Frihet att välja hastighet

På 30-, 40-, 50- och 60-vägar: kör absolut med fartkontroller och alkotester, och var stenhårda med konsekvenser!

Men på 110-vägar? Vad är 110 för gräns?  Våra vackra, breda 110- & 120-vägar har gott om utrymme för alla, och där går inga ”barn längs kanten” eller ungdomar som plötsligt dyker upp framför en buss.  Inför ”valfri lämplig hastighetsgräns” på dessa stora fina vägar. (Eller höj den åtminstone till 150!)

Victoria Wagman

Victoria hittar man på hennes hemsida.

Kommentarer

Jonatan Lindgren skrev

Även om det inte finns ungdomar och barn på vägarna så finns det andra bilar på vägarna. Att öka eller ta bort hastighetsgränsen kommer att öka antalet olyckor i trafiken. Sedan tycker jag inte att det är en fråga som Piratpartiet borde driva då de nuvarande gränserna är bra balanserade och det är inte heller en fråga som berör PP’s politik.

Thomas Gunnarson skrev

Det finns en poäng med frågan.
Har nuvarande snuttifierade fartbegränsningar verkligen skapat färre olyckor eller har det varit totalt kontraproduktivt och skapat en osäkerhet och stress hos trafikanterna?
Och fler olyckor!?
Själv så håller jag med förslaget..
Med givetvis egna förslag.
30 km vid speciella platser, skolor och sådant…
50 km i tätbebyggda områden
70 km på mindre vägar.
90 km på större vägar
110 på motorväg..
Är det någon som känner igen detta…
Man kan också rensa i floran och ha mer relativa hastighetsgränser, som förslagställaren menar. En anpassning till verkligheten alltså….
Dock gärna med ett personligt förslag:
Omkörningsförbud vid stillastående och signalerande skolbussar.
Som i USA! Det är mycket bra för hela trafikrytmen och gör att trafikanterna tar personligt ansvar på ett helt annat sätt än idag.

Mikke Svensson skrev

Så länge som bilarna i huvudsak körs av människor så bör hastighetsgränser absolut vara i stort som idag. Jag ser dock att ny teknik kommer att skapa säkrare trafik med tiden. (Bil-)Datorer som är utrustade med olika sensorsystem som griper in vid faror. Även ett kommunikations system där närliggande bilar kommunicerar med varandra vid olika situationer för att undvika besvärliga situationer.
Förhoppningsvis så fortsätter utvecklingen framåt så att miljöaspekten såsom högre miljögiftgaser vid högre hastighet är försumbar.

alex skrev

Ofta man har bilar ca bara 1 sekund bakom sig när man ligger på motorväg, oavsett om man kör olagligt fort eller inte. Skulle man höja hastigheterna till tex 150km/h så tycker jag faktiskt man även borde ändra på 3 sekunders reglern. Inte så mysigt om man har en lastbil som slickar en i baken bara några meter bakom. Oftast plockar polisen den som ligger under 1 sekund enligt polis som källa. Därmed borde man ändra lite där tycker jag om man ska ändra hastigheterna till högre.

Tycker dock denna artikeln var lite väl fattig på argument varför man skall höja.

Izvestia skrev

Motorvägsfart på 110kmh är direkt livsfarlig! Många trafikanter sitter i sina moderna ljudisolerade bilar och inbillar sig att alla andra färdas i ungefär samma hastighet. Kommer man ikapp en lastbil som kör 90 går man ut i vänsterfil utan att titta i backspeglarna eller använda körriktningsvisare. Nu är det ju så att vissa kör betydligt fortare oavsett om det är lagligt eller inte. I de fall det blir en kollision är argumentet ”jag körde i.a.f. lagligt” inte mycket värt om man blir allvarligt skadad eller dör. Skillnaden mot Tyskland, där farten ofta är fri på motorväg, är enorm. Ingen byter fil utan stenkoll bakåt. Risken att få en 2 tons merca som kör i 240 i baksätet är avskräckande. Antalet trafikdödade/million i Tyskland är något högre än i Sverige men lägre än Finland och i nivå med Norge trots mycket högre befolkningstäthet och därigenom högre trfikintensitet. Åtminstone 2010 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/gis/mapcare_fatal_2010.pdf Lustigt nog har Storbritannien väldigt låg dödlighet trots vänstertrafik! :-)

Otto skrev

Det finns flera motorvägssträckor i Sverige där hastighetetsgränsen skulle kunna ligga betydligt högre, exempelvis E6 i halland och många sträckor av E4.
Detta kanske inte är den viktigaste frågan som finns även om jag gillar förslaget, men att tänka utanför lådan är definitivt bra!

Esbjörn Blomquist skrev

Det kommer alltid finnas en press från delar av folket på att fartgränserna ska höjas. Få vill se sänkta fartgränser (utom kanske de som varit med om en bilolycka?). Detta är bl.a. en följd av det ökade tempot i hela samhället.

Jag tycker man ska ta sig en funderare på Varför man egentligen vill att hastigheterna ska öka. Kanske är man en tidsoptimist som ofta är ute i sista minuten? I det fallet har en höjning av gränserna ingen effekt, problemet är psykologiskt. Eller kanske är man hastighetsromantiker som vill känna friheten av att susa fram längs asfaltsbanden som böljar genom landskapen? Fine, men verkligheten är inte romantisk utan kan vara otroligt grym.

Victoria Wagman anger ingen anledning alls till varför hastighetsgränser borde höjas, men argumenterar luddigt utifrån att det kan göras med bibehållen säkerhet. Statistiken har man i detta fall rätt god koll på, och en höjning av hastigheter leder tyvärr till fler och allvarligare olyckor. En enkel sökning på ”samband mellan hastighet och olyckor” gav t.ex. detta tydliga dokument med basfakta, som alla som tagit körkort (i alla fall de senaste 20 åren) borde ha lite koll på: http://www.ntf.se/omoss/pdf/samband%20hastighet%20olycka%20basfakta.pdf

Mitt förslag är istället att något liknande detta står i partiprogrammet i framtiden: ”Snälla goda människor, kan vi inte tänka lite extra på att vara ute i god tid i trafiken?” ;)

Erik Johansson skrev

Högre hastighet är kasst för samhället. Det innebär bara regionförstoring och gör dessutom att vi bygger in oss i ett höghastighetstransportberoende.

Efter all uppståndelse kring boken Trafikmaktordningen som fick stöd från statens kulturråd laddade jag ner och läste den. Jag kan konstatera att även om jag inte direkt stödjer plankning är boken ett fantastiskt inlägg med ett unikt perspektiv kring vilket samhälle vi vill leva i. Idag jobbar vi och lönen går i stor utsträckning till att betala för onödiga transporter vi skulle kunna bygga bort. En samhällsombyggnad skulle dock inte gynna tillväxten av det bilindustriella komplexet dit mycket av våra pengar leds idag, en eller annan väg…

Ladda ner boken som torrent-fil här: http://t.co/6NJMSN2w

Citat från boken:
”Automobilitet är ett begrepp för att tolka och beskriva de institutioner och praktiker som organiserar, understödjer och formar bilens rörelse genom, och påverkan på våra samhällen. Samtidigt är det också namnet på den diskurs som ger bilen legitimitet som samhällets motor genom att sammankoppla den med frihet, framsteg, rörelse, individualitet och självständighet.”

C Magnus Berglund skrev

Ett argument mot högre hastigheter att det löser inte följande problem:
1) När en utländsk lastbil kör om en svenskregistrerad lastbil (som har inbyggd hastighetsreglering, så blir det stopp fram tills dess omkörningen är klar. Om det bara är 1-2 km/h i skillnad så kan omkörningen ta flera km / flera minuter innan den är klar. Denna propp på motorvägen rör sig i ca 80 km/h. Förvarningen om denna omkörning minskar ju större personbilarnas hastighet är. Iofs sig kan man förbjuda omkörningar med lastbil helt och hållet, men då får vi långa köer som rör sig i 80 km/h, i princip omöjliga att köra om på vanlig 90 km/h väg.
2) det finns en balans mellan bilar, vägar och hastigheter. I Sverige är vi dåliga på att bygga förlåtande vägar, men som tur är har trafikverket vaknat upp de senaste åren, men de har ett uppdämt behov av att rensa i och bygga om vägarnas sidor. Detta beror på politikernas ständiga mässande om att det är farten som dödar. Personligen tycker jag denna slogan är ett hån mot de stackars föräldrar som varje år lyckas backa över sina barn. Det är numera så att dödsfall där bil backar över en person är vanligare än att en bil kör på någon.
Varför måste vägarna vara förlåtande? Jo, för att vi är så fruktansvärt dåliga på att sova ordentligt i Sverige. Man känner sig idag inte duktig om man inte har vant sig av med att sova 7 timmar.
3) Vi har redan 120 km/h på några få sträckor. Detta innebär att när någon kör i 154 km/h så får denne bara böter på en sådan väg om väglaget är bra. Dyra iofs men dock, är man rik så kan det vara värt det om man har en sportbil. Om vi höjer mer så höjer vi också gränsen till när man blir av med körkortet.

Jag har råkat ut för en gammal lätt lastbil som körde om på Autobahn. Jag var lite yngre då som jag ville prova. Inget roligt i några sekunder…

Nu kör jag lugnare, men desto oftare. 500 mil i månaden i stadstrafik…
Och till de som kommer dragandes med trafikmaktsordningen. Hoppas de har helt avvecklat färdtjänsten när ni blir gamla.

Izvestia skrev

@Esbjörn Blomquist
”En enkel sökning på “samband mellan hastighet och olyckor” gav t.ex. detta tydliga dokument med basfakta, som alla som tagit körkort (i alla fall de senaste 20 åren) borde ha lite koll på: http://www.ntf.se/omoss/pdf/samband%20hastighet%20olycka%20basfakta.pdf

Det där tar ju bara upp de rent mekaniska orsakern till olyckor och inget om trafikbeteende. Om det vore den enda sanningen skulle väl Finland, med ungefär samma hastighetsbegränsningar som Sverige, ha lägre dödlighet än Tyskland?

Erik Johansson skrev

”Och till de som kommer dragandes med trafikmaktsordningen. Hoppas de har helt avvecklat färdtjänsten när ni blir gamla.”

Vilket bra argument! Du har inte läst boken och vet vad den handlar om va??

Färdtjänsten är nog det enda som kan köra när jag blir gammal. Detta eftersom oljepriset kommer vara så pass högt och biogasen vi potentiellt skulle kunna tillverka i Sverige bara kommer räcka till jordbruk och kollektivtrafik.

Sen skulle jag kunna se till att i framtiden bo på ett sätt som gör att jag inte behöver flänga omkring så mycket.

Man skulle dessutom kunna hitta vänner i livet som inte önskar ens olycka utan som bryr sig lite om andra…

Anders Troberg skrev

Ett bra förslag. Hastighetsgränserna har inte ändrats eller till och med sjunkit lite de senaste decennierna, trots att vi har bättre vägar, bättre bilar och bättre förare. Låga farter ger ineffektiva transporter, vilket ger samhällsekonomiska effekter.

Tyvärr är dock frågan en politiskt omöjlig fråga, det finns inget utrymme för att diskutera ämnet. Det är lika hopplöst som att förorda en öppnare vapenlagstiftning.

”I Sverige är vi dåliga på att bygga förlåtande vägar”

Ehm, vi är världsledande på det (och trafiksäkerhet på det hela taget).

Viktualiebrodern skrev

Här finns två olika problem: hastighetsgränser över huvud taget och snuttifieringen, delvis kontraintuitiv.

Hastighetsgränser över huvud taget anser jag är bra.

Snuttifieringen är däremot sämre, och ett utslag av tron på att man kan lösa alla problem med detaljregler. Det passiviserar människor, försämrar deras förmåga att kommunicera och sluta avtal med andra och blir väldigt dyrt när skyltar sätts upp och ständigt måste bytas när omständigheterna ändrats.

Jag tyckte att de tidigare gränserna 50-70-90-110 var rätt så tydliga med hur man uppfattade vägen. De nya, som dessutom då snuttifierats, är betydligt svårare och kräver en större kognitiv insats, vilket ökar riskerna i trafiken.

Så, gränser ja tack, men begränsa ändringarna.

Viktualiebrodern skrev

Jag tycker också Trafikmaktordningen har många bra tankar.

Titeln är dock utslag av ett schizoidt vi-och-dom-tänkande, som helt bortser ifrån de civiliserande, kommunikativa värdena i en trafik där flera olika trafikslag samsas och måste ingå enkla, snabba avtal.

Boken kommer därför med ett giftpiller inbakat som man måste hålla på avstånd.

Erik Johansson skrev

Viktualiebrodern skrec:
”Titeln är dock utslag av ett schizoidt vi-och-dom-tänkande, som helt bortser ifrån de civiliserande, kommunikativa värdena i en trafik där flera olika trafikslag samsas och måste ingå enkla, snabba avtal.”

Utveckla gärna vad du menar.

Titeln reflekterar en idé om en hierarki! I det här fallet handlar det om transportslag och precis som du säger om värdet av hur vi på bästa sätt ska transportera oss. Den argumenterar utifrån en syn, som jag som cyklist håller med om, att trafikslagen idag INTE samsas på lika villkor. Tvärtom emot vad du säger så tar den hänsyn till värdet av de kommunikativa värdena.

Så utveckla gärna och förklara vilket giftpiller det är du menar kommer inbakat med boken?

Tommy skrev

Mellan 30 och 50 finns det goda argument bakom hastighetsbegränsningen eftersom det är så stora skillnader mellan hur många som överlever att bli påkörd i den hastigheten.

Risk för fotgängare att dödas:
10 % dödsrisk vid 30 km/h
80 % dödsrisk vid 50 km/h.
Det är i alla fall vad jag lärt mig.

Men för 110- & 120 kan det väl inte motiveras med att det är säkrare att krocka i den hastigheten än om man kör snabbare? Jag har inte statestik på saken, men man lär väl troligen stendö om man krockar i 120. Hur har den hastighetsbegränsningen motiverats egentligen?

Gissningsvis så var 110 en vald hastighet eftersom det var 20km hastighetsökning mellan 50-70-90-110, men finns det andra argument än att det råkade vara en logisk talföljd?

Jag kan inte uttala mig om jag är positiv till förslaget förrän jag vet motiveringarna till varför gränsen går vid just 110-120.

Om man nu ändrar hastighetsbegränsningarna på långa sträckor på motorväg där inga faror finns så bör de ändå sänkas till 110-120 igen när man börjar närma sig en avfart, eftersom avfarter och påfarter till motorväg troligen är byggd för den hastigheten. Det är nog ints så säkert att komma i 200 in på en avfart.

Viktualiebrodern skrev

#Erik Johansson

Det är separeringen av trafikslag som ör problemet, inte att något trafikslag skulle vara överordnat ett annat.

Det är inte motorfordonen som är cyklisternas fiende. Framkomligheten för motorfordon i Stockholms innerstad är betydligt sämre än för cyklister för övrigt, vilket var och en som flyttat något kan verifiera. Trafikmaktordningen kan alltså uppfattas åt bägge hållen, med cyklister som ett högre kast.

Men det är separeringen som är problemet som elder till ett sämre kapacitetsutnyttjande och subjektiva känslor av underordning.

Vilket i sin tur leder till aggressioner mot ”de andra”.

Detta har jag skrivit många gånger om på min blogg. Här är fel plats.

Viktualiebrodern skrev

Titeln ”Trafikmaktordningen” underblåser och legitimerar aggression mot ”den andre”

Erik Johansson skrev

Viktualiebrodern:

Blogginlägget handlar om frihet att välja hastighet så därför är det intressant att diskutera vilka trafikslag som är de mest effektiva, även i innerstaden. Det är dessutom relevant att ifrågasätta om transportslagets högsta möjliga hastighet överhuvudtaget är relevant att diskutera, utan också nödvändigheten av vissa transporter.

Att öka antalet bilar i innerstaden minskar snarare än ökar hastigheten eller effektiviteten att transportera sig. Det kräver nämligen enormt mycket plats vad gäller utrymme på vägar och parkeringsplatser, det tar också tid att leta parkeringsplatser. I ljuset av peak oil är det dessutom galet att bygga för fossilbränsleslukande transportslag, än mindre att öka hastigheten av dessa. Om man genuint är intresserad av att transportera sig i innerstaden så är det inte svårt att förstå att blockerar bilar mer än hjälper.

Trafikmaktsordningen handlar inte om att med ett ”giftpiller” göda några slags aggressioner som du vill få det till. Det verkar snarare vara så att du väldigt, väldigt, gärna vill köra din bil i innerstaden och att objekten du ska bli arg på är alla andra bilar som blockerar din väg.

Så vänd inte din subjektiva ilska mot cyklister som mig utan ta det röda pillret och se den objektiva sanningen som den är.. =)

Erik Johansson skrev

”Om man genuint är intresserad av att transportera sig i innerstaden så är det inte svårt att förstå att bilar blockerar och förhindrar framkomligheten mer än hjälper.”

Trafikmaktordningen belyser en hierarki! När man använder sig av begreppet hierarki beskriver man olika relationer. Vill man blunda och säga att det inte finns hierarkier i samhällen så, visst, man får gå omkring och tro att man är objektiv.

gustav skrev

Bilsamhället är antagligen en återvändsgränd i städerna. Piratpartiet borde arbeta för att ställa om samhället från att vara bilanpassat till att göras mer tillgängligt för de som transporterar sig utan bilen.

Izvestia skrev

Om vi lämnar argumenten från lattefolket från södermalm, som tycker att en cykel går fort nog, så gällde det väl hastighetsbegränsningar utanför de få tätbefolkade områdena i Sverige? Höga hastigheter på bra vägar är i sig inte speciellt farliga. Däremot är hög hastighet i samband med bristande interaktion mellan trafikanter (och vilt!) livsfarlig! Letargiska bilförare i Sverige är farliga i alla farter så länge de lämnar allt ansvar för hastighetsanpassning till ”myndigheten” Exempel: Det är snorhalt och jag kör i 110 på motorvägen och krockar eller åker av. Väghållarens fel som inte sandat/saltat.
Det står ju 110 på skylten så det måste ju vara säker fart.
Och snälla, inget dravel om innerstadstrafik.
Det begriper vilken idiot som helst att allmäna färdmedel/cykel är effektivast iinnerstadsområden såvida man inte behöver transportera tunga/skrymmande saker.
Sverige består inte bara av innerstadsområden!

Erik Johansson skrev

Izvestia:

Frågan som är intressant är varför du skulle vilja, eller behöva, köra så fort och om jag, som inte har så bråttom, skulle vilja betala för att du skulle kunna få göra det. Det finns nämligen möjlighet att betala samma pengar och få, snabbare och säkrare transportlösningar som gynnar fler…

/Smålänningen från mörkaste Småland =)

Don Kongo skrev

Högra fart betyder mer och värre olyckor oavsett väg. Värt att tänka på är att bara för att du klarar av högre hastighet (låt oss förutsätta detta) så är det på inget sätt säkart att alla medtrafikanter gör det.

Jag läser det här som ”jag gillar att köra fort” och utan mycket tanke på andra.

Jag är öppen för att se över gränserna i sig, om det kan visas med fakta att en viss väg klarar en viss gräns. Glatt höja till 150 för att man vill är både ovetenskapligt och riskfyllt.

Och vad har man egentligen så bråttom till? Bättre då att se till att man har en välfungerande tågtrafik till exempel, resan mellan större städer är redan idag ungefär halva tiden jämfört med bil om man åker snabbtåg och fortfarande snabbare även med vanliga tåg.

Gabriel Nilsson skrev

Innebär förslaget att alla vägar med hastighetsgränsen 110 eller högre ska få sina gränser höjda till 150 alternativt få obegränsad hastighet? Då är det enda vettiga svaret nej. Låt Trafikverket sätta gränserna istället.

Jag vet att det finns individer som känner sig kränkta av begränsningar av det här slaget, och som anser sig köra så säkert och fint att de inte bör omfattas av några regler alls, men höjd hastighet medför ökade risker för omgivningen, och rätten att få behålla livhanken trumfar rätten att få köra hur fort man vill, om man frågar mig.

Barbro skrev

Varför inte istället införa en lägsta hastighetsgräns på säg 70-vägar och uppåt?
Finns det något mera irriterande när någon lusar på i 70 där det är 90? Visst måste man ta hänsyn till trafikmängd och väglag, men en normal vår,sommar och höstdag finns ingen anledning att åka saktare.

Victoria skrev

Lite kommetnarer och funderingar:

Med risk för att det har skrivit på andra ställen:

”Gratis kollektivtrafik” inom tätorter.
Jag har inte hittat exakta siffror på utgifter för kontrollanter och och biljetttillverkning & maskiner att stämpla på/med.. men om vi ser till att vi önskar att samhället som stort ska använda så effektiva och miljövänliga transportmedel som möjligt så borde ju alltså det bästa alternativet göras så tillgängligt som möjligt. En risk är ev. att den som cyklar idag kanske istället väljer buss, men jag tror också att den som kanske pendlar som student eller ”har inte råd med bil än” lättare kan välja att fortsätta pendla, eftersom det vore väldigt oekonomiskt att (i större städer) välja att skafa bil.

Tåg:
Ja visst. Jag pendlade pendlar mellan tre städer detta läsår och vansinnigt nog så var det alltså billigare för mig att köra mc mellan (t.ex.) Eskilstuna och Göteborg fram och tillbaka än att ta tåget även om jag alltså hade möjligheten att köpa sistaminuten biljett som student… ca 580:- för biljett t.o.r. + 20*2:- för buss transport ”hemma” + 50*2 för buss transport inom stor Göteborg så är jag snabbt uppe i 720:- i veckan. Ca 490:- med mc, och då kan jag åka när jag vill… Så vi kanske kan arbeta för mycket lägre kostnader för tågresor? Om tåget varit billigare och jag var väldigt flexibel med en statligt finansierad kollektivtrafik så hade det varit vansinne att pendla ner med bil/mc.

Argumentet är just att varför ska ”högre hastigheter” bara vara tillgänglig för de rika? det jag syftar till är det tidigare argumentet att rika kan köra 150km/h i sina sportbilar utan att bli av med körkortet.. och det är (vad jag vet) socialt accepterat dessutom… Så det är ok om du är rik? Lagen säger idag att det inte är ok att köra 150km i timmen.. men i praktiken är det ju alltså en begränsning som egentligen endast berör alla oss som inte är rika? Var är rättvisan?

Absolut är det inte alla som ”klarar av” att hantera alla hastigheter men den som idag kör som en dåre stoppas inte av att det finns en hastighetsskylt, däremot begränsar den oss andra som faktiskt anpassar hastigheten, och då sitter och ”sniglar fram” i 120 när det är partier där vägen är öppen, men fantastisk sikt, raksträcka(eller bra nära rakt)… när 150km/h inte skulle göra större skillnad just då och där. Att det står t.ex. 140 som begränsning hindrar inte att någon annan som prioriterar låg bränsleförbrukning håller 110.

Det har visats (kommer inte ihåg var jag läste det) att förare är försiktigare vid korsningar utan trafikljus, just för att annars så litar vi på att det är fritt om det är grönt, och vet att det det har tagits bort ljus och byggts om till rondeller på flera platser i just Eskilstuna.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>