Ge alla uppehållstillstånd om de inte fått besked inom ett år

Om man tittar på Piratpartiets principprogram så står det:

Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.

Och…

Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning.

Jag vill därmed komma med följande sakpolitiska förslag till ett frö till invandringspolitik.

Vår invandringspolitik lämnar idag mycket övrigt att önska och har många saker som behöver rättas till. En av de saker som den knappast kan anklagas för är att värna de grundläggande mänskliga rättigheterna. Man kan nästan dagligen läsa om invandrare som efter flera års tid, under vilken de har skaffat sig ett liv i Sverige och lärt sig svenska, ska skickas tillbaka till det land de kom ifrån. Detta kan jag inte se är att behandla människor med värdighet.

Utan att veta ett dyft om hur reglerna ser ut idag vill jag att vi säger följande:

Om man ansökt om uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige och inte fått besked i frågan inom ett år efter att ansökan kommit in till myndigheten så ska per automatik antingen ett uppehållstillstånd eller medborgarskap tillfalla personen som ansökt.

Bertil Nilsson

Kommentarer

Anna Troberg skrev

Hej Bertil!
Ett mycket intressant förslag. Det är både orimligt och inhumant att tex låta barn gå flera år i svensk skola för att sedan slänga ut den. Människor som kommer hit har rätt att få sitt ärende behandlat inom en rimlig tid. Orimligt långa processer skapar onödigt lidande i en situation där människor redan är utsatta.

Det är vårt ansvar att försöka göra processen så uthärdlig som möjligt. Steg ett torde, precis som du föreslår, vara att se till att den inte drar ut på tiden och tar flera år.

Anna Troberg skrev

Hej Bertil!
Ett mycket intressant förslag. Det är både orimligt och inhumant att tex låta barn gå flera år i svensk skola för att sedan slänga ut den. Människor som kommer hit har rätt att få sitt ärende behandlat inom en rimlig tid. Orimligt långa processer skapar onödigt lidande i en situation där människor redan är utsatta.

Det är vårt ansvar att försöka göra processen så uthärdlig som möjligt. Steg ett torde, precis som du föreslår, vara att se till att den inte drar ut på tiden och tar flera år.

Swingthatcat skrev

Migration är en av Europas viktigaste frågor. Skulle föredra en seriösare och mer samordnad syn.
Tumme ner för Bertil Nilssons förslag.

Swingthatcat skrev

Migration är en av Europas viktigaste frågor. Skulle föredra en seriösare och mer samordnad syn.
Tumme ner för Bertil Nilssons förslag.

Daniel skrev

Å ena sidan är det inte rimligt med så pass långa handläggningstider som det kan förekomma ibland. Å andra sidan hoppas jag att PP inte avser att imitera Miljöpartiet när det gäller invandringspolitiken, då MP är det mest verklighetsfrämmande partiet.

Daniel skrev

Å ena sidan är det inte rimligt med så pass långa handläggningstider som det kan förekomma ibland. Å andra sidan hoppas jag att PP inte avser att imitera Miljöpartiet när det gäller invandringspolitiken, då MP är det mest verklighetsfrämmande partiet.

Tomas skrev

I de fall när de asylsökande befunnit sig i Sverige i flera år har de alltid fått avslag. Ibland är avslaget överklagat och fått avslag där också och ibland har de bara stannat i Sverige illegalt.

Jag håller med om att besked ska ges inom ett år, men det är att slå upp öppna dörrar eftersom det alltid ges besked inom ett år idag.

Fokusera i stället på att utvisa illegala, tiggare från EU, kriminella och de som bevisats ljuga för att få uppehållstillstånd. Då får vi resurser över till flyktingar som verkligen behöver vår hjälp.

Tomas skrev

I de fall när de asylsökande befunnit sig i Sverige i flera år har de alltid fått avslag. Ibland är avslaget överklagat och fått avslag där också och ibland har de bara stannat i Sverige illegalt.

Jag håller med om att besked ska ges inom ett år, men det är att slå upp öppna dörrar eftersom det alltid ges besked inom ett år idag.

Fokusera i stället på att utvisa illegala, tiggare från EU, kriminella och de som bevisats ljuga för att få uppehållstillstånd. Då får vi resurser över till flyktingar som verkligen behöver vår hjälp.

Henrik Brändén skrev

De problem som finns idag gäller snarare uppehållstillstånd än medborgarskap. När det gäller uppehållstillstånd är handläggningstiderna idag orimliga, och skapar enorma mänskliga lidanden, både för dem som fått gå många år i ovisshet innan de får veta att de får stanna, och för dem som lever här många år för att sedan skickas iväg.

Och oftast handlar väntetiderna inte i första hand om att det tar lång tid att utreda när utredningen väl kommer igång. Utan om att ärendena ligger i höga travar på underdimensionerade avdelningars skrivbord innan de börjar behandlas och undersökningar kommer igång.

Det här förslaget handlar inte om ifall fler eller färre än idag ska ha rätt att stanna. Det handlar om att ge de myndigheter som idag har hand om ruljansen, och de politiker som bestämmer hur stora anslagen till de myndigheterna ska vara, tydliga incitament att se till myndigheterna får möjlighet att börja behandla ett ärende så snart det hamnar på dess bord, och att göra detta så snabbt och effektivt att den tid de sökande tillbringar i förtärande ovisshet kan bli så liten som möjligt!

Sedan är det naturligtvis inte bra för kvaliteten i utredningarna och rättsäkerheten i processen om den skyndas på alltför mycket. Så man kanske måste fundera över sådant som om exakt ett år är den rimliga tiden, om det skulle vara möjligt att istället säga nio månader, eller om det behövs femton.

Likaså måste man fundera mer över hur överklagandeprocesser ska fasas in i det hela: Ska tidsutsträckningen bara gälla det första beslutet av invandrarverket? Eller även ett eventuellt avgörande i migrationsdomstolen? Eller ett överklagande även till nästa nivå? Eller ska man ha ytterligare tidsgränser för dessa? Kanske en modell 12+6+6 månader för migrationsverket, migrationsdomstolen respektive migrationsöverdomstolen?

Henrik Brändén skrev

De problem som finns idag gäller snarare uppehållstillstånd än medborgarskap. När det gäller uppehållstillstånd är handläggningstiderna idag orimliga, och skapar enorma mänskliga lidanden, både för dem som fått gå många år i ovisshet innan de får veta att de får stanna, och för dem som lever här många år för att sedan skickas iväg.

Och oftast handlar väntetiderna inte i första hand om att det tar lång tid att utreda när utredningen väl kommer igång. Utan om att ärendena ligger i höga travar på underdimensionerade avdelningars skrivbord innan de börjar behandlas och undersökningar kommer igång.

Det här förslaget handlar inte om ifall fler eller färre än idag ska ha rätt att stanna. Det handlar om att ge de myndigheter som idag har hand om ruljansen, och de politiker som bestämmer hur stora anslagen till de myndigheterna ska vara, tydliga incitament att se till myndigheterna får möjlighet att börja behandla ett ärende så snart det hamnar på dess bord, och att göra detta så snabbt och effektivt att den tid de sökande tillbringar i förtärande ovisshet kan bli så liten som möjligt!

Sedan är det naturligtvis inte bra för kvaliteten i utredningarna och rättsäkerheten i processen om den skyndas på alltför mycket. Så man kanske måste fundera över sådant som om exakt ett år är den rimliga tiden, om det skulle vara möjligt att istället säga nio månader, eller om det behövs femton.

Likaså måste man fundera mer över hur överklagandeprocesser ska fasas in i det hela: Ska tidsutsträckningen bara gälla det första beslutet av invandrarverket? Eller även ett eventuellt avgörande i migrationsdomstolen? Eller ett överklagande även till nästa nivå? Eller ska man ha ytterligare tidsgränser för dessa? Kanske en modell 12+6+6 månader för migrationsverket, migrationsdomstolen respektive migrationsöverdomstolen?

Viktor skrev

Jag föreslår fokus på integration av de invandrare vi tar emot. Hur får vi ingenjörer som kör taxi till det jobb där de hör hemma?

Viktor skrev

Jag föreslår fokus på integration av de invandrare vi tar emot. Hur får vi ingenjörer som kör taxi till det jobb där de hör hemma?

Jerker Montelius skrev

Det här är att fixa fel problem. Säg istället att alla skall få besked på max ett år.

Jerker Montelius skrev

Det här är att fixa fel problem. Säg istället att alla skall få besked på max ett år.

Anders Troberg skrev

Äh, det där är för vekt.

Har man accepterat alla människors lika värde så blir slutsatsen uppenbar: Öppna dörrar.

Ge alla som vill ha det (om det inte föreligger synnerliga skäl, exempelvis deltagande i folkmord) uppehållstillstånd. Sverige behöver få in folk, vi behöver arbetskraft för att få utväxling på våra naturresurser.

Vi behöver också bli bättre på att dra nytta av den kompetens som kommer in. De skall, utan att behöva gå om sin utbildning, kunna arbeta på den nivå de är utbildade för.

Anders Troberg skrev

Äh, det där är för vekt.

Har man accepterat alla människors lika värde så blir slutsatsen uppenbar: Öppna dörrar.

Ge alla som vill ha det (om det inte föreligger synnerliga skäl, exempelvis deltagande i folkmord) uppehållstillstånd. Sverige behöver få in folk, vi behöver arbetskraft för att få utväxling på våra naturresurser.

Vi behöver också bli bättre på att dra nytta av den kompetens som kommer in. De skall, utan att behöva gå om sin utbildning, kunna arbeta på den nivå de är utbildade för.

Niklas skrev

Låter som en helt skogstokig idé, om halva pakistans befolkning ansöker om medborgarskap kommer inte vi ha tid att gå igenom alla och de får då per automatik uppehållstillstånd?

Niklas skrev

Låter som en helt skogstokig idé, om halva pakistans befolkning ansöker om medborgarskap kommer inte vi ha tid att gå igenom alla och de får då per automatik uppehållstillstånd?

Per "wertigon" Ekström skrev

@niklas

Fast halva pakistan kommer inte ansöka om medborgarskap. Trots att Sverige tar emot massvis av flyktingar är flyktingarna bara en liten del av alla personer som bor i de länder de flyr från.

Jag tycker originalförslaget är ett utmärkt förslag som dock kanske behöver finjusteras åt något håll.

Per "wertigon" Ekström skrev

@niklas

Fast halva pakistan kommer inte ansöka om medborgarskap. Trots att Sverige tar emot massvis av flyktingar är flyktingarna bara en liten del av alla personer som bor i de länder de flyr från.

Jag tycker originalförslaget är ett utmärkt förslag som dock kanske behöver finjusteras åt något håll.

Lawrence skrev

Snälla när ni respektera vad PP var fött till att bli, ett parti som enbart värnar om den grundläggande friheten och integritet i samhället. Där alla oberoende av andra åsikter var välkomna. Men sedan började det, först ska vi inte samarbeta med SD för de är dumma i huvudet, sedan kommer liberaler i vill ’kuppa’ det och därefter varit numerösa idiotförslag och utspel om det ena eller andra, det var väl jag tröttna på att diskutera det. När ska ni fatta att ni bara begår ritualmord av det enda i Sverige som var att ta på allvar? Det här var nog det i särklass med idiotiska förslaget sedan utspelet med mangateckningarna, just eftersom det har inget med pirater o göra! Det är helt oberoende av hur ni vill leka advokatyr o formuleringar för att få in era personliga politiska grundval, för det har inget pirater att göra.

Partiets problem att nå ut härrör inte från att det finns bristande väljarunderlag (och även om det funnits har Alf Svensson visat att det inte är ett hot för en bra ledning), utan att förmågan att föra ut budskapet är under all kritik. Snälla börja i denna änden istället, det gäller att synas i illustrera alla förbannade problem som finns idag. Kan ni inte ta till er sådan grundläggande politisk strategi utan måste gripa efter halmstrån, byta idéer en gång i kvartalet eller slänga er med halvsanbingar som bara får partiet att framstå som oseriöst (Ja jag tänker på SVT morgon när man säger att Sverige behöver implementera ett direktiv, vilket är rent nonsens eftersom vi är bundna av EU fördragen. Det är t.o.m. Så att direktiv har effekt i ett land om tidsfristen för implementering gått ut vilket illustrerats genom fallet Faccin Dori i EG domstolen (googla om ni inte vet). Omständigheterna gällande avloppsdir. var ju också väldigt specifika och Sverige fick rätt därför. Men det är liksom löjeväckande hur man kan sitta o säga att ”nej det är dyrare att implementera än betala böter, därför implementerar vi inte” är för en annan helt stört bara. Det är som om företag istället för att ändrar går o betalar vite in absurdum för att man det närmasta året tjänar på det, det håller liksom inte. Argumentera istället för att det är absurt att det bryter mot författningen eller dylikt, det har framgångsrikt i bl à Tyskland visat sig vara ett bra sätt att mota EU-beslut. Ja ta en grundläggande kurs i EU kunskap typ…) kommer jag lämna det parti jag varit medlem o aktiv i sedan 2006.

Lawrence skrev

Snälla när ni respektera vad PP var fött till att bli, ett parti som enbart värnar om den grundläggande friheten och integritet i samhället. Där alla oberoende av andra åsikter var välkomna. Men sedan började det, först ska vi inte samarbeta med SD för de är dumma i huvudet, sedan kommer liberaler i vill ’kuppa’ det och därefter varit numerösa idiotförslag och utspel om det ena eller andra, det var väl jag tröttna på att diskutera det. När ska ni fatta att ni bara begår ritualmord av det enda i Sverige som var att ta på allvar? Det här var nog det i särklass med idiotiska förslaget sedan utspelet med mangateckningarna, just eftersom det har inget med pirater o göra! Det är helt oberoende av hur ni vill leka advokatyr o formuleringar för att få in era personliga politiska grundval, för det har inget pirater att göra.

Partiets problem att nå ut härrör inte från att det finns bristande väljarunderlag (och även om det funnits har Alf Svensson visat att det inte är ett hot för en bra ledning), utan att förmågan att föra ut budskapet är under all kritik. Snälla börja i denna änden istället, det gäller att synas i illustrera alla förbannade problem som finns idag. Kan ni inte ta till er sådan grundläggande politisk strategi utan måste gripa efter halmstrån, byta idéer en gång i kvartalet eller slänga er med halvsanbingar som bara får partiet att framstå som oseriöst (Ja jag tänker på SVT morgon när man säger att Sverige behöver implementera ett direktiv, vilket är rent nonsens eftersom vi är bundna av EU fördragen. Det är t.o.m. Så att direktiv har effekt i ett land om tidsfristen för implementering gått ut vilket illustrerats genom fallet Faccin Dori i EG domstolen (googla om ni inte vet). Omständigheterna gällande avloppsdir. var ju också väldigt specifika och Sverige fick rätt därför. Men det är liksom löjeväckande hur man kan sitta o säga att ”nej det är dyrare att implementera än betala böter, därför implementerar vi inte” är för en annan helt stört bara. Det är som om företag istället för att ändrar går o betalar vite in absurdum för att man det närmasta året tjänar på det, det håller liksom inte. Argumentera istället för att det är absurt att det bryter mot författningen eller dylikt, det har framgångsrikt i bl à Tyskland visat sig vara ett bra sätt att mota EU-beslut. Ja ta en grundläggande kurs i EU kunskap typ…) kommer jag lämna det parti jag varit medlem o aktiv i sedan 2006.

Anna Troberg skrev

Jag tycker att Henrik Brändéns bearbetade version av grundförslaget låter mycket bra. huvudpoängen är att sätta gränser för hur lång tid byråkratin har på sig och att se till att det inte är redan utsatta personer som får lida när byråkratin inte håller sig inom tidsramarna.

Anna Troberg skrev

Jag tycker att Henrik Brändéns bearbetade version av grundförslaget låter mycket bra. huvudpoängen är att sätta gränser för hur lång tid byråkratin har på sig och att se till att det inte är redan utsatta personer som får lida när byråkratin inte håller sig inom tidsramarna.

MOB_i_L på Twitter skrev

Det är ju massarbetslöshet i Sverige. Om jag som är utbildad fysiker & programutvecklare helt uppvuxen i Sverige inte kan få jobb hur skall då invandrare med oklara meriter kunna få det. Det är nog inte så lönt att de startar företag heller ty de kommer bara att gå i konkurs. Jag tycker det är fel att man ger betalda lärarutbildningar (d.v.s. med betald kurslitteratur och ersättning motsvarande a-kassa) till arbetslösa invandrare men inte till svenskar. Det är orimligt att svenskar skall tvingas låna pengar till lärarutbildning samtidigt som invandrare får den betald (dessutom får jag ej låna eftersom jag är över 45 år). Man får studera på halvtid med a-kassa men det finns inga lärarutbildningar på distans eller i närheten som går på halvfart. Lösningen för de arbetslösa ingenjörerna (såväl svenska som invandrade) borde vara att man fick studera på heltid med a-kassa, men samtidigt vara tvungen att avbryta om man erbjöds jobb med kollektivavtal. Man borde ha fler flexibla distanskurser där man kunde variera studietakten beroende på jobbtillgång. Man skulle inte behöva söka jobb aktivt om man studerar med a-kassa utan bara ha en uppdaterad och sann CV hos Arbetsförmedlingen. Att i detta läge med massarbetslöshet ta in ytterligare personer som skall försörja sig i Sverige utan att de har verkliga flyktingskäl förefaller vara mindre lyckat och leder bara till att nazistpartier får mer makt.

MOB_i_L på Twitter skrev

Det är ju massarbetslöshet i Sverige. Om jag som är utbildad fysiker & programutvecklare helt uppvuxen i Sverige inte kan få jobb hur skall då invandrare med oklara meriter kunna få det. Det är nog inte så lönt att de startar företag heller ty de kommer bara att gå i konkurs. Jag tycker det är fel att man ger betalda lärarutbildningar (d.v.s. med betald kurslitteratur och ersättning motsvarande a-kassa) till arbetslösa invandrare men inte till svenskar. Det är orimligt att svenskar skall tvingas låna pengar till lärarutbildning samtidigt som invandrare får den betald (dessutom får jag ej låna eftersom jag är över 45 år). Man får studera på halvtid med a-kassa men det finns inga lärarutbildningar på distans eller i närheten som går på halvfart. Lösningen för de arbetslösa ingenjörerna (såväl svenska som invandrade) borde vara att man fick studera på heltid med a-kassa, men samtidigt vara tvungen att avbryta om man erbjöds jobb med kollektivavtal. Man borde ha fler flexibla distanskurser där man kunde variera studietakten beroende på jobbtillgång. Man skulle inte behöva söka jobb aktivt om man studerar med a-kassa utan bara ha en uppdaterad och sann CV hos Arbetsförmedlingen. Att i detta läge med massarbetslöshet ta in ytterligare personer som skall försörja sig i Sverige utan att de har verkliga flyktingskäl förefaller vara mindre lyckat och leder bara till att nazistpartier får mer makt.

sven skrev

Jag hoppades att PP skulle vara för minskad invandring eller iaf inte ta någ ställning. Invandngen har skapat så många problem att mMmin röst på PP härmed är försvunnen.

sven skrev

Jag hoppades att PP skulle vara för minskad invandring eller iaf inte ta någ ställning. Invandngen har skapat så många problem att mMmin röst på PP härmed är försvunnen.

Anna Troberg skrev

MOB_i_L på Twitter: Jag tror att främlingsfientliga partier får mer makt för att vi andra slarvar med det där med att inte göra skillnad på folk och folk. Det ger deras argument någon sorts falsk legitimitet som de inte förtjänar.

Sven: Då får jag önska dig lycka till i något annat parti som uppfyller just dina förväntningar bättre. :-)

Anna Troberg skrev

MOB_i_L på Twitter: Jag tror att främlingsfientliga partier får mer makt för att vi andra slarvar med det där med att inte göra skillnad på folk och folk. Det ger deras argument någon sorts falsk legitimitet som de inte förtjänar.

Sven: Då får jag önska dig lycka till i något annat parti som uppfyller just dina förväntningar bättre. :-)

Henrik Brändén skrev

Hej MOB, Jättespännande förslag om förbättring av arbetsmarknadspolitiken, men i helt fel tråd. Här diskuterar vi asylpolitik. Det finns flera andra trådar med jobbpolitik, och vill du kan du skriva ner dina tankar om ämnet till ett eget inlägg att skicka in. Men att diskutera a-kassa och arbetslöshetspolitik här ger lätt ett olustigt intryck av mena att arbetslösheten på något sätt skulle vara flyktingmottagandets fel.

Henrik Brändén skrev

Hej MOB, Jättespännande förslag om förbättring av arbetsmarknadspolitiken, men i helt fel tråd. Här diskuterar vi asylpolitik. Det finns flera andra trådar med jobbpolitik, och vill du kan du skriva ner dina tankar om ämnet till ett eget inlägg att skicka in. Men att diskutera a-kassa och arbetslöshetspolitik här ger lätt ett olustigt intryck av mena att arbetslösheten på något sätt skulle vara flyktingmottagandets fel.

Anna Troberg skrev

Hej Lawrence!
Du verkar ha många synpunkter. Det är bra. Jag har dock svårt att se vad din kommentar har med just det här inlägget att göra. Av respekt för inläggsförfattarna försöker vi se till att kommentarsfältet handlar om det inlägget handlar om. Tänk gärna på det.

Om du har några sakpolitiska synpunkter ser jag fram emot att få ett trevligt, sakligt och lättillgängligt inlägg från dig som vi kan publicera här på breddningsbloggen.

Anna Troberg skrev

Hej Lawrence!
Du verkar ha många synpunkter. Det är bra. Jag har dock svårt att se vad din kommentar har med just det här inlägget att göra. Av respekt för inläggsförfattarna försöker vi se till att kommentarsfältet handlar om det inlägget handlar om. Tänk gärna på det.

Om du har några sakpolitiska synpunkter ser jag fram emot att få ett trevligt, sakligt och lättillgängligt inlägg från dig som vi kan publicera här på breddningsbloggen.

Henrik Brändén skrev

Hej Lawrence,Jag förstår att du är upprörd och besviken, men har lite svårt att förstå över vad. Partiet har hela tiden grundat sina åsikter på en handfull idéer om alla människors lika värde, informationsfrihet, integritet och rättsäkerhet. Såväl detta förslag som synpunkter på Mangafallet har uppenbart med detta att göra. Vilka idéer du menar att vi byter en gång i kvartalet förstår jag inte, och exakt vilka delar av det en partiledare säger i en intervju som slutligen sänds har hon sällan någon kontroll över. Vi har just tack vare Annas skicklighet i att hitta piratpartivinklar på många olika frågor kommit fram i massmedia på ett sätt som inget annat av partierna utanför riksdagen, vilket också märks av att Anna visat sig vara känd av en nästan lika stor andel av väljarna som Jonas Sjöstedt var månaderna efter det han blev vald och fick en enorm mediaexponering.

Henrik Brändén skrev

Hej Lawrence,Jag förstår att du är upprörd och besviken, men har lite svårt att förstå över vad. Partiet har hela tiden grundat sina åsikter på en handfull idéer om alla människors lika värde, informationsfrihet, integritet och rättsäkerhet. Såväl detta förslag som synpunkter på Mangafallet har uppenbart med detta att göra. Vilka idéer du menar att vi byter en gång i kvartalet förstår jag inte, och exakt vilka delar av det en partiledare säger i en intervju som slutligen sänds har hon sällan någon kontroll över. Vi har just tack vare Annas skicklighet i att hitta piratpartivinklar på många olika frågor kommit fram i massmedia på ett sätt som inget annat av partierna utanför riksdagen, vilket också märks av att Anna visat sig vara känd av en nästan lika stor andel av väljarna som Jonas Sjöstedt var månaderna efter det han blev vald och fick en enorm mediaexponering.

Erik Lönroth skrev

Piratpartiet har ett moraliskt ansvar att försvara vår demokrati. Utanförskap och misär föder extrema slitningar mellan människor. Exempel som vi nu ser drar åter över Europa. Vi måste vara en solklar motpol till dessa rörelser som hotar hela vårt samhälle och går i konflikt med våra grundläggande värderingar.

Därför är det här förslaget sympatiskt i sin tanke och är väl värt att bygga vidare på.

Piratpartiet ska aldrig göra skillnad på folk och folk så länge jag kan verka emot det.

Erik Lönroth skrev

Piratpartiet har ett moraliskt ansvar att försvara vår demokrati. Utanförskap och misär föder extrema slitningar mellan människor. Exempel som vi nu ser drar åter över Europa. Vi måste vara en solklar motpol till dessa rörelser som hotar hela vårt samhälle och går i konflikt med våra grundläggande värderingar.

Därför är det här förslaget sympatiskt i sin tanke och är väl värt att bygga vidare på.

Piratpartiet ska aldrig göra skillnad på folk och folk så länge jag kan verka emot det.

Anton Nordenfur skrev

Till de som börjat skriva om missnöje och till och med att de nu lämnar partiet – kom ihåg att detta inte är en officiell ståndpunkt, utan bara ett förslag från en medlem. Partiet har fortfarande ingen ståndpunkt åt något av hållen i asylfrågan.

Anton Nordenfur skrev

Till de som börjat skriva om missnöje och till och med att de nu lämnar partiet – kom ihåg att detta inte är en officiell ståndpunkt, utan bara ett förslag från en medlem. Partiet har fortfarande ingen ståndpunkt åt något av hållen i asylfrågan.

steelneck skrev

Det här är uppenbarligen en fråga som engagerar, och polariserar på ett sätt som sorterar folk i för eller emot invandring (däremd finns en lockelse till den). Men stanna upp ett tag, frågan handlar inte om för eller emot, inte ens om ökad eller minskad invandring. Att sätta en kort tidsgräns för myndigheters handläggning kan lika gärna betyda minskad invandring som ökad, det är helt andra kriterier som styr den aspekten.

Att låta folk sväva i ovisshet i många år är inhumant, en psykologisk misshandel av mycket grova mått. Barn hinner bli integrerade i samhället, familjerna hinner få fler barn och de större barnen kan i vissa fall tom. hinna bli vuxna. Så får det bara inte gå till. Det är då mer humant att avvisa direkt än att utvisa efter flera år.

Men jag kan hålla med dem som inte vill se en politisk breddning för breddningens skull eller i syfte att skaffa fler röster, ett sådant agerande leder inte till det eftersom det är en form av kappvänderi, där maktens lockelse styr istället för viljan att göra det rätta. Det är precis den sortens agerande som gör politiker opålitliga där det inte finns någon bortre gräns för vilka ”uppoffringar” som görs för att öka sin chans att få sitta med vid bordet, viljan att förändra perverteras mycket lätt till rent medlöperi.

steelneck skrev

Det här är uppenbarligen en fråga som engagerar, och polariserar på ett sätt som sorterar folk i för eller emot invandring (däremd finns en lockelse till den). Men stanna upp ett tag, frågan handlar inte om för eller emot, inte ens om ökad eller minskad invandring. Att sätta en kort tidsgräns för myndigheters handläggning kan lika gärna betyda minskad invandring som ökad, det är helt andra kriterier som styr den aspekten.

Att låta folk sväva i ovisshet i många år är inhumant, en psykologisk misshandel av mycket grova mått. Barn hinner bli integrerade i samhället, familjerna hinner få fler barn och de större barnen kan i vissa fall tom. hinna bli vuxna. Så får det bara inte gå till. Det är då mer humant att avvisa direkt än att utvisa efter flera år.

Men jag kan hålla med dem som inte vill se en politisk breddning för breddningens skull eller i syfte att skaffa fler röster, ett sådant agerande leder inte till det eftersom det är en form av kappvänderi, där maktens lockelse styr istället för viljan att göra det rätta. Det är precis den sortens agerande som gör politiker opålitliga där det inte finns någon bortre gräns för vilka ”uppoffringar” som görs för att öka sin chans att få sitta med vid bordet, viljan att förändra perverteras mycket lätt till rent medlöperi.

Anders Troberg skrev

”Till de som börjat skriva om missnöje och till och med att de nu lämnar partiet”

Ignorera dem. Det är SD-troll som försöker få PP att inte ta den här inriktningen, det är inte äkta PP-anhängare.

Anders Troberg skrev

”Till de som börjat skriva om missnöje och till och med att de nu lämnar partiet”

Ignorera dem. Det är SD-troll som försöker få PP att inte ta den här inriktningen, det är inte äkta PP-anhängare.

Henry Rouhivuori skrev

Helt rätt att på det här sättet försöka korta ner handläggningstiden för asylärenden, det vill säga främst uppehållstillstånd. Då undviks omänskliga beslut att utvisa människor som redan anpassat sig till ett liv i Sverige.

Henry Rouhivuori skrev

Helt rätt att på det här sättet försöka korta ner handläggningstiden för asylärenden, det vill säga främst uppehållstillstånd. Då undviks omänskliga beslut att utvisa människor som redan anpassat sig till ett liv i Sverige.

C Magnus Berglund skrev

Tankegången är riktig. För långa handläggningstider är inte bra när det gäller något så grundläggande som uppehållstillstånd. Men det finns andra besked som kan påverka människors existens. Vi kanske skall ta en helhetssyn på handläggningstiderna.

Ett exempel: jag har för mig att det nyligen var en nyhet om en egenföretagare som väntade på ett tillstånd som var nödvändigt för hans verksamhet i tre år. Hans företag gick i konkurs och som egenföretagare har man inte lika gott skydd av samhället som vanliga anställda. När allt var förlorat, så fick han 50000 kr i ersättning för att beskedet kom så sent.

Kanske vi skall i stället utgå från ett krav på det offentligen beslutsfattandet (i myndigheter, domstolar osv)som liknar hur vårdgarantin ser ut, dvs vi lista acceptabla väntetider på beslut inom olika områden, och ser efter vad som blir konsekvenser för den organisation som släpar efter. I vårdgarantin blir det att vård ges på annat landsting. Men när det gäller beslut så är det svårare. Men vi är kreativa och svärmen kommer säkert på något.

C Magnus Berglund skrev

Tankegången är riktig. För långa handläggningstider är inte bra när det gäller något så grundläggande som uppehållstillstånd. Men det finns andra besked som kan påverka människors existens. Vi kanske skall ta en helhetssyn på handläggningstiderna.

Ett exempel: jag har för mig att det nyligen var en nyhet om en egenföretagare som väntade på ett tillstånd som var nödvändigt för hans verksamhet i tre år. Hans företag gick i konkurs och som egenföretagare har man inte lika gott skydd av samhället som vanliga anställda. När allt var förlorat, så fick han 50000 kr i ersättning för att beskedet kom så sent.

Kanske vi skall i stället utgå från ett krav på det offentligen beslutsfattandet (i myndigheter, domstolar osv)som liknar hur vårdgarantin ser ut, dvs vi lista acceptabla väntetider på beslut inom olika områden, och ser efter vad som blir konsekvenser för den organisation som släpar efter. I vårdgarantin blir det att vård ges på annat landsting. Men när det gäller beslut så är det svårare. Men vi är kreativa och svärmen kommer säkert på något.

Malin Mikkelsen skrev

Jag tycker detta är ett utmärkt förslag. Jag har länge förespråkat att man ska ta kraftag och gå igenom de ansökningar som finns om uppehållstillstånd idag, så att man kommer ”ikapp” och därefter sätta en gräns på antalet månader (i ditt förslag 12) man ska behöva vänta på svar. För det är orimligt att man ska leva sitt liv i ovisshet. Det är oundvikligt att man skapar sig vänner och kontakter, även under bara ett år. Tänk vad som hinner hända på flera år. De hinner lära sig språket, få vänner, barn och kanske även en partner.

Så tummen upp till ditt förslag Bertil!

Malin Mikkelsen skrev

Jag tycker detta är ett utmärkt förslag. Jag har länge förespråkat att man ska ta kraftag och gå igenom de ansökningar som finns om uppehållstillstånd idag, så att man kommer ”ikapp” och därefter sätta en gräns på antalet månader (i ditt förslag 12) man ska behöva vänta på svar. För det är orimligt att man ska leva sitt liv i ovisshet. Det är oundvikligt att man skapar sig vänner och kontakter, även under bara ett år. Tänk vad som hinner hända på flera år. De hinner lära sig språket, få vänner, barn och kanske även en partner.

Så tummen upp till ditt förslag Bertil!

Nicholas Miles skrev

Nu gäller inte tråden öppna gränser, men jag har sett vissa personer tala som om liberalare invandringspolitik skulle leda till en anstormning av tiotals miljoner invandrare till Sverige. Det kan därför vara värt att titta på vad statistiken säger.

Gallup gjorde för ett par år sedan en stor internationell undersökning, med hundratusentals människor som statistiskt underlag. Enligt den är det bara 6 miljoner människor som faktiskt vill flytta hit. Det här inkluderar även dem som saknar ekonomiska eller juridiska (i diktaturer) möjligheter att lämna landet de bor i. Siffran skulle i praktiken alltså vara ännu mindre.

Källa: http://www.gallup.com/poll/148142/international-migration-desires-show-signs-cooling.aspx

Nicholas Miles skrev

Nu gäller inte tråden öppna gränser, men jag har sett vissa personer tala som om liberalare invandringspolitik skulle leda till en anstormning av tiotals miljoner invandrare till Sverige. Det kan därför vara värt att titta på vad statistiken säger.

Gallup gjorde för ett par år sedan en stor internationell undersökning, med hundratusentals människor som statistiskt underlag. Enligt den är det bara 6 miljoner människor som faktiskt vill flytta hit. Det här inkluderar även dem som saknar ekonomiska eller juridiska (i diktaturer) möjligheter att lämna landet de bor i. Siffran skulle i praktiken alltså vara ännu mindre.

Källa: http://www.gallup.com/poll/148142/international-migration-desires-show-signs-cooling.aspx

Peter bäckman skrev

Ett stort problem med väntetider är att det ofta är invandrare som ska bestämma över asylsökande och i många fall kan man tro att de sitter med en tärning och slår fram vilka som får medborgarskap,
och andra länder har enormt lång handlingstid med efterfrågade uppgifter om den eller de personer som söker.

Jag är gift med en filippinska och vi har en son på 3,5 år men hon har fortfarande inte svenskt medborgarkap fast hon varit i sverige i 9 år !

Därför rekomenderar jag 2år och talande/skrivande svenska innan de automatiskt får svenskt medborgarskap

Företagen måste bli mera öppen att anställa invandrare, inte meningen att högutbildade invandrare ska köra taxi, baka pizza och jobba som städare

En kort utbildning inom deras respektive yrkegren sedan bör företag vara tvugna anställa minst 2 invandrare per 100 anställda

Vi är 350 inom mitt företag men inte en invandrare anställd

Peter bäckman skrev

Ett stort problem med väntetider är att det ofta är invandrare som ska bestämma över asylsökande och i många fall kan man tro att de sitter med en tärning och slår fram vilka som får medborgarskap,
och andra länder har enormt lång handlingstid med efterfrågade uppgifter om den eller de personer som söker.

Jag är gift med en filippinska och vi har en son på 3,5 år men hon har fortfarande inte svenskt medborgarkap fast hon varit i sverige i 9 år !

Därför rekomenderar jag 2år och talande/skrivande svenska innan de automatiskt får svenskt medborgarskap

Företagen måste bli mera öppen att anställa invandrare, inte meningen att högutbildade invandrare ska köra taxi, baka pizza och jobba som städare

En kort utbildning inom deras respektive yrkegren sedan bör företag vara tvugna anställa minst 2 invandrare per 100 anställda

Vi är 350 inom mitt företag men inte en invandrare anställd

Lovisa Karlsson skrev

Äntligen en vettig kommentar från en politiker. Om ni lyckas få igenom detta så kommer det bli bättre.
Kan man inte ta imot flyktingar så låt dom för allt i världen försöka nån annan stans. Man skickar tillbaka människor rakt i händerna på dom de flydde från.
En av mina vänner fick stanna efter 5 år ovisshet. Nu rikerar min kille och hans familj att återvända till Syrien där 20-70 personer mördas dagligen av regimen.
Tänkt dig själv att se din barndomsplats sönder bombad och många släktingar till vänner har blivit dödade. En miste 110 personer av släkt och vänner.
Tänk på att varje dag veta att man kan bli utkastad från det land som man trott skulle rädda dom. Där man börjat ett nytt liv.
Tror jag ska rösta på PP om detta är vad ni vill genomföra.

Lovisa Karlsson skrev

Äntligen en vettig kommentar från en politiker. Om ni lyckas få igenom detta så kommer det bli bättre.
Kan man inte ta imot flyktingar så låt dom för allt i världen försöka nån annan stans. Man skickar tillbaka människor rakt i händerna på dom de flydde från.
En av mina vänner fick stanna efter 5 år ovisshet. Nu rikerar min kille och hans familj att återvända till Syrien där 20-70 personer mördas dagligen av regimen.
Tänkt dig själv att se din barndomsplats sönder bombad och många släktingar till vänner har blivit dödade. En miste 110 personer av släkt och vänner.
Tänk på att varje dag veta att man kan bli utkastad från det land som man trott skulle rädda dom. Där man börjat ett nytt liv.
Tror jag ska rösta på PP om detta är vad ni vill genomföra.

Anon skrev

Det är definitivt inte vettigt att slänga ut folk som redan integrerats i det Svenska samhället. Men denna ”lösning” kommer bara leda till att folk gömmer smiter in i Sverige, gömmer sig i ett år och sen träder fram och får sitt uppehållstillstånd.

Det är inte realistiskt, med tanke på att infrastrukturen redan är överväldigad (anledningen till att det tar flera år till att börja med.) Vi borde snarare skicka tillbaka folk till sitt hemland tidigare. Ge endast uppehålls tillstånd till de som har fått flyktingstatus av FN.

Anon skrev

Det är definitivt inte vettigt att slänga ut folk som redan integrerats i det Svenska samhället. Men denna ”lösning” kommer bara leda till att folk gömmer smiter in i Sverige, gömmer sig i ett år och sen träder fram och får sitt uppehållstillstånd.

Det är inte realistiskt, med tanke på att infrastrukturen redan är överväldigad (anledningen till att det tar flera år till att börja med.) Vi borde snarare skicka tillbaka folk till sitt hemland tidigare. Ge endast uppehålls tillstånd till de som har fått flyktingstatus av FN.

Andreas Larsson skrev

@Anon: rimligtvis så ska väl tidsgränsen börja gälla från det att ansökningen kommer in.

Att begära att en myndighet ska handlägga ett ärende som inte finns inom en viss tid kan väl tyckas vara en aning övermodigt?

Andreas Larsson skrev

@Anon: rimligtvis så ska väl tidsgränsen börja gälla från det att ansökningen kommer in.

Att begära att en myndighet ska handlägga ett ärende som inte finns inom en viss tid kan väl tyckas vara en aning övermodigt?

Nicholas Miles skrev

Nja, riktigt så är det ju inte förslaget fungerar. Det är ju från det att ens ärende börjar behandlas som tidsfristen skall gälla.

Sedan måste även jag ställa mig bakom Henrik Brändéns förändringsförslag. Hur lång själva tidsfristen skall vara kan utredas efter ett riksdagsinträde, huvudsaken är att vi tycker att det skall finnas en.

Nicholas Miles skrev

Nja, riktigt så är det ju inte förslaget fungerar. Det är ju från det att ens ärende börjar behandlas som tidsfristen skall gälla.

Sedan måste även jag ställa mig bakom Henrik Brändéns förändringsförslag. Hur lång själva tidsfristen skall vara kan utredas efter ett riksdagsinträde, huvudsaken är att vi tycker att det skall finnas en.

sven skrev

Jag har alltid varit en äkta Piratpartist och värvat många medlemmar. SD är inget alternativ då de är för extrema. Däremot hade det varit bra om det faktiskt funnits ett vettigt parti som vill minska invandringen till normala och rimligare nivåer.

sven skrev

Jag har alltid varit en äkta Piratpartist och värvat många medlemmar. SD är inget alternativ då de är för extrema. Däremot hade det varit bra om det faktiskt funnits ett vettigt parti som vill minska invandringen till normala och rimligare nivåer.

Sherif Mangal skrev

Sven: Varför är invandringen ett problem? Stora delar av invandringen kommer från norden och Europa. Väldigt många utvandrar från Sverige också. Sanningen är att vi har en rimlig invandring redan idag.

Problemet är integrationen. Många kommuner vill inte ta emot invandrare, vilket tvingar de kommuner som tar emot att ta emot ännu fler. Detta skapar segregerade områden med hög arbetslöshet och fattigdom.

PP bör satsa på integration!

Sherif Mangal skrev

Sven: Varför är invandringen ett problem? Stora delar av invandringen kommer från norden och Europa. Väldigt många utvandrar från Sverige också. Sanningen är att vi har en rimlig invandring redan idag.

Problemet är integrationen. Många kommuner vill inte ta emot invandrare, vilket tvingar de kommuner som tar emot att ta emot ännu fler. Detta skapar segregerade områden med hög arbetslöshet och fattigdom.

PP bör satsa på integration!

David Ström skrev

Somliga kan så lite om vårt samhälle att de inte borde få rösta. Hur många vill komma till Sverige?? Alla vill komma till Sverige. Får man socialbidrag i Tyskland? nej det får man inte. Men det får man i vårt land. Vi kan inte ta emot fler bråkstakar från konfliktländer. Framför allt så är det våra barn som ska ha jobben. Att Sverige inte kan ge besked om asyl tidigare är pga.att det svämmar över av ekonomiska flyktingar.

David Ström skrev

Somliga kan så lite om vårt samhälle att de inte borde få rösta. Hur många vill komma till Sverige?? Alla vill komma till Sverige. Får man socialbidrag i Tyskland? nej det får man inte. Men det får man i vårt land. Vi kan inte ta emot fler bråkstakar från konfliktländer. Framför allt så är det våra barn som ska ha jobben. Att Sverige inte kan ge besked om asyl tidigare är pga.att det svämmar över av ekonomiska flyktingar.

Sherif Mangal skrev

David Ström: ”bråkstakar från konfliktländer”

Vad pratar du om? Det är klart man vill komma till Sverige, varför är det ett problem? Varför är invandrare bråkigare än andra? Finns inget som tyder på det. Den forskning som har gjorts visar något helt annat.

Sherif Mangal skrev

David Ström: ”bråkstakar från konfliktländer”

Vad pratar du om? Det är klart man vill komma till Sverige, varför är det ett problem? Varför är invandrare bråkigare än andra? Finns inget som tyder på det. Den forskning som har gjorts visar något helt annat.

Sherif Mangal skrev

Våra barn vill inte ha de jobben som flyktingar och nya medborgare tar. Utan dessa invandrare skulle vårt samhälle rasa.

Sherif Mangal skrev

Våra barn vill inte ha de jobben som flyktingar och nya medborgare tar. Utan dessa invandrare skulle vårt samhälle rasa.

Daniel skrev

Jag förstår inte denna ilska som så många uttrycker när det gäller invandring. Särskilt inte uttryck som ”Framför allt så är det våra barn som ska ha jobben”. De jobb som finns i Sverige är inte en begränsad resurs på ett bestämt antal. Det är _människor_ som _skapar_ jobb. Problemet är snarare att det är krångligt för folk att starta nya företag. Om vi kunde förenkla företagande och samtidigt kunna ge ett skyddsnät till småföretagarna, så skulle det skapas en massa jobb.

Invandringen är inget problem. Att driva småföretag enkelt är ett problem.

Daniel skrev

Jag förstår inte denna ilska som så många uttrycker när det gäller invandring. Särskilt inte uttryck som ”Framför allt så är det våra barn som ska ha jobben”. De jobb som finns i Sverige är inte en begränsad resurs på ett bestämt antal. Det är _människor_ som _skapar_ jobb. Problemet är snarare att det är krångligt för folk att starta nya företag. Om vi kunde förenkla företagande och samtidigt kunna ge ett skyddsnät till småföretagarna, så skulle det skapas en massa jobb.

Invandringen är inget problem. Att driva småföretag enkelt är ett problem.

Rasmus skrev

Jag har ingen kunskap om vad utredningen ska göra och vad som är realistiskt. Men jag tycker även ett år är långt. Sex månader, eller ännu hellre en-två månader känns mer humant.

Om man inte kan hitta på en anledning till att nån inte ska få stanna på sex månader känns det inte som ett problem att personen får stanna.

Rasmus skrev

Jag har ingen kunskap om vad utredningen ska göra och vad som är realistiskt. Men jag tycker även ett år är långt. Sex månader, eller ännu hellre en-två månader känns mer humant.

Om man inte kan hitta på en anledning till att nån inte ska få stanna på sex månader känns det inte som ett problem att personen får stanna.

Niklas skrev

Det är såklart massor av folk vill komma till Sverige. Har ni koll på vilken levnadsstandard svenskarna har gentemot resten av Europa? När dörrarna öppnats och alla får går förbi kön bara för att den är för lång, då har vi nog blivit lite för naiva.

Jag är helt för invandring, men det sättet Bertil föreslår låter fortfarande för absurdt.

Det vi måste se på är sätt att effektivisiera handläggningen av ansökningar.

Niklas skrev

Det är såklart massor av folk vill komma till Sverige. Har ni koll på vilken levnadsstandard svenskarna har gentemot resten av Europa? När dörrarna öppnats och alla får går förbi kön bara för att den är för lång, då har vi nog blivit lite för naiva.

Jag är helt för invandring, men det sättet Bertil föreslår låter fortfarande för absurdt.

Det vi måste se på är sätt att effektivisiera handläggningen av ansökningar.

Nicholas Miles skrev

Jag postade ju bara för några timmar sedan en källa som säger att det inte alls är ”massor” av folk som skulle kommma till Sverige om vi öppnade gränserna. Har du ens läst tråden?

Nicholas Miles skrev

Jag postade ju bara för några timmar sedan en källa som säger att det inte alls är ”massor” av folk som skulle kommma till Sverige om vi öppnade gränserna. Har du ens läst tråden?

Niklas skrev

Ja det har jag. Och ”bara” 6 miljoner är inte så mycket ”bara” för ett land som Sverige.

Niklas skrev

Ja det har jag. Och ”bara” 6 miljoner är inte så mycket ”bara” för ett land som Sverige.

Nicholas Miles skrev

Jo, det är det. Vi har gott om plats och många naturtillgångar. Om 6 miljoner personer flyttade hit skulle vi fortfarande ha lägre folktäthet än Danmark. När folk flyttar till ett nytt land sätter de sig inte bara på ett flygplan och dyker upp hux flux. De börjar med att undersöka jobbsituation och söka bostad. När det väl börjar byggas bostäder igen skulle vi kunna hantera ett inflöde av 6 miljoner människor utan problem.

Nicholas Miles skrev

Jo, det är det. Vi har gott om plats och många naturtillgångar. Om 6 miljoner personer flyttade hit skulle vi fortfarande ha lägre folktäthet än Danmark. När folk flyttar till ett nytt land sätter de sig inte bara på ett flygplan och dyker upp hux flux. De börjar med att undersöka jobbsituation och söka bostad. När det väl börjar byggas bostäder igen skulle vi kunna hantera ett inflöde av 6 miljoner människor utan problem.

Margareta Leffner skrev

Helt otroligt och totalt förkastligt förslag. Tur att ert verklighetsfrånvarande icke i demokratisk församling invalda parti inte har något att säga till om.

Anna Troberg skrev

Hej Margareta!
Du var visserligen rätt i att ifrågasätta EU och dess haltande demokrati, men vi sitter likväl i EU-parlamentet. ;-)

Med det sagt, så har du en allmänt otrevlig ton som vi gärna undviker här på breddningsbloggen. Kort sagt, shape up eller också kommer du att blockeras från att delta i samtalen här.

Margareta Leffner skrev

Helt otroligt och totalt förkastligt förslag. Tur att ert verklighetsfrånvarande icke i demokratisk församling invalda parti inte har något att säga till om.

Anna Troberg skrev

Hej Margareta!
Du var visserligen rätt i att ifrågasätta EU och dess haltande demokrati, men vi sitter likväl i EU-parlamentet. ;-)

Med det sagt, så har du en allmänt otrevlig ton som vi gärna undviker här på breddningsbloggen. Kort sagt, shape up eller också kommer du att blockeras från att delta i samtalen här.

Peter Nilsson skrev

Hejdå PiratPartiet,

Kul så länge det varade. För min röst kan ni säga hejdå till med det här förslaget. Jag är inte ensam heller….

Peter Nilsson skrev

Hejdå PiratPartiet,

Kul så länge det varade. För min röst kan ni säga hejdå till med det här förslaget. Jag är inte ensam heller….

Anna Troberg skrev

Hej Peter!
Jag tycker personligen att det är lite märkligt att lämna ett parti för att man tillåter en öppen diskussion om olika sakpolitiska idéer, speciellt ett parti som vurmar för åsiktsfrihet och öppenhet. Man kan gilla eller inte gilla de förslag som läggs fram, men det öppna samtalet kring dem upplever jag som viktig.

Men, vi är alla olika och jag önskar dig lycka till i något annat parti som passar just dig bättre. :-)

Anna Troberg skrev

Hej Peter!
Jag tycker personligen att det är lite märkligt att lämna ett parti för att man tillåter en öppen diskussion om olika sakpolitiska idéer, speciellt ett parti som vurmar för åsiktsfrihet och öppenhet. Man kan gilla eller inte gilla de förslag som läggs fram, men det öppna samtalet kring dem upplever jag som viktig.

Men, vi är alla olika och jag önskar dig lycka till i något annat parti som passar just dig bättre. :-)

Tommy skrev

Jag håller helt med om att väntetiden är horribel. Däremot så ser jag en annan slags lösning på problemet också. Invandringsstopp i Sverige och hjälp med att se till att de som söker sig hit kan söka sig till annat land om väntetiden för att få besked är över 1 år här, så att kön i Sverige hela tiden ligger på en rimlig nivå i Sverige och de sökande ändå behandlas med värdighet där vi försöker hjälpa dem att få en lösning.

1 år är egentligen inte heller en rimlig nivå, men det är i alla fall en förbättring.

Anna Troberg skrev

Hej Tommy,
jag tror tyvärr att resultatet skulle bli att människor skyfflades runt mellan olika länder år ut och år in. Någonstans måste någon ta ett ansvar och jag ser gärna att det landet är Sverige.

Tommy skrev

Jag håller helt med om att väntetiden är horribel. Däremot så ser jag en annan slags lösning på problemet också. Invandringsstopp i Sverige och hjälp med att se till att de som söker sig hit kan söka sig till annat land om väntetiden för att få besked är över 1 år här, så att kön i Sverige hela tiden ligger på en rimlig nivå i Sverige och de sökande ändå behandlas med värdighet där vi försöker hjälpa dem att få en lösning.

1 år är egentligen inte heller en rimlig nivå, men det är i alla fall en förbättring.

Anna Troberg skrev

Hej Tommy,
jag tror tyvärr att resultatet skulle bli att människor skyfflades runt mellan olika länder år ut och år in. Någonstans måste någon ta ett ansvar och jag ser gärna att det landet är Sverige.

Carl Johan skrev

Där sjönk pirat skeppet i mina ögon! Halva Somalien och Afghanistan bor redan i våra förorter…..

Anna Troberg skrev

Hej Carl Johan!
Halva Somalia och Afghanistan bor bevisligen inte i våra förorter. Om så vore fallet skulle både förorterna och Sveriges folkmängd vara betydligt större. ;-)

Carl Johan skrev

Där sjönk pirat skeppet i mina ögon! Halva Somalien och Afghanistan bor redan i våra förorter…..

Anna Troberg skrev

Hej Carl Johan!
Halva Somalia och Afghanistan bor bevisligen inte i våra förorter. Om så vore fallet skulle både förorterna och Sveriges folkmängd vara betydligt större. ;-)

Peter skrev

Alla får normalt svar inom 1 år. De som inte får det är de som slängt sitt pass och inte medverkar i utredningarna för att de försöker ljuga sig in landet. Så vad är problemet???

Eller räknar ni med de som fortsätter att överklaga trots åtta avslag? Ta bort möjligheterna att överklaga besluten in i absurdum så sjunker handläggningstiderna ännu mer.

Peter skrev

Alla får normalt svar inom 1 år. De som inte får det är de som slängt sitt pass och inte medverkar i utredningarna för att de försöker ljuga sig in landet. Så vad är problemet???

Eller räknar ni med de som fortsätter att överklaga trots åtta avslag? Ta bort möjligheterna att överklaga besluten in i absurdum så sjunker handläggningstiderna ännu mer.

Tommy skrev

Hej Anna!
Om man skickade runt folk helt random till andra länder så skulle det nog bli så. Om man däremot på EU nivå hade en bra kommunikation med de andra EU länderna, så att vi kunde se hur stora kötider alla länder har, så skulle det fungera bättre.

PP skulle kunna stå för en bättre kommunikationsstruktur mellan länder angående deras kötider för att söka asyl, att ett års väntetid ska vara max väntetid för att söka asyl i alla EU länder, att vi ska fördela ansvaret lika inom EU, och att 1:års gränsen ska appliceras inom hela EU för att få en likvärdigt låg(hög) väntetid överallt inom EU.

Det skulle med andra ord passa bra som EU fråga.

Tommy skrev

Hej Anna!
Om man skickade runt folk helt random till andra länder så skulle det nog bli så. Om man däremot på EU nivå hade en bra kommunikation med de andra EU länderna, så att vi kunde se hur stora kötider alla länder har, så skulle det fungera bättre.

PP skulle kunna stå för en bättre kommunikationsstruktur mellan länder angående deras kötider för att söka asyl, att ett års väntetid ska vara max väntetid för att söka asyl i alla EU länder, att vi ska fördela ansvaret lika inom EU, och att 1:års gränsen ska appliceras inom hela EU för att få en likvärdigt låg(hög) väntetid överallt inom EU.

Det skulle med andra ord passa bra som EU fråga.

Deep Blue skrev

Varför är så många *så kallade* piratpartister rädda för en mer human invandringspolitik? Trodde de på allvar att de skulle finna ett hem i vårt parti?

Deep Blue skrev

Varför är så många *så kallade* piratpartister rädda för en mer human invandringspolitik? Trodde de på allvar att de skulle finna ett hem i vårt parti?

Rafael Sera skrev

Såvitt jag vet så får nästan alla svar ifrån migrationsverket inom ett år,och om det tar för lång tid för migrationsverket att fatta beslut så borde man se till att de får de resurser som de behöver för att kunna arbeta snabbt oh effektivt istället för att dela ut uppehållstillstånd till höger och vänster.

Rafael Sera skrev

Såvitt jag vet så får nästan alla svar ifrån migrationsverket inom ett år,och om det tar för lång tid för migrationsverket att fatta beslut så borde man se till att de får de resurser som de behöver för att kunna arbeta snabbt oh effektivt istället för att dela ut uppehållstillstånd till höger och vänster.

sven skrev

Sherif, ja eftersom integrationen inte fungerar så måste invandringen drastiskt minska innan vi rasserar samhället.

Och du har fel, invandrare begår procentuellt sätt mycket fler brott vilket statistik tydligt visar.

sven skrev

Sherif, ja eftersom integrationen inte fungerar så måste invandringen drastiskt minska innan vi rasserar samhället.

Och du har fel, invandrare begår procentuellt sätt mycket fler brott vilket statistik tydligt visar.

Anders Troberg skrev

”Ja det har jag. Och “bara” 6 miljoner är inte så mycket “bara” för ett land som Sverige.”

Tja, det skulle vara tillräckligt för att vi skulle kunna återbefolka landsbygden, vilket vi behöver göra.

”Och du har fel, invandrare begår procentuellt sätt mycket fler brott vilket statistik tydligt visar.”

Inte mer än svenskar i samma socialgrupp, en socialgrupp som vi tvingar in invandrarna i genom att inte ta tillvara deras kompetens.

Du vet, man måste kunna läsa statistiken ordentligt för att kunna tolka den.

Anders Troberg skrev

”Ja det har jag. Och “bara” 6 miljoner är inte så mycket “bara” för ett land som Sverige.”

Tja, det skulle vara tillräckligt för att vi skulle kunna återbefolka landsbygden, vilket vi behöver göra.

”Och du har fel, invandrare begår procentuellt sätt mycket fler brott vilket statistik tydligt visar.”

Inte mer än svenskar i samma socialgrupp, en socialgrupp som vi tvingar in invandrarna i genom att inte ta tillvara deras kompetens.

Du vet, man måste kunna läsa statistiken ordentligt för att kunna tolka den.

Thomas Gunnarson skrev

Först måste man inse att vi nu lever i en Folkvandringstid som för Europas del började för några hundra år sedan, men som nu är global!
Hur hanterar man detta utan interna nationella konflikter?
Mestadels resonerar man om problemen/symptomen som Folkvandringen medför lokalt, här och nu, inte hur vi skall klara detta.
Man måste ju acceptera att det är en Folkvandring och att den troligen bara börjat….
Sedan är frågan hur skall Folk klara det som bor på de platser dit Folket flyttar. Ty vi är alla människor.
Alltså måste man sluta att betrakta Folk här som gynnade och Folk som flyttar som missgynnade, ty då blir det en skuldbeläggning av dem som anses gynnade och om de inte anser så har Vi en konflikt.
Alltså måste det finnas en form av förståelse mellan Oss alla i denna fråga!
Det är dagens problem i Sverige!
Den underliggande skräcken för att hamna längst ner i hierarkin, att vara en föraktad fattig bidragstagare, är svenskens största fasa.
Det är den kraften som är grunden till de problem som Vi har i denna Folkvandringstid.
Därför måste den underliggande kulturella skräcken, Vårt Förakt för Svaghet, först genomskådas och åtgärdas med de medel som ett politiskt parti kan åtgärda.
Sedan är symptomen lättare att bota….

Thomas Gunnarson skrev

Först måste man inse att vi nu lever i en Folkvandringstid som för Europas del började för några hundra år sedan, men som nu är global!
Hur hanterar man detta utan interna nationella konflikter?
Mestadels resonerar man om problemen/symptomen som Folkvandringen medför lokalt, här och nu, inte hur vi skall klara detta.
Man måste ju acceptera att det är en Folkvandring och att den troligen bara börjat….
Sedan är frågan hur skall Folk klara det som bor på de platser dit Folket flyttar. Ty vi är alla människor.
Alltså måste man sluta att betrakta Folk här som gynnade och Folk som flyttar som missgynnade, ty då blir det en skuldbeläggning av dem som anses gynnade och om de inte anser så har Vi en konflikt.
Alltså måste det finnas en form av förståelse mellan Oss alla i denna fråga!
Det är dagens problem i Sverige!
Den underliggande skräcken för att hamna längst ner i hierarkin, att vara en föraktad fattig bidragstagare, är svenskens största fasa.
Det är den kraften som är grunden till de problem som Vi har i denna Folkvandringstid.
Därför måste den underliggande kulturella skräcken, Vårt Förakt för Svaghet, först genomskådas och åtgärdas med de medel som ett politiskt parti kan åtgärda.
Sedan är symptomen lättare att bota….

Sherif Mangal skrev

Skit i alla som säger att de inte längre tänker rösta på PP bara för att diskussionen inte tar deras riktning. Ingen ska hålla sina medlemskap som gisslan i våra diskussioner. Det är bara barnsligt …

Sherif Mangal skrev

Skit i alla som säger att de inte längre tänker rösta på PP bara för att diskussionen inte tar deras riktning. Ingen ska hålla sina medlemskap som gisslan i våra diskussioner. Det är bara barnsligt …

Peter S. skrev

Jag röstade på Piratpartiet i 2009 års Europaparlamentsval och kryssade för Christian Engström, vilket jag inte har ångrat en sekund. Han är mycket kompetent och en eldsjäl i ”pirat-frågorna”. Och han hade redan erfarenhet av att jobba i Bryssel, vilket fällde avgörandet för min del.

Men nu när ni börjar med att flörta med de massinvandringspositiva krafterna i samhället, börjar jag känna mig tveksam. Ni har varit ett fokusparti på områden som integritet och frihet på nätet, och det bör ni fortsätta att vara.

Bli inte massinvandringspopulister ála Miljöpartiet (dom har rätt bra politik när det gäller just näträttigheter, men det är också det enda. Resten är mest en ideologisk sörja).

Jag hoppas att ni behåller fokus, vett och sans, så att man kan rösta på er även i kommande val.

/Med vänliga hälsningar, Peter i Stockholm

Peter S. skrev

Jag röstade på Piratpartiet i 2009 års Europaparlamentsval och kryssade för Christian Engström, vilket jag inte har ångrat en sekund. Han är mycket kompetent och en eldsjäl i ”pirat-frågorna”. Och han hade redan erfarenhet av att jobba i Bryssel, vilket fällde avgörandet för min del.

Men nu när ni börjar med att flörta med de massinvandringspositiva krafterna i samhället, börjar jag känna mig tveksam. Ni har varit ett fokusparti på områden som integritet och frihet på nätet, och det bör ni fortsätta att vara.

Bli inte massinvandringspopulister ála Miljöpartiet (dom har rätt bra politik när det gäller just näträttigheter, men det är också det enda. Resten är mest en ideologisk sörja).

Jag hoppas att ni behåller fokus, vett och sans, så att man kan rösta på er även i kommande val.

/Med vänliga hälsningar, Peter i Stockholm

Deep Blue skrev

Återigen vill jag veta varför en mer human invandringspolitik är dålig. Varför är kortare tider att behandla ärenden en dålig sak? Bisarrt!

Deep Blue skrev

Återigen vill jag veta varför en mer human invandringspolitik är dålig. Varför är kortare tider att behandla ärenden en dålig sak? Bisarrt!

Henrik skrev

Till alla som klagar på det här förslaget, jag vill bara ställa en fråga. Vad är det som är så dåligt?

Med det underlag i statistik vi har så kan vi se att Sverige tar emot bland dom högsta asylansökningar år på år, och vi ligger även bland dom högsta när det gäller godkännande (båda två i Europa, när det gäller världen så ligger vi låååågt under mitten ens).
Trots detta, i ett ekonomiskt klimat som det är just nu i Europa så är Sverige ett av dom mest stabila och rikare länder, och funderar på att gå in och hjälpa resten av Europa.
Är inte det nåt som vi ska vara stolta över? Att vi kan ta emot så jämförelsevis många invandrare samtidigt som vi håller vår ekonomiska flagga på topp?

Självklart kan man kritisera invandringspolitiken och integrationspolitiken och tycka att det kunde skötas bättre (mycket bättre enligt vissa), men var snälla och kom inte och säg att det är en katastrof att ställa krav på ren och skär humanism när det gäller invandringen, för det är bevisligen felaktigt.

Henrik skrev

Till alla som klagar på det här förslaget, jag vill bara ställa en fråga. Vad är det som är så dåligt?

Med det underlag i statistik vi har så kan vi se att Sverige tar emot bland dom högsta asylansökningar år på år, och vi ligger även bland dom högsta när det gäller godkännande (båda två i Europa, när det gäller världen så ligger vi låååågt under mitten ens).
Trots detta, i ett ekonomiskt klimat som det är just nu i Europa så är Sverige ett av dom mest stabila och rikare länder, och funderar på att gå in och hjälpa resten av Europa.
Är inte det nåt som vi ska vara stolta över? Att vi kan ta emot så jämförelsevis många invandrare samtidigt som vi håller vår ekonomiska flagga på topp?

Självklart kan man kritisera invandringspolitiken och integrationspolitiken och tycka att det kunde skötas bättre (mycket bättre enligt vissa), men var snälla och kom inte och säg att det är en katastrof att ställa krav på ren och skär humanism när det gäller invandringen, för det är bevisligen felaktigt.

No more Pony Time. skrev

Jag har röstat på PP i de val det varit relevant och hade tänkt fortsätta så men den här aningslösa attityden som visas upp i det här förslaget gör mig uppriktigt bekymrad.

Att alla människor är lika värda betyder inte att alla har rätt att bosätta sig i Sverige. Sverige är en demokratisk(nåja..) sammanslutning av människor där dessa bestämmer vem som får bo inom landets gränser.

En enkel googling på merit wager, migrationsverkets rapporter och en titt på eurostat ger en bild av ett system i kollaps som utnyttjas aggressivt av flyktingsmugglare och ekonomiska migranter. Med resultat därefter.

Att korta kötiderna är bra: Kanada löste det så här http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303601504575154222415373624.html

No more Pony Time. skrev

Jag har röstat på PP i de val det varit relevant och hade tänkt fortsätta så men den här aningslösa attityden som visas upp i det här förslaget gör mig uppriktigt bekymrad.

Att alla människor är lika värda betyder inte att alla har rätt att bosätta sig i Sverige. Sverige är en demokratisk(nåja..) sammanslutning av människor där dessa bestämmer vem som får bo inom landets gränser.

En enkel googling på merit wager, migrationsverkets rapporter och en titt på eurostat ger en bild av ett system i kollaps som utnyttjas aggressivt av flyktingsmugglare och ekonomiska migranter. Med resultat därefter.

Att korta kötiderna är bra: Kanada löste det så här http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303601504575154222415373624.html

Calandrella skrev

Ja, tiden till besked bör begränsas – bra förslag!

Sen undrar jag hur många av dessa ”besvikna” som tidigare definierat sig som pirater…

Själv planerar jag att skriva ett förslag till hur invandringspolitiken överlag kan bli mer human, vi kanske t.o.m. bör arbeta för fri invandring.

Calandrella skrev

Ja, tiden till besked bör begränsas – bra förslag!

Sen undrar jag hur många av dessa ”besvikna” som tidigare definierat sig som pirater…

Själv planerar jag att skriva ett förslag till hur invandringspolitiken överlag kan bli mer human, vi kanske t.o.m. bör arbeta för fri invandring.

Robert skrev

vill bara säga er att om vi inte hade tagit emot så mycket flyktingar så hade vi kunnat mätta flera magar på plats Jimmie Åkesson sa på almedalen att det är bättre att mätta 1 miljon magar än att bara mätta 900 tusen. det blir det ju för invandringen kostar den också håller stjälvklart med att alla är lika mycket värda även om jag är invandringskritisk

Robert skrev

vill bara säga er att om vi inte hade tagit emot så mycket flyktingar så hade vi kunnat mätta flera magar på plats Jimmie Åkesson sa på almedalen att det är bättre att mätta 1 miljon magar än att bara mätta 900 tusen. det blir det ju för invandringen kostar den också håller stjälvklart med att alla är lika mycket värda även om jag är invandringskritisk

Anton Nordenfur skrev

@Robert Hur fick du ihop det där? Om det är någonting dagens invandringspolitik gör är det ju att fler får chansen att ”bli mätta” (om vi ska fortsätta driva den metaforen) jämfört med om vi skickade tillbaka fler flyktingar till hemländer där de skulle bli dödade.

Anton Nordenfur skrev

@Robert Hur fick du ihop det där? Om det är någonting dagens invandringspolitik gör är det ju att fler får chansen att ”bli mätta” (om vi ska fortsätta driva den metaforen) jämfört med om vi skickade tillbaka fler flyktingar till hemländer där de skulle bli dödade.

Mårten skrev

Tycker också det låter som ett bra förslag, det är inte värdigt att man ska behöva vänta i flera år innan man får ett slutgiltigt besked när det skapar så stora problem och lidande.


@Robert, jag vet inte om svält är ett giltigt asylskäl men generellt så löses svältkatastrofer internationellt genom att skicka mat, inte genom att ge asyl, så Åkessons jämförelse känns inte relevant. De som får asyl flyr i första hand från förföljelse och krig (t.ex. Irak-kriget som man kan undra om alla invandringskritiska också var motståndare till…)

Självklart ska vi jobba för fred och mänskliga rättigheter i världen, men det kommer ändå finnas ett behov av att hjälpa de som flyr undan förföljelse ett bra tag framöver tyvärr.


Jag är också i princip för fri invandring, det är inte en dålig målsättning, men jag undrar om det är realistiskt så som världen ser ut idag.

Jag tror inte riktigt man kan dra slutsatsen att bara 6 miljoner skulle immigrera hit utifrån den statistik Nicholas Miles hänvisar till. Den siffran var hur många som har Sverige som förstahandsalternativ (vilket antagligen påverkas av att Sverige är ett relativt litet och okänt land). Av de 630 miljonerna som skulle vilja emigrera så är det nog betydligt fler än 6 som skulle kunna tänka sig att flytta till Sverige om det var det enda alternativet…

Om vi inte kan ta emot hur många som helst varje år så måste vi ha en kvot baserat på vilka resurser vi vill avsätta för ändamålet.

En fråga blir då vem vi ska ta emot: Ska vi dra lott, ska vi välja de som har störst möjlighet att få arbete (arbetskraftsinvandring), eller ska vi välja de som har störst behov av att fly från förföljelse och krig. Jag tycker det är rätt självklart att det är den sista kategorin (behov av hjälp) vi i första hand ska låta komma hit. Om den gruppen mot förmodan inte fyller upp kvoten så kan vi så klart släppa in andra grupper också.

Man kan också diskutera om vi har möjlighet att ta emot fler än vad vi gör idag. Min gissning är att vi skulle kunna ta emot fler, men då måste det finnas en bättre integrationspolitik så att vi inte får de problem och motsättningar vi ser idag.

Mårten skrev

Tycker också det låter som ett bra förslag, det är inte värdigt att man ska behöva vänta i flera år innan man får ett slutgiltigt besked när det skapar så stora problem och lidande.


@Robert, jag vet inte om svält är ett giltigt asylskäl men generellt så löses svältkatastrofer internationellt genom att skicka mat, inte genom att ge asyl, så Åkessons jämförelse känns inte relevant. De som får asyl flyr i första hand från förföljelse och krig (t.ex. Irak-kriget som man kan undra om alla invandringskritiska också var motståndare till…)

Självklart ska vi jobba för fred och mänskliga rättigheter i världen, men det kommer ändå finnas ett behov av att hjälpa de som flyr undan förföljelse ett bra tag framöver tyvärr.


Jag är också i princip för fri invandring, det är inte en dålig målsättning, men jag undrar om det är realistiskt så som världen ser ut idag.

Jag tror inte riktigt man kan dra slutsatsen att bara 6 miljoner skulle immigrera hit utifrån den statistik Nicholas Miles hänvisar till. Den siffran var hur många som har Sverige som förstahandsalternativ (vilket antagligen påverkas av att Sverige är ett relativt litet och okänt land). Av de 630 miljonerna som skulle vilja emigrera så är det nog betydligt fler än 6 som skulle kunna tänka sig att flytta till Sverige om det var det enda alternativet…

Om vi inte kan ta emot hur många som helst varje år så måste vi ha en kvot baserat på vilka resurser vi vill avsätta för ändamålet.

En fråga blir då vem vi ska ta emot: Ska vi dra lott, ska vi välja de som har störst möjlighet att få arbete (arbetskraftsinvandring), eller ska vi välja de som har störst behov av att fly från förföljelse och krig. Jag tycker det är rätt självklart att det är den sista kategorin (behov av hjälp) vi i första hand ska låta komma hit. Om den gruppen mot förmodan inte fyller upp kvoten så kan vi så klart släppa in andra grupper också.

Man kan också diskutera om vi har möjlighet att ta emot fler än vad vi gör idag. Min gissning är att vi skulle kunna ta emot fler, men då måste det finnas en bättre integrationspolitik så att vi inte får de problem och motsättningar vi ser idag.

Mårten skrev

Blev lite off topic här men måste göra en rättelse: Jag skrev ’arbetskraftsinvandring’ men syftade inte på det utan på att somliga länder prioriterar de som är mer sannolika att få arbete över de som är i störst behov av hjälp.

Arbetskraftsinvandring kan man diskutera.

Mårten skrev

Blev lite off topic här men måste göra en rättelse: Jag skrev ’arbetskraftsinvandring’ men syftade inte på det utan på att somliga länder prioriterar de som är mer sannolika att få arbete över de som är i störst behov av hjälp.

Arbetskraftsinvandring kan man diskutera.

Viktor skrev

Jag vet inte vad jag hoppas på när jag sitter och skriver detta, ville bara säga att jag har kommit till Sverige när jag var 15, och har fortfårande inte uppehålltillstånd, jag fyler 22 nu i agusti. Jag har gått ut gymnasiet, fått hur många avslag som helst, kan inte jobba legalt, kan inte skaffa mig boende osv och jag gör allt jobb för att få mig någon krona, nästan alla mina pengar går åt att betala till dom jag bor hos och jag vet att dom pengarna räcker inte ens till maten som jag får, det känns jobbigt och jag vet vad dom tycker om det eftersom dom är inte Sveriges rikaste familj… Jag bor på landet och åker sällan någonstans. I övrigt kan jag säga att jag förlorat min familj när jag var 13 och detta plus lite annat som är lika viktigt gjorde att jag var tvungen att lämna mitt land… Om jag ska jamföra dagens läge med det som hände mig innan jag kommit hit så livet här även såhär är paradiset, men det kan inte vara så hela livet, jag orkar inte kämpa, jag vet inte vad jag ska göra, migrationsverket kan inte utvisa mig som det visat sig och samtidigt kan inte ge mig åtminståne arbetstillstånd så jag kunde arbeta och försölja mig själv och inte vara beroende av andra människor…

Viktor skrev

Jag vet inte vad jag hoppas på när jag sitter och skriver detta, ville bara säga att jag har kommit till Sverige när jag var 15, och har fortfårande inte uppehålltillstånd, jag fyler 22 nu i agusti. Jag har gått ut gymnasiet, fått hur många avslag som helst, kan inte jobba legalt, kan inte skaffa mig boende osv och jag gör allt jobb för att få mig någon krona, nästan alla mina pengar går åt att betala till dom jag bor hos och jag vet att dom pengarna räcker inte ens till maten som jag får, det känns jobbigt och jag vet vad dom tycker om det eftersom dom är inte Sveriges rikaste familj… Jag bor på landet och åker sällan någonstans. I övrigt kan jag säga att jag förlorat min familj när jag var 13 och detta plus lite annat som är lika viktigt gjorde att jag var tvungen att lämna mitt land… Om jag ska jamföra dagens läge med det som hände mig innan jag kommit hit så livet här även såhär är paradiset, men det kan inte vara så hela livet, jag orkar inte kämpa, jag vet inte vad jag ska göra, migrationsverket kan inte utvisa mig som det visat sig och samtidigt kan inte ge mig åtminståne arbetstillstånd så jag kunde arbeta och försölja mig själv och inte vara beroende av andra människor…

Lämna ett svar till Nicholas Miles Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>