Förbjud barnaga på EU-nivå

I den europeiska gemenskapen är tanken att unionen skall präglas av en subsidiaritetsprincip. Nationella parlament skall besluta i frågor som bäst hanteras på nationell nivå. Det finns emellertid vissa grundkrav på medlemskap i unionen, som alla länder måste följa trots att de beslutats i Bryssel. Till dessa hör krav på ordning i statens finanser och marknadsregleringar som kräver internationell harmonisering för att fungera, till exempel tak på roamingpriser. Hit hör också vissa grundläggande medborgerliga rättigheter, vilket är det område Piratpartiet kanske ägnat mest fokus. Jag tror emellertid att det finns mer att göra här än vad vi inriktat oss på hittills. En sådan sak är ett EU-förbud mot barnaga.

Man skulle kunna rota i gamla studier om hur akademiska resultat och brottsbenägenhet påverkas negativt av barnaga, men i grund och botten handlar det om rättigheter. Ingen människa skall behöva utsättas för grymma eller ”kreativa” straffmetoder. Det finns en anledning till att EU-länder varken tillämpar vare sig tortyr eller spöstraff, ens på dömda grova brottslingar. Samma rätt borde gälla även barn. Barn har en rätt till fysisk trygghet, och i en sådan trygghet kan det aldrig ingå att bli slagen av sina föräldrar eller, för den delen, någon annan.

Sverige har länge gått i bräschen för barns rätt till kroppslig integritet. Redan i början på 1900-talet röstades ny lagstiftning igenom för att motverka barnmisshandel, och vi var först i världen med att förbjuda barnaga. Det är nu dags att utöka denna rätt till barn även i andra europeiska länder. Rätten till kroppslig integritet, i synnerhet för barn, är så pass grundläggande att vi inte kan låta äventyra den, inte ens med så pass goda principer som subsidiaritet.

Med den starka konsensus som finns i Sverige kring den här frågan, både bland folk och politiker, bör det vara en smal sak att få med oss de andra svenska partierna i denna fråga. Sverige är heller inte ensamt i EU om att förbjuda barnaga. I Österrike har barnaga varit förbjudet i årtionden, och i både nordiska och baltiska länder liknar attityderna dem i Sverige. Det finns emellertid fortfarande flera länder där detta är tillåtet, och bland dessa är det vår plikt att göra skillnad.

Att driva denna fråga på EU-nivå vore alltså både realistiskt och lovvärt, och kopplingen till Piratpartiets ideologi är uppenbar. Det är med andra ord en piratfråga som är både okontroversiell bland våra väljare och främjar en god sak. Förbjud barnaga i alla EU-länder!

Nicholas Miles

Nicholas bloggar på Then Piratska Argus

Kommentarer

Calandrella skrev

Jag håller naturligtvis med – barnaga bör förbjudas.

Men är inte risken tvärtom? Att om detta blir en fråga där EU får bestämma – ja, då vinner de som vill legalisera? Hur många länder i EU har förbjudit barnaga? Är vi säkra på att vi kan vinna denna fråga gentemot dem?

Calandrella skrev

Jag håller naturligtvis med – barnaga bör förbjudas.

Men är inte risken tvärtom? Att om detta blir en fråga där EU får bestämma – ja, då vinner de som vill legalisera? Hur många länder i EU har förbjudit barnaga? Är vi säkra på att vi kan vinna denna fråga gentemot dem?

Thomas Gunnarson skrev

Barnaga
Och även annat våld, är ett symptom mer än sjukan.
Politiken måste ha som mål att skapa förutsättningar för människor att klara sitt liv utan våld, såsom barnaga.
Man kan och skall nog, lagstifta om frågan, vilket är gjort i Sverige sedan lång tid tillbaka, men att förändra kulturen i södra Europa i denna fråga blir nog inte lätt då hotet om en örfil är gängse umgängesmodell mellan föräldrar och barn i t.ex. Frankrike.
Kolla hur Romarna hanterade sina barn och inse att vi har med stora kulturella fenomen, gamla som bara den….

Thomas Gunnarson skrev

Barnaga
Och även annat våld, är ett symptom mer än sjukan.
Politiken måste ha som mål att skapa förutsättningar för människor att klara sitt liv utan våld, såsom barnaga.
Man kan och skall nog, lagstifta om frågan, vilket är gjort i Sverige sedan lång tid tillbaka, men att förändra kulturen i södra Europa i denna fråga blir nog inte lätt då hotet om en örfil är gängse umgängesmodell mellan föräldrar och barn i t.ex. Frankrike.
Kolla hur Romarna hanterade sina barn och inse att vi har med stora kulturella fenomen, gamla som bara den….

Sherif Mangal skrev

Jag håller med. Pp ska definitivt driva frågor om barnens rättigheter.

+1 Nicholas Miles

Sherif Mangal skrev

Jag håller med. Pp ska definitivt driva frågor om barnens rättigheter.

+1 Nicholas Miles

Mikke Svensson skrev

Ja Barnaga bör föbjudas inom EU. Detta bör vara en del i ett piratpartiförslag om barnsrättigheter.

Mycket bra!

Mikke Svensson skrev

Ja Barnaga bör föbjudas inom EU. Detta bör vara en del i ett piratpartiförslag om barnsrättigheter.

Mycket bra!

Egil Möller skrev

Jag tycker detta låter som ett utmärkt förslag – PP borde bredda sin integritetssyn och diskutera även kropslig integritet.

Jag tror vi har mycket att tjäna på det, och, i det långa loppet, om vi inte vill att det skall bli PP mot F! om en generation så måste vi diskutera det. Var går avgränsningen när fysisk och psykisk integritet ställs mot varandra, och var ligger överlappen där skyddandet av det ena garanterar skyddandet av det andra?

Egil Möller skrev

Jag tycker detta låter som ett utmärkt förslag – PP borde bredda sin integritetssyn och diskutera även kropslig integritet.

Jag tror vi har mycket att tjäna på det, och, i det långa loppet, om vi inte vill att det skall bli PP mot F! om en generation så måste vi diskutera det. Var går avgränsningen när fysisk och psykisk integritet ställs mot varandra, och var ligger överlappen där skyddandet av det ena garanterar skyddandet av det andra?

Swingthatcat skrev

Jag tycker att barnaga är åt helvete.
Tycker dock att det här är ett område där subsidiaritetsprincipen bör gälla.

Swingthatcat skrev

Jag tycker att barnaga är åt helvete.
Tycker dock att det här är ett område där subsidiaritetsprincipen bör gälla.

Calandrella skrev

Ja, hyllningskören (bortsett från Swingthatcat) verkar aldrig ta slut, och den är befogad – det håller jag med om. Ur ett principiellt perspektiv. Men hur ser ni positiva till förslaget på risken för att det blir en backlash och att vi om vi lyfter frågan till EU-nivå istället döms av EU att ta bort vårt eget aga-förbud, om aga-tillåtande länder skulle vinna i EU-förhandlingarna – vilket, som jag förstår saken, inte vore helt osannolikt?

Calandrella skrev

Ja, hyllningskören (bortsett från Swingthatcat) verkar aldrig ta slut, och den är befogad – det håller jag med om. Ur ett principiellt perspektiv. Men hur ser ni positiva till förslaget på risken för att det blir en backlash och att vi om vi lyfter frågan till EU-nivå istället döms av EU att ta bort vårt eget aga-förbud, om aga-tillåtande länder skulle vinna i EU-förhandlingarna – vilket, som jag förstår saken, inte vore helt osannolikt?

Sherif Mangal skrev

Calandrella: Jag tror jag förstår vad du menar, det skulle vara dumt om det blev så. Till en början så borde PP ställa sig bakom förslaget. Med tiden så kan vi utveckla en strategi för att driva frågan på ett sådant sätt att vi inte får en ”backlash”.

Sherif Mangal skrev

Calandrella: Jag tror jag förstår vad du menar, det skulle vara dumt om det blev så. Till en början så borde PP ställa sig bakom förslaget. Med tiden så kan vi utveckla en strategi för att driva frågan på ett sådant sätt att vi inte får en ”backlash”.

Nicholas Miles skrev

Jag tror inte det finns en risk för någon backlash. Steg i ett i alla politiska strategier för att bevara status quo är alltid att försöka döda en fråga innan den ens kan diskuteras i sak. Motståndare lär därmed bränna sina broar genom att först hävda subsidiaritetsprincipen.

Dessutom är det inte som att det finns något förbud mot att den här frågan tas upp i EU som vi skulle behöva avskaffa. Det handlar bara om att EU valt att inte ta upp frågan hittills. Risken för en harmonisering i motsatt riktning till vad vi vill se kommer att vara lika stor eller liten vare sig vi tar upp den eller ej.

Sist men inte minst har jag svårt att se hur man skulle kunna argumentera trovärdigt för en harmonisering som innebär att förbudet mot barnaga slopas. Det är lätt att åberopa mänskliga rättigheter för att barn inte skall behöva bli slagna, not so much för föräldrars rätt att slå. Det finns många argument våra motståndare kan anföra för att barnaga inte skall förbjudas i sina egna länder, men jag har svårt att se vilka argument de skulle kunna använda för att tillåta aga i Sverige.

Nicholas Miles skrev

Jag tror inte det finns en risk för någon backlash. Steg i ett i alla politiska strategier för att bevara status quo är alltid att försöka döda en fråga innan den ens kan diskuteras i sak. Motståndare lär därmed bränna sina broar genom att först hävda subsidiaritetsprincipen.

Dessutom är det inte som att det finns något förbud mot att den här frågan tas upp i EU som vi skulle behöva avskaffa. Det handlar bara om att EU valt att inte ta upp frågan hittills. Risken för en harmonisering i motsatt riktning till vad vi vill se kommer att vara lika stor eller liten vare sig vi tar upp den eller ej.

Sist men inte minst har jag svårt att se hur man skulle kunna argumentera trovärdigt för en harmonisering som innebär att förbudet mot barnaga slopas. Det är lätt att åberopa mänskliga rättigheter för att barn inte skall behöva bli slagna, not so much för föräldrars rätt att slå. Det finns många argument våra motståndare kan anföra för att barnaga inte skall förbjudas i sina egna länder, men jag har svårt att se vilka argument de skulle kunna använda för att tillåta aga i Sverige.

Tommy skrev

Om det skulle bli en backlash i detta så tror jag att det, tillsammans med ett eventuellt snusförbud, kanske kan vara droppen som får bägaren att rinna över så att folket tvingar fram en ny folkomröstning om EU medlemskap som en ståndpunkt för riksdagspartier till valet 2018.

Tommy skrev

Om det skulle bli en backlash i detta så tror jag att det, tillsammans med ett eventuellt snusförbud, kanske kan vara droppen som får bägaren att rinna över så att folket tvingar fram en ny folkomröstning om EU medlemskap som en ståndpunkt för riksdagspartier till valet 2018.

medundersåte skrev

Problemet är väl närmast att de som är för barnaga (vilket är en ganska stor andel av EU:S befolkning) förknippar ett förbud (och de som verkar för ett sådant) med obefogat statlig inblandning och som en kränkning av människors privatliv.

medundersåte skrev

Problemet är väl närmast att de som är för barnaga (vilket är en ganska stor andel av EU:S befolkning) förknippar ett förbud (och de som verkar för ett sådant) med obefogat statlig inblandning och som en kränkning av människors privatliv.

Per "wertigon" Ekström skrev

”Om det skulle bli en backlash i detta så tror jag att det, tillsammans med ett eventuellt snusförbud, kanske kan vara droppen som får bägaren att rinna över så att folket tvingar fram en ny folkomröstning om EU medlemskap som en ståndpunkt för riksdagspartier till valet 2018.”

Vilket skulle gynna PP något alldeles förskräckligt. Detta är ett bra förslag, jag ser inga stora risker med det heller. +1.

Per "wertigon" Ekström skrev

”Om det skulle bli en backlash i detta så tror jag att det, tillsammans med ett eventuellt snusförbud, kanske kan vara droppen som får bägaren att rinna över så att folket tvingar fram en ny folkomröstning om EU medlemskap som en ståndpunkt för riksdagspartier till valet 2018.”

Vilket skulle gynna PP något alldeles förskräckligt. Detta är ett bra förslag, jag ser inga stora risker med det heller. +1.

Calandrella skrev

Jag menar precis som medundersåte: barnageförbud ses av många som en inskränkning av mänskliga rättigheter. Det *är* naturligtvis ingen inskränkning av mänskliga rättigheter, men om tillräckligt stark opinion tycker det i olika länder, skulle det kunna leda till försök att avskaffa förbudet i Sverige. Och *om* förbudet avskaffas – visst, Sverige skulle bli oerhört EU-kritiskt. Men jag tycker det är extremt cyniskt att säga att denna backlash-risk inte bör hindra oss från att driva frågan eftersom en backlash skulle gynna oss opinionsmässigt (det skulle det kanske). Däremot kan man hävda att risken för backlash är liten. Egentligen har jag inte kunskap nog att göra en sannolikhetsbedömning där… Vore intressant att höra någon riktigt initierad EU-kännare uttala sig om risken för backlash. HAX, Christian, Amelia…?

Calandrella skrev

Jag menar precis som medundersåte: barnageförbud ses av många som en inskränkning av mänskliga rättigheter. Det *är* naturligtvis ingen inskränkning av mänskliga rättigheter, men om tillräckligt stark opinion tycker det i olika länder, skulle det kunna leda till försök att avskaffa förbudet i Sverige. Och *om* förbudet avskaffas – visst, Sverige skulle bli oerhört EU-kritiskt. Men jag tycker det är extremt cyniskt att säga att denna backlash-risk inte bör hindra oss från att driva frågan eftersom en backlash skulle gynna oss opinionsmässigt (det skulle det kanske). Däremot kan man hävda att risken för backlash är liten. Egentligen har jag inte kunskap nog att göra en sannolikhetsbedömning där… Vore intressant att höra någon riktigt initierad EU-kännare uttala sig om risken för backlash. HAX, Christian, Amelia…?

Deep Blue skrev

Givetvis skall detta barbariska ofog förbjudas över hela världen, men eftersom det är en utopisk vision så får vi väl nöja oss med EU så länge.

Deep Blue skrev

Givetvis skall detta barbariska ofog förbjudas över hela världen, men eftersom det är en utopisk vision så får vi väl nöja oss med EU så länge.

JL skrev

Ett barn är en individ. Individer skall inte kränkas. Misshandel av vuxna individer är förbjudet. Samma skydd skall gälla alla minderåriga individer.

Bra förslag!

JL skrev

Ett barn är en individ. Individer skall inte kränkas. Misshandel av vuxna individer är förbjudet. Samma skydd skall gälla alla minderåriga individer.

Bra förslag!

David Weinehall skrev

Att avstå från att driva en fråga på basis av det är risk att den motsatta åsikten genomdrivs istället känns verkligen inte Piratpartistiskt. Vi har tagit ställning mot mjukvarupatent trots att det är ett luddigt område — om vi driver den frågan starkt inom EU kanske det kommer ett beslut i motsatt riktning.

Vi driver på för legalisering av fildelning, trots att det finns en klar risk att eventuella förslag i EU blir förvanskade till att istället resultera i ännu mer drakoniska regler (mediaavgift på EU-nivå, avskaffat undantag för privatkopiering, etc.)

Dessutom finns det (förhoppningsvis — fast man vet aldrig när det gäller KD :P) inga riksdagspartier som skulle stödja barnaga i Sverige — skulle EU fastslå att medlemsländerna måste tillåta aga så skulle Sverige förhoppningsvis, till skillnad från när det gäller datalagringsakten när riksdagspartierna vill ha igenom lagen och bara skyllde på EU, ignorera direktivet.

Visserligen är nog detta vad som kommer att ske i de länder som för närvarande tillåter aga också. Men ärligt talat, aga var tillåtet i Sverige också en gång i tiden och jag är säker på att det tillhörde svensk kultur ”klart ungarna skall få lite dask så att de lär sig veta hut!”. Ibland måste lag föregå folklig opinion.

David Weinehall skrev

Att avstå från att driva en fråga på basis av det är risk att den motsatta åsikten genomdrivs istället känns verkligen inte Piratpartistiskt. Vi har tagit ställning mot mjukvarupatent trots att det är ett luddigt område — om vi driver den frågan starkt inom EU kanske det kommer ett beslut i motsatt riktning.

Vi driver på för legalisering av fildelning, trots att det finns en klar risk att eventuella förslag i EU blir förvanskade till att istället resultera i ännu mer drakoniska regler (mediaavgift på EU-nivå, avskaffat undantag för privatkopiering, etc.)

Dessutom finns det (förhoppningsvis — fast man vet aldrig när det gäller KD :P) inga riksdagspartier som skulle stödja barnaga i Sverige — skulle EU fastslå att medlemsländerna måste tillåta aga så skulle Sverige förhoppningsvis, till skillnad från när det gäller datalagringsakten när riksdagspartierna vill ha igenom lagen och bara skyllde på EU, ignorera direktivet.

Visserligen är nog detta vad som kommer att ske i de länder som för närvarande tillåter aga också. Men ärligt talat, aga var tillåtet i Sverige också en gång i tiden och jag är säker på att det tillhörde svensk kultur ”klart ungarna skall få lite dask så att de lär sig veta hut!”. Ibland måste lag föregå folklig opinion.

Conrad B. Hart skrev

Först vill jag säga: Mycket bra förslag!

Övriga tankar från mig:
Först och främst, mina tankar här är kanske lite utanför ämnet, men jag tycker ändå att det faller in under frågor om Barns rättigheter.

Borde inte Piratpartiet ta upp Barnpornografifrågan en gång för alla!
Alltså, jag menar, att Piratpartiet föreslår och driver frågan om hur detta bäst skall bekämpas. Jag upplever att det i dagsläget finns ett stort svart hål i den här frågan inom partiet.

Partietes motståndare äger frågan idag, upplever jag. De som förespråkar Censur, Blockader, Filtrering och Övervakning av alla dess slag kan i dagsläget Alltid ”komma undan” med att genomföra detta genom att helt enkelt nämna: ”Barnpornografi”.

Jag kan med stor sannolikhet säga att Ingen vill ha barnpornografi. Men nämner man ordet, så verkar allt sunt furnuft försvinna omedelbart och det tycks som att alla medel plötsligt är tillåtna.

Jag skulle därför önska att Piratpartiet föreslår:
Tydliga, Logiska, Kraftfulla, Effektiva, Rättssäkra -åtgärder, mot barpornografi, så att våra unga skyddas.

(ber om ursäkt för trådkapningen. flytta gärna detta inlägg till någon anna tråd om det behövs eller önskas)

Med vänlig hälsning

Conrad B. Hart skrev

Först vill jag säga: Mycket bra förslag!

Övriga tankar från mig:
Först och främst, mina tankar här är kanske lite utanför ämnet, men jag tycker ändå att det faller in under frågor om Barns rättigheter.

Borde inte Piratpartiet ta upp Barnpornografifrågan en gång för alla!
Alltså, jag menar, att Piratpartiet föreslår och driver frågan om hur detta bäst skall bekämpas. Jag upplever att det i dagsläget finns ett stort svart hål i den här frågan inom partiet.

Partietes motståndare äger frågan idag, upplever jag. De som förespråkar Censur, Blockader, Filtrering och Övervakning av alla dess slag kan i dagsläget Alltid ”komma undan” med att genomföra detta genom att helt enkelt nämna: ”Barnpornografi”.

Jag kan med stor sannolikhet säga att Ingen vill ha barnpornografi. Men nämner man ordet, så verkar allt sunt furnuft försvinna omedelbart och det tycks som att alla medel plötsligt är tillåtna.

Jag skulle därför önska att Piratpartiet föreslår:
Tydliga, Logiska, Kraftfulla, Effektiva, Rättssäkra -åtgärder, mot barpornografi, så att våra unga skyddas.

(ber om ursäkt för trådkapningen. flytta gärna detta inlägg till någon anna tråd om det behövs eller önskas)

Med vänlig hälsning

Conrad B. Hart skrev

Först vill jag säga: Mycket bra förslag!

Övriga tankar från mig:
Först och främst, mina tankar här är kanske lite utanför ämnet, men jag tycker ändå att det faller in under frågor om Barns rättigheter.

Borde inte Piratpartiet ta upp Barnpornografifrågan en gång för alla!
Alltså, jag menar, att Piratpartiet föreslår och driver frågan om hur detta bäst skall bekämpas. Jag upplever att det i dagsläget finns ett stort svart hål i den här frågan inom partiet.

Partietes motståndare äger frågan idag, upplever jag. De som förespråkar Censur, Blockader, Filtrering och Övervakning av alla dess slag kan i dagsläget Alltid ”komma undan” med att genomföra detta genom att helt enkelt nämna: ”Barnpornografi”.

Jag kan med stor sannolikhet säga att Ingen vill ha barnpornografi. Men nämner man ordet, så verkar allt sunt furnuft försvinna omedelbart och det tycks som att alla medel plötsligt är tillåtna.

Jag skulle därför önska att Piratpartiet föreslår:
Tydliga, Logiska, Kraftfulla, Effektiva, Rättssäkra -åtgärder, mot barpornografi, så att våra unga skyddas.

(ber om ursäkt för trådkapningen. flytta gärna detta inlägg till någon anna tråd om det behövs eller önskas)

Mvh

Conrad B. Hart skrev

Först vill jag säga: Mycket bra förslag!

Övriga tankar från mig:
Först och främst, mina tankar här är kanske lite utanför ämnet, men jag tycker ändå att det faller in under frågor om Barns rättigheter.

Borde inte Piratpartiet ta upp Barnpornografifrågan en gång för alla!
Alltså, jag menar, att Piratpartiet föreslår och driver frågan om hur detta bäst skall bekämpas. Jag upplever att det i dagsläget finns ett stort svart hål i den här frågan inom partiet.

Partietes motståndare äger frågan idag, upplever jag. De som förespråkar Censur, Blockader, Filtrering och Övervakning av alla dess slag kan i dagsläget Alltid ”komma undan” med att genomföra detta genom att helt enkelt nämna: ”Barnpornografi”.

Jag kan med stor sannolikhet säga att Ingen vill ha barnpornografi. Men nämner man ordet, så verkar allt sunt furnuft försvinna omedelbart och det tycks som att alla medel plötsligt är tillåtna.

Jag skulle därför önska att Piratpartiet föreslår:
Tydliga, Logiska, Kraftfulla, Effektiva, Rättssäkra -åtgärder, mot barpornografi, så att våra unga skyddas.

(ber om ursäkt för trådkapningen. flytta gärna detta inlägg till någon anna tråd om det behövs eller önskas)

Mvh

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>