskaffas. Den sätter rättssäkerheten ur spel, och riskerar att i sin förlängning kunna användas för att skrämma och förfölja immigranter och oliktänkande. Övriga befintliga lagar ger redan tillräckliga möjligheter att på ett rättsäkert sätt lagföra verkliga terrorister.
 • En poliskår som är kontinuerligt närvarande med ögonkontakt med medborgarna på de platser dessa möts, och som behandlar även stökiga individer med respekt. Fler patrullerande poliser istället för kameraövervakning.
 • Polisen har idag för stora möjligheter att terrorisera avvikande människor med hjälp av oproportionerliga maktmedel och svagt grundade misstankar om bagatellartade brott. Därför måste poliskårens befogenheter ses över, proportionalitetskravet mellan ingrepp och misstänkt brott skärpas, och kraftiga insatser göras för att förändra attityden inom poliskåren.  Knivförbudet bör avskaffas och användning och innehav av små mängder narkotika för eget bruk avkriminaliseras.
 • Polisen ska inte få använda brottsprovokation.
 • Se över de prioriteringar som görs mellan olika brottstyper i polisens och åklagarnas utredningsarbete. Det kan t ex inte vara rimligt att mindre upphovsrättsbrott prioriteras högre än villainbrott och lika högt som grov organiserad brottslighet.
 • Sverige måste bli restriktivare med långa häktestider och restriktioner under häktningen.
 • Stärk ställningen för den ekonomiskt svagare parten i juridiska tvister, så att ekonomiskt starkare parter har mindre chans att driva genom sin vilja med svagt juridiskt underlag bara för att de har större resurser för att klara av en komplicerad rättsprocess. Överväg begränsningar av den svagare partens ansvar för motpartens rättegångskostnader, och kriminalisering av obefogade stämningar.
 • En human kriminalpolitik med fokus på återanpassning. Goda möjligheter att utbildas under fängelsevistelse, och bara sådana inskränkningar i rätt att få besök, vistas utomhus och njuta av digital kultur som behövs för att hålla säkerhetet och förhindra fortsatt brottslighet från fängelset.

(Undrar ni vart frågor om integritet och konstitution tagit vägen? Var inte rädda för att vi skulle ha glömt bort dem. Man får bara inte plats med hur mycket som helst i ett inlägg!)

Anna Troberg
Partiledare

Jag finns dessutom på min privata blogg, på min blogg på Nyheter24 och på Twitter, Google+, Facebook och YouTube. Man kan även mejla mig på anna.troberg@piratpartiet.se.

Henrik Brändén
Styrelsens sekreterare

Finns på min blogg och Sagor från Livbåten

Kommentarer

Stefan skrev

varför tycker ni att knivförbudet ska bort?

Anna Troberg skrev

Hej Stefan!
Det här inlägget är, som vi skriver, en sammanställning av en massa idéer som poppat upp här och där.

”Detta inlägg ska inte tolkas som att vi två står bakom och tänker argumentera för alla förslagen. Bara att vi konstaterar att de finns, och att vi efter att ha gått genom dem känner oss förvissade om att det kan bli möjligt att skapa en sammanhängande politik för rättssäkerhet, som är väl förankrad i partiets grundläggande värderingar.”

För att vi så småningom ska kunna vaska fram en solid sakpolitisk plattform måste vi löpande göra sådana här små uppsamlingar. Det betyder inte att alla förslag i dem kommer att överleva fram till och genom en omröstning på medlemsmötet. De kommentarer som kommer in här kommer vi att ta med i beräkningarna i nästa uppsamling.

Det här är en levande process som kommer att ta tid, men det kommer att bli bra. Det känner jag mig helt övertygad om. :-)

Strand skrev

Den näst sista punkten ”Stärk ställningen för den ekonomiskt svagare parten i juridiska tvister” tycker jag är väldigt viktig och skulle kunna bli en sak för PP att driva. Inte minst eftersom vi skulle bli ensamma om det. Att förloraren i civilrättsliga tvister skall stå för rättegångskostnaden lagstiftades från början för att hindra jämnstarka parter (ex. två företag) från att tynga ner rättsväsendet med massa onödiga småtvister. Nu används dock lagen snarare av resurstarka parter så som företag och myndigheter för att ”krossa” svaga parter som privatpersoner. Därför bör vi i PP driva följande:
1. Privatpersoner som stäms av eller stämmer juridisk person (ex. företag eller myndighet) skall ha rätt till offentligt juridiskt ombud precis som vid brottsmål.
2. Vid tvist där endera parten är en privatperson skall rättegångskostnaden tillfalla staten oavsett ”vinnare”.
3. I mål där privatperson stäms av eller stämmer privatperson upphävs 1 och 2 för att inte tynga ner rättsväsendet och statskassan i onödan.

Henrik Brändén skrev

Jag råkar personligen hålla med om kravet att knivförbudet ska bort, och det beror på att förbudet som det idag är utformat inte bara förbjuder bråkande ungdomar att ta med stiletter när de ska ner på stan, utan också förbjuder familjefadern som ska på skogsutflykt att ta med en morakniv för att klyva ved och tälja grillpinnar. Och förbjuder tågluffaren att bära med den kniv han måste ha för att kunna skiva bröd och korv. Och att jag själv suttit med som nämndeman på en rättegång där man baxat på mer straff på en stackars utslagen knarkande tjej för att hon haft just en rostig morakniv i botten av ryggsäcken, som det var helt uppenbart att hon hade där för att kunna skära bröd med. Men lagen är lag, som domaren konstaterade. Och därför anser jag att den lagen måste ändras!

Johan skrev

Anna! – En ros till Er och er. – Med lite ris på slutet.

Ni, och inte minst du (om det är ok att jag ’duar’ dig) är väldigt duktiga på att lyssna på allmänheten och tar synpunkter på allvar, utan onödig byrokrati.

Detta är någonting som tidigare har saknats inom politiken och är väldigt upskattat.

I den här artikeln hade jag dock önskat att det framgick tydligare att detta var förslag ni /fått/ och inte förslag ni lagt fram.

Jag hade också lite svårt att förstå det innan jag läste stycket ett par gånger och till sist ur er synvinkel.

Simon Lindgren skrev

Strand jag håller helt med dig men skulle vilja tillägga att tillsammans med ”Sverige måste bli restriktivare med långa häktestider och restriktioner under häktningen.” är det de viktigaste punkterna man ska inte kunna hålla en person på obestämd tid särskilt inte när person inte ens är dömd för ett brott.

Martin Andersson skrev

Mycket bra förslag. Tack för det.

Avskaffa absurda skadestånd beräknade med gorillamatematik borde också passa in här.

Bra jobbat!

Christoffer Willenfort skrev

Detta låter utmärkt. Jag skulle dock vilja föreslå en mindre ändring angående texten om narkotikainnehav. där kan jag tänka mig att man avkriminaliserar men att substansen i sig fortfarande skall kunna vara olaglig så att polisen har rätt att beslagta och destruera den om de hittar den. Detta skall dock inte ge polisen rätta att visitera folk eller begära husransakan vid misstanke om så små brott.

Viktualiebrodern skrev

Vill tillägga när det gäller Kriminalvården att jag anser att det bör finnas en anmälningsplikt för missförhållanden, typ Lex Maria.

Skrivit: http://viktualiebrodern.wordpress.com/2010/06/04/om-en-skyldighet-att-anmala-missforhallanden-inom-kriminalvarden/

Dessutom vill jag se en mera sammanhållen offentlig utredning om förutsättningarna och möjligheterna för en begränsad tillgång till ett begränsat Internet för intagna, för myndighetskontakter till exempel inför frigivning. Ett så kallat ”Busnät”.

Skrivit om det också: http://viktualiebrodern.wordpress.com/2010/04/26/nat-bakom-galler-del-3/

Och till slut bör biblioteksförsörjningen på fängelser och häkten förbättras. I svensk lag står om rätt till ”förströelse”. I finsk lag finns en hel paragraf om tillgång till bibliotek.

http://viktualiebrodern.wordpress.com/2011/05/17/om-bibliotek-pa-hakten/

Jörgen Backman skrev

”•En human kriminalpolitik med fokus på återanpassning” håller jag med om till fullo.
Jag tycker dock att man borde införa icke tidsbestämda straff för personer som är i behov av terapi, tex vålds- och sexualbrottslingar. Det krävs alltså att personen är villig att genomgå terapi för att strafftiden ska räknas ner, strafftiden ska också vara avhängig en positiv utveckling genom terapin, och den som inte är villig att ta emot terapi får därmed stanna i förvar.
Nödvändiga resurser ska tillsättas för att försäkra en väl fungerande terapi och ett kontrollorgan inrättas, utanför kriminalvården, för att kontinuerligt säkerställa detta.

En del av kriminalpolitiken, som till en början kan tyckas avlägsen, är ett stopp av samhällets nedmontering av barn- och ungdomsresurser framförallt inom skolan. Redan i förskolan-lågstadiet går det tyvärr att hitta barn som ligger i riskzonen för att hamna på fel spår i livet. Det innebär en självklar besparing i hela samhället att det läggs större resurser på att fånga upp, hjälpa och stödja barn och ungdomar som är i riskzonen än att försöka ta hand om effekterna när många av dem redan hamnat fel.

cnab skrev

”Ingen ska betraktas eller behandlas som skyldig annat än efter en fällande dom.” Fel!

Bör ändras till ”Ingen ska betraktas eller behandlas som skyldig annat än efter en lagakraftvunnen dom.”

Möjligheten att överklaga ska enligt PP naturligtvis behållas och gälla ända upp till Europadomstolen om så anses vara nödvändigt.

Sherif Mangal skrev

Jag tycker detta ser lovande ut. Men jag föreslår ett tillägg på –

”innehav av små mängder narkotika för eget bruk avkriminaliseras.”

Men om personen med narkotika på sig är under en speciell ålder, låt oss säga myndighetsåldern, så ska polisen endast i dessa fall kunna beslagta narkotikan, på samma sätt de kan beslagta alkohol från 16 åringar.

Vad sägs om detta?

Christian Engström (PP) skrev

Jag är tveksam till att ta bort knivlagen, den uppfattning jag har är att den är bra när det gäller att plocka av unga busar deras stiletter när de är ute en lördagskväll, och jag har inte fått uppfattningen att den missbrukas i någon särskild omfattning mot tågluffare eller familjefäder på väg ut i skogen.

När jag satt nämndeman på 90-talet dömde jag i ett antal mål där det ingick brott mot knivlagen (tillsammans med andra punkter), och i vart fall i alla de målen var det helt berättigade beslag av knivar som polisen hade gjort.

Christian Engström (PP) skrev

Vi borde definitivt ha med en översyn av reglerna för beslag av datorer. Copyriot skrev om det 2009: http://copyriot.se/2009/11/29/polisens-ratt-att-halla-datorer-i-beslag-maste-regleras/

Det finns redan (ganska strikta) regler för i vilken omfattning polisen får ta dokument i beslag, men när det gäller datorer verkar det saknas regler helt.

Praxis är också helt orimlig: polisen tar alla datorer de får syn på i beslag om de gör en husrannsakan för vilket skitbrott som helst (tex fildelning), och sedan behåller de dem tills rättegången 1-2 år senare vare sig det behövs eller inte.

Det är också praxis att de behåller och datorn permanent och raderar all information om de hittar så mycket som en enda piratkopierad fil.

Det här är uppenbarligen inte rimligt alls.

Henrik Brändén skrev

Christian: Visst är knivlagen bra att ha för att kunna plocka kniven av busar som uppenbarligen skulle kunna använda den till dumheter en lördagkväll. Ville jag raljera skulle jag säga att knivarna vanligtvis bara är farliga tillsammans med alkohol, varför man i så fall lika gärna skulle kunna argumentera för förbud mot alkohol. Ett seriösare argument är att vi i andra sammanhang hävdar att det är orimligt att skriva lagarna så att en hel generation blir brottslingar. Det är på samma sätt inte rimligt att ha lagar som alla måste bryta mot för att kunna idka normalt friluftsliv. Om inte annat luckrar det upp rättsmedvetandet, och respekten för lagarna! Vill man förbjuda en viss tårtbit av knivanvändning måste man formulera en lag mot just den tårtbiten, och inte drämma till med ett generellt förbud!

morr skrev

Men har verkligen knivlagsfrågans vara eller inte vara med den här punkten att göra? Det är ju många lagar vi vill ändra/skrota. Likaså har inte Sherifs synpunkt om droger heller att göra under den här punkten. Däremot så har den stor påverkan på det hela, och jag tycker att PP ska anamma den i någon form. Liksom sysselsättning, integration, bostadsbrist, ungdomsgårdar osv.

Det är ett stort paket som hänger ihop mer än man kan tro när man börjar nysta ;)

Thomas Gunnarson skrev

Knivförbudet är ganska uddlöst, då en skruvmejsel också går att använda…

Att ta bort nuvarande nämndemannasystem är en genomgripande förändring som har flera bottnar och därför borde tas upp i ett särskilt ämne.
Som…
Den svenska rättstraditionen har inte, som i södra Europa, samma strikta regelverk av tradition där systemet är uppbyggt på juridiska principer, utan bygger på politiska beslut, vilket Axel Hägerström drev på sin tid som rättspositivismens fader…
Ett fullständigt rättshaveri helt på tvärs med PP:s hela ideologi!

Utan nämndemännen så kommer systemet helt att domineras av statliga tjänstemän och den frihet som PP önskar blir sin motsats!!
Ämbetsmännen blir framtidens feodalherrar!
Nämndemännen är allmänhetens enda garanti för att någon skall kunna ha insyn i rättssystemet. När PP får en plats i riksdagen så kommer även PP-medlemmar att kunna bli nämndemän.
Nämndemannasystemet är demokratiskt!!

Tänk noga igenom detta!!!

Sherif Mangal skrev

Henrik Brändén:

Skulle du kunna klarlägga vilka regler det finns med att bära kniv? För en myndig person kan ju köpa en kniv. Men man får inte bära den? Jag förstår inte.

Om knivförbudet verkligen kriminaliserar en hel generation, varför är det så svårt då att se denna effekt på samhället? Hänger polisen verkligen i skogen på jakt efter folk med kniv? Och är det verkligen olagligt att ha på sig en brödkniv i väskan till sin picknick? Är tågluffare verkligen så utsatta av denna lagstiftning?

morr skrev

http://lawline.se/answers/2484

”I enlighet med 1 § i Lag (1988:254) om förbud mot knivar och andra farliga föremål (http://www.lagen.nu/1988:254) får man inte på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats inneha knivar eller andra stick- och skärvapen.

Förbudet gäller dock inte om innehavet med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är befogat (se 1 § 2 st. http://www.lagen.nu/1988:254). I förarbetena till lagen (prop. 1989/90:129 s. 21) framgår att undantaget generellt tar sikte på sådana innehav av knivar som framstår som legitima och naturliga utifrån en mera allmän samhällelig bedömningsgrund. Departementschefen har uttalat att syftet med lagen enbart är att förbjuda sådant knivinnehav som typiskt sett ökar risken för våldsanvändning i samhället. I praktiken torde dessa fall inte vara svåra att urskilja.”

Själv har jag hört att det finns en gräns på 8 cm blad, så att man kan ha fickknivar och liknande. Men det kanske bara är en vandringsskröna?

morr skrev

Angående förslaget så saknar jag en bit som jag tycker varit uppe mycket inom partiet, men kanhända att det aldrig på något sätt formaliserats i text?

Författningsdomstol, alternativt Ricks vidareutveckling att varje domstol ska kunna förkasta en lag som grundlagsvidrig. (om jag förstått honom rätt ;) )

Dagens system fungerar ju uppenbarligen inte, ett råd som riksdagen inte måste lyssna på om de inte känner för det. En författningsdomstol är ju också en osäker (korrumperbar) instans, men allt måste ju vara bättre än det är i dag?

cnab skrev

Hej Morr! Läs inlägget om Montesique under rubriken Konstitution på PP’s breddningssite så faller din tanke om Författningsdomstol på plats direkt.

morr skrev

Det var en bra text cnab. Fast mitt inlägg var inte så mycket ett tyckande att ”Vi måste ha en författningsdomstol!”. Utan var kopplat till stycket i artikeln ovan:

”Utifrån dessa funderingar har vi dammsugit gamla programtexter, förslag och debatt i partiet efter tänkbara ställningstaganden kring rättssäkerhet och kriminalpolitik, som skulle kunna forma en sammanhängande politik.”

Då jag anser att diskussionen om Författningsdomstol (eller motsvarande Ricks vidareutveckling) är något som ofta kommit upp i partiets diskussioner och till skillnad mot drog- eller knivinnehav faktiskt hör hemma under rubriken kriminalpolitik (?)

Thomas Gunnarson skrev

@morr:
En författningsdomstol är kanske meningslös så länge rättpositivismen är den grundläggande principen i Sverige…

cnab skrev

Hej Henrik Brändén. Är inte rubriken ”Konstitution” på breddningssiten just det du efterlyser – ett uppsamlingheat? Begreppen ”konstitution” och ”författning” är ju exakt samma sak, d.v.s. den samling grundlagar som ska styra ett land. Men som fler och fler upptäcker har allt mindre betydelse i Sverige där lagar stiftas utan större hänsyn – och ganska ofta t.o.m. i direkt strid mot vår konstitution/författning eller de internationella konventioner som Sverige högtidligen förbundigt sig att efterfölja.

icanseeyourbrain skrev

Bra idé att stärka den ekonomiskt svagare partens möjligheter i rättegång. Det är ert problem inte bara för låginkomsttagare ska man betänka. Har själv blivit hotad med tingsrätt i tvist med hyresvärd. Jag har en ok/bra lön men vill inte riskera att fölora uppåt 300k i rättegångskostnader… Så hade det inte varit för att vi har personliga kontakter med just en bostadsadvokat som ville ställa upp för oss hade vi givit upp. Nu har vi ett förstahandskontrakt. Hur kan pengar få avgöra hur hårt man får bajsa på en privatperson?

Tommy skrev

Överlag så ser det ljust ut och jag håller med i det mesta, men det där med knivlagen förstår jag inte riktigt för det har jag inte sett någon som helst debatt kring?

Däremot så glömde ni saker som har med datorer att göra, exempelvis det vi nyss tog beslut på förra mötet och som Anna tidigare nämnt, om att datorer eller laglig information på datorer inte ska få förverkas. Vi kommer nog att hitta fler saker som har med datorer att göra.

Sexuallagstiftningen i Sverige verkar vara något som upprör många pirater. Vi har redan åsikter om BP lagen tex, men det finns även mycket diskussioner om vad som är våldtäckt och inte, att tjejer och killar behandlas annorlunda, och hur man ska se på vad som är utnyttjande och frivilliga val i sex. Jag tror att vi kommer forma en mer heltäckande kritik och politik om sexuallagstiftningen i Sverige, där även sexköplagen och annat kommer ingå.

Alla skillnader som görs i lagstiftning beroende på vad personer har för könstillhörighet, tro eller sexuell läggning kommer nog PP på sikt kritisera.

Jag märker även en tendens att pirater ifrågasätter alla möjliga slags åldersgränser, så många lagar som innefattar åldersgränser kan komma att beröras av piratpolitik.

När det gäller prioriteringar så tror jag att pirater tycker att integritet och våldsbrott mot privatpersoner ska prioriteras som allvarligare än ekonomiska brott, och att brott mot verkliga personer alltid ska ses som mer prioriterad av polisen än brott mot juridiska personer.

Tommy har talat! Nu vet ni vad som kommer hända för PP i kriminalpolitiken! :)

Jerker Montelius skrev

Generellt sett bra förslag.

Jag stödjer dock Christoffer Willenforts reservation om droger och Christian Engströms förslag om beslag av datorer.

PS Är det inga lagar som behövs skärpas?
Inbrott, Stöld, Rån, Mord, Misshandel? Borde vi inte tydligt markera vilka brott som vi anser är viktiga för polisen att syssla med? Brott med mot människor med verkligt offer.
Efter att ha sett vissa medieföretags framfart så är jag mer och en anhängare av ”corporate capital punishment” staten tar över företaget, terminerar alla patent och låter all intellektuell egendom övergå i ”public domain” och lägger ner företaget. Ett sådant straff på skalan skulle nog få ett och annat företag att tänka till lite extra innan man försöker muta domare och nämndemän.

Tommy skrev

Angående ”•En human kriminalpolitik med fokus på återanpassning” så ska samhället inte chansa med att låta sexualförbrytare gå fritt om det inte finns tillräckliga belägg för att de är återanpassade.

Om det saknas vettiga belägg för att en dömd pedofil verkligen inte kommer göra återfall, så skall personen inte heller vara fri, oavsett hur länge han/hon redan varit ofri.

Säkerheten för resten av medborgarna att slippa utsättas för sjuka handlingar är viktigare än redan dömda brottslingars frihet att kunna göra återfall efter en viss tid.

morr skrev

Tommy: Så säkerheten för resten av medborgarna värderas utifrån ”sjukheten” i brottet? Du har inga problem med att en massmördare släpps fri utan att man ”säkerställer att han inte kommer göra om brottet” men gunåde om ett sjukt peddo skulle komma ut på gatan igen?

Felet i ditt tänk (ett av dem) är att du tänker straff. Om vi skiftar tänket till vård i stället så maximerar vi möjligheten till det du faktiskt verkar vilja uppnå (mindre återfall).

Utöver det så är ju pedofili en sexuell läggning och inget man döms till, inget försvar för övergrepp, men det är ju inte så att någon kommer att sluta vara pedofil för att man blir satt i fängelse.

Du vill inte bara straffa någon för brottet de har gjort och dömts för, utan även för brott man kan tänka sig att de kommer att göra i framtiden. Nej tack.

Tommy skrev

Morr: Nej, utgångspunkten är säkerheten för resten av befolkningen, inte ett straff för personen i fråga. Brottslingens öde är helt sekundärt gentemot övrigas frihet att slippa bli drabbad av ett återfall. Beroende på vilken handling personen i fråga gjort så behövs det olika sorters åtgärder för att säkerställa resten av befolkningens trygghet ifrån personen beteende, beroende på vad han/hon gjort för brottsligt. Det behövs olika slags åtgärder för att skydda oss beroende på om personen våldtagit, mördat eller ägnat sig åt bedrägerier.

Det mest positiva med fängelser tycker jag är att personen inte kan skada oss andra som är utanför fängelset medans han/hon sitter inlåst.

Min åsikt är att brottslingar aldrig ska KUNNA välja att göra ett återfall. Den frihet ska för alltid vara förbrukad. Man kan inte ”sona sina brott” genom att sitta av X antal år i fängelse. Gjort är gjort.

morr skrev

Jo, man kan ”sona sina brott genom att sitta av X antal år i fängelset”. Det är det som är poängen.

Samhället säger ”om du gör så här får du sitta av det här antalet år i fängelset”. Det samhället kan göra utöver det är att se till att fängelsevistelsen gör att fången blir en rehabiliterad medborgare istället för en värre skurk när hen släpps.

Vi kan inte ha ett straffsystem som är flytande i ”skydda medborgarnas” namn. Då blir ju nästa steg att straffa folk som man tror KAN begå ett brott.

Tommy skrev

Morr: Ja, jag vet att man idag ”sonar sina brott” genom att sitta X antal år eftersom man tänker på det som ett straff.

Det gör inte jag. Jag tycker inte att X antal år i fängelset är tillräckligt. Samhället bör aldrig nånsin glömma det personen gjort. Gjort är gjort. Har man mördat eller våldtagit så har man och samhället ska för alltid komma ihåg och säkra allmänheten ifrån att den personen kan utföra den sortens handling igen. En pedofil som våldtar ett barn ska för resten av sitt liv vara mer ofri än oss andra, för att säkra resten av befolkningen ifrån risken att han/hon ska försöka göra ett återfall.

Det viktiga är att dom aldrig mer får chansen att göra samma sak på oskyldiga igen, inte att dom kan vara fri och få ”en chans till”. Det ska INTE handla om att vi ska förlåta dom och släppa ut dom som fri efter X antal år.

Din slutsats om att straffa folk innan dom gör något stämmer inte någonstans. Vi måste alltid ha säkra rättegångar och utredningar för att avgöra om det verkligen är den anklagade som gjort hemskheten han/hon anklagas för.

morr skrev

Men ”rättssäkerhet” är inte bara att konstatera om någon är skyldig, det är också en säkerhet att inte straffas helt godtyckligt.

Osäker på om vi kommer så mycket längre än att enas om att vi har olika åsikter i frågan. Jag anser inte att ditt tankesätt på något vis är förenligt med piratpartiet, som ska utgå ifrån rättssäkerhet och medmänsklighet. Samt ha en realistisk politik att bygga ett samhälle på. Det får man inte genom att låsa in folk på obestämd tid, det får man genom att se till att de som släpps från fängelset är en ”återanpassad” medborgare som kan vara en tillgång för samhället och ha en plats redo för hen.

Tommy skrev

Morr: Jag anser att ”släppa ut” resonemanget är ungefär lika frihetsbejakande och humant som att vi skulle låta lejon ifrån zoo ströva fritt tills de äter upp någon, och då sätter vi dom i bur några månader, sen låter vi dom gå fritt ibland allmänheten igen för att de ska anses ”rehabiliterade”. Vi vet ju inte, men vi chansar på att det stämmer så vi släpper ut dom igen.

Det är inte humant att utsätta oskyldiga i samhället för den risken, även fast lejonen kanske skulle uppskatta friheten att ströva fritt igen och få en ”andra chans”.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>